Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Ovladač systému REX pro Raspberry Pi (modul RPiDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze Plzeň

2 Obsah 1 Ovladač RPiDrv a systém REX Úvod Požadavky na systém Instalace ovladače na vývojovém počítači Instalace ovladače na cílovém počítači (Raspberry Pi) Pouze pro kartu PiFace Digital Pouze pro kartu UniPi Zařazení ovladače do projektu aplikace Přidání ovladače RPiDrv do projektu Připojení vstupů a výstupů do řídicího algoritmu GPIO piny Raspberry Pi Rozšiřující deska PiFace Digital Rozšiřující deska Intellisys PIO Rozšiřující deska UniPi Co dělat při problémech 17 A Analogový výstup na UniPi v Literatura 20 1

3 Kapitola 1 Ovladač RPiDrv a systém REX 1.1 Úvod V této příručce je popsáno používání ovladače RPiDrv pro zpřístupnění GPIO pinů minipočítače Raspberry Pi 1 [1] v řídicím systému REX. Jsou podpořeny vstupní i výstupní režimy pinů. Ovladač také podporuje rozšiřující desky PiFace Digital [2], Intellisys PIO [3] a UniPi [4]. Ovladač byl vyvinut firmou REX Controls. 1.2 Požadavky na systém Ovladač RPiDrv lze provozovat pouze na Raspberry Pi. Podporovány jsou všechny modely A, B, A+, B+, v2. Aby bylo možno ovladač využívat, musí být na vývojovém (konfiguračním) počítači a na cílovém zařízení nainstalováno následující programové vybavení: Vývojový počítač Operační systém jeden ze systémů: Windows XP, Vista, 7 nebo 8 Vývojové prostředí systému REX verze pro operační systém Windows Cílové zařízení Runtime jádro systému verze pro Raspberry Pi s Raspbian distribucí GNU/Linux REX Ovladač IO verze pro Raspberry Pi 1.3 Instalace ovladače na vývojovém počítači Ovladač RPiDrv se instaluje jako součást řídicího systému REX. Je obsažen v instalátoru vývojových nástrojů systému REX, pro jeho nainstalování je pouze nutné ho v instalačním programu systému REX zaškrtnout. Po typické instalaci se řídicí systém REX 1 Raspberry Pi je registrovaná obchodní známka Raspberry Pi Foundation. 2

4 nainstaluje do cílového adresáře C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>, kde <version> označuje verzi systému REX. Po úspěšné instalaci se do cílového adresáře zkopírují soubory: bin\rpidrv_h.dll Konfigurační část ovladače RPiDrv. DOC\RPiDrv_CZ.pdf Tato uživatelská příručka. 1.4 Instalace ovladače na cílovém počítači (Raspberry Pi) Pokud ještě nemáte nainstalovaný runtime modul RexCore řídicího systému REX, nainstalujte jej nejdříve podle příručky Začínáme se systémem REX [5]. Pro přístup ke GPIO pinům Raspberry Pi nebo vstupům a výstupům rozšiřujících desek (PiFace Digital, Intellisys PIO, UniPi) ze systému REX musíme nainstalovat ovladač systému REX pro Raspberry Pi, což provedeme z příkazové řádky pomocí příkazu sudo apt-get install rex-rpidrvt Pouze pro kartu PiFace Digital Pro použití přídavné karty PiFace Digital je dále potřeba povolit použití sběrnice SPI a natáhnout příslušný modul jádra. Povolení SPI nejnovější firmware (kernel 3.18) V editoru nano otevřete soubor /boot/config.txt sudo nano /boot/config.txt Na jeho konec přidejte řádku dtparam=spi=on Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Restartujte vaše Raspberry Pi. sudo reboot Povolení SPI starší firmware (kernel <3.18) V editoru nano otevřete soubor /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf. sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf V něm pomocí symbolu # zakomentujte řádek "blacklist spi-bcm2708". Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Aby se modul pro sběrnici SPI natáhl automaticky při startu, přidáme jej do souboru /etc/modules, opět pomocí editoru nano. Tedy sudo nano /etc/modules 3

5 Na konec souboru přidáme řádku spi-bcm2708 Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Restartujte Raspberry Pi. sudo reboot Pouze pro kartu UniPi Pro použití přídavné karty UniPi je dále potřeba povolit použití sběrnice I2C a natáhnout příslušný modul jádra. Povolení I2C nejnovější firmware (kernel 3.18) V editoru nano otevřete soubor /boot/config.txt sudo nano /boot/config.txt Na jeho konec přidejte řádku dtparam=i2c=on Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Pokračujte natažením modulů jádra, viz dále. Povolení I2C starší firmware (kernel <3.18) V editoru nano otevřete soubor /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf. sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf V něm pomocí symbolu # zakomentujte řádek "blacklist i2c-bcm2708". Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Natažení modulů jádra Aby se modul pro sběrnici I2C natáhl automaticky při startu, přidáme jej do souboru /etc/modules, opět pomocí editoru nano. Tedy sudo nano /etc/modules Na konec souboru přidáme řádku i2c-dev Pokud z nějakého důvodu používáte starší firmware (kernel <3.18), přidejte ještě řádku i2c-bcm2708 4

6 Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Restartujte Raspberry Pi. sudo reboot 5

7 Kapitola 2 Zařazení ovladače do projektu aplikace Zařazení ovladače do projektu aplikace spočívá v přidání ovladače do hlavního souboru projektu a z připojení vstupů a výstupů ovladače v řídicích algoritmech. 2.1 Přidání ovladače RPiDrv do projektu Přidání ovladače RPiDrv do hlavního souboru projektu je znázorněno na obr Pro zařazení ovladače do projektu slouží dva bloky. Nejprve je na výstup Modules bloku exekutivy EXEC připojen blok typu MODULE s názvem RPiDrv, který nemá žádné další parametry. Druhý blok typu IODRV pojmenovaný RPI (nebo PIO pro desku Intellisys PIO či UNP pro desku UniPi) musí být připojen na výstup exekutivy Drivers a mít nastaveny tři nejdůležitější parametry: module jméno modulu, ke kterému se ovladač váže, v tomto případě RPiDrv POZOR, jméno rozlišuje velká a malá písmena! classname jméno třídy ovladače, pro GPIO piny a kartu PiFace Digital je to RPiDrv, pro kartu Intellisys PIO je to PioDrv, pro desku UniPi je to UnpDrv POZOR, jméno rozlišuje velká a malá písmena! cfgname jméno konfiguračního souboru ovladače, který však pro tento ovladač není potřeba Jménem tohoto bloku, na obr. 2.1 zadaným jako RPI, začínají názvy všech vstupních a výstupních signálů poskytovaných tímto ovladačem. Právě popsané parametry bloku IODRV se konfigurují v programu RexDraw v dialogovém okně, které je rovněž ukázáno na obrázku

8 Obrázek 2.1: Příklad zařazení ovladače RPiDrv do projektu aplikace 2.2 Připojení vstupů a výstupů do řídicího algoritmu Vstupy a výstupy z ovladače se umísťují do jednotlivých úloh projektu (souborů s příponou.mdl). Na tyto úlohy vedou z hlavního souboru projektu odkazy ve formě bloků typu TASK nebo QTASK připojovaných na výstupy QTask, Level0,..., Level3 hlavního konfiguračního bloku exekutivy (blok EXEC) GPIO piny Raspberry Pi Pro připojení vstupů a výstupů z ovladače RPiDrv do řídicího systému REX lze použít bloky, znázorněné na obr Jeden blok typu From sloužící pro připojení jednoho vstupu má parametr Goto tag roven RPI GPIO21U, druhý RPI GPIO22U. Číslo ve vlajce odpovídá číslu použitého GPIO pinu, písmeno U aktivuje pull-up rezistor. Blok typu Goto používaný pro připojení jednoho výstupu má hodnotu parametru Goto tag rovnu RPI GPIO23, další výstup je realizován pomocí vlajky RPI GPIO24. Bloky mají vždy přímo na začátku svého jména 7

9 Obrázek 2.2: Příklady použití vstupně-výstupních bloků s ovladačem RPiDrv prefix RPI následovaný dvěma znaky _ (podtržítko). Obdobně pro další piny bychom použili například vlajky: Goto, RPI GPIO22 digitální výstup 22 Goto, RPI GPIO23H digitální výstup 23, který je okamžitě při inicializaci nastaven na logickou 1 (HIGH, ON) Goto, RPI PWM18 PWM výstup na pinu 18 From, RPI GPIO7U digitální vstup 7 s interním pull-up rezistorem From, RPI GPIO8D digitální vstup 8 s interním pull-down rezistorem From, RPI GPIO21 digitální vstup 21 bez pull up/down rezistoru Napojení na GPIO pin se tedy skládá ze jména driveru RPI, dvou podtržítek, režimu pinu (GPIO nebo PWM), čísla pinu a volitelného symbolu u vstupů pro interní pull-up (U) nebo pull-down (D) rezistor, u výstupů pro nastavení počátečního stavu (H = on = 1 nebo L = off = 0). Číslování pinů na Raspberry Pi REVISION 2 ukazuje obrázek 2.2 Pro detailnější informace o jednotlivých pinech navštivte stránku 8

10 Modely A a B, rev.2 Modely A+, B+ a RPi2 Obrázek 2.3: Číslování GPIO pinů na Raspberry Pi Rozšiřující deska PiFace Digital V případě použití rozšiřující karty PiFace Digital je potřeba pouze drobně upravit pojmenování vstupních a výstupních vlajek, místo GPIO se ve jménech vstupních signálů objevuje PFI a u výstupů PFO, tak jak je ukázáno na obrázku 2.5. Narozdíl od GPIO pinů Raspberry Pi má deska PiFace Digital na svých vstupech pouze pull-up rezistory, které mohou být aktivovány pomocí volitelného symbolu U ve jméně signálu. Číslování svorek na přídavné kartě PiFace Digital ukazuje obrázek 2.5. Ovladač také umožňuje získávat/nastavovat všech 8 vstupů či výstupů PiFace Digital najednou, což je z hlediska rychlosti vykonávání algoritmu výhodnější. V takovém případě se využijí bloky osminásobných vstupů a výstupů INOCT a OUTOCT, jejichž jména musí být RPI PFI respektive RPI PFO. 9

11 Obrázek 2.4: Vstupně-výstupní bloky při použití PiFace Digital Použití více karet PiFace Digital najednou V základním nastavení se předpokládá, že adresa karty PiFace Digital je nastavena na 0. Pokud tomu tak není, musí být adresa zanesena do vstupních/výstupních vlajek. Např. RPI PFO3C2 odkazuje na čtvrtý výstup karty PiFace Digital s adresou 2. Příklady konfigurací Všechny vstupní a výstupní vlajky ovladače jsou připraveny v souboru RPI_flags.mdl, který je součástí instalátoru vývojových nástrojů systému REX. Tento soubor se standardně nachází v adresáři C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>\EXAMPLES\IODRV\RPI_Example 10

12 Obrázek 2.5: Číslování svorek přídavné karty PiFace Digital 11

13 2.2.3 Rozšiřující deska Intellisys PIO Jak už bylo zmíněno, v případě použití rozšiřující karty Intellisys PIO je potřeba nastavit v konfiguraci ovladače parametr classname = PioDrv a tento konfigurační blok typu IODRV by měl být přejmenován na PIO. Následně lze přistupovat k jednotlivým signálům pomocí vlajek, které respektují označení a číslování svorek na desce PIO, tak jak jsou ukázány na obrázku 2.6. Konkrétně jsou k dispozici následující vlajky: Typ vlajky Řetězec Význam Zpracování Goto PIO DO1 relé 1 Goto PIO DO2 relé 2 Goto PIO AO1 analogový napěťový výstup 1, V 40 ms Goto PIO AO2 analogový napěťový výstup 2, V 40 ms Goto PIO LED_GREEN1 LED 1 na desce (zelená) Goto PIO LED_GREEN2 LED 2 na desce (zelená) Goto PIO LED_RED LED 5 na desce (červená) From PIO DI1 digitální vstup 1 From PIO DI2 digitální vstup 2 From PIO DI3 digitální vstup 3 From PIO DI4 digitální vstup 4 From PIO SW1 tlačítko SW1 na desce From PIO UI1V univ. vstup 1, napěťový režim, V 67 ms From PIO UI1C univ. vstup 1, proudový režim, ma 67 ms From PIO UI1T univ. vstup 1, čidlo NTC 10k, C 267 ms From PIO UI1R univ. vstup 1, měření rezistoru, 500Ω... 95kΩ 267 ms From PIO UI1D univ. vstup 1, režim digitálního vstupu 5 ms From PIO UI2V univ. vstup 2, napěťový režim, V 67 ms From PIO UI2C univ. vstup 2, proudový režim, ma 67 ms From PIO UI2T univ. vstup 2, čidlo NTC 10k, C 267 ms From PIO UI2R univ. vstup 2, měření rezistoru, 500Ω... 95kΩ 267 ms From PIO UI2D univ. vstup 2, režim digitálního vstupu 5 ms INOCT PIO RTC čtení času z RTC čipu OUTOCT PIO RTC_WRITE nastavení času do RTC čipu INHEXD PIO DATA čtení dat z perzistentní paměti OUTOCT PIO DATA_WRITE ukládání dat do perzistentní paměti Příklady konfigurací Všechny vstupní a výstupní vlajky ovladače jsou připraveny v souboru RPI_flags_PIO.mdl, standardně v adresáři C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>\EXAMPLES\IODRV\PIO_Example 12

14 NC C NO NC C NO AO1 GND AO2 GND DO1 RELAY 1 DO1 RELAY DI1 DI2 DI3 DI4 GND +12 UI1 UI2 GND Obrázek 2.6: Označení a číslování svorek přídavné karty Intellisys PIO 13

15 2.2.4 Rozšiřující deska UniPi Jak už bylo zmíněno, v případě použití rozšiřující desky UniPi je potřeba nastavit v konfiguraci ovladače parametr classname = UnpDrv a tento konfigurační blok typu IODRV by měl být přejmenován na UNP. Následně lze přistupovat k jednotlivým signálům pomocí vlajek, které respektují označení a číslování svorek na desce UniPi, tak jak jsou ukázány na obrázku 2.6. Konkrétně jsou k dispozici následující vlajky: Typ vlajky Řetězec Význam Zpracování Goto UNP RLY1 relé 1 Goto UNP RLY2 relé 2 Goto UNP RLY3 relé Goto UNP RLY8 relé 8 OUTOCT UNP RLY relé Goto UNP AO analogový napěťový výstup viz sekce Goto UNP AO1X PWM, viz sekce From UNP I01 digitální vstup 1 From UNP I02 digitální vstup 2 From UNP I03 digitální vstup From UNP I12 digitální vstup 12 From UNP AI1 AI1, V, 16-bit 67 ms From UNP AIA1 AI1 asynchronní, V, 16-bit asynchronní From UNP AI2 AI2, V, 16-bit 67 ms From UNP AIA2 AI2 asynchronní, V, 16-bit asynchronní From UNP AI1V12 AI1, V, 12-bit 5 ms From UNP AI1X18 AI1, data přímo z ADC, 18-bit 267 ms From UNP AIA2V14 AI2 asynchronní, V, 14-bit asynchronní From UNP AIA2X18G2 AI2 asynchronní, 18-bit, zesílení 2 asynchronní INOCT UNP RTC čtení času z RTC čipu OUTOCT UNP RTC_WRITE nastavení času do RTC čipu INHEXD UNP DATA čtení dat z perzistentní paměti OUTOCT UNP DATA_WRITE ukládání dat do perzistentní paměti Konfigurace analogových vstupů Asynchronní režim analogových vstupů použijte, když je vzorkovací perioda kratší než čas potřebný ke zpracování analogových signálů. Synchronní režim naopak použijte vždy, když je vzorkovací perioda nízká (T S > 1s). Podporované přesnosti A/D převodníku jsou: 12, 14, 16 a 18-bit. 14

16 Podporovaná vnitřní zesílení (PGA) jsou: 1, 2, 4 a 8. Konfigurace analogového výstupu Před použitím analogového výstupu důkladně prostudujte dokumentaci desky UniPi [4]. Analogový výstup se nejčastěji používá tak, že na svorku referenčního napětí AOV se přivede 12V ze samotné desky UniPi a pomocí trimru se nastaví maximální hodnota výstupního napětí na 10V, čímž získáme pracovní rozsah analogového výstupu V. UniPi v1.1 Pro maximální hodnotu analogového výstupu pošlete na vlajku UNP AO hodnotu 10 a pomocí trimru R49 upravte napětí na výstupu AO na 10V. Následně je možno použít rozsah 0..10, čemuž bude odpovídat výstupní napětí ve voltech. Pokud potřebujete přímo ovládat PWM výstup, kterým je ovládán analogový výstup AO, použijte vlajku UNP AO1X a rozsah Tuto vlajku je možné využít pro přesnou kalibraci analogového výstupu, společně s funkčním blokem CNDR (podrobnosti naleznete v referenční příručce [6]). UniPi v1.0 Pokud používáte původní verzi desky UniPi v1.0, naleznete informace o použití analogového výstupu v příloze A. Reléová rozšiřující karta Reléová rozšiřující karta EMO-R-8 je rovněž podpořena. Vlajky pro ovládání jednotlivých relé jsou podobné jako pro relé přímo na desce UniPi, pouze je potřeba přidat I2C adresu zařízení, která se nastavuje pomocí jumperů A0-A2 na reléové desce. Rozsah přípustných adres je , hexadecimálně 0x x27, přičemž adresa 32 (0x20) je rezervována pro interní čip desky UniPi. Pro ovládání jednotlivých relé tedy použijte např. následující vlajky: Typ vlajky Řetězec Význam I2C adresa desky Goto UNP RLY1_A33 relé 1 33, hexadecimálně 0x21 Goto UNP RLY2_A0x21 relé 2 33, hexadecimálně 0x21 Goto UNP RLY3_A39 relé 3 39, hexadecimálně 0x Goto UNP RLY8_A0x27 relé 8 39, hexadecimálně 0x27 OUTOCT UNP RLY_A33 relé , hexadecimálně 0x21 OUTOCT UNP RLY_A0x27 relé , hexadecimálně 0x27 Jak je vidět z tabulky, I2C adresa může být zadána v desítkové nebo šestnáctkové soustavě. Vždy se však musí shodovat s nastavením jumperů na reléové desce. Příklady konfigurací Všechny vstupní a výstupní vlajky ovladače jsou připraveny v souboru RPI_flags_UNP.mdl, který je součástí instalátoru vývojových nástrojů systému REX. Tento soubor se stan- 15

17 Obrázek 2.7: Detailní zobrazení a popis desky UniPi dardně nachází v adresáři C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>\EXAMPLES\IODRV\UNP_Example 1-Wire čidla a aktuátory Rozšiřující deska UniPi podporuje také sběrnici 1-Wire, má na sobě I2C čip DS s adresou 0x18. Aby bylo možné používat 1-Wire čidla a aktuátory přímo z řídicího algoritmu, je potřeba nainstalovat ovladač 1-Wire pro systém REX [7]. 16

18 Kapitola 3 Co dělat při problémech V případě, že v diagnostických prostředcích systému REX, např. v programu RexView jsou neočekávané nebo nesprávné hodnoty vstupů nebo výstupů, je vhodné nejdříve ověřit jejich funkci nezávisle na systému REX. Dále je nutné překontrolovat konfiguraci. Nejčastější chyby jsou: Chyba v hardware - špatné zapojení Použitý (nakonfigurovaný) GPIO pin je používán jiným zařízením (SPI sběrnice, I2C sběrnice, sériová linka) nebo programem V případě, že daný vstup či výstup funguje pomocí jiných softwarových nástrojů správně a při shodném zapojení v systému REX nefunguje, prosíme o zaslání informace o problému em na adresu Pro co nejrychlejší vyřešení problému by informace by měla obsahovat: Identifikační údaje Vaší instalace vyexportované pomocí programu RexView (Target Licence Export). Stručný a výstižný popis problému. Co možná nejvíce zjednodušenou konfiguraci řídicího systému REX, ve které se problém vyskytuje (ve formátu souboru s příponou.mdl). 17

19 Příloha A Analogový výstup na UniPi v1.0 Na původní a nyní již nedostupné verzi desky UniPi v1.0 byl analogový výstup řešen jinak než na aktuální verzi v1.1, jeho původní popis je zachován v této příloze. Na UniPi v1.0 pošlete pro maximální hodnotu analogového výstupu na vlajku UNP AO hodnotu 100 a pomocí trimru R48 upravte napětí na výstupu AO na 10V. Vlajka UNP AO je určena pouze pro nejčastější případ použití, kdy referenční napětí AOV je 12V ze samotné desky UniPi. Výstupní hodnoty z algoritmu ( %) jsou interně převedeny na PWM (na pinu GPIO18) dle tabulky A.1. V případě, že potřebujete použít jiné referenční napětí nebo rozsah výstupu (např V), použijte vlajku AO1X, pomocí které můžete přímo ovládat PWM výstup Raspberry Pi, kterým je ovládán analogový výstup AO. Pozor však na nelinearitu a obrácenou logiku signálu, viz tabulka výše. Pro realizaci vlastní převodní tabulky je doporučeno použít funkční blok CNDR, podrobnosti naleznete v referenční příručce [6]. 18

20 Platí pouze pro UniPi v1.0 Hodnota z algoritmu řízení [%] Hodnota PWM Výstupní napětí [V] 1, ,11 1, ,11 1, ,14 1, ,18 2, ,21 3, ,34 6, ,68 12, ,25 18, ,88 25, ,54 32, ,24 39, ,94 46, ,67 54, ,41 61, ,16 67, ,73 73, ,30 78, ,80 83, ,34 88, ,88 94, ,43 100, ,00 Tabulka A.1: Převodní tabulka pro analogový výstup na původní desce UniPi v1.0 19

21 Literatura [1] The Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi [2] University of Manchester. PiFace Digital Interface [3] Intellisys S.r.l. PIO programmable input-output interface [4] Faster CZ s.r.o. Universal Raspberry Pi add-on board [5] REX Controls s.r.o.. Začínáme se systémem REX na platformě Raspberry Pi, [6] REX Controls s.r.o.. Funkční bloky systému REX Referenční příručka, [7] REX Controls s.r.o.. Ovladač OwsDrv systému REX pro 1-Wire zařízení Uživatelská příručka, Referenční číslo dokumentace:

Ovladač HlsDrv systému REX Uživatelská příručka

Ovladač HlsDrv systému REX Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač HlsDrv systému REX Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 Plzeň 17.8.2015 Obsah 1 Ovladač HlsDrv a systém REX 2 1.1 Úvod.......................................

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

PATH DATA=. PATH DATA=

PATH DATA=. PATH DATA= Program Pam5 postup instalace nebo přeinstalace Celý následující instalační proces je nutno provádět pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s programem pracovat!!! 1. Z mého webu (http://betak-dr.cz/)

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Pro edici NuMicro 1.0 Web: www.coocox.org Fórum: forum.coocox.org Technická podpora: master@coocox.com Marketing: market&coocox.com 1. Úvod Cookie je open-source

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu 11.2010 page 1 Fieldbus rozvíjející se technologie Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Host Exi-Fieldbus < 4 zařízení FISCO-Fieldbus

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. 22.3.2012 Verze 7.06 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Vývojový kit ADAFRUIT INDUSTRIES - 16X2 LCD + KEYPAD KIT, RASPBERRY PI

Vývojový kit ADAFRUIT INDUSTRIES - 16X2 LCD + KEYPAD KIT, RASPBERRY PI Vývojový kit ADAFRUIT INDUSTRIES - 16X2 LCD + KEYPAD KIT, RASPBERRY PI Přehled Tento nový panel umožňuje snadné použití LCD o 16x2 znacích. Různé LCD displeje však vyžadují několik digitálních pinů, 6

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC Ing. Petr Hudeček, Ing. Jan Michalík, Ing. Jan Pumr, Ing. Martin Sobek, Ing. Jan Vaněk VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání - LCD ovladač Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

BlueControl. Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu

BlueControl. Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu Process and Machinery Automation BlueControl Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Začínáme www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Co všechno budete potřebovat: počítač třídy PC, vybavený operačním systémem Windows (2000 až W7) mikrokontrolér PICAXE (zde pracujeme s

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

APS mini / APS mini Plus APS Home

APS mini / APS mini Plus APS Home APS mini / APS mini Plus APS Home Přístupový systém APS mini / APS mini Plus s programem APS Home Instalace systému krok za krokem 2004 2012, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz,

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více