JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie"

Transkript

1 SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické říše a hmoty nahoru přes činnost mysli a ducha až do říše božského vědomí.

2 Systém čaker Slovní spojení jemnohmotná energie poukazuje na silové pole obklopující všechny živé bytosti. V lidském těle se toto pole skládá z aury a sedmi vrstev energií, kterým se říká jemnohmotná těla. Ta mají vládu nad naší fyzickou pohodou, emoční stabilitou a mentální schopností jasně myslet. Jsou přímým odrazem našeho duchovního stavu zrcadlí, jak vnímáme sami sebe a život obecně. JEMNOHMOTNÁ ENERGIE Životní energie Přestože jemnohmotná energie není vidět, můžeme cítit její vliv. Projevuje se a v lidech je možné ji vnímat jako lehkost a otevřenost či jako negativní chování. I když u lidí zřetelně energii nevidíme, vnímáme kvalitu jejich energetického pole prostřednictvím jazyka těla, jasného nebo pohaslého pohledu, jasnosti myšlenek či zmatenosti a toho, co říkají a dělají. Jemnohmotná energie prostupuje každou interakcí s ostatními. Je to životní síla, kterou si navzájem vyměňujeme. 10

3 Jemnohmotná energie Aura Aura je energetický plášť, jenž obaluje tělo všeho živého. Slouží jako bublina, která obklopuje energetické pole a chrání životní sílu. Je to opláštění, jež umožňuje energii proudit živým systémem. Vrstvy v atmosféře Země vytvářejí auru energie, která udržuje v oběhu kyslík. Jejím úkolem je zajistit naši životaschopnost tím, že můžeme dýchat, a chrání nás před škodlivým slunečním zářením. Pokud je aura oslabená nemocí či sklíčeností, není schopna udržovat se v plné energetické výkonnosti. Lze to přirovnat k díře v ozonové vrstvě, kterou vniká do atmosféry škodlivé ultrafialové záření. Oslabená aura v lidském energetickém systému se chová podobně, pokud strádá. Silné a odolné energetické pole zajistí ochranu před napadením zvenku, což se může projevovat jako duševní útok, či dokonce fyzická nemoc. Pokud je naše aura slabá, můžeme ji posilovat pozitivním myšlením, meditací či modlitbou. Silnou auru budujeme také správnou životosprávou. Pozitivní úmysl Lidské bytosti mají auru složenou z několika vrstev jemnohmotné energie. Dohromady sedm energetických těl ovlivňuje každý stav našeho bytí. Existují na hmotné, fyzické úrovni a pokračují do jemnějších vrstev energie. Energie proudí ze Země směrem vzhůru do spodních čaker a ovlivňuje fyzické tělo. Energie také proudí směrem dolů z kosmu přes horní čakry a ovlivňuje naše cítění, myšlení a duchovní vnímání. Naši energii můžeme přetvářet tak, že si uvědomíme a porozumíme tomu, jak životní síla reaguje na pozitivní úmysly. 11 Jak pocítit jemnohmotnou energii Jeden ze způsobů, jak pocítit existenci jemnohmotné energie, si můžete vyzkoušet takto: začněte si svižně třít dlaně o sebe a pak je chvíli držte na vzdálenost jen několika centimetrů. Cítíte horko, které z nich vyzařuje. Toto horko je jemnohmotná energie. Můžete ji využít pro léčení bolesti, emočních dysfunkcí a duševní nerovnováhy. Je vtištěna do vaší duše, myšlenek i pocitů. Čím silnější je vaše pozitivní myšlení, tím silnější je vaše energetické pole. Jemnohmotná energie je všude kolem nás. Proniká veškerou přírodou a naplňuje éterické sféry života vitalitou a životní silou.

4 Systém čaker Sedm vrstev aury Sedm vrstev aury odpovídá sedmi úrovním našeho bytí. Shora dolů to je božská, monádská, duchovní, mentální či duševní, emoční, éterická a fyzická úroveň. Všechna tato těla jsou uvnitř aurického obalu. Tento obal se jmenuje kondula. Každá úroveň je rozdělena na sedm podúrovní, takže celkově tvoří čtyřicet devět úrovní energetické aktivity. Božská a monádská úroveň Nejvyšší úroveň je božská úroveň, na níž vnímáme božskost. Pod touto úrovní je monádská úroveň, kterou používá duše jako prostředek k vyjádření sebe sama. Duše používá nižší úrovně pro rozvinutí schopností prožívat a zrát, pro růst a léčení. Barvy duhy jsou stejné jako barvy čaker v lidském energetickém systému. Červená má nejvyšší energetickou hustotu a odpovídá energiím zemského magnetického jádra, zatímco fialová, která má nejnižší hustotu, se vztahuje k elektrickému, kosmickému konci spektra. Duchovní, mentální a emoční úroveň Duchovní tělo slouží jako cesta k vyššímu já. K těmto cílům nás vede pomocí meditace, modlitby a sebereflexe. Mentální či duševní tělo je tvořeno našimi postoji k životu. Emoční tělo se otevírá, když se stáváme citlivější a věříme svým pocitům, které vnímáme jako vnitřní vedení. Souvisí s tím, že si sebe sama uvědomíme jako bytosti hodnotné, dobré, hodné lásky, laskavosti a respektu. Tvoří ho souhrn našich přání a vzhledem k našemu nikdy nekončícímu toužení je velmi vrtkavé. Na této úrovni vznikají nemoci a ty mohou výrazně a hluboce ovlivnit naše fyzické zdraví. Díky emočnímu tělu také zažíváme protiklady v celé jejich šíři, jako je potěšení a bolest, strach a odvaha, připoutání a odpoutání. Pokud náš život řídí vše spalující touhy, energie na této úrovni se mohou znehybnit a zablokovat. 12

5 Jemnohmotná energie Éterická a fyzická úroveň Éterické tělo má největší hustotu a hutnost ze všech jemnohmotných těl. Dodává fyzickému tělu vitalitu a energii a propojuje nás s cykly a rytmy zemské energie. Čakry se nacházejí právě v éterickém těle, hned vedle těla fyzického. Čakry stimulují žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní orgány jsou známy jako žlázy s vnitřní sekrecí, protože vylučují hormony přímo do krevního řečiště) ve fyzickém těle, a to pak podle našich postojů a podle toho, jak se cítíme, ovlivňuje náš zdravotní stav. Fyzické tělo v sobě zahrnuje všechny naše orgánové systémy a je složeno z plynů, tekutin a hmoty. Duch se projevuje skrz tuto úroveň. Učí se z životních lekcí a kultivuje moudrost. Všechna těla na sebe vzájemně působí a spolupracují. Jsou to vysoce specifická energetická pole, kde náš duch, naše pocity a naše tělo pracují jako jeden celek. Tělo/ mysl/duch je jedno nedělitelné kontinuum. Atmosféra, která obklopuje Zemi, obsahuje životně důležité plyny, jež udržují život na této planetě. Aura se chová podobně. Obklopuje naši životodárnou energii tak, abychom mohli růst, prospívat a plně rozvíjet svůj potenciál. VIZUALIZACE AURY 1. krok Představte si fotografii Země s atmosférickými vrstvami, které ji obklopují. Tyto vrstvy obsahují plyny potřebné pro život. Bez energetického obalu obklopující planetu by neexistovala atmosféra. Naše planeta by byla bez života. 2. krok Představte si stejný obal kolem svého těla. Rozpíná se zhruba do dvaceti centimetrů od povrchu těla. Obsahuje životadárnou energii, kterou potřebujete k životu. Můžete toto pole rozšířit tím, že budete vyjadřovat pozitivní a láskyplné myšlenky, například: Jsem láska. Mám se ráda. Mám se rád. Toto pole lze také smršťovat negativními myšlenkami. Pokaždé, když kladně potvrdíte svou existenci, přispíváte ke svému zdraví a pohodě. 3. krok Zkuste si představit celou planetu obklopenou svým aurickým polem. Touto představou se sjednotíte s veškerým životem. Pokud budete provádět tuto vizualizaci každý den, rozšíříte si svou auru. Pokud si to budete procvičovat před zrcadlem, možná uvidíte, jak se kolem vás utváří vaše vlastní energetické pole. Tato atmosférická vrstva reaguje na vaše myšlenky a podle toho se rozšiřuje nebo smršťuje. 13

6 Systém čaker Lidský energetický systém Lidský energetický systém se skládá ze sedmi vrstev energetických těl v rámci aury. Čakry se nacházejí v první vrstvě jemnohmotné energie a jsou vodičem, který rozvádí energii všemi vrstvami aury. Jejich zdraví a integritu podpoříme zemitým životním stylem a pozitivními a láskyplnými myšlenkami o sobě i o světě. Kola světla Slovo čakra má svůj původ v sanskrtu a znamená kolo světla. Poukazuje na točící se vír energie, který vzniká, když magnetická energie roztaveného zemského jádra stoupá a potká se s elektrickou energií sestupující z kosmu. Toto kolo, vytvořené z obou proudů energií, pohání naši životní sílu. Traduje se, že nerosty a drahé kameny obsahují jednu čakru, která energii dovnitř hmoty vtahuje a zase vyvádí ven. Zvířata mají až tři čakry. Lidé mají sedm hlavních a dvacet jedna vedlejších čaker. Všechny akupunkturní body se také chovají jako čakry. V průběhu evoluce se staneme citlivější k energiím, vypěstujeme si nové čakry, které budou schopny zpracovávat jemnější energetická pole. Vlastnosti čaker Tento způsob nahlížení na energii vychází z dávného vědomí, že veškerý život má svůj zdroj a počátek v energii a duchovnu. Staré kultury vystavěly systém čaker na základě naprostého přijetí toho, že člověk a Země jsou jeden neoddělitelný celek. Každá čakra či každé energetické centrum je spojeno s určitým přírodním živlem. Zemský živel je například spojován s kořenovou čakrou. Tato čakra se nachází v kořenu páteře a rozvádí energii do boků, nohou a chodidel. Spojuje nás se Zemí a jejím polem. Kořenová čakra nás fyzicky ukotvuje v našem těle a jejím prostřednictvím dostáváme životní sílu, kterou potřebujeme k zachování a podpoře života. Každá čakra odpovídá mnoha vlastnostem a látkám. Například každá čakra souzní s barvou a s hudebním tónem. Mají také spojitost se specifickými minerály, drahokamy, a dokonce s rostlinami. Lidé starých civilizací stvořili mýty, jimiž propojili čakry s archetypálními vlastnostmi, aby lidé lépe porozuměli životním lekcím a vlastnostem, které jsou spojeny s každým z těchto životadárných energetických center. Úroveň energie Čakry jsou tvořeny různými úrovněmi vědomí, činnosti a energetického náboje. Například kořenová čakra je červená a má velmi hustou 14

7 Jemnohmotná energie vibraci. Ovlivňuje naši schopnost být přítomen v těle a vytváří a dodává vitalitu, kterou potřebujeme, abychom mohli zůstat naživu. Na druhé straně energetického spektra se nachází čelní čakra, jejíž vibrace ovlivňují naše mentální či myšlenkové a duchovní procesy. Rezonuje s jiným hudebním tónem než čakra kořenová a má spojitost s modrou barvou. Mužský a ženský princip Spodní čakry spadají do kategorie magnetické energie, zatímco horní čakry jsou ve své povaze elektrické. Spodní tři čakry, které jsou umístěné pod bránicí, jsou známy jako čakry ženského principu, protože jejich funkcí je přijímání. Přebírají energii ze Země a z bezprostředního okolí. Spojují nás s Matkou Zemí a s událostmi a vlastnostmi, kterými projevujeme své vazby s rodinou, klanem, kmenem či určitým společenstvím. Zabývají se tím, jak zvládat život prostřednictvím našich instinktů, pomocí energie zděděné po předcích. Tyto čakry také v sobě nesou vzorce nemocí a zdraví, stejně jako odvahu, chytrost a lstivost, které jsou potřebné proto, abychom zůstali naživu. Horní čtyři čakry jsou známy jako čakry mužského principu. Ty se zabývají především vydáváním energie ve formě lásky, komunikace, zdravého přístupu k životu a vnitřní reflexe. Spojují nás se zdrojem a aktivizují se rozvíjením duchovního zaměření a schopností milovat. Všechny čakry jsou na sobě vzájemně závislé. Pokud je jedno z energetických center nefunkční, ostatní jej budou nahrazovat, aby se udrželo proudění životní síly v chodu. Čakry mají vymezené hranice působnosti, což je navzájem od sebe rozlišuje. Různé části energetického systému jsou však navzájem propojeny, což zajišťuje kontinuum života. 15 Čakry jsou starodávná předloha či model, který popisuje lidský energetický systém a jeho nejrůznější součásti. Tento model pochází z Indie a datuje se do doby až před 25 tisíci lety.

8 Systém čaker Čakry nejsou anatomické povahy. Existují v energetickém těle známém jako éterické tělo, které je k fyzickému tělu nejblíže a o kterém jsme četli na straně 13. FUNKCE ČAKER Veškerá energie se pohybuje ve spirálách. Tyto kruhy představují, jak se chová energie v čakrách. Voda je živel, který řídí funkci křížové čakry a má silnou spojitost s emocemi. Vodiče energie Čakry pronikají všemi sedmi vrstvami aury. Chovají se jako vodiče, čerpají životní energii ze Země a vtahují ji do oběhu prostřednictvím fyzického těla, které ji pak uvolňuje dál jako vyšší vědomí. Jinými slovy, životní energie je přeměněna na vědomí, duchovnost a hlubší pojetí vesmíru. Stejně tak vesmírná energie se pohybuje směrem dolů přes korunní čakru a projevuje se jako správné jednání, tvořivost a zdraví. Tím, že pracujeme na rozvoji našeho vědomí, zvýrazňujeme svou citlivost a vnímavost, uvolňujeme starou ustrnulou emoční energii ve formě snů, vzpomínek a pocitů, které tíží našeho ducha. Čím více svobody, lásky a krásy duch zažívá, tím větší se stává jeho energetické pole. Jak se postupně vyvíjíme, stáváme se zdravějšími. 16

9 Funkce čaker Život v přítomnosti Proces otevírání se většímu energetickému poli nastává, pokud žijeme plně v přítomném okamžiku. To, v jakém stavu jsou naše čakry, je velmi významné. Jsou důležitým klíčem k tomu, jak přemýšlíme a jak se cítíme. Jsou žebříkem lásky, který nás dovede od nejnižších a nejzákladnějších stránek života, jež se orientují na přežití, do nejvyšších říší vědomí, léčení a blaženosti. Naše čakry jsou archivem našich myšlenek, pocitů a postojů k životu. Pokud máme poněkud zúžený náhled na život a omezujeme se v našem bytí, pak také naše energetické pole bude malé a omezené. Bez odpovídajícího množství životní energie sklouzneme do fyzické a psychologické nerovnováhy. Úrovně činnosti Čakry vytvářejí dobře organizovaný systém, který udržuje životní sílu tak, aby proudila správným směrem, hospodárně a plynule. Jestliže se přihodí něco, co toku životní energie brání, čakry zpomalí svou činnost a energie proudí líně anebo úplně stagnuje. Pokud je to jen dočasný stav, energie brzy obnoví svůj přirozený tok. Pokud ale taková situace přetrvává, čakry potřebují stimulovat k tomu, aby mohly obnovit svou činnost. Na správné činnosti čaker závisí naše zdraví a pohoda. 17 AKTIVITY ČAKER Kořenová čakra: Čerpá energii z magnetického jádra Země; stimuluje agresivní pudy spojené s přežitím; ukotvuje našeho ducha ve světské existenci. Křížová čakra: Podporuje naši schopnost těšit se ze života na fyzické a materiální úrovni; řídí naše pocity pohody, pocit, že si zasloužíme dobrý život, a naši kapacitu rozvíjet pocit hojnosti. Čakra solar plexu: Vztahuje se k osobní hodnotě, sebedůvěře, sebeúctě a k tématu svobodné volby; odráží, jak vidíme sebe a jak využíváme svoji vrozenou moc. Srdeční srdce: Udržuje životní sílu při životě, nechává proudit lásku naším životem; ochraňuje srdce před emoční bolestí; je považována za sídlo božskosti v nás. Krční čakra: Směřuje životní sílu ke tvořivosti, sebevyjádření, pravdě a integritě; řídí naši schopnost jasně komunikovat. Čelní čakra: Je centrem naší vrozené inteligence; vzkvétá z čiré moudrosti získané z našich ztrát a bolesti; hledá význam, pravdu a svobodu. Korunní čakra: Je centrem blaženosti, krásy a duchovnosti; dovoluje nám prohloubit naše spojení se zdrojem našeho bytí; ovlivňuje naše vnitřní cykly, jako spánek nebo pocit štěstí.

10 Systém čaker Pozitivní archetypy Kořenová čakra: Matka pečující, soběstačná, zodpovědná Křížová čakra: Císař/Císařovna potěšení, hojnost, radost Archetypy a čakry Archetypy se vyvinuly z jádra lidské zkušenosti a představují dobré a špatné vlastnosti uvnitř nás všech. Každý archetyp je symbolizován určitou typicky se projevující energií, která je charakterizována souhrnem neměnných vzorců chování. Z hlediska čaker každý archetyp odkazuje ke stupni osobní zodpovědnosti, míře schopnosti využít osobní moci, množství energie a vitality. Každá čakra má pozitivní a negativní archetyp, který odpovídá vlastnostem a výzvám spojeným s danou čakrou. Tyto archetypy se mohou přetvářet prací s vědomím. Čím zodpovědněji se stavíme k našemu osobnímu archetypu, tím více máme k dispozici síly a energie pro naše zdraví, tvořivost a radost. Uvědoměním si své negativity otevíráme čakry, získáváme na psychologické síle a obnovujeme své zdraví. Jakmile převezmeme zodpovědnost za negativní postoje, které blokují životní náboj a štěstí, uzdravujeme část sebe sama a přesouváme se do vyšších úrovní. Čakra solar plexu: Bojovník sebevědomý, tvořivý, odvážný Srdeční čakra: Milenec štědrost, otevřenost, láska, dobrá vůle Krční čakra: Komunikátor výřečný, pravdivý, otevřený Čelní čakra: Moudrý člověk pružnost, humor, kultivace moudrosti Korunní čakra: Guru pěstování milosrdenství, blaženosti, vděčnosti; uznání existence božího zásahu Negativní archetypy 18 Kořenová čakra: Oběť trpí nedostatkem síly, osobní moci a životní síly Křížová čakra: Mučedník kritický, mrzutý, zahořklý, odsuzující Čakra solar plexu: Sluha potřebný, hledající uznání, bez osobní moci Srdeční čakra: Herec/Herečka podmíněná láska, svázaný společenskými pravidly Krční čakra: Tiché dítě potlačená komunikace, nevyjádřené emoce Čelní čakra: Intelektuál orientovaný rozumově, na fakta, zkostnatělý, suchý Korunní čakra: Sobec arogance, do sebe zahleděný, nepružný

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Meditace Vize Nové Země

Meditace Vize Nové Země 1 Meditace Vize Nové Země 2007 by Werner J. Neuner Nejsou vyhrazena žádná práva! Další šíření a kopírování je žádoucí! Werner Neuner, vlastní nakladatelství home: www.meinthema.at/w9 E-Mail: werner.neuner@meinthema.at

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

ČISTĚ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA ILA čistota, energie a rovnováha

ČISTĚ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA ILA čistota, energie a rovnováha ČISTĚ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA ILA čistota, energie a rovnováha JEMNÁ PÉČE O OBLIČEJ Olej pro rozzáření obličeje (30 ml) Tento obličejový olej je nazýván malým zázrakem. Vaše pleť znovu objeví svůj přirozený

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

CELOSTNÍ ARCHITEKTURA polarita prostoru přírodní cykly orientace stavby tvar obydlí úsporný dům harmonie místa

CELOSTNÍ ARCHITEKTURA polarita prostoru přírodní cykly orientace stavby tvar obydlí úsporný dům harmonie místa orientace stavby tvar obydlí Téma: Holistická architektura, ekologické stavby a materiály obytný prostor v řádu přírody, vnímavost k životnímu prostředí, duchovní péče o materiály a prostor Pořádá: Městská

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj Otevři se, zvuč a naslouchej! MgA. Olga Štěpánová Hlas je signál hovořící o stavu duše. Vyzývá ke komunikaci s okolním světem, ale také dává informaci o energiích v duchovním i fyzickém těle. Pomocí nejrůznějších

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Pohled vzdělavatele v oblasti supervize: To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Supervize znamená nadhled

Více

MENTA-L PROGRAM Tomáš Brouček

MENTA-L PROGRAM Tomáš Brouček MENTA-L PROGRAM Tomáš Brouček Obsah 1. Okamžitá opatření 2. Meditace a vizualizace 3. Anti-stresový program 4. Koláž života 5. Ostatní doporučení Velmi důležitou součástí léčby veškerých onemocnění je

Více

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ.

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. (??) Počkejte, já Vám nerozumím. Jaké rovnice BYTÍ? Máme číselnou

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Funkce éterického tìla

Funkce éterického tìla Funkce éterického tìla Éterické tělo má několik důležitých funkcí, jimiž se podílí na celistvosti člověka jako takového. Funkce éterického těla jsou: tvorba a zachovávání energetických toků v těle oživování

Více

Používání magických zrcadel

Používání magických zrcadel Kapitola 2 Používání magických zrcadel Každý kouzelný předmět je jakousi pomůckou. Proto opravdu žádný rituální nůž, kouzelná hůlka nebo v našem případě magické zrcadlo není původcem kouzelných jevů. Magický

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Čím více rozdáváme úsměv, radost a štěstí, tím více dostáváme. Pomáháme-li druhým k úspěchu, jsme úspěšní i my po všech stránkách. Listopad 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Mylný pohled na energii

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012 Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012 VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_14

Více

METAMORFNÍ TECHNIKA Motýlí metoda proměny duševních vzorců a schémat chování

METAMORFNÍ TECHNIKA Motýlí metoda proměny duševních vzorců a schémat chování Cesta k celostnímu zdraví METAMORFNÍ TECHNIKA Motýlí metoda proměny duševních vzorců a schémat chování Jemný dotek mocné transformační síly Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Právě teď je skvělý čas pro

Více

Feng Shui Ludmila Djemelová

Feng Shui Ludmila Djemelová Feng Shui Ludmila Djemelová Strana 1 Tento e-book je informační produkt a podléhá autorským právům. Jakékoli jeho šíření a poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je nezákonné. Obsah Feng Shui cesta

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

3. kapitola Škola kompasu

3. kapitola Škola kompasu 3. kapitola Škola kompasu Základem školy kompasu je osm domů vztahujících se k osmi trigramům pa-kua (viz obrázek 1A, strana 36). Jedná se osmihranný obrazec se symbolem jinu a jangu uprostřed. Po obvodu

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě?

Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě? Strana 1 ROZPRAVA 06 Techniky intuitivní inteligence Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě? Učitel: Hlas tohoto světa může být přirovnán k egocentričnosti,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Core Ideology Ideový záměr. Moravian Science Centre Brno

Core Ideology Ideový záměr. Moravian Science Centre Brno Core Ideology Ideový záměr Moravian Science Centre Brno Mysl není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale oheň, který je třeba zapálit. Plutarchos Hodnoty, které se snažíme šířit, musíme nejprve sami zosobnit.

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Mistr Mantak Chia světoznámý taoistický mistr, zakladatel systému Léčivého

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat.

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. (.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. Předpokládám, že si vzpomenete na většinu zásad, o kterých jsme již v určitých souvislostech mluvili.

Více

Opravdu záření mobilů škodí zdraví? http://web.telecom.cz/hygpraha/nrl13.htm

Opravdu záření mobilů škodí zdraví? http://web.telecom.cz/hygpraha/nrl13.htm Elektrosmog - zátěž životního prostředí Elektromagnetické pole je popisováno: intenzita elektrického pole E [V/m], intenzita elektrického pole E udávaná v [dbµv/m] hustota zářivého toku S [W/m 2 ] intenzita

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Léčba stresu. Eva Kubenková, Michal Chýlek

Léčba stresu. Eva Kubenková, Michal Chýlek Eva Kubenková, Michal Chýlek 2013 Podrobné informace k programu Léčby stresu, informace o lektorech Léčby stresu a technické informace o místu konání, termínech, cenách, platbách a kontaktech. Podrobný

Více

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody Čtvrté skupenství vody: Hexagonální voda: Na univerzitě ve Washingtonu bylo objeveno čtvrté skupenství vody, což může vysvětlit

Více

Bulletin červenec 2012

Bulletin červenec 2012 Bulletin červenec 2012 Cítit se skvěle na duši i těle Zdravotní středisko Lhotská 2072/3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice ROZHOVOR aneb PŘEDSTAVUJEME... V tomto čísle Bulletinu představujeme paní Mgr.

Více

TC energy design. Síla tvaru, která tvoří život. Katalog produktů

TC energy design. Síla tvaru, která tvoří život. Katalog produktů TC energy design Síla tvaru, která tvoří život Katalog produktů Vize Karafa TC na každém stole světa 2 TC design Jedinečnost designu karaf TC spočívá v nezaměnitelném tvaru, který vzniknul převedením tónů

Více

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace ČÍSLO HODINY : 59. TÉMA : Mandaly - význam OČEKÁVANÉ VÝSTUPY : Žáci se seznámí s mandalami. Relaxují při jejich vybarvování, poznají význam barvy a čísla mandaly. Obě dvě vyučovací hodiny s tématem mandal

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Grada Publishing Vnitřní moudrost Meditace pro srdce a duši Louise L. Hayová Přeložil Ondřej Skalický Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Pružná tyč Staby je všestranné nářadí využitelné ve fitness, sportu a rehabilitaci.

Pružná tyč Staby je všestranné nářadí využitelné ve fitness, sportu a rehabilitaci. Staby pružná tyč Pružná tyč Staby je všestranné nářadí využitelné ve fitness, sportu a rehabilitaci. Znázornění polohy postoje při cvičení 1 v šíři boků 2 v šíři ramen 3 ve výpadu 4 na jedné noze 5 v sedě

Více

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby )

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) Prarodiče zprostředkují svému vnoučeti vzpomínky a rodinné tradice. Jsou článkem v řetězci

Více

Materiály na víkendové přežití

Materiály na víkendové přežití 7 nepřátel přežití Materiály na víkendové přežití Bolest Příroda využívá bolest, aby vás varovala před problémy, ale příroda má také prostředky na odstranění bolesti. K tomu dochází, když člověk zaměstnaný

Více

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě.

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Jak bloky vznikají a jak je zrušit. jana@tancimzivotem.cz úvod Jsme předurčeni a stvořeni být šťastní. Užít

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Hana Čechlovská Fakulta chemická Obor fyzikální a spotřební chemie Purkyňova 118 612 00 Brno Barva, která je produkována samotnými vibracemi je relativně mimořádná.

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

Cesta do středu Renesance Ţivota

Cesta do středu Renesance Ţivota Cesta do středu Renesance Ţivota Proč Renesance Ţivota? Slovo renesance symbolizuje - rozcestník, návrat k přírodě a k sobě, a logo? Symbolem renesance života je STROM a to nejen proto, že se jmenujeme

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie.

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. D T a j e m s t v í m a g i e d Ve stále materialističtější společnosti mnozí z nás zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. Když dnes někomu řeknete, že se zajímáte o magii, zpravidla zareaguje

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

Pro všechna cvičení uvedená v této knize včetně

Pro všechna cvičení uvedená v této knize včetně Cvičení I Milujte své oči Pro všechna cvičení uvedená v této knize včetně tohoto platí, že byste při provádění neměli nosit brýle ani kontaktní čočky. Ideální doba pro toto cvičení je na začátku dne. Je

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

Rudolf Steiner. Vztah hvězdného světa k člověku

Rudolf Steiner. Vztah hvězdného světa k člověku Rudolf Steiner Vztah hvězdného světa k člověku OBSAH I. Duchovní zárodek lidského fyzického organismu... 2 II. Po smrti jsme výsledkem svého mravního bytí na Zemi... 10 III. Vztah hvězdného světa k člověku...

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE WELLNESS MASÁŽE INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ MASÁŽ HLAVY, ŠÍJE, RAMEN A HORNÍ ČÁSTI PAŽÍ Tradiční indická masáž hlavy (champi) je stará více než tisíc let a praktikovala se jako součást ayurvédského učení.

Více

Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti

Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti 1 Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti Po vzoru přednášek manželů Kalenských (kazatel CB a VŠ učitel a zdravotní sestra, oba se 4 dětmi a praxí 30 let práce s dětmi) zpracovala: Bc. Marie Jiroušková

Více

Velikost magnetického pole je určena magnetickou indukcí. Jejími jednotkami jsou gauss (G) a tesla (T).

Velikost magnetického pole je určena magnetickou indukcí. Jejími jednotkami jsou gauss (G) a tesla (T). MAGNETIZMUS Co víme o magnetech? Magnetizmus - síla, která udržuje řád ve vesmíru Magnetizmus - síla působící na každou buňku živého organizmu Magnetická síla - síla, která udržuje život na Zemi Magnetická

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásiče kouře Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007.

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007. ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO KONEXE A NAČASOVÁNÍ TECHNIK ÚDERŮ Závěrečná práce školení trenérů III. třídy Vypracoval: Halaška Miroslav Kroměříž 2007 AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

(??) Můžeme si dát příklady nějakých HH, JJ a HJ jedinců - bytostí, jejich nižších a vyšších společenství?

(??) Můžeme si dát příklady nějakých HH, JJ a HJ jedinců - bytostí, jejich nižších a vyšších společenství? Vraťme se nyní ke čtvrté úrovni BYTÍ (8) v rámci společenských věd a zákonů platných pro všech 16+16 resp. 32 super-symetrických částic. Vertikálně i horizontálně nám zde spolu komunikují nejen samotné

Více

OBSAH. Věnování. Úvod. Naše životní úspěchy

OBSAH. Věnování. Úvod. Naše životní úspěchy OBSAH Věnování Úvod Naše životní úspěchy 8 13 15 Porod Najít a přijmout matku Pohyb směrem k matce Důsledky přerušeného pohybu k matce Pohyb směrem k úspěchu Náklonnost Místo Přestavba, změna, přestavění

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Danuše Kvasničková - Základy ekologie pro základní a střední školy, nakl. Fortuna, 1997

Více