GT-P6200. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GT-P6200. Uživatelská příručka"

Transkript

1 GT-P6200 Uživatelská příručka

2 Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility na špičkách prstů. Jeho nízká hmotnost a víceúčelová platforma se přizpůsobí vašemu aktivnímu životnímu stylu. Protože je postaven na operačním systému Google Android, poskytne Vám přístup k tisíce užitečným a zábavným aplikacím a dá Vám možnost obohatit se o zkušenosti s mobilním webem. S integrovaným bezdrátovým přístupem a citlivým dotykovým displejem budete moci číst za chodu knihy a časopisy; mít přehled o posledních zprávách, sportu a počasí; spravovat multimediální a pracovní soubory; a prohlédnout si na webu mapy, obchodní lokality a další zajímavosti. Nejdříve si přečtěte tyto informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje. Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje. Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit. Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit. Používání této příručky 2

3 Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit. Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem. Na webových stránkách je možné provést aktualizaci softwaru tohoto mobilního zařízení. Použití softwaru, zvukových zdrojů, pozadí, obrázků a dalšího obsahu dodávaného s tímto zařízením je omezeno licencí mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná. Příručku uchovejte pro pozdější využití. Ikony v pokynech Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce: Upozornění situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob Výstraha situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení Poznámka poznámky, rady nebo dodatečné informace Používání této příručky 3

4 Viz stránky se souvisejícími informacemi; například: str. 12 (znamená viz strana 12 ) Následující krok pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Bezdrátové sítě (znamená Nastavení, poté následuje Bezdrátové sítě) [ ] Hranaté závorky tlačítka zařízení; například: [ ] (znamená vypínací/reset/zamykací tlačítko) Autorská práva Copyright 2011 Samsung Electronics Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics. Ochranné známky SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics. Logo Android, Google Search YouTube, Android Market a Google Talk jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc., Google Maps, Google Mail, Používání této příručky 4

5 Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Oracle a Java jsou registrované obchodní známky společnosti Oracle anebo její pobočky. Další názvy mohou být obchodními známkami jejich vlastníků., Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Windows Media Player je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance. DivX, DivX Certified a přidružená loga jsou obchodními známkami společnosti Rovi Corporation nebo její dceřiných společností, a jsou používány na základě licence. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků. Používání této příručky 5

6 O VIDEU DIVX DivX je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto je oficiální DivX Certified zařízení, které přehrává DivX videa. Abyste získali více informací a softwarových nástrojů ke konverzi souborů do DivX videí, navštivte stránky DivX Certified k přehrávání videa DivX s rozlišením až 720p včetně prémiového obsahu O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Další informace o dokončení registrace získáte na stránkách vod.divx.com. Používání této příručky 6

7 Obsah Sestavení Vybalení Instalace SIM a USIM karty Nabíjení baterie Vložení paměťové karty (volitelné) Úvodní informace Zapnutí a vypnutí zařízení Seznámení s přístrojem Používání dotykového displeje Seznamte se s domovskou obrazovkou Otevírání aplikací Přizpůsobení zařízení Zadávání textu Web Internet Pulse Market YouTube Mapy Latitude Místa Navigace Samsung Apps Obsah 7

8 Komunikace Volání Zprávy Google Mail Talk Social Hub Zábava Hudební přehrávač Fotoaparát Video přehrávač Galerie Editor fotografií Osobní informace Kontakty Kalendář Poznámka Konektivita Připojení k počítači Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth AllShare Sdílení mobilní sítě GPS VPN připojení Obsah 8

9 Nástroje Upozornění Kalkulačka Stažené položky ebook Vyhledávání Google Moje soubory Pen memo Polaris Office SIM Toolkit Správce úloh Hlasové vyhledávání Světový čas Nastavení Otevření menu nastavení Bezdrátové sítě Volat Zvuk Displej Úsporný režim Info o poloze a zabezp Aplikace Účty a synchronizace Pohyb Soukromí Úložiště Jazyk a zadávání Obsah 9

10 Usnadnění Datum a čas O zařízení Řešení problémů Bezpečnostní upozornění Rejstřík Obsah 10

11 Sestavení Vybalení Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky: Mobilní zařízení Uživatelská příručka Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce. Položky dodávané s vaším zařízením a dostupné příslušenství může být různé v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Pro vaše zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním. Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní. Sestavení 11

12 Instalace SIM a USIM karty Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module). Instalace karty SIM nebo USIM, 1 Otevřete kryt slotu pro SIM kartu. 2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů. 3 Zavřete kryt slotu pro SIM kartu. Nabíjení baterie Vaše zařízení má zabudovanou baterii. Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii. Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo poškodit vaše zařízení. Sestavení 12

13 1 Baterii nabíjejte pouze pomocí nabíječky. Pomocí USB kabelu není možné zařízení nabíjet. Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude také prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii. Pokud je baterie zcela vybita, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je připojen síťový USB adaptér. Před zapnutím zařízení nechte vybitou baterii několik minut nabíjet. USB kabel připojte k síťovému USB adaptéru, poté zapojte koncovku USB kabelu do multifunkčního konektoru. Tvar síťového adaptéru USB závisí na oblasti. Nesprávné připojení USB kabelu může vážně poškodit zařízení nebo síťový USB adaptér. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Sestavení 13

14 2 3 Zapojte USB nabíječku do zásuvky. Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu. V průběhu nabíjení nemusí být dotyková obrazovka přístroje z důvodu kolísavého přívodu energie funkční. Pokud se tak stane, odpojte síťový USB adaptér ze zásuvky, případně odpojte USB kabel ze zařízení. Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje. Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte síťový USB adaptér a USB kabel od zařízení, až poté ze zásuvky. Abyste ušetřili energii, pokud právě nepoužíváte síťový USB adaptér, odpojte jej. Síťový USB adaptér nemá vypínač, proto je třeba jej odpojit ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě elektřiny. Při používání síťového USB adaptéru mějte na paměti, že jej musíte mít u zásuvky. Vložení paměťové karty (volitelné) Abyste mohli ukládat dodatečné soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Ve zařízení podporuje karty microsd microsdhc nebo s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty). Sestavení 14

15 1 2 Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším zařízením. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě. Vaše zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás požádá o přeformátování paměťové karty. Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet. Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce external_sd v interní paměti. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů. 3 4 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě. Zavřete kryt paměťové karty. Sestavení 15

16 Vyjmutí paměťové karty Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Úložiště Odpojit SD kartu. 2 Otevřete kryt paměťové karty. 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní. Vyjměte paměťovou kartu. 4 Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení. Formátování paměťové karty Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji. Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Úložiště Formátovat SD kartu Formátovat SD kartu Odstranit vše. Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele. Sestavení 16

17 Úvodní informace Zapnutí a vypnutí zařízení Zařízení zapnete kliknutím a přidržením [ ]. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů. Zařízení vypnete stisknutím a přidržením [ ], poté výběrem Vypnutí OK. V oblastech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázané, jako jsou nemocnice a letadla, postupujte podle všech uvedených varování a pokynů od autorizovaných pracovníků. Chcete-li používat pouze služby zařízení, které nesouvisí se sítí, přepněte do režimu Letadlo. Přepnutí do režimu Letadlo V režimu Letadlo můžete vypnout všechna bezdrátová připojení a použít bezdrátové služby v těch oblastech, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána, jako jsou např. letadla nebo nemocnice. Abyste aktivovali režim Letadlo, přejděte do Nastavení Bezdrátové sítě Režim Letadlo OK. Režim Letadlo deaktivujete a vrátíte se k bezdrátovému připojení přechodem do Nastavení Bezdrátové sítě a zrušením zaškrtnutí políčka vedle možnosti Režim Letadlo. Úvodní informace 17

18 Seznámení s přístrojem Rozvržení zařízení Úvodní informace 18

19 Číslo Funkce 1 Sluchátko 2 Snímač vzdálenosti/světelné čidlo 3 Reproduktor 4 Mikrofon 1 5 Mikrofon 6 Přední objektiv fotoaparátu 7 Vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko 8 Tlačítko hlasitosti 1. Aktivní pouze v případě, že používáte funkci reproduktoru nebo nahráváte videa. Úvodní informace 19

20 Číslo Funkce 9 Multifunkční konektor 2 10 Anténa GPS 11 Zadní objektiv fotoaparátu 12 Blesk 3 13 Konektor pro sluchátka 14 Hlavní anténa 15 Slot pro kartu SIM 16 Slot pro paměťovou kartu Tlačítka Tlačítko Vypínací tlačítko/ Reset 4 / Zámek Funkce Zapnutí zařízení (stisknutím a přidržením); Otevření rychlé nabídky (stisknutím a přidržením); Resetování zařízení (stisknutím a přidržením po dobu sekund); Zamknutí dotykové obrazovky. Hlasitost Nastavení hlasitosti přístroje. 2. Při používání funkcí GPS se nedotýkejte oblasti antény ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty. 3. Nesprávným připojením sluchátek k zařízení můžete poškodit konektor nebo přímo sluchátka. 4. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, sám zavěšuje, případně zamrzá, bude pravděpodobně vyžadovat reset pro obnovu funkčnosti. Úvodní informace 20

21 Ikony indikátoru Ikony zobrazené dole na obrazovce závisí na oblasti a poskytovateli sítě. Ikona Definice Žádný signál Síla signálu Připojeno k síti GPRS Připojeno k síti EDGE Připojeno k síti UMTS Dostupné otevřené sítě WLAN WLAN je připojeno Bluetooth je aktivní Příjem GPS dat Synchronizováno s webem Probíhá volání Je podržen hovor Zmeškaný hovor Nahrávání dat Stahování dat Připojen k počítači Úvodní informace 21

22 Ikona Definice Přesměrování hovorů je aktivní Aktivován úsporný režim Aktivována funkce Sdílení internetového připojení přes USB Aktivováno Sdílení internetového připojení přes Wi-Fi Nová textová nebo multimediální zpráva Nová ová zpráva Nový Google Mail Nová hlasová zpráva Budík je aktivní Upozornění na událost Roaming (mimo normální oblast pokrytí) Režim Letadlo je aktivní 1 Probíhá přehrávání hudby Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně Stav baterie Nelze nabíjet Aktuální čas 1. Pokud používáte nabíječku, která není schválená společností Samsung, tento ukazatel se nezobrazí. Úvodní informace 22

23 Používání dotykového displeje Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje. Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje. Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje. Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje. Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím přístroje z displeje odstraňte ochrannou fólii. Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero. Úvodní informace 23

24 Dotykový displej můžete ovládat následujícími činnostmi: Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci. Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu. Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb. Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste. Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled. Otočení dotykového displeje Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud zařízení natočíte, jeho rozhraní se automaticky natočí dle směru. Rozhraní pro zachování směru nastavíte výběrem pravé části systémové lišty a následnou volbou v panelu s oznámeními Automat. otočení. Úvodní informace 24

25 Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje Přístroj dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat a automaticky jej zamkne, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí přístroje. Dotykový displej ručně zamknete stisknutím [ ]. Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím [ ] a přetažením v jakémkoli směru, dokud nedosáhnete okraje kruhu. Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby zneužili nebo se dostali k Vašim osobním údajům a informacím uloženým na zařízení. str. 32 Seznamte se s domovskou obrazovkou Pokud je přístroj v Základním režimu, je zobrazena domovská obrazovka. Z domovské obrazovky můžete prohlížet ikony indikátorů, nástroje, zástupce aplikací a další položky. Přechodem doleva nebo doprava můžete projíždět panely domovské obrazovky Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb. 5 Úvodní informace 25

26 Číslo 1 2 Funkce Vyhledání aplikací a souborů na zařízení a určitých údajů na webu pomocí nástroje Vyhledávání Google. Výběr bodu na horní straně displeje pro přímý přechod na odpovídající obrazovku. 3 Upravení domovské obrazovky. 4 Otevření seznam aplikací. 5 Systémová lišta (viz následující část). Systémová lišta Ze systémové lišty je možné rychle se pohybovat mezi obrazovkami, otevírat aplikace, prohlížet systémové informace a dělat mnoho dalších věcí. Číslo Funkce Zachytí aktuální obrazovku a otevře podložku pro kreslení ; Zachytí aktuální obrazovku (klepnutím a přidržením). 2 Návrat na předchozí obrazovku Návrat na domácí obrazovku; Přístup ke správci souborů (klepnutím a přidržením). Otevření seznamu posledních aplikací; Otevření seznamu aplikací (klepnutím a přidržením). Zobrazení ikonky indikátoru a aktuálního stavu zařízení; Otevření panelu s oznámeními. Úvodní informace 26

27 Číslo Funkce 6 Otevření malého panelu aplikací. Přidávání položek na domovskou obrazovku Domovskou obrazovku je možné upravit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na domovskou obrazovku, 1 Na domovské obrazovce vyberte. 2 Vyberte kategorii položky. Nástroje: Přidejte nástroje. Nástroje jsou malé aplikace, které poskytují odpovídající funkce a informace. Zást. aplikací: Přidání zkratek k aplikacím Pozadí: Nastavení obrázku na pozadí. Další: Přidání zkratek k položkám, například záložkám, kontaktům a mapám. 3 Vyberte položku, která má být přidána na domovskou obrazovku. Přesun položek na domovské obrazovce 1 2 Abyste ji mohli přemístit, klepněte na položku a přidržte ji, dokud se na domovské obrazovce neobjeví mřížka. Přetáhněte položku do požadovaného místa. Úvodní informace 27

28 Odstranění položek z domovské obrazovky Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. Vpravo nahoře na domovské obrazovce se zobrazí odpadkový koš. Přetáhněte položku do koše. Jakmile položka zčervená, uvolněte ji. Přidání zkratky k aplikaci 1 2 V seznamu aplikací klepněte a přidržte ikonu aplikace. Přetáhněte ji do dolní části obrazovky na panel domovské obrazovky. Ikona zkratky pro aplikaci je přidána na domovskou obrazovku. Přesuňte ikonu na požadované místo nebo ji přesuňte na jiný panel domovské obrazovky. Používání panelu s oznámeními Na domovské obrazovce nebo v průběhu používání aplikace vyberte pravou část systémové lišty, poté zvolte možnost v panelu s oznámeními. Můžete zobrazit aktuální stav přístroje a používat následující možnosti: Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce WLAN. Oznámení: Nastavení přístroje tak, aby upozorňoval na různé události. GPS: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS. Zvuk/Vibrace: Aktivace nebo deaktivace režimu Vibrace. Automat. otočení: Aktivace nebo deaktivace automatického otočení. Úvodní informace 28

29 Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. Režim Letadlo: Aktivace či deaktivace Režimu letadlo. Je možné také upravit jas displeje nebo otevřít nabídku nastavení. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Otevírání aplikací 1 Na domovské obrazovce vyberte Aplikace a otevřete tak seznam aplikací. 2 Vyberte Vše aplikace. Pokud si chcete prohlédnout stažené aplikace, vyberte Moje aplikace. 3 Výběrem možnosti se vrátíte na předchozí obrazovku; Výběrem možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku. Otevírání naposledy otevřených aplikací 1 Výběrem možnosti zobrazíte aplikace, které jste navštívili jako poslední. Vyberte aplikaci. 2 Používání správce úloh Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh. 1 Klepněte a podržte. 2 Aplikaci zavřete výběrem možnosti Konec. Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte Ukončit vše. Úvodní informace 29

30 Přizpůsobení zařízení Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb. Změna jazyka displeje 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Jazyk a zadávání Vybrat jazyk. 2 Vyberte požadovaný jazyk. Nastavení aktuálního času a data 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Datum a čas. 2 Vyberte časové pásmo, nastavte čas a datum a změňte další možnosti. Zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Zvuk Slyšitelný výběr. Nastavení hlasitosti přístroje 1 Stiskněte tlačítko Hlasitosti nahoru nebo dolů. 2 Výběrem a přetažením posuvníkem upravíte hlasitost mediálních zvuků, oznámení a výstrah. Přepnutí do Tichého režimu Zařízení ztlumíte, případně zrušíte ztlumení následujícím způsobem: Otevřete seznam aplikací a zvolte Telefon Číselník, poté klepněte a přidržte položku. Otevřete panel s upozorněními na pravé straně systémové lišty a zvolte Zvuk. Úvodní informace 30

31 Stiskněte a přidržte [ ], poté zvolte Tichý režim. Můžete nastavit přístroj tak, aby Vás upozorňoval na různé události v režimu Tichý. Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Zvuk Vibrace Vždy nebo Pouze v režimu Ticho. Jakmile přepnete do režimu Tichý, v panelu s oznámeními se zobrazí namísto Tichý. Výběr pozadí na domovské obrazovce 1 Na domovské obrazovce vyberte Pozadí. 2 Vyberte složku s obrázkem. Pokud jste zvolili Galerie nebo Pozadí, vyberte Pozadí dom. obrazovky. 3 Vyberte obrázek. 4 Pokud jste zvolili živé pozadí, vyberte Nastavit pozadí. Pokud jste vybrali obrázek z Galerie, přemístěte či změňte velikost obdélníku, poté vyberte část obrázku a zvolte OK. Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení. Aktivace animací při přepínání oken V průběhu používání přístroje můžete nastavit přechodový efekt mezi okny. 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Displej Animace. Vyberte možnost animace. 2 Úvodní informace 31

32 Nastavení jasu displeje 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Displej Jas. 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle Automatický jas. 3 Přetažením posuvníku upravíte úroveň jasu. 4 Stiskněte OK. Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení. Nastavení zámku displeje Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili vaše zařízení bez dovolení. Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemykání dotykového displeje. Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete přístroj nechat vynulovat v servisním středisku Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem. Nastavení znaku pro odemknutí 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Info o poloze a zabezp. Konfigurovat zamknutí displeje Znak. 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte Další. Úvodní informace 32

33 3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů a vyberte možnost Pokračovat. 4 Znovu nakreslete tvar a vyberte možnost Potvrdit. Nastavení PIN kódu pro odemknutí 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Info o poloze a zabezp. Konfigurovat zamknutí displeje PIN. 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte Pokračovat. 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte OK. Nastavení hesla pro odemknutí 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Info o poloze a zabezp. Konfigurovat zamknutí displeje Heslo. 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte Pokračovat. 3 Zadejte znovu heslo a vyberte OK. Zamknutí karty SIM nebo USIM Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Info o poloze a zabezp. Nastavte zámek SIM karty Zamknout SIM kartu. 2 Zadejte kód PIN a vyberte OK. Úvodní informace 33

34 Po nastavení zámku PIN kódu budete muset zadávat PIN kód po každém zapnutí přístroje. Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK. Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb. Aktivace funkce Najít moje mobilní zař. Pokud někdo vkládá do tohoto přístroje novou SIM nebo USIM kartu, funkce Najít moje mobilní zař. automaticky odešle číslo kontaktu určitým příjemcům, a pomáhá tak určit polohu a objevit tento přístroj. Abyste mohli využívat tuto funkci, je třeba mít účet Samsung k ovládání přístroje na dálku z webu. 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení Info o poloze a zabezp. Upoz. na změnu SIM karty. 2 Přečtěte si podmínky a ustanovení, zaškrtněte políčko vedle možnosti Souhlasím se všemi výše uvedenými smluvními podmínkami a vyberte možnost Přijmout. 3 Vyberte Přihlásit. Pokud chcete vytvořit účet Samsung, vyberte Registrovat. 4 Zadejte ovou adresu a heslo pro účet Samsung a vyberte Přihlásit. 5 Vyberte Upoz. na změnu SIM karty. Úvodní informace 34

35 6 Zadejte heslo k účtu Samsung a potvrďte OK. 7 Vyberte Příjemci výstražné zprávy. 8 Zadejte opět heslo k účtu Samsung a vyberte OK. 9 Zadejte telefonní číslo včetně předvolby země (s +). 10 Zadejte textovou zprávu, která bude odeslána příjemcům. Vyberte možnost 11 Hotovo. Zadávání textu Text je možné psát vybíráním znaků na virtuální klávesnici, ručním psaním textu na obrazovku nebo vyslovením slov do mikrofonu. Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. str. 124 Změna typu klávesnice Je možné změnit klávesnici. V systémové liště vyberte a zvolte typ klávesnice (klávesnice Android, Samsung nebo Swype). Text můžete také zadávat hlasem. Vyberte a možnost zadávání hlasem podle jazyka, který chcete použít. Úvodní informace 35

36 Psaní textu pomocí klávesnice Android Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek, můžete použít následující tlačítka: Číslo Funkce 1 Změna velikosti písmen. 2 3 Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC. Přemístění kurzoru na další pole pro zadávání textu. 4 Vymazání zadaných písmen. 5 Otevřete nový řádek nebo pole. 6 7 Vložení emotikony; Otevření seznamu emotikon (klepnutím a přidržením). Zadání textu hlasem. Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání textu. 8 Vložení mezery. Úvodní informace 36

37 Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek, můžete použít následující tlačítka: Číslo Funkce 1 Minimalizace virtuální klávesnice Přemístění kurzoru na další pole pro zadávání textu. 3 Změna velikosti písmen. 4 5 Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC. Spuštění nastavení klávesnice; Změna typu klávesnice nebo aktivace funkce zadávání hlasem (klepnutím a přidržením). 6 Vložení mezery. 7 Vymazání zadaných písmen. 8 Nový řádek. 9 Připojení položky. Úvodní informace 37

38 Číslo 10 Funkce Zadání textu hlasem. Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání textu. 11 Přepnutí do klávesnice pro psaní rukou 12 Vložení emotikony; Otevření seznamu emotikon (klepnutím a přidržením). Aktivovat XT9 režim prediktivního zadávání textu, je možné pomocí XT9. Po zadání tří prvních písmen slova se zobrazí seznam podobných slov. V režimu Psaní rukou můžete používat řadu gest pro úpravy textu. Více informací o gestech získáte výběrem Nastavení psaní rukou Průvodce gesty. Zadávání textu pomocí klávesnice Swype 1 2 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst zvedli z displeje. Takto pokračujte, dokud nedokončíte slovo. 3 U posledního znaku zvedněte prst z displeje. Úvodní informace 38

39 4 Pokud se slovo zobrazí správně, výběrem vložte mezeru. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu. 5 Opakováním kroků 1 4 napište požadovaný text. Text lze také zadávat klepáním na tlačítka. Klepnutím a podržením tlačítka lze zadat znaky uvedené na horní polovině tlačítka. Když na tlačítko klepnete a podržíte, než se zobrazí seznam znaků, můžete zadávat speciální znaky a symboly. Můžete také použít následující tlačítka: Číslo Funkce 1 Změna jazyka pro zadávání textu. 2 Přemístění kurzoru na další pole pro zadávání textu. 3 Změna velikosti písmen. 4 Vložení navrhovaného slova nebo přidání nového slova do slovníku; Přístup do nastavení klávesnice (klepnutím a přidržením). 5 Přepínání mezi režimem Symboly a režimem ABC. Úvodní informace 39