JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie"

Transkript

1 SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické říše a hmoty nahoru přes činnost mysli a ducha až do říše božského vědomí.

2 Systém čaker Slovní spojení jemnohmotná energie poukazuje na silové pole obklopující všechny živé bytosti. V lidském těle se toto pole skládá z aury a sedmi vrstev energií, kterým se říká jemnohmotná těla. Ta mají vládu nad naší fyzickou pohodou, emoční stabilitou a mentální schopností jasně myslet. Jsou přímým odrazem našeho duchovního stavu zrcadlí, jak vnímáme sami sebe a život obecně. JEMNOHMOTNÁ ENERGIE Životní energie Přestože jemnohmotná energie není vidět, můžeme cítit její vliv. Projevuje se a v lidech je možné ji vnímat jako lehkost a otevřenost či jako negativní chování. I když u lidí zřetelně energii nevidíme, vnímáme kvalitu jejich energetického pole prostřednictvím jazyka těla, jasného nebo pohaslého pohledu, jasnosti myšlenek či zmatenosti a toho, co říkají a dělají. Jemnohmotná energie prostupuje každou interakcí s ostatními. Je to životní síla, kterou si navzájem vyměňujeme. 10

3 Jemnohmotná energie Aura Aura je energetický plášť, jenž obaluje tělo všeho živého. Slouží jako bublina, která obklopuje energetické pole a chrání životní sílu. Je to opláštění, jež umožňuje energii proudit živým systémem. Vrstvy v atmosféře Země vytvářejí auru energie, která udržuje v oběhu kyslík. Jejím úkolem je zajistit naši životaschopnost tím, že můžeme dýchat, a chrání nás před škodlivým slunečním zářením. Pokud je aura oslabená nemocí či sklíčeností, není schopna udržovat se v plné energetické výkonnosti. Lze to přirovnat k díře v ozonové vrstvě, kterou vniká do atmosféry škodlivé ultrafialové záření. Oslabená aura v lidském energetickém systému se chová podobně, pokud strádá. Silné a odolné energetické pole zajistí ochranu před napadením zvenku, což se může projevovat jako duševní útok, či dokonce fyzická nemoc. Pokud je naše aura slabá, můžeme ji posilovat pozitivním myšlením, meditací či modlitbou. Silnou auru budujeme také správnou životosprávou. Pozitivní úmysl Lidské bytosti mají auru složenou z několika vrstev jemnohmotné energie. Dohromady sedm energetických těl ovlivňuje každý stav našeho bytí. Existují na hmotné, fyzické úrovni a pokračují do jemnějších vrstev energie. Energie proudí ze Země směrem vzhůru do spodních čaker a ovlivňuje fyzické tělo. Energie také proudí směrem dolů z kosmu přes horní čakry a ovlivňuje naše cítění, myšlení a duchovní vnímání. Naši energii můžeme přetvářet tak, že si uvědomíme a porozumíme tomu, jak životní síla reaguje na pozitivní úmysly. 11 Jak pocítit jemnohmotnou energii Jeden ze způsobů, jak pocítit existenci jemnohmotné energie, si můžete vyzkoušet takto: začněte si svižně třít dlaně o sebe a pak je chvíli držte na vzdálenost jen několika centimetrů. Cítíte horko, které z nich vyzařuje. Toto horko je jemnohmotná energie. Můžete ji využít pro léčení bolesti, emočních dysfunkcí a duševní nerovnováhy. Je vtištěna do vaší duše, myšlenek i pocitů. Čím silnější je vaše pozitivní myšlení, tím silnější je vaše energetické pole. Jemnohmotná energie je všude kolem nás. Proniká veškerou přírodou a naplňuje éterické sféry života vitalitou a životní silou.

4 Systém čaker Sedm vrstev aury Sedm vrstev aury odpovídá sedmi úrovním našeho bytí. Shora dolů to je božská, monádská, duchovní, mentální či duševní, emoční, éterická a fyzická úroveň. Všechna tato těla jsou uvnitř aurického obalu. Tento obal se jmenuje kondula. Každá úroveň je rozdělena na sedm podúrovní, takže celkově tvoří čtyřicet devět úrovní energetické aktivity. Božská a monádská úroveň Nejvyšší úroveň je božská úroveň, na níž vnímáme božskost. Pod touto úrovní je monádská úroveň, kterou používá duše jako prostředek k vyjádření sebe sama. Duše používá nižší úrovně pro rozvinutí schopností prožívat a zrát, pro růst a léčení. Barvy duhy jsou stejné jako barvy čaker v lidském energetickém systému. Červená má nejvyšší energetickou hustotu a odpovídá energiím zemského magnetického jádra, zatímco fialová, která má nejnižší hustotu, se vztahuje k elektrickému, kosmickému konci spektra. Duchovní, mentální a emoční úroveň Duchovní tělo slouží jako cesta k vyššímu já. K těmto cílům nás vede pomocí meditace, modlitby a sebereflexe. Mentální či duševní tělo je tvořeno našimi postoji k životu. Emoční tělo se otevírá, když se stáváme citlivější a věříme svým pocitům, které vnímáme jako vnitřní vedení. Souvisí s tím, že si sebe sama uvědomíme jako bytosti hodnotné, dobré, hodné lásky, laskavosti a respektu. Tvoří ho souhrn našich přání a vzhledem k našemu nikdy nekončícímu toužení je velmi vrtkavé. Na této úrovni vznikají nemoci a ty mohou výrazně a hluboce ovlivnit naše fyzické zdraví. Díky emočnímu tělu také zažíváme protiklady v celé jejich šíři, jako je potěšení a bolest, strach a odvaha, připoutání a odpoutání. Pokud náš život řídí vše spalující touhy, energie na této úrovni se mohou znehybnit a zablokovat. 12

5 Jemnohmotná energie Éterická a fyzická úroveň Éterické tělo má největší hustotu a hutnost ze všech jemnohmotných těl. Dodává fyzickému tělu vitalitu a energii a propojuje nás s cykly a rytmy zemské energie. Čakry se nacházejí právě v éterickém těle, hned vedle těla fyzického. Čakry stimulují žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní orgány jsou známy jako žlázy s vnitřní sekrecí, protože vylučují hormony přímo do krevního řečiště) ve fyzickém těle, a to pak podle našich postojů a podle toho, jak se cítíme, ovlivňuje náš zdravotní stav. Fyzické tělo v sobě zahrnuje všechny naše orgánové systémy a je složeno z plynů, tekutin a hmoty. Duch se projevuje skrz tuto úroveň. Učí se z životních lekcí a kultivuje moudrost. Všechna těla na sebe vzájemně působí a spolupracují. Jsou to vysoce specifická energetická pole, kde náš duch, naše pocity a naše tělo pracují jako jeden celek. Tělo/ mysl/duch je jedno nedělitelné kontinuum. Atmosféra, která obklopuje Zemi, obsahuje životně důležité plyny, jež udržují život na této planetě. Aura se chová podobně. Obklopuje naši životodárnou energii tak, abychom mohli růst, prospívat a plně rozvíjet svůj potenciál. VIZUALIZACE AURY 1. krok Představte si fotografii Země s atmosférickými vrstvami, které ji obklopují. Tyto vrstvy obsahují plyny potřebné pro život. Bez energetického obalu obklopující planetu by neexistovala atmosféra. Naše planeta by byla bez života. 2. krok Představte si stejný obal kolem svého těla. Rozpíná se zhruba do dvaceti centimetrů od povrchu těla. Obsahuje životadárnou energii, kterou potřebujete k životu. Můžete toto pole rozšířit tím, že budete vyjadřovat pozitivní a láskyplné myšlenky, například: Jsem láska. Mám se ráda. Mám se rád. Toto pole lze také smršťovat negativními myšlenkami. Pokaždé, když kladně potvrdíte svou existenci, přispíváte ke svému zdraví a pohodě. 3. krok Zkuste si představit celou planetu obklopenou svým aurickým polem. Touto představou se sjednotíte s veškerým životem. Pokud budete provádět tuto vizualizaci každý den, rozšíříte si svou auru. Pokud si to budete procvičovat před zrcadlem, možná uvidíte, jak se kolem vás utváří vaše vlastní energetické pole. Tato atmosférická vrstva reaguje na vaše myšlenky a podle toho se rozšiřuje nebo smršťuje. 13

6 Systém čaker Lidský energetický systém Lidský energetický systém se skládá ze sedmi vrstev energetických těl v rámci aury. Čakry se nacházejí v první vrstvě jemnohmotné energie a jsou vodičem, který rozvádí energii všemi vrstvami aury. Jejich zdraví a integritu podpoříme zemitým životním stylem a pozitivními a láskyplnými myšlenkami o sobě i o světě. Kola světla Slovo čakra má svůj původ v sanskrtu a znamená kolo světla. Poukazuje na točící se vír energie, který vzniká, když magnetická energie roztaveného zemského jádra stoupá a potká se s elektrickou energií sestupující z kosmu. Toto kolo, vytvořené z obou proudů energií, pohání naši životní sílu. Traduje se, že nerosty a drahé kameny obsahují jednu čakru, která energii dovnitř hmoty vtahuje a zase vyvádí ven. Zvířata mají až tři čakry. Lidé mají sedm hlavních a dvacet jedna vedlejších čaker. Všechny akupunkturní body se také chovají jako čakry. V průběhu evoluce se staneme citlivější k energiím, vypěstujeme si nové čakry, které budou schopny zpracovávat jemnější energetická pole. Vlastnosti čaker Tento způsob nahlížení na energii vychází z dávného vědomí, že veškerý život má svůj zdroj a počátek v energii a duchovnu. Staré kultury vystavěly systém čaker na základě naprostého přijetí toho, že člověk a Země jsou jeden neoddělitelný celek. Každá čakra či každé energetické centrum je spojeno s určitým přírodním živlem. Zemský živel je například spojován s kořenovou čakrou. Tato čakra se nachází v kořenu páteře a rozvádí energii do boků, nohou a chodidel. Spojuje nás se Zemí a jejím polem. Kořenová čakra nás fyzicky ukotvuje v našem těle a jejím prostřednictvím dostáváme životní sílu, kterou potřebujeme k zachování a podpoře života. Každá čakra odpovídá mnoha vlastnostem a látkám. Například každá čakra souzní s barvou a s hudebním tónem. Mají také spojitost se specifickými minerály, drahokamy, a dokonce s rostlinami. Lidé starých civilizací stvořili mýty, jimiž propojili čakry s archetypálními vlastnostmi, aby lidé lépe porozuměli životním lekcím a vlastnostem, které jsou spojeny s každým z těchto životadárných energetických center. Úroveň energie Čakry jsou tvořeny různými úrovněmi vědomí, činnosti a energetického náboje. Například kořenová čakra je červená a má velmi hustou 14

7 Jemnohmotná energie vibraci. Ovlivňuje naši schopnost být přítomen v těle a vytváří a dodává vitalitu, kterou potřebujeme, abychom mohli zůstat naživu. Na druhé straně energetického spektra se nachází čelní čakra, jejíž vibrace ovlivňují naše mentální či myšlenkové a duchovní procesy. Rezonuje s jiným hudebním tónem než čakra kořenová a má spojitost s modrou barvou. Mužský a ženský princip Spodní čakry spadají do kategorie magnetické energie, zatímco horní čakry jsou ve své povaze elektrické. Spodní tři čakry, které jsou umístěné pod bránicí, jsou známy jako čakry ženského principu, protože jejich funkcí je přijímání. Přebírají energii ze Země a z bezprostředního okolí. Spojují nás s Matkou Zemí a s událostmi a vlastnostmi, kterými projevujeme své vazby s rodinou, klanem, kmenem či určitým společenstvím. Zabývají se tím, jak zvládat život prostřednictvím našich instinktů, pomocí energie zděděné po předcích. Tyto čakry také v sobě nesou vzorce nemocí a zdraví, stejně jako odvahu, chytrost a lstivost, které jsou potřebné proto, abychom zůstali naživu. Horní čtyři čakry jsou známy jako čakry mužského principu. Ty se zabývají především vydáváním energie ve formě lásky, komunikace, zdravého přístupu k životu a vnitřní reflexe. Spojují nás se zdrojem a aktivizují se rozvíjením duchovního zaměření a schopností milovat. Všechny čakry jsou na sobě vzájemně závislé. Pokud je jedno z energetických center nefunkční, ostatní jej budou nahrazovat, aby se udrželo proudění životní síly v chodu. Čakry mají vymezené hranice působnosti, což je navzájem od sebe rozlišuje. Různé části energetického systému jsou však navzájem propojeny, což zajišťuje kontinuum života. 15 Čakry jsou starodávná předloha či model, který popisuje lidský energetický systém a jeho nejrůznější součásti. Tento model pochází z Indie a datuje se do doby až před 25 tisíci lety.

8 Systém čaker Čakry nejsou anatomické povahy. Existují v energetickém těle známém jako éterické tělo, které je k fyzickému tělu nejblíže a o kterém jsme četli na straně 13. FUNKCE ČAKER Veškerá energie se pohybuje ve spirálách. Tyto kruhy představují, jak se chová energie v čakrách. Voda je živel, který řídí funkci křížové čakry a má silnou spojitost s emocemi. Vodiče energie Čakry pronikají všemi sedmi vrstvami aury. Chovají se jako vodiče, čerpají životní energii ze Země a vtahují ji do oběhu prostřednictvím fyzického těla, které ji pak uvolňuje dál jako vyšší vědomí. Jinými slovy, životní energie je přeměněna na vědomí, duchovnost a hlubší pojetí vesmíru. Stejně tak vesmírná energie se pohybuje směrem dolů přes korunní čakru a projevuje se jako správné jednání, tvořivost a zdraví. Tím, že pracujeme na rozvoji našeho vědomí, zvýrazňujeme svou citlivost a vnímavost, uvolňujeme starou ustrnulou emoční energii ve formě snů, vzpomínek a pocitů, které tíží našeho ducha. Čím více svobody, lásky a krásy duch zažívá, tím větší se stává jeho energetické pole. Jak se postupně vyvíjíme, stáváme se zdravějšími. 16

9 Funkce čaker Život v přítomnosti Proces otevírání se většímu energetickému poli nastává, pokud žijeme plně v přítomném okamžiku. To, v jakém stavu jsou naše čakry, je velmi významné. Jsou důležitým klíčem k tomu, jak přemýšlíme a jak se cítíme. Jsou žebříkem lásky, který nás dovede od nejnižších a nejzákladnějších stránek života, jež se orientují na přežití, do nejvyšších říší vědomí, léčení a blaženosti. Naše čakry jsou archivem našich myšlenek, pocitů a postojů k životu. Pokud máme poněkud zúžený náhled na život a omezujeme se v našem bytí, pak také naše energetické pole bude malé a omezené. Bez odpovídajícího množství životní energie sklouzneme do fyzické a psychologické nerovnováhy. Úrovně činnosti Čakry vytvářejí dobře organizovaný systém, který udržuje životní sílu tak, aby proudila správným směrem, hospodárně a plynule. Jestliže se přihodí něco, co toku životní energie brání, čakry zpomalí svou činnost a energie proudí líně anebo úplně stagnuje. Pokud je to jen dočasný stav, energie brzy obnoví svůj přirozený tok. Pokud ale taková situace přetrvává, čakry potřebují stimulovat k tomu, aby mohly obnovit svou činnost. Na správné činnosti čaker závisí naše zdraví a pohoda. 17 AKTIVITY ČAKER Kořenová čakra: Čerpá energii z magnetického jádra Země; stimuluje agresivní pudy spojené s přežitím; ukotvuje našeho ducha ve světské existenci. Křížová čakra: Podporuje naši schopnost těšit se ze života na fyzické a materiální úrovni; řídí naše pocity pohody, pocit, že si zasloužíme dobrý život, a naši kapacitu rozvíjet pocit hojnosti. Čakra solar plexu: Vztahuje se k osobní hodnotě, sebedůvěře, sebeúctě a k tématu svobodné volby; odráží, jak vidíme sebe a jak využíváme svoji vrozenou moc. Srdeční srdce: Udržuje životní sílu při životě, nechává proudit lásku naším životem; ochraňuje srdce před emoční bolestí; je považována za sídlo božskosti v nás. Krční čakra: Směřuje životní sílu ke tvořivosti, sebevyjádření, pravdě a integritě; řídí naši schopnost jasně komunikovat. Čelní čakra: Je centrem naší vrozené inteligence; vzkvétá z čiré moudrosti získané z našich ztrát a bolesti; hledá význam, pravdu a svobodu. Korunní čakra: Je centrem blaženosti, krásy a duchovnosti; dovoluje nám prohloubit naše spojení se zdrojem našeho bytí; ovlivňuje naše vnitřní cykly, jako spánek nebo pocit štěstí.

10 Systém čaker Pozitivní archetypy Kořenová čakra: Matka pečující, soběstačná, zodpovědná Křížová čakra: Císař/Císařovna potěšení, hojnost, radost Archetypy a čakry Archetypy se vyvinuly z jádra lidské zkušenosti a představují dobré a špatné vlastnosti uvnitř nás všech. Každý archetyp je symbolizován určitou typicky se projevující energií, která je charakterizována souhrnem neměnných vzorců chování. Z hlediska čaker každý archetyp odkazuje ke stupni osobní zodpovědnosti, míře schopnosti využít osobní moci, množství energie a vitality. Každá čakra má pozitivní a negativní archetyp, který odpovídá vlastnostem a výzvám spojeným s danou čakrou. Tyto archetypy se mohou přetvářet prací s vědomím. Čím zodpovědněji se stavíme k našemu osobnímu archetypu, tím více máme k dispozici síly a energie pro naše zdraví, tvořivost a radost. Uvědoměním si své negativity otevíráme čakry, získáváme na psychologické síle a obnovujeme své zdraví. Jakmile převezmeme zodpovědnost za negativní postoje, které blokují životní náboj a štěstí, uzdravujeme část sebe sama a přesouváme se do vyšších úrovní. Čakra solar plexu: Bojovník sebevědomý, tvořivý, odvážný Srdeční čakra: Milenec štědrost, otevřenost, láska, dobrá vůle Krční čakra: Komunikátor výřečný, pravdivý, otevřený Čelní čakra: Moudrý člověk pružnost, humor, kultivace moudrosti Korunní čakra: Guru pěstování milosrdenství, blaženosti, vděčnosti; uznání existence božího zásahu Negativní archetypy 18 Kořenová čakra: Oběť trpí nedostatkem síly, osobní moci a životní síly Křížová čakra: Mučedník kritický, mrzutý, zahořklý, odsuzující Čakra solar plexu: Sluha potřebný, hledající uznání, bez osobní moci Srdeční čakra: Herec/Herečka podmíněná láska, svázaný společenskými pravidly Krční čakra: Tiché dítě potlačená komunikace, nevyjádřené emoce Čelní čakra: Intelektuál orientovaný rozumově, na fakta, zkostnatělý, suchý Korunní čakra: Sobec arogance, do sebe zahleděný, nepružný

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání.

Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání. Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání. Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru

Více

Udělejte si čas pro duši

Udělejte si čas pro duši Udělejte si čas pro duši Základní součástí duchovní cesty je žít duchovním životem, rozvíjet jej uvnitř (pomocí meditací, vroucích modliteb a oddanosti) i ve vašem vztahu k okolnímu světu (což často zahrnuje

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu

Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu Modlitby Modlitby Modlitby Modlitby Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba

Více

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Jak se vyvíjejí hvězdy? Jak se vyvíjejí hvězdy? tlak a teplota normální plyny degenerované plyny osud Slunce fáze červeného obra oblast horizontálního ramena oblast asymptotického ramena obrů planetární mlhovina bílý trpaslík

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012 Velmi mě těší, že jste se rozhodly zúčastnit Požehnání ženského lůna. Záměrem tohoto požehnání je nejen přinést léčivou energii a propojení pro vaši dělohu a ženskost, ale také ukotvit Božský ženský aspekt

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová Anahata: Jóga srdce Láska začíná láskou k sobě Michaela Klímová Sazba: Martin Klíma Obálka: Michaela Klímová, Martin Klíma Vydalo nakladatelství: Michaela Klímová v roce 2014 Fotografie: Simona Knotková,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Obsah VII XII. Předmluva serveru Finančník.cz. Předmluva XIX. Poděkování. Úvod 1. Samotný proces a jeho uskutečňování 3

Obsah VII XII. Předmluva serveru Finančník.cz. Předmluva XIX. Poděkování. Úvod 1. Samotný proces a jeho uskutečňování 3 Obsah Předmluva serveru Finančník.cz Předmluva Poděkování XII XV XIX Úvod 1 Kapitola 1 Změna: Samotný proces a jeho uskutečňování 3 Lekce 1: Využijte svých emocí ke změně 4 Lekce 2: Psychologická viditelnost

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

3. Audit osobních energetických zdrojů jak zacházím se svou fyzickou, mentální, emocionální i duchovní energii

3. Audit osobních energetických zdrojů jak zacházím se svou fyzickou, mentální, emocionální i duchovní energii ENERGIE pro každý den jak obnovovat svou vnitřní sílu V každém člověku někdy pohasne jeho vnitřní oheň. Aby se znovu rozhořel, potřebuje k tomu jiného člověka. Měli bychom být vděčni lidem, kteří znovu

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Další vzdělávání pedagogických

Více

Oranžová Produktivní, obchodní sféra, fyzický, všestranné vyjadřování, dobrodružný, rád si užívá.

Oranžová Produktivní, obchodní sféra, fyzický, všestranné vyjadřování, dobrodružný, rád si užívá. Pravá strana (mužský pól - Jang) energie vystupuje. Levá strana (ženský pól - Jin) energie vstupuje. Osobnost podle barvy aury Určitá barva aury v centru aurického zobrazení čaker odráží typ a rysy Vaší

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102 Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie Kat. číslo 107.7102 Strana 1 z 21 OBSAH Obsah...2 1. Didaktické poznámky k sadě...3 2. Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie...3 3. Výukové předpoklady...4

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Přirozené obydlí pro člověka a přírodní síly

Přirozené obydlí pro člověka a přírodní síly Přirozené obydlí pro člověka a přírodní síly Text, kresby a foto: Oldřich Hozman Když pozoruji krajinu všímám si kopců a údolí, polí a mezí mezi nimi, nebe a země. Vždy jsou to pro mě dvě kvality, mezi

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L Místnost do L TVARY Mnoho lidí se podvědomě vyhýbá místnostem do L, ale jen kvůli tomu, že jim připomínají nůž. Taková místnost by se jim podle nich mohla zařezávat do života. Skutečnost je však jiná.

Více

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0015 Linka projektu Dřesk a Tilpína jsou kreativní bytosti, které se nečekaně

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu.

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu. Kokyu 1. Dýchání Cvičení dýchání lze rozdělit do 3 fází: První fáze zahrnuje 3 pohyby Druhý pohyb Třetí část, která má stimulovat respirační, krevní a neurovegetativní systém. 1.1 První fáze: Su no Kokyu

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Pyramidy a škodlivé záření

Pyramidy a škodlivé záření Pyramidy a škodlivé záření Pyramidové konstrukce jsou v dnešní době důležité, protože jejich energie pomáhá vzestupu každého jedince i celé planety. Magnetické pole Země slábne, lidská tělesná i duševní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Analýza výsledků zavádění evaluačních nástrojů do středních škol ve Zlínském kraji v roce 2010

Analýza výsledků zavádění evaluačních nástrojů do středních škol ve Zlínském kraji v roce 2010 Analýza výsledků zavádění evaluačních nástrojů do středních škol ve Zlínském kraji v roce 2010 Zlín 2011 Obsah 1. Vzorek dat 2. Výsledky analýzy 2.1. Efektivita učení 2.2. Rizikové jevy 1. Vzorek dat Doba

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, 763 01 Mysločovice 150, tel. 577121062/3, fax 577121062, email zsmysl@zlinedu.cz Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve

Více

Fotografie k výuce popálenin

Fotografie k výuce popálenin Fotografie k výuce popálenin Příloha k metodické příručce pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí. Obojí je ke stažení na naplno.osjak.cz. Jak je patrné už z názvu, tato publikace obsahuje fotografie

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více