Interaktivní průvodce lázeňským městam Luhačovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interaktivní průvodce lázeňským městam Luhačovice"

Transkript

1 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Interaktivní průvodce lázeňským městam Luhačovice Interactive guide of Spa town Luhacovice Autor Tomáš Máčala Vedoucí práce Mgr. Michal Mikláš Luhačovice 2011

2 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval panu učiteli Michalu Miklášovi za vstřícnost a cenné rady při tvorbě nejen této práce. i

3 Prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji. Luhačovice ii

4 Klíčová slova průvodce, interaktivní průvodce, Luhačovice, Lázně Luhačovice, flash Anotace Práce je interaktivním průvodcem lázeňského města Luhačovice. Snaží se obeznámit se základními informacemi o lázních a jednotlivých lázeňskými penziony, prameny a hotely. Keywords guide, interactive guide, Luhacovice, Spa Luhacovice, flash Abstract The thesis is interactive guide of Spa town Luhacovice. In attemps to familiarize with basic information about spa and its pensions, springs and hotels. iii

5 1. Obsah 1. Úvod 1 2. Úvodní strana 2 3. Základní šablona 5 4. Základní informace 6 5. Mapa Luhačovic 9 6. Šablona pro jednotlivá místa Vytvoření stránky místa Struktura dokumentu 18 I. Šablony stránek 18 II. Vrstvy 19 III. Odstavcové styly 20 IV. Znakové styly 21 V. Objektové styly 21 VI. Záložky Závěr Použité zdroje 24 iv

6 1. Úvod Aby si lidé něco přečetli nebo se na něco podívali, musí o to mít zájem, nebo v lepším případě je to musí něčím zaujmout, přilepit jejich zrak, jinak daná věc nemá šanci a upadá v zapomnění. To platí o věcech na internetu dvojnásob. Ať už jde o stránky či prezentace, čím více to lidi zaujme, tím více času nad tím stráví. Lidé rádi klikají na různá tlačítka a pozorují, co se stane. Proto se vše ubírá interaktivní cestou. Dvakrát kliknu a vím, co jsem vědět chtěl. Adobe InDesign nabízí širokou paletu možností, jak vytvořit interaktivní dokument podle svým požadavkům. Vkládání videí, animací či interaktivních tlačítek není žádný problém, poté stačí jen dokument exportovat do požadovaného formátu a vysledný produkt je hotov. Mým úkolem bylo vytvořit interaktivní dokument o Luhačovicích, který by zmapoval tamní dominanty a přiblížil lidem, kteří v Luhačovicích nikdy nebyli, jak to tam vypadá a co vše tam lze naleznout. Luhačovice jsou lázeňské město na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji, 16 km jihovýchodně od Zlína. V Luhačovicích jsou 4. největší lázně v Česku a největší na Moravě. Léčí se zde především lidé s nemocemi dýchacího ústrojí, trávením a obezitou. Lázně vděčí za svůj věhlas především minerálním pramenům. Ve městě se nachází velké množství nejrůznějších kaváren, vináren, restaurací a cukrářství. Do Luhačovic se dnes nejezdí jen za léčením, ale zdejší podmínky uspokojí lidí turisticky, sportovně i společensky založené. Pro turistiku jsou v Luhačovicích vytvořeny speciální okruhy po okolí s přírodní scenérii. V okolí Luhačovic se nachází doklady o příchodu Slovanů na území Česka, zříceniny hradů nebo zámek Serényiů a architektura Dušana Jurkoviče. Ve městě se nachází také sportovní hala, tenisové kurty nebo lázeňské divadlo. Použité programy: Adobe InDesign CS5, Adobe Photoshop CS5 1

7 2. Úvodní strana 2

8 Ústřením motivem Úvodní strany je jedna z dominant Luhačovic - lázeňský hotel Jestřabí. Fotografie byla upravena ve Photoshopu - horní část je vymazána do ztracena, aby plynule přešla do bílé barvy. Nad fotografií se nachází velkým nadpis Luhačovice, na který je aplikován styl Nadpis 1. Text - internetový průvodce lázeňským městem, který je umístěn pod tímto nápisem, je roztáhnut na šířku nápisu Luhačovice. Vedle těchto nadpisů je na pravé straně tlačítko Základní informace, které nás po kliknutí přepne na stránku se základními informacemi o lázních. Tlačítku se skládá z obdélníku, kterému je nastaveno ohraničení a uvnitř je vložen text. Krytí je zmenšeno na 50% a po najetí myší se zvýrazní. Ve vrchní Úvodní strany je vložen na pozadí obdelník, na který je aplikován přechod z bílé barvy do světle zelené. Uprostřed přechodu zaujímá své místo znak města Luhačovic, pod kterým je obdélník tmavě zelené barvy s černém ohraničením. 3

9 Naspodu Úvodní strany je na pozadí umístěn obdélník stětlezelené barvy, na kterém je umístěno tlačítko oválného tvaru, do kterého je vložena zmenšená mapa města. Vedle tlačítko je nápis Přejít na mapu a pod ním šipka směřující k mapě. Tlačítko se po najetí myší zvírazní. 4

10 3. Základní šablona Všechny stránky kromě Úvodní a Mapy používají stejnou šablonu, která je poté modifikována pro další stránky. Šablonu překrýva přes celý obsah obdélník, který je vyplněn přechodem. Na horní straně se nachází ohraničený obdélník tmavě zelené barvy, přes který je vždy vložen název dané stránky. Uprostřed vidíme vodítky vymezený prostor pro text a obrázky. Na spodní straně nalezneme obdélník světlé barvy, který nám opticky odděluje spodek stránek. Pod tímto obdélníkem je vycentrován nápis Luhačovice - internetový průvodce lázeňským městem stylem Šablona text a po stranách čísla stránek. Na spodních rozích jsou ještě šipky, které znázorňují možnost otočení stránek dopředu či dozadu. 5

11 4. Základní informace Stránka se základními informacemi vychází ze základní šablony. Nejprve je vložen nadpis Základní informace Nadpisem 2, pod ním obdélník světlé barvy a poté jsou vytvořeny v ohraničeném prostoru vodítky tři textové vrstvy, ve kterých je umístěn text. Na první odstavec je použit styl Popis in s iniciálou. Další odstavce jsou stylem Popis a text s odrážkamy stylem List. Na nadpisy druhého a třetího odstavce je použit styl Nadpis 3, u kterého je definováno čářkované podtržrení.vzhled odrážek je definován ve Znakovém stylu Odrážka. 6

12 Pod tyto vrstvy je vložen obrázek na střed a nastaven Objektový styl Rámeček fotky. Poté jsem si ve Photoshopu vytvořil jednoduchý vzorek o velikost 50x50 bodů, který se skládá ze dvou čar - jedné umístěné nahoře a druhé vlevo. V úpravách jsem si pomocí položky Definovat vzorek nadefinoval tento vzorek a vložil do nového souboru 300x600 bodů do nové vrstvy jako Výplň vzorkem. Na vznikou vrstvu výplňe jsem přidal vektorovou masku a v ní začal umazávat čáry, abych vytvořil schody nahoře a dole. Takto vytvořený obrázek uložený ve formátu psd jsem vložil přes tři obrázky vložené nad sebou a umístil tak, aby zapadal přesně do jejich výšky a šířky. 7

13 Výsledný efekt Stejný efekt je použit na obou stranách. 8

14 5. Mapa Luhačovic K Mapě jsem si vytvořil také šablonu, abych si oddělil pozadí od ostatních prvků stránky. V této šabloně se nachází pouze mapa Luhačovic a nad ní na horní a dolní straně dvojstránky obdélník světle zelené barvy ohraničen tmavě zelenou. 9

15 Poté je na dvojstránku aplikována šablona mapy, do které byl nejprve vložen nadpis stránky Mapa Luhačovic Nadpisem 2 a pod něj umístěn zelený obdélník. Ve spodním obdélníku jsou vložena tři tlačítka. Každé tlačítko obsahuje kruh, ve kterém je vložena fotografie místa symbolického pro danou kategorii, na které tlačítko odkazuje. Vedle kruhu je název kategorie místa a pod ním šipka směřující na tento kruh s fotografií. V pravém okraji stránky je vloženo tlačítko Základní informace, které je zkopírováno z úvodní strany. Každý budova nebo pramen, která je popsána v této příručce je vyznačena barevně na mapě - penziony žlutou barvou, prameny modrou a hotely tmavě zelenou. Budovy mají skutečný obrys a poloha pramenů je znázorněna kolečkem. 10

16 Nad každým místem vyznačeným na mapě je jeho název na zeleném obdélníku, který není po zobrazení stránky s obdélníkem vidět. Je jim nastavo krytí na 0%, po najetí na obrys se název zobrazí (viz obrázky). Obrysy a kolečka nejsou na mapě po načtení stránky zobrazeny ihned, ale objeví se až po chvíli. Toho je docíleno animací, která se vytvoří v položce Animace. Stačí označit všechny objekty a vybrat požadovanou animaci a zadat čas, po jehož uplynutí se zobrazí. 11

17 Aby se všechny objekty zobrazili naráz a ne po jednom, musíme v Časování nastavit zobrazení všech souběžně. 12

18 6. Šablona pro jednotlivá místa Pro jednotlivá místa je upravena také základní šablonu. Nejprve jsem si ji zduplikoval, abych do ní mohl vkládat jednotlivé prvky. Jako první je v této šabloně vymezen prostor pro menu, které se bude skládat ze zmenšených obrázků jednotlivých míst dané kategorie v kruhu, které se po najetí zvýrazní a po kliknutí nás přehodí na určení místo. Do takto vymezeného prostoru je vložen obdélník světle zelené barvy s jemným stínem vymezující menu. Poté je vytvořen nápis Vybrat hotel, který je otočen o 90 a. Mezi vodítka je umístěno šest stejně velikých kruhů, které jsou ohraničené tmavě zelenou barvou. Tyto kruhy jsou od sebe stejně vzdáleny, čehož je docílili tak, že vrchní a spodní kruh byl umístěn na cílové místo a ostatní mezi ně. Poté stačí všechny označit a vybrat nástroj Rozmístit svislé středy. Poté stačilo vložit obrázky jednotlivých míst do příslušných kruhů a zmenšit je na požadovanou velikost. Aby se obrázek choval jako odkaz, byl převedem na tlačítko v položce Tlačítka a zmenšeno mu krytí, které se při najetí myší zvětší na původní velikost. Nakonec byly tlačítka odkázána na daná místa pomocí Přejít na určité místo pomocí záložek v každé stránce s místem. 13

19 Aby prostor po stranách nebyl jen prázdný prostor, potřebovalo ho vyplnit nějakým grafickým prvkem, který by nenarušl stavbu stránky. Ve Photoshopu jsem si vytvořil podobný vzorek jako u stránky Základní informace. Skládá se ze dvou čar - vleva a nahoře, a v každém rohu je umístět jeden bod světlejší barvy, který nám má zjemnit tento vzorek a poté jsem si ho v úpravách nadefinoval. Po tomto kroku jsem si změřil velikost levého místa mezi okrajem a prosterem pro text, kde bude umístět výsledný obrázek. Vytvořil jsem se ve Photoshopu obrázek změřené velikosti a vložil do něj Vrstvu výplně se vzorkem. Tento uložený soubor jsem vložil na své místo a postupně jsem pomocí masky a štětce umazával okroje, aby tam obrázek co nejlépe zapadl. Nakonec jsem ještě vyplnil několik čtverečků světle nebo tmavě zelenou barvou. Stejně je vytvořeno i pozadí pro levou stranu mezi textem a menu. Jako poslední jsou v šablony vloženy 3 kolečka v pravém dolním rohu, ze kterých jsou vytvořil tlačítka, která odkazují podle barvy na kategorii. Světle zelené odkazuje na Mapu, žluté na Lázeňské penziony a modré na Prameny. Stejné dvě šablony jsem si vytvořil pro Lázeňské penziony i Prameny, které se liší jen menu a barvy koleček odkazující na příslušná místa. 14

20 7. Vytvoření stránky místa Když máme vytvořené šablony pro jednotlivé kategorie Lázeňské penziony, Prameny a Lázeňské hotely, můžeme vytvořit konečnou podobu jednotlivých stránek míst. Postup si ukážeme na stránce s hotelem Dům Bedřicha Smetany. Na vytvořenou, prázdnou dvojstránku je aplikována šablona Hotely tím, že jsme ji chytli a přetáhli na tuto dvojstránku. Nyní můžeme vkládat jednotlivý obsah (pozor abychom ho nevkládali do šablony). Jako je vložen nadpis Dům Bedřicha Smetany stylen Nadpis 2 na připravené místo. Pod ním je umístěn obdélník světlě barvy, aby nám text nesplýval s vodorovnou čarou. Následně byl vložen textový rámeček s textem popisu místa. Na první odstavec je aplikován styl Odstavce Popis in, který obsahuje iniciálu jako první písmeno, která je nadefinována ve Znakovém styluiniciála. Další odstavce jsou bez iniciály stylem Popis. 15

21 Poté bylo přidámo vodítko pod text ve stejné vzdálenosti, jako máme připraveno spodní od dělícího obdélníku. Do tohoto vymezeného prostoru jsme vložili přes sebe tři obrázky se stejnými rozměry. Takto vložené obrázky jsme označili a poté v poločce Stavy objektů kliknutím na Vytvořit stavy objektů vytvořili tři stavy s obrázky (viz obrázek). Posledním krokem k tomu, aby jsme mohly přepínat mezi stavy, je vložení tlačtka na přejítí na předchozí a další stav. Přes obrázek se stavy jsme vložili následující dva obrázky tlačítek na levý, respektive pravý okraj. 16

22 Umístění obrázků tlačítek Nakonec stačí vybrat obrázek, přejít do položky Tlačítka, kde jsme vytvořili z obrázku tlačítko a vybrali u pravého Při kliknutí přejít na Další stav a u pravého Při kliknutí přejít na Předchozí stav. Posledním krokem je nastavení krytí, které nám způsobí, že tlačítko zmizí, a zobrazí se pouze po najetí kurzoru. Tímto způsobem byly vytvořeny všechny stránky s jednotlivými místy. 17

23 8. Struktura dokumentu I. Šablony stránek V InDesignu si můžete vytvořit šablony stránek, které můžete aplikovat na Vámi požadované stránky. Tato možnost Vám urychlí práci, protože nemusíte vytvářet stejný obsah ve více stránkách, ale vytvoříte si jednu šablonu a její obsah pak budou obsahovat všechny vámi vybrané stránky, na kterou šablonu použijete. Šablony existují pro jednu stránku nebo pro dvojstránky. Vytvořený dokument obsahuje celkem pět dvojstránkových šablon. První šablonou pro Mapu jsme se již podrobně zabývali, druhá je pro Základní informace, která je shodná se zbývajícími třemi. Liší se pouze tím, že neobsahuje žádné menu, překlikávače stránek a místo síťky jsou umístěny po stranách tři obrázky, které překrývají schody. Lázeňské penziony, Prameny a Lázeňské hotely vychází ze stejné šablony, každá se liší jiným menu a překlikávačem. 18

24 II. Vrstvy V dokumentu si můžete vytvořit libovolný počet vrstev, nebo si můžete vystačit pouze s jednou. Výhodou více vrstev je rychlejší orientace v dokumentu, např. když máte jednu vrstvu pro text a druhou pro obrázky. Vrstva, která je výše umístěna, překrývá svým obsahem obsah níže položé vrstvy. Vrstvy si můžete také zamykat, aby se Vám rychleji pracovalo a neklikali jste např. na prvky, které již nechcete dále upravovat. Ve vytvořeném dokumentu je celkem 21 vrstev. Každá šablona, Úvodní strana, Mapa, Základní informace má alespoň tři vrstvy. Jednu vždy pro pozadí, text a další obrázky. Důvodem je především zmíněna větší přehlednost a překrývání jednotlivých prvků. 19

25 III. Odstavcové styly V dokumentu si můžete definovat vlastní styly, které použijeta na určitý typ textu, např. pro hlavní nadpis, podnadpis nebo běžný text. Nespornou výhodou použití Odstavcových stylů je to, že pokud budete chtít v průběhu změnit nějak písmo, změní se Vám všude, kde jste daný styl použili a Vy tak nemusíte upravovat písmo manuálně na každé stránce. V dokumentu je použito celkem deset Odstavcových stylů: Nadpis 1 je použit v Úvodní straně na nápis Luhačovice Nadpis 2 je použit na nadpisy všech stránek kromě Úvodní strany, tyto nadpisy slouží také jako záložky. Nadpis 3 je použit na podnadpisy druhého a třetího odstavce Základních informací Podnadpis 1 je použit na text - internetový průvodce lázeňským městem na Úvodní straně Popis in je použit na bežný text s iniciálami Popis je použit na bežný text bez iniciál List je použit na text s odrážkami Mista je použit na názvy objektů na Mapě Šablona text je použit na zápatí všech stránek kromě Úvodní strany a Mapy Odkazy je použit na tlačítka na Úvodní straně a Mapě a na názvy kategoríí v menu 20

26 IV. Znakové styly Znakové styly slouží na definování stylů pro jednotlivé znaky nebo slova. Znakový styl Číslo stránky je použit na vzhled čísel stránek, Odrážka na odrážky v odstavcovím stylu List a Iniciála v odstavcovém stylu Popis in. V. Objektové styly Tak jako lze vytvořit styly na odstavce nebo znaky, tak i na objekty. Pokud se v dokumentu vyskytuje více objektů, u kterých chcema nastavit např. stejné ohraničení nebo obtékání, je dobré si vytvořit vlastní Objektový styl. Výhoda je stejná jako u stylů odstavcových pokud se rozhodneme něco změnit, změní se nám to u všech objektů najednou. Styl Mapa fotky je použit na objekty na Mapě, Rámeček fotky na fotografie jednotlivých míst a Rámeček přechodů na odkazy v menu nebo např. na Úvodní straně. 21

27 VI. Záložky V InDesignu si lze definovat také záložky, které poté můžeme využít na odkazy. Každý Nadpis 2 v dokumentu je použit rovněž jako záložka. Každé vytvořené tlačítko tak odkazuje na něktorou ze záložek, která je umístěna na dané stránce. 22

28 9. Závěr Hlavním cílem této práce bylo vytvoření dokumentu, který bude obsahovat interaktivní prvky jako jsou tlačítka, která nás přepnou na danou stránku, stavy objektů, pomocí kterých můžeme vytvořit např. jednoduché portfolio či vložení videa. Takto vzniklý dokument poté můžete exportovat do formátu swf (flash) nebo klasického pdf. Každý formát má své specifika a nepodporuje všechny funkce, které InDesign nabízí. Aktuální verze InDesignu CS5 přinesla oproti svému předchůdci CS4 řadu vylepšení a rozříšené možnosti, jako jsou již dříve zmíněné Stavy objektů, tedy přepínání obrázků, Animace, pomocí kterých si můžete nastavit různé zobrazení prvků po načtení stránek a Časování, kterým si uspořádáte vše tak, aby to vyhovovalo přesně Vašim představám. Pracovat v InDesignu není obtížné, avšak chvíli potrvá začínajícímu uživatele zvyknout na ovládání, které je rozdílné od běžně používaných a uspořádání programu, které se ale od ostatních aplikací Adobe příliš neliší. Tím však získáté do ruky mocnou zbraň, pomocí které pro Vás bude vytvoření interaktivního dokumentu či tiskoviny hračka. 23

29 10. Použité zdroje Text: Obrázky: 24

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Jakub Dostál Tematický celek Základy práce v Adobe Photoshop Cílová skupina Žáci 3. ročníku oboru Fotograf Anotace Materiál má podobu studijního materiálů. Je uložen ve formátu pdf a je určen k tisku.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0304 - Návrh vlastní šablony Autor

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více