ZÁPIS 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves"

Transkript

1 ZÁPIS 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves Místo konání: Datum konání: Číslo jednací: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Přítomno: velká zasedací místnost OÚ 25. dubna 2019 v 19:00 hodin NOVA-408/2019 Karel Havelka Ladislav Horák Roman Hošek Stanislava Křivánková Ing. Šárka Sobotková Pavel Viklický Ing. Jan Dobrovolný Andrea Pechová Roman Hošek 15 občanů 1. Zahájení Starosta pan Ladislav Horák všechny srdečně přivítal na zasedání a konstatoval, že: zasedání bylo řádně a v zákonném termínu ve smyslu ustanovení 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích svoláno. Informace o konání zasedání byla ve smyslu ustanovení 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu nejméně 7 dní před zasedáním a pozvání na zasedání bylo několikrát hlášeno v místním rozhlase. Členové zastupitelstva byli na toto jednání pozváni elektronickou formou, je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce je tedy schopno se usnášet ( 92 odst. 3 zákona o obcích), zápis z tohoto jednání napíše paní Bc. Soňa Kožnarová. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje ověřovatele zápisu pana Romana Hoška a paní Mgr. Naděždu Chajmovou. Usnesení č. 63/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje ověřovatele zápisu pana Romana Hoška a paní Mgr. Naděždu Chajmovou. PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Zahájení 2) Rozpočtové opatření 3) Projednání žádostí o dotace z rozpočtu obce Nová Ves 4) Schválení veřejnoprávní smlouvy 5) Zpráva starosty 6) Diskuse 7) Závěr 1

2 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje program jednání zastupitelstva tak, jak byl předložen a projednán. Usnesení č. 64/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje program jednání zastupitelstva tak, jak byl předložen a projednán. 2. Rozpočtové opatření Zastupitelé obdrželi rozpočtové opatření č. 3 v podobě návrhu elektronicky. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Usnesení č. 65/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č Projednání žádostí o dotace z rozpočtu obce Nová Ves Starosta předal slovo paní Ing. Šárce Sobotkové jako předsedkyni finančního výboru. Paní Ing. Šárka Sobotková informovala nejdříve o roku 2018, ve kterém byly poskytnuty dotace z rozpočtu obce v celkové výši ,-Kč deseti spolkům. Finančním výborem bylo zkontrolováno, že všechny spolky včas předložily vyúčtování dotace a finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s předmětem činnosti. V roce 2019 bylo podáno celkem 14 žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly podány včas a se všemi náležitostmi. Jednotlivé žádosti: ZO ČSV Ivančice, z.s., žádost o 7 000,-Kč, v loňském roce dostali 5 000,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro ZO ČSV Ivančice, z.s. Usnesení č. 66/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro ZO ČSV Ivančice, z.s. Myslivecký spolek Doubravka, žádost o 5 000,-Kč, v loňském roce dostali 5 000,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro Myslivecký spolek Doubravka Hlasování: Souhlasí: 6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se hlasování: 1 Usnesení č. 67/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro Myslivecký spolek Doubravka. Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích, žádost o ,-Kč, v loňském roce dostali 8 000,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 8 000,-Kč pro Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích. Usnesení č. 68/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 8 000,-Kč pro Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, žádost o ,-Kč, v loňském roce dostali ,-Kč. 2

3 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves. Hlasování: Souhlasí: 5 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se hlasování: 2 Usnesení č. 69/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves. MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves, žádost o ,-Kč, v loňském roce dostali ,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves. Usnesení č. 70/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves. Novoveská parta, z.s., žádost o ,-Kč, v loňském roce dostali ,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro Novoveská parta, z.s. Usnesení č. 71/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro Novoveská parta, z.s. SK Nová Ves, z.s., žádost o ,-Kč, v loňském roce dostali ,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro SK Nová Ves, z.s. Hlasování: Souhlasí: 7 Nesouhlasí: 0 Zdržel se hlasování: 0 Usnesení č. 72/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro SK Nová Ves, z.s. SOZP Oslavany, z.s., žádost o 5 000,-Kč, v loňském roce dostali 5 000,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro SOZP Oslavany, z.s. Usnesení č. 73/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro SOZP Oslavany, z.s. Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, žádost o 8 000,-Kč, v loňském roce dostali 5 000,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno Usnesení č. 74/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 5 000,-Kč pro Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno Archleb, z.s., žádost o ,-Kč, v loňském roce dostali 5 000,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 8 000,-Kč pro Archleb, z.s. Usnesení č. 75/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši 8 000,-Kč pro Archleb, z.s. Gross Tenis Club Nová Ves, z.s., žádost o ,-Kč. Kroužek funguje již druhým rokem. 3

4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro Gross Tenis Club Nová Ves, z.s. Hlasování: Souhlasí: 6 Nesouhlasí: 1 Zdrželo se hlasování: 0 Usnesení č. 76/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro Gross Tenis Club Nová Ves, z.s. TMS Permon, z.s. žádost o ,-Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro TMS Permon, z.s. Hlasování: Souhlasí: 6 Nesouhlasí: 0 Zdrželo se hlasování: 1 Usnesení č. 77/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje dotaci ve výši ,-Kč pro TMS Permon, z.s. ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí žádost o 5 000,-Kč. Nespadá pod náš okres, jedná se o útulek pro zvířata. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves neschvaluje dotaci pro ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí. Usnesení č. 78/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves neschvaluje dotaci pro ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí. Dens caninus s.r.o. žádost o ,-Kč. Není spolek, ani nezisková organizace. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves neschvaluje dotaci pro Dens caninus s.r.o. Usnesení č. 79/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves neschvaluje dotaci pro Dens caninus s.r.o. Na závěr paní Ing. Šárka Sobotková vyzvala spolky, aby posílaly do Novoveských listů články o jejich činnosti. 4. Schválení veřejnoprávní smlouvy Smlouva byla zastupitelům poslána elektronicky ve znění, jaké schválila Rada města Ivančice dne pod č. RM/2019/10/195. Jedná se o Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů městské policie ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Ivančice a obcí Nová Ves. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů Městské policie Ivančice ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení č. 80/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů Městské policie Ivančice ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 5. Zpráva starosty Dne byla doručena žádost o konání letních táborů od Junák český skaut, středisko Ratíškovice, z. s., od do , na obecní louce mezi Údolním potokem, řekou Oslavou a vrbovým porostem. 4

5 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje konání letních táborů od do pořádaných střediskem Junák český skaut, středisko Ratíškovice, z. s. Usnesení č. 81/19 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje konání letních táborů od do pořádaných střediskem Junák český skaut, středisko Ratíškovice, z. s. Starosta informoval, že: auto Škoda Superb - jsme dostali bezúplatným převodem od hasičů JMK, hodnota cca ,- Kč, dětské hřiště výběrové řízení vyhrála firma Monotrend s.r.o. s nabídkou ,-Kč, žádost o dotaci přijata a rozhodnutí by mělo být v první polovině května, dotace na rekonstrukci a rozšíření MŠ žádost na ministerstvo financí, v květnu by mělo být rozhodnutí, o žádosti na IROP se od listopadu nic neví, žádosti o dotace na JMK dnes se rozhoduje o dotaci na vybavení hasičů, na projekt Sousedé Plus a na rekonstrukci osvětlení, výběrové řízení na projektanta komunikací a chodníků nejdříve se musí vypracovat pasport chodníků a komunikací, kde již očekáváme nabídky na vypracování, cena se očekává tisíc korun, dne byla doručena paní Bc. I. S. námitka proti rozhodnutí zastupitelstva (usnesení č. 60/19) k žádosti o prodloužení termínu zahájení výstavby, námitka byla zastupitelům rozeslána elektronicky. V návaznosti na minulé jednání zastupitelstva uvedl, že v diskuzi zaznělo, že výzva k zaplacení bude vystavena Po opětovném zkoumání bude vystavena až po Bistro na bazéně kolaudace proběhla v pořádku stavební pozemky proběhlo znovu zaměření stavebních pozemků v severozápadní části obce nad domem pana Hoška, pozemky budou tři o velikosti cca 606m 2, prodej multicary zatím se ozval jeden vážný zájemce. Dále předal slovo předsedkyni kontrolního výboru paní Stanislavě Křivánkové. Ta přítomné seznámila se zápisem z jednání kontrolního výboru obce Nová Ves, tato zpráva je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí. 6. Diskuse Paní informovala o novém spolku Sousedé Plus, který je zastřešený obcí. Je to dobrovolnický projekt, který má sloužit pro posílení mezigeneračních vztahů. První setkání v sobotu v 16:00 v Bistru na bazénu s přednáškou první pomoci. Další setkání bude ve středu v 16:00 v Bistru na bazénu. Tentokrát bude beseda o prevenci kriminality s policií ČR JMK. Dále informovala, že se od dubna na Poště Partner prodávají léčiva bez lékařského receptu. Dále všechny pozvala na tradiční pálení čarodějnic, hranice se zapálí ve 20:30. Pan Karel Havelka se ptá: když jeli v neděli s hasičským vozidlem na kondiční jízdu a chtěli se otočit u domu pana K., tak jim zatarasil sekačkou obecní cestu. On tvrdí, že si cestu vybudoval sám a i popeláři couvají. V rámci bezpečnosti je lepší se nahoře otočit než couvat dolů na křižovatku. V územním plánu je navržena přečerpávací stanice splaškové kanalizace a k ní vede příjezdová cesta. Starosta odpovídá, že se nechá cesta vytyčit. Paní Bc. I. S. se ptá, zda zastupitelstvo obce vzalo vše na vědomí ohledně prodloužení termínu zahájení výstavby, když krajský úřad zamítl a vše vrátil k projednání na stavební úřad Oslavany. Pan starosta odpovídá: rozhodnutí o zrušení jsme dostali do datové schránky Jako první jste podepsala smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které bylo stanoveno od podpisu smlouvy do dvou let zahájit výstavbu a do pěti let zkolaudovat. V roce 2017 jste žádala o prodloužení zahájení výstavby a zastupitelstvo obce Vám vyšlo vstříc s tím, že na další žádosti nebude brán zřetel. 5

6 Paní Bc. I. S. se ptá, proč obec dala souhlas se stavbou a následně jej odvolala. Pan starosta odpovídá, že rozhodnutí nechal na stavebním úřadu, který se v problematice lépe vyzná. I ostatní úřady trvají na dodržení územního rozhodnutí z roku Toto také vyplynulo z rozhodnutí krajského úřadu. Obec jedná pouze na základě písemné smlouvy, která byla podepsána z obou stran. Pan starosta také upozornil, že paní S. má možnost od koupi pozemku odstoupit. Dále byla upozorněna, že výstavba se dá zahájit pouze podle platné stavební dokumentace. Paní L. se ptá, zda byla stejná smlouva podepsána se všemi stavebníky. Pan starosta odpovídá, že ano, že smlouva byla schvalována jako vzorová, ve které se měnily pouze údaje o kupujícím. Pan V. H. se ptá, jestli by nešel nějak vyřešit provoz v ulici, která vede souběžně s ulicí k řece. Pan starosta odpovídá, že jako jediné řešení vidí instalaci retardérů i do této ulice. Pan A. G. nejdříve pochválil práci pracovní čety, obzvlášť pana B. za úklid tzv. Vavříkovy zahrady. Dále se ptá, jestli by pozemky ve vlastnictví obce pod cestou, která je hned za stodolami, nešly s obcí vyměnit za pozemky ve vlastnictví občanů pod cestou, která vede kolem zdi Pooslaví. Pan starosta odpovídá, že je to dobrý námět k vyřízení, aby pozemky pod cestou, která se používá, byly ve vlastnictví obce. Dále se ptá, jak se obec staví k užívání pozemku panem J. L., který si pronajímá obecní pozemky, ale znemožňuje vybudování cesty. Jakákoliv snaha je zmařena jeho těžkou technikou. Pan starosta odpovídá, že ve smlouvě to zatím není, je možné smlouvu revokovat a podmínky o zachování průjezdnosti na jeho náklady do ní zapracovat. 7. Závěr Příští zasedání bude 30. května Pan starosta poděkoval za účast a po projednání všech bodů programu ve 20:10 hodin ukončil zasedání. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Rozpočtové opatření č. 3 3) Zápis z jednání kontrolního výboru obce Nová Ves 4) Zveřejněná informace o konání zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích místostarostka obce Ladislav Horák starosta obce Ověřovatelé: Roman Hošek Zapsala: Bc. Soňa Kožnarová Dne: