Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz"

Transkript

1 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1

2 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/ /97-R, Ministerstvo vnitra, Sídlo: Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kontakt: Tel.: web: IČO: Statutární zástupce: Výbor KMB (předsedkyně Jitka Vondráková) Bankovní spojení: č.ú.: /0300, Československá obchodní banka, a.s. divize Poštovní spořitelna, Durychova 972/72, Praha 4 Lhotka Vydalo: Občanské sdružení Klub maminek Balónek, Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Grafická úprava a sazba: Jitka Vondráková a Edita Tylová Tisk: Klub maminek Balónek Vydání první - Praha 2012 (bez finanční zprávy) 2

3 OBSAH Výroční zpráva, kontaktní a identifikační údaje KMB 1 Obsah.. 3 O mateřském centru 4 Návštěvnost 8 Týdenní program.9 Sezónní akce.. 10 Vlastní projekty Finanční zpráva.. 16 Granty, dotace a dary v roce Seznam dárců podporujících KMB v roce Rok 2011 a plány na další rok. 19 Statutární zástupci.. 21 Poděkování 23 3

4 O MATEŘSKÉM CENTRU Mateřské centrum Klub maminek Balónek bylo založeno několika nadšenými maminkami (Mgr. Štěpánka Philippová, Pavla Bažantová a další) a za laskavé pomoci Městské části Praha 12 a mnoha jiných institucí, nadací a organizací (Open Society Fund, NROS, MŠ Studánka aj.) otevřeno 9. prosince Prostory, ve kterých mateřské centrum sídlí, jsou majetkem Městské části Praha 12. Ideou mateřského centra je vytvoření centra rodinné pohody, kde se budou prolínat dvě základní myšlenky - vytvoření místa pro neformální setkávání maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené. Místa, kam se budeme těšit, místa, kde se naučíme vycházet a stýkat s lidmi, kteří pocházejí např. z jiné společenské vrstvy, jiné kultury, jiné národnosti, jiného vyznání, kteří žijí a myslí jiným způsobem nebo praktikují jiné výchovné metody. Místa, díky kterému mnoho žen, ale v poslední době i mužů, po dlouhé době vyjde ze sociální izolace. Důležitým aspektem je i možnost udržování profesních znalostí a dovedností rodičů cestou nejrůznějších mateřským centrem pořádaných kurzů a přednášek. Druhou nedílnou součástí náplně mateřského centra je zajištění každodenního bohatého programu pro děti od 0 7 let s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i na ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. Děti patří do našeho centra stejně samozřejmě jako maminky a tatínkové, proto veškeré aktivity dospělých samotných (jazykové kurzy, přednášky s odborníky apod.) probíhají buď paralelně s dětskými kroužky (viz program) nebo je pro děti zajištěn hlídací program či je mohou mít rodiče s sebou a programová náplň je jim uzpůsobena. Širším cílem aktivit centra je zdravá fungující rodina. Naším úkolem je umožnit matkám a otcům na mateřské nebo rodičovské dovolené navazovat nové sociální kontakty a podporovat rozvoj jejich komunikačních a rodičovských dovedností. Díky pravidelné spolupráci s odborníky (lékaři, psychology, logopedy) je možná i včasná prevence rodinných krizí. Klub maminek Balónek je pro své návštěvníky otevřen každý všední den dopoledne i odpoledne. Kroužky a kurzy dětí i rodičů probíhají denně podle pravidelného týdenního plánu. Každý měsíc se ještě uskuteční několik jednorázových akcí přednášky nebo besedy (z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zdravého životního stylu, ekologie apod.), kurzy a výtvarné odpoledne či večery pro rodiče a samozřejmě akce pro děti (závody a soutěže, výlety, dýňování, besídky, karneval, táboráky, divadélka, výtvarné dílny, oslavy mezinárodních svátků apod.) 4

5 V programovém a organizačním zajištění chodu centra je základním kamenem široká spolupráce aktivních členů našeho občanského sdružení. To se týká jak provozních záležitostí (otevírání a zavírání centra, dohled, péče o návštěvníky, úklid), tak především programové náplně. Nedílnou součástí programu je i účast kvalifikovaných odborníků, které sdružení zajišťuje z vlastních a externích zdrojů. Klub maminek Balónek je neziskovou organizací a všichni, kteří se podílí na jeho chodu tak činí ve svém volném čase, se svými dětmi, a bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. V prostorách centra mají rodiče s dětmi k dispozici hernu vybavenou nejrůznějšími hračkami, tělocvičnu vybavenou rozličným sportovním náčiním, ekoateliér s knihovnou obsahující jak odbornou tak oddechovou literaturu pro děti i rodiče, sociální prostory a plně vybavenou malou kuchyňku. Rodiče mohou do centra přijít i jen posedět, pohrát si s dětmi či si popovídat u šálku kávy či čaje. Lze bezplatně využít knihovnu s pedagogicko-psychologickou literaturou i stálý bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti. Informační nástěnky poskytují kontakty na organizace podporující rodinu, mateřství a děti. Na zahradě centra je vybudováno dětské hřiště s nejrůznějšími aktivitami pro děti a místa pro příjemný odpočinek rodičů. Zahrada je velmi oblíbena dětmi a maminkami z okolí zejména pro svoji čistotu. Díky MČ Praha 12 byla v zimě 2011 dovybavena zahrada třemi novými prvky. 5

6 ČINNOST KMB POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITOU PŘEDEVŠÍM V TĚCHTO OBLASTECH: Zajištění bohatého každodenního programu pro děti od 0 do 7 let, s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. S touto věkovou skupinou jiné organizace většinou nepracují. Dětské kroužky probíhají buď paralelně s aktivitami rodičů samotných (jazykové kurzy, přednášky odborníků apod.) nebo je pro ně zajištěno hlídání či je mohou mít rodiče u sebe a program je pak dětem uzpůsoben. Stálá přítomnost rodičů napomáhá lepší aklimatizaci dětí v kolektivu, a tím usnadňuje nástup dětí do jeslí, mateřské či základní školy. Pomoc při odstranění sociální izolace maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené KMB jim nabízí smysluplnou seberealizaci jejich aktivním zapojením do spoluvytváření centra. Snahou našeho mateřského centra je oslovit i rodiče cizince, nezaměstnané, s handicapovanými dětmi apod. KMB jim nabízí nejen široký výběr kurzů a přednášek, ale především smysluplnou seberealizaci při spoluvytváření programu centra a jeho organizačního zabezpečení. Smysluplné využití volného času rodin s malými dětmi, uplatnění profesionálních i získaných zkušeností maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené při činnosti mateřského centra. Integrace handicapovaných dětí, zamezení vyčlenění rodičů handicapovaných dětí v rámci místní komunity. Podpora výchovných dovedností rodičů, zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi. Usnadnění návratu rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené na pracovní trh. Díky uvedeným skutečnostem se takto vytváří otevřené společenství přátelské a neformální místo pro setkávání rodičů s malými dětmi ze všech sociálních vrstev, které se mohou vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a společnou prací ve prospěch sebe, svých dětí i celé místní komunity. 6

7 SLUŽBY V OBLASTI PODPORY RODINY JSOU POSKYTOVÁNY PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH TYPŮ: Pravidelné výtvarné, ekologické, jazykové, pohybové a hudební kroužky a kurzy pro děti do 7 let s rodiči Pravidelné sportovní, ekologické a jazykové kroužky pro děti do 7 let bez rodičů Ekologická výchova a vzdělávání praxí, vytváření ekologického povědomí v nejútlejším věku dítěte Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistentky Kurzy vázání babyšátků, masáže dětí Kurzy 1. pomoci u miminek a malých dětí Odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou problematiku, zdraví, zdravý životní styl Půjčovna odborné i oddechové literatury pro rodiče a děti Týdenní zimní i letní pobyty pro rodiče s dětmi Rukodělné a tvůrčí kurzy pro maminky s dětmi i širokou veřejnost Jazykové kurzy a kurzy PC pro matky na mateřské nebo rodičovské dovolené zaměřené na jejich návrat na pracovní trh Mimořádné akce jako jsou divadélka, karnevaly, táboráky, Mikulášská, oslavy Dne dětí, oslavy mezinárodních svátků, společné výlety do ZOO, botanické zahrady, Domů dětí a mládeže, sportovní dopoledne či odpoledne, závody, výtvarné dílny pro děti, sezónní burzy dětského oblečení a potřeb pro děti apod. Zajištění péče o dítě v době účasti rodiče na jiné aktivitě v mateřském centru (přednášky, kurzy, semináře ) Zajištění příležitostného hlídání dítěte v době, kdy rodič vyřizuje své neodkladné záležitosti vyžadující nutně nepřítomnost dítěte (lékař, úřady ) Poskytování informací týkající se rodiny, zdraví, péče o dítě apod. 7

8 PRŮMĚRNÁ DENNÍ NÁVŠTĚVNOST A POČET OTEVŘENÝCH DNŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH: měsíc počet dnů dospělí děti Leden 21 14,6 15,3 Únor 22 17,6 19,1 Březen 21 18,5 18,4 Duben 21 22,4 23,7 Květen 22 21,7 22,0 Červen 22 19,4 21,7 Červenec 23 2,7 3,8 Srpen 6 2,7 3,5 Září 21 13,5 14,3 Říjen 25 24,4 26,8 Listopad 23 25,8 28,0 Prosinec 12 30,3 29,3 Průměr za rok 18,4 19,5 OTEVÍRACÍ DOBA CENTRA: ŠKOLNÍ ROK 2010/2011: PONDĚLÍ STŘEDA a ČTVRTEK PÁTEK PRÁZDNINY:

9 TÝDENNÍ PROGRAM KMB VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 PONDĚLÍ: Rytmika pro děti I (2-3 roky) Rytmika pro děti II (2 3 roky) Šikovný brouček ekologicko-výtvarný kroužek pro nejmenší (1,5-3 roky) Mortimer Angličtina pro děti (7 8 let) Mortimer Angličtina pro děti (3 4 roky) Mortimer Angličtina pro dospělé začátečníci ÚTERÝ: Mortimer Angličtina pro dospělé začátečníci Zpívej si! hudební a pohybový kroužek STŘEDA: Rytmika pro děti (10 15 měsíců) Rytmika pro děti (15 24 měsíců) Rytmika pro děti (15 24 měsíců) Rytmika pro děti (2 9 měsíců) Mortimer Angličtina pro děti (3 4 roky) Angličtina pro nejmenší mírně pokročilí Angličtina pro nejmenší pokročilí Sebeobrana pro kluky a holky od 4 let Mortimer Angličtina pro dospělé pokročilí výtvarně relaxační večery pro maminky (nepravidelně) ČTVRTEK: Předškolka pro děti (2,5 4 roky) Skřítek Kořínek ekologický kroužek pro děti (3-7let) Svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 6 let Cvičení pro maminky PÁTEK: Svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 6 let SOBOTA: Plavání dětí s rodiči (od 6 měsíců) KROUŽKY JSOU REALIZOVÁNY ZA LASKAVÉHO FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 9

10 SEZONNÍ AKCE LEDEN Prezentace společnosti JUST zdraví z přírody Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Kurz vázání babyšátků Kurzy 1. pomoci u miminek a batolat (0 3 roky) Lyžařsko-rekreační pobyt rodin z KMB ve Zdobnici v Orlických horách Prezentace společnosti Mutabene výukové systémy pro děti Prezentace společnosti Tupperware zdravé vaření ÚNOR Výtvarná dílna Skřítka Kořínka scrapbooková přání Zápisy do kroužků pořádaných MC Prezentace společnosti JUST zdraví z přírody Valentýnská diskotéka pro děti a rodiče Povídání s Veronikou o novinkách v oblasti péče o děti a výživy dětí Kurz Efektivního rodičovství Národní týden manželství fotosoutěž a výstava svatebních fotografií a oznámení Kurz 1. pomoci u miminek a batolat (0 3 roky) Kurz vázání babyšátků Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Masopust I a II karnevalové veselí pro děti zábavné dopoledne a odpoledne se soutěžemi BŘEZEN Kurz vázání babyšátků Bazar jarního a letního oblečení a potřeb pro děti spojené s charitativní sbírkou pro Kojenecký ústav v Praze 4 Krči Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Povídání s Veronikou o novinkách v oblasti péče o děti a výživy dětí Kurz Efektivního rodičovství 10

11 Prezentace společnosti Tupperware zdravé vaření Skřítek Kořínek a Tonda Obal na cestách zábavné odpoledne s ekologickou tematikou třídění odpadů zábavně Seminář Feng Shui Pohádková noc zábavný odpolední program pro děti s četbou, soutěžemi a přespáním v MC Stopy, stopičky otisky do keramických kachlí DUBEN Seminář Feng Shui Povídání s Veronikou o novinkách v oblasti péče o děti a výživy dětí Výlet se Skřítkem Kořínkem za zvířátky do stanice přírodovědců Velikonoční perníčkování výtvarná dílna na zdobení perníčků Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Velikonoční výtvarné dílny Skřítka Kořínka Seminář Respektovat a být respektován Den země se Skřítkem Kořínkem výtvarná eko-dílna Velikonoční pečení tradičních velikonočních pochoutek Pohádkové odpoledne s angličtinou Čarodějnice zábavné odpoledne s divadélkem, táborákem a společným zpíváním za hudebního doprovodu skupiny Marná snaha KVĚTEN Seminář Respektovat a být respektován Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Kurz vázání babyšátků Povídání s Veronikou o novinkách v oblasti péče o děti a výživy dětí Focení dětí v MC profesionálním fotografem Den maminek se Skřítkem Kořínkem tradiční oslava Dne maminek - zábavné odpoledne s výtvarnou dílnou pro maminky, babičky, tetičky a jejich dětičky Týden opravdových plen fotosoutěže, výtvarné soutěže, soutěž o nejoriginálnější látkovku Světový týden respektu k porodu týden plný bezplatných přednášek nejen pro nastávající maminky o Fotosoutěže na témata Nebojte se ukázat bříško a Tatínek a miminko 11

12 o Výtvarná soutěž na téma Jak jsem přišel na svět maminka/tatínek a miminko o Beseda s porodní asistentkou Závody odstrkávadel I a II - tradiční sportovní odpoledne plné závodů nejrůznějších odstrkávadel, koloběžek, tříkolek a kol Pohádkové odpoledne s angličtinou Bambiriáda 2011 prezentace volnočasových aktivit v Praze ČERVEN Den dětí tradiční celodenní oslava plná zábavy, her a soutěží pro děti Povídání s Veronikou o novinkách v oblasti péče o děti a výživy dětí Beseda s místostarostou Prahy 12 na téma: Jak se nám žije na Praze 12 a co bychom zde chtěli změnit Pohádkové odpoledne s angličtinou Společný výlet do ZOO parníkem za zvířátky Vyrábíme tričko na prázdniny výtvarná dílna Kurz první pomoci u miminek a batolat (0 3 roky) Den otců netradiční oslava pro tatínky sportovní odpoledne pro tatínky a jejich děti Kurz vázání babyšátků Táborák na rozloučenou před létem divadélko pro děti a závěrečný táborák s hudebním doprovodem kapely Marná snaha Dobrooběd pro Makulku charitativní oběd pro holčičkou s genetickou nemocí motýlích křídel ČERVENEC/ SRPEN Pro veřejnost centrum otevřeno. V těchto měsících jsme nepořádali žádné jednorázové akce. ZÁŘÍ Zápisy do kroužků pořádaných MC Letní výtvarné dílny na téma mýdla, koupelové soli, gelové svíčky Ukázkové hodiny Mortimer angličtiny 12

13 Národní týden kojení fotosoutěž a výtvarná soutěž Povídání o kojení s laktační poradkyní Katkou Táborák na uvítanou zábavné odpoledne s divadélkem a táborákem s hudebním doprovodem kapely Marná snaha Letní výtvarné dílny na téma decoupage Bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti spojené s charitativní sbírkou pro Kojenecký ústav v Praze 4 Krči Letní výtvarné dílny na téma korálková zvířátka Letní výtvarné dílny na téma pletení z pedigu I Letní výtvarné dílny na téma pletení z pedigu II a plstění ŘÍJEN Oslava 15. výročí založení MC Klub maminek Balónek celodenní program plný prezentací, soutěží a her Povídání o kojení s laktační poradkyní Katkou Běžecké závody nejen pro děti školou nepovinné druhý ročník běžeckých závodů nejen pro děti v různých věkových kategoriích Letní výtvarné dílny na téma textilní tvoření Dýňování ekologicko-výtvarné odpoledne s dlabáním dýní, výtvarnou dílnou zakončené průvodem strašidelných dýní kolem centra Letní výtvarné dílny na téma fusing skleněné šperky Letní výtvarné dílny na téma korálkové šperky a smalt Letní výtvarné dílny na téma - windowcolor LISTOPAD Výtvarné tvoření se Skřítkem Kořínkem z Ekolinu Povídání s Veronikou o novinkách v oblasti péče o děti a výživy dětí Tvoření s Šikovným broučkem - lampióny Stopy, stopičky otisky nožiček a ručiček do keramických kachlů Povídání o kojení s laktační poradkyní Katkou Prezentace s ukázkou vaření společnosti Rodino k večeři zdravé vaření Předvánoční výtvarná dílna Skřítka Kořínka vánoční svícny Předvánoční výtvarná dílna pro maminky a větší děti decoupage, windowcolor, koupelové soli a mýdla Tvoření se Šikovným broučkem puzzle pro nejmenší Focení v MC profesionálním fotografem 13

14 Výtvarné dílny pro maminky a větší děti scrapbooková přání a ozdoby z filcu Výtvarné dílny pro maminky a starší děti korálková zvířátka, vánoční výzdoba z korálků (korálkové hvězdy) Tvoření se Šikovným broučkem podzim ve 3D Beseda na téma zdravá výživa dětí a dospělých jak odbourat špatné stravovací návyky Předvánoční tvoření se Skřítkem Kořínkem vánoční strom pro MC Stopy, stopičky otisky nožiček a ručiček do keramických kachlů Vázání adventních věnců I a II tradiční výtvarná dílna na výrobu netradičních adventních vazeb Tvoření se Šikovným broučkem malujeme prstovými barvami Prezentace společnosti JUST zdraví z přírody PROSINEC Focení dětí v MC profesionálním fotografem Vánoční perníčkování výtvarná dílna pro maminky a děti tradiční zdobení perníčků Mikulášská nadílka I, II, III a IV tradiční mikulášská nadílka pro děti Prezentace společnosti JUST zdraví z přírody Povídání o kojení s laktační poradkyní Katkou Večerní výtvarné dílny pro maminky decoupage, windowcolor, koupelové soli, mýdla, quilling, fusing, pedig, korálkové šperky a ozdoby I a II Předvánoční pečení s Jitkou pečení tradičního vánočního pečiva Vánoční odpoledne s angličtinou Vánoční besídka pro aktivní maminky Valná hromada MC 14

15 VLASTNÍ PROJEKTY (spolufinancované MČ Praha 12, MHMP, MPSV) Týdenní ozdravně-rekreační výcvikový lyžařský pobyt pro rodiny s dětmi z KMB ve Zdobnici v Orlických horách 6. ročník každoročně pořádaný v lednu/únoru Tradiční oslava Dětského dne již 8 let konající se projekt ve spolupráci s drobnými podnikateli na Praze 12 a 4 Bambiriáda 2011 prezentace organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí prezentace KMB ve spolupráci s KMC Barrandov Projekt EKO-Balónek projekt na zajištění ekologických kroužků Šikovný brouček a Skřítek Kořínek, na zajištění realizace jednorázových akcí (ZOO, divadélka s ekologickou tématikou, výtvarné soutěže pro děti, vytvoření a tisk kalendáře MC s ekologickou tématikou (obrázky namalované dětmi navštěvujícími KMB) Projekt Kulturní akce Klubu maminek Balónek projekt na realizaci kulturních akcí v MC (oslavy mezinárodních svátků, mikulášské apod.) Projekt Letní výtvarné dílny prázdninová škola výtvarných technik pro rodiče a jejich děti Projekt Zajištění provozu a sportování nejmenších v Klubu maminek Balónek v roce 2011 projekt na zajištění pravidelných sportovních kroužků (rytmika, sebeobrana, plavání) a jednorázových sportovních akcí Program na podporu rodiny zajištění činnosti Klubu maminek Balónek mzdové prostředky na pracovníky zajišťující pravidelný chod centra, jednorázové akce, finanční prostředky na energie Svět jako kaleidoskop - Montessori pracovna vybavení pracovny speciálními pomůckami a zajištění mzdových prostředků na odborné lektory Projekt Podpora odstraňování bariér ve veřejném Prostoru 2011 projekt na realizaci výměny vstupních dveří za bezbariérové a vybudování bezbariérového nájezdu do centra Předškolka projekt pro děti, které se nedostaly do školky 15

16 FINANČNÍ ZPRÁVA Struktura příjmů KMB v roce 2011 Příjmy Kč % Obecní dotace a granty: Hl.m.Praha MČ Praha MČ Praha 4 0 Tempo Trading Dítě není handicap 0 Členské příspěvky Přijaté úroky 57,74 Příjmy z vlastní činnosti Tržby za prodej služeb 0 Tržby za prodej zboží 0 Ostatní příjmy Celkem , Struktura výdajů KMB v roce 2011 Výdaje Kč % Mzdy OON 0 Odvody Materiál a DHIM ,95 Nájemné ,90 Energie, vodné a stočné Provozní režie: Telefonní poplatky Poštovné Ostatní provozní režie ,70 Poplatky Ostatní náklady: Penále 0 Čl. příspěvky Síti MC Kongresy, školení, semináře Kulturní a sportovní akce (vstupné) Celkem ,

17 GRANTY, DOTACE A DARY V ROCE 2011 Název projektu Zajištění činnosti Klubu maminek Balónek Svět jako kaleidoskop EKO Balónek 2011 Zajištění provozu Klubu maminek Balónek v roce 2011 Kulturní akce Klubu maminek Balónek v roce 2011 Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek Klub maminek Balónek Grantové a dotační téma Program na podporu rodiny Program na podporu rodiny Ekologická výchova Sport a volný čas pro děti a mládež Projekt podpořil Částka Termín realizace Ministerstvo práce a =339,706,- Kč 1/ /2011 sociálních věcí odbor rodiny a dávkových systémů Ministerstvo práce a = ,- Kč 1/ /2011 sociálních věcí odbor rodiny a dávkových systémů Hlavní město Praha =70.000,- Kč 12/ /2011 Městská část Praha 12 =15.000,- Kč 1/ /2011 Kultura Městská část Praha 12 =18.000,- Kč 1/ /2011 Kultura Městská část Praha 12 =20.000,- Kč 1/ /2011 Podpora odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2011 Hlavní město Praha MČ Praha 12 =43.900,- Kč =15.000,- Kč 12/

18 SEZNAM DÁRCŮ PODPORUJÍCÍCH KMB V ROCE 2011 Mladá fronta, a.s. Pekárna Kabát Hudební skupina Marná snaha PRE, a.s. Linde Gas, a.s. Pekařství Roztyly Irena Zemanová paní Radka Sochorová pan Vratislav Hartmann ml., Praha 4 pan Daniel Amort, Praha 4 manželé Jarolímovi, Praha 4 manželé Špitálníkovi, Praha 12 Fórum Dárců pracovníci České spořitelny, a.s. pracovníci ČSOB, a.s. GSK, s.r.o. Exit Home, s.r.o. Campingaz CZ, s.r.o. Seone.cz Party from Angel Pexi.cz Megabublina.cz Egmont.cz Hero Baby on-line Restaurace U Dlabače Apotheke.cz JUST Lokki International, s.r.o. Liftec CZ spol. s.r.o. ZŠ Jílovská, Praha 4 BILLA spol. s r.o. Zdravotní botičky DEMI Cyklosport Tarant Tisk pro radost. cz Benjamín, s.r.o. Special Service International, s.r.o. Děkujeme také všem našim návštěvníkům a účastníkům našich akcí za drobné finanční dary. Děkujeme všem našim aktivním maminkám za jejich dobrovolnickou práci a jejich partnerům za podporu, trpělivost a toleranci. 18

19 ROK 2011 A PLÁNY DO BUDOUCNA V roce 2011 jsme i nadále pracovali na zkvalitnění prostor centra pro veřejnost a také zkvalitnění poskytovaných služeb. V roce 2011 oslavilo naše centrum 15. výročí založení na této celodenní oslavě jsme měli tu čest přivítat původní zakladatelky centra, pí. Mgr. Štěpánku Philippovou, Lenku Kouřimskou či Ing. Martinu Kavanovou, i zástupkyni Sítě Mateřských center pí. Romanu Baborovou. Mezi významné hosty patřila místostarostka Prahy 12 Ing. Eva Tylová, starosta Prahy 4 Ing. Pavel Horálek, místostarostka Prahy 4 Ivana Staňková a pí. PhDr. Daniela Rázková. Pro rodiče a děti byl připraven bohatý program plný soutěží a úkolů. Prezentace 1. pomoci s názorným nácvikem, střelba ze vzduchovky, malování na obličej, skákací hrad, trampolína, kolo štěstí a spousta prodejních stánků našich sponzorů, show Megabubliny a vystoupení roztleskávaček Prague Eagles. Díky laskavému finančnímu přispění Městské části Praha 12, která je vlastníkem a správcem objektu, ve kterém sídlí naše mateřské centrum, jsme dovybavili zahradu centra třemi novými prvky pro naše nejmenší návštěvníky prolézačkou, multihoupadlem a kreslící tabulí. Díky společnému financování Hl.m. Prahy a MČ Praha 12 byl vybudován bezbariérový přístup do centra a vyměněny vstupní dveře. Během letních měsíců jsme vymalovali s pomocí dobrovolníků z Fóra Dárců vstupní prostory. Během podzimu proběhly první úpravy zahrady atria, které bylo vyčištěno a osázeno novými květinami a keři. Konečně jsme se také dočkali nové klouzačky do dětmi tak oblíbených balónků, kterou pro nás na míru zhotovila společnost Benjamín, s.r.o. Hernu jsme obohatili o nové hračky. Jako každý rok naše řady v roce 2011opustilo několik dlouholetých dobrovolnic, které se vrátily do práce. Ale i přes to se k nám, pokud jim to čas dovolí, vrací alespoň na některé tradiční odpolední jednorázové nebo víkendové akce. I letos se nám opět podařilo získat dobrovolnice nové, nadšené, s chutí nám pomáhat buď s chodem centra nebo s novými nápady. Pokračovali jsme také v řadě nově zavedených akcí z loňska, jako byla např. Oslava Dne otců nebo Běžecké závody nejen pro děti školou nepovinné. Zajistili jsme maminkám služby profesionálních fotografů, a tak měly možnost si nechat vytvořit originální dárek ke Dni matek a k Vánocům, protože se jejich děti v mateřském centru cítí příjemně a spokojeně. Pokračujeme i nadále v dopoledním programu pro děti, které se nedostaly do školky Předškolku kde se děti pod vedením učitelky Mgr. Jany Havlíčkové a její asistentky Ing. Zdeňky Červenkové učí, jak to ve školce 19

20 vlastně vypadá a chodí, mají možnost se seznámit se svými vrstevníky, naučí se spoustu dovedností a jistě jim to ulehčí následný vstup do mateřské školy. V roce 2011 jsme rozšířili nabídku našich vzdělávacích seminářů pro rodiče Efektivní rodičovství nebo seminář Respektovat a být respektován. Naše řady rozšířila řada odborníků na zdravý životní styl, své služby nám též poskytuje laktační poradkyně a porodní asistentka. Díky MPSV jsme otevřeli a plně vybavili montessori pracovnu Svět jako kaleidoskop. Měli jsme také možnost se tento rok prezentovat na tradiční Bambiriádě Podařilo se nám udržet dobrou vzájemnou komunikaci s Městskou částí Praha 12 a i nadále rozvíjíme spolupráci s Církevní mateřskou školou Studánka. V roce 2012 bychom rádi udrželi dosavadní standardy a kvalitu a navýšili naši nabídku služeb. Plánujeme rozšíření některých zájmových aktivit pro děti a rodiče. Plánujeme i nadále pořádání rodiči tak vyhledávaných seminářů jako jsou kurzy Respektovat a být respektován nebo kurzy Efektivního rodičovství. Plánujeme též zlepšit vztahy s naším dlouholetým partnerem Sítí Mateřských center v ČR a i nadále se chceme zapojovat do jejich akcí. Též bychom rádi navázali užší spolupráci s místními organizacemi a oslovili více sponzorů. Čekají nás také ještě další drobné úpravy, opravy a rekonstrukce, např. vstupních prostor apod. Byli bychom rádi, pokud by se nám též podařilo zapojit do projektů pro podporu vzdělávání rodičů nebo k usnadnění jejich návratu po MD nebo RD na trh práce. Doufáme, že rok 2012 bude pro nás příznivý, ať už co se týče našich nemalých plánů, tak i finančních podpor jednotlivých městských částí či Hlavního města Prahy, bez nichž bychom nemohli poskytovat naše služby v takovém rozsahu jako doposud. 20

21 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI PRO ROK 2011 Vedení: Jitka Vondráková předsedkyně výboru KMB Hana Špitálníková - jednatel Jitka Škrabalová účetní a pokladník Revizní komise: Ing. Martina Kavanová Radka Sochorová Ing. Zuzana Mikulová PRO ROK 2011 nově zvoleni na Valné hromadě konané dne Vedení: Jitka Vondráková předsedkyně výboru KMB Hana Špitálníková - jednatel Jitka Škrabalová účetní a pokladník Revizní komise: Ing. Martina Kavanová Radka Sochorová Kateřina Hošková 21

22 SPOLUPRACOVNICE Adoltová Monika, Bartáková Bára, Boudová Kamila, Boroňová Martina, Bohuslavová Lenka, Bayraktarová Pavla, Cíchová Lucie, Čábelková Inna, Červenková Zdeňka, Drbohlavová Dana, Dražková Renata, Ertlová Veronika, Hájková Klára, Hartmann Vratislav, Hauzerová - Havlíčková Jana, Hanzlíková Lenka, Havelková Karolína, Hlínová Jaroslava, Hrbková Daniela, Hošková Kateřina, Chládková Iva, Charbuská Zdeňka, Jarolímová Zdeňka, Jordáková Petra, Kammová Jana, Konečná Martina, Kalačová Iveta, Kavanová Martina, Krásová Jitka, Lencová Eva, Löwingerová Renata, Machková Kateřina, Matoušková Hana, Mikulová Zuzana, Petrovová Slávka, Pecková Veronika, Plochová Jana, Posltová Radka, Prošková Lucie, Přibylová Jitka, Radová Jindřiška, Setničková Anna, Smlsalová Šárka, Sojková Lucie, Stehlíková Věra, Skružná Kateřina, Sochorová Radka, Šánová Sylva, Škrabalová Jitka, Špitálníková Hana, Tylová Edita, Vlčková Olga, Vondráková Jitka, Vopalecká Maruška, Weberová Kamila 22

23 PODĚKOVÁNÍ Na závěr bych ráda poděkovala ještě jednou našim návštěvníkům, nově příchozím i těm stálým, kteří se k nám rádi vrací. Děkuji za jejich přízeň a zájem o naše centrum i o jeho projekty a akce. Vždy nám dodávají energii a chuť do další a náročnější práce, která by bez nich ztratila smysl. Velký dík patří všem spolupracujícím organizacím, firmám, jednotlivcům a sponzorům, za jejich štědré dary, ať už finanční nebo materiální či jiné pomoci. Ráda bych poděkovala všem aktivním maminkám a v neposlední době i tatínkům a prarodičům, kteří k nám již dlouhodobě přicházejí se stále novými nápady a vylepšeními, která nám pomáhají zlepšovat jak běžný týdenní program, tak i naše tradiční akce. Zaplňují tím takto volný čas trávený se svou rodinou a především dětmi, kvůli kterým toto všechno hlavně podnikáme. Vždy nás potěší, když nám dobrovolníci pomohou s drobnými opravami a úpravami našeho centra. Prostory centra se neustále mění a zlepšují a to vždy vyžaduje ochotné ruce. Vím, že se společně snažíme o stálé rozvíjení našeho centra ve svém volném čase a bez jakýchkoli nároků na odměnu, a o to více si vážím jejich ochoty a elánu udělat něco navíc. Moje velké poděkování patří též všem našim manželům, partnerům, tatínkům, kteří buď aktivně pomáhají s chodem centra nebo jen podporují či tolerují naše aktivity. A také našim dětem, za to, že jim nevadí se o maminku dělit s jinými dětmi, pro které zajišťujeme program, neboť není nic krásnějšího, než vidět rozzářená očka dětí (a to nejen vlastních), když se jim podaří splnit nějaký úkol, když dostanou nějakou vybojovanou odměnu nebo jen sedí v hledišti divadélka pak vím, že naše společná práce má opravdu smysl. Jitka Vondráková Předsedkyně KMB V Praze dne

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail:

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Mateřské centrum Karlovy Vary

Mateřské centrum Karlovy Vary Mateřské centrum Karlovy Vary 1 Obsah 2 Úvodní slovo 3 Shrnutí událostí roku 2003 4 Poslání a cíle sdružení 5 Historie sdružení 6 Činnost sdružení v roce 2003 6 Program pro těhotné 6 Program po šestinedělí

Více

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Sdružení maminek Sluníčko o.s.

Sdružení maminek Sluníčko o.s. Sdružení maminek Sluníčko o.s. Výroční zpráva 2009 Sdružení maminek Sluníčko o.s. Poslání organizace Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Toto

Více