Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Ovladač systému REX pro Raspberry Pi (modul RPiDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze Plzeň

2 Obsah 1 Ovladač RPiDrv a systém REX Úvod Požadavky na systém Instalace ovladače na vývojovém počítači Instalace ovladače na cílovém počítači (Raspberry Pi) Pouze pro kartu PiFace Digital Pouze pro kartu UniPi Zařazení ovladače do projektu aplikace Přidání ovladače RPiDrv do projektu Připojení vstupů a výstupů do řídicího algoritmu GPIO piny Raspberry Pi Rozšiřující deska PiFace Digital Rozšiřující deska Intellisys PIO Rozšiřující deska UniPi Co dělat při problémech 17 A Analogový výstup na UniPi v Literatura 20 1

3 Kapitola 1 Ovladač RPiDrv a systém REX 1.1 Úvod V této příručce je popsáno používání ovladače RPiDrv pro zpřístupnění GPIO pinů minipočítače Raspberry Pi 1 [1] v řídicím systému REX. Jsou podpořeny vstupní i výstupní režimy pinů. Ovladač také podporuje rozšiřující desky PiFace Digital [2], Intellisys PIO [3] a UniPi [4]. Ovladač byl vyvinut firmou REX Controls. 1.2 Požadavky na systém Ovladač RPiDrv lze provozovat pouze na Raspberry Pi. Podporovány jsou všechny modely A, B, A+, B+, v2. Aby bylo možno ovladač využívat, musí být na vývojovém (konfiguračním) počítači a na cílovém zařízení nainstalováno následující programové vybavení: Vývojový počítač Operační systém jeden ze systémů: Windows XP, Vista, 7 nebo 8 Vývojové prostředí systému REX verze pro operační systém Windows Cílové zařízení Runtime jádro systému verze pro Raspberry Pi s Raspbian distribucí GNU/Linux REX Ovladač IO verze pro Raspberry Pi 1.3 Instalace ovladače na vývojovém počítači Ovladač RPiDrv se instaluje jako součást řídicího systému REX. Je obsažen v instalátoru vývojových nástrojů systému REX, pro jeho nainstalování je pouze nutné ho v instalačním programu systému REX zaškrtnout. Po typické instalaci se řídicí systém REX 1 Raspberry Pi je registrovaná obchodní známka Raspberry Pi Foundation. 2

4 nainstaluje do cílového adresáře C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>, kde <version> označuje verzi systému REX. Po úspěšné instalaci se do cílového adresáře zkopírují soubory: bin\rpidrv_h.dll Konfigurační část ovladače RPiDrv. DOC\RPiDrv_CZ.pdf Tato uživatelská příručka. 1.4 Instalace ovladače na cílovém počítači (Raspberry Pi) Pokud ještě nemáte nainstalovaný runtime modul RexCore řídicího systému REX, nainstalujte jej nejdříve podle příručky Začínáme se systémem REX [5]. Pro přístup ke GPIO pinům Raspberry Pi nebo vstupům a výstupům rozšiřujících desek (PiFace Digital, Intellisys PIO, UniPi) ze systému REX musíme nainstalovat ovladač systému REX pro Raspberry Pi, což provedeme z příkazové řádky pomocí příkazu sudo apt-get install rex-rpidrvt Pouze pro kartu PiFace Digital Pro použití přídavné karty PiFace Digital je dále potřeba povolit použití sběrnice SPI a natáhnout příslušný modul jádra. Povolení SPI nejnovější firmware (kernel 3.18) V editoru nano otevřete soubor /boot/config.txt sudo nano /boot/config.txt Na jeho konec přidejte řádku dtparam=spi=on Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Restartujte vaše Raspberry Pi. sudo reboot Povolení SPI starší firmware (kernel <3.18) V editoru nano otevřete soubor /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf. sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf V něm pomocí symbolu # zakomentujte řádek "blacklist spi-bcm2708". Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Aby se modul pro sběrnici SPI natáhl automaticky při startu, přidáme jej do souboru /etc/modules, opět pomocí editoru nano. Tedy sudo nano /etc/modules 3

5 Na konec souboru přidáme řádku spi-bcm2708 Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Restartujte Raspberry Pi. sudo reboot Pouze pro kartu UniPi Pro použití přídavné karty UniPi je dále potřeba povolit použití sběrnice I2C a natáhnout příslušný modul jádra. Povolení I2C nejnovější firmware (kernel 3.18) V editoru nano otevřete soubor /boot/config.txt sudo nano /boot/config.txt Na jeho konec přidejte řádku dtparam=i2c=on Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Pokračujte natažením modulů jádra, viz dále. Povolení I2C starší firmware (kernel <3.18) V editoru nano otevřete soubor /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf. sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf V něm pomocí symbolu # zakomentujte řádek "blacklist i2c-bcm2708". Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Natažení modulů jádra Aby se modul pro sběrnici I2C natáhl automaticky při startu, přidáme jej do souboru /etc/modules, opět pomocí editoru nano. Tedy sudo nano /etc/modules Na konec souboru přidáme řádku i2c-dev Pokud z nějakého důvodu používáte starší firmware (kernel <3.18), přidejte ještě řádku i2c-bcm2708 4

6 Soubor uložte stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. Restartujte Raspberry Pi. sudo reboot 5

7 Kapitola 2 Zařazení ovladače do projektu aplikace Zařazení ovladače do projektu aplikace spočívá v přidání ovladače do hlavního souboru projektu a z připojení vstupů a výstupů ovladače v řídicích algoritmech. 2.1 Přidání ovladače RPiDrv do projektu Přidání ovladače RPiDrv do hlavního souboru projektu je znázorněno na obr Pro zařazení ovladače do projektu slouží dva bloky. Nejprve je na výstup Modules bloku exekutivy EXEC připojen blok typu MODULE s názvem RPiDrv, který nemá žádné další parametry. Druhý blok typu IODRV pojmenovaný RPI (nebo PIO pro desku Intellisys PIO či UNP pro desku UniPi) musí být připojen na výstup exekutivy Drivers a mít nastaveny tři nejdůležitější parametry: module jméno modulu, ke kterému se ovladač váže, v tomto případě RPiDrv POZOR, jméno rozlišuje velká a malá písmena! classname jméno třídy ovladače, pro GPIO piny a kartu PiFace Digital je to RPiDrv, pro kartu Intellisys PIO je to PioDrv, pro desku UniPi je to UnpDrv POZOR, jméno rozlišuje velká a malá písmena! cfgname jméno konfiguračního souboru ovladače, který však pro tento ovladač není potřeba Jménem tohoto bloku, na obr. 2.1 zadaným jako RPI, začínají názvy všech vstupních a výstupních signálů poskytovaných tímto ovladačem. Právě popsané parametry bloku IODRV se konfigurují v programu RexDraw v dialogovém okně, které je rovněž ukázáno na obrázku

8 Obrázek 2.1: Příklad zařazení ovladače RPiDrv do projektu aplikace 2.2 Připojení vstupů a výstupů do řídicího algoritmu Vstupy a výstupy z ovladače se umísťují do jednotlivých úloh projektu (souborů s příponou.mdl). Na tyto úlohy vedou z hlavního souboru projektu odkazy ve formě bloků typu TASK nebo QTASK připojovaných na výstupy QTask, Level0,..., Level3 hlavního konfiguračního bloku exekutivy (blok EXEC) GPIO piny Raspberry Pi Pro připojení vstupů a výstupů z ovladače RPiDrv do řídicího systému REX lze použít bloky, znázorněné na obr Jeden blok typu From sloužící pro připojení jednoho vstupu má parametr Goto tag roven RPI GPIO21U, druhý RPI GPIO22U. Číslo ve vlajce odpovídá číslu použitého GPIO pinu, písmeno U aktivuje pull-up rezistor. Blok typu Goto používaný pro připojení jednoho výstupu má hodnotu parametru Goto tag rovnu RPI GPIO23, další výstup je realizován pomocí vlajky RPI GPIO24. Bloky mají vždy přímo na začátku svého jména 7

9 Obrázek 2.2: Příklady použití vstupně-výstupních bloků s ovladačem RPiDrv prefix RPI následovaný dvěma znaky _ (podtržítko). Obdobně pro další piny bychom použili například vlajky: Goto, RPI GPIO22 digitální výstup 22 Goto, RPI GPIO23H digitální výstup 23, který je okamžitě při inicializaci nastaven na logickou 1 (HIGH, ON) Goto, RPI PWM18 PWM výstup na pinu 18 From, RPI GPIO7U digitální vstup 7 s interním pull-up rezistorem From, RPI GPIO8D digitální vstup 8 s interním pull-down rezistorem From, RPI GPIO21 digitální vstup 21 bez pull up/down rezistoru Napojení na GPIO pin se tedy skládá ze jména driveru RPI, dvou podtržítek, režimu pinu (GPIO nebo PWM), čísla pinu a volitelného symbolu u vstupů pro interní pull-up (U) nebo pull-down (D) rezistor, u výstupů pro nastavení počátečního stavu (H = on = 1 nebo L = off = 0). Číslování pinů na Raspberry Pi REVISION 2 ukazuje obrázek 2.2 Pro detailnější informace o jednotlivých pinech navštivte stránku 8

10 Modely A a B, rev.2 Modely A+, B+ a RPi2 Obrázek 2.3: Číslování GPIO pinů na Raspberry Pi Rozšiřující deska PiFace Digital V případě použití rozšiřující karty PiFace Digital je potřeba pouze drobně upravit pojmenování vstupních a výstupních vlajek, místo GPIO se ve jménech vstupních signálů objevuje PFI a u výstupů PFO, tak jak je ukázáno na obrázku 2.5. Narozdíl od GPIO pinů Raspberry Pi má deska PiFace Digital na svých vstupech pouze pull-up rezistory, které mohou být aktivovány pomocí volitelného symbolu U ve jméně signálu. Číslování svorek na přídavné kartě PiFace Digital ukazuje obrázek 2.5. Ovladač také umožňuje získávat/nastavovat všech 8 vstupů či výstupů PiFace Digital najednou, což je z hlediska rychlosti vykonávání algoritmu výhodnější. V takovém případě se využijí bloky osminásobných vstupů a výstupů INOCT a OUTOCT, jejichž jména musí být RPI PFI respektive RPI PFO. 9

11 Obrázek 2.4: Vstupně-výstupní bloky při použití PiFace Digital Použití více karet PiFace Digital najednou V základním nastavení se předpokládá, že adresa karty PiFace Digital je nastavena na 0. Pokud tomu tak není, musí být adresa zanesena do vstupních/výstupních vlajek. Např. RPI PFO3C2 odkazuje na čtvrtý výstup karty PiFace Digital s adresou 2. Příklady konfigurací Všechny vstupní a výstupní vlajky ovladače jsou připraveny v souboru RPI_flags.mdl, který je součástí instalátoru vývojových nástrojů systému REX. Tento soubor se standardně nachází v adresáři C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>\EXAMPLES\IODRV\RPI_Example 10

12 Obrázek 2.5: Číslování svorek přídavné karty PiFace Digital 11

13 2.2.3 Rozšiřující deska Intellisys PIO Jak už bylo zmíněno, v případě použití rozšiřující karty Intellisys PIO je potřeba nastavit v konfiguraci ovladače parametr classname = PioDrv a tento konfigurační blok typu IODRV by měl být přejmenován na PIO. Následně lze přistupovat k jednotlivým signálům pomocí vlajek, které respektují označení a číslování svorek na desce PIO, tak jak jsou ukázány na obrázku 2.6. Konkrétně jsou k dispozici následující vlajky: Typ vlajky Řetězec Význam Zpracování Goto PIO DO1 relé 1 Goto PIO DO2 relé 2 Goto PIO AO1 analogový napěťový výstup 1, V 40 ms Goto PIO AO2 analogový napěťový výstup 2, V 40 ms Goto PIO LED_GREEN1 LED 1 na desce (zelená) Goto PIO LED_GREEN2 LED 2 na desce (zelená) Goto PIO LED_RED LED 5 na desce (červená) From PIO DI1 digitální vstup 1 From PIO DI2 digitální vstup 2 From PIO DI3 digitální vstup 3 From PIO DI4 digitální vstup 4 From PIO SW1 tlačítko SW1 na desce From PIO UI1V univ. vstup 1, napěťový režim, V 67 ms From PIO UI1C univ. vstup 1, proudový režim, ma 67 ms From PIO UI1T univ. vstup 1, čidlo NTC 10k, C 267 ms From PIO UI1R univ. vstup 1, měření rezistoru, 500Ω... 95kΩ 267 ms From PIO UI1D univ. vstup 1, režim digitálního vstupu 5 ms From PIO UI2V univ. vstup 2, napěťový režim, V 67 ms From PIO UI2C univ. vstup 2, proudový režim, ma 67 ms From PIO UI2T univ. vstup 2, čidlo NTC 10k, C 267 ms From PIO UI2R univ. vstup 2, měření rezistoru, 500Ω... 95kΩ 267 ms From PIO UI2D univ. vstup 2, režim digitálního vstupu 5 ms INOCT PIO RTC čtení času z RTC čipu OUTOCT PIO RTC_WRITE nastavení času do RTC čipu INHEXD PIO DATA čtení dat z perzistentní paměti OUTOCT PIO DATA_WRITE ukládání dat do perzistentní paměti Příklady konfigurací Všechny vstupní a výstupní vlajky ovladače jsou připraveny v souboru RPI_flags_PIO.mdl, standardně v adresáři C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>\EXAMPLES\IODRV\PIO_Example 12

14 NC C NO NC C NO AO1 GND AO2 GND DO1 RELAY 1 DO1 RELAY DI1 DI2 DI3 DI4 GND +12 UI1 UI2 GND Obrázek 2.6: Označení a číslování svorek přídavné karty Intellisys PIO 13

15 2.2.4 Rozšiřující deska UniPi Jak už bylo zmíněno, v případě použití rozšiřující desky UniPi je potřeba nastavit v konfiguraci ovladače parametr classname = UnpDrv a tento konfigurační blok typu IODRV by měl být přejmenován na UNP. Následně lze přistupovat k jednotlivým signálům pomocí vlajek, které respektují označení a číslování svorek na desce UniPi, tak jak jsou ukázány na obrázku 2.6. Konkrétně jsou k dispozici následující vlajky: Typ vlajky Řetězec Význam Zpracování Goto UNP RLY1 relé 1 Goto UNP RLY2 relé 2 Goto UNP RLY3 relé Goto UNP RLY8 relé 8 OUTOCT UNP RLY relé Goto UNP AO analogový napěťový výstup viz sekce Goto UNP AO1X PWM, viz sekce From UNP I01 digitální vstup 1 From UNP I02 digitální vstup 2 From UNP I03 digitální vstup From UNP I12 digitální vstup 12 From UNP AI1 AI1, V, 16-bit 67 ms From UNP AIA1 AI1 asynchronní, V, 16-bit asynchronní From UNP AI2 AI2, V, 16-bit 67 ms From UNP AIA2 AI2 asynchronní, V, 16-bit asynchronní From UNP AI1V12 AI1, V, 12-bit 5 ms From UNP AI1X18 AI1, data přímo z ADC, 18-bit 267 ms From UNP AIA2V14 AI2 asynchronní, V, 14-bit asynchronní From UNP AIA2X18G2 AI2 asynchronní, 18-bit, zesílení 2 asynchronní INOCT UNP RTC čtení času z RTC čipu OUTOCT UNP RTC_WRITE nastavení času do RTC čipu INHEXD UNP DATA čtení dat z perzistentní paměti OUTOCT UNP DATA_WRITE ukládání dat do perzistentní paměti Konfigurace analogových vstupů Asynchronní režim analogových vstupů použijte, když je vzorkovací perioda kratší než čas potřebný ke zpracování analogových signálů. Synchronní režim naopak použijte vždy, když je vzorkovací perioda nízká (T S > 1s). Podporované přesnosti A/D převodníku jsou: 12, 14, 16 a 18-bit. 14

16 Podporovaná vnitřní zesílení (PGA) jsou: 1, 2, 4 a 8. Konfigurace analogového výstupu Před použitím analogového výstupu důkladně prostudujte dokumentaci desky UniPi [4]. Analogový výstup se nejčastěji používá tak, že na svorku referenčního napětí AOV se přivede 12V ze samotné desky UniPi a pomocí trimru se nastaví maximální hodnota výstupního napětí na 10V, čímž získáme pracovní rozsah analogového výstupu V. UniPi v1.1 Pro maximální hodnotu analogového výstupu pošlete na vlajku UNP AO hodnotu 10 a pomocí trimru R49 upravte napětí na výstupu AO na 10V. Následně je možno použít rozsah 0..10, čemuž bude odpovídat výstupní napětí ve voltech. Pokud potřebujete přímo ovládat PWM výstup, kterým je ovládán analogový výstup AO, použijte vlajku UNP AO1X a rozsah Tuto vlajku je možné využít pro přesnou kalibraci analogového výstupu, společně s funkčním blokem CNDR (podrobnosti naleznete v referenční příručce [6]). UniPi v1.0 Pokud používáte původní verzi desky UniPi v1.0, naleznete informace o použití analogového výstupu v příloze A. Reléová rozšiřující karta Reléová rozšiřující karta EMO-R-8 je rovněž podpořena. Vlajky pro ovládání jednotlivých relé jsou podobné jako pro relé přímo na desce UniPi, pouze je potřeba přidat I2C adresu zařízení, která se nastavuje pomocí jumperů A0-A2 na reléové desce. Rozsah přípustných adres je , hexadecimálně 0x x27, přičemž adresa 32 (0x20) je rezervována pro interní čip desky UniPi. Pro ovládání jednotlivých relé tedy použijte např. následující vlajky: Typ vlajky Řetězec Význam I2C adresa desky Goto UNP RLY1_A33 relé 1 33, hexadecimálně 0x21 Goto UNP RLY2_A0x21 relé 2 33, hexadecimálně 0x21 Goto UNP RLY3_A39 relé 3 39, hexadecimálně 0x Goto UNP RLY8_A0x27 relé 8 39, hexadecimálně 0x27 OUTOCT UNP RLY_A33 relé , hexadecimálně 0x21 OUTOCT UNP RLY_A0x27 relé , hexadecimálně 0x27 Jak je vidět z tabulky, I2C adresa může být zadána v desítkové nebo šestnáctkové soustavě. Vždy se však musí shodovat s nastavením jumperů na reléové desce. Příklady konfigurací Všechny vstupní a výstupní vlajky ovladače jsou připraveny v souboru RPI_flags_UNP.mdl, který je součástí instalátoru vývojových nástrojů systému REX. Tento soubor se stan- 15

17 Obrázek 2.7: Detailní zobrazení a popis desky UniPi dardně nachází v adresáři C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>\EXAMPLES\IODRV\UNP_Example 1-Wire čidla a aktuátory Rozšiřující deska UniPi podporuje také sběrnici 1-Wire, má na sobě I2C čip DS s adresou 0x18. Aby bylo možné používat 1-Wire čidla a aktuátory přímo z řídicího algoritmu, je potřeba nainstalovat ovladač 1-Wire pro systém REX [7]. 16

18 Kapitola 3 Co dělat při problémech V případě, že v diagnostických prostředcích systému REX, např. v programu RexView jsou neočekávané nebo nesprávné hodnoty vstupů nebo výstupů, je vhodné nejdříve ověřit jejich funkci nezávisle na systému REX. Dále je nutné překontrolovat konfiguraci. Nejčastější chyby jsou: Chyba v hardware - špatné zapojení Použitý (nakonfigurovaný) GPIO pin je používán jiným zařízením (SPI sběrnice, I2C sběrnice, sériová linka) nebo programem V případě, že daný vstup či výstup funguje pomocí jiných softwarových nástrojů správně a při shodném zapojení v systému REX nefunguje, prosíme o zaslání informace o problému em na adresu Pro co nejrychlejší vyřešení problému by informace by měla obsahovat: Identifikační údaje Vaší instalace vyexportované pomocí programu RexView (Target Licence Export). Stručný a výstižný popis problému. Co možná nejvíce zjednodušenou konfiguraci řídicího systému REX, ve které se problém vyskytuje (ve formátu souboru s příponou.mdl). 17

19 Příloha A Analogový výstup na UniPi v1.0 Na původní a nyní již nedostupné verzi desky UniPi v1.0 byl analogový výstup řešen jinak než na aktuální verzi v1.1, jeho původní popis je zachován v této příloze. Na UniPi v1.0 pošlete pro maximální hodnotu analogového výstupu na vlajku UNP AO hodnotu 100 a pomocí trimru R48 upravte napětí na výstupu AO na 10V. Vlajka UNP AO je určena pouze pro nejčastější případ použití, kdy referenční napětí AOV je 12V ze samotné desky UniPi. Výstupní hodnoty z algoritmu ( %) jsou interně převedeny na PWM (na pinu GPIO18) dle tabulky A.1. V případě, že potřebujete použít jiné referenční napětí nebo rozsah výstupu (např V), použijte vlajku AO1X, pomocí které můžete přímo ovládat PWM výstup Raspberry Pi, kterým je ovládán analogový výstup AO. Pozor však na nelinearitu a obrácenou logiku signálu, viz tabulka výše. Pro realizaci vlastní převodní tabulky je doporučeno použít funkční blok CNDR, podrobnosti naleznete v referenční příručce [6]. 18

20 Platí pouze pro UniPi v1.0 Hodnota z algoritmu řízení [%] Hodnota PWM Výstupní napětí [V] 1, ,11 1, ,11 1, ,14 1, ,18 2, ,21 3, ,34 6, ,68 12, ,25 18, ,88 25, ,54 32, ,24 39, ,94 46, ,67 54, ,41 61, ,16 67, ,73 73, ,30 78, ,80 83, ,34 88, ,88 94, ,43 100, ,00 Tabulka A.1: Převodní tabulka pro analogový výstup na původní desce UniPi v1.0 19

21 Literatura [1] The Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi [2] University of Manchester. PiFace Digital Interface [3] Intellisys S.r.l. PIO programmable input-output interface [4] Faster CZ s.r.o. Universal Raspberry Pi add-on board [5] REX Controls s.r.o.. Začínáme se systémem REX na platformě Raspberry Pi, [6] REX Controls s.r.o.. Funkční bloky systému REX Referenční příručka, [7] REX Controls s.r.o.. Ovladač OwsDrv systému REX pro 1-Wire zařízení Uživatelská příručka, Referenční číslo dokumentace:

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač systému REX pro 1-Wire (modul OwsDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 16.12.2015 Obsah 1 Ovladač OwsDrv a

Více

Ovladač pro komunikaci s PLC Siemens (modul S7Drv řídicího systému REX) Uživatelská příručka

Ovladač pro komunikaci s PLC Siemens (modul S7Drv řídicího systému REX) Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač pro komunikaci s PLC Siemens (modul S7Drv řídicího systému REX) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 Plzeň 18.9.2015 Obsah 1 Ovladač

Více

Ovladač DbDrv systému REX Uživatelská příručka

Ovladač DbDrv systému REX Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač DbDrv systému REX Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 28.8.2015 Obsah 1 Ovladač DbDrv a systém REX 2 1.1 Úvod.......................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Začínáme se systémem REX na platformě Raspberry Pi Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. 2015 Plzeň Obsah 1 Úvod 2 1.1 Standardní součásti systému REX.......................

Více

Ovladač NidDrv systému REX pro DAQ nástroje firmy National Instruments. Uživatelská příručka

Ovladač NidDrv systému REX pro DAQ nástroje firmy National Instruments. Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač NidDrv systému REX pro DAQ nástroje firmy National Instruments Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.8 Plzeň 25.2.2016 Obsah 1 Ovladač

Více

Ovladač HlsDrv systému REX Uživatelská příručka

Ovladač HlsDrv systému REX Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač HlsDrv systému REX Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 Plzeň 17.8.2015 Obsah 1 Ovladač HlsDrv a systém REX 2 1.1 Úvod.......................................

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Začínáme se systémem REX na platformě Intellisys PIO Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 16.12.2015 Obsah 1 Úvod 2 1.1

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Obsah ZÁKLADNÍ DESKA. O autorech 11 Úvod 13

Obsah ZÁKLADNÍ DESKA. O autorech 11 Úvod 13 O autorech 11 Úvod 13 Programování je zábavné! 13 Trocha historie 15 K čemu je tedy počítač Raspberry Pi dobrý? 19 Zpětná vazba od čtenářů 21 Zdrojové kódy ke knize 21 Errata 21 ČÁST I ZÁKLADNÍ DESKA KAPITOLA

Více

Programátor PICPGR3 pod Windows XP. Martin Kákona, Petr Borsodi, Milan Horkel

Programátor PICPGR3 pod Windows XP. Martin Kákona, Petr Borsodi, Milan Horkel Programátor PICPGR3 pod Windows XP Martin Kákona, Petr Borsodi, Milan Horkel Programátor PICPGR3 je možné úspěšně použít i s ovládacím programem WinPic pod operačním systémem Windows XP. Zde je návod,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz/rex Ovladač systému REX pro 1-Wire (modul OwsDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.50.1 Plzeň 7.11.2016 Obsah 1 Ovladač OwsDrv a systém REX 2 1.1 Úvod.......................................

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Instalace ovladače 2 Připojení zařízení 2 Zjištění čísla portu 2 Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na

Více

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 Obsah O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 KAPITOLA 1 Úvod k počítači Raspberry Pi 15 Hardware 16 Mikroprocesor Broadcom 2835 / grafický procesor 16 Paměť 18 Konektory počítače

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

E-Line - vzdálené I/O

E-Line - vzdálené I/O Datasheet www.sbc-support.com E-Line - vzdálené I/O Centralizovaná nebo decentralizovaná automatizace na malém prostoru Vzdálené I/O moduly jsou řízeny přes sériovou linku RS-485 a umožňují decentralizovanou

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Přístupový systém. BIS (RFID) / DALLAS Czechphone

Přístupový systém. BIS (RFID) / DALLAS Czechphone ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS (RFI) / ALLAS Czechphone verze pro modelovou řadu Genova zvonkových tabel ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 99/1 2 Bolatice

Více

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o. EC Motor IO Modul EC200 EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize 2010-07-27 PMControl s.r.o. 1. Popis IO modulu EC200 IO modul EC200 je rozšiřující interface pro motory s vestavěnou elektronikou řady PMC

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky Interface USB DMX512 http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace. 2 Instalace ovladačů. 2 Vlastnosti DMX PIPE.. 4 Obsah balení. 4 Zapojení kabelu DMX512 4 Propojení DMX512 modulů.....

Více

Programování mikropočítačů platforma Arduino

Programování mikropočítačů platforma Arduino Programování mikropočítačů platforma Arduino Obsah Arduino... 1 Digitální výstupy a vstupy... 2 Připojení LED k Arduinu... 2 Co je to LED?... 3 Výpočet hodnoty předřadného rezistoru pro LED... 3 Barevné

Více

typové označení:... (např. UDAQ-1408A) výrobní číslo:... (např ) datum pořízení:... údaje vyplnil:...

typové označení:... (např. UDAQ-1408A) výrobní číslo:... (např ) datum pořízení:... údaje vyplnil:... Údaje o mém modulu: typové označení:................................ (např. UDAQ-1408A) výrobní číslo:................................ (např. 10300001) datum pořízení:................................ údaje

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) Montážní návod BIS Czechphone (RFID) verze D verze 1.3-1/6- ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice Servis: 777 28 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz Obsah

Více

Ovladač pro komunikaci Modbus (modul MbDrv řídicího systému REX) Uživatelská příručka

Ovladač pro komunikaci Modbus (modul MbDrv řídicího systému REX) Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač pro komunikaci Modbus (modul MbDrv řídicího systému REX) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 18.9.2015 Obsah

Více

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace i napájení přes USB 3. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0295 Katalogový list Vytvořen: 5.6.2007 Poslední

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač WpcDrv systému REX pro WinPAC 8000 Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.8 Plzeň 25.2.2016 Obsah 1 Ovladač WpcDrv a systém REX 4 1.1

Více

SEAHU SH017 (PiToDin) Hardwerový popis

SEAHU SH017 (PiToDin) Hardwerový popis SEAHU SH017 (PiToDin) Hardwerový popis www.seahu.cz 1/11 PiToDIN (RaspbeeryPI to DIN) POPIS PLC počítač založený na raspberrypi mini PC v DIN krabičce. Obsahuje černobílý display s 5-ti tlačítky, raspberrypi

Více

Automatické sněhoměrné zařízení

Automatické sněhoměrné zařízení Automatické sněhoměrné zařízení Příručka uživatele Ondřej Staněk 1.12.2009 www.ostan.cz Obsah Schéma řídící jednotky... 2 Napájení konektor PWR... 2 USB rozhraní pro připojení k počítači konektor X3...

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Programování a kalibrace 1-Wire UNI senzorů pomocí SW HWg -

Programování a kalibrace 1-Wire UNI senzorů pomocí SW HWg - Programování a kalibrace 1-Wire UNI senzorů pomocí SW HWg - Calibrator Senzory 1-Wire UNI umožňují nastavení a kalibraci měřené hodnoty, včetně změny měřené jednotky, exponentu a podle typu senzoru až

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11. Modul USB-FT245BM v2.2 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (7. 11. 04) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

MCA 168.1,2. Řídící moduly identifikačního systému APS 400. Uživatelská příručka

MCA 168.1,2. Řídící moduly identifikačního systému APS 400. Uživatelská příručka MCA 1681,2 Řídící moduly identifikačního systému APS 400 Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS sro, Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, wwwtechfasscz, techfass@techfasscz (vydáno dne: 2015/07/23, platné

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka APS Key.Reader Program pro komunikaci s moduly systému APS Key Uživatelská příručka 2004 2017, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2017/05/22,

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 Stránka 1 z 11 OBSAH INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA S 64BIT. OPERAČNÍM SYSTÉMEM... 6 DALŠÍ NASTAVENÍ (SPOLEČNÁ

Více

POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření teploty, vlhkosti a nastavení žádané teploty EATON/Moeller Room Control CRCA-00/05 k systému Control4

POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření teploty, vlhkosti a nastavení žádané teploty EATON/Moeller Room Control CRCA-00/05 k systému Control4 POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření teploty, vlhkosti a nastavení žádané teploty EATON/Moeller Room Control CRCA-00/05 k systému Control4 ÚVOD... 1 Aplikace... 1 Blokové schéma zapojení... 1 Název

Více

Malý distribuovaný I/O modul

Malý distribuovaný I/O modul MLIO Shrnutí Použití Funkce Malý distribuovaný I/O modul Malý I/O modul MLIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul pro instalaci mimo rozvaděč. Umožňuje tvorbu topologií s distribuovanými vstupy

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

SB485, SB232. Průmyslové převodníky USB na RS485, RS422 a RS232. S galvanickým oddělením

SB485, SB232. Průmyslové převodníky USB na RS485, RS422 a RS232. S galvanickým oddělením Průmyslové převodníky USB na RS485, RS422 a RS232 S galvanickým oddělením. SB485, SB232 Katalogový list Vytvořen: 19.1.2005 Poslední aktualizace: 14.4 2009 15:21 Počet stran: 20 2009 Strana 2 SB485, SB232

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software...

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Registrační teploměr

Registrační teploměr Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač WcnDrv systému REX pro WinCon 8000 Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.8 Plzeň 25.2.2016 Obsah 1 Ovladač WcnDrv a systém REX 3 1.1

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS Manuál technika systému 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod a instalace softwaru... 3 1.1 Instalace IIS Windows

Více

SB485,SB485L,SB232. Průmyslové převodníky USB na sériové linky RS485, RS422 a RS232. S galvanickým oddělením

SB485,SB485L,SB232. Průmyslové převodníky USB na sériové linky RS485, RS422 a RS232. S galvanickým oddělením Průmyslové převodníky USB na sériové linky RS485, RS422 a RS232 S galvanickým oddělením 2. prosince 2011 w w w. p a p o u c h. c o m SB485,SB485L,SB232 Katalogový list Vytvořen: 19.1.2005 Poslední aktualizace:

Více

PATH DATA=. PATH DATA=

PATH DATA=. PATH DATA= Program Pam5 postup instalace nebo přeinstalace Celý následující instalační proces je nutno provádět pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s programem pracovat!!! 1. Z mého webu (http://betak-dr.cz/)

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci IS DP Informační systém o datový prvcích verze 2.00.00 pro uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 23. 06.

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 25. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

Cvičení 2. Obsah a cíle cvičení. Obsah. A5MPL Programování mikropočítačů Digitální vstupy a výstupy - LED a tlačítka.

Cvičení 2. Obsah a cíle cvičení. Obsah. A5MPL Programování mikropočítačů Digitální vstupy a výstupy - LED a tlačítka. Cvičení 2 Digitální vstupy a výstupy - LED a tlačítka Obsah a cíle cvičení Toto cvičení: 1. Vysvětlí, co jsou digitální vstupy a výstupy mikropočítače. 2. Vysvětlí, jak k mikropočítači připojit LED a tlačítka

Více

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA MODUL NA DIN LIŠTU U1 U2 I3 DRAK 3 POPIS Modul DRAK 3 je určen pro měření až tří analogových signálů a jejich přenos po lince do

Více

ASSET Server

ASSET Server Trade FIDES, a.s. ASSET Server 1.0.12.0 (aktualizace - 4/2014) Popis software Manuál správce systému 2 ASSET Server manuál technika Obsah 1 Úvod...4 1.1 Popis software...4 2 Instalace software...5 2.1

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

CLCM1C,4C Nástěnné moduly

CLCM1C,4C Nástěnné moduly CLCM1C,4C Nástěnné moduly Katalogový list HLAVNÍ RYSY Plně kompatibilní s regulátorem PANTHER Modul lze namontovat přímo na stěnu nebo na rozvodnou 60 mm elektroinstalační krabici Regulační kolečko s relativní

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Driver pro ovládání DALI zařízení z řídicích jednotek Neets

Driver pro ovládání DALI zařízení z řídicích jednotek Neets Driver pro ovládání DALI zařízení z řídicích jednotek Neets Řídicí jednotky firmy Neets používané pro ovládání audio/video techniky v posluchárnách, učebnách, jednacích místnostech, muzeích apod., mohou

Více

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy s přepínacími kontakty pro spínání od malých napětí až po 230V AC 2. maximální proudové zatížení kontaktů: 15A při 120V AC či

Více

Stručný návod pro software dodávaný jako příslušenství k NetMini adaptéru. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532. O.K.SERVIS Plus s.r.o.

Stručný návod pro software dodávaný jako příslušenství k NetMini adaptéru. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532. O.K.SERVIS Plus s.r.o. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532 O.K.SERVIS Plus s.r.o. 1/6 Popis adaptéru Do UPC Status LED Do LAN (LAN Port LED) Do DC adaptéru NetAgent Mini External Stručný přehled dodávaného software k

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více