VÝTVARNĚ A ŘEMESLNĚ ZAMĚŘENÁ DÍLNA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ. HapAteliér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTVARNĚ A ŘEMESLNĚ ZAMĚŘENÁ DÍLNA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ. HapAteliér"

Transkript

1 VÝTVARNĚ A ŘEMESLNĚ ZAMĚŘENÁ DÍLNA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ HapAteliér TyfloCentrum Brno o. p. s. odloučené pracoviště dílen Poděbradova Brno Královo Pole tel , , web: vedoucí dílny: Mgr. Jana Pilgrová Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Z historie Naše výtvarně a řemeslně zaměřená dílna, kterou jsme nazvali HapAteliér, zahájila svou činnost v roce V roce 2007 jsme službu zaregistrovali jako sociálně terapeutickou dílnu. Až do roku 2009 se však aktivity dílny musely dělit o prostor naší velké klubovny v sídle společnosti s ostatními aktivitami (přednáškami, semináři, školeními, kurzy, poradami i cvičením). A tak na tvořivou dílnu vycházel čas pouze v pondělí a v úterý dopoledne. Jiné dny byly organizovány návštěvy výstav a exkurze na zajímavá místa se zaměřením na výtvarnou a řemeslnou činnost. V roce 2009 se nám podařilo od Úřadu městské části Brno Královo Pole získat do pronájmu nebytové prostory v přízemí bytového domu na Poděbradové 58. Prvotní nadšení a plány na zahájení činnosti v nových prostorách již v září 2009 musely být přehodnoceny. Technický stav nebytových prostor byl ve skutečnosti horší, než se na první pohled zdálo. Stěny byly vlhké, podlahy vyžadovaly značné opravy, bylo nutné upravit prostor pro bezproblémové fungování dílny: ošetřit sanační maltou navlhlé zdivo, opravit podlahy, vyrovnat je, položit nové linoleum, vymalovat a vybavit potřebnými elektrospotřebiči a nábytkem. Odhad ceny potřebných stavebních úprav se pohyboval někde kolem Kč. Celkové náklady na potřebné drobné stavební úpravy a vybavení dílny se dnes pohybují kolem Kč. Od 23. listopadu 2009 naše dílna HapAtelier začala fungovat v nových prostorách. Od září 2010 plánujeme rozšíření v oblastech činností i v četnosti konání dílny. Jaké cíle jsme si stanovili pomocí výtvarně a řemeslně zaměřené činnosti s arteterap. prvky: sociálně pracovní terapie, rozvoj představivosti a orientace v mikroprostoru, procvičování jemné motoriky, 2

3 pomocí prezentací vlastní činnosti, exkurzemi a návštěvami výstav: posílení sebevědomí, rozvoj komunikace, dovednosti navazování sociálních kontaktů, odbourávání sociální izolace. Těchto cílů dosahujeme pravidelně se opakující činností v dílnách, organizací speciálních dílen: vánoční dílny, velikonoční dílny, dílny zaměřené na další tradiční lidové zvyklosti a pranostiky (vynášení Morany, Masopust, Martinské lidové zvyky atd.), tvůrčími aktivitami v Přírodní zahradě u smrku, návštěvami hmatových výstav, pořádáním vlastních výstav. Používané techniky tkaní ruční, tkaní na stavech, pletení z pedigu, hmatové modelování z hlíny, výroba voňavého ručního papíru, batika - vyvazovaná, skládaná, modelování ze včelího vosku, výroba šperků, malba na sklo, práce s textilem, vatelín, skleněná a keramická mozaika, grafické techniky - linoryt, papíroryt, modrotisk, papírotisk a jiné. Materiál pro tvorbu keramická hlína, textilní barvy a textilní fixy, materiál pro tkaní, materiál pro košíkářství (pedig), sklo a skleněné předměty, zbytkový textil (tkaní na kolíkovém stavu) a další materiál. 3

4 Poděkování Celkové náklady na úpravy prostor a vybavení se nakonec vyšplhají na Kč. Téměř Kč se nám podařilo sehnat od dárců. Dárce, který si nepřeje být jmenován, věnoval Kč na nákladné opravy podlah a položení nového linolea v celém prostoru a nákup části vybavení dílen. ODS Brno město věnovala částku Kč, z níž bude zakoupena pec a nábytek do kanceláře vedoucí dílny. Firma ADC Foundation přispěla částkou přes Kč na vybudování kuchyňského koutu s příslušenstvím (el. topný žebřík, nový kotel na ohřev vody). Nadační fond J&T uhradil vybavení dílny pracovními stoly a regály ve výši Kč. Hrnčířský kruh a osobní počítač do kanceláře v celkové hodnotě Kč byl pořízen z Individuálního projektu Jihomoravského kraje Zajištění vybraných sociálních služeb, který je financován z EFS prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR a hradí v letech provoz dílny. Drobné vybavení v hodnotě Kč bylo uhrazeno z dotace Úřadu městské části Královo Pole. Paní Eva Konzbulová věnovala tónovaný Primalex v hodnotě Kč na vymalování vnitřních prostor a poličku do kanceláře. Všem dárcům patří naše velké poděkování. Díky těmto darům a dotacím jsme mohli realizovat přestěhování dílny do samostatných prostor se zázemím. Podíl naší společnosti na financování potřebných stavebních úprav a vybavení činil necelých Kč. RNDr. Hana Bubeníčková ředitelka společnosti 4

5 Dílna č. 1: Pohled po úpravách a před nimi 5

6 Dílna č. 2: Pohled po úpravách a před nimi 6

7 Dílna č. 3: Pohled po úpravách a před nimi 7

8 Kancelář vedoucí dílny dnes a před rokem ještě zbývá vybavit nábytkem 8

9 Zázemí (šatna) s technickým umyvadlem 9

10 Technické detaily? Bylo nutné vyřešit bezpečný vstup do dílny č. 2 pro vyšší postavy - níže posazená zárubeň dveří snižuje výšku průchodu. Třásně a zvonečky posloužily svému účelu nejjednodušeji :-) 10

11 Vstupní prostor 11

12 Kuchyňský kout se jinam nevešel :-) 12

13 Z naší činnosti: Velikonoce v dílně Vánoce v dílně Výroba housenky Malba olej 13

14 Výroba adventních věnců Filcování ozdob na stromek Keramická mozaika Práce s plastelínou 14

15 Radost z výtvoru 15

16 Jsme obecně prospěšnou společností, v roce 2010 vstupujeme do 10. roku svého působení. Založila nás v roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých s cílem vzniku specializovaného poskytovatele sociálních služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Brně a na území Jihomoravského kraje. Poslání: Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života prostřednictvím poradenských, asistenčních, rehabilitačních, terapeutických a aktivizačních služeb. Motto: Slepotou život nekončí Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. Cílem naší činnosti je integrace zrakově postižených občanů do společnosti, zlepšení kvality jejich života, zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti, udržení života zrakově postižených v přirozeném domácím prostředí, podpora společenského, pracovního a kulturního uplatnění zrakově postižených. Filosofie naší činnosti Služby poskytujeme za podmínky ochoty a schopnosti klienta nabízenou službu v dané formě přijmout. Pro uspokojení oprávněných potřeb klientů informujeme o dostupných službách i mimo rámec naší činnosti. Vize do budoucnosti Vybudování Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky s možností celodenního pobytu dle skutečné potřebnosti, s krizovým lůžkem, chráněnou dílnou pro zrakově postižené, se zázemím pro dispečink asistenčních služeb, pro poradenství a terénní sociální služby, pro učebny vybavené pomůckami; to vše s cílem vytvářet podmínky podporovaného zaměstnávání a účelného využívání volného času zrakově postižených. Nabídka registrovaných sociálních služeb odborné sociální poradenství; průvodcovské, předčitatelské a jiné asistenční služby; sociálně aktivizační služby zrakově postiženým; sociálně terapeutická dílna; sociální rehabilitace zrakově postižených; Součástí všech služeb je všeobecné základní poradenství. Další služby další vzdělávací aktivity, vydávání tiskovin ve slepeckém tisku, ve zvukové či digitální podobě, technická podpora uživatelům náročných kompenzačních pomůcek, pomoc při odstraňování architektonických bariér a zlepšování životního prostředí z pohledu bezpečného pohybu zrakově postižených, pracovní rehabilitace a podpora pracovního uplatnění zrakově postižených, osvětová a prezentační činnost (zážitkové semináře pro veřejnost a další). Další informace: Autor: RNDr. Hana Bubeníčková, Foto: Mgr. Radek Pavlíček, Mgr. Pavla Velinská, Mgr. Jana Pilgrová Brno, 2010, TyfloCentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, Brno barevný tisk finančně podpořila Nepa, spol. s r.o. 16