STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 8. schůze rady města dne: Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1 Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů. Důvod předložení: na základě žádosti MML, Odbor majetkové správy Zpracoval: Projednáno s: Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města Ing. Karolína Hrbková - náměstkyně pro veřejnou zeleň, životní prostředí a cestovní ruch Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy K projednání v radě přizván(a): Předpokládaná doba projednání (min): 5 Po schválení předložit na jednání: ZM /4

2 Rada města po projednání souhlasí Návrh usnesení 1. se záměrem prodeje pozemku p. č. 533/1, o výměře 802 m 2, k. ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 532, k. ú.františkov u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1: dle interního předpisu ve výši ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; NEBO VARIANTY č. 2. dle znaleckého posudku ve výši ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 2. se záměrem prodeje pozemku p. č. 4085/3, o výměře 5 m 2, (odděleno z pozemku p. č. 4085/1 geometrickým plánem č /2015 ze dne ), k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 3. se záměrem prodeje pozemku p. č. 3902/2, o výměře 54 m 2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 4. se záměrem prodeje pozemku p. č.1429/419, o výměře 64 m 2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč; 5. se záměrem prodeje pozemku p. č. 840/6, o výměře 168 m 2, (odděleno z pozemků p. č. 840/1 a p. č. 857/1 geometrickým plánem č /2008 ze dne ), k. ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 6. se záměrem prodeje pozemků p. č. 2728/2, o výměře 430 m 2, a p. č. 2728/4, o výměře 131 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků bytových jednotek související budovy na pozemku p. č. 2729, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1 dle interního předpisu ve výši ,- Kč NEBO VARIANTY č. 2. dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč 2/4

3 ukládá předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města. 3/4

4 Důvodová zpráva Záměry prodeje pozemků mají vždy u každého jednotlivého případu krátkou důvodovou zprávu. Celkem je 6 případů. Přílohy: 1. Záměry prodeje pozemků - 6 případů 2. ZP k bodu Koš. ZM 4/4

5 ZÁMĚRY PRODEJE POZEMKŮ (6 případů) 1. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatelé žádají o prodej pozemku z důvodu vlastnictví bytového domu č.p.40 na pozemku p.č.533/2. Bez vstupu na požadovaný pozemek se nemohou k domu z této strany dostat a činit jakékoliv opravy či údržbu. Budoucí využití pozemku by bylo jako zahrada pro dům. Jedná se o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Františkov u Liberce pozemek p.č. 533/1 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: důvod předložení: ochrana: záměr: H.Kaplová I. Roncová trvalý travní porost žádost sjednocení vlastnictví využití dle územ. plánu: stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého, zahrada Dle vyjádření Stavebního úřadu se jedná o stavební pozemek. závazky a břemena: - pronájem pozemku: - zveřejněno: prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 021 cenové pásmo/kategorie: III/C cena dle interního předpisu: 680,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,45 jednotková cena: 990,- Kč/m 2 výměra: 802m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje (GP) Celková cena dle IP: cena dle ZP: náklady spojené s realizací prodeje (ZP) Celková cena dle ZP: ,- Kč 1 000,- Kč ,-Kč + 21%DPH ,-Kč 2 880,-Kč ,-Kč + 21%DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas EP: souhlas 4

6 DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p.č.533/1, k.ú. Františkov u Liberce NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 533/1 o výměře 802m 2 v k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 532, k.ú.františkov u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1 dle interního předpisu ve výši ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NEBO VARIANTY č.2. dle znaleckého posudku ve výši ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje pozemku p.č. 533/1 o výměře 802m 2 v k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 532, k.ú.františkov u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1 dle interního předpisu ve výši ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NEBO VARIANTY č.2. dle znaleckého posudku ve výši ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 533/1 o výměře 802m 2 v k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 532, k.ú.františkov u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1 dle interního předpisu ve výši ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NEBO VARIANTY č.2. dle znaleckého posudku ve výši ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 5

7 6

8 7

9 8

10 2. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej pozemku pod stavbou trafostanice, která je v jeho vlastnictví dodržení závazku na základě Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy reg. č. 4/11/0086, uzavřené dne Popis majetkoprávní operace: kat. území: Liberec pozemek p.č. 4085/3 (odděleno z p.p.č.4085/1) zpracoval: kontroloval: H.Kaplová I. Roncová druh pozemku: ost.plocha-zeleň ochrana: důvod předložení: žádost ČEZ Distribuce, a.s. záměr: prodej pozemku pod stavbou trafostanice dodržení závazku na základě Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy reg.č.4/11/0086, uzavřené dne využití dle územ. plánu: stabilizované plochy smíšené městské, pozemek pod trafostanicí Dle vyjádření Stavebního úřadu se jedná o stavební pozemek. závazky a břemena: ano pronájem pozemku: - prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků výměra: 5m 2 cena dle znaleckého posudku : náklady spojené s realizací prodeje: celková cena (bez DPH): 9 500,-Kč 1 000,-Kč ,-Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas EP: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas OS: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic prodej pozemku doporučuje. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.4085/3, o výměře 5m 2, (odděleného z pozemku p.č.4085/1 geometrickým plánem č /2015 ze dne ) k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.4085/3, o výměře 5m 2, (odděleného z pozemku p.č.4085/1 geometrickým plánem č /2015 ze dne ) k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 3. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Budoucí investor stavby bytového domu U Valchy žádá o odprodej tohoto malého pozemku výstavba domu + zahrada. Jedná se o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Liberec pozemek p.č. 3902/2 zpracoval: kontroloval: H.Kaplová I. Roncová druh pozemku: orná půda ochrana: zemědělský půdní fond důvod předložení: žádost záměr: viz žádost využití dle územ. plánu: stabilizovaná plocha bydlení městského, zarostlý pozemek Dle vyjádření Stav. úřadu se jedná o stavební pozemek závazky a břemena: - pronájem pozemku: - prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 031 cenové pásmo/kategorie: II/A Cena dle interního předpisu: 1 700,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,25 jednotková cena: 2 130,- Kč/m 2 výměra: 54m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje Celková cena: ,-Kč 1 000,-Kč ,-Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas EP: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas OS: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p.č.3902/2, k.ú. Liberec. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.3902/2, o výměře 54m 2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 16

18 NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje pozemku p.č.3902/2, o výměře 54m 2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.3902/2, o výměře 54m 2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 17

19 18

20 19

21 20

22 4. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej pozemku pod stavbou, která je v jeho vlastnictví. Jedná se o stavební pozemek. Pozemky pod stavbami staršími 5-ti let jsou osvobozeny od DPH. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Rochlice u Liberce pozemek p.č. 1429/419 zpracoval: kontroloval: H.Kaplová I. Roncová druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří ochrana: důvod předložení: žádost záměr: viz žádost využití dle územ. plánu: Dle vyjádření Stav. úřadu se jedná o stavební pozemek. závazky a břemena: - pronájem pozemku: ano prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 048 cenové pásmo/kategorie: III/B Cena dle interního předpisu: 1360,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,50 jednotková cena: 2 040,- Kč/m 2 výměra: 64m 2 sleva 50% 1 020,-Kč/m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje Celková cena: ,-Kč 1 000,-Kč ,-Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas EP: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas OS: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p.č.1429/419, k.ú. Rochlice u Liberec. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.1429/419, o výměře 64m 2, k.ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1429/419, o výměře 64m 2, k.ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. 21

23 22

24 23

25 24

26 5. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatelka žádá o prodej pozemku p. č. 840/6 (odděleno z p.p.č. 840/1 a p.p.č. 857/1 GP č /2008 ze dne ), k. ú. Dolní Hanychov, z důvodu zkulturnění pozemku a odstranění skládky od přilehlých garáží. Jedná se o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Dolní Hanychov pozemek p. č. 840/6 zpracovala : M. Franicová (oddělen z p.p.č. 840/1a a p.p.č. 857/1 GP ze dne ) kontrolovala : I. Roncová druh pozemku : ostatní plocha (manipulační plocha) ochrana : - důvod předložení : žádost vlastníka pozemků p. č. 422/5, p. č. 422/9, p. č. 422/14, p. č. 422/15, vše k. ú. Dolní Hanychov záměr využití dle územ. plánu závazky a břemena pronájem pozemku prodej dle : zkulturnění pozemku, odstranění skládky od přilehlých garáží a osázení zelení : plocha pro dopravu areál řadových garáží neudržovaný pozemek dle vyjádření stav. úřadu se jedná o stavební pozemek : ne : ne : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 024 cenové pásmo/kategorie: IV/ F cena dle interního předpisu: 150,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,40 jednotková cena: 210,- Kč/m 2 výměra celkem: 168 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena: ,- Kč 5 050,- Kč ,- Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas - doporučení nabídnout k prodeji celý pruh pozemků za garážemi majitelům sousedních pozemků SU: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas 25

27 DOPORUČENÍ MSMA: NÁVRH USNESENÍ RM: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 840/6, k. ú. Dolní Hanychov. Rada města dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 840/6, o výměře 168 m 2, (odděleného z pozemků p. č. 840/1 a p. p. č. 857/1 geometrickým plánem č /2008 ze dne ), k. ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 840/6, o výměře 168 m 2, (odděleného z pozemků p. č. 840/1 a p. p. č. 857/1 geometrickým plánem č /2008 ze dne ), k. ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 6. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej pozemků p. p. č. 2728/2 a 2728/4, k. ú. Liberec u bytového domu č. p. 252 v ul. Husova, Liberec 5 pro účel zahrady. Pozemky budou přednostně nabídnuty k prodeji právnické osobě složené z vlastníků bytových jednotek budovy č. p. 252 na pozemku p. č. 2729, k. ú. Liberec. Jedná se o stavební pozemek, související s budovou starší 5-ti let, který je osvobozen od DPH. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Liberec zpracoval: kontroloval: J. Krebsová I. Roncová pozemky p.č. 2728/2, p.č.2728/4 druh pozemků: ochrana: důvod předložení: záměr: p. č. 2728/2, p. č. 2728/4 - zahrada p. č. 2728/2, p. č. 2728/4 - zemědělský půdní fond žádost odkup pozemků pro účel zahrady využití dle územ. plánu: stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení městského pozemek v proluce mezi domy dle vyjádření stavebního úřadu se jedná o stavební pozemek závazky a břemena: ne pronájem pozemku: ne prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 034 cenové pásmo/kategorie: II/C cena dle interního předpisu: 680,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,20 jednotková cena: 820,- Kč/m 2 výměra celkem: 561 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje (GP) Celková cena dle IP: (osvobozen od DPH) cena dle ZP: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena dle ZP: (osvobozen od DPH) ,- Kč 1 000,- Kč ,-Kč ,- Kč 5 900,- Kč ,- Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas SU: souhlas předpokládáme, že bude pozemek nabídnut i ostatním vlastníkům bytů v navazujícím domě SR: nedoporučujeme prodej jednotlivci, nabídnout společenství vlastníků bytových jednotek č. p. 252 SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas 33

35 DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje prodej pozemků p. č. 2728/2 a p. č. 2728/4, k. ú Liberec. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 2728/2, o výměře 430 m 2, a p. č. 2728/4, o výměře 131 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků bytových jednotek související budovy na pozemku p. č. 2729, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1 dle interního předpisu ve výši ,- Kč NEBO VARIANTY č. 2. dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje pozemků p. č. 2728/2, o výměře 430 m 2, a p. č. 2728/4, o výměře 131 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek související budovy na pozemku p. č. 2729, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1 dle interního předpisu ve výši ,- Kč NEBO VARIANTY č. 2. dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2728/2, o výměře 430 m 2, a p. č. 2728/4, o výměře 131 m 2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek související budovy na pozemku p. č. 2729, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1 dle interního předpisu ve výši ,- Kč NEBO VARIANTY č. 2. dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč 34

36 35

37 36

38 37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemku Stručný obsah: Zájemce žádá o odkoupení pozemku,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku Stručný obsah: Žádost ČEZ Distribuce, a.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr budoucího prodeje pozemku Stručný popis:žádost ČEZ Distribuce,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků Stručný obsah: Krajská správa silnic Libereckého

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu Stručný popis:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemků od ČR - ÚZSVM - Doubí u Liberce Stručný obsah: Úřad

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr bezúplatného převodu pozemku - náprava prodeje z r. 2014 Stručný obsah: Sport Servis

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace-záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM-Františkov u Liberce Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Čechova Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - Staré Pavlovice Stručný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemku od ČR - ÚZSVM Stručný obsah: ZM neschválilo bezúplatný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Stavební Stručný obsah:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 16. PRODEJ P.P.Č. 395/50 Věc: Prodej p.p.č. 395/50 při ul. Svornosti Důvod předložení:

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej objektu a pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Jitka Pekařová Odbor ekonomiky a

Více

12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8

12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8 12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8 zpracoval: kontroloval: M. Hozáková V. Ježková druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří ochrana: - důvod předložení:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku Stručný obsah: Jedná se o výkup části pozemku

Více

6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17

6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17 6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: ochrana: důvod předložení: záměr: využití dle územ. plánu: H.Kaplová M.Hozáková

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitostí od ČR - ÚZSVM - ul.hrubínova, Al.výšina Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od SPÚ Stručný obsah: Státní pozemkový

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2773 Věc: Prodej p.p.č. 2773 při ul. Tanvaldská Důvod předložení:

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Zelná a Londýnská Stručný

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014 Bod pořadu jednání: 13. ZRUŠENÍ USNESENÍ Věc: Zrušení usnesení č. 108/06/2014 ze dne 18.6.2014 Důvod předložení:

Více

Starosta. Návrh usnesení

Starosta. Návrh usnesení Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 13. 02. 2019 Bod pořadu jednání: 11. BUDOUCÍ PRODEJ POZEMKU ČÁSTI P.P.Č. 2152/4 Věc: Budoucí prodej pozemku - části

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Hrazená Stručný obsah:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - změna usnesení - LOKALITA "Vesec u Liberce - K Sportovnímu areálu.

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Budoucí prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26.6.2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26.09.2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemene Zpracoval: odbor,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky)

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 4. CENA: dle znaleckého posudku č. 1305/08 ze dne 25.7.2008 a znaleckého posudku č. 1317/08

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 08. zasedání zastupitelstva města dne: 29.09.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej stavby bez čp/če Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 Bod pořadu jednání: Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní vypořádání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného převodu Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Záměr prodeje pozemků s budovami Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 2. schůze rady města dne: 16.01.2018 Bod pořadu jednání: Návrh k pořízení 97. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 97/1-97/4 Stručný obsah: Návrh na změnu územního plánu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2016 Bod pořadu jednání: Prodej pozemků Libereckému kraji Stručný obsah: RM a ZM v září 2015 schválili záměr prodeje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2012 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dodací Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 1. 2009 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 15. 12. 2011 III. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej Pozemků 1. Zastupitelstvo města

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne : 26.11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více