Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

2 Obsah Strana SOUČÁSTI KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ... 3 KUSOVNÍK... 4 PŘEDPISY PRO MONTÁŽ KLIMATIZACE... 5 TECHNICKÉ PARAMETRY A PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 PROVEDENÍ MONTÁŽE... 6 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ AUTOMATICKÁ KONTROLA SYSTÉMU (DIAGNOSTIKA) PRAKTICKÉ RADY A OBSLUHA KLIMATIZACE DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

3 Součásti klimatizačního zařízení 3

4 Kusovník Pol. Popis Kód ks 1 Ovládací jednotka (panel) zelená s tlačítkem teploty Ovládací jednotka (panel) červená s tlačítkem teploty Ovládací jednotka (panel) zelená s tlačítkem AC Ovládací jednotka (panel) červená s tlačítkem AC Svorka Rýhovaná podložka Vroubkovaná objímka Elektronický modul (pro tlačítko teploty) Elektronický modul (pro tlačítko AC) a Držák elektronického modulu (svorka) Rychloupínací svorka (pero) Jednotka ovládání (rozvodu) míšeného vzduchu a Ovladač rozvodu smíšeného vzduchu b Páka ovladače rozvodu smíšeného vzduchu Šroub M4 x Plochá podložka Matice M Samořezný šroub 4,8 x Rýhovaná podložka Rychloupínací svorka Držák (svorka) spojovací tyče (táhla) Matice M Samořezný šroub 3,9 x 9, Konektory ovládací jednotky 4 18 Kabelová jednotka a Zdířka (s jedním pólem) b Příchytka zdířka (s jedním pólem) c Kabel (svazek) d Zdířkový (zásuvkový) konektor (se 14 póly) Senzor měření teploty smíšeného vzduchu Externí (venkovní) senzor měření teploty Samořezný šroub 2,2 x 9, Lepící těsnění oboustranné Montážní souprava pro verzi s tlačítkem AC a Patice pro relé b Relé 12 V / 30 A c Zdířky pro patici relé d Svorkovnice relé e Šroub k upevnění svorkovnice relé Kabelové sponky Interní (vnitřní) čidlo (senzor) měření teploty vzduchu

5 Předpisy pro montáž klimatizace JE TŘEBA, ABY TECHNIK, KTERÝ BUDE PROVÁDĚT MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ, DODRŽEL VŠECHNY POKYNY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO MONTÁŽNÍM NÁVODU. 1. Nejdříve odpojte minus (-)-pól baterie. 2. U automobilů, které jsou vybaveny airbagy, dodržujte pokyny výrobce automobilu a vyřaďte airbagy z činnosti. Po skončení montáže klimatizačního zařízení proveďte opětovnou aktivaci airbagů. 3. Nikdy nevrtejte do plechu nebo karosérie žádné otvory, aniž byste zkontrolovali prostor za otvorem. 4. Po vyvrtání případných otvorů nebo provedení výřezů je nutné tyto opatřit vhodným antikorozním prostředkem. 5. Při práci s chladícím systémem, zvláště při řezání hadic k připojení ventilu topení, zajistěte, aby měla chladící kapalina pokojovou teplotu a aby byl systém odtlakován. Každou stranu odříznuté hadice opatřete svorkou, aby nemohlo dojít k úniku chladící kapaliny. Po provedení těchto prací zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a případně ji doplňte. Montáž ventilu proveďte podle pokynů výrobce příslušného automobilu. Nedodržení těchto pokynů by mohlo způsobit přehřívání nebo mechanické poškození automobilu. 6. Zkontrolujte elektrickou izolaci, pojistky a všechny součásti elektrického systému. 7. Veškeré práce provádějte podle příslušných předpisů. 8. Po vybalení součástí klimatizačního zařízení upořádejte všechny díly podle sledu provádění montáže. Zkontrolujte celé balení, zda nechybí nějaké díly. Technické parametry a provozní podmínky Výkon klimatizačního zařízení Regulace teploty uvnitř automobilu v rozmezí 18 až 30 C. Okolní podmínky Teplota: - 40 C až + 85 C Skladovací teplota: - 40 C až + 85 C Relativní vlhkost vzduchu: 0 až 95 % Napájení Stejnosměrný proud 11 až 15 V Předřazený bezpečnostní spínač Odběr proudu ventilátoru: až 25 A při napětí 12 V 5

6 Provedení montáže Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 1: Sundejte všechny plastové díly, abyste se dostali k ovládací jednotce [A]. Odpojte tři spojovací tyče (táhla): [T1] od ovladače smíšeného vzduchu, [T2] a [T3] od ovladače rozdělení (rozvodu) směru proudění vzduchu. Tyč (táhlo) [T1] se používá k připojení k motorku rozvodu smíšeného vzduchu, tyče (táhla) [T2] a [T3] se zpětně namontují v té samé poloze k originální (původní) ovládací jednotce [A]. Pozor: Tyče (táhla) [T2] a [T3] nesmíte při zpětné montáži zaměnit mezi sebou. Před odpojením si poznamenejte jejich původní polohy. Obr. 2-4: Otočte knoflíkem [B] ve směru šipky [C] až po koncovou zarážku (maximální teplota) reostatu [D]. Uvolněte knoflík [B] a odmontujte jej. Odmontujte dělenou obrubu [E]. 6

7 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 5: Pohled na odmontovanou dělenou obrubu [E]. Obr. 6: Odmontujte obrubu otočného knoflíku [E1], pokud existuje. Obr. 8a Obr. 7: Na levou stranu ovládací jednotky [A] proveďte montáž ovládacího panelu ve tvaru knoflíku [1]. Obr. 8 8a: Zajistěte ovládací panel na zadní straně ovládací jednotky [A] pomocí malé svorky [2], rýhované podložky o 4 mm [3] a objímky s rýhováním [4]. Protáhněte kabely ovládací jednotky (panelu) [1] způsobem znázorněným na obr. 8. Do elektronického modulu zastrčte konektory [17] ovládací jednotky. 7

8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 9-11: Pohled na ovládání (ovládací panel) [1] namontovaný do ovládací jednotky [A]. Proveďte montáž elektronického modulu [5] na zadní stranu ovládací jednotky [A] způsobem znázorněným na obr. 10 a 11. Označte si dva otvory [F] a vyvrtejte je vrtákem o 4,5 mm. Do vyvrtaných otvorů připevněte rychloupínací pera [6]. Obr. 12: Přiložte držák jednotky ovládání (rozvodu) smíšeného vzduchu [7] k ovládací jednotce [A] podle obr. 12, označte si otvor [G] a vyvrtejte jej vrtákem o 4,5 mm. 8

9 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 16a Obr : Držák jednotky ovládání (rozvodu) smíšeného vzduchu [7] připevněte pomocí šroubu M4 x 12 [8], ploché podložky [9], rýhované podložky ( 4) a matice M4 [10]. Dále připevněte držák [7] (obr. 15) do již existujícího otvoru pomocí samořezného šroubu 4,8 x 16 [11] a rýhované podložky ( 5) [12]. Obr. 16: Zastrčte očko [H] spojovací tyče (táhla) [T1] do čepu otočné páky [I] a proveďte jeho zajištění pomocí rychloupínací svorky [13]. Táhlo (spojovací tyč) [T1] zajistěte pomocí svorky [14], rýhované podložky o 5 mm [12] a matice M5 [15]. Obr. 16a: Zajistěte, aby se táhlo [T1] mohlo volně pohybovat. 9

10 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 17: Spojte ovládací jednotku [A] se spojovacími tyčemi (táhly) rozvodu vzduchu [T2] a [T3] (které jste předtím odpojili) a zajistěte tato táhla původními pery (kolíčky) do čepu otočné páky [I]. Pozor: Tyče (táhla) [T2] a [T3] nesmíte při zpětné montáži zaměnit mezi sebou. Obr. 18: Montáž elektronického modulu [5] proveďte pomocí přiložených samořezných šroubů ( 3,9 x 9,5) [16]. Spojte konektor (zásuvku) [17] s konektorem [L] a konektor kabelové jednotky [18] zapojte do konektorové lišty [M]. Obr. 19: Pohled na sestavenou originální ovládací jednotku [A] s ovládacím panelem [1], s elektronickým modulem [5] a jednotkou ovládání rozvodu smíšeného vzduchu [7]. 10

11 Obr. 20 Obr. 21 Obr. 20: Zapojení jednotlivých vodičů proveďte podle přiloženého schéma elektrického zapojení. Proveďte montáž (připevnění) ovládací jednotky [A] na původní místo pomocí původních šroubů [N]. Pozor: Zajistěte kabely pomocí přiložených kabelových sponek takovým způsobem, aby nebránily v pohybu táhel ovládání rozvodu smíšeného vzduchu. Obr. 21: Proveďte zpětnou montáž všech plastových součástí, které jste předtím demontovali. Na ovládací jednotku [A] nasaďte původní kryt [O]. Pozor: Zkontrolujte všechny táhla, zda se mohou volně pohybovat. Obr. 22 Obr. 23 Obr. 26 Vyvrtejte otvor o 12 mm na spodním vzduchovém kanálu (v prostoru nohou) a vložte do něho senzor měření teploty smíšeného vzduchu [19] a zajistěte jej. 11

12 Obr. 27 Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Obr. 32 Připevněte senzor měření venkovní teploty [21] na vhodné místo na přední straně automobilu (například za přední nárazník) takovým způsobem, aby nemohl být zahříván přímým dopadem slunečního záření. Připevnění proveďte pomocí dvou přiložených samořezných šroubů ( 2,2 x 9,5) [22]. 12

13 Obr. 33 Obr. 34 Obr. 36 Obr. 38 Nepřipevňujte senzor měření vnitřní teploty [26] do prostoru palubní desky (neboť na palubní desku může dopadat přímé sluneční záření a nadměrně ji zahřívat) nebo do prostoru, kde by mohl být senzor ovlivňován cirkulací vzduchu. Dříve než senzor připevníte pomocí samořezných šroubů ( 2,2 x 9,5) [22], použijte pod něj těsnění s oboustrannou lepící plochou [23]. 13

14 Schéma elektrického zapojení 14

15 Automatická kontrola systému (diagnostika) Zařízení CoMes E. C. S. je vybaveno automatickou kontrolou klimatizačního systému. Doporučujeme Vám provést otestování systému při teplotě mezi 15 C až 30 C za běhu motoru vozidla a při zavřené kapotě motoru. Zkontrolujte při provádění tohoto testu nejdříve správnou teplotu chladící kapaliny, Stisknutím tlačítka na ovládací jednotce (panelu) provedete aktivaci této automatické kontroly. Toto tlačítko uvolněte, jakmile se na displeji jednotky zobrazí informace o verzi ovládací jednotky. Jednotka ovládání smíšeného vzduchu a senzor měření teploty smíšeného vzduchu: Na displeji se zobrazí teplota smíšeného vzduchu, který je přiváděn do vnitřního prostoru vozidla. Pokud ovládací jednotka zjistí závadu příslušného senzoru, objeví se na displeji jedno z následujících chybových hlášení: E5 = nepřipojený senzor měření teploty smíšeného vzduchu E6 = zkrat obvodu senzoru měření teploty smíšeného vzduchu Stisknutím tlačítka / provedete přímou kontrolu jednotky ovládání smíšeného vzduchu: Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka zvýšíte teplotu (až na maximum). Na displeji se zobrazí nárůst teploty. snížíte teplotu (až na minimum). Na displeji se zobrazí snížení teploty. Ovládání kompresoru (ventilátoru): U verze s ovládacím tlačítkem AC po stisknutí tlačítka kompresor (ventilátor). Rozsvítí-li se kontrolka (LED) zhasnutí této kontrolky došlo k vypnutí kompresoru. můžete zapnout nebo vypnout, došlo k zapnutí kompresoru, po Kontrola teploty uvnitř vozu: Stisknete-li tlačítko (nebo tlačítko, které podržíte stisknuté delší dobu než 1 sekunda), zobrazí se na displeji po dobu cca 10 sekund teplota naměřená senzorem měření vnitřní teploty vzduchu ve vozidle. Pokud ovládací jednotka zjistí závadu příslušného senzoru, objeví se na displeji jedno z následujících chybových hlášení: E3 = nepřipojený senzor měření teploty vzduchu uvnitř vozidla E4 = zkrat obvodu senzoru měření teploty vzduchu uvnitř vozidla Kontrola senzoru měření venkovní teploty: Pokud ovládací jednotka zjistí závadu příslušného senzoru, objeví se na displeji jedno z následujících chybových hlášení: E1 = nepřipojený senzor měření venkovní teploty vzduchu E2 = zkrat obvodu senzoru měření venkovní teploty vzduchu Ukončení testu: Dalším (opětovným) stisknutím tlačítka nebo ukončíte test. Ovládací jednotka se přepne opět do režimu normálního provozu. 15

16 Praktické rady a obsluha klimatizace Úvodní informace Tento systém Vám zajistí vysokou bezpečnost během řízení a za jízdy společně s příjemným prostředím uvnitř Vašeho vozu. Zajistí Vám dále konstantně vyrovnanou teplotu uvnitř vozu nezávisle na venkovní teplotě. Požadovanou teplotu (příjemnou) uvnitř vozu v každém ročním období, docílíte jejím nastavením pomocí tlačítka nebo. Doporučujeme Vám nastavit teplotu v rozmezí 20 C až 23 C. Jednoduchá obsluha a mikroprocesorové řízení Vám zajistí vždy příjemnou teplotu uvnitř Vašeho automobilu. Za jakýchkoliv podmínek Vám E. C. S. nastaví požadovanou teplotu vzduchu a rozvede vzduch do prostoru Vašeho vozu, aniž byste museli použít ruční ovládání. Nastavení příjemné teploty v automobilu je garantováno v rozmezí venkovní teploty od 20 C až do + 50 C. Stisknutím tlačítka nebo na ovládací jednotce můžete zvýšit nebo snížit teplotu uvnitř vozu podle Vašich požadavků. Tato teplota se zobrazí též na displeji jednotky. Každé stisknutí některého z těchto tlačítek zvýší nebo sníží teplotu o 1 C. Nastavíte-li teplotu nižší než 18 C nebo vyšší než 30 C, zobrazí se na displeji symbol LO (nízká teplota) nebo HI (vysoká teplota). Po takovémto nastavení začne proudit do vnitřního prostoru vozu maximálně chladný nebo maximálně teplý vzduch. Hodnota nastavené teploty zůstane zachována v paměti mikroprocesoru i po vypnutí ovládací jednotky. Standardní hodnota (dílenské) nastavení (po prvním zapnutí ovládací jednotky) je 22 C. Ovládací jednotku vypnete současným stisknutím tlačítek a. Z displeje zmizí všechna zobrazení a dojde k vypnutí všech funkcí. Jednotku opět zapnete stisknutím jednoho z těchto tlačítek nebo. 16

17 Jednotka využívá k automatickému nastavení teploty uvnitř vozu celkem 3 senzory měření teploty vzduchu. Pokud ovládací jednotka zjistí závadu některého z těchto 3 senzorů, objeví se na displeji některé z následujících chybových hlášení: E1 = nepřipojený senzor měření venkovní teploty vzduchu E2 = zkrat obvodu senzoru měření venkovní teploty vzduchu E3 = nepřipojený senzor měření teploty vzduchu uvnitř vozidla E4 = zkrat obvodu senzoru měření teploty vzduchu uvnitř vozidla E5 = nepřipojený senzor měření teploty smíšeného vzduchu E6 = zkrat obvodu senzoru měření teploty smíšeného vzduchu V tomto případě stiskněte současně tlačítka a. Po opravě závady stiskněte některé z těchto obou tlačítek a proveďte nové nastavení teploty. Nebezpečí tvorby námrazy (náledí) Jakmile poklesne venkovní teplota pod 1 C, upozorní Vás na tuto skutečnost (na nebezpečí možné tvorby náledí) 5 zablikání kontrolky (LED) každých 5 minut. Kromě toho se ještě na displeji zobrazí naměřená hodnota venkovní teploty, která bude na displeji blikat ve stejných intervalech jako kontrolka na ovládací jednotce. Toto blikání kontrolky a zobrazení na displeji můžete vypnout stisknutím tlačítka nebo. Vypnutím a opětovným zapnutím ovládací jednotky tuto výstražnou funkci opět zapnete. Verze ovládací jednotky s tlačítkem teploty Stisknete-li tlačítko, zobrazí se na displeji po dobu cca 10 sekund naměřená venkovní teplota. Během této doby svítí na ovládací jednotce kontrolka. Verze ovládací jednotky s tlačítkem AC Stisknete-li tlačítko (po dobu kratší než 1 sekunda), můžete zapnout nebo vypnout vzduchový kompresor při zobrazení zvolené teploty na displeji. Rozsvítí-li se kontrolka (LED), došlo k zapnutí kompresoru (ventilátoru), po zhasnutí této kontrolky došlo k vypnutí kompresoru (ventilátoru). Podržíte-li toto tlačítko stisknuté delší dobu než 1 sekunda, zobrazí se na displeji po dobu cca 10 sekund naměřená venkovní teplota. Během této doby svítí na ovládací jednotce kontrolka. Abyste mohli zjistit přesnou hodnotu naměřené venkovní teploty, je nutné, aby byl Váš vůz alespoň několik minut v pohybu. Pokud jste se s vozem ještě nerozjeli nebo stojíte-li v koloně, může být naměřená teplota ovlivněna působením slunečních paprsků, nebo vozidlem, které stojí před Vámi. Stupeň nastavení rychlosti proudění vzduchu Systém klimatizace bude fungovat správně pouze tehdy, bude-li spuštěno proudění vzduchu (ventilátor). V zimě a v létě zvolte rychlost (stupeň) otáčení 3 nebo 4 a jakmile bude uvnitř automobilu příjemné prostředí, doporučujeme provést přepnutí na 2. nebo 3. stupeň. Na jaře a na podzim nastavte 1. nebo 2. stupeň prodění vzduchu. 17

18 Rozdělení (rozvod) proudění vzduchu (směr proudění vzduchu) K nastavení rozdělení (rozvodu) směru proudění vzduchu použijte originální (původní) vybavení Vašeho vozidla (regulátor teploty). Tato regulace proudění vzduchu spočívá na vytvoření nejlepšího možného komfortu uvnitř automobilu a je zajištěna již výrobcem příslušného automobilu: teplý vzduch proudí k nohám, chladnější vzduch do prostoru Vaší hlavy. Podrobnosti: Proudění vzduchu od palubní desky. Jen v létě: chladný vzduch. Proudění vzduchu k nohám. V zimě: teplý vzduch. Proudění vzduchu podél čelního skla a k nohám. V zimě: teplý vzduch. Proudění vzduchu od palubní desky a k nohám. Na jaře a na podzim: mírně ohřátý vzduch. Vzduch, který proudí od palubní desky je chladnější než vzduch proudící k nohám. Jedná se funkci dvojího proudění vzduchu (teplý vzduch k nohám, chladnější vzduch do prostoru okolo hlavy). Následující způsob proudění vzduchu doporučujeme pouze pro odmrazení čelního skla. Rychlé rozmrazení čelního skla provedete následujícím způsobem: - zvolte maximální rychlost proudění vzduchu, - zapněte ventilátor (kompresor), - nechte cirkulovat venkovní vzduch. Důležité upozornění: Aby klimatizace fungovala uvnitř vozu co nejlépe, doporučujeme Vám za účelem dosažení optimální cirkulace a směru proudění vzduchu použít v prostoru nohou nižší stupeň rychlosti proudění vzduchu. Senzor měření teploty vzduchu umístěte proto do dolního prostoru v automobilu (v blízkosti nohou) viz sektor [A]. Směr proudění vzduchu do sektoru [B] se používá v létě. Směr proudění vzduchu - do sektoru [C] ( ) - se používá pouze k odmrazení čelního skla po krátkou dobu. Po rozmrazení čelního skla přepněte směr proudění vzduchu opět do sektoru [A]. 18

19 Další důležité informace Elektronická ovládací jednotka Vám dovolí kdykoliv zobrazit optimální hodnoty rychlosti otáčení ventilátoru a proudění (rozvod) vzduchu. Po stisknutí tlačítka a po jeho podržení po dobu delší než 1 sekunda, zobrazí ovládací jednotka číslo (stupeň) 1 až 4, které (který) značí doporučenou rychlost proudění vzduchu pro existující situaci uvnitř Vašeho vozu. Toto nastavení můžete provést ručně. Po stisknutí tlačítka nebo a po jeho podržení po dobu delší než 1 sekunda (zvýšení nebo snížení teploty), zobrazí ovládací jednotka symbol, který značí doporučený směr proudění vzduchu (rozvod vzduchu) pro existující situaci uvnitř Vašeho vozu. Toto nastavení můžete provést ručně. Ovládací jednotka zobrazí následující symboly: odpovídá směru proudění vzduchu odpovídá rozdělení směru proudění vzduchu odpovídá směru proudění vzduchu odpovídá rozdělení směru proudění vzduchu Tyto důležité informace na displeji vytvářejí ze zařízení Zephyr CoMeS plně automatický systém klimatizace. Nejlepší výsledky dosáhnete nastavením teploty společně s nastavením doporučené rychlosti proudění vzduchu. 19

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidla a autobusy Vozidla řady P, G, R a K, N, F. Vydání 2

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidla a autobusy Vozidla řady P, G, R a K, N, F. Vydání 2 00:01-06 Vydání 2 cs-cz Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla a autobusy Vozidla řady P, G, R a K, N, F 308 626 Scania CV AB 2014, Sweden Před prostudováním informací... 3 Otevření

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více