ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 19, číslo 2 červenec 2011

2 obsah 2/ Jubilanti Vlastimil Baruš, František Tenora 3/ 2011: Profesorem jmenován David Modrý Miloslav Jirků 5/ ČPS: Zápis z valné hromady 9. května / ČPS: Volba čestného člena 7/ ČPS: Výsledky předkola voleb do výboru 9/ ČPS: Volby do výboru 10/ 41. Jírovcovy protozoologické dny Luděk Kořený 12/ Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS 10. května / 19. Helmintologické dny Jana Bulantová 16/ Zápis ze schůze helmintologické sekce ČPS 10. května / Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie Denisa Kašičková 19/ 5th Short Course for Young Parasitologists Jan Drahota 22/ Externí hodnocení kvality č. 682 Věra Tolarová 23/ Externí hodnocení kvality č. 675 Petr Kodym 25/ kalendář akcí 27/ autoři příspěvků

3 Jubilanti Děkujeme redakci Zpráv České parazitologické společnosti za zveřejnění článku k našim jubileím. Jak redakce, tak autoři sdělení nás velmi potěšili. Touto cestou děkujeme také všem parazitologům, kteří nám zaslali písemné gratulace eventuálně nám blahopřáli při osobním setkání. Vlastimil Baruš František Tenora 2

4 2011: profesorem jmenován David Modrý doc. MVDr. David Modrý jmenován profesorem pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie účinností od 24. června 2011 MS Davida jsem poprvé potkal jako konzultanta bakalářské práce na úplném sklonku devadesátých let na Ústavu parazitologie VFU Brno, kde působí dodnes. Živě si pamatuji, jak jsem byl fascinován úrovní práce, množstvím studentů a rozlohou jeho výběhu pro varany (v tomto pořadí). Již tehdy byl obklopen týmem mladých lidí, kteří se vesměs zabývali různými aspekty biologie kokcidií. Jelikož bylo setkání prvního druhu i následná spolupráce plodná a inspirativní, absolvoval jsem tamtéž později pod jeho vedením doktorské studium... což bylo období v mnoha směrech nezapomenutelné. Považte, kolik školitelů vám zadá téma kokcidie obojživelníků, abyste za čas zjistili, že vlastně studujete také kryptosporidie, kokcidie plazů a Myxozoa a trávíte čtvrt roku v různých koutech světa lovem potvůrek všelikých a potvůrek v nich? Jako by tento styl práce, kdy člověka stále lapají nová neodolatelná témata byl infekční a vy víte, kde jste k tomu přišli. Jedním z charakteristických rysů Davida je neustálý tok nových nápadů, potažmo otevírání nových témat a neustálé nadšení z jejich objevování, vlastně z objevování jako takového, protože David je prostě badatel. Spojovacím článkem jeho odborných zájmů je téma kokcidií, u nichž jako jeden z vůbec prvních začal zkoumat souvislosti mezi fylogenetickými 3

5 vztahy a distribucí morfologických a vývojových znaků a jako vůbec první spolu s kolegy např. poukázal na evoluční význam excystačních struktur, což se již stihlo dostat do učebnic. Za kokcidiemi také podnikl řadu výzkumných cest, mimo jiné do Keni, která se postupem času stala jeho detašovaným pracovištěm a druhým domovem. David je všechno, jen ne stagnující, proto po kokcidiích vstoupil i do vod zcela jiných. Tak začal v oblasti pohoří Mt. Kulal u jezera Turkana v Keni program vakcinace psů proti vzteklině a výzkumu jejich infekčních onemocnění, v návaznosti na nějž David inicioval vznik české pobočky organizace Veterináři bez hranic. Netrvalo dlouho, a začal se zabývat parazity lidoopů v souvislosti s fenoménem emerging infectious diseases. Ačkoliv se v případě lidoopů jedná o extrémně atraktivní oblast výzkumu do posledního kousku zabraného západními institucemi, našel slibnou niku a dnes patří jeho tým mezi přední v celosvětovém měřítku. V ohnisku zájmu jsou v tomto případě zejména komenzální a symbiotičtí střevní nálevníci a medicínské aspekty interakce volně žijících lidoopů s lidmi. Kromě parazitologie a Cimrmanů má David sklony k herpetologii. To jej před lety vedlo ke spolupráci s kolegy v Jordánsku, čehož výsledkem byla kniha Amphibians and Reptiles of the Hashemite Kingdom of Jordan (2001), což je dodnes kvalitativně nepřekonaná herpetologická monografie pro Blízký východ. Nezůstalo však u plazů země beduínů, neb mu při četných cestách nedaly spát ani izolované ostrůvky horských lesů v severokeňské poušti. Zde spolu s nerozlučným spolubadatelem Petrem Nečasem objevili několik nových druhů endemických chameleonů, z nichž některé jsou již popsány. V současné době je v přípravě publikace o chameleonech Keni, protože jich podstatnou část popsali či popisují vlastně oni. Nechme se překvapit, jaká témata ještě David otevře. A ty Davide... zachovej paniku! Miloslav Jirků 4

6 Zápis z valné hromady České parazitologické společnosti Centrum Česká Kanada u Kunžaku, 9. května ) Valnou hromadu zahájil předseda ČPS dr. Libor Mikeš a představil program jednání: a) Zpráva o činnosti výboru ČPS za uplynulé volební období a její schvalování valnou hromadou b) Schválení čestného členství Dr. Jaroslava Weisera navrženého výborem ČPS c) Volby nového výboru ČPS v souladu se Stanovami 2) Byla provedena kontrola prezenční listiny valné hromady z důvodu zjištění, zda je valná hromada usnášeníschopná v souladu se Stanovami. Přítomno 15 členů ČPS (prezenční listina je k nahlédnutí v archivu ČPS). 3) Předseda ČPS prohlásil valné shromáždění za neschopné usnášení z důvodu přítomnosti méně než poloviny platných členů. Body programu valného shromáždění budou předloženy členům ke schválení korespondenční cestou a volby nového výboru proběhnou rovněž korespondenčně v souladu se Stanovami. 4) Předseda ČPS poděkoval přítomným členům za účast a ukončil valnou hromadu ČPS. Zapsala: Iveta Hodová Schválil: Libor Mikeš 5

7 Volba čestného člena České parazitologické společnosti RNDr. Jaroslav Weiser, DrSc. čestným členem České parazitologické společnosti Dr. Weiser byl na poslední schůzi výboru ČPS jednomyslně navržen na získání čestného členství v ČPS (jeho medailonek najdete v čísle 1/2011 Zpráv ČPS). Čestné členství musí dle Stanov ČPS schválit valná hromada členů. Ta proběhla 9. května 2011 v Centru Česká Kanada u Kunžaku, avšak vinou malého počtu účastníků nebyla usnášeníschopná. Proto předkládáme tento návrh členům k vyjádření korespondenční cestou. Vyplněný hlasovací lístek můžete odevzdat osobně do 31. srpna 2011 tajemníkovi či předsedovi (dr. Libor Mikeš) ČPS. Případně můžete lístek zaslat do 31. srpna 2011 (datum doručení) na adresu tajemníka ČPS: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK Viničná 7, Praha 2 Zakroužkujte, prosím, Vaše vyjádření: Schvaluji čestné členství RNDr. Jaroslava Weisera, DrSc. v České parazitologické společnosti: ANO NE Upozornění: platný je pouze originální hlasovací lístek s razítkem ČPS!!! 6

8 Výsledky předkola voleb do výboru České parazitologické společnosti výběr kandidátů Předpokladem postupu do druhého kola samotných voleb byl zisk alespoň 10 hlasů v předkole. Po předkole byli všichni postupující kandidáti osloveni, zda souhlasí s nominací ve volbách. Ti, kteří kandidaturu přijali, jsou v tabulce zvýrazněni a jejich jména najdete rovněž na volebním lístku, který je vložen v tomto čísle Zpráv ČPS. Statistika: Rozdáno a rozesláno bylo celkem 156 hlasovacích lístků, vráceno bylo 97, tj. 62 %, všechny byly platné. Skrutátoři předkola: Ivan Čepička Pavla Smejkalová Pořadí Jméno Hlasů 1. Iveta Hodová Iva Kolářová 60 (roz. Rohoušová) 3. Ivan Čepička Oleg Ditrich Libor Mikeš Karel Fajfrlík Petr Horák Petr Kodym Jan Votýpka Vladimír Hampl Tomáš Scholz Věra Tolarová Eva Nohýnková Libuše Kolářová Julius Lukeš Martin Kašný Petr Volf Ivan Fiala 22 Břetislav Koudela Milan Gelnar 19 Božena Koubková Roman Kuchta František Stejskal David Modrý 18 Jan Tachezy 26. Libor Grubhoffer Jaroslav Kulda Jan Mach 14 Josef Šikula Alena Zíková 31. Martin Kváč Jaroslav Flegr 12 Miloslav Jirků 34. Vít Dvořák Jan Dvořák 9 Iva Dyková Jiří Vávra Hana Bílková 8 Jana Bulantová Josef Chalupský Erich Pazdiora Andrea Valigurová Hana Kabíčková 7 CélineLevron Ivan Literák Tomáš Pánek Ivana Pyšová Barbora Voxová Milena Svobodová 6 Antonín Valkoun Lucie 5 Lichtenbergová František Rettich Jovana Sádlová Lenka Zídková 7

9 Kateřina Blažová 4 Anna Faltýnková Zuzana Hůzová Martin Podhorský Michal Daniel 3 Kateřina Pomajbíková Iva Přikrylová Jiljí Sitko Tomáš Tyml Petr Bedrník 2 František Dusbábek Nasir Ahmad Jalili Martin Kamler Karel Křivanec Eva Kunzová Šárka Mašová Libor Mazánek Jan Minář Helena Neumayerová Petr Synek Petr Táborský Jan Urban Jaroslav Vadlejch Po jednom hlase ( místo) pak dostali: Marie Borkovcová, Jan Brabec, Vít Céza, Vlasta Danielová, Zdeněk Doležil, Tomáš Drmota, Ivona Foitová, Michaela Frýzková, Markéta Hajná, Marie Jalovecká, Ivana Jankovská, Alena Jelínková, Romana Kyralová, Hana Ležatková, AndriyLytvynets, Karel Martínek, Janka Melicherová, Jan Nápravník, Stanislav Navrátil, Helena Nedvědová, Veronika Němečková, Miloš Otčenášek, Ivo Pavlík, Jan Pomykal, Petra Soušková, Vlasta Svobodová, Kateřina Ševčíková, Eliška Šrámová, Jana Šulcová, Eva Tomková, Jindra Valkounová, Jaroslava Víchová, Jaroslav Weiser a Martina Wijová. 8

10 Volby do výboru České parazitologické společnosti volební lístek Česká parazitologická společnost Viničná Praha 2 tel Vážení členové České parazitologické společnosti, Do voleb do výboru České parazitologické společnosti postoupilo 15 kandidátů (více informací viz Zprávy ČPS č. 2/2011). Vlastní volba do výboru bude tajná a proběhne korespondenčně. Zaškrtněte maximálně 8 jmen křížkem vedle jména. Pokud bude zaškrtnuto více jmen, bude lístek neplatný. Lístek, prosíme, nepodepisujte. Platné jsou pouze lístky označené originálním razítkem ČPS. Vyplněný lístek zašlete na adresu: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D., Katedra zoologie PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, a to nejpozději do (datum doručení), popřípadě jej můžete odevzdat osobně tamtéž. Kandidáti podle abecedy, bez titulů Ivan Čepička Oleg Ditrich Vít Dvořák Ivan Fiala Milan Gelnar Libor Grubhoffer Vladimír Hampl Iveta Hodová Martin Kašný Miloslav Jirků Iva Kolářová (roz. Rohoušová) Libor Mikeš Roman Kuchta Tomáš Scholz Alena Zíková 9

11 41. Jírovcovy protozoologické dny Benecko, května 2011 Letos se tradiční jarní shromáždění převážně českých a slovenských protozoologů konalo v krkonošské obci Benecko. Organizace se ujal Honza Mach z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Vzhledem k rekordnímu počtu přihlášených přednášek před ním stál nelehký úkol vybrat pouze ty nejzajímavější z nich, jelikož nebylo možné všechny nahlášené přednášky do programu vměstnat. Ostatní zájemci o přednášku se museli spokojit s prezentací svých výsledků formou posteru. Díky tomu se oproti předchozím ročníkům poster sekce značně rozšířila a konečně mohli porotci vybírat vítězný poster z většího počtu a neudělovat první cenu kontumačně, jak se tomu již v minulosti stalo. Především se však z Protodnů stala konference, na které je do jisté míry prestižní mít přednášku. I přes tuto selekci byl přednáškový program značně nabitý a probíhal od brzkých ranních hodin až do večera. Nejprve mi přišlo, že je zbytečně často přerušován krátkými občerstvovacími přestávkami (většinou mezi bloky pouze čtyř přednášek), později jsem to však velmi ocenil. Bylo to přesně tak akorát, aby člověk ještě udržel plnou pozornost, zvláště když předchozí den diskutoval s kolegy u sklenice piva pozdě do noci. Měli jsme možnost vyslechnout si celkem 58 přednášek tradičně rozdělených do několika sekcí, z nichž nejvíce dominovala sekce molekulární biologie protozoí. Mezi příspěvky týkajících se jednobuněčných eukaryot tradičně (a dnes již zastarale) označovaných společným názvem protozoa jsme slyšeli i několik "algologických" přednášek pojednávajících o jednobuněčných řasách. Tento trend mísení tradičních protozoologů a algologů je podle mě naprosto logický ve světle současného poznání příbuzenských vztahů mezi eukaryoty. Dnes například víme, že parazitičtí výtrusovci jsou potomky fotosyntetických řas a krásnoočko zelené je zase příbuzné trypanosomě spavičné. Tradiční dělení eukaryot na zvířata, rostliny a houby už je dávno pasé a dnes již neexistující taxon Protozoa, který byl ve starých systémech vnitřní skupinou živočichů je z dnešního pohledu nesmyslný. Mnohobuněční živočichové, vyšší rostliny a to čemu dnes říkáme houby představují pouze zlomek obrovské diverzity eukaryot, která je suverénně největší na jednobuněčné úrovni. Není proto divu, že tradiční protozoologické konference kolem sebe shromažďují mimo jiné i komunitu vědců, jejichž společným zájmem je odhalování diverzity eukaryot a příbuzenských vztahů mezi nimi. Vědci studující jednobuněčné řasy tvoří nedílnou součást této komunity. I přes náročný přednáškový program letošních Protodnů zbylo večer dost času na volnočasové aktivity. Většina účastníků jej využila na socializaci s ostatními kolegy, utužování vzájemných vztahů, popřípadě vytváření nových, což je podle mě hlavní smysl vědeckých konferencí. K tomuto účelu posloužil hotel Bára znamenitě. Obsluha tamní restaurace byla velmi ochotná, což se projevilo především v pozdních nočních hodinách. Navíc nám po většinu času přálo počasí a mohli jsme tak využít prostorné venkovní terasy. 10

12 Na středeční odpoledne byl zorganizovaný výlet do Harrachova, kde jsme navštívili místní sklárny, poté se zchladili sklenkou piva v místním pivovaru a nakonec vyrazili na nedaleký Mumlavský vodopád. Po příjezdu zpět na hotel na nás čekalo prase upečené na rožni, které bylo tak dobré, že od něj bylo velmi těžké některé účastníky odtrhnout a přesvědčit je, aby se připojili k focení společného fota. Následující den večer, po završení všech přednášek proběhlo promítání filmových záběrů z historie Protodnů se záživným komentářem profesora Jaroslava Kuldy. Ivan Čepička nám potom ukázal fascinující svět anaerobních prvoků v přímém přenosu. Na závěr čtvrtečního programu byly vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií. V kategorii přednášek pregraduálních studentů zvítězila Marie Jalovecká s příspěvkem "Vývoj protektivní imunitní odpovědi v žaludeční sliznici myší infikovaných Cryptosporidium muris". Nejlepší přednášku mezi postgraduály jsem měl podle porotců já Luděk Kořený. Povídal jsem o rostlinném parazitovi Phytomonas, který nepotřebuje k životu hem. V kategorii nejlepší poster zvítězila Eliška Šrámová s příspěvkem "Diverzita a fylogeneze oxymonád". Za všechny výherce bych rád poděkoval organizátorům a sponzorům za pěkné ceny. Jak už je na Protodnech zvykem, zhruba polovina účastníků odjela už v průběhu čtvrtka, což je podle mě značně nezdvořilé vůči posledním přednášejícím, kterým tak ubude velká část publika. Navíc poslední večer bývá tradičně nejvýživnější, jelikož už mají všichni své přednášky odprezentované a atmosféra je tak velmi uvolněná. V pátek ráno před odjezdem jsme ještě vyrazili na výlet na nedalekou rozhlednu. Ta byla bohužel zamčená, jelikož místní správce nedodržel slovo a nedorazil ji pro nás odemknout. I tak to byla moc hezká procházka. Na závěr bych rád poděkoval Honzovi Machovi za výborně zorganizované Protodny, které v historických srovnáních určitě nezapadnou a také sponzorům za jejich podporu. Pro letošní rok jimi byli: Olympus, Eurogentec, Life technologies, Dynex, Bio- Rad, Biotech, Sigma-Aldrich, AB Sciex, KRD a Eastport. Luděk Kořený MŠ pozn. redakce: další fotografie na stránkách ČPS 11

13 Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS Benecko, 10. května 2011 Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí): Bartošová, Čepička, Fiala, Hampl, Koudela, Kulda, Mach, Martincová, Neumayerová, Novotná, Pánek, Pilařová, Pomajbíková, Synek, Szabová, Tachezy, Valigurová, Vacek, Hosté: Eliáš Ivan Čepička informoval o volbách do výboru parazitologické společnosti. Všem přítomným členům parazitologické společnosti rozdal volební list a instruoval, jak ho správně vyplnit. Vladimír Hampl informoval o budoucích protozoologických konferencích: PSA-ISOP 2011, Seattle, USA, ECOP 2011, Berlín, Comparative genomics of eukaryotic organisms , Sant Feliux, Španělsko ISEP 2012, Oslo, bližší informace zatím nejsou ICOP 2013 Vancouver, přípravy probíhají podle plánu Další informace na Návrh Pavly Bartošové a Ivana Fialy zda by prezentace mohly od příštího roku být v angličtině, aby Protozoologické dny byly přístupnější cizincům, byl jednoznačně schválen. Stejně tomu bylo u návrhu Jana Macha o znovuzavedení abstraktů z protozoologických dnů. Ty budou publikovány v českém jazyce ve sborníku vydaném protozoologickou sekcí. Pro pregraduální studenty, kteří budou žádat o proplacení účasti, bude odevzdání abstraktu povinné. V návaznosti na minulý rok, kde se Vladimír Hampl a Julius Lukeš chtěli zasloužit o zvýšení zastoupení oborů, byli na letošních protozoologických dnech přítomni Marek Eliáš, Katarina Nemjová a Pavel Škaloud jako zástupci z oboru algologie. Odhlasovalo se proto, že na příští 42. Protozoologické dny (2012) bude pozváno více zástupců z řad algologů a mykologů. Organizátorkou 42. Protozoologických dnů (2012) měla být Lucie Novotná, ta se omluvila, že příští rok bude na stáži v zahraničí, proto 42. Protozoologické dny bude organizovat letos nově zvolený člen výboru Tomáš Pánek (který se zvolením a organizováním souhlasil). Lucie Novotná bude organizovat 43. Protozoologické dny v roce Zapsala: Lucie Novotná Schválil: Vladimír Hampl 12

14 19. Helmintologické dny Centrum Česká Kanada, Kunžak, května 2011 Helmintodny - tradiční přednáškové setkání helmintologů z Česka a Slovenska, s příměsí zahraničních hostů ze všech koutů Evropy i mimo ni. K neodmyslitelným specifikům této akce patří mimo jiné i neformální atmosféra, kdy vedle sebe prezentují svoje výsledky vážení docenti a profesoři, vedoucí výzkumných skupin, lidé z veterinární i humánní medicínské praxe, farmaceuti, molekulárníci, terénní parazitologové i studenti. Zejména pro bakalářské studenty bývají helmintodny adrenalinovou záležitostí, nicméně aktivní účast na nich jim přináší ojedinělou možnost vyzkoušet si prezentaci svých výsledků před širším auditoriem a vyslechnout si rady a doporučení zkušenějších kolegů příjemnou formou v přátelském prostředí. Letošní helmintodny organizované českobudějovickou skupinou v čele s Romanem Krtkem Kuchtou byly situovány do prostor rekreačního areálu nazvaného Centrum Česká Kanada nedaleko Kunžaku v jižních Čechách, což samo o sobě slibovalo minimálně krásnou okolní přírodu. Počasí nám přálo, a tak většina účastníků nevynechala jedinou volnou chvilku mezi bloky přednášek ke krátké procházce po kraji. TM 13

15 Odborný program byl zahájen prezentacemi hlavních zúčastněných pracovišť, která tak měla možnost představit svoje týmy, výsledky výzkumu, případně i poptávku po nových spolupracovnících. Dozvěděli jsme se, kam kráčí helmintologové z Parazitologického ústavu v Košicích, Masarykovy univerzity v Brně, Parazitologického ústavu v Českých Budějovicích, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Čeho se nenadál nikdo (dokonce ani samotní členové posledně jmenovaného týmu) bylo interaktivní pojetí prezentace Martina Kašného, který do svého představení pražských helmintologů obratně zakomponoval všechny přítomné členy týmu, fyzicky se přesouvající přednáškovým sálem dle jeho pokynů ke stanoveným vedoucím subtýmů, strategicky rozmístěných kolem promítacího plátna. Další přednášky (zejména studentské) byly dle zaměření rozděleny do sekcí ptačí schistosomy, rybí tasemnice, motolice Fascioloides magna a Schistosoma mansoni, nematoda, digenea a plži; zajímavým oživením byla plenární přednáška kanadského hosta Daniela Brookse z oblasti evoluční biologie, povídání o biotransformaci anthelmintik tasemnicí Hymenolepis nana kolegů z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nebo přehled mikroskopických technik od nejjednodušších až po ty nejmodernější se zaměřením na jejich výhody, nevýhody a praktické využití. Všechny prezentace se promítaly v angličtině, což umožnilo sledovat přednášenou problematiku (i následnou diskusi) všem kolegům, včetně těch zahraničních. Studentské přednášky byly posluchači bodovány a ty nejúspěšnější pak na závěrečném večeru odměněny hodnotnými cenami od sponzorů. Z kategorie bakalářských a magisterských studentů vybojovala 1. místo Veronika Siegelová z Prahy, 2. místo Jana Choutková (také z Prahy), 3. místo získala dvojice Václav Pech z Prahy a Veronika Šmardová z Brna, a letos se díky štědrosti sponzorů dočkalo ocenění i místo čtvrté, které obsadila Pavla Šedivá z Českých Budějovic. V kategorii doktorandů zaujali nejvíce 1. místem oceněná Jana Bulantová z Prahy, 2. místo získal Christian Selbach z Německa, 3. místo Ivan Vokřál z hradecké Farmaceutické fakulty a 4. místo patřilo Dagmar Jirsové z Českých Budějovic. Jako nejlepší byl oceněn poster Šárky Mašové, prezentující možnosti stereoskopického tvoření 3D obrazů z fotografií pořízených skenovacím elektronovým mikroskopem, které je pak možné pozorovat v dalším rozměru pomocí červenomodrých brýlí. Drobné dárky si odnesli i přednášející se zvanými příspěvky. Ceny byly opravdu pěkné (fotoaparáty, fotobrašny, dalekohledy, batůžky, láhve šampaňského ) a do příštích helmintodnů jistě dostatečně motivující. Odborný program byl zpestřen i zdařilou soutěží týmů nazvanou Quiz night. V klání, ve kterém zaznívaly otázky ve stylu: Jaké číslo bot má Roman Kuchta? nakonec zvítězil budějovický tým s lídrem Tomášem Scholzem. Díky právě probíhajícímu čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se naskytla i možnost sportovního vyžití přes televizní obrazovku, za kulturou jsme se vydali 14

16 na zámek do Jindřichova Hradce. Nechyběl ani večer u ohně s opékáním buřtů poslední večer jsme si užili i rožněnou kýtu. Poklidnou atmosféru celého setkání rušily snad jen občasné výpady přísné a nekompromisní paní učitelky, hlídající ve společném areálu svěřené děti na škole v přírodě. Lehce rozpačité byly i některé momenty nad talíři s jídlem. Ani tyto drobnosti však nestačili pokazit všeobecně dobrou náladu a hladký průběh helmintodnů, za který patří dík zejména organizátorům (Roman Kuchta, Celine Levron, Martina Orosová, Mirka Soldanová a další), sponzorům (Olympus, Eppendorf, Zeiss, VWR, Merci, maneko, Mosled, A.S.A.) a v neposlední řadě i všem účastníkům, kteří svými přednáškami, případně i jen pouhou přítomností přispěly k příjemné a nezapomenutelné atmosféře celé akce, kterou si můžete připomenout díky fotografiím různých autorů i v profilu parazitologické společnosti na facebooku. Jana Bulantová TM 15

17 Zápis ze schůze helmintologické sekce ČPS Centrum Česká Kanada u Kunžaku, 10. května 2011 Přítomni (bez titulů): Milan Gelnar, Iveta Hodová, Petr Horák, Božena Koubková, Roman Kuchta, Libor Mikeš, Tomáš Scholz, Mikuláš Oros 1) Helmintologické dny v roce 2012 nebudou, protože se konají České a Slovenské parazitologické dny v Brně. Členům sekce je doporučeno zúčastnit se této konference. Kvůli zrušení Helmintodnů bude možno požádat o vyšší dotaci na Č-S Paradny u RVS. 2) Sborníky abstraktů z Helmintologických dnů budou nadále vydávány před každými Helmintologickými dny s ISBN, zajistí organizátoři. 3) Změny konferenčních poplatků na Helmintologické dny bude více diferencováno mezi členy a nečleny ČPS. Byl schválen návrh na zvýšení poplatků nečlenů nestudentů na 1000 kč. U členů zahraničních parazitologických společností snížené na 800 Kč. Členská sleva na konferenčním poplatku bude přiznána pouze těm, kteří uhradili členský příspěvek ČPS na příslušný rok, kdy se konají Helmintodny, na účet ČPS do 30.4., anebo zaplatí příspěvek hotově pokladníkovi při registraci na Helmintodnech. 4) Byl projednáván požadavek RVS, aby ČPS zvýšila členské příspěvky Helmintologická sekce podává návrh výboru ČPS, aby členské příspěvky nestudentů a postgraduálních studentů byly zvýšeny na 500 Kč/rok s platností od roku Návrh na studentské příspěvky (studenti Bc. a Mgr. studia) je stávajících 250 Kč/rok. Příspěvky seniorů (od 65 let) by rovněž měly zůstat na stávajících 50 Kč/rok. Libor Mikeš byl pověřen za Helmintosekci přednesením tohoto návrhu výboru ČPS. Návrh by měl být projednán až novým výborem, který vzejde z letošních voleb. Zapsal: Roman Kuchta Schválil: Libor Mikeš 16

18 Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie Velké Karlovice, května 2011 Letošní Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie se konalo tradičně ve Velkých Karlovicích. Účastníci této akce, pořádané pod záštitou České parazitologické společnosti (hlavní organizátoři Karel Fajfrlík a Josef Šikula), se opět sešli v příjemném prostředí Horského hotelu Tatra. Vzhledem k paralelně pořádaným Helmintologickým a Jírovcovým protozoologickým dnům bylo setkání letos oproti minulým létům komornější, ale o to příjemnější. Odborný program byl poměrně pestrý a přednášející nás seznámili s mnoha novými poznatky z různých oblastí parazitologie. Dověděli jsme se například jak se využívá Trichomonas vaginalis pro testování nanočástic, co se dá nalézt ve vzorcích ze středověkých jímek a studní nebo jak se daří komárům v povodňových oblastech a vším šatním v Olomouci. Dále jsme vyslechli několik velmi zajímavých a poučných kazuistik, probrali novinky a úskalí některých diagnostických metod a udělali si představu o práci parazitologa v tropické Africe. Bohatý program doplňovali bohužel pouze dva, zato velmi přehledné postery (Střevní parazitózy v ČR sdělení NRL, kde bylo vidět klesající množství pozitivních záchytů a Diphylobothrióza kazuistika). 17

19 Po první dávce přednášek se pozornost přesunula k jiné neméně důležité problematice MS v hokeji. Čtvrtfinálový zápas Česko vs USA s výsledkem 4:0 všem povznesl náladu, takže první večer probíhal ve velmi veselém duchu a nechyběla ani známá klavírní tečka. Čtvrteční přednáškový blok byl doplněn volbami do Výboru ČPS a představením sponzorů akce TEST-LINE, Olympus, DispoLab, BAG a Bio- Rad, kterým patří velké díky. Odpoledne bylo vyhrazeno zábavnému programu, který každý využil podle vlastních představ. Někteří okusili bohaté nabídky sportovního a relaxačního centra horského hotelu Tatra, zbylá část účastníků se vydala pod vedením zkušeného průvodce Olega Ditricha na výlet po nádherném okolí Velkých Karlovic. Při shromažďování před odchodem na výlet v hale hotelu nám slečna na recepci sdělila předpověď počasí místního správce, že odpoledne přijdou přívalové deště. Prý předpovídá s 95% úspěšností. Po vyslechnutí této informace se ještě část výletníků vracela na pokoj pro nepromokavé bundy, deštníky apod. Nicméně neohroženě jsme vyrazili a po celou dobu nám na cestu přes Velký Javorník a Kasárna do Podťaté svítilo sluníčko. Pan správce tentokrát naštěstí nebyl v kondici. Večer nás čekal bohatý raut s překvapením ve formě cimbálové muziky, takže se nejen hodně jedlo, pilo, zpívalo, ale i tančilo a to tak intenzivně, že žádná dáma nezůstala sedět v koutě. Na závěr bych chtěla poděkovat organizátorům, přednášejícím a všem zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry, odborné příspěvky a podnětné diskuse. Myslím, že se všichni budeme těšit na toto setkání opět za dva roky! Denisa Kašičková 18

20 5th Short Course for Young Parasitologists Hamburg, března 2011 V době mezi 16. a 19. březnem letošního roku se v Hamburku, svobodném to německém městském státě s třetím největším přístavem v Evropě, konal kurz pro mladé parazitology z celé Evropy spojený s konferencí a nazvaný 5th Short Course for Young Parasitologists. Tento kurz pořádala již pátým rokem Německá parazitologická společnost (Die Deutsche Gesellschaft für Parasitologie) a hostujícím ústavem letos byl Bernard Nocht Institut für Tropenmedizin v Hamburku. Celý kurz pak měl na starosti Dr. Jude Przyborski a Katharina Dolata z Philips Univerzity v Marburgu a nutno hned na úvod dodat, že organizace byla výborná a bezproblémová, ve velmi přátelském duchu, za což oběma patřily díky všech zúčastněných a také velký dárkový koš s alkoholem a čokoládou. Během pobytu v Hamburku jsme za konferenční poplatek 50 Euro měli zajištěné ubytování v příjemném, i když trochu těsném hostelu, dostupném pěšky z Tropického institutu během zhruba čtvrt hodiny, občerstvení během všech dní kurzu a také dvě velké večeře, přičemž ta druhá byla v honosné restauraci Copper House se švédskými stoly plnými pochutin ze všech světových přístavů a já nevím odkud všude ještě, takže bylo možné si vybrat z mnoha rozmanitých plodů moře, masa, ovoce, sladkostí a pak si nechat na místě vše před vašima očima upravit podle přání. No prostě kdyby celý kurz za moc nestál, tato večeře by vše vynahradila. Na závěr jsme pak podnikli společnou plavbu po Labi a měli tak možnost vidět lodě všech velikostí a tvarů a také obrovskou mašinerii nákladní techniky, která zajišťuje provoz tohoto největšího německého přístavu. 19

21 Samotný kurz tedy trval čtyři dny, lépe řečeno tři dny čistého času, když odečtu čas na ubytovávání a závěrečnou plavbu po Labi, a skládal se z přednášek, workshopů a příspěvků studentů. Z přednášejících byli přítomni: PD. Dr. Joachim Clos vedoucí výzkumné skupiny Clos (Leishmaniasis I) na Bernhard Nocht Institut, zabývající se funkcí a úlohou heat shock proteinů v kontrole životního cyklu leihmanií. Dr. Monica Hagedorn z výzkumné skupiny Hagedorn (Cell Biology) opět na Bernhard Nocht Institut. Tato skupina se zabývá interakcí mezi hostitelskou buňkou a intracelulárním parazitem na modelu mykobakterie Mycobacterium marinum - améba Dictyostelium discoideum. Dalším přednášejícím byl Dr. Freddy Frischknecht z oddělení AG Frischknecht na Heidelberské univerzitní nemocnici, kde studují motilitu plasmodiových sporozoitů ve slinných žlázách přenašečů a při penetraci savčích buněk v různých tkáních především pomocí in vivo mikroskopie. Organizátor kurzu, PD. Dr. habil. Jude Przyborski, PhD vede laboratoř na oddělení Parazitologie na Philipps University v Marburgu, kde se zabývá transportem proteinů z plasmodií do různých kompartmentů hostitelské buňky. Dr. Tobias Spielman vede skupinu vědců v rámci výzkumné skupiny Gilberger na Bernhard Nocht Institut, jejímž tématem je vizualizace procesů přestavby červených krvinek plasmodiemi pomocí mikroskopických technik včetně 3D zobrazování. Posledním z přednášejících byl Prof. Egbert Tannich, MD, vedoucí oddělení molekulární parazitologie na Bernhard Nocht Institut. Na tomto oddělení je zkoumána patogenicita parazitů Entamoeba histolytica a Plasmodium falciparum a dále pak je zde dělána diagnostika parazitárních onemocnění a vývoj nových metod pro zlepšení detekce parazitů v klinických vzorcích. Další částí kurzu byly workshopy. Byly celkem čtyři a vedli je Fredy Frischknecht, Joachim Clos, Tobi Spielmann a Monica Hagedorn. Workshop Ferdy Frischknechta se týkal převodu obrazu z mikroskopu do digitální formy a následné analýzy objektů pomocí programu ImageJ. Joachim Clos nás uvedl do tajů kultivace leishmanií a jejich diferenciace do jednotlivých životních stádií a workshop Tobiase Spielmanna byl o využití konfokální mikroskopie při studiu interakcí mezi plasmodii a hostitelskou buňkou. Během posledního workshopu jsme měli možnost připravit si mimo jiné vzorky na elektronovou mikroskopii a pak je sami pozorovat. Poslední, nikoli však nejméně důležitou částí kurzo-konference, ba naopak, byly příspěvky účastníků. Všichni účastníci jsme byli studenti, ať již na magisterském nebo doktorském stupni, celkem nás bylo dvacet jedna a krom nás tří Pražanů z Karlovy univerzity byli přítomni samozřejmě především Němci (studující a pracující na/v: Philipps University v Marburgu, Interfakultäres Institut für Biochemie v Tübingenu, Institute of Hygiene and Microbiology ve Würzburgu, Heidelberg University, Bernhard Nocht Institute for Tropical 20

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 24, číslo 3 a 4 prosinec 2016 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Cena předsedy Grantové agentury ČR 4/ 8th International Symposium on Monogenea 5/ 3rd International

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků xterní hodnocení kvality - série č. 861 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O C N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..4,

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 793 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É H O D N O C E N Í Maximální dosažitelný počet bodů:

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPIKÁ DIGNOSTIK STŘVNÍH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10,

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 5.11.2009 Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (PřF JU), prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZU Plzeň),

Více

Protozoologická sekce České parazitologické společnosti

Protozoologická sekce České parazitologické společnosti 41. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce České parazitologické společnosti 41. Jírovcovy protozoologické dny Letošní ročník Jírovcových protozoologických dnů se uskuteční od 9. do 13. května

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Název projektu RP #6/13/09 4b MŠMT: Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Obdobířešení projektu: Od: 1. 9. 2009Do: 31. 12. 2009 Dotace (v tis. Kč):

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a. Minerály pilíře metabolismu a regulace objemu. Lázně Aurora Třeboň

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a. Minerály pilíře metabolismu a regulace objemu. Lázně Aurora Třeboň Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve dnech 29.

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 34. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS PEKLO, Josefův Důl, 26. až 30. dubna 2004 34. Jírovcovy protozoologické dny se budou letos konat v Josefově Dole uprostřed Jizerských hor. Ubytování,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

38. Jírovcovy protozoologické dny

38. Jírovcovy protozoologické dny 38. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS Jáchymov 5. 9. května 2008 38. Jírovcovy protozoologické dny Jáchymov 5.5 9.5. 2008 Společné setkání protistologů na 38. Jírovcových protozoologických

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne Č.j.: 7/2011 V Praze, dne 10. 11. 2011 Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne 10. 11. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Omluveni: Králíčková, Kaplan Hosté: Křivohlávková

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

36. Jírovcovy protozoologické dny

36. Jírovcovy protozoologické dny 36. Jírovcovy protozoologické dny Pilský mlýn, Sedlice u Blatné 24. 4. 28. 4. 2006 36. Jírovcovy protozoologické dny se letos budou konat v Sedlici u Blatné v areálu Pilského mlýna v Jižních Čechách. Pilský

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s.

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. Čl. 1. Název a sídlo a) Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s. (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 29. září 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Taušer, Čajka, Češková, Pošvicová,

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 10. 11. 2017 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Reportáž ze studentské konference Jelenovská

Reportáž ze studentské konference Jelenovská Reportáž ze studentské konference Jelenovská Úvodem Autoři textu: Petra Horáková a Marek Holášek Autorka fotografií: Nikola Linhartová Jak bývá každý rok v jarním semestru na Ústavu hudební vědy Filozofické

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Zápis ze 7. zasedání konaného ve středu dne 24. června 2015 od 14:00 hodin v Choosy (penzion U Jana, Velké náměstí) Přítomní:

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Mrazy a jejich dopady

Mrazy a jejich dopady Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Česká bioklimatologická společnost Slovenská bioklimatologická společnost Výzkumný ústav rostlinné výroby

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?)

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) OLOMOUC 2013 6. 8. května XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 21, číslo 4 prosinec 2013 ISSN 1211-7897 obsah 2/ Zemřel Ivo Rubík Josef Chalupský 3/ Kurz Biology of Parasitism, Woods Hole 2013 Jan Pyrih 6/ Kurz Polární

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára 8. Valná hromada Datum: 22. 1. 2010 Čas: 8:30-13:30 Místo: Hotel Adeba, Pernerova 16, 180 00 Praha 8 Počet účastníků: 21 Valné hromady se účastnili: Členové Odborní členové 1. Charvát Ondřej 2. Kopečková

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 23, číslo 1 březen 2015 ISSN 1211-7897 obsah 3/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2014 6/ ČPS: Členské příspěvky 7/ ČPS: Zpráva o hospodaření v roce 2013 9/

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 1 březen 2014 ISSN 1211-7897 obsah 2/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2013 6/ ČPS: Zpráva o hospodaření v roce 2012 8/ ČPS: Revizní zpráva o hospodaření

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015)

Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015) Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015) Kdo bude hodnotit? 13 oborových komisí (experti ze zahraničí i ČR) 13 předsedů (zahraniční expert) 13 místopředsedů (expert znalý českého jazyka) cca 100

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Zápis z 8. zasedání Akademického senátu konaného ve středu dne 23. září 2015 od 13:30 hodin v zasedací místnosti děkanátu

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE Program 15. 21. 5. 2017 dem.brno.cz Brno je unikátní metropole v oboru elektronové mikroskopie, a to nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. V současné době se

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 11. 12. 2015 Dne 11. prosince 2015 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové

Více