Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2011 Provided care in the Olomoucky Region in 2011 Souhrn Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů. Summary This information analyze on the personnel numbers and on the volume of provided care in the region, its districts and on territories of municipalities with extended competence in The publication presents a series of relative per-capita indicators. Presented information concerns the activity of general practitioners for adults, general practitioners for children and adolescents, practical stomatologists and practical gynaecologists. Předkládaná informace ze zdravotnictví kraje analyzuje rozsah a zajištění zdravotnických služeb praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost, praktickými zubními lékaři a praktickými ženskými lékaři v územním členění na okresy a také správní obvody obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) k Prezentovaná data jsou uváděna z uskutečněného sběru dat. Data byla získána ze statistických výkazů o činnosti výše uvedených oborů, které byly součástí Programu statistických zjišťování v ČR. Formuláře výkazů a pokyny jsou vystaveny na internetu Návratnost vyplněných výkazů oboru praktického lékaře pro dospělé dosáhla v kraji 93 %. V 306 vykazujících jednotkách pracovalo průměrně v kraji 351,80 lékařů (vč. smluvních pracovníků). V ordinacích praktických lékařů pro dospělé bylo registrováno pacientů, čímž připadlo registrovaných pacientů (ČR 1 632). Celkem bylo provedeno (ČR ) ošetření - vyšetření (dále jen ošetření), z toho 97,5 % v ordinacích a pouze 2,5 % v návštěvní službě. Průměrně v kraji lékař provedl 32,1 (ČR 34,2) ošetření denně, nejvíce v okrese Šumperk 40,2 a nejméně v okrese Olomouc 26,0. Nejvyšší vytížení a den vykazoval ORP Mohelnice, a to 43,4 ošetření, nejméně v ORP Olomouc 25,0. Nejvíce registrovaných pacientů na 1 lékaře bylo v ORP Uničov (1 954). ošetření registrovaného pacienta v kraji se proti roku 2009 nezměnil a činil 4,9 ošetření (ČR 4,6). Podíl preventivních prohlídek se mírně zvýšil na 6,9 %. Významný vliv na činnost oboru praktického lékaře pro dospělé, především snížení počtu ošetření, mělo zavedení regulačních poplatků v roce 2008 a také změny ve vyplácení náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 stra

2 Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2011 Údaje o zabezpečení a využívání péče praktických lékařů pro děti a dorost vychází z 92% uskutečněného sběru, činnost vykázalo 139 ordinací vč. pracovišť. Průměrně v kraji zajišťovalo péči o (ČR ) registrovaných pacientů ve věku 0-18 let 135,11 lékařů v součtu úvazků, vč. smluvních pracovníků. V průměru připadlo 895 (ČR 935) registrovaných pacientů. ošetření a den dosáhl v kraji 26,3 (ČR 26,9) ošetření, z okresů nejvíce Prostějov 33,7 a z ORP Konice 50,8 ošetření denně. Celkový počet ošetření se proti předchozímu roku zvýšil o 2 % a činil ošetření. Podíl preventivních prohlídek se proti minulému roku mírně snížil na 22,4 %. Obdobně jako u praktických lékařů pro dospělé došlo v roce 2008 k výraznému poklesu počtu ošetření (o 13 % méně než v roce 2007) z důvodu zavedení regulačních poplatků. Pacienti ve věku do 18 let byli osvobozeni od regulačních poplatků od Zdravotní péči o děti a dorost rovněž zajišťovalo 9 ordinací odborných lékařů oboru dětského a dorostového. Sběr výkazů od praktických zubních lékařů byl uskutečněn z 95 %. Ve 340 ordinacích praktických zubních lékařů pracovalo průměrně v součtu úvazků 387,63 lékařů, vč. smluvních pracovníků, kteří provedli (ČR ) ošetření. Podíl preventivních prohlídek v kraji byl vyšší než v předchozím roce a činil 49,6 % (ČR 45,5 %). Nejvíce prevencí bylo vykázáno lékaři v ORP Šternberk 55,0 % a nejméně 35,7 % v ORP Konice. Denně v průměru provedli lékaři v kraji 13,2 ošetření (ČR 12,6), nejvíce v okrese Šumperk 14,1, v ORP Zábřeh 16,1 ošetření denně. Na 1 léčeného pacienta připadlo 2,5 (ČR 2,4) ošetření, nejvíce v ORP Litovel 2,8. Dle docíleného 99% sběru výkazů zahrnují informace o praktických ženských lékařích 82 ordinací kraje, ve kterých péči zabezpečovalo v součtu úvazků průměrně 89,15 lékařů, vč. smluvních pracovníků. V kraji bylo provedeno (ČR ) ošetření, což představuje v kraji 2,4 (ČR 2,1) ošetření registrovanou ženu ve věku 15 a více let. Procento preventivních prohlídek se v kraji opět zvýšilo, a to na 27,3 %. Největší podíl preventivních prohlídek byl zaznamenán v ORP Litovel, kde činil 50,6 %, naopak nejméně v ORP Prostějov, a to 14,7 %. Průměrný počet ošetření a den byl v kraji 33,0 (ČR 29,8) ošetření. Tato relace byla nejvyšší v ORP Šternberk, a to 43,1 ošetřených žen, nejnižší v ORP Konice 17,9 ošetření denně. registrovaných pacientek praktického ženského lékaře činil a oproti minulému roku se snížil. Dále je zdravotní péče ženám poskytována také u odborných lékařů oboru gynekologického. Zpracoval: Bc. Hruška Tomáš ÚZIS ČR, Regionální pracoviště Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba tel.: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 strana 2

3 Ukazatele primární péče v kraji a ČR podle druhu poskytované péče Druh primární péče / území Průměrný počet lékařů včetně smluvních ošetření - vyšetření léčených pacientů 1) ošetření a den 2) ošetření na 1 léčeného pacienta 1) léčených pacientů 1) Olomoucký kraj Praktický lékař pro dospělé 351, ,1 4, ,7 Praktický lékař pro děti a dorost 135, ,3 6,5 894,9 Praktický zubní lékař 387, ,2 2, ,4 Praktický ženský lékař 89, ,0 3, ,7 Česká republika Praktický lékař pro dospělé 4 974, ,2 4, ,8 Praktický lékař pro děti a dorost 2 038, ,9 6,3 934,7 Praktický zubní lékař 6 344, ,6 2, ,9 Praktický ženský lékař 1 313, ,8 2, ,2 1) Registrovaný pacient u PL pro dospělé - osoby ve věku 15 a více let Léčený pacient u PL pro děti a dorost - osoby ve věku 0 až 18 let Léčený pacient u praktického zubního lékaře Léčený pacient u praktického ženského lékaře - ženy ve věku 15 a více let 2) Přepočet na 220 pracovních dní 35 Zatížení praktických lékařů podle oborů - počet ošetření a den Olomoucký kraj ČR PL pro dospělé PL pro děti a dorost Praktický zubní lékař Praktický ženský lékař ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 strana 3

4 Praktický lékař pro dospělé - zabezpečení a využívání péče Území lékařů vč. smluvních 1) ordinací (pracovišť) registrovaných pacientů ošetření-vyšetření preventivní prohlídky (v %) na 1 lékaře a den registrovaného pacienta Olomoucký kraj 351, , ,9 32,1 4,9 Jeseník 17, , ,0 30,8 3,9 Olomouc 142, , ,8 26,0 4,3 Prostějov 65, , ,7 34,4 5,9 Přerov 63, , ,1 35,9 4,8 Šumperk 62, , ,6 40,2 5,4 Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice 15, , ,6 38,8 4,8 Jeseník 17, , ,0 30,8 3,9 Konice 4, , ,3 42,9 6,6 Lipník nad Bečvou 7, , ,9 33,4 4,9 Litovel 10, , ,9 25,4 3,8 Mohelnice 9, , ,2 43,4 5,6 Olomouc 113, , ,0 25,0 4,4 Prostějov 61, , ,0 33,9 5,8 Přerov 41, , ,2 35,2 4,8 Šternberk 10, , ,2 33,1 4,1 Šumperk 36, , ,2 40,2 5,4 Uničov 8, , ,0 31,0 3,5 Zábřeh 17, , ,4 38,6 5,4 Rok , , ,9 6,7 Rok , , ,0 43,2 6,5 Rok , , ,0 42,6 6,4 Rok , , ,2 42,9 6,4 Rok , , ,0 36,3 5,4 Rok , , ,8 33,3 4,9 Rok , , ,8 32,7 4,9 1) Do roku 2007 uveden přepočtený počet k , od roku 2008 průměrný roční počet Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 strana 4

5 Praktický lékař pro děti a dorost - zabezpečení a využívání péče Území lékařů vč. smluvních 1) ordinací (pracovišť) registrovaných pacientů ošetření-vyšetření preventivní prohlídky (v %) na 1 lékaře a den registrovaného pacienta léčeného pacienta Olomoucký kraj 135, , ,4 26,3 6,5 6,5 Jeseník 9, , ,4 20,1 5,5 5,9 Olomouc 55, , ,7 24,9 6,7 6,8 Prostějov 20, , ,8 33,7 7,8 7,4 Přerov 26, , ,9 27,7 6,5 6,2 Šumperk 22, , ,3 23,9 5,4 5,4 Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice 6, , ,6 30,3 6,4 6,1 Jeseník 9, , ,4 20,1 5,5 5,9 Konice 3, , ,4 50,8 10,3 7,4 Lipník nad Bečvou 3, , ,7 33,1 7,5 5,7 Litovel 6, , ,8 20,9 6,2 5,9 Mohelnice 4, , ,8 22,0 5,6 5,2 Olomouc 39, , ,2 24,3 6,7 7,1 Prostějov 17, , ,0 30,9 7,4 7,4 Přerov 16, , ,4 25,7 6,4 6,3 Šternberk 6, , ,3 27,6 7,4 7,3 Šumperk 13, , ,9 24,5 5,6 5,3 Uničov 4, , ,2 32,9 6,7 5,7 Zábřeh 5, , ,6 23,8 5,0 6,0 Rok , , ,7 32,7 7,1. Rok , , ,4 29,9 7,0 7,4 Rok , , ,5 29,5 7,1 7,1 Rok , , ,4 29,7 7,2 7,2 Rok , , ,9 26,3 6,4 6,4 Rok , , ,3 26,7 6,6 6,6 Rok , , ,1 26,0 6,3 6,5 1) Do roku 2007 uveden přepočtený počet k , od roku 2008 průměrný roční počet Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 strana 5

6 Praktický zubní lékař - zabezpečení a využívání péče Území lékařů vč. smluvních 1) ordinací (pracovišť) léčených pacientů ošetření-vyšetření preventivní prohlídky (v %) lékaře a den léčeného pacienta Olomoucký kraj 387, , ,6 13,2 2,5 Jeseník 22, , ,5 13,6 2,7 Olomouc 149, , ,8 13,4 2,4 Prostějov 75, , ,8 11,6 2,5 Přerov 73, , ,4 13,4 2,5 Šumperk 66, , ,3 14,1 2,5 Hranice 21, , ,4 13,5 2,2 Jeseník 22, , ,5 13,6 2,7 Konice 6, , ,7 13,0 2,5 Lipník nad Bečvou 9, , ,1 11,5 2,6 Litovel 10, , ,3 14,0 2,8 Mohelnice 11, , ,7 12,6 2,6 Olomouc 113, , ,7 13,0 2,4 Prostějov 69, , ,9 11,5 2,5 Přerov 42, , ,6 13,9 2,6 Šternberk 12, , ,0 15,3 2,5 Šumperk 38, , ,1 13,7 2,5 Uničov 12, , ,2 14,7 2,5 Zábřeh 16, , ,6 16,1 2,5 Rok , ,5. Rok , , ,4 14,6 2,5 Rok , , ,4 14,2 2,5 Rok , , ,8 14,5 2,5 Rok , , ,2 13,8 2,4 Rok , , ,1 14,0 2,5 Rok , , ,7 13,4 2,5 1) Do roku 2007 uveden přepočtený počet k , od roku 2008 průměrný roční počet Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 strana 6

7 Praktický ženský lékař - zabezpečení a využívání péče Území lékařů vč. smluvních 1) ordinací (pracovišť) registrovaných pacientek lékaře 2) léčených pacientek lékaře ošetření-vyšetření preventivní prohlídky (v %) lékaře a den registrovanou pacientku léčenou pacientku Olomoucký kraj 89, , , ,3 33,0 2,4 3,4 Jeseník 4, , , ,9 18,2 1,8 3,0 Olomouc 38, , , ,9 33,0 2,6 3,5 Prostějov 14, , , ,1 39,6 3,0 4,6 Přerov 14, , , ,1 34,2 1,9 3,0 Šumperk 17, , , ,3 30,4 2,1 2,8 Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice 3, , , ,7 32,8 1,9 2,9 Jeseník 4, , , ,9 18,2 1,8 3,0 Konice 1, , , ,0 17,9 1,5 2,8 Lipník nad Bečvou 2, , , ,7 23,7 2,1 3,0 Litovel 3, , , ,6 33,1 2,3 3,3 Mohelnice 2, , , ,1 37,8 2,3 2,4 Olomouc 28, , , ,1 31,6 2,4 3,2 Prostějov 13, , , ,7 41,2 3,1 4,7 Přerov 7, , , ,5 38,0 1,9 3,1 Šternberk 5, , , ,3 43,1 4,5 5,8 Šumperk 11, , , ,9 29,1 2,1 2,8 Uničov 2, , , ,2 26,2 2,1 2,5 Zábřeh 4, , , ,6 30,6 2,3 2,9 Rok , , , ,3 2,5 3,5 Rok , , , ,2 34,2 2,6 3,6 Rok , , , ,3 32,7 2,8 3,5 Rok , , , ,1 34,5 2,5 3,4 Rok , , , ,6 34,6 2,6 3,7 Rok , , , ,3 34,7 2,5 3,7 Rok , , , ,1 33,1 2,4 3,5 1) Do roku 2007 uveden přepočtený počet k , od roku 2008 průměrný roční počet 2) Část žen je registrována i u ženských lékařů - specialistů Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 strana 7

8 ošetření-vyšetření a den Praktický lékař pro dospělé Praltický zubní lékař Praktický lékař pro děti a dorost Praktický ženský lékař ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje č. 7/2012 strana 8

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 9. 10. 2013 Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2012 Provided care in the Olomoucky

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13. 11. 2014 7 Souhrn Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2013 Provided care in the

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12.11. 2014 7 Souhrn Primární péče v Moravskoslezském kraji v roce 2013 Provided

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 18.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 9. 2014 7 Souhrn Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Vysočina 2 24.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 8. 9. 2013 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 11 12.9.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2005 Haemodialysis -

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 8. 9. 2011 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 10. 10. 2013 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2012 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 20.4.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském i v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 1 11.6.24 Oční péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 23 Podkladem pro zpracování dat

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Primární péče v roce Primary care in 2006

Primární péče v roce Primary care in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 10. 2007 49 Primární péče v roce 2006 Primary care in 2006 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy

Více

Primární péče v roce Primary medical care in 2004

Primární péče v roce Primary medical care in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.8.2005 39 Primární péče v roce 2004 Primary medical care in 2004 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé,

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 16 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013 Activity of general practitioners for adults in 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 Gynaecologic

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 7. 2010 41 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009 Activity of general practitioners for adults in 2009

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 13 29.9.2004 Radiodiagnostika - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003 X-ray

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 26.4.2004 Gastroenterologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Královéhradecký Region

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 6. 2011 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010 Activity of general practitioners for adults in 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2011 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2010 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 12. 10. 2010 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2009 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 27.1.23 Činnost oboru očního v Olomouckém i v roce 22 ský odbor Ústavu zdravotnických informací

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 6. 2013 Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 5 12.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 9 25.8.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 24.9.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12 7. 10. 2013 Logopedie v Olomouckém kraji v roce 2012 Speech therapy in the Olomoucký

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 8.10.2003 Činnost logopedických pracovišť ve zdravotnických zařízeních

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnickích informací a statistiky České republiky 9 29. 8. 2007 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnickích informací a statistiky České republiky Ostrava 7 10.6.2005 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Moravskoslezském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 11 6.9.2006 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 28.8.2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Jihomoravský Region in 2012 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 30.6.2005 Children and adolescents care - activity in branch in the Pardubický region

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 3. 9. 21 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 3 3.8.2006 Gynekologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Gynaecologic Care

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 10 8.9.2005 Hemodialýza - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2004 Haemodialysis - Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 24.7.2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 29. 8. 2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Zlínský Region in 2012 Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2013 Souhrn Činnost chirurgických oborů ve Zlínském kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 29. 8. 2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Vysočina Region in 2012 Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 8 26.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Activity in Branch Neurology in the Zlínský Region in 2011 Souhrn Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20. 7. 2014 8 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2013 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Ústeckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 4. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 5. 9. 2011 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravský Region in 2010 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 19. 9. 2012 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 6 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 25 1.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravský Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 19 23.9.2004 Podkladem pro zpracování dat o činnosti očního oboru v kraji je roční výkaz

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 5 29.8.2006 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Gynaecologic

Více