STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 7. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1 Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů. MML, Odbor majetkové správy Zpracoval: Schválil: Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy Projednáno: Rada města dne Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec Kysela Tomáš v. r. - náměstek primátora pro technickou správu majetku města 1/4

2 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Návrh usnesení 1. záměr prodeje pozemku p. č. 4158/8, o výměře 17 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč; 2. záměr prodeje pozemku p. č. 1841/2, o výměře 86 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č a p. č. 1844, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty; 3. záměr prodeje pozemku p. č. 551/2, o výměře 3 m 2 (odděleného z pozemku p. č. 551 Geometrickým plánem č /2016 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 4 000,- Kč; 4. záměr prodeje pozemku p. č. 737/3, o výměře 22 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč; 5. a) záměr prodeje pozemku p. č. 556/2, o výměře 17 m 2, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč; b) zřízení předkupního práva věcného k pozemku p. č. 556/2 o výměře 17 m 2, jehož součástí je stavba, k. ú. Horní Růžodol ve prospěch statutárního města Liberec pro případ prodeje i jiných způsobů zcizení, toto předkupní právo bude zřízeno bezúplatně 6. záměr prodeje pozemku p. č. 465/7, o výměře 203 m 2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty; 7. záměr prodeje pozemku p. č. 867, o výměře 80 m 2, k. ú. Staré Pavlovice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty; 8. záměr prodeje pozemku p. č. 682/7, o výměře 70 m 2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. 2/4

3 ukládá zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 3/4

4 Důvodová zpráva: Záměry prodeje pozemků mají vždy u každého jednotlivého případu krátkou důvodovou zprávu. Celkem se jedná o 8 případů. Přílohy: podklady pro jednání 4/4

5 ZÁMĚRY PRODEJE POZEMKŮ 1. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST (8 případů) DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Na tomto pozemku se nachází stavba garáže, která je ve vlastnictví žadatele. Jedná se o stavební pozemek. Pozemky pod stavbami staršími 5-ti let jsou osvobozeny od DPH. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Liberec pozemek p.č. 4158/8 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: ochrana důvod předložení: záměr: využití dle územ. plánu: H.Kaplová I. Roncová zastavěná plocha a nádvoří žádost viz žádost stabilizovaná plocha smíšená městská, pozemek pod garáží Dle vyjádření Stav. úřadu se jedná o stavební pozemek. závazky a břemena: - pronájem pozemku: - prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 001 cenové pásmo/kategorie: I/B Cena dle interního předpisu: 2 000,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,30 jednotková cena: Kč/m 2 výměra: 17m 2 sleva 50%: 1 300,-Kč/m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje Celková cena: (pozemek je osvobozen od DPH) ,-Kč 1 000,-Kč ,-Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas legalizace stavu EP: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 4158/8, o výměře 17m 2, k. ú. Liberec 4

6 NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 4158/8, o výměře 17m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4158/8, o výměře 17m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. 5

7 6

8 7

9 8

10 2. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatelka žádá o prodej tohoto pozemku, který sousedí s pozemky a bytovým domem v jejím vlastnictví. Jedná se o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Liberec pozemek p.č. 1841/2 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: ochrana důvod předložení: záměr: využití dle územ. plánu: H.Kaplová I. Roncová ostatní plocha, manipulační plocha žádost viz žádost stabilizovaná plocha smíšená městská, pozemky ve dvoře, výškově posunuté Dle vyjádření Stav. úřadu se jedná o stavební pozemek závazky a břemena: - pronájem pozemku: - prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 002 cenové pásmo/kategorie: II/B Cena dle interního předpisu: 1 360,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,40 jednotková cena: 1 910,- Kč/m 2 výměra: 86m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje Celková cena: ,-Kč 1 000,-Kč ,-Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas EP: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č.1 841/2, k. ú. Liberec. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1841/2, o výměře 86 m 2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č a 1844, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 9

11 NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje pozemku p.č.1841/2, o výměře 86m 2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č.1843, 1844, k.ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1841/2, o výměře 86m 2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č.1843, 1844, k.ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 10

12 11

13 12

14 13

15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 3. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST Žadatelka žádá o prodej pozemku p. č. 551/2 (odděleného z p.p.č.551 GP č /2016 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, z důvodu legalizace stavu plocha 3 m 2 se nachází pod stavbou. Jedná se o stavební pozemek. Pozemky pod stavbami staršími 5ti let jsou osvobozeny od DPH. Popis majetkosprávní operace: kat. území: Starý Harcov pozemek p. č. 551/2 (oddělen z p. p. č. 551 GP č /2016 ze dne ) zpracovala: kontrolovala: M. Franicová I. Roncová druh pozemku: zastavěná plocha ochrana: - důvod předložení: záměr: žádost vlastníka pozemků p. č. 816 včetně stavby, 817 a 818, vše k. ú. Starý Harcov sjednocení vlastnictví legalizace stavu využití dle územ. plánu: stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého cíp pozemku pod stavbou závazky a břemena: - pronájem pozemku: - prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 037 cenové pásmo/kategorie: III/B cena dle interního předpisu: 1360,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,25 jednotková cena: 1700,- Kč/m 2 výměra: 3 m 2 50% sleva: 850,- Kč základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: 3000,- Kč 1 000,- Kč Celková cena 4 000,- Kč (pozemek osvobozen od DPH) Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas SU: souhlas ZP: souhlas doporučení informovat kupujícího o povinnosti souhlasu s jakoukoli stavbou do 50 m od lesa dle 14 odst. 2 lesního zákona OD: souhlas 14

16 DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 551/2, k. ú. Starý Harcov. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 551/2, o výměře 3 m 2, (odděleného z pozemku p. č. 551 Geometrickým plánem č /2016 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 4 000,- Kč. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 551/2, o výměře 3 m 2, (odděleného z pozemku p. č. 551 Geometrickým plánem č /2016 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 4 000,- Kč. 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 4. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatelka žádá o prodej pozemku p. p. č. 737/3, k. ú. Liberec, z důvodu legalizace stavu a sjednocení vlastnictví. Jedná se o stavební pozemek. Pozemky pod stavbami staršími 5ti let jsou osvobozeny od DPH. Popis majetkoprávní operace kat. území: Liberec pozemek p. č. 737/3 zpracovala kontrolovala druh pozemku ochrana důvod předložení : M. Franicová : I. Roncová : zastavěná plocha a nádvoří : budova, pozemek v památkové zóně : žádost záměr : legalizace stavu odkup pozemku pod stavbou (žadatel je vlastník garáže na p. p. č. 737/3. k. ú. Liberec LV 10149) využití dle územ. plánu : stabilizovaná plocha bydlení čistého, součástí městské památkové zóny pozemek pod garáží závazky a břemena : - pronájem pozemku : ano NS p. prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 034 cenové pásmo/kategorie: II./ B cena dle interního předpisu: 1360,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,4 jednotková cena: 1910,- Kč/m 2 výměra celkem: 22 m 2 sleva 50% 960,- Kč/m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena: ,- Kč 1 000,- Kč ,- Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas SU: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas 21

23 DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 737/3, k. ú Liberec. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 737/3, o výměře 22 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 737/3, o výměře 22 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč. 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 5. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 556/2, k. ú. Horní Růžodol, z důvodu legalizace stavu a sjednocení vlastnictví, odkup pozemku pod stavbou. Pozemky pod stavbami staršími 5-ti let jsou osvobozeny od DPH. Dle vyjádření Stavebního úřadu se nejedná o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace kat. území: Horní Růžodol pozemek p. č. 556/2 zpracovala kontrolovala : M. Franicová : I. Roncová druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří ochrana : ne důvod předložení : žádost záměr : legalizace stavu - odkup pozemku pod stavbou (žadatel je majitel stavby na p. p. č. 556/2 LV 632, k. ú. Horní Růžodol) využití dle územ. plánu : návrhová plocha urbanizované zeleně zeleň rekreační pozemek pod chatkou, součást zahrádek závazky a břemena : ne pronájem pozemku : ano p. prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 084 cenové pásmo/kategorie: III/E cena dle interního předpisu: 450,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,40 jednotková cena: 630,- Kč/m 2 výměra celkem: 17 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena cca: (pozemek osvobozen od DPH) ,- Kč 1 000,- Kč ,-Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas, s podmínkou předkupního práva za stejnou cenu SU: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas 27

29 DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 556/2, k. ú Horní Růžodol. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí: a) se záměrem prodeje pozemku p. č. 556/2, o výměře 17 m 2, k. ú. Horní Růžodol, s předkupním právem vlastníka stavby na pozemku, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč. b) se zřízením předkupního práva věcného k pozemku p.č. 556/2 o výměře 17 m 2, jehož součástí je stavba, k. ú. Horní Růžodol ve prospěch statutárního města Liberec pro případ prodeje i jiných způsobů zcizení, toto předkupní právo bude zřízeno bezúplatně NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje: a) záměr prodeje pozemku p. č. 556/2, o výměře 17 m 2, k. ú. Horní Růžodol, s předkupním právem vlastníka stavby na pozemku, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč. b) zřízení předkupního práva věcného k pozemku p.č. 556/2 o výměře 17 m 2, jehož součástí je stavba, k. ú. Horní Růžodol ve prospěch statutárního města Liberec pro případ prodeje i jiných způsobů zcizení, toto předkupní právo bude zřízeno bezúplatně 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 6. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatelé žádají o prodej pozemku p. č. 465/7, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, z důvodu legalizace stavu a sjednocení vlastnictví. Pozemek mají v nájmu a dlouhodobě ho užívají. Dle vyjádření Stavebního úřadu se jedná o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace kat. území: Radčice u Krásné Studánky pozemek p. č. 465/7 zpracovala kontrolovala druh pozemku : M. Franicová : I. Roncová : trvalý travní porost ochrana : zemědělský půdní fond důvod předložení : žádost, žadatel je majitelem pozemků p. č. 465/9, p. č. st.202, p. č. 679, vše k. ú. Radčice u Krásné Studánky záměr využití dle územ. plánu : sjednocení vlastnictví, žadatel pozemek užívá na základě nájemní smlouvy : plocha zahrádek a chatových osad zahrádky a zahrádkové osady závazky a břemena : - pronájem pozemku : ano - NS p. prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 069 cenové pásmo/kategorie: V/C cena dle interního předpisu: 440,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,35 jednotková cena: 600,- Kč/m 2 výměra celkem: cca 203 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena: ,- Kč 1 000,- Kč ,- Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas, legalizace stavu SU: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas, ale doporučení informovat kupujícího, že se pozemek nachází do 50 m od lesního pozemku a o podmíněnosti jakékoliv výstavby v tomto pásmu souhlasem dle 14 odst. 2 lesního zákona OD: souhlas 33

35 DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 465/7, k. ú Radčice u Krásné Studánky. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 465/7, o výměře 203 m 2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 465/7, o výměře 203 m 2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. NÁVRH USNESENÍ ZM:. Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 465/7, o výměře 203 m 2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 7. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 867, k. ú. Staré Pavlovice, z důvodu sjednocení vlastnictví. Dle vyjádření Stavebního úřadu se jedná o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace kat. území: Staré Pavlovice pozemek p. č. 867 zpracovala kontrolovala druh pozemku : M. Franicová : I. Roncová : zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) ochrana : důvod předložení : žádost, žadatel je majitelem pozemku p. č. 868, k. ú. Staré Pavlovice záměr využití dle územ. plánu : sjednocení vlastnictví : stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého zpevněná plocha závazky a břemena : - pronájem pozemku : - prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 016 cenové pásmo/kategorie: III/A cena dle interního předpisu: 1 700,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,25 jednotková cena: 2 130,- Kč/m 2 výměra celkem: 80 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena: ,- Kč 1 000,- Kč ,- Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas SU: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas 39

41 DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 867, k. ú. Staré Pavlovice NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 867, o výměře 80 m 2, k. ú. Staré Pavlovice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 867, o výměře 80 m 2, k. ú. Staré Pavlovice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 867, o výměře 80 m 2, k. ú. Staré Pavlovice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 8. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 682/4, k. ú. Růžodol I, z důvodu sjednocení vlastnictví. Do ceny pozemku bude zahrnuta cena hřiště a laviček. Dle vyjádření Stavebního úřadu se jedná o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace kat. území: Růžodol I pozemek p. č. 682/7 zpracovala kontrolovala druh pozemku : M. Franicová : I. Roncová : ostatní plocha (jiná plocha) ochrana : - důvod předložení : žádost, žadatel je majitelem pozemků p. č. 682/2 a 682/8, vše k. ú. Růžodol I záměr využití dle územ. plánu : sjednocení vlastnictví : stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení městského dětské hřiště závazky a břemena : - pronájem pozemku : - prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 018 cenové pásmo/kategorie: III/F cena dle interního předpisu: 220,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,50 jednotková cena: 330,- Kč/m 2 výměra celkem: 70 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena: ,- Kč ,- Kč (vybavení hřiště) ,- Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas do ceny pozemku zahrnout i cenu hřiště, včetně laviček SU: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 682/7, k. ú Růžodol I. 45

47 NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 682/7, o výměře 70 m 2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 682/7, o výměře 70 m 2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. 46

48 47

49 48

50 49

51 50

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemku Stručný obsah: Zájemce žádá o odkoupení pozemku,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku Stručný obsah: Žádost ČEZ Distribuce, a.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - Staré Pavlovice Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr bezúplatného převodu pozemku - náprava prodeje z r. 2014 Stručný obsah: Sport Servis

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr budoucího prodeje pozemku Stručný popis:žádost ČEZ Distribuce,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemků od ČR - ÚZSVM - Doubí u Liberce Stručný obsah: Úřad

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemku od ČR - ÚZSVM Stručný obsah: ZM neschválilo bezúplatný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu Stručný popis:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Čechova Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace-záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM-Františkov u Liberce Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků Stručný obsah: Krajská správa silnic Libereckého

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Stavební Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitostí od ČR - ÚZSVM - ul.hrubínova, Al.výšina Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od SPÚ Stručný obsah: Státní pozemkový

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej objektu a pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Jitka Pekařová Odbor ekonomiky a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Zelná a Londýnská Stručný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Hrazená Stručný obsah:

Více

12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8

12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8 12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8 zpracoval: kontroloval: M. Hozáková V. Ježková druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří ochrana: - důvod předložení:

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17

6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17 6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: ochrana: důvod předložení: záměr: využití dle územ. plánu: H.Kaplová M.Hozáková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 16. PRODEJ P.P.Č. 395/50 Věc: Prodej p.p.č. 395/50 při ul. Svornosti Důvod předložení:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - změna usnesení - LOKALITA "Vesec u Liberce - K Sportovnímu areálu.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku Stručný obsah: Jedná se o výkup části pozemku

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného převodu Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014 Bod pořadu jednání: 13. ZRUŠENÍ USNESENÍ Věc: Zrušení usnesení č. 108/06/2014 ze dne 18.6.2014 Důvod předložení:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26.09.2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2773 Věc: Prodej p.p.č. 2773 při ul. Tanvaldská Důvod předložení:

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Budoucí prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26.6.2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Starosta. Návrh usnesení

Starosta. Návrh usnesení Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 13. 02. 2019 Bod pořadu jednání: 11. BUDOUCÍ PRODEJ POZEMKU ČÁSTI P.P.Č. 2152/4 Věc: Budoucí prodej pozemku - části

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M

S T A T U T Á R N Í M S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 5. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 5. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej stavby bez čp/če Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 Bod pořadu jednání: Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní vypořádání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemene Zpracoval: odbor,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Směnná smlouva pozemky v k.ú. Starý Harcov Stručný obsah: Na základě žádosti na uzavření

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2016 Bod pořadu jednání: Prodej pozemků Libereckému kraji Stručný obsah: RM a ZM v září 2015 schválili záměr prodeje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky)

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 4. CENA: dle znaleckého posudku č. 1305/08 ze dne 25.7.2008 a znaleckého posudku č. 1317/08

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 85/1, 85/2, 58/3, 85/4

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 08. zasedání zastupitelstva města dne: 29.09.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh k pořízení 86. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 86/1, 86/2, 86/3, 86/4,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 2. schůze rady města dne: 16.01.2018 Bod pořadu jednání: Návrh k pořízení 97. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 97/1-97/4 Stručný obsah: Návrh na změnu územního plánu

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více