RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015"

Transkript

1 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 14 (493/NR3/2015) 5. Návrh: Prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 10 (486/NR3/2015) 6. Návrh: Výpověď z nájmu nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní sklenářství (485/NR3/2015) 7. Návrh: Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 4 z neteře na strýce (488/NR3/2015) 8. Návrh: Ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15 (492/NR3/2015) 9. Návrh: Vyvěšení záměru na prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitosti na st.p.č. 96/5 v k.ú. Nepomuk - garáž (484/NR3/2015) 10. Návrh: Pronájem části pozemku parc.č.245/1 v k.ú. Dvorec (487/NR3/2015) 11. Návrh: Smlouva o dočasném užívání části pozemku ppč (490/NR3/2015) 12. Návrh: Prodloužení kanalizace Dvorec - U Rybníčka (494/NR3/2015) 13. Návrh: Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk (497/NR3/2015) 14. Návrh: Pojmenování nově vzniklé ulice (495/NR3/2015) 15. Návrh: Souhlasy obcí dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, ve věci získání nároku pro doplatek na bydlení (489/NR3/2015) 16. Návrh: Dodatek č Smlouvy o sběru, odvozu a likvidaci komunálního odpadu č. N-0073/00 (496/NR3/2015) 17. Návrh: Přeložka veřejného osvětlení -Nepomuk Přesanická ulice a Nové Město, Dvorec-Tojická a Blatenská ulice (500/NR3/2015) 18. Návrh: Pronájem pozemku č. 566/20 v k. ú. Nepomuk od Státního pozemkového úřadu pro STK (533/NR3/2015) 19. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J. Kubíka 368, byt č. 3 (534/NR3/2015)

2 20. Návrh: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2015 (535/NR3/2015) 21. Návrh: Zábor veřejného prostranství POGRR (536/NR3/2015) 22. Návrh: Žádost o umístění reklamních poutačů (537/NR3/2015) 23. Různé 24. Diskuse 25. Závěr Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 14 (USN-R3-431/2015) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuk, Na Vinici 512, byt č. 14 (***) na dobu určitou od do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. Prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 10 (USN-R3-432/2015) Prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 10. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. Výpověď z nájmu nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní sklenářství (USN-R3-433/2015) Výpověď z nájmu nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476 sklenářství k

3 Ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15 (USN-R3-435/2015) Ukončení nájemní smlouvy dohodou k a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15. Ukládá Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem bytu s předkupním právem na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15. Předložit fotodokumentaci předání bytu na příští radu. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. Vyvěšení záměru na prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitosti na st.p.č. 96/5 v k.ú. Nepomuk - garáž (USN-R3-436/2015) Vyvěšení záměru na prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitosti na st.p.č. 96/5 v k.ú. Nepomuk, jehož součástí je stavba, garáž s jedním parkovacím místem bez č.p. a č.ev. do Ukládá Pí. Miroslavě Suché vyvěsit záměr na prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitosti na stavební parcele parc.č. 96/5 v k.ú. Nepomuk, jehož součástí je stavba, garáž s jedním parkovacím místem bez č.p. a č.ev.do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. Pronájem části pozemku parc.č.245/1 v k.ú. Dvorec (USN-R3-437/2015) Pronájem části pozemku par.č. 245/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Dvorec (***) za nájemné ve výši 3,- Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

4 Smlouva o dočasném užívání části pozemku ppč (USN-R3-438/2015) Smlouvu o dočasném užívání části pozemku ppč. 1503, nacházejícího se proti domu v ulici Nábřeží 198, výměra 75 m2 za účelem užívání pozemku jako zahrádky a parkoviště pro os. automobil - (***) za nájemné 7,-Kč/m2/rok. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. Prodloužení kanalizace Dvorec - U Rybníčka (USN-R3-439/2015) Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Marek Baroch Náhradník: Hubert Vaněk Jaroslav Samek Josef Silovský Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Marek Baroch Náhradník: Hubert Vaněk Jaroslav Samek Josef Silovský Plnění usnesení zajistí Josef Silovský Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk (USN-R3-440/2015) Návrh komise pro otvírání obálek ve složení: Členové komise: Náhradník: Hana Lavičková Kristýna Soukupová

5 Ing. Martina Gabrielová Návrh komise pro hodnocení nabídek ve složení: Členové komise: Mgr. Marek baroch Pavel Vacík Náhradníci: David Jirka Pavel Motejzík Kristýna Soukupová Komisi pro otvírání obálek ve složení: Členové komise: Náhradník: Hana Lavičková Kristýna Soukupová Ing. Martina Gabrielová Komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Členové komise: Mgr. Marek Baroch Pavel Vacík Náhradníci: David Jirka Pavel Motejzík Kristýna Soukupová Plnění usnesení zajistí Josef Silovský Pojmenování nově vzniklé ulice (USN-R3-441/2015) Rada projednala doporučuje ke schválení zastupitelstvu Název ulice U Elektrárny v k. ú. Nepomuk pro ulici, ke které přiléhají pozemky v k. ú. Nepomuk : p.č. 594/65, 594/12, 594/90, 594/66, 594/88, 594/91. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec.

6 Souhlasy obcí dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, ve věci získání nároku pro doplatek na bydlení (USN-R3-442/2015) Informace o udělování souhlasů obcí dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, ve věci získání nároku pro doplatek na bydlení. Dodatek č Smlouvy o sběru, odvozu a likvidaci komunálního odpadu č. N- 0073/00 (USN-R3-443/2015) Dodatek č. 12 Smlouvy o sběru, odvozu a likvidaci komunálního dopadu č. N 0073/00 uzavřený s firmou Becker Bohemia s.r.o. Pověřuje Starostu města k podpisu této smlouvy. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. Přeložka veřejného osvětlení -Nepomuk Přesanická ulice a Nové Město, Dvorec-Tojická a Blatenská ulice (USN-R3-444/2015) Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce,,přeložka veřejného osvětlení-nepomuk Přesanická ulice a Nové Město, Dvorec-Tojická a Blatenská ulice, kde nabídku podaly tyto firmy: Ing. Václav Kebrle elektrotechnické projekty, Sušická 58, Plzeň Ing. Karel Roubal projekce, Republikánská 32, Plzeň Ing. Zdeněk Číž EL-PROJEKT, Brojova 16, Plzeň ,-Kč bez DPH ,-Kč neplátce ,-Kč bez DPH Uzavření objednávky s firmou Ing. Zdeněk Číž EL-PROJEKT, Brojova 16, Plzeň na zpracování projektové dokumentace akce,,přeložka veřejného osvětlení-nepomuk Přesanická ulice a Nové Město, Dvorec-Tojická a Blatenská ulice za částku ,-Kč bez DPH.

7 Pověřuje Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. Pronájem pozemku č. 566/20 v k. ú. Nepomuk od Státního pozemkového úřadu pro STK (USN-R3-445/2015) Podání žádosti o pronájem pozemku č. 566/20 v k. ú. Nepomuk od Státního pozemkového úřadu ČR pro STK. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J. Kubíka 368, byt č. 3 (USN-R3-446/2015) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuk, Jirky Kubíka 368 (***) na dobu určitou od do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2015 (USN-R3-447/2015) Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2015 mezi městem Nepomuk a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na projekt Městská cyklotrasa v Nepomuku, účelově na 14 ks litinových cyklostojanů včetně kotvení a 3 ks informačních tabulí. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2015 mezi městem Nepomuk a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.

8 Pověřuje Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa. Zábor veřejného prostranství POGRR (USN-R3-448/2015) Souhlasí Se záborem veřejného prostranství firmou POGRR s.r.o., Příbram u prodejny potravin v ulici Na Vinici II, čp. 518 v Nepomuku dne v rámci akce slavnostní otevření prodejny. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. Žádost o umístění reklamních poutačů (USN-R3-449/2015) Pověřuje Stavební komisi prověřit umístění reklamních poutačů firmy POGRR s.r.o., Příbram. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá Místostarosta města Nepomuk Ing. Jiří Švec Starosta města Nepomuk