Ze života sboru. Modlitba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ze života sboru. Modlitba"

Transkript

1 Milí čtenáři, v letošním a příštím roce nás čeká několik významných výročí. Jsme pozváni do Slaného k výročí 600 let od znovuzavedení přijímání pod obojí. V tomto zpravodaji si připomeneme Jana Žižku, od jehož smrti uplyne 590 let. Celá církev se chystá na připomenutí 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Děkujeme za statečné svědky víry, kteří jsou nám v mnohém příkladem. Ale mysleme i na ty, kteří v současnosti za víru v Krista pokládají své životy, jsou pro víru v Něho pronásledováni a vražděni. Bratr Jan Žižka Čtení: 1Sam 17, 43 46; 1Te 5, 5 8; J 12, Milé sestry a bratři, 11. října si připomínáme jméno husitského hejtmana Jana Žižky, který zemřel roku 1424 při obléhání Přibyslavi. Všichni, jak tu jsme, víme, že Jan Žižka byl slavným českým válečníkem a geniálním husitským vojevůdcem. Stal se tvůrcem vojenské defenzívní neboli obranné taktiky, která se opírala o vynález tzv. vozové hradby. Nejvíce se proslavil na samém sklonku svého života, kdy se postavil na stranu husitů a jako vrchní hejtman táborského vojska nebyl nikdy poražen. Jeho nepřemožitelnost byla založena nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce a disciplíně vojsk, kterým velel. To jsou skutečnosti, které známe ze školy, ale které Jana Žižku nevystihují úplně. V Jiráskově dramatu je scéna, ve které si již zcela slepý Žižka nechává předčítat z Písma. A to je obraz, který bychom měli mít před očima, když se nad Žižkovým odkazem zamýšlíme. Válka mu nebyla smyslem života, ani zábavou. Byla mu obživou, zaměstnáním, tak jako dnes jsou profesionální vojáci. Toto řemeslo ale Žižkovi umožnilo víceméně na konci jeho života postavit se na obranu proti hlubokému mravnímu úpadku středověké církve, potažmo celé tehdejší společnosti. Dnes jsme četli v evangeliu, jak Kristus vyhnal z jeruzalémského chrámu prodavače a směnárníky. Můžeme si říci, že podobně vyháněl Žižka ve své době prodavače odpustků a jiné svévolníky. Jak napsal dr. Farský ve své Postile (1925):...Kristův stočený provaz má v ruce Žižkově podobu palcátu a kovaného cepu. Protože v té době platilo nejen u nás, ale v celé Evropě Kristovo slovo: Což není psáno: Můj dům bude domem modlitby všem národům a vy jste z něj učinili peleš lotrovskou... A dnes? Jsou tu zas. To napsal dr. Farský před 90 lety. A měl na mysli nepoctivce všeho druhu. Dnes nestačí čeliti jim smyčkou stočených provazů, ale cep a palcát není zbraní odpovídající dnešní kultuře, nýbrž dlužno čeliti jim jejich zbraněmi hlasovacím lístkem volebním, to nás čeká právě za týden živým slovem, tiskem, můžeme si přidat rozhlasem a televizí... tak, jak by asi dnes čelil jim Jan Žižka, náš bratr věrný. Tolik tedy dosud živé slovo dr. Farského. Bratři a sestry, můžeme být rádi, že jméno Jana Žižky zná opravdu každý Čech, i když představy a znalosti o něm jsou dnes všelijak zkreslené. Stále se ale u nás traduje, že Žižka dokázal v čele husitů vítězit nad několikanásobnou přesilou mnohem lépe vyzbrojených nepřátel. A stále se opakuje stejná otázka: Čím to, že se husité pod jeho velením vždy neohroženě vrhali do boje? My víme, že to nebyl žádný fanatismus, ani naivita. Byla to pevná víra, že bojují za správnou věc, za Boží věc a že Bůh bude stát při nich. Bratři a sestry, kéž bychom i my vždycky dokázali správně odhadnout, kdy je třeba odhodlaně povstat v boji za pravdu a spravedlnost. A kéž bychom k našemu boji, stejně jako bratr Žižka, dokázali plně věřit v zaslíbení, že nás Bůh neopustí, kéž bychom dokázali nepropadat beznaději, ale obléci si... víru a lásku jako pancíř a naději jako přílbu. Vždyť už od biblických dob až dodnes musí církev stále osvědčovat svoji věrnost Bohu a je stále jako David proti Goliášovi postavena proti většině, která straní zlému. Koneckonců i sám Kristus byl v menšině proti svým odpůrcům. A také my sami, bratři a sestry, se můžeme do podobné situace dostat. Nemusí jít o bitvu v tom původním smyslu slova. I v našem okolí se přece může stát, že se někomu děje křivda, že se děje nespravedlnost. I když to na první pohled vypadá, že s tím nemůžeme sami nic udělat, nesmiřme se s tím. Vzpomeňme na našeho bratra Žižku i na biblického Davida nebo starozákonního vojevůdce Jozua, kterého měl Žižka za svůj vzor, a takto posíleni určitě najdeme způsob, jak s pomocí Boží jakýmkoliv problémům čelit. 1

2 Kéž máme stále na paměti, že Bůh je nám nablízku a chrání nás, a proto se nemáme čeho bát, když bojujeme za správnou věc, za Boží věc. Amen. Modlitba Hospodine, děkujeme Ti za věrné svědky, kteří odvážněji než my bojovali za vítězství pravdy Tvého slova nad všemi záměry a slovy lidskými. Jak často se obracíme na útěk před mocí tohoto světa, která se zdá být neporazitelná, jak často se krčíme před mocnými a vlivnými, i když víme, že jejich panování je dočasné, jak často mlčíme tam, kde před našima očima triumfuje síla fyzická před silou duchovní. Děkujeme Ti proto za příklad hejtmana Jana Žižky z Trocnova, který po bitvě u Sudoměře prohlásil k zahanbení nás všech, kteří se spoléháme víc na sebe než na Tebe Pán Bůh jest ráčil bojovati za nás. Pomoz i nám, Bože, abychom po vzoru udatného Jozua, Mistra Jana Husa, Jana Žižky i Tvých bojovníků vytrvali v bitvách dobra a zla, pravdy a lži, lásky a nenávisti. Na jejich odkazu poznáváme, že s Tebou zvítězíme, pokud Ti zachováme úctu a věrnost, neboť Ty sám bojuješ za své věrné a nedáš zahynout nikomu, kdo od Tebe neodejde a sám se Tě nezřekne. Osvoboď nás od Zlého, a naše společenství víry proměň v duchovní vojsko, kterému se dostane milosti Pravdy poznané, od níž neustoupíme. Amen. Mira Poloprutská, pobožnost na diecézním kurzu Ze života sboru Sborový život už se po prázdninách rozjel naplno. Také v Domově pro seniory jsme se začali opět pravidelně scházet každé pondělí odpoledne. Při prvním setkání 8. září posloužil bratr farář Osweto přítomným Večeří Páně. Mužská skupinka začala následně velmi úzce spolupracovat s radou starších a do značné míry převzala odpovědnost za stavebně technické zvelebování budovy našeho kostela. Nejenže muži sepsali, co vše je třeba udělat/opravit, ale také velmi operativně a hlavně s velkým osobním nasazením zahájili rekonstrukci kanceláře. Nejprve v ní rozvedli novou elektroinstalaci, pak otloukli starou omítku. Z peněz náboženské obce už zaplatíme jen položení nové sanační omítky. Všem mužům, kteří přiložili ruku k dílu, patří velký dík. V sobotu 20. září bratr farář Vopálka zajímavě povídal o liturgii a církevních symbolech. Přednášku doprovázel i promítáním ukázek, týkajících se praktických záležitostí, např. jak připravit stůl Páně. Třetí neděli v měsíci, tentokrát to bylo 21. září, zůstáváme ve sboru déle, abychom si popovídali, a spojujeme to i s drobným občerstvením. Tuto neděli využívají i děti, k oslavě svých narozenin. Tentokrát to byl Kryštof, kterému dívky mávaly krepovými stuhami. V sobotu 27. září jsme se vydali na Louštín. O této akci nám napsala sestra Dáša se svými syny. Výlet to byl opravdu zdařilý, díky Pánu za něj. V pátek 3. října se sešly děti poprvé v nové sestavě V pátek 19. září se sešla mužská skupinka, o jejím průběhu nám poslal článek bratr Vladimír. v mimiškolce. Zprvu pomáhal zasloužilý účastník 2

3 mimiškolky Vítek, ale pak už obě holčičky Lucinka a Valentýnka měly program samy. Myslím, že si to pěkně užívaly, a těším se, že už brzy dorostou další děti a budou spolu s nimi tvořit pěknou skupinku. Nad druhou schůzkou mužské skupinky v pátek 3. října se zamyslel bratr Zdeněk. K jeho 79. narozeninám mu vyprošujeme ještě hodně zdraví, síly a Boží moudrosti. V neděli 5. října jsme se připojili k mezinárodní iniciativě Den modliteb za pokoj Jeruzaléma. Modlili jsme se za Izrael v ranní modlitební skupince před bohoslužbou a pak při bohoslužbě v modlitební části během ní jsme na začátek přečetli modlitbu Kadiš jatom, a poté následovaly spontánní modlitby. Sbírka při bohoslužbě, určená na sociální práci ICEJ v Izraeli, činila 1500 Kč. Dvakrát z mužské skupinky Jarmila Chytilová, Eva Bodláková Začátkem září se v čele s bratrem farářem Phanuelem Osweto v Komenského síni tradičně sešla naše mužská skupinka. Jednak aby zahájila pravidelná biblická setkání v mužském kruhu, která se přes dobu letních prázdnin nekonají, jednak aby naznačila důležité problémy, o jejichž řešení se chce letos pokusit. Během setkání, jež se neslo v bratrské i pracovní atmosféře, se najednou vynořila myšlenka o alespoň částečné revitalizaci budovy Husova sboru. A tak se všichni přítomní pobízeni bratrem farářem vydali na prohlídku fary, aby se na vlastní oči přesvědčili, co a kde je třeba vylepšit. Mně, ač do kostela chodím pravidelně, se v jednu chvíli zdálo, že jsem se octl v jakémsi mezičase. Netušil jsem, že uvnitř této budovy je skryto tolik místností, o nichž nevím téměř nic. Začal jsem prožívat přítomný okamžik a nechal se jím volně unést do dob dávno minulých. Zpět do reality mě vrátil hlas našeho bratra a bývalého předsedy rady starších Miloše Fellera, který jako kutil a všeumělec navrhoval ostatním, jak by se dal snížit únik tepla a odstranit problémy s kondenzací vlhkosti a následným vznikem plísní na zdech. Ríša Klozberg coby zkušený hospodář ho pozorně poslouchal a přikyvoval souhlasně hlavou. Láďa Lukavský, jenž byl pověřen prací písaře, to vše pečlivě zapisoval. Zkrátka spolupráce klapala k všestranné spokojenosti. V této souvislosti nechci opominout ani další účastníky, kteří tak či onak přiložili ruku k dílu. To jsou Jiří Tučan, Zdeněk Škrlant a moje maličkost. Jo, a abych nezapomněl, musím zmínit jednu důležitou osobu, Kamilu Kruckou, bez jejíchž odborných poznámek bychom se my muži neobešli. Vladimír Kondor Kdekoli se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, [:tam já:] jsem vprostřed nich. Kristus vprostřed nás. V liturgii naší církve obec zpívá tento verš a já od dětství tato slova opakuji každou neděli, aniž jsem se kdy nad nimi zamyslel, natož abych tento verš procítil. Až došlo k naší mužské skupince, a ať jsem počítal jakkoli, nebyli jsme více než tři: Phanuel Osweto, Ladislav Lukavský a já. Neodvažuji se říci, že jsme byli čtyři, protože nemám promyšleno, jestli mohu Ježíše Krista vojensky řečeno vzít do stavu. A mohu říci, že pokud bych mohl s Ježíšem mluvit z očí do očí, poprosil bych ho, jestli by mi mohl říci, o čem byla řeč. Běžně se skupinka vejde do šedesáti minut, tentokrát se naše shromáždění protáhlo skoro o hodinu. Poslouchal jsem s otevřenými ústy, o čem se hovoří, a připadalo mi, že Phanuel a Ládík hovoří jazykem, který já neovládám. Byl bych docela rád, kdyby nás bylo přítomno víc, abych mohl porovnat míru svého chápání s jinými. (Nemám na mysli Miloše Fellera ani Jirku Tučana, ale běžné věřící.) Aby nás pomalejších bylo více. Výsledkem mého přemítání bylo, že si musím sáhnout na dno. Byl bych rád, kdyby to dno nebylo tak hluboko, jak se mi to jeví. Nakonec však něco trochu radostného. Nemusel jsem čekat na mandelinku jako jindy, protože Ládík mě odvezl domů. Když jsem vystupoval z auta, litoval jsem, že se nikdo nedívá z okna, aby viděl, skromně řečeno, jakou moje maličkost má důležitost. PS: Tento svůj příběh jsem vylíčil pod dojmem slov faráře Václava Vacka, kterého můžeme občas vidět v televizi. Říká, že i v církvi je prostor pro humor. Je na vás, jak můj humor posoudíte. Výlet na Louštín 27. září 2014 Zdeněk Kolářský V sobotu se uskutečnil dlouho plánovaný výlet. Sešli jsme se na nádraží v Kladně v hojném počtu. Společnost byla pestrá, do vlaku jsme nastoupili v dobré náladě. Vystoupili jsme v Řevničově. To už krásně svítilo sluníčko a vypadalo to na krásný den. Ještě společné foto a vyrazili jsme. Volným tempem 3

4 jsme se vydali po modré značce. Za chvíli byla první malá přestávka. Les krásně voněl a pochod jsme si proložili sbíráním hub. Děti si cestou udělaly další neplánovanou přestávku u lesního domečku. Pak jsme dorazili na vyhlídku, kde byl delší odpočinek, oběd a opékání buřtů. Vilma pro děti připravila hry a soutěže a došlo i na medaile. Nevím, jestli má někdo tu čokoládovou medaili schovanou do dneška, ale u nás se hned po předání stala sladkou tečkou. Pokračovali jsme až do Lužné. Celý den byl opravdu pohodový, měli jsme čas si mezi sebou popovídat, počasí nám přálo. V Lužné jsme se rozdělili a rozloučili, většina šla na vlak zpátky do Kladna a menší část do železničního muzea. Musím říct, že muzeum pro nás bylo opravdu zlatým hřebem kafe v jídelním voze, modelová železnice, prohlídka lokomotiv a vagónů. Děkujeme Evě Bodlákové za zorganizování příjemně stráveného dne. Dáša, Tomáš, Oliver a Daniel Almadovi Vzpomínka na dovolenou Ještě pár zážitků z mé letní dovolené. Protože náš pražský klub důchodců měl naplánovaný výlet střední Čechy Doksy, Mimoň, Lamberk, tak jsem je s radostí ještě jednou projela a zavzpomínala na hezké chvíle, které jsme prožívali společně s naším sborem. Zamávala jsem na Bezděz, a dále Mimoň, krásnou horskou krajinou jsme pokračovali na hrad Lemberk, kde žil i jeho zakladatel, pán z Lemberka. Ale to hlavní pro nás je, že jeho ženou byla Zdislava, která zde žila a měla velké dary od Pána. Uzdravovala a pomáhala nemocným, ale i mrtvé vracela k životu. Její světnička, kaple Sv. Ducha, je krásně opravená, stejně jako celý hrad. V roce 1907 byla Zdislava prohlášena za blahoslavenou. Hrad byl v 16. století převeden z vojenské funkce na renesanční sídlo, je dnes v plné kráse. Po obědě jsme pokračovali na prohlídku zámku Zákupy, jehož stavbu zahájil v 15. století Berka z Dubé. Jak se panstvo střídalo, nás tak nezajímá, ale jací naši předkové byli (věřící)! Při vstupu do zámku jdeme do kaple, kde nás překvapí v nadživotní velikosti ve skle v barvě obraz sv. Ludmily a sv. Václava, i v kapli se věřící člověk cítí dobře. Co všechno se tu událo, nebudu popisovat. I Napoleon tu zažil prohru. Ferdinand I., když se vzdal trůnu, přestavěl zámek na letní sídlo a upravil, vše bylo udržováno až do dnešní podoby. V druhém poschodí na stěnách a stropě jsme mohli vidět malbu Život Pána Ježíše od narození po celý Jeho život až ke kříži a radostné vzkříšení, o jejíž obnovení se zasloužil Josef Navrátil. I vybavení kaple a interiéru byla jeho práce. K zámku patří krásná velká a udržovaná zahrada. Oba zámky patří státu. Díky všem, kdo se o ně starají. Růžena Adamová P.S. Mohla bych ještě dále psát, že letošní rok vzpomínám na Egypt. (Pozn. redakce: I když letos ve svých 88 letech sestra Růženka nevykonala svoji každoroční cestu do Egypta, potvrzujeme, že po prázdninách přišla na biblickou hodinu svěží a opálená, patrně z výletů a ze zahrady své dcery.) Zázraky se dějí na pokračování Můj syn měl před 4 1/2 lety nehodu na silné motorce Honda Byl 6 týdnů v nemocnici v Hradci Králové v umělém spánku se zraněnou hlavou a otokem mozku. Po našich společných modlitbách a mých prosbách učinil Pán zázrak a syn žije. Normálně myslí, jen byl dříve velmi plačtivý. Bohužel je stále upoután na vozík. Díky velké péči jeho ženy se mu daří dobře. Modlila jsem se za druhý zázrak, aby mohl chodit. Jakou jsem měla radost, když mi vnučka volala, že taťka začíná sám chodit, to si ani nedovedete představit. Není to stále ještě jistá chůze, ale s hůlkou a oporou. I tak mám obrovskou radost z vyslyšených modliteb a druhého zázraku, který se právě děje. Vřelé díky našemu Pánu. Vilma Pokorná Projekt Afrika Africe 2014 čtvrté výročí našeho působení v Keni Sestry a bratři, drazí přátelé a sponzoři našeho charitativního projektu Afrika Africe, mám to potěšení Vás opět informovat o několika posledních fázích vývoje našeho projektu. Afrika Africe nadále plní své cíle charitativního projektu tím, že vnáší velké změny do životů našich svěřenců. Díky Vaší neustálé pomoci, kterou jste již od počátku poskytovali, slaví další úspěšný rok a máme také další skupinu studentů, kteří dokončili počítačový výcvik v našem centru v Keni. Rádi bychom na tomto místě poděkovali Vám všem za důvěru v tento projekt, který mění životy mnoha mladým lidem v Keni. V průběhu posledních pěti let jsme tento charitativní projekt průběžně propagovali na různých místech a v různých sektorech, což nám umožnilo získat mnoho sponzorů. Samozřejmě nebylo nikdy zcela nemožné najít zájemce, kteří přiloží ruku k dílu a umožní dosáhnout úspěšného provozu projektu. Bez nich by ale projekt úspěšný nebyl. Svůj velký dík proto směřujeme i těm, kteří se různým způsobem zasadili o podporu a propagaci projektu v posledních 4

5 letech. Nechť Vás Bůh odmění a požehná Vám za Vaši velikou oběť a podporu. Nyní k vývoji projektu. Aktuálně jsou v Keni v provozu tři programy: výcvik počítačových dovedností, sirotčinec a program sponzorství vzdělávání. Počítačové centrum je již dobře zaběhnuté a od svého vzniku v roce 2010 prospělo 160 mladým lidem z nairobského slumu Mukuru. Letos se konala graduační slavnost 13 studentů počítačového kurzu. V současnosti v centru probíhají denní kurzy pro více než 15 studentů, kteří se zde učí různé dovednosti v IT. Sirotčinec Scream Africa, který podporujeme, pečuje v současnosti o 50 chlapců. Kromě podpory provozu jsme tento program pomoci rozšířili založením primární a sekundární školy (rozšířená obdoba prvního a druhého stupně ZŠ) pro sirotky a velmi potřebné žáky. Náš program sponzorství vzdělávání již pomohl 33 studentům, kteří úspěšně dokončili středoškolské vzdělání, a 12 z nich nyní studuje na různých keňských univerzitách. Jménem realizátorů projektu Afrika Africe Nairobi a Praha Mgr. Phanuel Osweto, PhD. vedoucí projektu a farář CČSH-Kladno Kontakt:www.afrikaafrice.cz, č. ú.: Česká spořitelna /0800 v. s. 777 Pozvání na vernisáž expozice o kladenských Židech V pondělí 20. října. v 17 hod se v našem kostele sejdeme, abychom veřejnosti představili expozici o historii kladenské židovské obce. Skutečnost, že budova našeho kostela je bývalá synagoga, si uvědomujeme již delší dobu. Většinou si také pamatujeme, jak požehnaná byla setkání s americkými a britskými Židy a všechno, co se dělo kolem kladenských svitků Tóry. V průběhu těchto vesměs velmi radostných a povznášejících událostí jsme na sebe vzali závazek vzpomínání na bývalé uživatele kladenské synagogy. Dvakrát jsme četli jména všech Židů, kteří se nevrátili z koncentračních a vyhlazovacích táborů, kam odjeli z Kladna v únoru Přihlásili jsme se do projektu Pamatuj!. Naším dalším záměrem, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v kladenské synagoze, bylo vytvořit zde stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Před rokem jsme proto požádali o finanční příspěvek Nadační fond obětem holocaustu a Statutární město Kladno. Původně jsme počítali se třemi panely, avšak finanční příspěvky nebyly dostatečně vysoké, proto budou nakonec panely jen dva. O spolupráci na tomto projektu jsme požádali PaedDr. Irenu Veverkovou a Radka Hejreta. Dr. Veverková s námi vždy velmi ochotně spolupracuje. I tentokrát se hned pustila do práce a zpracovala scénář expozice. Grafického návrhu a realizace se ujal Radek Hejret, s kterým jsme dříve také mnohokrát spolupracovali. Radek Hejret dnes pracuje jako lektor a regionální koordinátor přednášek o antisemitismu a holocaustu, proto nám může pomoci nejen jako grafik, ale i jako realizátor následných přednášek na tato témata. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně V názvu projektu jsou slova žalmisty, který má na mysli jméno Hospodinovo. Přestože je expozice určena nejširší veřejnosti, nechceme duchovní rozměr opominout. Věřím, že se přijdete na vernisáž podívat. Promluví autoři expozice a židovské písně zazpívá sbor Gaudium. Srdečně vás zvu. Eva Bodláková Pijte z něho všichni! Přesně 600 let od znovuzavedení přijímání z kalicha pro věřící laiky připomene Církev československá husitská ve Slaném děkovnou bohoslužbou s výkladem významu přijímání sub utraque ( pod obojí ) a s otevřeným přístupem k Večeři Páně pro pokřtěné v kterékoli církvi. Toto naše konání je příspěvkem ke snaze po sbratření znesvářené společnosti. Přijďte s námi tuto snahu sdílet! Můžete si také s vděčností uvědomit, že husitská reformace právě přijímáním z kalicha přiblížila demokracii dávno před osvícenstvím. Děkovné setkání se uskuteční v modlitebně Církve československé husitské, Šultysova 603 (u tržiště), ve čtvrtek 23. října 2014 v 18 hodin. Zve sbor CČSH a jeho pastor Stanislav Jurek 5

6 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ novodobá tradice V Praze dne 9. října 2014 Vážené sestry a vážení bratři v NO CČSH, obracím se na Vás v souvislosti s blížícím se Dnem válečných veteránů. Již posedmé od roku 2008 připravuje naše Církev (CČSH) slavnostní bohoslužbu se vzpomínkou u příležitosti Dne válečných veteránů. Tento Den, slavený vždy k výročí konce Velké války (I. světové války, ukončené příměřím dne v 11 hodin 11 minut), má připomínat hodnoty, které v době relativního míru a blahobytu bývají často podceňovány: statečnost a ochotu k oběti. Chceme slavnost věnovat lidem obětavým, kteří zemřeli ve službě, při plnění svých povinností, kdo zahynuli v boji, umírali za nás, abychom my mohli žít a lépe žít, hrdinům, jejich dědicům a potomkům. Máme za to, že naše vlast, tolik spjatá se všemi tragickými událostmi 20. století, takové připomínání velmi silně potřebuje. Pro naši Církev má tento Den ( ) ještě zvláštní význam jako úmrtní den studenta Jana Opletala, člena naší Církve, zraněného při demonstraci 28. října 1939, jehož pohřeb 15. listopadu 1939 přerostl v mohutnou manifestaci proti okupantům a posloužil jako záminka k nacistické represi vůči studentům ( ) a k uzavření českých vysokých škol. Máme naději, že touto cestou přispíváme k tomu, aby si význam tohoto Dne připustila i nejširší česká veřejnost. Proto věnujeme Dnu válečných veteránů patřičnou pozornost, společně s představiteli našeho státu, veřejnosti, politického a společenského života, Armády ČR (i s vojenskými kaplany), Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Hasičského záchranného sboru, České obce sokolské, Společnosti M. R. Štefánika, Masarykovy společnosti, Společnosti Edvarda Beneše a dalších. Ekumenický rozměr slavnosti bude zabezpečen účastí zástupců Ekumenické rady církví v ČR. Vážené sestry, vážení bratří, dovolte mi, abych Vás na tuto slavnost co nejsrdečněji pozval. Slavnostní bohoslužba za účasti členů biskupského a duchovenského sboru Církve československé husitské (CČSH) se uskuteční v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v předvečer Dne, to je v pondělí 10. listopadu 2014 v 17 hodin. Jejím liturgickým základem by tentokrát opět měla být večerní pobožnost podle Františka Kalouse. K hojné účasti zveme Vás všechny. Duchovní (zvláště z Prahy a okolí, pokud možno, v talárech) i laiky a sympatizanty. Prosíme i ty, kdo se nebudou moci dostavit, aby na nás vzpomněli ve svých modlitbách. V úctě a s nadějí, že svou přítomností budete moci přispět k vážnosti a k významu připravované slavnosti Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.,biskup pražský Připravované akce Neděle 19. října v 9 hod. bohoslužba s prodlouženou. Při dětské skupince proběhne oslava narozenin dětí narozených v říjnu. Pondělí 20. října v 17 hod. vernisáž stálé expozice Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně Na programu jsou židovské písně v podání souboru Gaudium, slovo duchovního Mgr. Phanuela Osweto, Ph.D., slovo autorky scénáře PaedDr. Ireny Veverkové, slovo autora grafického návrhu Radka Hejreta a samozřejmě i drobné občerstvení. Neděle 26. října v 18 hod. koncert Panochova kvarteta. Program: Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur, Franz Schubert: Smyčcový kvartet Es dur, Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet e moll Z mého života. Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci 100 Kč. Pátek 7. listopadu ve 14 hod. výtvarná dílna, jejímž cílem je vyrobit figurky pro mimiškolku. Zváni jsou všichni, kdo rádi tvoří. Pravidelná setkání Neděle 8:15 hod. modlitební skupinka 9 hod. bohoslužba s péčí o děti Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory 17 hod. ženská skupinka nad Biblí Úterý ženská skupinka domácí dle domluvy Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby 17:45 hod. biblická hodina Pátek 9 hod. mimiškolka sudý týden 14:30 hod. mladší mládež 16 hod. mládež 17:30 hod. mužská skupinka sudý týden Křesťanská poradna je otevřena každou středu od 15 do 16:30 hod. Otevřený kostel je k dispozici každou středu od 15 do 16:30 hod. Úřední hodiny pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek od 9 do 11 hod. nebo ve středu od 15 do 16:30 hod. Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality i fotografie naleznete na našem webu Datum vydání: 10. října 2014 Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Osweto, P. Vlková, M. Vlková Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 6

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Internetový informační OBČASNÍK Královéhradecké diecéze CČSH za období od 1. 1. 2015 do 20. 2. 2015 Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Milé sestry a milí bratři v Kristu, Radujte se v

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více