Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském kraji v roce 2003 Provision of In-patient and Out-patient Care for Inhabitants of ORP in Zlínský Region in the Year 2003 Souhrn Informace ze zdravotnictví kraje o zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) ve Zlínském kraji v roce 2003 obsahuje údaje o vztahu mezi bydlištěm pacienta podle ORP a územím hospitalizace, a to za lůžkovou péči a zvlášť za následnou a ošetřovatelskou péči a léčebnách dlouhodobě nemocných. Informace je doplněna tabulkou se základní charakteristikou zajištění ambulantní péče podle území bydliště pacienta. Summary The Region Health Information on provision of in-patient and out-patient care to inhabitants of administrative areas of municipalities with extended competence (MEC) in the Zlínský Region in 2003 contains data on the relation between patients residence by MEC and the territory of hospitalisation concerning bed care in acute hospitals and separately aftercare and nursing care in hospitals and institutes for long-term patients. A supplementary table presents the basic characteristics of provision of out-patient care by the territory of the patients' residence. Podkladem pro zpracování byla data z Národního registru hospitalizovaných za rok Za každou ukončenou hospitalizaci na jednotlivých odděleních zdravotnických zařízení, poskytujících lůžkovou péči (kromě lázeňských léčeben) je vyplněno Hlášení hospitalizace. Pro výpočet relací byly použity údaje ČSÚ. Tabulka 1, kromě základních demografických ukazatelů, znázorňuje počty nemocnic na území kraje rozčleněného do 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a počty hospitalizovaných umístěných svého kraje či mimo svůj kraj. Z 11 nemocnic na území kraje jsou 2 nemocnice tzv. jednooborové - a to Městská nemocnice Slavičín (ORP Luhačovice) a ORTHES s.r.o. - ortopedické lůžkové zařízení (ORP Rožnov pod Radhoštěm). Lůžkovou péči pouze v oboru gynekologie a chirurgie poskytuje Area Medica chirurgické sanatorium na území ORP Valašské Meziříčí. V roce 2003 bylo zaznamenáno případů hospitalizace obyvatel kraje. V nemocnicích kraje bylo hospitalizováno obyvatel (85%), mimo Zlínský kraj (15 %) obyvatel. Na tisíc obyvatel tak připadlo téměř 225 hospitalizovaných. Krajskou relaci výrazně převyšuje obyvatelstvo Valašska, konkrétně ORP Valašské Meziříčí 252 a ORP Vsetín 258 a to při vcelku příznivé věkové skladbě obyvatelstva. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 1

2 Obyvatelé kraje v 38 % dávalo přednost léčení na území svého ORP, v jiných nemocnicích, ale stále na území svého okresu v 15,8 %. V jiných nemocnicích kraje jim byla poskytnuta lůžková péče pouze v 2,7 %. V samotné krajské nemocnici ve Zlíně bylo léčeno 28,7 % ze všech hospitalizovaných. Nejvyšší podíl z mimokrajských hospitalizací byl zaznamenán v sousedících krajích a to v kraji Jihomoravském - 45,2 %, v kraji Olomouckém 24,0 % a v Moravskoslezkém - 18,0 %. V publikaci je uveden i kraj Hlavní město Praha, kde podíl činil 8,7 %. V ostatních krajích bylo procento zanedbatelné. Z celkového počtu hospitalizací mimo svůj kraj připadlo téměř 55% na pobyty ve fakultních nemocnicích a to především v FN Brno, FN Olomouc a FN U sv. Anny v Brně. Služeb nemocnic na území jiného kraje využívali nejvíce obyvatelé ORP Bystřice pod Hostýnem (26,9 %), kteří byli z velké části hospitalizovaní v Přerově a v Hranicích, dále obyvatelé ORP Rožnov pod Radhoštěm (31,5 %) Moravskoslezkého kraje. Svůj vliv na to má kromě geografické polohy i dopravní obslužnost daného území. V tabulce 2 jsou sledovány nemocnice s oddělením následné a ošetřovatelské péče a počet hospitalizovaných na těchto odděleních. Dále jsou zde uvedeny počty hospitalizovaných v LDN na území kraje rozdělené na jednotlivé ORP a na území jiného kraje. Podíl hospitalizovaných s oddělením následné a ošetřovatelské péče činil 1,8 % z celkového počtu hospitalizací obyvatel kraje a v LDN 2,1 %. Nemocniční oddělení daného typu jsou využívány především obyvateli vlastního správního území. Nejvíce hospitalizací v Léčebnách pro dlouhodobě nemocné v absolutních hodnotách bylo u obyvatel ORP Zlín - 626, Vsetín a ORP Kroměříž Tabulka 3 popisuje zajištění ambulantní péče co do jejího personálního zabezpečení tak poskytovaného objemu ošetření na území 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností kraje v roce Procentuelně je zachycen podíl tzv. primární a odborné ambulantní péče. Zdrojem dat byly statistické výkazy MZ o činnosti ambulantních zařízení. Počet lékařů zajišťujících ambulantní péči v kraji činil a počet provedených ošetření a vyšetření dosáhl v daném roce počtu (bez LSPP). Nejvíce ošetření na jednoho lékaře připadá v ORP Uherský Brod a nejméně v ORP Zlín Zajištění ambulantní péče je podstatně ovlivněno existencí nemocnic ve sledovaném správním obvodě. Na území ORP se sídlem nemocnice byl zaznamenán vyšší podíl lékařů v odborné ambulantní sféře. Nejvyšší procento lékařů v odborné ambulantní péči bylo vykázáno v ORP Zlín, taktéž počet ošetření na obyvatel zde dosahuje nejvyšších hodnot Grafická část ilustrativně dokládá rozložení hospitalizací obyvatel kraje a na odděleních následné a ošetřovatelské péče v roce Zpracoval: ÚZIS ČR, Zlínský krajský odbor OC Zlín, a.s budova Zlín, P.O.BOX 202 telefon: htpp://www.uzis.cz ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 2

3 Zajištění lůžkové péče Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice 1/3 Počet nemocnic na území ORP FN nebo krajská nemocnice ostatní nemocnice Počet obyvatel Počet obyvatel na 1 km 2 97,1 162,8 140,4 110,4 314,8 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 14,0 14,7 14,1 14,3 13,0 Počet hospitalizovaných na 1 tis. obyvatel 191,0 210,3 218,1 205,9 224,1 na území daného ORP 1) abs v % ,9 10,8 - na území svého okresu abs nezahrnuté výše 1) v % 57,1 62,2-6,3 8,2 na ostatním území svého abs kraje nezahrnuté výše 1) v % 4,1 3,1 1,7 3,4 5,2 FN nebo krajská nemocnice abs z toho na území vlastního kraje v % 11,9 21,6 5,7 69,3 73,6 na území ČR mimo svůj kraj abs v % 26,9 13,0 20,8 10,2 13,0 Hl.m.Praha z toho Jihomoravském v kraji Olomouckém (absolutně) Moravskoslezském ostatním Seznam nemocnic: ORP Kroměříž ORP Luhačovice Nemocnice Kroměříž, p.o. Městská nemocnice Slavičín ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 3

4 Zajištění akutní lůžkové péče Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí 2/3 Počet nemocnic na území ORP FN nebo krajská nemocnice ostatní nemocnice Počet obyvatel Počet obyvatel na 1 km 2 147,3 173,7 114,2 93,6 182,8 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 13,5 14,2 14,7 13,7 13,0 Počet hospitalizovaných na 1 tis. obyvatel 181,4 223,6 221,5 216,3 252,4 na území daného ORP 1) abs v % 4,8 75,9 5,6-68,1 na území svého okresu abs nezahrnuté výše 1) v % 59,9 0,5 68,9 23,5 10,6 na ostatním území svého abs kraje nezahrnuté výše 1) v % 0,4 2,5 2,7 9,9 0,4 FN nebo krajská nemocnice abs z toho na území vlastního kraje v % 3,4 6,7 9,8 57,4 2,7 na území ČR mimo svůj kraj abs v % 31,5 14,4 13,0 9,2 18,2 Hl.m.Praha z toho Jihomoravském v kraji Olomouckém (absolutně) Moravskoslezském ostatním ) mimo FN nebo krajskou nemocnici Seznam nemocnic: ORP Rožnov pod Radhoštěm ORP Uherské Hradiště ORP Uherská Brod ORP Valašské Meziříčí ORP Vizovice ORP Vsetín ORTHES s.r.o - ortoped.lůž.zařízení Rožnov pod Radhoštěm Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod s.r.o. Městská nemocnice ve Valašském Meziříčí AREA MEDICA s.r.o. - Chirurgické sanatorium Valašské Meziříčí Nemocnice Milosrdných bratří Nemocnice Vsetín, p.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 4

5 Zajištění akutní lůžkové péče Vizovice Vsetín Zlín 3/3 Zlínský kraj Počet nemocnic na území ORP FN nebo krajská nemocnice ostatní nemocnice Počet obyvatel Počet obyvatel na 1 km 2 109,8 102,9 284,7 149,3 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 12,5 13,2 15,7 14,1 Počet hospitalizovaných na 1 tis. obyvatel 204,8 258,0 230,3 224,6 na území daného ORP 1) abs v % 4,4 74,8 10,2 38,0 na území svého okresu abs nezahrnuté výše 1) v % 6,8 3,8 0,4 15,8 na ostatním území svého abs kraje nezahrnuté výše 1) v % 3,4 2,0 2,5 2,7 FN nebo krajská nemocnice abs z toho na území vlastního kraje v % 76,1 6,1 77,2 28,7 na území ČR mimo svůj kraj abs v % 9,3 13,3 9,6 14,9 Hl.m.Praha z toho Jihomoravském v kraji Olomouckém (absolutně) Moravskoslezském ostatním ) mimo FN nebo krajskou nemocnici Seznam nemocnic: ORP Zlín Baťova krajská nemocnice Zlín Nemocnice Atlas a.s. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 5

6 Hospitalizovaní dle území Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín 0% 20% 40% 60% 80% 100% FN nebo krajská nemocnice nemocnice svého ORP nemocnice na území svého okresu v ostatních ORP ostatní nemocnice kraje nezahrnuté výše nemocnice mimo kraj ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 6

7 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 1/3 Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Počet hospitalizovaných na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 0,1 0,0 0,2 1,5 0,3 dané obce s rozšířenou z toho působností se sídlem svého okresu v ostatních ORP ,5 59,3 na území svého kraje nezahrnuté výše ,9 41,9 7,4 (podíl v %) jiného kraje 100,0 100,0 82,1 1,6 33,3 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN LDN Zlín 1,3 2,4 0,5 95,8 96,9 LDN Vsetín 1, z toho v LDN (podíl v %) Nem.Mil.sester sv.vincence de Paul 87,0 97,6 97,4-2,1 LDN nemocnice Val.Meziříčí 1, ostatních mimo Zlínský kraj 9,1-2,1 4,2 1,0 Seznam LDN na území: ORP Kroměříž Nemocnice Mil.sester sv. Vincence de Paul ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 7

8 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 2/3 Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Počet hospitalizovaných na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 0,1 4,0 6,9 2,2 0,1 dané obce s rozšířenou z toho působností - 83,6 80,6 - - se sídlem svého okresu v ostatních ORP - 12,8 18,0 83,8 - na území svého kraje nezahrnuté výše 37,5 0,2 0,1 16,2 77,8 (podíl v %) jiného kraje 62,5 3,3 1,3-22,2 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN z toho v LDN (podíl v %) LDN Zlín LDN Vsetín Nem.Mil.sester sv.vincence de Paul LDN nemocnice Val.Meziříčí ostatních mimo Zlínský kraj - 25,0 28,6 80,0-3, ,7 3, , , ,2 3,8 75,0 57,1 3,3 0,8 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území: ORP Uherské Hradiště Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště ORP Uherský Brod Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod s.r.o. Seznam LDN na území: ORP Valašské Meziříčí LDN nemocnice Val.Meziříčí ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 8

9 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 3/3 Vizovice Vsetín Zlín Zlínský kraj Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Počet hospitalizovaných na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 4,4 1,3 0,4 1,8 dané obce s rozšířenou z toho působností 99, ,9 se sídlem svého okresu v ostatních ORP ,4 20,4 na území svého kraje nezahrnuté výše - 97,8 8,3 12,6 (podíl v %) jiného kraje 0,7 2,2 7,3 4,0 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN LDN Zlín 100,0 0,7 98,6 35,4 LDN Vsetín - 90,9 0,2 21,0 z toho v LDN (podíl v %) Nem.Mil.sester sv.vincence de Paul - - 0,6 22,3 LDN nemocnice Val.Meziříčí - 7,6-19,6 ostatních mimo Zlínský kraj - 0,8 0,6 1,7 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území: ORP Vizovice Nemocnice Milosrdných bratří Seznam LDN na území: ORP Zlín ORP Vsetín LDN Zlín LDN Vsetín ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 9

10 Hospitalizovaní obyvatelé kraje na oddělení následné a ošetřovatelské péče Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín 0% 20% 40% 60% 80% 100% nemocnice daného ORP ostatní nemocnice vlastního kraje nemocnice jiného kraje LDN vlastního kraje LDN jiného kraje ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 10

11 Zajištění ambulantní péče 1) Počet ambulantních lékařů 2) Počet ošetření - vyšetření Území obce s rozšířenou působností (ORP) v primární péči 3) v tom (v %) v odborné ambulantní péči v primární péči 3) v tom (v %) v odborné ambulantní péči na 1 tisíc obyvatel Bystřice pod Hostýnem 21,70 88,5 11, ,4 11, ,8 Holešov 44,42 62,4 37, ,3 36, ,1 Kroměříž 155,57 65,1 34, ,4 37, ,8 Luhačovice 34,75 74,7 25, ,7 28, ,3 Otrokovice 66,75 75,7 24, ,6 24, ,5 Rožnov pod Radhoštěm 63,95 74,7 25, ,8 27, ,7 Uherské Hradiště 197,62 65,9 34, ,9 32, ,1 Uherský Brod 95,40 77,8 22, ,4 22, ,5 Valašské Klobouky 41,90 69,2 30, ,1 33, ,8 Valašské Meziříčí 92,84 63,1 36, ,5 37, ,4 Vizovice 19,50 92,3 7, ,1 6, ,6 Vsetín 136,89 61,6 38, ,6 34, ,5 Zlín 301,76 54,8 45, ,4 45, ,1 1) samostaná ambulantní zařízení a ambulantí části lůžkových zařízení bez LSPP 2) součet úvazků (včetně smluvních) 3) praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, praktický ženský lékař a praktický zubní lékař ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 13/2004 strana 11

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 11.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 22 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 25 1.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 16 31.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 11 13.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Středočeský kraj 13 21.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 9 20.8.2004 Oční péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat byly

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 18.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 31. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 4 30.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6. 10. 2014 9 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 30. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 6 30.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 18.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 21 15.10.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 3 31.5.24 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 29. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 4. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 10 17.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 13. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 (chirurgie vč.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 11 12.9.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2005 Haemodialysis -

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 5. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 5 21.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 17.6.2004 Gastroenterologie - činnost oboru Zlínského e v roce Publikované údaje jsou čerpány

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 20.6.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 Gynaecologic

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. července 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 29.8.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 5 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 9. 2010 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 6 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 6. 2013 Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 10 28.8.2006 Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 10. 7. 2013 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 2 15.7.2006 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více