M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí Vyškov SPISOVÁ ZN.: MV35827/2017/SÚ/Km *S002X00JNGEX* Č.J.: MV 50847/2017 S002X00JNGEX VYŘIZUJE: TEL.: Ing. Miloslav Kramář DATUM: Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu ve Vyškově, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Radim Pytela AC Vyškov, IČO , nar , Hrnčířská 187/21, Vyškov- Předměstí, Vyškov 1, kterého zastupuje ZLINPROJEKT a.s., IČO , Pod Šternberkem 306, Louky, Zlín 4 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y AC Vyškov, Drnovice, AC (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2/1 (ostatní plocha), parc. č. 198/3 (zahrada), parc. č. 198/4 (zahrada), parc. č. 200/3 (zahrada), parc. č. 202/1 (zahrada), parc. č. 202/2 (zahrada), parc. č. 202/11 (zahrada), parc. č. 202/13 (zahrada), parc. č. 202/22 (zahrada), parc. č. 202/24 (zahrada), parc. č. 202/26 (ostatní plocha), parc. č. 202/27 (ostatní plocha), parc. č. 269 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 272 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 414/1 (zahrada), parc. č. 452 (zahrada), parc. č. 455 (zahrada), parc. č. 457 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 460/2 (zahrada), parc. č. 467/1 (zahrada), parc. č. 472/2 (zahrada), parc. č. 475 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 509/2 (ostatní plocha), parc. č. 554/1 (ostatní plocha), parc. č. 587/1 (trvalý travní porost), parc. č. 603 (ostatní plocha), parc. č. 610/43 (orná půda), parc. č. 612/3 (ostatní plocha), parc. č. 632/2 (ostatní plocha), parc. č. 633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 633/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 663/5 (orná půda), parc. č. 672 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 676/1 (ostatní plocha), parc. č. 676/5 (ostatní plocha), parc. č. 690 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 716 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 717 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 740 (ostatní plocha), parc. č. 741 (trvalý travní porost), parc. č. 756 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 760 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 761 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 766 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 767 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 772/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 772/2 (ostatní plocha), parc. č. 772/3 (ostatní plocha), parc. č. 858 (zahrada), parc. č. 877 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 889/2 (ostatní plocha), parc. č. 889/25 (ostatní plocha), parc. č. 902 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 907/2 (ostatní plocha), parc. č. 911/1 (zahrada), parc. č. 936 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1022/1 (zahrada), parc. č. 1022/6 (ostatní plocha), parc. č. 1045/1 (orná půda), parc. č. 1047/1 (ostatní plocha), parc. č. 1149/1 (vodní plocha), parc. č. 1149/4 (ostatní plocha), parc. č. 1149/15 (ostatní plocha), parc. č. 1182/3 (ostatní plocha), parc. č. 1182/7 (ostatní plocha), parc. č. 1183/28 (orná půda), parc. č. 1258/74 (orná půda), parc. č. 1258/92 (orná půda), parc. č. 1264/2 (zahrada), parc. č. 1264/3 (zahrada), parc. č. 1264/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1264/7 (zahrada), parc. č. 1264/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/20 (orná půda), parc. č. 1398/23 (orná půda), parc. č. 1622/85 (ostatní plocha), parc. č. 1622/88 (ostatní plocha), parc. č. 1622/89 (ostatní plocha), parc. č. 1622/90 tel.: bankovní spojení: /0100 fax: IČ:

2 Č.j. MV 50847/2017 str. 2 (ostatní plocha), parc. č. 1622/91 (ostatní plocha), parc. č. 1622/92 (ostatní plocha), parc. č. 1622/93 (ostatní plocha), parc. č. 1622/95 (ostatní plocha), parc. č. 1622/96 (ostatní plocha), parc. č. 1622/97 (ostatní plocha), parc. č. 1622/98 (ostatní plocha), parc. č. 1622/99 (ostatní plocha), parc. č. 1622/101 (ostatní plocha), parc. č. 1622/102 (ostatní plocha), parc. č. 1622/103 (ostatní plocha), parc. č. 1622/104 (ostatní plocha), parc. č. 1622/105 (ostatní plocha), parc. č. 1622/106 (ostatní plocha), parc. č. 1622/117 (ostatní plocha), parc. č. 1627/4 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č. 1629/3 (ostatní plocha), parc. č. 1631/1 (ostatní plocha), parc. č. 1631/4 (ostatní plocha), parc. č. 1631/8 (ostatní plocha), parc. č. 1631/9 (ostatní plocha), parc. č. 1632/1 (ostatní plocha), parc. č. 1632/2 (ostatní plocha), parc. č. 1632/4 (ostatní plocha), parc. č. 1632/5 (ostatní plocha), parc. č. 1633/3 (ostatní plocha), parc. č. 1633/4 (ostatní plocha), parc. č. 1633/5 (ostatní plocha), parc. č. 1634/1 (ostatní plocha), parc. č. 1636/3 (ostatní plocha), parc. č. 1637/1 (ostatní plocha), parc. č. 1637/2 (ostatní plocha), parc. č. 1637/5 (ostatní plocha), parc. č. 1637/6 (ostatní plocha), parc. č. 1638/3 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č. 1642/1 (ostatní plocha), parc. č. 1643/1 (ostatní plocha), parc. č. 1643/15 (ostatní plocha), parc. č. 1643/16 (ostatní plocha), parc. č. 1643/17 (ostatní plocha), parc. č. 1643/18 (ostatní plocha), parc. č. 1643/19 (ostatní plocha), parc. č. 1643/22 (ostatní plocha), parc. č. 1643/23 (ostatní plocha), parc. č. 1643/24 (ostatní plocha), parc. č. 1643/25 (ostatní plocha), parc. č. 1644/1 (ostatní plocha), parc. č. 1644/2 (ostatní plocha), parc. č. 1644/3 (ostatní plocha), parc. č. 1645/1 (ostatní plocha), parc. č. 1646/1 (ostatní plocha), parc. č. 1647/1 (ostatní plocha), parc. č. 1647/2 (ostatní plocha), parc. č. 1647/3 (ostatní plocha), parc. č. 1647/5 (ostatní plocha), parc. č. 1647/6 (ostatní plocha), parc. č. 1647/7 (ostatní plocha), parc. č. 1647/8 (ostatní plocha), parc. č. 1647/9 (ostatní plocha), parc. č. 1648/1 (ostatní plocha), parc. č. 1650/2 (ostatní plocha), parc. č. 1650/9 (ostatní plocha), parc. č. 1650/10 (ostatní plocha), parc. č. 1650/11 (ostatní plocha), parc. č. 1650/13 (ostatní plocha), parc. č. 1650/14 (ostatní plocha), parc. č. 1650/15 (ostatní plocha), parc. č. 1650/16 (ostatní plocha), parc. č. 1651/1 (ostatní plocha), parc. č. 1651/17 (ostatní plocha), parc. č. 1651/20 (ostatní plocha), parc. č. 1651/24 (ostatní plocha), parc. č. 1651/25 (ostatní plocha), parc. č. 1652/4 (ostatní plocha), parc. č. 1653/1 (ostatní plocha), parc. č. 1659/1 (ostatní plocha), parc. č. 1660/2 (ostatní plocha), parc. č. 1661/1 (ostatní plocha), parc. č. 1661/2 (ostatní plocha), parc. č. 1661/3 (ostatní plocha), parc. č. 1663/1 (ostatní plocha), parc. č. 1663/3 (ostatní plocha), parc. č. 1663/4 (ostatní plocha), parc. č. 1663/8 (ostatní plocha), parc. č. 1663/11 (ostatní plocha), parc. č. 1663/17 (ostatní plocha), parc. č. 1833/2 (ostatní plocha), parc. č. 1833/3 (ostatní plocha), parc. č. 1835/1 (ostatní plocha), parc. č. 1835/2 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č. 1841/4 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (vodní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (orná půda), parc. č (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 16 (zahrada), parc. č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 21/1 (ostatní plocha), parc. č. 21/2 (ostatní plocha), parc. č. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 22/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23/1 (zahrada), parc. č. 23/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 43/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 50/3 (ostatní plocha), parc. č. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 69 (ostatní plocha), parc. č. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 83 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 86 (zahrada), parc. č. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 108 (ostatní plocha), parc. č. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 112/2 (trvalý travní porost), parc. č. 112/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 113 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 117/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 117/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 118/1 (zahrada), parc. č. 118/2 (zahrada), parc. č. 119/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 119/2 (ostatní plocha), parc. č. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 124 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.

3 Č.j. MV 50847/2017 str. 3 č. 125/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 127/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 127/3 (ostatní plocha), parc. č. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 131/2 (zahrada), parc. č. 131/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 143 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 146 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 153/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 153/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 170/2 (zahrada), parc. č. 170/3 (zahrada), parc. č. 173 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 174/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 175/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 176/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 179/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 179/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 180/2 (zahrada), parc. č. 180/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 183/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 183/2 (ostatní plocha), parc. č. 184/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 184/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 187 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 194/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 198/3 (zahrada), parc. č. 198/4 (zahrada), parc. č. 198/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 198/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 199/1 (ostatní plocha), parc. č. 199/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 200/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 200/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 202/1 (zahrada), parc. č. 202/2 (zahrada), parc. č. 202/5 (zahrada), parc. č. 202/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 202/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 202/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 202/9 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 202/14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 218/1 (zahrada), parc. č. 218/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 219/2 (zahrada), parc. č. 219/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 222/2 (zahrada), parc. č. 222/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 223 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 230 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 231 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 246 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 247 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 256 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 257 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 259 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 264 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 265 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 269 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 272 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 276 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 279 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 281 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 283/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 283/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 334 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 337/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 337/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 338 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 341/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 342 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 345 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 346 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 349 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 350 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 353 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 354/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 358/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 358/2 (ostatní plocha), parc. č. 358/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 360 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 365/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 365/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 366 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 368 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 369 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 371 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 373 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 374 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 375 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 376/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 377 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 380 (ostatní plocha), parc. č. 381 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 384 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 388/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 389/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 392 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 393 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 400 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 402 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 406/1 (zahrada), parc. č. 406/2 (zahrada), parc. č. 406/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 406/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 406/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 406/9 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 407 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 408/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 410 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 413 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 414/1 (zahrada), parc. č. 414/2 (zahrada), parc. č. 414/3 (zahrada), parc. č. 414/4 (zahrada), parc. č. 414/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 414/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 414/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 414/9 (zahrada), parc. č. 414/12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 416 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 419 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 423 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 424 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 427 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 428 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 432 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 435 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 437 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 441 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 442 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 444 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 447 (zastavěná plocha a

4 Č.j. MV 50847/2017 str. 4 nádvoří), parc. č. 448 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 450/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 450/4 (zahrada), parc. č. 453 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 456 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 457 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 461/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 461/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 465/2 (zahrada), parc. č. 465/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 467/1 (zahrada), parc. č. 467/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 470 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 471/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 471/2 (ostatní plocha), parc. č. 472/2 (zahrada), parc. č. 472/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 473/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 475 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 476 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 477/3 (zahrada), parc. č. 477/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 477/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 479/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 484 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 486 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 487 (zahrada), parc. č. 488/2 (zahrada), parc. č. 488/3 (zahrada), parc. č. 488/4 (zahrada), parc. č. 488/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 488/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 488/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 489/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 490/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 490/2 (ostatní plocha), parc. č. 491/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 493 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 495/2 (zahrada), parc. č. 496 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 497/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 497/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 500 (zahrada), parc. č. 502/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 502/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 503 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 504 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 505/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 507/3 (zahrada), parc. č. 507/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 507/5 (zahrada), parc. č. 508/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 508/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 509/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 510/2 (zahrada), parc. č. 513/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 513/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 513/3 (ostatní plocha), parc. č. 514/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 514/2 (ostatní plocha), parc. č. 515/2 (zahrada), parc. č. 515/3 (zahrada), parc. č. 515/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 515/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 515/7 (zahrada), parc. č. 515/8 (zahrada), parc. č. 515/12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 519/3 (zahrada), parc. č. 519/4 (zahrada), parc. č. 519/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 519/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 520 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 521 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 522 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 524/1 (zahrada), parc. č. 524/2 (zahrada), parc. č. 524/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 524/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 525/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 526/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 526/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 530 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 531 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 534 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 535/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 535/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 539 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 540 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 543/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 543/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 546 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 551 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 553 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 555 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 556 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 559 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 560 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 562 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 563 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 565 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 568/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 571/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 571/3 (ostatní plocha), parc. č. 574/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 574/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 576 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 577 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 580 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 581 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 585/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 585/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 585/4 (ostatní plocha), parc. č. 586/1 (zahrada), parc. č. 592/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 593 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 595 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 597 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 599 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 602 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 604/1 (ostatní plocha), parc. č. 604/2 (ostatní plocha), parc. č. 605/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 605/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 608/1 (ostatní plocha), parc. č. 608/4 (ostatní plocha), parc. č. 608/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 608/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 608/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 608/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/11 (zahrada), parc. č. 609/12 (zahrada), parc. č. 609/14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/15 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/17 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/18 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/19 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/20 (zahrada), parc. č. 609/21 (zahrada), parc. č. 609/22 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/23 (zahrada), parc. č. 609/24 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/25 (zahrada), parc. č. 609/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 609/27 (zahrada), parc. č. 609/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/1 (orná půda), parc. č. 610/2 (orná půda), parc. č. 610/32 (orná půda), parc. č. 610/33 (orná půda), parc. č. 610/35 (orná půda), parc. č. 610/37 (orná půda), parc. č. 610/38 (orná půda), parc. č. 610/39 (orná půda), parc. č. 610/40 (zahrada), parc. č. 610/41 (orná půda),

5 Č.j. MV 50847/2017 str. 5 parc. č. 610/42 (orná půda), parc. č. 610/44 (orná půda), parc. č. 610/46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/50 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/51 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/54 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/55 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/56 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 610/58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 621 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 623/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 626/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 627 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 630 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 631 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 636 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 638 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 639 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 639 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 639 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 641/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 641/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 642 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 643 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 650/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 651 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 652 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 654 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 656 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 657 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 658 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 659/9 (zahrada), parc. č. 667/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 667/3 (zahrada), parc. č. 667/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 667/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 667/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 667/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 667/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 667/12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 669 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 671 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 672 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 673/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 673/2 (ostatní plocha), parc. č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 675 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 676/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 676/5 (ostatní plocha), parc. č. 677 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 679 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 681 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 684/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 685 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 688 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 689/1 (zahrada), parc. č. 689/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 689/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 690 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 691/1 (ostatní plocha), parc. č. 691/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 692/1 (ovocný sad), parc. č. 692/2 (zahrada), parc. č. 694/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 696 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 697 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 700 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 701 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 704/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 705/1 (zahrada), parc. č. 711 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 713/2 (zahrada), parc. č. 713/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 716 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 717 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 720 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 721 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 724 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 728 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 729 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 732 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 733 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 736 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 737/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 738/1 (zahrada), parc. č. 738/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 739 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 742 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 743/2 (zahrada), parc. č. 744/1 (zahrada), parc. č. 745 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 746 (zahrada), parc. č. 747 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 748 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 749 (zahrada), parc. č. 750 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 751 (zahrada), parc. č. 755 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 756 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 760 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 761 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 766 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 767 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 772/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 773/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 773/2 (ostatní plocha), parc. č. 773/2 (ostatní plocha), parc. č. 778/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 816 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 817 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 820 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 821/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 821/2 (ostatní plocha), parc. č. 824 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 825 (zahrada), parc. č. 826 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 829 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 830 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 833/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 834 (zahrada), parc. č. 835 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 843 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 845/1 (zahrada), parc. č. 845/2 (zahrada), parc. č. 846/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 846/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 848 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 853/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 856 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 857 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 858 (zahrada), parc. č. 859 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 865 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 866 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 867 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 868/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 868/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 869/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 869/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 870 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 871 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 872/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 876 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 877 (zastavěná plocha a nádvoří),

6 Č.j. MV 50847/2017 str. 6 parc. č. 879/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 880/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 883 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 884 (zahrada), parc. č. 885/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 885/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 889/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 889/2 (ostatní plocha), parc. č. 889/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 889/25 (ostatní plocha), parc. č. 892 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 907/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 908 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 910 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 911/1 (zahrada), parc. č. 912 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 915 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 917 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 920 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 921/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 922/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 924 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 925 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 927 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 929 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 930 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 931 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 933 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 935 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 937 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 938 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 940 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 941 (zahrada), parc. č. 942 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 943 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 945 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 946/1 (ostatní plocha), parc. č. 947 (ostatní plocha), parc. č. 948 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 949 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 950 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 951/1 (zahrada), parc. č. 956 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 957 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 958 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 961 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 962 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 965 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 966/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 969 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 970 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 973 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 974 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 980/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 988 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 989 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 990 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 991 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 992 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 993 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 994 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 995 (ostatní plocha), parc. č. 996 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 997 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zahrada), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1054/1 (zahrada), parc. č. 1054/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zahrada), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1066/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1069/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1070/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1071/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (ostatní plocha), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zahrada), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1082/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1082/2 (ostatní plocha), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1084/2 (zahrada), parc. č. 1084/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1088/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zahrada), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (ostatní plocha), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1100/2 (zahrada), parc. č. 1100/3 (zahrada), parc. č. 1100/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1100/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1100/6 (zahrada), parc. č. 1100/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1183/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1183/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1183/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1183/12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1183/13 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1183/14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1183/28 (orná půda), parc. č. 1183/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1228/6 (orná půda), parc. č. 1228/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1243/1 (zahrada), parc. č. 1243/2 (zahrada), parc. č. 1244/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/12 (zahrada), parc.

7 Č.j. MV 50847/2017 str. 7 č. 1247/13 (zahrada), parc. č. 1247/24 (orná půda), parc. č. 1247/25 (orná půda), parc. č. 1247/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/36 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/39 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/40 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/42 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/50 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/51 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/53 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/54 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/55 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/56 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/57 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/59 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/60 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/61 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/63 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1252/1 (zahrada), parc. č. 1252/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/17 (ostatní plocha), parc. č. 1258/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/27 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/28 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/30 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/31 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/36 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/39 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/40 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/42 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/46 (orná půda), parc. č. 1258/55 (orná půda), parc. č. 1258/56 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/57 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/59 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/60 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/61 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/63 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/64 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/65 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/75 (zahrada), parc. č. 1258/76 (zahrada), parc. č. 1258/77 (zahrada), parc. č. 1258/80 (orná půda), parc. č. 1258/81 (orná půda), parc. č. 1258/82 (orná půda), parc. č. 1258/83 (orná půda), parc. č. 1258/84 (orná půda), parc. č. 1258/85 (orná půda), parc. č. 1258/89 (orná půda), parc. č. 1258/90 (orná půda), parc. č. 1258/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/93 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1258/95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1264/1 (ovocný sad), parc. č. 1280/4 (orná půda), parc. č. 1280/6 (orná půda), parc. č. 1280/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1280/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/16 (zahrada), parc. č. 1398/17 (orná půda), parc. č. 1398/21 (orná půda), parc. č. 1398/26 (zahrada), parc. č. 1398/27 (orná půda), parc. č. 1398/28 (orná půda), parc. č. 1398/29 (orná půda), parc. č. 1398/30 (orná půda), parc. č. 1398/31 (orná půda), parc. č. 1398/32 (zahrada), parc. č. 1398/33 (zahrada), parc. č. 1398/34 (orná půda), parc. č. 1398/35 (orná půda), parc. č. 1398/37 (zahrada), parc. č. 1398/38 (orná půda), parc. č. 1398/39 (orná půda), parc. č. 1398/40 (orná půda), parc. č. 1398/41 (orná půda), parc. č. 1398/42 (zahrada), parc. č. 1398/43 (orná půda), parc. č. 1398/44 (zahrada), parc. č. 1398/45 (orná půda), parc. č. 1398/46 (zahrada), parc. č. 1398/60 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/61 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/63 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/64 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/65 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/66 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/67 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/68 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/69 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/72 (orná půda), parc. č. 1398/73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/74 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/76 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/77 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/78 (orná půda), parc. č. 1398/80 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/81 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/82 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/84 (orná půda), parc. č. 1398/85 (orná půda), parc. č. 1398/94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/99 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/101 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/104 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/105 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/106 (orná půda), parc. č. 1398/108 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1398/110 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1622/114 (ostatní plocha), parc. č. 1622/115 (ostatní plocha), parc. č. 1629/1 (ostatní plocha), parc. č. 1629/2 (ostatní plocha), parc. č. 1631/6 (ostatní plocha), parc. č. 1636/11 (ostatní plocha), parc. č. 1637/3 (ostatní plocha), parc. č. 1642/2 (ostatní plocha), parc. č. 1645/3 (ostatní plocha), parc. č. 1647/4 (ostatní plocha), parc. č. 1647/8

8 Č.j. MV 50847/2017 str. 8 (ostatní plocha), parc. č. 1650/3 (ostatní plocha), parc. č. 1651/2 (ostatní plocha), parc. č. 1651/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1651/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1651/5 (ostatní plocha), parc. č. 1651/19 (ostatní plocha), parc. č. 1651/22 (ostatní plocha), parc. č. 1659/4 (ostatní plocha), parc. č. 1663/7 (ostatní plocha), parc. č. 1663/13 (ostatní plocha), parc. č. 1663/14 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (orná půda), parc. č. 2678/1 (orná půda), parc. č. 2678/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2679/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2679/2 (orná půda) v katastrálním území Drnovice u Vyškova. Druh a účel umisťované stavby: - Podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací - Připojení jednotlivých objektů na síť elektronických komunikací (pokládka ochranných trubek a mikrotrubiček pro optické kabely) II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracoval ZLINPROJEKT a.s., IČO , Pod Šternberkem 306, Louky, Zlín 4 2. Stavebník je dle 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení bude provedeno na formuláři dle přílohy č. 11 vyhl. č. 503/2006 Sb. K oznámení doloží přílohy uvedené části B tohoto formuláře a doklad o splnění podmínek uvedených ve stanoviscích účastníků řízení a projekt skutečného provedení stavby. 3. Budou splněny podmínky dotčených orgánů vznesené v níže uvedených vyjádřeních (stanoviscích): a) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov závazné stanovisko dne č.j. HSBM /6-POKŘ-2016 b) Jihomoravský kraj souhlas dne c) Městský úřad Vyškov, odbor dopravy rozhodnutí dne č.j. MV44524/2016OD/3 d) Městský úřad Vyškov, odbor školství, kultury a sportu závazné stanovisko dne č.j. MV6186/2016 e) Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí vyjádření dne č.j. MV6072/2016 f) Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí souhlas dne č.j. MV35278/2016/Ha g) Obec Drnovice rozhodnutí dne č.j. 218/17 4. Budou splněny podmínky účastníků řízení vznesené v níže uvedených vyjádřeních: a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření ze dne č.j /15 b) E.ON Česká republika, s. r. o. vyjádření ze dne č.j. J c) E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov vyjádření ze dne č.j. L d) GridServices, s.r.o. vyjádření ze dne č.j e) INFOS LEAS, spol. s r.o. vyjádření ze dne č.j /058F f) Jihomoravský kraj vyjádření ze dne g) Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Moravy vyjádření ze dne č.j. LCR957/001364/2016 h) Obec Drnovice vyjádření ze dne č.j. 82/17 i) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje vyjádření ze dne č.j. 3515/2016-Vy/SkPa j) Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vyjádření ze dne č.j / /TÚ/so Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Radim Pytela AC Vyškov, nar , Hrnčířská 187/21, Vyškov-Předměstí, Vyškov 1

9 Č.j. MV 50847/2017 str. 9 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stanoviska sdělili: - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov závazné stanovisko dne č.j. HSBM /6-POKŘ Jihomoravský kraj souhlas dne Městský úřad Vyškov, odbor dopravy rozhodnutí dne č.j. MV44524/2016OD/3 - Městský úřad Vyškov, odbor školství, kultury a sportu závazné stanovisko dne č.j. MV6186/ Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí vyjádření dne č.j. MV6072/ Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí souhlas dne č.j. MV35278/2016/Ha - Obec Drnovice rozhodnutí dne č.j. 218/17 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření ze dne č.j /15 - E.ON Česká republika, s. r. o. vyjádření ze dne č.j. J E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov vyjádření ze dne č.j. L GridServices, s.r.o. vyjádření ze dne č.j INFOS LEAS, spol. s r.o. vyjádření ze dne č.j /058F - Jihomoravský kraj vyjádření ze dne Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Moravy vyjádření ze dne č.j. LCR957/001364/ Obec Drnovice vyjádření ze dne č.j. 82/17 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje vyjádření ze dne č.j. 3515/2016-Vy/SkPa - Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vyjádření ze dne č.j / /TÚ/so Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Vlastníci pozemků, na nichž má být umístěna stavba viz výrok Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně

10 Č.j. MV 50847/2017 str. 10 příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Miloslav Kramář v. r. vedoucí stavebního úřadu Za správnost vyhotovení: Denisa Benová Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Ve stejných termínech byl dokument zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši Kč byl zaplacen dne Obdrží: navrhovatelé (dodejky) 1. ZLINPROJEKT a.s., IDDS: 8ehg6ed sídlo: Pod Šternberkem č.p. 306, Louky, Zlín 4 zastoupení pro: Radim Pytela AC Vyškov, Hrnčířská 187/21, Vyškov-Předměstí, Vyškov ostatní účastníci (dodejky) 2. Úřední deska zastoupení pro: Jiří Adam, Drnovice 29, Drnovice zastoupení pro: Marie Adamcová, Drnovice 307, Drnovice zastoupení pro: Renata Adamcová, Drnovice 800, Drnovice zastoupení pro: Simona Adamcová, Drnovice 307, Drnovice zastoupení pro: Milan Adamec, Bělehradská 398, Polabiny, Pardubice 9 zastoupení pro: Petr Adamec, Drnovice 226, Drnovice zastoupení pro: Robin Adamec, Vinohrady 486/18, Štýřice, Brno 39 zastoupení pro: Zdeněk Adamec, Drnovice 800, Drnovice zastoupení pro: Ing. Zdeněk Adamec, Drnovice 668, Drnovice zastoupení pro: Zdeňka Adamová, Drnovice 29, Drnovice zastoupení pro: Břetislav Adler, Drnovice 255, Drnovice zastoupení pro: Milan Adler, Drnovice 548, Drnovice zastoupení pro: Jaromíra Adlerová, Drnovice 255, Drnovice zastoupení pro: Lidmila Adlerová, Drnovice 548, Drnovice zastoupení pro: Jiří Alán, Drnovice 641, Drnovice zastoupení pro: Vladimír Alán, Drnovice 286, Drnovice zastoupení pro: Zdeněk Alán, Drnovice 699, Drnovice zastoupení pro: Anna Alánová, Drnovice 699, Drnovice zastoupení pro: Martina Alánová, Drnovice 641, Drnovice zastoupení pro: Petra Alánová, Drnovice 473, Drnovice zastoupení pro: Zdeňka Alánová, Drnovice 649, Drnovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV58180/2012/SÚ/Tr *s002x00au3xj* Č.J.: MV 18316/2013 S002X00AU3XJ VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV45504/2017/SÚ/Mo *S002X00JW9E1* Č.J.: MV 61705/2017 S002X00JW9E1 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV43589/2016/SÚ/Sl *S002X00HYCLP* Č.J.: MV 52142/2016 S002X00HYCLP VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Oddělení stavebního úřadu a územního plánování tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV58178/2012/SÚ/Tr *s002x00au1rr* Č.J.: MV 18268/2013 S002X00AU1RR VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 733/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 4210/4211/11-Z V Nové Bystřici dne 9.11.2011 Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUKHSP04538648 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 mu.kutnahora.cz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í !+T11SY11S9WDT+!!!!!!!!!! S00RX00R8VCS! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 66082/2015

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.2106/08-Ř V Nové Bystřici dne10.7.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Výst.2106/08-Ř

Více

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno 8.10.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@brezno.cz ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba~mesto-podebrady.cz Čj.: Spis. Zn.: Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/989/OST/14 Kle V Rokycanech: 10.4.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0037562/17/Be MULTM/0067331/17/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1554/09-Z V Nové Bystřici dne 23.6.2009 Č.j.: 2256/09/SU

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: 2010/1521/Cís/1688 Dne: 1.listopadu 2010 Vyřizuje: Jana Císařová Tel.: 499 787 015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR VÝSTAVBY Váš dopis zn.: Ze dne: 17.9.2012 Spis.zn.: OV/3751/2012-He Č.j.: OV/24139/12 HEL Vyřizuje: Jaroslava Helebrantová E-mail: helebrantova.jaroslava@kralovice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad 331 62 Manětín 89 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/30/2012/Kap SÚ/30/12 Kaprová 373392256 stavebni@manetin.cz DATUM: 2.3.2012 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV746/2010/výst/Ko,Ru Ing. Růžičková / 381 201 917 13.8.2010

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: Slušovice dne 21.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: Slušovice dne 21. Číslo jednání: 3/2013 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice dne 21. února 2013

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3026/15/VYS/Lu V Sušici dne: 3.12.2015 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 11111111111 111111111111 111111111 1111111111 1111 111111111111111111111111 MUZAX005UVC4 Žatec úřad Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/490/2012/STAV Nový Knín, dne 10.9.2012 Č.j.: MUNK/2414/2012/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 15872/2010/STAV/pospi Č.J.: DMBO 19475/2010 VYŘIZUJE: Pospíšilová TEL.:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 6247/11-Ho Unhošť 8.2.2012 Č.j.: 0725/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Úřad městyse Litultovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Úřad městyse Litultovice ÚŘAD MĚSTYSE LITULTOVICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, 747 55 Litultovice 1 Č. j. stav. 726/12-Te Oprávněná úřední osoba: ing. Vl. Tenglerová Litultovice, dne 24. 10. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Úřad městyse Litultovice,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00OC2KU S00RX00R0B13 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu, odděleni stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 53031/2015 OSŘOŽÚ/Va-330 Břeclav, dne 09.10.2015 Č.j.: MUBR 68372/2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 106/14/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.5.2014 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 784/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.2777/2010- St Č.J.: MuVP - 0247/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.2.2011 Stehlík

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad Náměstí 401, 768 05 Koryčany SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MK/0156/2012/AD MK/0571/2012 Ing. Lukáš Adamík 573 500 985 adamik@korycany.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ !+T11SY11NNYDQ+!!!!!!!!!! S00RX00MMXCP! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 48272/2013

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/1807/2016/boch SÚ/7266/2015/HBo Ing. Helena Bočková telefon: 323666321

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 1695/12/VYS/Mat 13128/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./306/2011 Ing. Jindřiška Martincová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 1.8.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUJNX00O7RPQ* MUJNX00O7RPQ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU Spisová značka: 3272/2014/SÚ/Fla Č.j.: 22212/2015 Vyřizuje: Ing. Flajšmanová Tel.: 483 357 164 Fax: 483 357 353 E-mail: flajsmanova@mestojablonec.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

ROZHODNUTÍ č. 8/2017 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí

ROZHODNUTÍ č. 8/2017 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SVRAND-97/2017-MP Číslo jednací: VRAND 1239/2017 Oprávněná úřední osoba: Pigal Miloš Telefon: 515 225 908 E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr Č.j. 535/12-Kr] str. 1 ÚŘAD MĚSTYSE LITULTOVICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, 747 55 Litultovice 1 Č.j.stav.535/12-Kr Oprávněná úřední osoba: Bc.Jana Kremserová, tel. 555 559 542 Litultovice, dne 5.9.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/180335/2016 /ST2/Ba MMHK/011121/2017 ST2/Bak Petra Baková 495 707 646 petra.bakova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 2916/16/VYS/Sa V Sušici dne: 23.9.2016 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 756/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-229/12-CP Číslo jednací: VRAND 20/2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Pisk Ctirad Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/1995/2017/Šp V Jindřichově

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003C686* MUHTX003C686 SPIS.ZN.: OVÚP/3204/2012/Kö Č.J.: MUHT 4596/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SOORXOOHKOWF Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S11903/2011 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, dne 9.6.20111 Č.j.: MUBR 40294/2011 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e mail: podatelna@urad nepomuk.cz

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.2727/2012-Hm DATUM: 30.4.2012 Č.J.: MUZN 30780/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, Klecany

Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, Klecany Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, 250 67 Klecany Spis. zn.: 407/SÚ/2016 Klecany, dne 12.10.2016 Č.j.: 6855/2016 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Ing. Bohdana Bartáková 230 234 307 bartakova@mu-klecany.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor stavební úřad

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485243624 Č. j.: SURR/7130/161177/12-Ma CJ MML 041498/13 Oprávněná úřední osoba: František Marek

Více

Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť /12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť /12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax:   ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť 6.1.2012 Č.j.: 0104/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

o O š I MON OV I C E~ O OšLO DNE. t/ V.V,k IU čj. r/ot/;~!u

o O š I MON OV I C E~ O OšLO DNE. t/ V.V,k IU čj. r/ot/;~!u MAGISTRAT, " MESTA LIBEREC Odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1,46059 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/037488/12-Ma CJ MML 069715/12 Vyřizuje: František Marek Miloslav Košek

Více