ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne"

Transkript

1 Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: ) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 5. Kontrola plnění usnesení 6. Zprávy z jednání městské rady 7. Zprávy z jednání výborů 8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 25, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2 9. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 19, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 31, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 11. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 12. Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky na dceru a jejího manžela a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 18, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č.7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 15. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 24, o velikosti 2+k.k., celková plocha 48,00 m2 16. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 17. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2

2 19. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 5, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 20. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III.552, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 21. Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z prarodičů na vnučku a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha 71,57 m2 22. Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z matky na dcery a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 31,4 m2 23. Prodej části pozemku p.č. 109/45 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec (ul. Lesní) za 150 Kč/m2 24. Odkoupení pozemků p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře 1475 m2 v k. ú. Nepomuk 25. Směna částí ppč 1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlast.čr s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část ppč 1555/1 o vým.117 m2, část ppč 1555/2 o vým 1 m2 a část ppč 1556/4 o vým. 7 m2 v majetku města Nepomuk s doplat. městu Nepomuk 26. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk. 27. Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o předfinancování projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nepomuk 28. Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti návratné finanční výpomoci 29. Průmyslová zóna rozpočtové opatření v roce rozpočtové opatření v roce rozpočtové opatření v roce Obecně závazná vyhláška 34. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 35. Restaurační zařízení Dvorec ( bývalý hotel) 36. Bytové domy Na Vinici III. č.p. 551, Rekonstrukce areálu HZS 38. Ukončení činnosti člena zastupitelstva 39. Různé + diskuse 40. Závěr

3 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-258/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Alena Marušincová Volí Ověřovatele zápisu ve složení. MUDr. Jiří Polívka CSc., Václav Novák 5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z3-259/2016) Kontrolu plnění usnesení 6) Zprávy z jednání městské rady (USN-Z3-260/2016) Zprávy z jednání městské rady 7) Zprávy z jednání výborů (USN-Z3-261/2016) Zprávy z jednání Finančního výboru Zprávy z jednání Kontrolního výboru

4 8) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 25, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2 (USN-Z3-262/2016) III. 555, byt č. 25, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč bude uhrazena do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 9) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 19, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 (USN-Z3-263/2016) III. 552, byt č. 19, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 10) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 31, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 (USN-Z3-264/2016) III. 551, byt č. 31, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že cena bytu bude uhrazena jednorázovou platbou do 3 měsíců od zrušení zástavy a uzavření kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5 11) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 (USN-Z3-265/2016) III. 552, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč byla uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný do 3 měsíců od zrušení zástavy a uzavření kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 12) Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky na dceru a jejího manžela a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 18, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 (USN-Z3-266/2016) Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky (***) na dceru (***) a jejího manžela (***) a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 18, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 s tím, že cena bytu pro rok 2016 činí ,- Kč. První splátka ve výši ,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši ,- kč je splatný do 3 měsíců od zrušení zástavy a uzavření kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 13) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 (USN-Z3-267/2016) III. 551, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný nejpozději do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

6 14) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č.7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 (USN-Z3-268/2016) III. 552, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný nejpozději do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 15) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 24, o velikosti 2+k.k., celková plocha 48,00 m2 (USN-Z3-269/2016) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č.24, o velikosti 2+k.k., celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že částka ve výši ,- Kč bude zaplacena nejpozději do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 16) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 (USN-Z3-270/2016) Uzavření dodatku s (***) ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč bude uhrazen nejpozději do 3 měsíců od zrušení zástavy a uzavření kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

7 17) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 (USN-Z3-271/2016) III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že celá kupní cena bude uhrazena do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 18) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 (USN-Z3-272/2016) III. 551, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že celkové částka ve výši ,- Kč bude uhrazena nejpozději do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 19) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 5, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 (USN-Z3-273/2016) III. 551, byt č. 5, o velkosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč bude uhrazen nejpozději do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

8 20) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III.552, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 (USN-Z3-274/2016) III. 552, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 21) Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z prarodičů na vnučku a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha 71,57 m2 (USN-Z3-275/2016) Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z prarodičů (***) na vnučku (***) a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha 71,57 m2 s tím, že cena bytu pro rok 2016 činí ,- Kč. První splátka ve výši ,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný nejpozději do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 22) Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z matky na dcery a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 31,4 m2 (USN-Z3-276/2016) Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z matky (***) dcery (***) a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 31,4 m2 s tím, že cena bytu pro rok 2016 činí ,- Kč. První splátka ve výši ,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný nejpozději do Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

9 23) Prodej části pozemku p.č. 109/45 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec (ul. Lesní) za 150 Kč/m2 (USN-Z3-277/2016) Prodej části pozemku p.č. 109/45 o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Dvorec (ul. Lesní) za 150 Kč/m 2 (***). Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující (vyhotovení geometrického plánu, kolek Kč). Poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí určují platné právní předpisy. Prodej pozemku je osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 24) Odkoupení pozemků p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře 1475 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-Z3-278/2016) Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk p.č. 314/5 o výměře 1227 m 2 (trvalý travní porost) a p.č. 325/3 o výměře 1475 m 2 (trvalý travní porost) za 130 Kč/m 2 od (***). Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem. Prodávající není plátcem DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 25) Směna částí ppč 1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlast.čr s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy,s.p. za část ppč 1555/1 o vým.117 m2, část ppč 1555/2 o vým 1 m2 a část ppč 1556/4 o vým. 7 m2 v majetku města Nepomuk s doplat. městu Nepomuk (USN-Z3-279/2016) Ruší Část usnesení ZMN ze dne č. USN-Z3-239/2016 ve znění: Směnu části pozemku p.č. 1563/8 o výměře 2 m 2 a 40 m 2 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část pozemku p.č. 1555/1 o výměře 117 m 2, část pozemku p.č. 1555/2 o výměře 1 m 2 a část pozemku p.č. 1556/4 o výměře 7 m 2 ve vlastnictví města Nepomuk vše v k. ú. Nepomuk s doplatkem městu Nepomuk ve výši ,-Kč. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

10 Směnu části pozemku p.č. 1563/8 o výměře 2 m 2 a 40 m 2 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část pozemku p.č. 1555/1 o výměře 117 m 2, část pozemku p.č. 1555/2 o výměře 1 m 2 a část pozemku p.č. 1556/4 o výměře 7 m 2 ve vlastnictví města Nepomuk vše v k. ú. Nepomuk s doplatkem městu Nepomuk ve výši Kč. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad podá Povodí Vltavy a uhradí náklady s tím spojené. Daň z nabytí nemovitých věcí se řídí zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckých posudků uhradilo Povodí Vltavy, s.p. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 26) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk (USN-Z3-280/2016) Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie uzavřenou mezi městem Blovice a městem Nepomuk. Plnění zajistí Jiří Bešta. 27) Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o předfinancování projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nepomuk (USN-Z3-281/2016) žádost o předfinancování projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nepomuk, jehož zpracovatelem a příjemcem dotace je Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, ve výši Kč s tím, že tato poskytnutá částka bude vrácena na účet města Nepomuk nejpozději do Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 28) Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti návratné finanční výpomoci (USN-Z3-282/2016) Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku odložení splatnosti návratné finanční výpomoci ve výši Kč do Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

11 29) Průmyslová zóna (USN-Z3-283/2016) Obsah základní studie výrobního areálu Dvorec (autor Ing. arch. Holler, 09/2015) Obsah znaleckého posudku Ing. Jany Cihlářové číslo /2016 ze dne , z něhož plyne znalkyní zjištěná obvyklá cena nemovitostí v průmyslové zóně v průměru 115,16 Kč/m 2. Prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Dvorec: - 106/4 o výměře m 2 (orná půda) - 106/16 o výměře m 2 (orná půda) - 106/17 o výměře 608 m 2 (orná půda) - 122/12 o výměře m 2 (orná půda) - 122/14 o výměře 166 m 2 (orná půda) - 122/15 o výměře m 2 (orná půda) - 122/31 o výměře 344 m 2 (orná půda) - 122/37 o výměře 373 m 2 (orná půda) - 122/39 o výměře m 2 (orná půda) - 122/40 o výměře m 2 (orná půda) - 130/2 o výměře m 2 (orná půda) - 130/10 o výměře 276 m 2 (orná půda) - 130/21 o výměře 8 m 2 (orná půda) - 130/22 o výměře 410 m 2 (orná půda) - 130/23 o výměře m 2 (orná půda) - 130/25 o výměře m 2 (orná půda) - 130/26 o výměře 406 m 2 (orná půda) - 130/29 o výměře 429 m 2 (orná půda) - 130/31 o výměře m 2 (orná půda) - 130/32 o výměře 982 m 2 (orná půda) - 137/5 o výměře 881 m 2 (zahrada) bez části pozemků pod stávající i plánovanou místní veřejnou komunikací, za kupní cenu 70 Kč/m 2 bez DPH, společnosti Klaus Timber, a.s., se současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Nepomuk pro uložení, ponechání, provozování, opravy, úpravy, rekonstrukce, změny a výměny kanalizačního a vodovodního řadu pod předmětem převodu. Náklady na znalecký posudek a GP nese prodávající. Náklady na poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. DPH bude hrazeno dle platných právních předpisů. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. Určením kupní ceny není porušen limit veřejné podpory de minimis ze strany města Nepomuk. Ruší Usnesení zastupitelstva města Nepomuk číslo USN-Z3-223/2016 ze dne

12 30) 7. rozpočtové opatření v roce 2016 (USN-Z3-284/2016) 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 příjmy bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí Kč. 31) 8. rozpočtové opatření v roce 2016 (USN-Z3-285/2016) 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 příjmy bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí Kč. 32) 9. rozpočtové opatření v roce 2016 (USN-Z3-286/2016) 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 příjmy bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí Kč. Pověřuje Ing. Jaroslava Somolíka zaúčtováním 9. Rozpočtového opatření. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 33) Obecně závazná vyhláška (USN-Z3-287/2016) Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č.01/2016 o ochraně nočního klidu na území města Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Martina Gulová.

13 34) Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (USN-Z3-288/2016) podání písemné přihlášky do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Jmenuje jako zástupce města ve sdružení místostarostu PhDr. Pavla Kroupu. 35) Restaurační zařízení Dvorec ( bývalý hotel) (USN-Z3-289/2016) Pověřuje Starostu a radu města Nepomuk jednáním o ukončení nájemní smlouvy s LD production s.r.o. na nebytové prostory bývalého hotelu ve Dvorci dohodou včetně finančního vyrovnání. 36) Bytové domy Na Vinici III. č.p. 551,552 (USN-Z3-290/2016) Pověřuje Radu města Nepomuk uzavřením dodatků k nájemním smlouvám pro bytové domy Na Vinici III: č.p. 551, 552, kterými bude prodloužena nájemní smlouva o 1 rok a dále uzavřením dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích kupních pro bytové domy Na Vinici III: č.p. 551, 552, kterými bude prodloužena lhůta pro uzavření realizační kupní smlouvy o 1 rok. 37) Rekonstrukce areálu HZS (USN-Z3-291/2016) Pověřuje Radu města Nepomuk dokončením projektu Rekonstrukce areálu HZS, jehož součástí jsou garáže pro zásahovou techniku a neprodleným podáním žádosti o dotaci.

14 38) Ukončení činnosti člena zastupitelstva (USN-Z3-292/2016) Ukončení činnosti člena zastupitelstva města Nepomuk paní Duchoslavové Markéty Mgr. et Bc. PhDr. Pavel Kroupa Místostarosta města Nepomuk Ing. Jiří Švec Starosta města Nepomuk Ověřili: V. Novák.. MUDr. J. Polívka, CSc

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-22/2018 Datum jednání: 19.04.2018 3) Program jednání (USN-Z3-494/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-13/2016 Datum jednání: 23.06.2016 3) Program jednání (USN-Z3-232/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNZ44-4/2019 Datum jednání: 21.02.2019 3) Program jednání (USN-Z4-53/2019) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové a

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-11/2016 Datum jednání: 31.03.2016 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-190/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Vladimír

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-19/2017 Datum jednání: 13.09.2017 3) Program jednání (USN-Z3-411/2017) I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-20/2017 Datum jednání: 12.12.2017 Program jednání (USN-Z3-434/2017) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání (485/NZ3/2017) 4. Volba

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-16/2017 Datum jednání: 23.03.2017 2) Program jednání (USN-Z3-339/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 4. Kontrola plnění usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-17/2017 Datum jednání: 15.06.2017 3) Program jednání (USN-Z3-373/2017) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-24/2018 Datum jednání: 20.09.2018 3) Program jednání (USN-Z3-546/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-21/2018 Datum jednání: 15.03.2018 3) Program jednání (USN-Z3-470/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání (498/NZ3/2018) 4. Volba

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 24.9.2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 24.9.2015 Číslo jednání: JedNZ3-8/2015 Datum jednání: 24.09.2015 Program jednání (USN-Z3-124/2015) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ44-3/2018 Datum jednání: 13.12.2018 3) Program jednání (USN-Z4-36/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNZ44-2/2018 Datum jednání: 29.11.2018 3) Program jednání (USN-Z4-16/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-9/2015 Datum jednání: 10.12.2015 Program jednání (USN-Z3-143/2015) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-49/2016 Datum jednání: 07.09.2016 2) Program jednání (USN-R3-1056/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Převod dohody o poskytnutí finančního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-42/2016 Datum jednání: 15.06.2016 Program jednání (USN-R3-930/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-105/2018 Datum jednání: 24.10.2018 2) Program jednání (USN-R3-2334/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNZ44-5/2019 Datum jednání: 25.04.2019 Program jednání (USN-Z4-75/2019) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-73/2017 Datum jednání: 18.07.2017 2) Program jednání (USN-R3-1627/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-63/2017 Datum jednání: 22.02.2017 2) Program jednání (USN-R3-1361/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-38/2016 Datum jednání: 19.04.2016 Program jednání (USN-R3-843/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení bytu na adrese Nepomuk Na Vinici 512

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 Místo jednání: sál hotelu U Zeleného stromu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Václav Kovář, Vladimír Rund, Vladimír Vokurka Hosté: 0 Přílohy:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-35/2016 Datum jednání: 09.03.2016 Program jednání (USN-R3-777/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-2/2018 Datum jednání: 21.11.2018 Program jednání (USN-R4-12/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-93/2018 Datum jednání: 11.04.2018 2) Program jednání (USN-R3-2038/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodej bytů v Nepomuku, U Sokolovny

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-55/2016 Datum jednání: 16.11.2016 2) Program jednání (USN-R3-1187/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Žádost o odkoupení částí pozemků přiléhajících

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-74/2017 Datum jednání: 02.08.2017 2) Program jednání (USN-R3-1647/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na budoucí prodej bytu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-31/2016 Datum jednání: 27.01.2016 Program jednání (USN-R3-709/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-82/2017 Datum jednání: 25.10.2017 2) Program jednání (USN-R3-1788/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení dohody o poskytnutí finančního

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-78/2017 Datum jednání: 12.09.2017 2) Program jednání (USN-R3-1719/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-59/2017 Datum jednání: 11.01.2017 2) Program jednání (USN-R3-1288/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Pronájem bytu s předkupním právem v

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-48/2016 Datum jednání: 24.08.2016 2) Program jednání (USN-R3-1031/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-92/2018 Datum jednání: 28.03.2018 2) Program jednání (USN-R3-2013/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-52/2016 Datum jednání: 05.10.2016 2) Program jednání (USN-R3-1120/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení USN-R3-1071/2016 Pronájem bytu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-85/2017 Datum jednání: 11.12.2017 2) Program jednání (USN-R3-1854/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-69/2017 Datum jednání: 03.05.2017 2) Program jednání (USN-R3-1499/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na prodej a převod budoucí

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-37/2016 Datum jednání: 06.04.2016 Program (USN-R3-828/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program 4. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-30/2016 Datum jednání: 11.01.2016 3) Program jednání (USN-R3-674/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-66/2017 Datum jednání: 22.03.2017 2) Program jednání (USN-R3-1430/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Ukončení nájemní smlouvy dohodou a zrušení

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-64/2017 Datum jednání: 08.03.2017 2) Program jednání (USN-R3-1384/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-20/2015 Datum jednání: 11.08.2015 program (USN-R3-467/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: program (527/NR3/2015) 4. Návrh: Ukončení nájemní smlouvy na byt v

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-57/2016 Datum jednání: 30.11.2016 Program jednání (USN-R3-1217/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR4-1/2018 Datum jednání: 07.11.2018 2) Program jednání (USN-R4-1/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Smlouva o sdružení prostředků na společnou

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-18/2019 Datum jednání: 15.07.2019 2) Program jednání (USN-R4-358/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Nepomucká pouť 2018 vs. 2019 5. Ukončení

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-83/2017 Datum jednání: 09.11.2017 2) Program jednání (USN-R3-1812/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Uzavření nové nájemní smlouvy na byt

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-80/2017 Datum jednání: 27.09.2017 2) Program jednání (USN-R3-1743/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-44/2016 Datum jednání: 30.06.2016 3) Program jednání (USN-R3-963/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Žádost o účast na jednání rady 30. 6.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-27/2015 Datum jednání: 18.11.2015 Program jednání (USN-R3-610/2015) 3. Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Žádost o byt - výměna bytu 5. Pronájem bytu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-19/2015 Datum jednání: 28.07.2015 Program jednání (USN-R3-450/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání (501/NR3/2015) 4. Přidělení bytu na adrese Nepomuk

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-84/2017 Datum jednání: 22.11.2017 2) Program jednání (USN-R3-1831/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-77/2017 Datum jednání: 30.08.2017 2) Program jednání (USN-R3-1699/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-4/2014 Datum jednání: 16.12.2014 Protokol o výsledku kontroly MŠ Nepomuk Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje (USN-R3-81/2014) Protokol o výsledku průběžné

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-16/2019 Datum jednání: 27.05.2019 2) Program jednání (USN-R4-291/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na pronájem nebytového

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-39/2016 Datum jednání: 04.05.2016 Program (USN-R3-862/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program (966/NR3/2016) 4. Žádost na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 1

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-94/2018 Datum jednání: 02.05.2018 2) Program jednání (USN-R3-2055/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-41/2016 Datum jednání: 01.06.2016 Program jednání (USN-R3-907/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-40/2016 Datum jednání: 18.05.2016 Program jednání (USN-R3-881/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení smlouvy na výpůjčku nebytových prostor

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-99/2018 Datum jednání: 25.07.2018 2) Program jednání (USN-R3-2204/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení části usnesení prodej bytů v

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-8/2019 Datum jednání: 11.02.2019 2) Program jednání (USN-R4-141/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-60/2017 Datum jednání: 25.01.2017 Program jednání (USN-R3-1309/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR4-3/2018 Datum jednání: 03.12.2018 2) Program jednání (USN-R4-42/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.7.2016 75/10/ZM/2016 Jednací řád zastupitelstva města jednací řád zastupitelstva

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015 Číslo jednání: JedNR3-7/2015 Datum jednání: 10.02.2015 Žádost o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka (USN-R3-173/2015) Žádost (***) o odkoupení pozemku pod

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-103/2018 Datum jednání: 11.09.2018 2) Program jednání (USN-R3-2266/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-34/2016 Datum jednání: 24.02.2016 Program (USN-R3-756/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program (848/NR3/2016) 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-54/2016 Datum jednání: 02.11.2016 2) Program jednání (USN-R3-1167/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Výše nájemného nebytové prostory pro

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Uherské Hradiště N Á V R H U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7.12.2015 Záměry města podle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů I.

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015 Číslo jednání: JedNZ3-4/2015 Datum jednání: 12.02.2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-48/2015) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Milan Demela

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 28535/2018 Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* U S N E S E N Í z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 2018 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Usn. č. 1/4/2005 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Ivan Dimun, Mgr. Jiří Jedlička. Usn. č. 2/4/2005

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.11.2017 č. 549-25/2017/ZM až 568-25/2017/ZM USNESENÍ č. 549-25/2017/ZM ze dne 22.11.2017 schvaluje Ing. J. Adama, Ing. J. Čechovou a Mgr. Z. Zahradníčka

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015 Číslo jednání: JedNR3-21/2015 Datum jednání: 25.08.2015 program jednání (USN-R3-483/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. program jednání 4. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U

Více