Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010"

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů 129 Členský příspěvek Členský příspěvek redukovaný WWW stránky Knihovna Bulletin alespoň 1x ročně Bulletin častěji 1x ročně 500 Kč 250 Kč NE ANO ANO Kontakt Česká společnost experimentální biologie rostlin Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Viničná Praha 2 Telefon Fax

2 Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, PhD Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Viničná Praha 2 Telefon Fax PŘEHLED VÝSTUPŮ Publikační činnost Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti 1. Bulletin ČSEBR Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet čísel: 2, Recenzováno: NE, ISSN: , WWW: Bulletin ČSEBR vydává naše společnost přibližně 2krát ročně. Jeho obsah se stále dotváří a zatím nemá ustálenou a pevnou strukturu. Považujeme jej za neocenitelný například pro archivaci informací o dějinách jednotlivých kateder a laboratoří, ale také pro připomínání životních jubileí. V poslední době uveřejňujeme také krátké informace o obhájených diplomových a dizertačních pracích. Tím umožňujeme nejen zviditelnění jejich autorů, ale vlastně i nahlížíme do nejsoučasnější vědecké tématiky zastoupené v našich laboratořích. Bulletin zatím publikujeme v papírové verzi s tím, že už několik let diskutujeme o potřebě této formy a o vhodnosti přejít na verzi elektronickou. Zatím bychom rádi zkusili obě formy. Existence mnoha bulletinů či sborníků jiných vědeckých společností i nám naznačuje, že to není jen staromilství a mrhání penězi. I když bez velkorysé finanční podpory Akademie věd ČR bychom se dostali do problémů možná neřešitelných. Ale těšíme se, že i vysoké školy najdou co nejdříve dostatek důvodů, aby se připojily a aktivity vědeckých společností podpořily také finančně. Nemohu v této souvislosti opomenout významnou podporu Rady vědeckých společností, která pracuje také díky podpoře Akademie věd. Vzhledem k úžasnému rozvoji zejména molekulárně biologických metod také při experimentálním zkoumání rostlin na nejrůznějších úrovních v posledních 20 letech se pojem fyziologie rostlin jevil už natolik úzký, že dnes bývá nahrazován výstižnějším pojmem experimentální biologie rostlin. Je to celosvětový trend, který se zákonitě uplatňuje i u nás. Vědecké obory zastoupené v ČSEBR se neomezují jen na čistě laboratorní nebo teoretické, ale vítáme i kolegy a kolegyně terénních oborů a aplikovaných oblastí.

3 Jiné publikace a webové stránky 1. Nátr, L.; Albrechtová, J.; Dvořáková, L.; Vojvodová, P.; Ševčíková, H.: webové stránky Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Forma: www stránka, WWW: Konference a semináře Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský 1. Albrechtová J.; Nátr L.; Dvořáková L.; Fischer L.; Hejnák V.; Hniličková H.; Lipavská H.; Lipavský J.; Martinec J.; Motyka V; Prášil I; Šafářová I; Ševčíková H.; Vaňková R.; Vojvodová P.; Zámečník J.: 12. Konference experimentální biologie rostlin Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 202, Počet slovenských příspěvků: 30, Celkový počet všech účastníků: 280, Počet všech aktivních účastníků: 129, Počet všech slovenských účastníků: 50, Počet aktivních slovenských účastníků: 30, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 12, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 12, WWW: Akce byla medializovaná v časopise Živa a v Akademickém bulletinu, kde vyšel příspěvek doc. Albrechtové "Pražský týden experimentální biologie rostlin". 2. Albrechtová J.; Nátr L.; Dvořáková L.; Fischer L.; Hejnák V.; Hniličková H.; Lipavská H.; Lipavský J.; Martinec J.; Motyka V.; Šafářová I.; Ševčíková H.; Vaňková R.; Vohník M; Vojvodová P; Zámečník J.: 8. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 60, Počet slovenských příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 77, Počet všech aktivních účastníků: 60, Počet všech slovenských účastníků: 20, Počet aktivních slovenských účastníků: 15, WWW: Akce byla medializovaná v časopise Živa a v Akademickém bulletinu, kde vyšel příspěvek doc. Albrechtové "Pražský týden experimentální biologie rostlin".

4 Seminář, workshop (pod 50 účastníků) česko-slovenský 1. Opatrný Z.; Albrechtová J.: Biopaliva v kontextu politiky, ekonomie a biologie Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: PřF UK, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 5, Celkový počet všech účastníků: 100, Počet všech aktivních účastníků: 5, Počet všech slovenských účastníků: 5, Poznámka k počtu účastníků: odhad dle kapacity posluchárny, WWW: Pořádané akce Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům 1. Cena za nejlepší prezentaci na 8. konferenci doktorandů experimentální biologie rostlin Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , WWW: Tři nejlepší přednášející na 8. Konferenci doktorandů experimentální biologie rostlin obdrželi věcné a finanční ceny a také možnost předvést svou prezentaci na 12. Konferenci experimentální biologie rostlin. 2. Cena doc. M. Kutáčka na 12. konferenci experimentální biologie rostlin Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , WWW: Soutěž mladých rostlinných biologů do 35 let o nejlepší přednášku. 3. Cena dr. M. Luxové na 12. konferenci experimentální biologie rostlin Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: , WWW: Soutěž mladých rostlinných biologů do 35 let o nejlepší posterovou prezentaci. Ostatní akce 1. Albrechtová, J.; Lipavská, H.; Krekule J.; Kutík, J.; Nátr, L.: Odhalení pamětní desky profesora B. Němce Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: laická, Místo konání: PřF UK, Doba konání: , Jazyky: český, Počet účastníků: 200, WWW: O akci byly publikovány články v časopise živa a v Akademickém bulletinu.

5 Projekty Projekty RVS 1. Nátr L.; Vojvodová P.; Barták M.;: Bulletin ČSEBR Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: 2. Albrechtová, J.; Dvořáková, L.; Nátr, L; Ševčíková, H.; Vojvodová, P.: webová stránka ČSEBR Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: 3. Albrechtová J.; Lipavská H., Nátr L., Kutík, J.: Zhotovení pamětní desky B. Němce a její slavnostní odhalení Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně, WWW: 4. Zažímalová E; Nátr L.; Albrechtová J.: Cena doc. M. Kutáčka na 12. konferenci experimentální biologie rostlin Podíl: vedlejší, Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: Soutěž mladých rostlinných biologů do 35 let o nejlepší přednášku. 5. Mistrík I; Nátr L.; Albrechtová J.: Cena dr. M. Luxové na 12. konferenci experimentální biologie rostlin Podíl: vedlejší, Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: Soutěž mladých rostlinných biologů do 35 let o nejlepší posterovou prezentaci. 6. Nátr L.; Albrechtová J.; Lhotáková Z.: Cena za nejlepší prezentaci na 8. konferenci doktorandů experimentální biologie rostlin Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: Tři nejlepší přednášející na 8. Konferenci doktorandů experimentální biologie rostlin obdrželi věcné a finanční ceny a také možnost předvést svou prezentaci na 12. Konferenci experimentální biologie rostlin.

6 Mezinárodní aktivity Kolektivní členství v mezinárodních společnostech 1. The Federation of European Societies of Plant Biology, FESPB WWW: Účast na mezinárodních akcích (za společnost) 1. Annual Meeting SEB 2010, Prague, zvaná přednáška Women in Science dinner Místo konání: Praha, Doba konání: , WWW: Jana Albrechtová byla zvanou přednášející na Women in Science dinner pořádané Society of Experimental Biology (http://www.sebiology.org/) v rámci Annual Meeting SEB Přednáška měla název: "Networking and being part of a professional community in science is indispensable and may contribute to important changes in the future - sharing experience in involvement in learned societies". Ostatní Mediální výstupy 1. Nátr L.; Albrechtová J.: Článek o České společnosti experimentální biologie rostlin v Akademickém bulletinu Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Jazyky: český, WWW: 2. Krekule, J.: Článek o odhalení pamětní desky B. Němce v časopise Živa Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: laická, Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: časopis Živa, Jazyky: český, WWW: 3. Albrechtová J.: Článek v časopise Živa propagující 12. Konferenci experimentální biologii rostlin Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: laická, Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: časopis Živa, Jazyky: český, WWW:

7 4. Krekule, J.: Článek o odhalení pamětní desky B. Němce v Akademickém bulletinu Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: laická, Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: Akademický bulletin, Jazyky: český, WWW: 5. Albrechtová, J.: Článek v Akademickém bulletinu "Pražský týden experimentální biologie rostlin" Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: laická, Doba konání: , Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Poznámka ke sdělovacímu prostředku: Akademický bulletin, Jazyky: český, WWW: ==> Celkový počet výstupů: 22 <== Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Mgr. Hana Ševčíková Zprávu vygeneroval: spol :18:48

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU XXXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 22. dubna 2010 Bod programu: 2b ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Martin Franc To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Historiky přírodních věd bývají často vědci za odborným zenitem. Koneckonců i Bohumil Němec k závěru své dlouhé kariéry se ne vždy s největším

Více

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Obsah Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více