METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Transkript

1 METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ

2 Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku nám určuje návrh, který jsme vybrali pro prezentaci. Pokud chci upravit pozadí snímku, kliknu pravým tlačítkem na plochu a z nabídky vyberu formát pozadí. Mohu vybrat: - souvislou, vzorkovou nebo přechodovou výplň, - obrázek ze svého počítače, ze schránky. Pokud vložím na pozadí snímku obrázek, doporučuje se nastavit průhlednost obrázku.

3 Práce se snímky S hotovými snímky mohu nadále pracovat. Mohu je tahem přesouvat, měnit tedy jejich pořadí. Mohu si vyvolat nabídku (kliknutím pravého tlačítka myši na snímek) a vybrat si z nabídky příkazů: o vyjmout (snímek odstraním také pomocí delete), o kopírovat (případně duplikovat), o mohu měnit rozložení nebo pozadí snímku, o mohu snímek skrýt (tento příkaz využíváme při prezentaci, snímek se neodstraní, pouze se při prezentaci nezobrazí např. seznam literatury). Pro zobrazení více snímků na obrazovce (pro větší přehlednost) volím kartu Zobrazení a příkaz Řazení snímků. Pro návrat zpět volíme příkaz Normální.

4 Vkládání Karta Vkládání ukazuje všechny objekty, které můžeme vkládat do své prezentace. V semináři pro začátečníky jsme probrali obrázky a objekty SmartArt. V této části se zaměříme na obrazce, hypertextové odkazy, akce, textové pole a zvuky. Opakujeme: Všechny objekty, které vkládáme na plochu (např. text v textovém poli, obrázek, WordArt, SmartArt), jsou tvořeny obdélníkem. Můžeme měnit jeho velikost (tahem za body), měnit jeho pozici (přesunem), kopírovat ho (CTRL + C) nebo odstranit (delete). Vždy je nutné mít objekt označený. K úpravě objektu můžeme využít také nabídku, kterou vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši. Liší se podle typu objektu.

5 Odkaz na internet hypertextový odkaz Pokud chceme otevřít danou webovou stránku přímo ze své prezentace, volíme vložení hypertextového odkazu. Postup: Označím text (případně obrázek, obrazec), karta Vložení hypertextový odkaz, kontrolujeme, zda je zatržen Existující soubor, do řádku Adresa kopírujeme nebo napíšeme adresu webové stránky OK. Odkaz je aktivní při spuštění vlastní prezentace šipka kurzoru se mění na ruku. Pokud chci odkaz odstranit nebo upravit, kliknu na něho pravým tlačítkem a vyberu příkaz z nabídky Otevřít hypertextový odkaz nebo Odebrat hypertextový odkaz.

6 Akce Pokud chci vložit do své prezentace interaktivní prvek, tj. odkaz na jiný snímek, jiný soubor nebo vložit zvuk, použiji kartu Vložení a příkaz Akce. Akci můžeme přiřadit textu, obrázku nebo jinému objektu. Můžeme také volit, zda se akce má spustit při kliknutí myší nebo při přetažení myší. Postup: Označím objekt a kliknu na kartu Vložení Akce. Vyberu akce po kliknutí přejít na cíl hypertextového odkazu. Na výběr je např. následující, první snímek, konkrétní snímek z prezentace. Mohu vložit odkaz na spuštění programu, který si vyberu ze svého počítače. Na výběr mám také možnost vložení zvuku: o přehrát zvuk a vyberu z nabízených zvuků o nebo mohu vložit jiný zvuk tedy zvuk ze svého počítače. Akci mohu kdykoliv odebrat kliknu pravým tlačítkem na objekt a vyberu Upravit odkaz. Pozn. Objekt, jemuž je přiřazena akce, změní styl a barvu písma. Akci spustíme při vlastní prezentaci.

7 Vložení obrazce Do prezentace mohu vkládat obrazce, PP nabízí předdefinované tvary. Postup: Karta Vložení Obrazce. V nabídce je několik skupin obrazců (čáry, obdélníky, základní obrazce, plné šipky, obrazce rovnice, vývojové diagramy, hvězdy a nápisy, popisky a tlačítka akcí). Tahem levého tlačítka myši kreslím tvar přímo na ploše. Do obrazců mohu psát text, který upravuji na kartě Domů. Pokud chci obrazec upravit (změnit tvar, barvu výplně, obrys, efekt) kliknu na obrazec a na pásu karet vyberu Nástroje kreslení. Ve změněném pásu karet pak vybírám požadovaný příkaz a obrazec upravuji.

8 Vložení obrazce tlačítka akcí Speciální skupinou obrazců jsou tlačítka akcí. K obrazci je vždy již definována akce. začátek zvuk zpět nebo předchozí dopředu nebo další konec domů

9 Vložení obrazce další úpravy Pokud mám na snímku více obrazců, mohu využít další možnosti úprav, např. seskupení obrazců do jednoho, jejich pořadí při překrývání. Skupina - postup: Tahem vyberu všechny obrazce kliknu PT a vyberu Skupina. Obrazce se spojí a vytvoří jeden obrazec. Zrušení skupiny probíhá stejným způsobem. Pořadí - postup: Obrázky ukazují možnosti pořadí jednotlivých obrazců na snímku. Příkaz, který mi umožní volit pořadí, vyvolám kliknutím pravého tlačítka na obrazec. Vybírám příkaz Přenést do pozadí nebo Přenést do popředí.

10 Textové pole Text vkládáme do předdefinovaných textových polí, která jsou součástí většiny snímků (viz rozložení snímku). Někdy nám počet předdefinovaných textových polí nestačí, potřebujeme další pole přidat. Můžeme kopírovat pole již vytvořené a pouze měníme text. Kopíruje se nám také styl textu. Druhou možností je vložit nové textové pole. Karta Vložení Textové pole. Postup: Karta Vložení Textové pole. Tahem levého tlačítka na ploše nakreslím obrys textového pole. Uvnitř pole bliká kurzor a já mohu psát. Tento text si ale musím naformátovat na kartě Domů. Mohu formátovat také textové pole samotné: Pole si označím a na pásu karet vyberu Nástroje kreslení. Mohu měnit výplň, tvar, obrys, prostorové efekty, aj.

11 Animace Vlastní prezentaci oživí přechody snímků (viz seminář pro začátečníky) a animace jednotlivých položek na snímku. Animace vkládáme a upravujeme na pásu karet Animace. Animace vkládáme vždy konkrétnímu objektu, který musíme mít označený. Animace se dělí na 4 typy: 1. úvodní 2. zvýrazňující 3. závěrečné 4. dráhy pohybu Můžeme vybírat také z rozšířené nabídky efektů.

12 Animace vložení a nastavení Při práci je dobré mít zapnuto Podokno animací. V něm se zobrazují všechny animace, které na snímek vložíme. Můžeme zde měnit vlastnosti animačních efektů či pořadí animovaných objektů (tahem). Vložení animace postup: Jsem na kartě Animace. Zatím jsou příkazy neaktivní. Aktivní je na pásu karet pouze příkaz Podokno animací, které si zapnu. Označím objekt a z nabídky vyberu animaci. V podokně animací se mi zobrazí vybraná animace a u objektu na ploše se zobrazí číslo (znázorňuje pořadí animace na snímku). Na pásu karet nastavuji: možnosti efektu (například směr) začátek animace (po kliknutí, po předchozím, s předchozím) dobu trvání efektu zpoždění

13 Animace Pomocí příkazu Náhled na pásu karet Animace mohu vyzkoušet animace na daném snímku. Vlastnosti a nastavení animace mohu upravovat také v podokně animací. Kopírovat animaci tato funkce se nachází na pásu karet Animace. Slouží ke kopírování animace (s jejím nastavením) z jednoho objektu na další. Spuštění animace Pokud máme nastaven začátek animace při kliknutí (doporučuje se při výkladu učiva), každý efekt je spuštěn právě kliknutím LT myši, klávesou enter, kliknutím na dotykovou obrazovku. Při nastavování animací mohu volit možnost Aktivační událost. Tato funkce umožňuje spuštění animačního efektu klepnutím na objekt (stejný nebo jiný) a může naši prezentaci velmi oživit.

14 Animace aktivační událost Obrázek zobrazuje situaci, kdy jednotlivé barevné obdélníky při prezentaci odletí, klikneme-li přímo na ně. Můžeme tedy volit různé pořadí odletu. Na těchto obrazcích je nastavena animace odletu, ale také funkce aktivační událost. Najdeme ji na pásu karet Animace. U jednotlivých obrazců pak nenajdeme číslo s pořadím animace, ale animační znak. Také podokno animací je odlišné. Postup: Objektu přiřadím animaci obvyklým způsobem. Využiji příkaz Aktivační událost při kliknutí na. Z nabídky vyberu obrazec, na který chci kliknout, aby se akce provedla. Prezentace souboru

15 MS PowerPoint 2010 nabízí několik způsobů předvedení prezentace: pomocí kláves na klávesnici počítače o F5 spuštění prezentace od začátku o SHIFT + F5 spuštění od aktuálního snímku o ESC ukončení prezentace pomocí příkazů z karty Prezentace pomocí ikony na stavovém řádku Ovládání prezentace: pomocí kláves na klávesnici: o na další snímek Enter, mezerník, šipky doprava nebo dolů, klik levým tlačítkem myši o zpět na předchozí snímek Backspace, šipky doleva nebo nahoru pomocí tlačítek pro ovládání projekce: o šipky posun po snímcích o tužka, zvýrazňovač (volba barvy) vkládání rukopisných poznámek (lze odstranit ihned, ponechat a odstranit později) o pro posun po snímcích nutno změnit ukazatel vždy na šipku

16 Tisk souboru Tisk souboru (prezentace) v PowerPointu nabízí několik možností např. tisk prezentace jako takové, tisk celých stránek, tisk podkladů (např. 2, 3, 6 snímků na stránku), tisk vlastních poznámek. Podklady mohou sloužit například učiteli jako pomůcka při výuce, posluchačům jako podklady, žákům jako zápis. Postup: 1. soubor tisk 2. zadám parametry tisku (počet kopií, barvu, aj.) 3. vyberu možnosti tisk všech snímků, výběr nebo další možnosti

17 Uložení souboru Soubor ukládáme pro další použití. Postup: 1. Soubor uložit jako 2. Vybereme místo ve svém počítači, kam soubor uložíme. 3. Soubor se ukládá jako typ prezentace v PP (pptx). 4. Mohu ukládat také v jiných formátech (například ve starších formátech PowerPointu - ppt, ve formátu PDF).