ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 19, číslo 2 červenec 2011

2 obsah 2/ Jubilanti Vlastimil Baruš, František Tenora 3/ 2011: Profesorem jmenován David Modrý Miloslav Jirků 5/ ČPS: Zápis z valné hromady 9. května / ČPS: Volba čestného člena 7/ ČPS: Výsledky předkola voleb do výboru 9/ ČPS: Volby do výboru 10/ 41. Jírovcovy protozoologické dny Luděk Kořený 12/ Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS 10. května / 19. Helmintologické dny Jana Bulantová 16/ Zápis ze schůze helmintologické sekce ČPS 10. května / Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie Denisa Kašičková 19/ 5th Short Course for Young Parasitologists Jan Drahota 22/ Externí hodnocení kvality č. 682 Věra Tolarová 23/ Externí hodnocení kvality č. 675 Petr Kodym 25/ kalendář akcí 27/ autoři příspěvků

3 Jubilanti Děkujeme redakci Zpráv České parazitologické společnosti za zveřejnění článku k našim jubileím. Jak redakce, tak autoři sdělení nás velmi potěšili. Touto cestou děkujeme také všem parazitologům, kteří nám zaslali písemné gratulace eventuálně nám blahopřáli při osobním setkání. Vlastimil Baruš František Tenora 2

4 2011: profesorem jmenován David Modrý doc. MVDr. David Modrý jmenován profesorem pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie účinností od 24. června 2011 MS Davida jsem poprvé potkal jako konzultanta bakalářské práce na úplném sklonku devadesátých let na Ústavu parazitologie VFU Brno, kde působí dodnes. Živě si pamatuji, jak jsem byl fascinován úrovní práce, množstvím studentů a rozlohou jeho výběhu pro varany (v tomto pořadí). Již tehdy byl obklopen týmem mladých lidí, kteří se vesměs zabývali různými aspekty biologie kokcidií. Jelikož bylo setkání prvního druhu i následná spolupráce plodná a inspirativní, absolvoval jsem tamtéž později pod jeho vedením doktorské studium... což bylo období v mnoha směrech nezapomenutelné. Považte, kolik školitelů vám zadá téma kokcidie obojživelníků, abyste za čas zjistili, že vlastně studujete také kryptosporidie, kokcidie plazů a Myxozoa a trávíte čtvrt roku v různých koutech světa lovem potvůrek všelikých a potvůrek v nich? Jako by tento styl práce, kdy člověka stále lapají nová neodolatelná témata byl infekční a vy víte, kde jste k tomu přišli. Jedním z charakteristických rysů Davida je neustálý tok nových nápadů, potažmo otevírání nových témat a neustálé nadšení z jejich objevování, vlastně z objevování jako takového, protože David je prostě badatel. Spojovacím článkem jeho odborných zájmů je téma kokcidií, u nichž jako jeden z vůbec prvních začal zkoumat souvislosti mezi fylogenetickými 3

5 vztahy a distribucí morfologických a vývojových znaků a jako vůbec první spolu s kolegy např. poukázal na evoluční význam excystačních struktur, což se již stihlo dostat do učebnic. Za kokcidiemi také podnikl řadu výzkumných cest, mimo jiné do Keni, která se postupem času stala jeho detašovaným pracovištěm a druhým domovem. David je všechno, jen ne stagnující, proto po kokcidiích vstoupil i do vod zcela jiných. Tak začal v oblasti pohoří Mt. Kulal u jezera Turkana v Keni program vakcinace psů proti vzteklině a výzkumu jejich infekčních onemocnění, v návaznosti na nějž David inicioval vznik české pobočky organizace Veterináři bez hranic. Netrvalo dlouho, a začal se zabývat parazity lidoopů v souvislosti s fenoménem emerging infectious diseases. Ačkoliv se v případě lidoopů jedná o extrémně atraktivní oblast výzkumu do posledního kousku zabraného západními institucemi, našel slibnou niku a dnes patří jeho tým mezi přední v celosvětovém měřítku. V ohnisku zájmu jsou v tomto případě zejména komenzální a symbiotičtí střevní nálevníci a medicínské aspekty interakce volně žijících lidoopů s lidmi. Kromě parazitologie a Cimrmanů má David sklony k herpetologii. To jej před lety vedlo ke spolupráci s kolegy v Jordánsku, čehož výsledkem byla kniha Amphibians and Reptiles of the Hashemite Kingdom of Jordan (2001), což je dodnes kvalitativně nepřekonaná herpetologická monografie pro Blízký východ. Nezůstalo však u plazů země beduínů, neb mu při četných cestách nedaly spát ani izolované ostrůvky horských lesů v severokeňské poušti. Zde spolu s nerozlučným spolubadatelem Petrem Nečasem objevili několik nových druhů endemických chameleonů, z nichž některé jsou již popsány. V současné době je v přípravě publikace o chameleonech Keni, protože jich podstatnou část popsali či popisují vlastně oni. Nechme se překvapit, jaká témata ještě David otevře. A ty Davide... zachovej paniku! Miloslav Jirků 4

6 Zápis z valné hromady České parazitologické společnosti Centrum Česká Kanada u Kunžaku, 9. května ) Valnou hromadu zahájil předseda ČPS dr. Libor Mikeš a představil program jednání: a) Zpráva o činnosti výboru ČPS za uplynulé volební období a její schvalování valnou hromadou b) Schválení čestného členství Dr. Jaroslava Weisera navrženého výborem ČPS c) Volby nového výboru ČPS v souladu se Stanovami 2) Byla provedena kontrola prezenční listiny valné hromady z důvodu zjištění, zda je valná hromada usnášeníschopná v souladu se Stanovami. Přítomno 15 členů ČPS (prezenční listina je k nahlédnutí v archivu ČPS). 3) Předseda ČPS prohlásil valné shromáždění za neschopné usnášení z důvodu přítomnosti méně než poloviny platných členů. Body programu valného shromáždění budou předloženy členům ke schválení korespondenční cestou a volby nového výboru proběhnou rovněž korespondenčně v souladu se Stanovami. 4) Předseda ČPS poděkoval přítomným členům za účast a ukončil valnou hromadu ČPS. Zapsala: Iveta Hodová Schválil: Libor Mikeš 5

7 Volba čestného člena České parazitologické společnosti RNDr. Jaroslav Weiser, DrSc. čestným členem České parazitologické společnosti Dr. Weiser byl na poslední schůzi výboru ČPS jednomyslně navržen na získání čestného členství v ČPS (jeho medailonek najdete v čísle 1/2011 Zpráv ČPS). Čestné členství musí dle Stanov ČPS schválit valná hromada členů. Ta proběhla 9. května 2011 v Centru Česká Kanada u Kunžaku, avšak vinou malého počtu účastníků nebyla usnášeníschopná. Proto předkládáme tento návrh členům k vyjádření korespondenční cestou. Vyplněný hlasovací lístek můžete odevzdat osobně do 31. srpna 2011 tajemníkovi či předsedovi (dr. Libor Mikeš) ČPS. Případně můžete lístek zaslat do 31. srpna 2011 (datum doručení) na adresu tajemníka ČPS: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK Viničná 7, Praha 2 Zakroužkujte, prosím, Vaše vyjádření: Schvaluji čestné členství RNDr. Jaroslava Weisera, DrSc. v České parazitologické společnosti: ANO NE Upozornění: platný je pouze originální hlasovací lístek s razítkem ČPS!!! 6

8 Výsledky předkola voleb do výboru České parazitologické společnosti výběr kandidátů Předpokladem postupu do druhého kola samotných voleb byl zisk alespoň 10 hlasů v předkole. Po předkole byli všichni postupující kandidáti osloveni, zda souhlasí s nominací ve volbách. Ti, kteří kandidaturu přijali, jsou v tabulce zvýrazněni a jejich jména najdete rovněž na volebním lístku, který je vložen v tomto čísle Zpráv ČPS. Statistika: Rozdáno a rozesláno bylo celkem 156 hlasovacích lístků, vráceno bylo 97, tj. 62 %, všechny byly platné. Skrutátoři předkola: Ivan Čepička Pavla Smejkalová Pořadí Jméno Hlasů 1. Iveta Hodová Iva Kolářová 60 (roz. Rohoušová) 3. Ivan Čepička Oleg Ditrich Libor Mikeš Karel Fajfrlík Petr Horák Petr Kodym Jan Votýpka Vladimír Hampl Tomáš Scholz Věra Tolarová Eva Nohýnková Libuše Kolářová Julius Lukeš Martin Kašný Petr Volf Ivan Fiala 22 Břetislav Koudela Milan Gelnar 19 Božena Koubková Roman Kuchta František Stejskal David Modrý 18 Jan Tachezy 26. Libor Grubhoffer Jaroslav Kulda Jan Mach 14 Josef Šikula Alena Zíková 31. Martin Kváč Jaroslav Flegr 12 Miloslav Jirků 34. Vít Dvořák Jan Dvořák 9 Iva Dyková Jiří Vávra Hana Bílková 8 Jana Bulantová Josef Chalupský Erich Pazdiora Andrea Valigurová Hana Kabíčková 7 CélineLevron Ivan Literák Tomáš Pánek Ivana Pyšová Barbora Voxová Milena Svobodová 6 Antonín Valkoun Lucie 5 Lichtenbergová František Rettich Jovana Sádlová Lenka Zídková 7

9 Kateřina Blažová 4 Anna Faltýnková Zuzana Hůzová Martin Podhorský Michal Daniel 3 Kateřina Pomajbíková Iva Přikrylová Jiljí Sitko Tomáš Tyml Petr Bedrník 2 František Dusbábek Nasir Ahmad Jalili Martin Kamler Karel Křivanec Eva Kunzová Šárka Mašová Libor Mazánek Jan Minář Helena Neumayerová Petr Synek Petr Táborský Jan Urban Jaroslav Vadlejch Po jednom hlase ( místo) pak dostali: Marie Borkovcová, Jan Brabec, Vít Céza, Vlasta Danielová, Zdeněk Doležil, Tomáš Drmota, Ivona Foitová, Michaela Frýzková, Markéta Hajná, Marie Jalovecká, Ivana Jankovská, Alena Jelínková, Romana Kyralová, Hana Ležatková, AndriyLytvynets, Karel Martínek, Janka Melicherová, Jan Nápravník, Stanislav Navrátil, Helena Nedvědová, Veronika Němečková, Miloš Otčenášek, Ivo Pavlík, Jan Pomykal, Petra Soušková, Vlasta Svobodová, Kateřina Ševčíková, Eliška Šrámová, Jana Šulcová, Eva Tomková, Jindra Valkounová, Jaroslava Víchová, Jaroslav Weiser a Martina Wijová. 8

10 Volby do výboru České parazitologické společnosti volební lístek Česká parazitologická společnost Viničná Praha 2 tel Vážení členové České parazitologické společnosti, Do voleb do výboru České parazitologické společnosti postoupilo 15 kandidátů (více informací viz Zprávy ČPS č. 2/2011). Vlastní volba do výboru bude tajná a proběhne korespondenčně. Zaškrtněte maximálně 8 jmen křížkem vedle jména. Pokud bude zaškrtnuto více jmen, bude lístek neplatný. Lístek, prosíme, nepodepisujte. Platné jsou pouze lístky označené originálním razítkem ČPS. Vyplněný lístek zašlete na adresu: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D., Katedra zoologie PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, a to nejpozději do (datum doručení), popřípadě jej můžete odevzdat osobně tamtéž. Kandidáti podle abecedy, bez titulů Ivan Čepička Oleg Ditrich Vít Dvořák Ivan Fiala Milan Gelnar Libor Grubhoffer Vladimír Hampl Iveta Hodová Martin Kašný Miloslav Jirků Iva Kolářová (roz. Rohoušová) Libor Mikeš Roman Kuchta Tomáš Scholz Alena Zíková 9

11 41. Jírovcovy protozoologické dny Benecko, května 2011 Letos se tradiční jarní shromáždění převážně českých a slovenských protozoologů konalo v krkonošské obci Benecko. Organizace se ujal Honza Mach z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Vzhledem k rekordnímu počtu přihlášených přednášek před ním stál nelehký úkol vybrat pouze ty nejzajímavější z nich, jelikož nebylo možné všechny nahlášené přednášky do programu vměstnat. Ostatní zájemci o přednášku se museli spokojit s prezentací svých výsledků formou posteru. Díky tomu se oproti předchozím ročníkům poster sekce značně rozšířila a konečně mohli porotci vybírat vítězný poster z většího počtu a neudělovat první cenu kontumačně, jak se tomu již v minulosti stalo. Především se však z Protodnů stala konference, na které je do jisté míry prestižní mít přednášku. I přes tuto selekci byl přednáškový program značně nabitý a probíhal od brzkých ranních hodin až do večera. Nejprve mi přišlo, že je zbytečně často přerušován krátkými občerstvovacími přestávkami (většinou mezi bloky pouze čtyř přednášek), později jsem to však velmi ocenil. Bylo to přesně tak akorát, aby člověk ještě udržel plnou pozornost, zvláště když předchozí den diskutoval s kolegy u sklenice piva pozdě do noci. Měli jsme možnost vyslechnout si celkem 58 přednášek tradičně rozdělených do několika sekcí, z nichž nejvíce dominovala sekce molekulární biologie protozoí. Mezi příspěvky týkajících se jednobuněčných eukaryot tradičně (a dnes již zastarale) označovaných společným názvem protozoa jsme slyšeli i několik "algologických" přednášek pojednávajících o jednobuněčných řasách. Tento trend mísení tradičních protozoologů a algologů je podle mě naprosto logický ve světle současného poznání příbuzenských vztahů mezi eukaryoty. Dnes například víme, že parazitičtí výtrusovci jsou potomky fotosyntetických řas a krásnoočko zelené je zase příbuzné trypanosomě spavičné. Tradiční dělení eukaryot na zvířata, rostliny a houby už je dávno pasé a dnes již neexistující taxon Protozoa, který byl ve starých systémech vnitřní skupinou živočichů je z dnešního pohledu nesmyslný. Mnohobuněční živočichové, vyšší rostliny a to čemu dnes říkáme houby představují pouze zlomek obrovské diverzity eukaryot, která je suverénně největší na jednobuněčné úrovni. Není proto divu, že tradiční protozoologické konference kolem sebe shromažďují mimo jiné i komunitu vědců, jejichž společným zájmem je odhalování diverzity eukaryot a příbuzenských vztahů mezi nimi. Vědci studující jednobuněčné řasy tvoří nedílnou součást této komunity. I přes náročný přednáškový program letošních Protodnů zbylo večer dost času na volnočasové aktivity. Většina účastníků jej využila na socializaci s ostatními kolegy, utužování vzájemných vztahů, popřípadě vytváření nových, což je podle mě hlavní smysl vědeckých konferencí. K tomuto účelu posloužil hotel Bára znamenitě. Obsluha tamní restaurace byla velmi ochotná, což se projevilo především v pozdních nočních hodinách. Navíc nám po většinu času přálo počasí a mohli jsme tak využít prostorné venkovní terasy. 10

12 Na středeční odpoledne byl zorganizovaný výlet do Harrachova, kde jsme navštívili místní sklárny, poté se zchladili sklenkou piva v místním pivovaru a nakonec vyrazili na nedaleký Mumlavský vodopád. Po příjezdu zpět na hotel na nás čekalo prase upečené na rožni, které bylo tak dobré, že od něj bylo velmi těžké některé účastníky odtrhnout a přesvědčit je, aby se připojili k focení společného fota. Následující den večer, po završení všech přednášek proběhlo promítání filmových záběrů z historie Protodnů se záživným komentářem profesora Jaroslava Kuldy. Ivan Čepička nám potom ukázal fascinující svět anaerobních prvoků v přímém přenosu. Na závěr čtvrtečního programu byly vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií. V kategorii přednášek pregraduálních studentů zvítězila Marie Jalovecká s příspěvkem "Vývoj protektivní imunitní odpovědi v žaludeční sliznici myší infikovaných Cryptosporidium muris". Nejlepší přednášku mezi postgraduály jsem měl podle porotců já Luděk Kořený. Povídal jsem o rostlinném parazitovi Phytomonas, který nepotřebuje k životu hem. V kategorii nejlepší poster zvítězila Eliška Šrámová s příspěvkem "Diverzita a fylogeneze oxymonád". Za všechny výherce bych rád poděkoval organizátorům a sponzorům za pěkné ceny. Jak už je na Protodnech zvykem, zhruba polovina účastníků odjela už v průběhu čtvrtka, což je podle mě značně nezdvořilé vůči posledním přednášejícím, kterým tak ubude velká část publika. Navíc poslední večer bývá tradičně nejvýživnější, jelikož už mají všichni své přednášky odprezentované a atmosféra je tak velmi uvolněná. V pátek ráno před odjezdem jsme ještě vyrazili na výlet na nedalekou rozhlednu. Ta byla bohužel zamčená, jelikož místní správce nedodržel slovo a nedorazil ji pro nás odemknout. I tak to byla moc hezká procházka. Na závěr bych rád poděkoval Honzovi Machovi za výborně zorganizované Protodny, které v historických srovnáních určitě nezapadnou a také sponzorům za jejich podporu. Pro letošní rok jimi byli: Olympus, Eurogentec, Life technologies, Dynex, Bio- Rad, Biotech, Sigma-Aldrich, AB Sciex, KRD a Eastport. Luděk Kořený MŠ pozn. redakce: další fotografie na stránkách ČPS 11

13 Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS Benecko, 10. května 2011 Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí): Bartošová, Čepička, Fiala, Hampl, Koudela, Kulda, Mach, Martincová, Neumayerová, Novotná, Pánek, Pilařová, Pomajbíková, Synek, Szabová, Tachezy, Valigurová, Vacek, Hosté: Eliáš Ivan Čepička informoval o volbách do výboru parazitologické společnosti. Všem přítomným členům parazitologické společnosti rozdal volební list a instruoval, jak ho správně vyplnit. Vladimír Hampl informoval o budoucích protozoologických konferencích: PSA-ISOP 2011, Seattle, USA, ECOP 2011, Berlín, Comparative genomics of eukaryotic organisms , Sant Feliux, Španělsko ISEP 2012, Oslo, bližší informace zatím nejsou ICOP 2013 Vancouver, přípravy probíhají podle plánu Další informace na Návrh Pavly Bartošové a Ivana Fialy zda by prezentace mohly od příštího roku být v angličtině, aby Protozoologické dny byly přístupnější cizincům, byl jednoznačně schválen. Stejně tomu bylo u návrhu Jana Macha o znovuzavedení abstraktů z protozoologických dnů. Ty budou publikovány v českém jazyce ve sborníku vydaném protozoologickou sekcí. Pro pregraduální studenty, kteří budou žádat o proplacení účasti, bude odevzdání abstraktu povinné. V návaznosti na minulý rok, kde se Vladimír Hampl a Julius Lukeš chtěli zasloužit o zvýšení zastoupení oborů, byli na letošních protozoologických dnech přítomni Marek Eliáš, Katarina Nemjová a Pavel Škaloud jako zástupci z oboru algologie. Odhlasovalo se proto, že na příští 42. Protozoologické dny (2012) bude pozváno více zástupců z řad algologů a mykologů. Organizátorkou 42. Protozoologických dnů (2012) měla být Lucie Novotná, ta se omluvila, že příští rok bude na stáži v zahraničí, proto 42. Protozoologické dny bude organizovat letos nově zvolený člen výboru Tomáš Pánek (který se zvolením a organizováním souhlasil). Lucie Novotná bude organizovat 43. Protozoologické dny v roce Zapsala: Lucie Novotná Schválil: Vladimír Hampl 12

14 19. Helmintologické dny Centrum Česká Kanada, Kunžak, května 2011 Helmintodny - tradiční přednáškové setkání helmintologů z Česka a Slovenska, s příměsí zahraničních hostů ze všech koutů Evropy i mimo ni. K neodmyslitelným specifikům této akce patří mimo jiné i neformální atmosféra, kdy vedle sebe prezentují svoje výsledky vážení docenti a profesoři, vedoucí výzkumných skupin, lidé z veterinární i humánní medicínské praxe, farmaceuti, molekulárníci, terénní parazitologové i studenti. Zejména pro bakalářské studenty bývají helmintodny adrenalinovou záležitostí, nicméně aktivní účast na nich jim přináší ojedinělou možnost vyzkoušet si prezentaci svých výsledků před širším auditoriem a vyslechnout si rady a doporučení zkušenějších kolegů příjemnou formou v přátelském prostředí. Letošní helmintodny organizované českobudějovickou skupinou v čele s Romanem Krtkem Kuchtou byly situovány do prostor rekreačního areálu nazvaného Centrum Česká Kanada nedaleko Kunžaku v jižních Čechách, což samo o sobě slibovalo minimálně krásnou okolní přírodu. Počasí nám přálo, a tak většina účastníků nevynechala jedinou volnou chvilku mezi bloky přednášek ke krátké procházce po kraji. TM 13

15 Odborný program byl zahájen prezentacemi hlavních zúčastněných pracovišť, která tak měla možnost představit svoje týmy, výsledky výzkumu, případně i poptávku po nových spolupracovnících. Dozvěděli jsme se, kam kráčí helmintologové z Parazitologického ústavu v Košicích, Masarykovy univerzity v Brně, Parazitologického ústavu v Českých Budějovicích, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Čeho se nenadál nikdo (dokonce ani samotní členové posledně jmenovaného týmu) bylo interaktivní pojetí prezentace Martina Kašného, který do svého představení pražských helmintologů obratně zakomponoval všechny přítomné členy týmu, fyzicky se přesouvající přednáškovým sálem dle jeho pokynů ke stanoveným vedoucím subtýmů, strategicky rozmístěných kolem promítacího plátna. Další přednášky (zejména studentské) byly dle zaměření rozděleny do sekcí ptačí schistosomy, rybí tasemnice, motolice Fascioloides magna a Schistosoma mansoni, nematoda, digenea a plži; zajímavým oživením byla plenární přednáška kanadského hosta Daniela Brookse z oblasti evoluční biologie, povídání o biotransformaci anthelmintik tasemnicí Hymenolepis nana kolegů z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nebo přehled mikroskopických technik od nejjednodušších až po ty nejmodernější se zaměřením na jejich výhody, nevýhody a praktické využití. Všechny prezentace se promítaly v angličtině, což umožnilo sledovat přednášenou problematiku (i následnou diskusi) všem kolegům, včetně těch zahraničních. Studentské přednášky byly posluchači bodovány a ty nejúspěšnější pak na závěrečném večeru odměněny hodnotnými cenami od sponzorů. Z kategorie bakalářských a magisterských studentů vybojovala 1. místo Veronika Siegelová z Prahy, 2. místo Jana Choutková (také z Prahy), 3. místo získala dvojice Václav Pech z Prahy a Veronika Šmardová z Brna, a letos se díky štědrosti sponzorů dočkalo ocenění i místo čtvrté, které obsadila Pavla Šedivá z Českých Budějovic. V kategorii doktorandů zaujali nejvíce 1. místem oceněná Jana Bulantová z Prahy, 2. místo získal Christian Selbach z Německa, 3. místo Ivan Vokřál z hradecké Farmaceutické fakulty a 4. místo patřilo Dagmar Jirsové z Českých Budějovic. Jako nejlepší byl oceněn poster Šárky Mašové, prezentující možnosti stereoskopického tvoření 3D obrazů z fotografií pořízených skenovacím elektronovým mikroskopem, které je pak možné pozorovat v dalším rozměru pomocí červenomodrých brýlí. Drobné dárky si odnesli i přednášející se zvanými příspěvky. Ceny byly opravdu pěkné (fotoaparáty, fotobrašny, dalekohledy, batůžky, láhve šampaňského ) a do příštích helmintodnů jistě dostatečně motivující. Odborný program byl zpestřen i zdařilou soutěží týmů nazvanou Quiz night. V klání, ve kterém zaznívaly otázky ve stylu: Jaké číslo bot má Roman Kuchta? nakonec zvítězil budějovický tým s lídrem Tomášem Scholzem. Díky právě probíhajícímu čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se naskytla i možnost sportovního vyžití přes televizní obrazovku, za kulturou jsme se vydali 14

16 na zámek do Jindřichova Hradce. Nechyběl ani večer u ohně s opékáním buřtů poslední večer jsme si užili i rožněnou kýtu. Poklidnou atmosféru celého setkání rušily snad jen občasné výpady přísné a nekompromisní paní učitelky, hlídající ve společném areálu svěřené děti na škole v přírodě. Lehce rozpačité byly i některé momenty nad talíři s jídlem. Ani tyto drobnosti však nestačili pokazit všeobecně dobrou náladu a hladký průběh helmintodnů, za který patří dík zejména organizátorům (Roman Kuchta, Celine Levron, Martina Orosová, Mirka Soldanová a další), sponzorům (Olympus, Eppendorf, Zeiss, VWR, Merci, maneko, Mosled, A.S.A.) a v neposlední řadě i všem účastníkům, kteří svými přednáškami, případně i jen pouhou přítomností přispěly k příjemné a nezapomenutelné atmosféře celé akce, kterou si můžete připomenout díky fotografiím různých autorů i v profilu parazitologické společnosti na facebooku. Jana Bulantová TM 15

17 Zápis ze schůze helmintologické sekce ČPS Centrum Česká Kanada u Kunžaku, 10. května 2011 Přítomni (bez titulů): Milan Gelnar, Iveta Hodová, Petr Horák, Božena Koubková, Roman Kuchta, Libor Mikeš, Tomáš Scholz, Mikuláš Oros 1) Helmintologické dny v roce 2012 nebudou, protože se konají České a Slovenské parazitologické dny v Brně. Členům sekce je doporučeno zúčastnit se této konference. Kvůli zrušení Helmintodnů bude možno požádat o vyšší dotaci na Č-S Paradny u RVS. 2) Sborníky abstraktů z Helmintologických dnů budou nadále vydávány před každými Helmintologickými dny s ISBN, zajistí organizátoři. 3) Změny konferenčních poplatků na Helmintologické dny bude více diferencováno mezi členy a nečleny ČPS. Byl schválen návrh na zvýšení poplatků nečlenů nestudentů na 1000 kč. U členů zahraničních parazitologických společností snížené na 800 Kč. Členská sleva na konferenčním poplatku bude přiznána pouze těm, kteří uhradili členský příspěvek ČPS na příslušný rok, kdy se konají Helmintodny, na účet ČPS do 30.4., anebo zaplatí příspěvek hotově pokladníkovi při registraci na Helmintodnech. 4) Byl projednáván požadavek RVS, aby ČPS zvýšila členské příspěvky Helmintologická sekce podává návrh výboru ČPS, aby členské příspěvky nestudentů a postgraduálních studentů byly zvýšeny na 500 Kč/rok s platností od roku Návrh na studentské příspěvky (studenti Bc. a Mgr. studia) je stávajících 250 Kč/rok. Příspěvky seniorů (od 65 let) by rovněž měly zůstat na stávajících 50 Kč/rok. Libor Mikeš byl pověřen za Helmintosekci přednesením tohoto návrhu výboru ČPS. Návrh by měl být projednán až novým výborem, který vzejde z letošních voleb. Zapsal: Roman Kuchta Schválil: Libor Mikeš 16

18 Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie Velké Karlovice, května 2011 Letošní Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie se konalo tradičně ve Velkých Karlovicích. Účastníci této akce, pořádané pod záštitou České parazitologické společnosti (hlavní organizátoři Karel Fajfrlík a Josef Šikula), se opět sešli v příjemném prostředí Horského hotelu Tatra. Vzhledem k paralelně pořádaným Helmintologickým a Jírovcovým protozoologickým dnům bylo setkání letos oproti minulým létům komornější, ale o to příjemnější. Odborný program byl poměrně pestrý a přednášející nás seznámili s mnoha novými poznatky z různých oblastí parazitologie. Dověděli jsme se například jak se využívá Trichomonas vaginalis pro testování nanočástic, co se dá nalézt ve vzorcích ze středověkých jímek a studní nebo jak se daří komárům v povodňových oblastech a vším šatním v Olomouci. Dále jsme vyslechli několik velmi zajímavých a poučných kazuistik, probrali novinky a úskalí některých diagnostických metod a udělali si představu o práci parazitologa v tropické Africe. Bohatý program doplňovali bohužel pouze dva, zato velmi přehledné postery (Střevní parazitózy v ČR sdělení NRL, kde bylo vidět klesající množství pozitivních záchytů a Diphylobothrióza kazuistika). 17

19 Po první dávce přednášek se pozornost přesunula k jiné neméně důležité problematice MS v hokeji. Čtvrtfinálový zápas Česko vs USA s výsledkem 4:0 všem povznesl náladu, takže první večer probíhal ve velmi veselém duchu a nechyběla ani známá klavírní tečka. Čtvrteční přednáškový blok byl doplněn volbami do Výboru ČPS a představením sponzorů akce TEST-LINE, Olympus, DispoLab, BAG a Bio- Rad, kterým patří velké díky. Odpoledne bylo vyhrazeno zábavnému programu, který každý využil podle vlastních představ. Někteří okusili bohaté nabídky sportovního a relaxačního centra horského hotelu Tatra, zbylá část účastníků se vydala pod vedením zkušeného průvodce Olega Ditricha na výlet po nádherném okolí Velkých Karlovic. Při shromažďování před odchodem na výlet v hale hotelu nám slečna na recepci sdělila předpověď počasí místního správce, že odpoledne přijdou přívalové deště. Prý předpovídá s 95% úspěšností. Po vyslechnutí této informace se ještě část výletníků vracela na pokoj pro nepromokavé bundy, deštníky apod. Nicméně neohroženě jsme vyrazili a po celou dobu nám na cestu přes Velký Javorník a Kasárna do Podťaté svítilo sluníčko. Pan správce tentokrát naštěstí nebyl v kondici. Večer nás čekal bohatý raut s překvapením ve formě cimbálové muziky, takže se nejen hodně jedlo, pilo, zpívalo, ale i tančilo a to tak intenzivně, že žádná dáma nezůstala sedět v koutě. Na závěr bych chtěla poděkovat organizátorům, přednášejícím a všem zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry, odborné příspěvky a podnětné diskuse. Myslím, že se všichni budeme těšit na toto setkání opět za dva roky! Denisa Kašičková 18

20 5th Short Course for Young Parasitologists Hamburg, března 2011 V době mezi 16. a 19. březnem letošního roku se v Hamburku, svobodném to německém městském státě s třetím největším přístavem v Evropě, konal kurz pro mladé parazitology z celé Evropy spojený s konferencí a nazvaný 5th Short Course for Young Parasitologists. Tento kurz pořádala již pátým rokem Německá parazitologická společnost (Die Deutsche Gesellschaft für Parasitologie) a hostujícím ústavem letos byl Bernard Nocht Institut für Tropenmedizin v Hamburku. Celý kurz pak měl na starosti Dr. Jude Przyborski a Katharina Dolata z Philips Univerzity v Marburgu a nutno hned na úvod dodat, že organizace byla výborná a bezproblémová, ve velmi přátelském duchu, za což oběma patřily díky všech zúčastněných a také velký dárkový koš s alkoholem a čokoládou. Během pobytu v Hamburku jsme za konferenční poplatek 50 Euro měli zajištěné ubytování v příjemném, i když trochu těsném hostelu, dostupném pěšky z Tropického institutu během zhruba čtvrt hodiny, občerstvení během všech dní kurzu a také dvě velké večeře, přičemž ta druhá byla v honosné restauraci Copper House se švédskými stoly plnými pochutin ze všech světových přístavů a já nevím odkud všude ještě, takže bylo možné si vybrat z mnoha rozmanitých plodů moře, masa, ovoce, sladkostí a pak si nechat na místě vše před vašima očima upravit podle přání. No prostě kdyby celý kurz za moc nestál, tato večeře by vše vynahradila. Na závěr jsme pak podnikli společnou plavbu po Labi a měli tak možnost vidět lodě všech velikostí a tvarů a také obrovskou mašinerii nákladní techniky, která zajišťuje provoz tohoto největšího německého přístavu. 19

21 Samotný kurz tedy trval čtyři dny, lépe řečeno tři dny čistého času, když odečtu čas na ubytovávání a závěrečnou plavbu po Labi, a skládal se z přednášek, workshopů a příspěvků studentů. Z přednášejících byli přítomni: PD. Dr. Joachim Clos vedoucí výzkumné skupiny Clos (Leishmaniasis I) na Bernhard Nocht Institut, zabývající se funkcí a úlohou heat shock proteinů v kontrole životního cyklu leihmanií. Dr. Monica Hagedorn z výzkumné skupiny Hagedorn (Cell Biology) opět na Bernhard Nocht Institut. Tato skupina se zabývá interakcí mezi hostitelskou buňkou a intracelulárním parazitem na modelu mykobakterie Mycobacterium marinum - améba Dictyostelium discoideum. Dalším přednášejícím byl Dr. Freddy Frischknecht z oddělení AG Frischknecht na Heidelberské univerzitní nemocnici, kde studují motilitu plasmodiových sporozoitů ve slinných žlázách přenašečů a při penetraci savčích buněk v různých tkáních především pomocí in vivo mikroskopie. Organizátor kurzu, PD. Dr. habil. Jude Przyborski, PhD vede laboratoř na oddělení Parazitologie na Philipps University v Marburgu, kde se zabývá transportem proteinů z plasmodií do různých kompartmentů hostitelské buňky. Dr. Tobias Spielman vede skupinu vědců v rámci výzkumné skupiny Gilberger na Bernhard Nocht Institut, jejímž tématem je vizualizace procesů přestavby červených krvinek plasmodiemi pomocí mikroskopických technik včetně 3D zobrazování. Posledním z přednášejících byl Prof. Egbert Tannich, MD, vedoucí oddělení molekulární parazitologie na Bernhard Nocht Institut. Na tomto oddělení je zkoumána patogenicita parazitů Entamoeba histolytica a Plasmodium falciparum a dále pak je zde dělána diagnostika parazitárních onemocnění a vývoj nových metod pro zlepšení detekce parazitů v klinických vzorcích. Další částí kurzu byly workshopy. Byly celkem čtyři a vedli je Fredy Frischknecht, Joachim Clos, Tobi Spielmann a Monica Hagedorn. Workshop Ferdy Frischknechta se týkal převodu obrazu z mikroskopu do digitální formy a následné analýzy objektů pomocí programu ImageJ. Joachim Clos nás uvedl do tajů kultivace leishmanií a jejich diferenciace do jednotlivých životních stádií a workshop Tobiase Spielmanna byl o využití konfokální mikroskopie při studiu interakcí mezi plasmodii a hostitelskou buňkou. Během posledního workshopu jsme měli možnost připravit si mimo jiné vzorky na elektronovou mikroskopii a pak je sami pozorovat. Poslední, nikoli však nejméně důležitou částí kurzo-konference, ba naopak, byly příspěvky účastníků. Všichni účastníci jsme byli studenti, ať již na magisterském nebo doktorském stupni, celkem nás bylo dvacet jedna a krom nás tří Pražanů z Karlovy univerzity byli přítomni samozřejmě především Němci (studující a pracující na/v: Philipps University v Marburgu, Interfakultäres Institut für Biochemie v Tübingenu, Institute of Hygiene and Microbiology ve Würzburgu, Heidelberg University, Bernhard Nocht Institute for Tropical 20

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 34. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS PEKLO, Josefův Důl, 26. až 30. dubna 2004 34. Jírovcovy protozoologické dny se budou letos konat v Josefově Dole uprostřed Jizerských hor. Ubytování,

Více

Protozoologická sekce České parazitologické společnosti

Protozoologická sekce České parazitologické společnosti 41. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce České parazitologické společnosti 41. Jírovcovy protozoologické dny Letošní ročník Jírovcových protozoologických dnů se uskuteční od 9. do 13. května

Více

38. Jírovcovy protozoologické dny

38. Jírovcovy protozoologické dny 38. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS Jáchymov 5. 9. května 2008 38. Jírovcovy protozoologické dny Jáchymov 5.5 9.5. 2008 Společné setkání protistologů na 38. Jírovcových protozoologických

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

32. Jírovcovy protozoologické dny

32. Jírovcovy protozoologické dny 32. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce České parazitologické společnosti Kunín, 8.-12. dubna 2002 1 Dobrý den!!! Letošní, již 32. Jírovcovy protozoologické dny, které každoročně pořádá

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

12. HELMINTOLOGICKÉ DNY 2003

12. HELMINTOLOGICKÉ DNY 2003 12. HELMINTOLOGICKÉ DNY 2003 aneb setkání helmintologů Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Rakouska a Skotska 2. cirkulář DOLNÍ VĚSTONICE, 5. 8. května 2003 Vážení přátelé, Naše oblíbená a tradiční konference

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

37. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

37. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 37. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS Vranov nad Dyjí 30. dubna 4. května 2007 37. Jírovcovy protozoologické dny Vranov nad Dyjí 30.4. 4.5. 2007 Společné setkání protistologů na 37.

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze

Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze Jednání bylo svoláno pozvánkou Návrh programu 1. Kontrola zápisu Janský, Perlín 2. Časopisy vydávané ČGS Janský, Perlín, Bičík 3. Zhodnocení Týdne geografie

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno PID:VUVLX000GP12 C. J.: VUVeL-2658 /2012 Počet stran: 6 ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY RUKU V RUCE...

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY RUKU V RUCE... 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody ruku v ruce... 2. - 4. května 2012, Křtiny Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů Konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách 16. 18. dubna 2013, Hotel Cascade, Most Partneři konference: Cíl konference: Jedním ze způsobů rekultivace těžebních jam je jejich zaplavení a vytvoření

Více

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav pedagogických věd, Město Šluknov Hnutí

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Přehled projektů IP14_39 PO2 Rozvoj vzdělávací činnosti na ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc. IP14_40 PO3 Internacionalizace Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel./fax 543 235 303 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 Datum: Místo konání: Přítomni:

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

ČESTNÝ PŘEDSEDA KONFERENCE doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT Praha

ČESTNÝ PŘEDSEDA KONFERENCE doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT Praha 1. cirkulář AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁVAZKŮ STÁTU AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITNÍ

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více