Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

2 Obsah Strana SOUČÁSTI KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ... 3 KUSOVNÍK... 4 PŘEDPISY PRO MONTÁŽ KLIMATIZACE... 5 TECHNICKÉ PARAMETRY A PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 PROVEDENÍ MONTÁŽE... 6 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ AUTOMATICKÁ KONTROLA SYSTÉMU (DIAGNOSTIKA) PRAKTICKÉ RADY A OBSLUHA KLIMATIZACE DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

3 Součásti klimatizačního zařízení 3

4 Kusovník Pol. Popis Kód ks 1 Ovládací jednotka (panel) zelená s tlačítkem teploty Ovládací jednotka (panel) červená s tlačítkem teploty Ovládací jednotka (panel) zelená s tlačítkem AC Ovládací jednotka (panel) červená s tlačítkem AC Svorka Rýhovaná podložka Vroubkovaná objímka Elektronický modul (pro tlačítko teploty) Elektronický modul (pro tlačítko AC) a Držák elektronického modulu (svorka) Rychloupínací svorka (pero) Jednotka ovládání (rozvodu) míšeného vzduchu a Ovladač rozvodu smíšeného vzduchu b Páka ovladače rozvodu smíšeného vzduchu Šroub M4 x Plochá podložka Matice M Samořezný šroub 4,8 x Rýhovaná podložka Rychloupínací svorka Držák (svorka) spojovací tyče (táhla) Matice M Samořezný šroub 3,9 x 9, Konektory ovládací jednotky 4 18 Kabelová jednotka a Zdířka (s jedním pólem) b Příchytka zdířka (s jedním pólem) c Kabel (svazek) d Zdířkový (zásuvkový) konektor (se 14 póly) Senzor měření teploty smíšeného vzduchu Externí (venkovní) senzor měření teploty Samořezný šroub 2,2 x 9, Lepící těsnění oboustranné Montážní souprava pro verzi s tlačítkem AC a Patice pro relé b Relé 12 V / 30 A c Zdířky pro patici relé d Svorkovnice relé e Šroub k upevnění svorkovnice relé Kabelové sponky Interní (vnitřní) čidlo (senzor) měření teploty vzduchu

5 Předpisy pro montáž klimatizace JE TŘEBA, ABY TECHNIK, KTERÝ BUDE PROVÁDĚT MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ, DODRŽEL VŠECHNY POKYNY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO MONTÁŽNÍM NÁVODU. 1. Nejdříve odpojte minus (-)-pól baterie. 2. U automobilů, které jsou vybaveny airbagy, dodržujte pokyny výrobce automobilu a vyřaďte airbagy z činnosti. Po skončení montáže klimatizačního zařízení proveďte opětovnou aktivaci airbagů. 3. Nikdy nevrtejte do plechu nebo karosérie žádné otvory, aniž byste zkontrolovali prostor za otvorem. 4. Po vyvrtání případných otvorů nebo provedení výřezů je nutné tyto opatřit vhodným antikorozním prostředkem. 5. Při práci s chladícím systémem, zvláště při řezání hadic k připojení ventilu topení, zajistěte, aby měla chladící kapalina pokojovou teplotu a aby byl systém odtlakován. Každou stranu odříznuté hadice opatřete svorkou, aby nemohlo dojít k úniku chladící kapaliny. Po provedení těchto prací zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a případně ji doplňte. Montáž ventilu proveďte podle pokynů výrobce příslušného automobilu. Nedodržení těchto pokynů by mohlo způsobit přehřívání nebo mechanické poškození automobilu. 6. Zkontrolujte elektrickou izolaci, pojistky a všechny součásti elektrického systému. 7. Veškeré práce provádějte podle příslušných předpisů. 8. Po vybalení součástí klimatizačního zařízení upořádejte všechny díly podle sledu provádění montáže. Zkontrolujte celé balení, zda nechybí nějaké díly. Technické parametry a provozní podmínky Výkon klimatizačního zařízení Regulace teploty uvnitř automobilu v rozmezí 18 až 30 C. Okolní podmínky Teplota: - 40 C až + 85 C Skladovací teplota: - 40 C až + 85 C Relativní vlhkost vzduchu: 0 až 95 % Napájení Stejnosměrný proud 11 až 15 V Předřazený bezpečnostní spínač Odběr proudu ventilátoru: až 25 A při napětí 12 V 5

6 Provedení montáže Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 1: Sundejte všechny plastové díly, abyste se dostali k ovládací jednotce [A]. Odpojte tři spojovací tyče (táhla): [T1] od ovladače smíšeného vzduchu, [T2] a [T3] od ovladače rozdělení (rozvodu) směru proudění vzduchu. Tyč (táhlo) [T1] se používá k připojení k motorku rozvodu smíšeného vzduchu, tyče (táhla) [T2] a [T3] se zpětně namontují v té samé poloze k originální (původní) ovládací jednotce [A]. Pozor: Tyče (táhla) [T2] a [T3] nesmíte při zpětné montáži zaměnit mezi sebou. Před odpojením si poznamenejte jejich původní polohy. Obr. 2-4: Otočte knoflíkem [B] ve směru šipky [C] až po koncovou zarážku (maximální teplota) reostatu [D]. Uvolněte knoflík [B] a odmontujte jej. Odmontujte dělenou obrubu [E]. 6

7 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 5: Pohled na odmontovanou dělenou obrubu [E]. Obr. 6: Odmontujte obrubu otočného knoflíku [E1], pokud existuje. Obr. 8a Obr. 7: Na levou stranu ovládací jednotky [A] proveďte montáž ovládacího panelu ve tvaru knoflíku [1]. Obr. 8 8a: Zajistěte ovládací panel na zadní straně ovládací jednotky [A] pomocí malé svorky [2], rýhované podložky o 4 mm [3] a objímky s rýhováním [4]. Protáhněte kabely ovládací jednotky (panelu) [1] způsobem znázorněným na obr. 8. Do elektronického modulu zastrčte konektory [17] ovládací jednotky. 7

8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 9-11: Pohled na ovládání (ovládací panel) [1] namontovaný do ovládací jednotky [A]. Proveďte montáž elektronického modulu [5] na zadní stranu ovládací jednotky [A] způsobem znázorněným na obr. 10 a 11. Označte si dva otvory [F] a vyvrtejte je vrtákem o 4,5 mm. Do vyvrtaných otvorů připevněte rychloupínací pera [6]. Obr. 12: Přiložte držák jednotky ovládání (rozvodu) smíšeného vzduchu [7] k ovládací jednotce [A] podle obr. 12, označte si otvor [G] a vyvrtejte jej vrtákem o 4,5 mm. 8

9 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 16a Obr : Držák jednotky ovládání (rozvodu) smíšeného vzduchu [7] připevněte pomocí šroubu M4 x 12 [8], ploché podložky [9], rýhované podložky ( 4) a matice M4 [10]. Dále připevněte držák [7] (obr. 15) do již existujícího otvoru pomocí samořezného šroubu 4,8 x 16 [11] a rýhované podložky ( 5) [12]. Obr. 16: Zastrčte očko [H] spojovací tyče (táhla) [T1] do čepu otočné páky [I] a proveďte jeho zajištění pomocí rychloupínací svorky [13]. Táhlo (spojovací tyč) [T1] zajistěte pomocí svorky [14], rýhované podložky o 5 mm [12] a matice M5 [15]. Obr. 16a: Zajistěte, aby se táhlo [T1] mohlo volně pohybovat. 9

10 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 17: Spojte ovládací jednotku [A] se spojovacími tyčemi (táhly) rozvodu vzduchu [T2] a [T3] (které jste předtím odpojili) a zajistěte tato táhla původními pery (kolíčky) do čepu otočné páky [I]. Pozor: Tyče (táhla) [T2] a [T3] nesmíte při zpětné montáži zaměnit mezi sebou. Obr. 18: Montáž elektronického modulu [5] proveďte pomocí přiložených samořezných šroubů ( 3,9 x 9,5) [16]. Spojte konektor (zásuvku) [17] s konektorem [L] a konektor kabelové jednotky [18] zapojte do konektorové lišty [M]. Obr. 19: Pohled na sestavenou originální ovládací jednotku [A] s ovládacím panelem [1], s elektronickým modulem [5] a jednotkou ovládání rozvodu smíšeného vzduchu [7]. 10

11 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 20: Zapojení jednotlivých vodičů proveďte podle přiloženého schéma elektrického zapojení. Proveďte montáž (připevnění) ovládací jednotky [A] na původní místo pomocí původních šroubů [N]. Pozor: Zajistěte kabely pomocí přiložených kabelových sponek takovým způsobem, aby nebránily v pohybu táhel ovládání rozvodu smíšeného vzduchu. Obr. 21: Proveďte zpětnou montáž všech plastových součástí, které jste předtím demontovali. Na ovládací jednotku [A] nasaďte původní kryt [O]. Pozor: Zkontrolujte všechny táhla, zda se mohou volně pohybovat. Obr. 22 Obr. 23 Obr. 26 Vyvrtejte otvor o 12 mm na spodním vzduchovém kanálu (v prostoru nohou) a vložte do něho senzor měření teploty smíšeného vzduchu [19] a zajistěte jej. 11

12 Obr. 27 Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Obr. 32 Připevněte senzor měření venkovní teploty [21] na vhodné místo na přední straně automobilu (například za přední nárazník) takovým způsobem, aby nemohl být zahříván přímým dopadem slunečního záření. Připevnění proveďte pomocí dvou přiložených samořezných šroubů ( 2,2 x 9,5) [22]. 12

13 Obr. 33 Obr. 34 Obr. 36 Obr. 38 Nepřipevňujte senzor měření vnitřní teploty [26] do prostoru palubní desky (neboť na palubní desku může dopadat přímé sluneční záření a nadměrně ji zahřívat) nebo do prostoru, kde by mohl být senzor ovlivňován cirkulací vzduchu. Dříve než senzor připevníte pomocí samořezných šroubů ( 2,2 x 9,5) [22], použijte pod něj těsnění s oboustrannou lepící plochou [23]. 13

14 Schéma elektrického zapojení 14

15 Automatická kontrola systému (diagnostika) Zařízení CoMes E. C. S. je vybaveno automatickou kontrolou klimatizačního systému. Doporučujeme Vám provést otestování systému při teplotě mezi 15 C až 30 C za běhu motoru vozidla a při zavřené kapotě motoru. Zkontrolujte při provádění tohoto testu nejdříve správnou teplotu chladící kapaliny, Stisknutím tlačítka na ovládací jednotce (panelu) provedete aktivaci této automatické kontroly. Toto tlačítko uvolněte, jakmile se na displeji jednotky zobrazí informace o verzi ovládací jednotky. Jednotka ovládání smíšeného vzduchu a senzor měření teploty smíšeného vzduchu: Na displeji se zobrazí teplota smíšeného vzduchu, který je přiváděn do vnitřního prostoru vozidla. Pokud ovládací jednotka zjistí závadu příslušného senzoru, objeví se na displeji jedno z následujících chybových hlášení: E5 = nepřipojený senzor měření teploty smíšeného vzduchu E6 = zkrat obvodu senzoru měření teploty smíšeného vzduchu Stisknutím tlačítka / provedete přímou kontrolu jednotky ovládání smíšeného vzduchu: Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka zvýšíte teplotu (až na maximum). Na displeji se zobrazí nárůst teploty. snížíte teplotu (až na minimum). Na displeji se zobrazí snížení teploty. Ovládání kompresoru (ventilátoru): U verze s ovládacím tlačítkem AC po stisknutí tlačítka kompresor (ventilátor). Rozsvítí-li se kontrolka (LED) zhasnutí této kontrolky došlo k vypnutí kompresoru. můžete zapnout nebo vypnout, došlo k zapnutí kompresoru, po Kontrola teploty uvnitř vozu: Stisknete-li tlačítko (nebo tlačítko, které podržíte stisknuté delší dobu než 1 sekunda), zobrazí se na displeji po dobu cca 10 sekund teplota naměřená senzorem měření vnitřní teploty vzduchu ve vozidle. Pokud ovládací jednotka zjistí závadu příslušného senzoru, objeví se na displeji jedno z následujících chybových hlášení: E3 = nepřipojený senzor měření teploty vzduchu uvnitř vozidla E4 = zkrat obvodu senzoru měření teploty vzduchu uvnitř vozidla Kontrola senzoru měření venkovní teploty: Pokud ovládací jednotka zjistí závadu příslušného senzoru, objeví se na displeji jedno z následujících chybových hlášení: E1 = nepřipojený senzor měření venkovní teploty vzduchu E2 = zkrat obvodu senzoru měření venkovní teploty vzduchu Ukončení testu: Dalším (opětovným) stisknutím tlačítka nebo ukončíte test. Ovládací jednotka se přepne opět do režimu normálního provozu. 15

16 Praktické rady a obsluha klimatizace Úvodní informace Tento systém Vám zajistí vysokou bezpečnost během řízení a za jízdy společně s příjemným prostředím uvnitř Vašeho vozu. Zajistí Vám dále konstantně vyrovnanou teplotu uvnitř vozu nezávisle na venkovní teplotě. Požadovanou teplotu (příjemnou) uvnitř vozu v každém ročním období, docílíte jejím nastavením pomocí tlačítka nebo. Doporučujeme Vám nastavit teplotu v rozmezí 20 C až 23 C. Jednoduchá obsluha a mikroprocesorové řízení Vám zajistí vždy příjemnou teplotu uvnitř Vašeho automobilu. Za jakýchkoliv podmínek Vám E. C. S. nastaví požadovanou teplotu vzduchu a rozvede vzduch do prostoru Vašeho vozu, aniž byste museli použít ruční ovládání. Nastavení příjemné teploty v automobilu je garantováno v rozmezí venkovní teploty od 20 C až do + 50 C. Stisknutím tlačítka nebo na ovládací jednotce můžete zvýšit nebo snížit teplotu uvnitř vozu podle Vašich požadavků. Tato teplota se zobrazí též na displeji jednotky. Každé stisknutí některého z těchto tlačítek zvýší nebo sníží teplotu o 1 C. Nastavíte-li teplotu nižší než 18 C nebo vyšší než 30 C, zobrazí se na displeji symbol LO (nízká teplota) nebo HI (vysoká teplota). Po takovémto nastavení začne proudit do vnitřního prostoru vozu maximálně chladný nebo maximálně teplý vzduch. Hodnota nastavené teploty zůstane zachována v paměti mikroprocesoru i po vypnutí ovládací jednotky. Standardní hodnota (dílenské) nastavení (po prvním zapnutí ovládací jednotky) je 22 C. Ovládací jednotku vypnete současným stisknutím tlačítek a. Z displeje zmizí všechna zobrazení a dojde k vypnutí všech funkcí. Jednotku opět zapnete stisknutím jednoho z těchto tlačítek nebo. 16

17 Jednotka využívá k automatickému nastavení teploty uvnitř vozu celkem 3 senzory měření teploty vzduchu. Pokud ovládací jednotka zjistí závadu některého z těchto 3 senzorů, objeví se na displeji některé z následujících chybových hlášení: E1 = nepřipojený senzor měření venkovní teploty vzduchu E2 = zkrat obvodu senzoru měření venkovní teploty vzduchu E3 = nepřipojený senzor měření teploty vzduchu uvnitř vozidla E4 = zkrat obvodu senzoru měření teploty vzduchu uvnitř vozidla E5 = nepřipojený senzor měření teploty smíšeného vzduchu E6 = zkrat obvodu senzoru měření teploty smíšeného vzduchu V tomto případě stiskněte současně tlačítka a. Po opravě závady stiskněte některé z těchto obou tlačítek a proveďte nové nastavení teploty. Nebezpečí tvorby námrazy (náledí) Jakmile poklesne venkovní teplota pod 1 C, upozorní Vás na tuto skutečnost (na nebezpečí možné tvorby náledí) 5 zablikání kontrolky (LED) každých 5 minut. Kromě toho se ještě na displeji zobrazí naměřená hodnota venkovní teploty, která bude na displeji blikat ve stejných intervalech jako kontrolka na ovládací jednotce. Toto blikání kontrolky a zobrazení na displeji můžete vypnout stisknutím tlačítka nebo. Vypnutím a opětovným zapnutím ovládací jednotky tuto výstražnou funkci opět zapnete. Verze ovládací jednotky s tlačítkem teploty Stisknete-li tlačítko, zobrazí se na displeji po dobu cca 10 sekund naměřená venkovní teplota. Během této doby svítí na ovládací jednotce kontrolka. Verze ovládací jednotky s tlačítkem AC Stisknete-li tlačítko (po dobu kratší než 1 sekunda), můžete zapnout nebo vypnout vzduchový kompresor při zobrazení zvolené teploty na displeji. Rozsvítí-li se kontrolka (LED), došlo k zapnutí kompresoru (ventilátoru), po zhasnutí této kontrolky došlo k vypnutí kompresoru (ventilátoru). Podržíte-li toto tlačítko stisknuté delší dobu než 1 sekunda, zobrazí se na displeji po dobu cca 10 sekund naměřená venkovní teplota. Během této doby svítí na ovládací jednotce kontrolka. Abyste mohli zjistit přesnou hodnotu naměřené venkovní teploty, je nutné, aby byl Váš vůz alespoň několik minut v pohybu. Pokud jste se s vozem ještě nerozjeli nebo stojíte-li v koloně, může být naměřená teplota ovlivněna působením slunečních paprsků, nebo vozidlem, které stojí před Vámi. Stupeň nastavení rychlosti proudění vzduchu Systém klimatizace bude fungovat správně pouze tehdy, bude-li spuštěno proudění vzduchu (ventilátor). V zimě a v létě zvolte rychlost (stupeň) otáčení 3 nebo 4 a jakmile bude uvnitř automobilu příjemné prostředí, doporučujeme provést přepnutí na 2. nebo 3. stupeň. Na jaře a na podzim nastavte 1. nebo 2. stupeň prodění vzduchu. 17

18 Rozdělení (rozvod) proudění vzduchu (směr proudění vzduchu) K nastavení rozdělení (rozvodu) směru proudění vzduchu použijte originální (původní) vybavení Vašeho vozidla (regulátor teploty). Tato regulace proudění vzduchu spočívá na vytvoření nejlepšího možného komfortu uvnitř automobilu a je zajištěna již výrobcem příslušného automobilu: teplý vzduch proudí k nohám, chladnější vzduch do prostoru Vaší hlavy. Podrobnosti: Proudění vzduchu od palubní desky. Jen v létě: chladný vzduch. Proudění vzduchu k nohám. V zimě: teplý vzduch. Proudění vzduchu podél čelního skla a k nohám. V zimě: teplý vzduch. Proudění vzduchu od palubní desky a k nohám. Na jaře a na podzim: mírně ohřátý vzduch. Vzduch, který proudí od palubní desky je chladnější než vzduch proudící k nohám. Jedná se funkci dvojího proudění vzduchu (teplý vzduch k nohám, chladnější vzduch do prostoru okolo hlavy). Následující způsob proudění vzduchu doporučujeme pouze pro odmrazení čelního skla. Rychlé rozmrazení čelního skla provedete následujícím způsobem: - zvolte maximální rychlost proudění vzduchu, - zapněte ventilátor (kompresor), - nechte cirkulovat venkovní vzduch. Důležité upozornění: Aby klimatizace fungovala uvnitř vozu co nejlépe, doporučujeme Vám za účelem dosažení optimální cirkulace a směru proudění vzduchu použít v prostoru nohou nižší stupeň rychlosti proudění vzduchu. Senzor měření teploty vzduchu umístěte proto do dolního prostoru v automobilu (v blízkosti nohou) viz sektor [A]. Směr proudění vzduchu do sektoru [B] se používá v létě. Směr proudění vzduchu - do sektoru [C] ( ) - se používá pouze k odmrazení čelního skla po krátkou dobu. Po rozmrazení čelního skla přepněte směr proudění vzduchu opět do sektoru [A]. 18

19 Další důležité informace Elektronická ovládací jednotka Vám dovolí kdykoliv zobrazit optimální hodnoty rychlosti otáčení ventilátoru a proudění (rozvod) vzduchu. Po stisknutí tlačítka a po jeho podržení po dobu delší než 1 sekunda, zobrazí ovládací jednotka číslo (stupeň) 1 až 4, které (který) značí doporučenou rychlost proudění vzduchu pro existující situaci uvnitř Vašeho vozu. Toto nastavení můžete provést ručně. Po stisknutí tlačítka nebo a po jeho podržení po dobu delší než 1 sekunda (zvýšení nebo snížení teploty), zobrazí ovládací jednotka symbol, který značí doporučený směr proudění vzduchu (rozvod vzduchu) pro existující situaci uvnitř Vašeho vozu. Toto nastavení můžete provést ručně. Ovládací jednotka zobrazí následující symboly: odpovídá směru proudění vzduchu odpovídá rozdělení směru proudění vzduchu odpovídá směru proudění vzduchu odpovídá rozdělení směru proudění vzduchu Tyto důležité informace na displeji vytvářejí ze zařízení Zephyr CoMeS plně automatický systém klimatizace. Nejlepší výsledky dosáhnete nastavením teploty společně s nastavením doporučené rychlosti proudění vzduchu. 19

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EUFAB. Automobilový zabezpečovací systém s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 85 28 60

NÁVOD K OBSLUZE EUFAB. Automobilový zabezpečovací systém s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 85 28 60 NÁVOD K OBSLUZE EUFAB Automobilový zabezpečovací systém s dálkovým ovládáním Obj. č.: 85 28 60 OBSAH Strana Obsah... 1 Záruční list... 2 Úvod o montáži... 3 A) Instalace zabezpečovacího systému... 3 alarm...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

LED regulátor solárního ohřívače

LED regulátor solárního ohřívače LED regulátor solárního ohřívače --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: SR02 --- Obsah balení: 1) LED regulátor 1 ks Gratulejeme! Gratulujeme Vám, že jste si pořídili LED regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití)

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití) Relé výstražných světel - WLCR2 - JB-ELEKTRONIK WLCR2 je relé výstražných světel pro montáž do vozidel z výroby nevybavených spínačem výstražných světel. Relé umožňuje spínání varovných světel nezávisle

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE CS NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NARVI STONET 6 kw 907223 NARVI STONET 9 kw 907225 1. BALENÍ ELEKTRICKÉHO SAUNOVÉHO OHŘÍVAČE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY: 1. Ohřívač s řídicím zařízením 2. Montážní deska +

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického

Více

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ elektrické stahování oken - univerzální Souprava ESO 8032 je určena k montáži do téměř libovolného automobilu. Umožňuje pohodlné ovládání dvou (zpravidla předních) oken pomocí spínačů. Každé okno se ovládá

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 Venkovní osvětlení LiftBoy TECHNIC s detektorem pohybů (technika PIR) s úhlem záběru 270

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-093 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Montáž svěřte odbornému servisu.

Montáž svěřte odbornému servisu. VW Golf VI -Zástavba LED denních světel LED světla zabudovaná vplastových mřížkách, musí být zabudována do sériového nárazníku tak, aby přesně lícovala. Všechny práce provádějte snejvětší pe člivostí,

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED. E-shop: www.etan.cz e-mail: info@etan.cz tel: 465 423 683

MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED. E-shop: www.etan.cz e-mail: info@etan.cz tel: 465 423 683 MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED 1 OBSAH BALENÍ: 2 OBSAH BALENÍ: 3 OBSAH BALENÍ: 4 K montáži jsou zapotřebí minimálně dvě dospělé osoby! Hrací desku stolu P1 umístěte na podlahu hrací plochou dolů

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou)

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) NÁVOD K OBSLUZE Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) Objednací číslo: 22 24 04 Monster-Racing Pickup-Truck s úplným ovládáním řízení a jízdními funkcemi

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 41 15 Upozornění: Prosím přečtěte si nejdříve kompletní návod k montáži. 2 Montáž elektrického spouštěče oken 1. Demontujte kliky spouštěče okna, k tomuto kroku musí

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-094 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Digitální regulace s trafem

Digitální regulace s trafem Digitální regulace s trafem --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: DRT --- Obsah balení: 1) Digitální regulátor 1 ks 2) Napájecí trafo 1 ks 3) Konektory 2 ks Gratulejeme! Gratulujeme

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Obsah 1 MONTÁŽ KRYTU... 2. 1.1 KD2-6 + konzola KD2-BW montáž na stěnu... 2. 1.2 KD2-6 + konzola KD2-BWS montáž na stěnu... 2

Obsah 1 MONTÁŽ KRYTU... 2. 1.1 KD2-6 + konzola KD2-BW montáž na stěnu... 2. 1.2 KD2-6 + konzola KD2-BWS montáž na stěnu... 2 T/HT Uživatelský návod Obsah 1 MONTÁŽ KRYTU... 2 1.1 KD2-6 + konzola KD2-BW montáž na stěnu... 2 1.2 KD2-6 + konzola KD2-BWS montáž na stěnu... 2 1.3 KD2-6 + konzola KD2-BAS montáž na strop... 2 2 ZAPOJENÍ

Více

3.015245. Modulační termostat RFF Návod k montáži a použití s regulátorem THETA. Prostorový modulační termostat RFF - 3.015245

3.015245. Modulační termostat RFF Návod k montáži a použití s regulátorem THETA. Prostorový modulační termostat RFF - 3.015245 3.015245 Modulační termostat RFF Návod k montáži a použití s regulátorem Prostorový modulační termostat RFF - 3.015245 Doporučené místo montáže Modulační prostorový termostat musí být v dostatečné vzdálenosti

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více