32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013"

Transkript

1 32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony, sady a materiálu I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. VY_12_INOVACE_01_02_32 Vzdělávací oblast dle RVP Tematický celek dle ŠVP Předmět, obor, ročník Anotace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Úřední dopis, žádost, životopis Česky jazyk a literatura, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských stojů, 3. ročník Pracovní list je určen k osvojení znalostí a dovedností v oblasti administrativního stylu. Žák se orientuje v oblasti administrativního stylu, získá přehled o základních slohových útvarech a jazykových prostředcích administrativního stylu, aby dokázal vytvořit základní útvary, jako jsou úřední dopis a životopis. Realizátorem tohoto proj ektu je Ob chodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Administrativní styl Administrativní styl Administrativní styl je jedním z funkčních stylů (vedle funkčního stylu prostě sdělovacího, publicistického, odborného a uměleckého). Je stylem úředních jednání. Jazykové prostředky administrativního stylu 1/ Normy administrativního stylu Administrativní styl je ze všech funkčních stylů nejvíce vázán na předem stanovené normy. Slohové normy administrativních projevů se uplatňují jako dané textové vzorce, které jsou obsazovány konkrétními údaji. 2/ Jazykové prostředky Používá se spisovný jazyk, zcela neutrální jazykové prostředky bez citového zabarvení. Administrativní styl užívá také termíny, zpravidla z ekonomické oblasti ( odběratel, dlužná částka, splátka, faktura, urgence) a oblasti právní ( nájemní smlouva, likvidace pojistné události). V neoficiálním, mluveném projevu má administrativní styl i slangová pojmenování a profesionalismy, označující např. kancelářské potřeby (např. sešívačka, děrovačka). Pro jednoduchost a rychlost se užívají zkratky a zkratková slova, např.: p. (pan), pí (paní), fa (firma), ks (kus), č. (číslo), zák. (zákon), resp. (respektive). 3/ Ustálené formulace V administrativní oblasti se ustálily určité formulace, šablonovité konstrukce. Schematické a šablonovité konstrukce umožňují snadnou a rychlou tvorbu textu. Např. na základě jednání, obracím se na Vás s žádostí, předem děkuji za kladné vyřízení, vyhovuje se Vaší žádosti. 4/ Zhuštěné vyjadřování Zhuštěné vyjadřování má za následek heslovité formulace, vyšší frekvenci jmenných konstrukcí, náhradu určitých slovesných tvarů trpným rodem ( je dojednáno, bude oznámeno). strana 1

3 Heslovitá struktura administrativních útvarů Heslovité útvary jsou schematické a jazykově úsporné. Heslovitou strukturu mívají např. dotazníky, školní vysvědčení, bankovní tiskopisy. V poslední době má heslovitou strukturu také životopis. Životopis Životopis by měl obsahovat následující údaje: Osobní údaje (jméno, datum narození, adresa, národnost,kontaktní údaje, rodinný stav, počet dětí). Vzdělání (od nejvyššího dosaženého, základní školu netřeba uvádět). Stáže, odborná praxe, dosavadní zaměstnání (zaměstnavatel, délka pracovního poměru, náplň práce). Znalost cizích jazyků Další dovednosti a schopnosti ( práce s počítačem, řidičský průkaz). Povahové vlastnosti a rysy. Místo, datum, vlastnoruční podpis. Životopis Jméno: Jan Novotný Datum narození: Adresa: Kvítková 1690, Brno Telefon: Národnost: česká Rodinný stav: svobodný Počet dětí: 0 Vzdělání Odborná praxe Masarykova univerzita Brno (Ekonomická fakulta) Gymnázium Brno Od roku 2006:Kubíček Copany s.r.o., manažer (vedení pobočky, sjednávání zakázek) :ELON, s.r.o., asistent (udržování kontaktu s klienty) Cizí jazyky: Anglický jazyk aktivně (státní zkouška 2000) Německý jazyk základní znalost Ostatní: Povahové vlastnosti: Práce s PC Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Řidičský průkaz od roku 1996 (kategorie A,B) komunikativnost, přizpůsobivost, nekonfliktnost, vysoké pracovní nasazení. V Brně dne Vlastnoruční podpis strana 2

4 Textová forma administrativních útvarů Úřední dopis Základním textovým útvarem administrativního stylu je úřední dopis. Úřední korespondence by měla být stručná, věcná, jasná, citově neutrální a zdvořilá. Úřední dopisy jsou často psány na hlavičkovém papíře (předtištěné jméno, symbol, příp. logo firmy) a obsahuje následující složky: Záhlaví neboli hlavička (zpravidla vlevo nahoře píšeme jméno odesílatele, pod něj jméno adresáta, věc, místo a datum). Vlastní text (měl by začínat oslovením, např. Vážená paní, Vážení). Závěr obsahuje poděkování, jméno a podpis (případně úřední razítko). Textové útvary administrativního stylu K textovým slohovým útvarům administrativního stylu patří: Žádost Úřední zpráva Úřední oznámení Posudek Objednávka Plná moc Rozsudek Žádost Základní škola Petra Bezruče 150 Brno Jana Novotná Kvítková Brno Žádost o místo sekretářky. Brno, Žádám na základě inzerátu v Učitelských novinách č. 9 z o přijetí na místo sekretářky. V loňském roce jsem ukončila maturitní zkouškou studium na Obchodní akademii v Brně. Ovládám psaní na PC, obsluhu počítače, z jazyků aktivně angličtinu. V případě přijetí mohu nastoupit ihned. Jana Nováková Vlastnoruční podpis strana 3

5 Literatura: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce.1.vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN Kapitola Stylistiks, str MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk přehled středoškolského učiva. 1.vyd. Třebíč: nakladatelství Petra Velanová, Cyrila Boudy 514/3, Třebíč, ISBN Kapitola 28, str DOBEŠOVÁ, Věra, FIALOVÁ, Vladimíra. Průvodce českým jazykem aneb co byste měli znát ze základní školy. 1.vyd. Brno: Didaktis, ISBN Kapitola 7, str strana 4