Brány královských věnných měst otevřené...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brány královských věnných měst otevřené..."

Transkript

1 Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř

2 KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám jedna z nejkrásnějších evropských zoologických zahrad se safari a barokní hospital Kuks s alegorickými sochami Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna. Hradec Králové, představíte si město pod Bílou věží, na soutoku Labe a Orlice a přívlastek Salon republiky, který město díky svým výjimečným stavbám a ojedinělému architektonickému konceptu získalo na začátku 20. století. Chrudim, uslyšíte zároveň Athény východních Čech, Muzeum loutkářských kultur a divadelní festival Loutkářská Chrudim, který má více než šedesátiletou tradici. Jaroměř, budete vědět, že je také městem zahrad a parků a vzpomenete si na legendární císařskou pevnost Josefov a její unikátní podzemní obranný systém. Mělník, spojíte si toto město na soutoku Vltavy a Labe s dlouholetou vinařskou tradicí, s tajemnými podzemními chodbami a s románovými postavami Eduarda Štorcha. Nový Bydžov, vzpomenete si na třetí nejstarší židovský hřbitov v Čechách a dosud respektovanou tradici studentských oslav merend. KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA SE PŘEDSTAVUJÍ Přijměte srdečné pozvání do měst, která čeští králové již od 14. století postupně věnovali svým ženám. Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům, která při svých toulkách po české krajině rozhodně nemůžete vynechat. Věnná města byla důležitým zdrojem příjmů a útočištěm českých královen. Ekonomický a politický vliv ztrácela po bitvě na Bílé hoře, jejich právní forma zanikla až v roce 1918, po vzniku samostatného československého státu. Co vám tato města nabízí dnes? Především bohaté stopy slavné historie spojené s českými královnami. Soubory vynikajících stavebních památek, muzea, galerie, množství současných kulturních a společenských akcí, festivalů a slavností. V jejich okolí naleznete nepřeberné množství přírodní krásy, místa vhodná k relaxaci, k odpočinku a k zábavě. A jaká jsou královská věnná města? Od roku 2009 vystupují Královská věnná města jako dobrovolný svazek obcí a měst, která se společně prezentují, pořádají řadu kulturně-společenských akcí. O jejich aktivitách se dozvíte také na Polička, vybavíte si rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, 1220 metrů gotického městského opevnění a tajuplný hrad Svojanov. Trutnov, představíte si malebné podhůří nejvyšších českých hor, Krkonoš, řadu památek prusko-rakouské války a pověsti o drakovi, které se vážou k založení města. Vysoké Mýto, ihned si domyslíte jedno z největších čtvercových náměstí v zemi, městské opevnění se třemi branami a odkazy na významnou automobilovou tradici. Víc se dozvíte na

3 Historické milníky ANKETNÍ LÍSTEK Věříme, že rádi vyplníte několik zvídavých dotazů týkajících se vás a vaší návštěvy Královských věnných měst. Odevzdáním lístku v informačním centru v kterémkoliv věnném městě získáte malý dárek. Vyplňte prosím město, ve kterém anketní lístek odevzdáváte:... Odkud jste přijeli?... V jakém počtu?... Jak dlouho jste se zdrželi?... Zajímáte se spíše o (prosím zaškrtněte): o Historii o Živou kulturu o Památky a zajímavosti o Jiné... Dvůr Králové nad Labem je jistě neodmyslitelně spjatý především s jednou z největších a nejkrásnějších evropských zoologických zahrad. Ovšem historické město malebného Podkrkonoší nabízí také řadu historických, kulturních a uměleckých památek. Krásné okolí, kterému vévodí barokní hospital Kuks a kde se nachází vodní dílo s neobyčejným názvem Přehrada Les Království, můžete prozkoumat na pěších výletech, na kole či čtyřkolce, shlédnout z ptačí perspektivy na vyhlídkových letech či paraglidingu. A zajímá vás, jak to bylo doopravdy s rukopisem Královédvorským? Neváhejte a vydejte se k nám! DŮLEŽITÉ HISTORICKÉ MILNÍKY 2. pol. 12. stol. / Na hraničním území vzniká osada Dvůr s kostelíkem jako důležitý strážný a bezpečnostní bod / První písemná zmínka o městě je zaznamenána v latinsky psaném listu Dvůr je zde označen jako Curia, v pozdějších písemnostech se také objevuje německé pojmenování Hoch / Václav IV. připisuje město své ženě Žofii Bavorské. Dvůr se tak stává královským věnným městem. Dvůr Králové nad Labem Kde nebo co se vám líbilo nejvíce?... Dozvěděli jste se o KVM něco nového, překvapila vás něčím netušeným?... Které místo, památku nebo akci byste doporučili svým známým?... Do kterého věnného města se chystáte příště a co tam určitě navštívíte?... Máte nějaké podněty ke zlepšení turistických služeb v KVM?... Kde jste brožuru Brány královských věnných měst otevřené získali (prosím zaškrtněte)? o Veletrh o Informační centrum...(prosíme doplňte místo) o Od známých o Jinde...(prosíme doplňte) Váš ... Uvedením u souhlasíte s jeho zpracováním pouze pro účely ankety / Je doloženo první české pojmenování města Dwuor, které patrně souvisí se vznikajícím knížecím dvorcem. 16. září 1817 / Byl Václavem Hankou v kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele objeven tzv. Královédvorský rukopis. Přestože se jedná o falsum, jde o významnou památku národního obrození / Během prusko-rakouské války se boje odehrávaly přímo na území města, a Dvůr se dokonce stal pruským lazaretem. Po odchodu vojáků v září 1866 zůstalo město zpustošené. 80. léta 19. stol. / Začíná se naplno rozvíjet textilní průmysl, vznikají první textilní továrny, roste počet obyvatel, zvyšuje se společensko-kulturní úroveň města (stavba divadelní budovy, rozvoj spolkové činnosti divadelní spolek, pěvecké spolky, tělovýchovná jednota Sokol, Okrašlovací spolek atd.). Většina těchto spolků existuje dodnes a dále se aktivně podílejí na životě města.

4 Památky a zajímavá místa Dvůr Králové nad Labem NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA Náměstí T. G. Masaryka prošlo dlouhým stavebním vývojem, dodnes si však uchovalo historický vzhled. Je obklopeno řadou historicky cenných objektů: Stará radnice s hodinami a latinským nápisem HAEC DOMUS ODIT AMAT PUNIT CONSERVAT HONORAT NEQUITIAM PACEM CRIMINA IVRA PROBOS, který hlásá: Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí šlechetné. Dnes jsou zde reprezentační prostory města a výstavní síň. Městská spořitelna je jednou z dominant náměstí. Jedná se o secesní budovu z let Její pravé křídlo bylo přistavěno později, dnešní podobu získala až v roce Mariánský sloup je významnou plastikou v centrální části náměstí. Pochází z roku od Josefa Procházky z Chrudimi. Na náměstí je umístěna kašna se sochou Záboje z roku Záboj je alegorickou oslavou mateřského jazyka a češství, inspirací byl tzv. Královédvorský rukopis. Jejími autory jsou František a Antonín Wagnerovi. Kostel sv. Jana Křtitele Na místě původního románského kostelíka byl vystavěn gotický kostel, který byl dvakrát přestavěn a rozšířen. Kostelní věž byla přistavěna po římsu roku 1644 a roku 1894 byla zvýšena na nynějších 64 metrů. Dnešní podobu získal kostel až v 90. letech 19. století. Ve věži kostela jsou tři funkční zvony. Největší zvon pochází z roku 1505 a jmenuje se sv. Jan, říká se mu také Hrubý nebo Velký. Další zvon, zvaný Umíráček, je z roku 1508 a třetí Čapek nebo také Poledník je z roku Kromě zvonů odbíjí čas i novodobý hodinový stroj, jehož zvuk je slyšet každou čtvrthodinu. Součástí kostela je i rukopisná kobka, kde byl v roce 1817 nalezen Rukopis královédvorský. V současnosti je věž kostela i rukopisná kobka zpřístupněna veřejnosti. 4 5 MĚSTSKÉ MUZEUM (KOHOUTŮV DVŮR) Název pochází asi z poloviny 19. století, kdy byl celý komplex upraven k obývání tehdejším majitelem Aloisem Kohoutem. Z původní usedlosti zůstaly tři budovy. Hlavní budovu se špýcharem spojuje vstupní brána s Bergerovým znakem a jeho monogramem. Místo nad průchodem zdobí reliéf sv. Floriána. Na ochozu je socha Imakulaty Marie, po stranách sv. Jan Křtitel a Jan Evangelista. V současné době je v prostorech Kohoutova dvora městské muzeum. V hlavní budově je od r umístěna stálá expozice dokumentující dějiny města, v nově zrekonstruované budově špýcharu je od roku 1998 galerie, přednáškový a výstavní sál. Komplex budov doplňuje třetí objekt, který byl kdysi konírnou. Nádvoří dominuje kamenná barokní studna. ZOO DVŮR KRÁLOVÉ Patří k největším a nejkrásnějším evropským zoologickým zahradám. Odborníky je považována za unikátní genobanku především afrických zvířat, jejichž biologická a společenská hodnota je nevyčíslitelná. Rozkládá se na celkové ploše 78 ha a k vidění je 300 druhů zvířat (převážně afrických kopytníků). Ve velkých travnatých výbězích Safari naleznete největší kolekci afrických zvířat v Evropě: nosorožce, žirafy, zebry, antilopy, buvoly, lvy, gepardy, pelikány, jeřáby a mnoho dalších. Největším zážitkem je prohlídka safari z pohodlí vozu, kdy jsou zvířata na dosah ruky. ZOO nabízí také řadu zážitkových programů. Dvůr Králové nad Labem

5 Kulturní akce Významné osobnosti Okolí města Dvůr Králové nad Labem KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE Dny R. A. Dvorského je název swingového a jazzového festivalu, který pořádá každoročně ve druhé polovině března MKZ Hankův dům na počest královédvorského rodáka R. A. Dvorského, který si své jméno zvolil podle svého rodného města. Juniorfilm je celostátní soutěž amatérského filmu pro děti a mládež do 26 let, jejímž hlavním cílem je podpora a pomoc při tvorbě autorských filmových snímků všech mladých nadšenců a talentů. Běh Safari je závodem na trati 18,4 km, kdy první třetina závodu vede po komunikacích ZOO Safari za pozornosti některých druhů zvěře. Svatováclavské posvícení a Dny spolků podzimní zábava s bohatým kulturním programem (umělecká řemesla, historický šerm, lunapark, stánkový prodej, hudební produkce s občerstvením). Součástí je i představení činnosti různých spolků a organizací. Koná se na konci září. O cenu Františka Šťastného se závodí v červnu na Královédvorském okruhu. Tradice Přeboru ČR v jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů veteránů na městském okruhu byla obnovena na konci 90. let 20. století a pokaždé slibuje atraktivní diváckou podívanou. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Václav Hanka ( ) byl český jazykovědec a reformátor českého pravopisu. Působil jako knihovník Vlastivědného (dnes Národního) muzea v Praze. Proslavil se nálezem tzv. Rukopisu královédvorského, který byl objeven v září 1817 ve věži děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Pozdější badatelé mu připisovali i jeho spoluautorství. Dnes je Rukopis obecně považován za novověký padělek. Přesto zůstává Václav Hanka jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy a kultury první poloviny 19. století. Vydáním učebnic a slovníků slovanských jazyků se stal Hanka ve své době známým a uznávaným i v zahraničí, přestože jeho další věhlas je spojen především s otázkou (ne)pravosti údajně nejstarších českých literárních památek známých pod zkratkou RKZ. Rudolf Antonín Dvorský ( ) vlastním jménem Rudolf Antonín. V patnácti letech diriguje orchestr, v šestnácti letech píše své první skladby. V roce 1919 odchází do Prahy, kde zakládá svůj orchestr, se kterým vystupuje poprvé v roce 1924 v rozhlasovém vysílání. Se svým druhým orchestrem vystupuje také ve filmech. V roce 1936 založil své nakladatelství, které se zasloužilo o zrození mnoha českých skladeb. Před koncem války rozpouští svůj orchestr a již jej neobnovuje. 6 7 Přehrada Les Království Několik kilometrů od Dvora Králové nad Labem, proti proudu řeky Labe, se nachází jedna z nejkrásnějších přehrad v Čechách. Téměř pohádkově působí přehradní hráz, věže, dům hrázného, vodní plocha i okolní rozsáhlé lesní porosty. Přehrada se stavěla v letech , o dva roky později zde byla vybudována elektrárna. Od roku 1964 je tato přehrada chráněna jako technická památka, roku 2010 byla vyhlášena národní kulturní památkou. Od přehrady vede Naučná stezka Lesem Království do čtyři kilometry vzdáleného Hájemství. Hospital Kuks je perlou vrcholného baroka z přelomu 17. a 18. století. Tento nejrozsáhlejší barokní komplex v Čechách nechal vybudovat hrabě František Antonín Špork ( ) jako lázně při minerálních pramenech. Počátek stavební činnosti je kladen do roku Do dnešních dnů zůstal zachován kostel, klášter a sochařská výzdoba na pravém břehu Labe. Nejznámějšími artefakty jsou dvě řady soch představující ctnosti a neřesti. Braunův Betlém je jedinečná přírodní galerie plastik a reliéfů barokního sochařství od M. B. Brauna tesaných přímo do skalních útvarů v Novém lese u Žirče. Z původního areálu se dochoval jen zlomek, i tak zde návštěvníci mohou obdivovat významné dílo evropského sochařství 18. století. Křížová cesta 21. století Příběh utrpení a nadějí člověka. Je novodobým pojetím 300 let staré myšlenky hraběte F. A. Šporka. Nachází se nedaleko obce Stanovice a je tvořena 15 díly významných českých sochařů s blízkým vztahem k východním Čechám. Zvičina je nejvyšší vrchol 17 km dlouhého horského hřbetu. Díky výšce 671 m nabízí nádherné pohledy do kraje i na Krkonoše. O 300 m převyšuje město Dvůr Králové nad Labem a o 330 m Miletínskou kotlinu. Dnes patří k oblíbeným turistickým či cykloturistickým cílům a je ideálním místem pro aktivní využití volného času. Provozovat zde můžete turistiku, paragliding, sjezdové a běžecké lyžování. Dvůr Králové nad Labem Městské informační centrum, nám. T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem tel. / fax: , Kontakty Dvůr Králové nad Labem

6 Historické milníky Památky a zajímavá místa Hradec Králové Zjistit, proč je Hradec Králové známý také jako Salon republiky, není tak těžké. Noblesní architektura, jedinečný urbanistický koncept a vize moderního evropského města z počátku 20. století jsou pádným argumentem pro takový přívlastek. Město na soutoku Labe a Orlice je přirozeným centrem duchovního života, kultury a vzdělanosti východních Čech, sídlem řady institucí a škol a také městem festivalů. Okouzlující zákoutí starého města, monumentální nábřeží a krásně upravované parky jsou jen některá další místa, která nesmíte při své návštěvě vynechat. DŮLEŽITÉ HISTORICKÉ MILNÍKY 1225 / První písemná zmínka o Hradci Králové jako městu se nachází v listině krále Přemysla Otakara / Hradec Králové se stává královským věnným městem, pobývá zde královna Eliška Rejčka, která iniciuje stavbu gotického kostela sv. Ducha, později Eliška Pomořanská. poč. 15. stol. / Město se stává centrem husitů, je zbořeno mnoho památek včetně královského hradu, který se již nepodaří obnovit / Položen základní kámen k další dominantě města Bílé věži, 72 metrů vysoká renesanční zvonice byla dokončena v roce 1589 a ukrývá téměř desetitunový zvon Augustin. 17. stol. / Rozvoj města pokračuje s příchodem jezuitů. Baroko je zastoupeno například výstavní Biskupskou rezidencí nebo kostelem Nanebevzetí Panny Marie a morovým sloupem / Josef II. rozhodl o přestavbě města na vojenskou pevnost, dokončenou v roce 1789, která zcela změnila vzhled Hradce Králové. Její význam postupně klesal a po prohrané bitvě na nedalekém Chlumu byla pevnost zrušena / Město odkupuje pevnostní pozemky a hradby. Následné bourání hradeb, které probíhalo do 30. let 20. století, umožnilo další rozvoj spojený s výstavbou moderního města. Největší vliv na vývoj Hradce Králové měl starosta František Ulrich a architekti Jan Kotěra a jeho žák Josef Gočár. 8 9 K poznávání historie, památek a architektury Hradce Králové se vydejte po procházkových okruzích: HISTORICKÉ MĚSTO Katedrála sv. Ducha Původně Kostel sv. Ducha, který byl po založení biskupství roku 1664 povýšen na katedrálu. Jedná se o gotickou cihlovou stavbu, založenou královnou Eliškou Rejčkou patrně roku V roce 1424 tu byl pohřben Jan Žižka z Trocnova. Bílá věž Renesanční zvonice 72 m vysoká, byla dokončena v roce 1589 a sloužila městu jako strážní a požární věž. Její jméno je odvozeno od použitého stavebního kamene, který má světlou barvu. Ukrývá třetí nejtěžší zvon v České republice, téměř desetitunový zvon Augustin. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Barokní kostel byl postaven jezuity v letech Autorem plánů byl významný italský architekt Carlo Lurago. Dům U Špuláků Původně renesanční dům byl postaven v druhé polovině 16. století, ale v roce 1750 byl barokně přestavěn. Zadní část domu sloužila od 15. stol. jako modlitebna Českých bratří. V domě se také narodil zdejší významný starosta František Ulrich. Dnes slouží opět jako reprezentativní prostory města s hlavní obřadní síní. Biskupská rezidence Barokní stavba vznikla v letech Kamenný vchodový portál je dílem J. B. Santiniho-Aichela. Ve zdejší kapli byl vysvěcen na kněze historik Josef Dobrovský. Hradec Králové

7 Památky a zajímavá místa Kulturní akce Významné osobnosti MODERNÍ MĚSTO / SALON REPUBLIKY Budování moderního města souvisí se vznikem staveb předních českých architektů: KULTURNÍ AKCE Středoevropský jazzový most pravidelná přehlídka jazzových a dixielandových kapel ze střední Evropy na Masarykově náměstí konaná na prvního máje. Hradec Králové Muzeum východních Čech Symbol nastupující české moderny byl vybudován na městském nábřeží podle plánu J. Kotěry v letech Vzhledem k ojedinělé architektuře i výzdobě bylo muzeum jako jediná stavba v Hradci Králové prohlášeno národní kulturní památkou. Sbor církve československé husitské kněze Ambrože Sbor kněze Ambrože je dílem architekta J. Gočára. Byl vybudován v letech současně s výstavbou školských staveb v Labské kotlině. Komplex, který zahrnuje kostel, biskupství, faru a kolumbárium je postaven na trojúhelníkovém půdorysu v duchu konstruktivismu. Ulrichovo náměstí Moderní centrum města vytvořené podle plánů J. Gočára. V místech, kde na náměstí ústí Gočárova třída, stojí čtyři vysoké nárožní budovy, které o dvě patra převyšují okolní zástavbu a tvoří tak symbolické brány. PEVNOSTNÍ POZŮSTATKY Ve městě zůstalo zachováno několik staveb, které připomínají historii města coby vojenské pevnosti. Jsou to například Gayerova kasárna, Jezdecká kasárna, Žižkova kasárna a tzv. flošny, které sloužily jako předsunuté pevnosti. V Jiráskových sadech je pevnostní kasemata i pevnostní poterna. SOUČASNÁ ARCHITEKTURA Na přelomu 20. a 21. století vyrostlo na území města několik nových architektonicky zajímavých děl, která získala řadu odborných ocenění. Jsou to např. objekt společné výuky Univerzity Hradec Králové, budova společnosti GIST, Výukové centrum lékařské fakulty, Studijní a vědecká knihovna, Terminál hromadné dopravy, Bytový dům na Střezině a Městské koupaliště Flošna. Mons. Dominik Duka OP (*1943) je 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český (jmenován 13. února 2010). Dne 22. června 1970 přijal kněžské svěcení. Po odnětí státního souhlasu pracoval 15 let v plzeňské Škodovce. Za ilegální činnost byl patnáct měsíců vězněn v Plzni- Borech. Byl provinciálem České provincie dominikánů ( ), 24. biskupem královéhradeckým ( ). V dubnu 2010 byl zvolen předsedou České biskupské konference Divadlo evropských regionů mezinárodní divadelní festival, který v posledních deseti červnových dnech představuje více než 200 představení z celé Evropy, a to v divadelních sálech, v ulicích, v parcích a dalších místech historického centra. Výročí bitvy u Hradce Králové 1866 pietní červencové vzpomínkové akce na jednu z největších bitev 19. století zahrnují rekonstrukce bitevních událostí, mezinárodní setkání klubů vojenské historie, slavnostní průvody městem, koncerty historických muzik, kulturní program nebo odborné semináře. Jazz Goes to Town týden trvající mezinárodní přehlídka jazzové hudby. V dramaturgii je žánrově zastoupeno blues, mainstream, free jazz, funky, world music, big bandy či sólový recitál. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI JUDr. František Ulrich ( ) patří k nejvýznamnějším osobnostem novodobých dějin města Hradce Králové. Byl jeho dlouholetým starostou ( ), byl to člověk s vizí a důsledný budovatel města, který se výrazně zasloužil o jeho moderní přestavbu a rozvoj, které Hradci vynesly přezdívku Salon republiky. Hradec Králové

8 Okolí města Historické milníky Kontakty Hradec Králové Lesy města Hradec Králové jsou místem, kam je možné vydat se za aktivním odpočinkem i poznáním cyklistické trasy různé náročnosti, relaxace v sedle koně, běžecké trasy různých délek, zimní trasy pro běžkaře, koupání, rybaření, bruslení na in-linech. Orientační plán je k dostání v informačním centru nebo přímo u lesních informačních tabulích. Obec Chlum nechvalně proslula jako místo nejkrvavější bitvy 19. století. Nachází se 12 km od Hradce Králové směrem na Jičín. Bojištěm vás provedou naučné stezky. K návštěvě láká také rozhledna. Při dobré dohlednosti můžete obdivovat masiv Krkonoš i Orlických hor. Nezapomeňte navštívit Muzeum války 1866 či osarium. Třebechovice pod Orebem leží 15 km východně od Hradce Králové a jsou proslulé dřevěným pohyblivým betlémem, který vytvořil lidový řezbář J. Probošt. Pěší i cykloturisty přitahuje malebná krajina okolí s vrchem Oreb. Podorlický skanzen Krňovice se nachází 2 km jižně od Třebechovic pod Orebem, v areálu jsou umístěny lidové stavby a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Interiéry budov jsou vybaveny dobovými exponáty a nechybějí ani ukázky dobových řemesel a pracovních nástrojů. V průběhu roku se vedle standardní prohlídky můžete zúčastnit různých tematických akcí. Smiřice se nacházejí přibližně 14 km severně od Hradce Králové. Jejich hlavní atraktivitou je jedinečná barokní kaple s oltářním obrazem Klanění tří králů od Petra Brandla. Samotná stavba je pravděpodobně dílem barokního stavitele Kryštofa Dientzenhofera. Hradec Králové, Městská informační centra: 1. Gočárova třída 1225, 2. Velké náměstí 165, 3. Hlavní nádraží Riegrovo nám Hradec Králové, tel.: , Pro svou bohatou kulturní a dodnes žijící tradici je Chrudim známá rovněž jako Athény východních Čech. Dvacetitisícové město již zdálky láká návštěvníky svým typickým panoramatem, kterému dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Městem protéká řeka Chrudimka, jejíž okolí vybízí k osvěžujícím procházkám. Počátkem července se město již přes 60 let stává útočištěm loutkoherců, kteří sem zavítají na tradiční Loutkářskou Chrudim. DŮLEŽITÉ HISTORICKÉ MILNÍKY 1055 / První spolehlivá zmínka o městě, kdy tu podle Kosmovy kroniky zemřel český kníže Břetislav I / Pravděpodobné založení královského města českým králem Přemyslem Otakarem II / Chrudim se stává královským věnným městem. 15. stol. / V období husitských válek se přiklání na protikatolickou stranu, německy mluvící část obyvatelstva město opouští a území se stává téměř výhradně českým. 18. a 19. stol. / Rodí se současný ráz poklidného provincionálního města, svoji roli sehrály v tomto procesu mimo jiné pozdní zavedení železnice (1871) a pomalejší rozvoj průmyslové výroby. Co však Chrudim ztrácela na hospodářském a správním významu, získávala díky řadě osobností a podpoře řady institucí v oblasti kulturního života a školství. Chrudim

9 Památky a zajímavá místa Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1990, má zachovalou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami: k pořádání kulturních a společenských akcí. Nad průčelním štítem budovy je umístěna socha bohyně Pallas Athény od A. Poppa. Součástí budovy jsou i dvě památkově chráněná gotická kamenná ostění. Chrudim Kostel Nanebevzetí Panny Marie Rozlehlá trojlodní bazilika vybudovaná z místní opuky a škrovádského pískovce. Pochází pravděpodobně ze 14. stol. Svoji novogotickou podobu kostel získal po přestavbě v letech pod vedením Františka Schmoranze st. Nad oltářem je umístěn zázračný obraz sv. Salvátora, ke kterému se váže legenda o jeho léčitelských schopnostech, zejména při odvracení morové nákazy. Mydlářovský dům Původně dvoukřídlý gotický dům. V letech přestavěn chrudimským měšťanem Matějem Mydlářem na renesanční objekt s arkádovým průčelím s alegorickými reliéfy. Dům zaujme svojí věží hvězdárnou. Od roku 1973 v něm sídlí Muzeum loutkářských kultur. Muzeum barokních soch se nachází v kostele sv. Josefa, který byl součástí kapucínského kláštera. Exponáty muzea tvoří kamenné sochy a dřevěné plastiky špičkové kvality, které reprezentativně zastupují fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Najdete v něm díla např. J. P. Čechpauera, I. Rohrbacha, B. Matyáše Brauna, M. Brokofa aj. Modrá osa Prohlídková trasa vede kolem chrudimského vodního náhona, na který byly v minulosti napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vodárny. Najdete na ní 9 zastavení s informačními tabulemi. Na těch se dozvíte zajímavosti o daném úseku náhona ale i o jeho okolí. Procházka začíná u budovy Regionálního muzea a končí u zimního stadionu. Městské opevnění bylo vybudováno pravděpodobně záhy po založení středověkého města. Hradby pocházejí ze 13. století, písemně jsou doloženy od poloviny 14. století. Na vybudování byly použity místní opuky a zčásti škrovádský pískovec. Nejmladším prvkem je bašta Prachárna v severovýchodním nároží městského opevnění (stojí v dnešních Klášterních zahradách). Byla postavena roku 1435 a určena pro obranu palnými zbraněmi. Chrudim Komplex muzejních budov Objekt tzv. Muzea (tvoří dvě budovy: novorenesanční a novobarokní) byl postaven podle arch. J. Vejrycha. Novorenesanční budova sloužila původně potřebám Průmyslového muzea pro východní Čechy, dnes tu najdete Regionální muzeum. Novobarokní objekt je také využíván 14 15

10 Kulturní akce Významné osobnosti Okolí města KULTURNÍ AKCE Athény východních Čech je název pravidelného festivalu klasické hudby určený nejen mladým hudebníkům a posluchačům. Festival navazuje na tradici Hudební mládeže ČR, v minulosti dlouhá léta vedenou hudebním skladatelem, prof. Františkem Kovaříčkem. Loutkářská Chrudim celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech nabízí v červencových dnech bohatý divadelní program, filmy a další doprovodné akce. V roce 2011 proběhl její jubilejní již 60. ročník. Rozhledna Bára na Čertově skalce Nachází se v lesích města Chrudimě, v komplexu Rekreačních lesů Podhůra. Atypická a unikátní konstrukce tvaru trojbokého komolého jehlanu je dle autora rozhledny, architekta Martina Rajniše, ojedinělá nejen v Evropě, ale pravděpodobně i na celém světě. Z vrcholu je krásný výhled na Železné hory, Orlické hory a Krkonoše. Chrudim Salvátorská pouť je spojená se zázračným obrazem Ježíše Krista v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde dle starobylé tradice probíhá slavnostní Salvátorská mše vždy první srpnovou neděli. Pro širokou veřejnost jsou na náměstí připraveny pouťové atrakce a jarmark. Chrudimské obžínky tradiční zářijový folklorní festival a městské slavnosti. Náměstí zdobí jarmark lidových řemesel, rukodělné dílny, tradiční dožínkové speciality. Bohaté kulturní zážitky umocňuje galaprogram. Víkendové slavnosti vrcholí velkou veřejnou taneční veselicí. Bramborový jarmark podzimní akce s bramborovou tématikou nabízí workshopy pro děti i pro dospělé a soutěž o nejlepší bramborovou lahůdku. Po celou dobu samozřejmě nechybí speciality bramborové kuchyně. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Josef Ressel ( ) český lesník a vynálezce lodního šroubu. Jeho umístění na záď lodi znamenalo zásadní průlom v oblasti námořní paroplavby a je dodnes používaný jako nejefektivnější pohon lodí, který nahradil ne tak účinný kolesový mechanismus. Méně známý je jeho přínos ke zdokonalení lisu na víno a olej. Resselovo jméno je také spojeno se zdokonalením válcového mlýnu, s pluhem s redukovaným třením, s mechanismem divadelního jeviště, přístrojem na vyluhování barviv a s dalšími objevy a vynálezy. Dagmar Pecková (*1961) renomovaná světoznámá pěvkyně, rodačka z chrudimských Medlešic, byla v roce 1987 angažována jako sólistka drážďanské Semperovy opery. Krátce nato se stala sólistkou Státní opery v Berlíně. Mezzosopranistka Dagmar Pecková vystupuje na předních evropských i světových operních scénách a koncertních pódiích. Ve své koncertní činnosti se reprezentuje bohatým repertoárem od klasiky až po díla předních současných skladatelů. Je častým hostem České filharmonie, se kterou se zúčastnila turné po Japonsku, Jižní Koreji a Hongkongu pod vedením Jiřího Bělohlávka a turné po Anglii pod vedením Libora Peška. Přes svůj velmi bohatý koncertní program nezapomíná ani na své rodiště a do Chrudimi se ráda vrací Naučná stezka Krajem Chrudimky Podél toku Chrudimky prochází dálková naučná stezka krajinou Českomoravské vysočiny a Železných hor o celkové délce 82 km. V terénu je vybavena 37 zastávkami s informačními texty. Stezka vede od pramenů Chrudimky u Filipova do Chrudimi a je rozdělena do pěti úseků. V roce 1995 byla provedena celková rekonstrukce. Stezka je přístupná obousměrně a celoročně. Výchozí body jsou dosažitelné prostředky veřejné dopravy. V blízkých Slatiňanech můžete navštívit státní zámek, zámeckou zahradu a hippologické muzeum. Slatiňany jsou i důležitým výchozím bodem pro řady naučných stezek, výletů pro pěší a cyklotras regionu Železných hor. Nasavrky 14 km od Chrudimi budete téměř na každém kroku svědky života našich dávných předků Keltů. Na zámku se nachází stálá expozice Po stopách Keltů a keltskou cestou se dostanete ke zbytkům jediného doloženého keltského oppida ve východních Čechách. Své zážitky navíc jistě umocníte návštěvou Keltského archeoparku. Sečská přehrada 18 km vzdálená vodní plocha vystavěná mezi skalnatými vrchy se zříceninami hradů Oheb a Vildštejn skýtá ráj surfařům, rybářům a milovníkům vodních hrátek. Zabavíte se zde jak na šlapadlech, tak i na loďkách. Chrudim Informační centrum města Chrudim, Resselovo náměstí 1, Chrudim I tel./ fax: , tel , Chrudim Kontakty

11 Historické milníky Památky a zajímavá místa Jaroměř Název východočeského města je odvozen od přemyslovského knížete Jaromíra. Jaroměř leží na soutoku tří řek: Labe, Úpy a Metuje a říká se o ní, že je městem zahrad a parků. Jaroměř ovšem nelze zmiňovat bez bývalé císařské pevnosti Josefov, která je její nedílnou součástí a která je pro své jedinečné vojenské památky vedle milovníků vojenské historie častým místem filmových tvůrců. Důležité historické milníky 1126 / První historicky doložená zpráva o Jaroměři / První zmínka o Jaroměři jako o městě / Listinou Václava II. jsou Jaroměři potvrzena městská práva a také se stává věnným městem českých královen / Město je dobyto vojsky Jana Žižky z Trocnova a stává se věrným husitským městem. 15. stol. / Královna a císařovna Barbora Celská, manželka krále Zikmunda, vedla po husitských válkách s měšťany spor o rychtu, uděluje městu novou pečeť (znak lvice obtočené trnovou korunou) jako trest za příkoří, která od nich musela snášet. 18. stol. / Město zažívá čilý ruch spojený s výstavnou lázeňského komplexu v Kuksu / Dle plánů Francouze Duhamela de Querlonde vzniká vrcholné dílo evropského urbanismu a fortifikačního umění pevnostní město Josefov, kde působí mnohonárodnostní posádka / Dokončená železnice s sebou nese průmyslové počátky a utváření občanské společnosti; jaroměřský Sokol se po pražském stává druhým nejstarším v Čechách. Historickému náměstí s podloubím dominuje téměř šestnáct metrů vysoký pískovcový Mariánský sloup z let (M. B. Braun). Sloup vyniká bohatou sochařskou výzdobou, jejíž originální díla byla v 90. letech 20. století nahrazena věrnými kopiemi. Gotický chrám sv. Mikuláše Je nejvýznamnější památkou Jaroměře a zároveň jednou z šesti nejvýznamnějších gotických památek na našem území. Byl založen počátkem 14. století a dostavěn v druhé polovině 15. století ve stylu pozdní, tzv. jagellonské gotiky. Dnešní podobu získal začátkem 20. století. V kostele se nachází barokní oltář od Martina Krupky (výborného sochaře a řezbáře 18. století) a krypta s mumiemi jaroměřských měšťanů. Ke kostelu přiléhá zvonice s bránou, kterou ve středověku procházela tzv. polská cesta. Na zvonici je vytesaný městský znak. Wenkeův obchodní dům postavený v roce 1911 podle návrhu Josefa Gočára patří k předním památkám moderní české architektury. Tehdy ještě neznámý Gočár zde vytvořil umělecké dílo stojící na počátku slavné éry české kubistické architektury. Gočárovu stavbu proslavil poprvé v Evropě použitý princip zavěšeného průčelí. Dnes zde sídlí městské muzeum a galerie jaroměřských rodáků, sochaře a medailéra Otakara Španiela, malíře Josefa Šímy a sochaře Josefa Wagnera. Jaroměř 1866 / Prohraná bitva na Chlumu zpochybnila vojenský význam Josefova, který je následně využíván jako zajatecký tábor za první světové války / Postupný rozvoj obou měst vrcholí jejich sloučením, které potvrzuje Zemský národní výbor

12 Památky a zajímavá místa Kulturní akce Významné osobnosti Jaroměř Josefov Bývalé pevnostní město bylo roku 1971 vyhlášené městskou památkovou rezervací. Již z dalekého okolí je viditelná věž zdejšího Kostela Nanebevstoupení Páně, jednolodní empírové stavby z let V jeho sousedství se nachází budova bývalé Nové radnice, kde je umístěna muzejní expozice zahrnující historii obou měst. Největším turistickým magnetem Josefova je ovšem podzemní obranný systém pevnosti. Prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost. V Bastionu č. 1 (jeden ze základních prvků bastionového opevnění) se nachází lapidárium originálních barokních plastik z dílny M. B. Brauna. Expozice Prvního vojenskohistorického muzea M. Frosta představuje historii rakousko-uherské armády 2. poloviny 19. století, zachycuje události 1. světové války, věnuje se československým legionářům, výstavbě hraničního opevnění a průběhu 2. světové války a další vojenské sbírky. KULTURNÍ AKCE Boučkova Jaroměř soutěžní přehlídka loutkářských souborů z krajů blízkých i vzdálených, plná pohádkových příběhů pro děti se koná v únoru. Setkání v trávě každoroční červnové loučení s jarní kulturní sezónou v příjemném prostředí jaroměřského parku. Přijďte si jen tak posedět v trávě, zazpívat si i zatancovat nebo si jen tak popovídat si s přáteli. Pro děti i dospělé je připraven pestrý kulturní program a bohaté občerstvení. Boj o pevnost a Josefovská slavnost červencové dobové slavnosti s bitevní ukázkou dobývání pevnosti. Akce se účastní historické vojenské jednotky nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Vojenská bitva je součástí oblíbené akce Josefovská slavnost, která každoročně nabízí zajímavý program pro celou rodinu. Jaroměř VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Josef Šíma ( ) jaroměřský rodák, malíř, který dosáhl velkého významu a uznání ve světě. Roku 1920 odešel do Francie, kde se věnoval uměleckým návrhům oken a kreslil vzorky látek. Stal se členem několika uměleckých skupin. Postupem času se převážně věnoval malbě. Roku 1926 získal francouzské občanství a zbytek života strávil v nové vlasti. Na roky strávené v Jaroměři však nikdy nezapomněl, jak dokazuje fejeton o Jaroměři z roku Rodina Černých jaroměřští zahradníci, pěstitelé a šlechtitelé. Tradice firmy Černý započala v roce 1859, kdy byla založena Ferdinandem Hlaváčkem. Od této doby se každá generace stává významnými pěstiteli. Roku 1928 se začali pokračovatelé rodinné zahradnické tradice František Černý a Marie Černá specializovat na šlechtění a výrobu osiv, především petúnií a begónií. Ing. Jan Černý a Alenka Černá se zasloužili o vznik prvních hybridních odrůd begónií (1959) a petúnií (1960) v naší republice. Od roku 1934 bylo Černými celkově vyšlechtěno více než 125 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků, konvalinek a dalších druhů květin

13 Okolí města Historické milníky Jaroměř Ratibořice / Babiččino údolí Místo děje nejznámějšího díla Boženy Němcové, kterým protéká řeka Úpa, je chráněným územím a národní kulturní památkou. Staré bělidlo, mlýn, Viktorčin splav nebo zámek jsou místa, kde si návštěvníci nejčastěji připomínají známé románové postavy. Motogalerie v Koutě v Šestajovicích Nabízí návštěvníkům nejen expozici s více než 50 tuzemskými motocykly, ale i sbírku panenek, hraček a kočárků našich babiček. Nová Amerika v Zaloňově Místo pro aktivní vyžití se nachází v ústraní mezi nádhernými smrkovými lesy. V současné době nabízí Nová Amerika jeden z největších golfových areálů v České republice. Pokud byste měli problémy se švihem, postarají se o vás mezinárodní golfoví profesionálové. Lázně Velichovky První lázeňská sezóna zde proběhla již v roce 1898 a dodnes jsou zde hostům nabízeny koupele z křídové bahenní slatiny, masáže, oxygenoterapie, magnetoterapie, vodoléčebné procedury a řada dalších metod podporujících zdraví. V Mělníku nebo v Mělníce? Češtinářský souboj rozetnou místní zcela nekompromisně přece na Mělníku! Královské věnné město na soutoku řek Labe a Vltavy svůj název odvozuje od kopce z mělnících se křídových hornin. Mělník je proslulý vinařskou tradicí, která sahá až ke sv. Ludmile a sv. Václavovi, patronu českých vinařů. Okolí Mělníka je také dějem řady románů Eduarda Štorcha. DŮLEŽITÉ HISTORICKÉ MILNÍKY 875 / Po sňatku českého knížete Bořivoje s Ludmilou, dcerou pšovského knížete Slavibora, se zdejší hradiště stalo součástí středočeské přemyslovské domény. po roce 1000 / Poprvé se objevuje vlastní jméno Mělník. Kněžna Emma, manželka Boleslava II. nechává razit stříbrné denáry s nápisem EMMA REGINA CIVITAS MELNIC / První zmínka o Mělníku jako městě v listině českého krále Přemysla Otakara II. 15. stol. / Po celou dobu husitských válek je město věrné pražskému svazu a podílí se na porážce táborů a sirotků v bitvě u Lipan pol. 19. stol. / Nový rozvoj města v období rodícího se národního hnutí, zde spojeného s osobnostmi děkana A. V. Hnojka a učitele J. V. Vlasáka / Mělník se stal okresním městem. Vedle tradičního zemědělství se začal rozvíjet průmysl, nejprve potravinářský, později nastupuje výroba dětských kočárků a dále průmysl energetický či chemický. Mělník K návštěvě vybízejí i okolní zámky v Náchodě, Novém městě nad Metují, Opočně, Rychnově nad Kněžnou nebo v Častolovicích. Kontakty Jaroměr Turistické informační centrum, náměstí ČSA 16, Jaroměř tel.: ,

14 Památky a zajímavá místa Mělník Náměstí Míru je historickým centrem města. Na náměstí se nachází kašna se sousoším Vinobraní od Vincence Makovského. Za pozornost stojí domy gotického původu, ve kterých se zachovaly vícepatrové sklepy. V březnu roku 2008 byla část podzemních prostor pod náměstím zpřístupněna. Nachází se zde 60 metrů dlouhá chodba sekaná v opuce, která vede ke studni. Ta bývala do 19. století jediným městským zdrojem pitné vody. Je hluboká 54 m a s průměrem 4,54 m se stává nejširší známou studní v České republice. Prohlídky podzemí s průvodcem se konají denně. Zámek V místech dnešního zámku stávala původně dřevěná stavba, která prošla románskou přestavbou a tím již v 10. století začala složitá stavební historie mělnického zámku. Každá slohová éra se po svém zapsala do jeho podoby, nejpatrnější je však vliv renesance. Majitelé zámku, mělnická větev Lobkowiczů, zpřístupňují některé jeho atraktivní prostory, zejména interiéry nebo vinné sklepy ze 14. století, kde máte možnost degustovat vína z produkce zámeckého vinařství. letí ve stylu gotiky. Po požáru v r dostala věž kostela barokní báň. Jedním z turisticky nejatraktivnějších míst je kostnice, která se nachází pod presbytářem kostela. Jsou v ní pozůstatky osob, které do dnešní podoby uspořádal na počátku první světové války zakladatel české antropologie prof. Jindřich Matiegka. Pozdně gotická věž kostela byla po náročné opravě zpřístupněna veřejnosti v roce Po vystoupání 177 schodů se návštěvníkovi při dobré viditelnosti otevře pohled nejen na horu Říp a České středohoří s Milešovkou, ale i na Prahu, Ještěd a na kraj K. H. Máchy s Bezdězem. Regionální muzeum Sídlí v objektu bývalého kapucínského kláštera na náměstí vedle radnice. Je zde stálá expozice s ukázkou života ve středověkém městě i na venkově, expozice přírody Mělnicka a nově také historického vývoje kočárků. Muzeum se také specializuje na české vinařství, jsou zde památky vinařského cechu, předměty dokumentující výrobu a konzumaci vína, součástí je i vinný sklep ze 14. století, kde se nabízí k ochutnání široká paleta vín české vinařské oblasti. Mělník Chrám sv. Petra a Pavla Původně románský kostel z 11. století. Kostel prošel řadou přestaveb, z nichž nejvýznamnější probíhala v 80. letech 15. sto

15 Kulturní akce Významné osobnosti Okolí města Mělník KULTURNÍ AKCE Mělnický vrkoč třídenní folklorní festival, kterého se účastní soubory z Čech i ze zahraničí. Akce se koná vždy v červnu. Mělnická jizerská padesátka recesistní závod na lyžích na náměstí Míru. Aktéři musí obíhat v maskách náměstí a každé kolo zdolat půllitr piva. Varhanní koncerty v chrámu sv. Petra a Pavla jedná se o cyklus varhanních koncertů, jejichž výtěžek je použit na obnovu varhan. Pořádá je Mělnický osvětový a okrašlovací spolek. Mělnick ý košt svatovavřinecké slavnosti mělnického vína a gastronomie s bohatým programem. Akce probíhá ve Svatováclavské ulici v centru města. Mělnické vinobraní třídenní slavnost probíhá na čtyřech scénách na hlavním pódiu, country scéně, historické scéně a staročeském jarmarku. V sobotu vrcholí příjezdem Karla IV. s družinou a následným ohňostrojem. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Viktor Dyk ( ) český básník, prozaik, publicista, jeden z představitelů tzv. anarchistických buřičů. Působil také jako prvorepublikový politik národně demokratické strany. V Mělníku mu byla 13. května 1934 odhalena na rodném domě pamětní deska a na tehdy Štefánikově vyhlídce pomník busta od sochaře Jiřího Jílka. Jaroslav Krombholc ( ) dlouholetý dirigent Národního divadla a Symfonického orchestru Čs. rozhlasu. Téměř pět desítek let bydlel v domě v dnešní Krombholcově ulici. V Mělníku spolupracoval s divadelním souborem Vojan. V roce 1936 při otevírání Masarykova kulturního domu Vojan uvedl Naše furianty, k nimž složil Krombholc (jako oktaván mělnického gymnázia) scénickou hudbu. O rok později stál u dirigentského pultu při prvním uvedení Shakespeara na vojanovském jevišti komedií Sen noci svatojánské. Roku 1955 účinkoval i se svou ženou Marií Tauberovou, operní pěvkyní, na večeru poezie k výročí Vojana. Jaroslav Krombholc i Marie Tauberová ( ) jsou pochováni na hřbitově na Pražské ulici Cyklostezka V roce 2010 byla vybudována nová cyklostezka, která vede po břehu Labe od obce Horní Počaply přes Dolní Beřkovice, dále se v obci Hořín odklání od Labe, míjí soutok Labe s Vltavou a pokračuje po břehu Vltavy krásnou krajinou směrem k Praze. Končí zatím v osadě Zelčín a dále je sjízdná na trekových kolech. Cyklostezka je dlouhá necelých 20 km a je vhodná i pro bruslaře. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Mělník je také výchozím místem k návštěvě jedné z nejzachovalejších přírodních oblastí v Čechách Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko s dominantou hradu Kokořín z 1. poloviny 14. století. Zvláštností regionu jsou četné skalní objekty obytné, hospodářské a sakrální (Lhotka, Březinka). Mšeno Na území města je několik významných staveb, nejznámější jsou městské lázně, které byly roku 2004 prohlášeny za kulturní památku. Toto koupaliště ve stylu art deco je vyhledávaným cílem turistů a filmařů (Rebelové, Indiánské léto, ). Zámek Liblice Byl postaven hrabětem Arnoštem Josefem Pachtou na počátku 18.stol podle návrhu italského stavitele. Dnes jsou prostory využívány jako hotel, konferenční centrum a wellnes centrum. Hora Říp Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a trvalých symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich prapředků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit. Na samotném vrcholku najdeme národní kulturní památku rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. K Mělníku již několikátou sezónu patří výletní lodě, které brouzdají vody Labe i Vltavy. Od května se pravidelně jezdí podle jízdního řádu. Mělník Turistické informační středisko, Legionářů 51, Mělník tel.: , Mělník Kontakty

16 Historické milníky Památky a zajímavá místa Nový Bydžov Východočeské město je díky svému pravidelnému půdorysu (tzv. bydžovský čtverec) považováno za unikátní ukázku středověkého urbanismu. Ve městě se nachází třetí nejstarší židovský hřbitov v Čechách. Ve 40. letech 18. století zde byla založena tradice tzv. merend, studentských oslav na konci léta, kterých se zúčastňovaly významné osobnosti tehdejšího kulturního života. I po zrušení okresů zůstal Nový Bydžov přirozeným spádovým městem pro Bydžovsko, Smidarsko a část Chlumecka. DŮLEŽITÉ HISTORICKÉ MILNÍKY 1305 / První zmínka o původním královském městě / Kvůli dluhům Jana Lucemburského se města ujímá rod Vartenberků a stává se z něj město poddanské / Přijímá od Vartenberků privilegium zaručující práva měst královských / Bydžovské panství přechází do držení Valdštejnů / Město se vykupuje z poddanského vztahu a stává se královským věnným městem / Stává se nepřetržitě až do roku 1960 okresním městem. Historické jádro města je městskou památkovou zónou, která vedle městských dominant chrání především pravidelný půdorys města patřící k nejcennějším ukázkám středověkého urbanismu. HISTORICKÉ MĚSTO Děkanský kostel sv. Vavřince Pochází z počátku 14. století a původně byl zasvěcen Matce Boží. Gotická trojlodní stavba s křížovými klenbami je doplněna hranolovitou věží, dvěma předsíněmi a barokní sakristií. Hlavní oltář zdobí obrazy Jana Jiřího Heinsche Umučení sv. Vavřince a Korunování Panny Marie (z roku 1683), levý boční oltář socha Piety od F. Morávka (z roku 1756), pravý boční novogotický oltář je z roku Ze staršího mobiliáře vynikají kované gotické dveře do podvěží a cínová křtitelnice z roku Ve věži jsou tři zvony Václav (1507), Median (1574) a Vavřinec (1999). Starý židovský hřbitov Byl založen v roce 1520 v jižní části za hradbami města a pohřbívalo se tu až do roku Na ploše o rozloze přes půl hektaru se nachází přes 1480 náhrobků. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku Početně převažují pískovcové náhrobky z 2. pol. 17. století a z 18. století. Mezi několika mramorovými náhrobky vyniká náhrobek Enocha Wolfa s reliéfem vlka. Od konce 18. století už převažují náhrobky s dvojjazyčnými nápisy (v hebrejštině a němčině). Objevují se tu i náhrobky s novogotickými prvky a různé obelisky, některé ještě z pískovce, jiné z leštěné žuly. Na hřbitově upoutají pozornost i honosné tumby se dvěma stélami. Po pražském a kolínském hřbitově je třetím nejstarším v Čechách. Nový Bydžov 28 29

17 Památky a zajímavá místa Kulturní akce Významné osobnosti Kostel sv. Jakuba Většího na Metličanech Původně raně gotický kamenný kostel stejného zasvěcení stál na návrší už od konce 13. století. Barokní kostel z let byl postaven královéhradeckým stavitelem Františkem Kermerem, snad s použitím starších plánů pražského architekta K. I. Dientzenhofera. Podélná jednolodní neorientovaná stavba v hlavní lodi s polovalenými klenbami a v kněžišti s kopulí připomíná barokní styl, věž a průčelí už mají prvky klasicistní. Po rozsáhlé rekonstrukci zde vznikla Galerie u sv. Jakuba. KULTURNÍ AKCE Fišerův Bydžov festival dechových orchestrů z celé republiky. V roce 2011 proběhl již 15. jubilejní ročník, který byl zahájen slavnostním koncertem v Jiráskově divadle a druhý den pokračoval celodenním programem v parku u sv. Trojice. Novobydžovský čtverec Memoriál Elišky Junkové Klub přátel historických vozidel z Nového Bydžova pořádá každoročně závody auto-moto veteránů. V roce 2011 proběhl již 16. ročník tohoto memoriálu. Nový Bydžov Radnice Novogotická stavba podle plánů chlumeckého zámeckého stavitele Josefa Míči z let stojí na místě původní renesanční radnice a vedlejšího Hruškovského domu. Střední část radnice zaujímá velká zasedací síň vyzdobená nábytkem od J. Žabky, malbami L. Nejedlého a bustami M. J. Husa a Jana Žižky z Trocnova od J. Bartha. Tento sochař je také autorem velkých pískovcových soch ve výklencích v průčelí radnice Karla IV. a Jiříka Poděbradského z roku Při vchodu do radnice byly opět osazeny pamětní desky T. G. Masaryka a Edvarda Beneše od K. Samohrda, zničené za minulého režimu. V přízemí radnice vlevo je obřadní síň. Novobydžovský trpaslík seriál tenisových turnajů za účasti známých umělců a sportovců v rámci CZECH ART TENNIS TOUR. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Marek Bydžovský z Florentina ( ), děkan artistické fakulty a po sedm období rektor pražské univerzity. Filozof, matematik, astronom, historik a kronikář soudobých událostí. Nový Bydžov Josef Němec ( ), manžel spisovatelky Boženy Němcové, kterou přivedl do vlastenecké společnosti a podporoval v literární činnosti. Alois Turek ( ), architekt, předseda Spolku architektů a inženýrů, velký mecenáš českého školství, kultury a rodného města. Josef Eduard Proche ( ), ovocnář, působil ve Sloupně, spolupracoval s domácími i zahraničními ovocnáři a vypěstoval velké množství nových odrůd. Alois Gallat ( ), humoristický spisovatel, v Chrudimi hrál a režíroval ochotnická představení a vydával časopisy Sůvu a Klapačku. Josef Smolík ( ), numismatik, redaktor Památek archeologických a ředitel numismatické sbírky Národního muzea. Autor proslulého díla Pražské groše a jejich díly Karel B. Mádl ( ), historik a kritik umění, autor četných kritik, odborných studií a několika velkých monografií o českých malířích.

18 Okolí města Historické milníky Hřebčín Kubišta Jestliže budete projíždět okolím Nového Bydžova, narazíte na obec Měník, kde je odedávna slyšet klapot koňských kopyt soukromého chovu koní rodiny Kubištových. V roce 1985 získali statut Šlechtitelského chovu koní, který čítá okolo 160 kusů. Z toho 40 chovných klisen. Galerie u sv. Jakuba v kostele sv. Jakuba Většího na Metličanech Působivý prostor kostela, jenž od padesátých let neslouží církevním účelům, se stal živým, kulturním místem, kde probíhají celoročně výstavy, koncerty a vzdělávací akce. Možnost kvalitních výstav moderního umění s komentovanými prohlídky pro školy i veřejnost. Jedinečnou atmosférou barokní architektury je neodmyslitelně spojeno pořádání koncertů vážné hudby. Malebné historické město naleznete ve výšce 555 metrů nad mořem v krajině Českomoravské vrchoviny. Unikátních 1220 m gotických hradeb doposud střeží historické jádro této brány Žďárských vrchů. Kulturní nadšenci jistě uvítají různorodou nabídku festivalů, které se po celý rok konají právě v rodném městě českého představitele hudební moderny Bohuslava Martinů. Městu Poličce také patří jeden z nejstarších českých hradů Svojanov. DŮLEŽITÉ HISTORICKÉ MILNÍKY 1265 / Město zakládá český král Přemysl Otakar II / Polička je zmiňována jako královské věnné město / Za aktivní odboj proti Ferdinandu I. Habsburskému je tvrdě potrestána. Jsou jí pozastavena práva, zkonfiskován nemovitý majetek a uložena pokuta, statky může město odkoupit zpět až za 12 let. 18. stol. / Představuje zlatý věk poličského měšťanstva spojený s barokní přestavbou. Polička v té době patřila mezi nejvýstavnější česká města. Nový Bydžov Hrádek u Nechanic Romantický zámek byl vystavěn ve stylu windsdorfské novogotiky je označován jako Malá Hluboká. Díky svým bohatě vybaveným interiérům je oblíbeným prostředím pro filmaře. Celoročně jsou interiéry i exteriéry oživovány různými kulturními akcemi. Zámek ve Sloupnu Nachází se 2 km od Nového Bydžova. Byl vybudován na místě staršího zámeckého objektu v 2. polovině 18. století za opata Benna I. Löbla jako benediktinská rezidence, která sloužila břevnovsko-broumovskému klášteru. I přes probíhající rekonstrukce je zámek zpřístupněn a v průběhu roku zde probíhají různé kulturní akce. 2. pol. 19. stol. / Zaznamenala velký kulturní rozvoj. Funguje zde slovanská veřejná čítárna, založeny jsou zpěvácký spolek Kollár (1861) a spolek divadelních ochotníků Tyl (1869). Od roku 1870 zde působí tělovýchovná jednota Sokol a další spolky / Do Poličky přijíždí první vlak ze Svitav, čímž započal průmyslový rozmach obou měst. Polička Kontakty Nový Bydžov Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov tel.: ,

19 Památky a zajímavá místa Polička Rodná světnička Bohuslava Martinů Unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo, je neodmyslitelně spjato s tímto představitelem hudební moderny. Ve výšce 36 metrů ve věži kostela sv. Jakuba se slavný skladatel narodil a pětičlenná rodina Martinů zde žila až do jeho 11 let. Vystoupejte 192 schodů do věže a odměnou bude nejen magické místo se světničkou vybavenou původním nábytkem rodiny Martinů, ale i krásný výhled na město Poličku a jeho okolí. Poličské hradby Mohutné kamenné hradby zpevněné 19 baštami, které v délce 1220 m obepínají celé historické jádro města, patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě. Velmi pěkná je procházka kolem hradeb v parku nebo procházka přímo po ochozu hradeb s průvodcem. Poličská radnice patří mezi tři nejvýznamnější barokní radnice v zemi. Přestavba původně gotické stavby byla dokončena v roce 1744 podle návrhu císařského architekta Františka Maxmiliána Kaňky, který patřil ve své době mezi nejuznávanější a také nejdražší architekty. V budově radnice si mohou návštěvníci prohlédnout barokní kapli sv. Františka Xaverského, jež prostupuje dvěma patry a dodnes je v úplnosti dochována její původní výzdoba. V budově radnice jsou soustředěny stálé galerijní expozice: sbírky Starého a Moderního umění na Poličsku, Obrazová galerie rohu Hohenemsů a Bohuslav Martinů ve výtvarném umění. a po první světové válce zde vyučoval hře na housle. V CBM se nacházejí tyto expozice: Historie města Poličky a okolí, Sklářství na Horácku, Třída Bohuslava Martinů, Barevný svět Bohuslava Martinů, audiovizuální sál s filmy o životě a díle B. Martinů, výstavní sál a muzejní zahrada. Hrad Svojanov leží v krásné krajině hlubokých lesů a je dnes jediným hradem u nás, kde se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Hrad nabízí několik prohlídkových okruhů a je to místo jako stvořené pro rodinný či romantický výlet. Každá prohlídka interiérů hradu je vedena průvodci oděnými v dobových kostýmech. Od roku 1910 je hrad vlastnictvím města Poličky. V letním období v areálu probíhá bohatý kulturní program. Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce Představuje Centrum zábavy, poznání i odpočinku, interaktivní výstavy a dílny pro děti i dospělé. Centrum se nachází v historické budově někdejší měšťanské školy, kterou navštěvoval Bohuslav Martinů již jako chlapec 34 35

20 Kulturní akce Významné osobnosti Okolí města Polička KULTURNÍ AKCE Festival Polička 555 oblíbený letní multižánrový festival (klasika, jazz, rock nebo divadlo), koná se každý rok v srpnu. Martinů Fest tradiční květnový festival klasické hudby věnovaný Bohuslavu Martinů. Poličské Rockoupání název rockového hudebního festivalu předznamenává místo konání, je jím květnové poličské koupaliště. Velikonoce na hradě Svojanově prohlídky hradu s velikonoční výzdobou a dobovými výstupy, nechybí tržiště a výtvarné dílny pro děti. Divadelní pouť na hradě Svojanově konaná v červenci zahrnuje divadlo pro děti i dospělé, kejklíře, pouliční umělce, herce na chůdách, stylové tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti. Polička Jazz víkend plný jazzové muziky, divadla, filmů a fotografií s jazzovou tematikou se představuje v dubnu. Colour Meeting Polička mezinárodní multižánrový festival našel útočiště v jedinečném prostředí poličských hradeb a měsíc červenec je tak nabitý hudebním, divadelním i výtvarným potěšením a zábavou. Poličské kulturní léto další multižánrový letní festival se koná pod širým nebem v zahradě Centra Bohuslava Martinů (letní kino, koncerty, divadla). Výlet k Lukásově zpívající lípě Jedna z nejstarších a nejmohutnějších českých lip je okolo 700 let stará. Obvod kmene měří téměř 12 m, výška koruny 25 m. Legenda vypráví o tajném Českém bratru, který v uzavřené dutině stromu nalezl úkryt při opisování Nového zákona i zakázaných žalmů. Texty si prozpěvoval a při šumění rozložité koruny vznikal dojem, že zpívá lípa. Vydejte se z Poličky vlakem do Borové, odtud vystoupejte na Lucký vrch (715 m n. m.), na kopec s úžasným výhledem na Vysočinu. Občerstvit se můžete ve zdejší horské chatě. Dále po žluté sejděte do obce Telecí k Lukásově lípě. Zpět do Poličky se dostanete autobusem, zdatnější turisté pak po zelené značce přes obec Sádek. Putování po skalách V blízkém okolí Poličky se nachází hned několik skalních lokalit: přírodní rezervace Toulovcovy maštale skrývá pískovcové skalní útvary. Leží mezi Budislaví, Jarošovem, Vranicemi a Prosečí; Čtyři palice skupina skal ve tvaru hlav se nachází nedaleko Březin; Devět skal je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (836 m n. m.) v blízkosti Milovského rybníka s pohledem na údolí Svratky. Prosíčka vrch u Jimramova 742 m. n. m., s vrcholovými skalisky a nádherným rozhledem k Jimramovu, k Vírské přehradě, k údolí Fryšávky i ke Sněžnému. Za ohnivou sviní na hrad Svojanov Vydejte se s námi na cyklovýlet z královského města Polička, na hrad Svojanov. Cestou navštívíte zajímavá místa Poličska: cyklostezku na bývalé železniční vlečce do Bořin, Baldu bývalé lesní lázně a kapli, kaskádu Jedlovských rybníků, kamenolom Stašov, kapli sv. Jana Nepomuckého nebo Šibeniční vrch. V expozici hradu Svojanov vás mimo jiné přivítají známé postavy knihy Tajemný hrad Svojanov, mezi kterými nechybí pan Hamrlík na ohnivé svini, bezhlavý holič Kubíček a další tajemné bytosti, žijící na hradě a v blízkém okolí. Polička VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Bohuslav Martinů ( ) poličský rodák, světově proslulý český skladatel hudební moderny 20. století. Na Pražské konzervatoři studoval hru na housle, klavír a varhany, později se stává žákem Josefa Suka, od roku 1923 žije trvale mimo vlast. V roce 1979 byly do rodinné hrobky na poličském hřbitově u kostela sv. Michala uloženy jeho ostatky, které byly převezeny ze švýcarského Schönenbergu. Jeho život a dílo vám blíže představí interaktivní expozice Centra Bohuslava Martinů, kde si např. můžete vyzvednout průvodce Po stopách B. Martinů. Veronika Bromová (1966) žije v Praze a Poličce. Absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze se věnuje především fotografii, počítačově manipulované fotografii a instalacím, patří k významným postavám české výtvarné generace 90. let. Vystavovala a je zastoupena v řadě prestižních institucí (mj. Centre G. Pompidou Paris, Bienále výtvarného umění v Benátkách 1999, Galerie hl. města Prahy), samozřejmě i v domácím Městském muzeu a galerii v Poličce Polička Informační centrum Polička, Palackého nám. 160, Polička tel.: , Centrum Bohuslava Martinů: Hrad Svojanov: Kontakty