NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: (model CLA08R-12B)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené oceli a s dálkovým ovladačem, které připojíte jednoduchým způsobem k volantu automobilu, slouží k ochraně automobilu před vloupáním (proti zlodějům). V případě pokusu o vniknutí do vozidla (nebo při rozbití okna či otevření dveří) se z tohoto zařízení ozve výstražný ohlušující akustický signál (siréna) s intenzitou hlasitosti 125 db. Kromě toho začne na tomto zařízení při pokusu o vloupání blikat zábleskové (stroboskopické) světlo, které v temnotě odradí zloděje od dalších pokusů o dokončení vloupání.

2 2

3 Základní charakteristiky zařízení na zabezpečení automobilu Siréna s hlasitostí 125 db, znějící po dobu 30 sekund po spuštění alarmu. Blikající (stroboskopické) světlo po spuštění alarmu. Výstražná blikající kontrolka (LED), která se rozsvítí po aktivaci zařízení. Stabilní ocelový zámek. Zámek volantu použitelný pro volanty o průměru od 20 do 32 mm. Programovatelný dálkový infračervený ovladač pro zapnutí / vypnutí zařízení. Aktivace zařízení pomocí dálkového ovladače (zvenku) během 60 sekund po uzamčení zámku po aktivaci zařízení zabliká 1 x stroboskopické světlo, při deaktivaci zařízení toto světlo zabliká 2 x. Akustická indikace vybitých baterií. Napájení: 2 destičkové baterie 9 V (nejsou součástí dodávky). Možnost přikoupení dalších dálkových ovladačů. 3

4 A. Kontrola a obsah zásilky Zkontrolujte po vybalení zásilky, zde nedošlo k jejímu poškození. V případě zjištění nějakých závad se obraťte na svého prodejce. 1. Jednotka SWAT LOCK-R 2. Infračervený dálkový ovladač 3. Samolepící distanční podložky (pásky, vložky) Pro zámek typu A 3 kusy Pro zámek typu B 3 krátké kusy + 1 dlouhý kus Pro zámek typu C 2 kusy (k připevnění do příchytek zámku) 4. Varovná nálepka 5. Dva klíčky (kulatý a trnový) 6. Obal (vak) na uložení zařízení 7. Originální návod k montáži a obsluze K zařízení si můžete přiobjednat další dálkové ovladače: Obj. č.: (model RMC08R) V případě potřeby se obraťte na svého prodejce (dodavatele). 4

5 B. Instalace zařízení SWAT LOCK-R a dálkového ovladače 1. Vyšroubujte dva šroubky krytu bateriového pouzdra na zadní straně zabezpečovacího zařízení (zámku volantu). Sundejte tento kryt a vložte do bateriového pouzdra 2 destičkové (alkalické) baterie 9 V správnou polaritou (viz obr. 1). Pomocí mikrospínačů mezi oběma bateriemi nastavte svůj vlastní bezpečnostní kód. Nasaďte opět kryt a uzavřete pevně bateriové pouzdro zašroubováním obou šroubků. 2. Vyšroubujte šroubky na zadní straně dálkového ovladače a dálkový ovladač otevřete. Pomocí mikrospínačů nastavte stejný bezpečnostní kód jako na zámku volantu (na zabezpečovacím zařízení). Poté kryt na zadní straně dálkového ovladače opět uzavřete. Pokud budete mít více dálkových ovladačů, proveďte na nich stejná nastavení. 5

6 C. Připevnění zařízení SWAT LOCK-R k volantu (příprava) Dříve než uzamknete (připojíte) zařízení SWAT LOCK-R k volantu, přilepte do jeho drážky samolepící distanční vložky tak, aby byl volant pevně obemknut (viz obr. 2 a obr. 3.). U zámku typu B můžete distanční vložku z umělé hmoty nahradit samolepící distanční vložkou (viz obr. 4). 6

7 D. Zámek typu A s kulatým (dutým) klíčkem 1. Odemknutí (otevření) zařízení SWAT LOCK-R provedete zasunutím klíčku do zámku a jeho otočením směrem doprava (viz obr. 5). 2. Otevřete zařízení SWAT LOCK-R a nasaďte jej na volant. 3. Zatlačte klíček dovnitř zámku a uzamkněte (uzavřete) zařízení SWAT LOCK-R otočením klíčku doleva. Zkontrolujte správné připevnění distanční vložky. Zařízení SWAT LOCK-R musí na volantu pevně sedět (nesmí být pohyblivé). E. Zámek typu B s křížovým trnovým klíčkem 1. Odemknutí (otevření) zařízení SWAT LOCK-R provedete zasunutím klíčku do klíčové dírky a jeho otočením směrem doprava (viz obr. 6). Bod (zářez) na klíčku musí být vyrovnán s příslušným bodem na vložce zámku. 2. Otočte rameno zařízení SWAT LOCK-R směrem doprava a připevněte zařízení zvnitřku jeho příchytkami (čelistmi) k volantu. Podržte příchytky pevně na volantu a otočte rameno zařízení zpět do původní polohy. 7

8 F. Zámek typu C s křížovým trnovým klíčkem 1. Odemknutí (otevření) zařízení SWAT LOCK-R provedete zasunutím klíčku do klíčové dírky a jeho otočením směrem doprava (viz obr. 7). Bod (zářez) na klíčku musí být vyrovnán s příslušným bodem na vložce zámku. 2. Po otevření zámku vyskočí ven přední úchytka (čelist). 3. Nasaďte zařízení na volant a stiskněte (zatlačte) příchytku (čelist) tak, aby pevně obepnula volant. 4. Otočte klíčkem doleva a uzamkněte zařízení na volantu. G. Zapnutí a vypnutí zařízení SWAT LOCK-R 1. Tlačítko k zapnutí zabezpečovacího zařízení se nachází na jeho spodní straně (viz obr. 8). Jedním stisknutím tohoto tlačítka zařízení zapnete. Poté máte 60 sekund času na to, abyste provedli uzamknutí zařízení otočením klíčku doleva, abyste vyndali klíček ze zámku a opustili vozidlo. 2. Zaměřte infračervený dálkový ovladač zvenku vodidla na zabezpečovací zařízení. Stiskněte na dálkovém ovladači 1 x tlačítko. Touto akcí provedete aktivaci alarmu. Při zaměřování dálkového ovladače na zařízení se nesmějí mezi nimi nacházet žádné překážky (viz obr. 9). Na zařízení zabliká 1 x stroboskopické světlo a rozsvítí se na něm výstražná kontrolka (svítivá dioda, LED), která začne blikat. Pokud neprovedete aktivaci alarmu během 60 sekund pomocí dálkového ovladače, pak se zařízení automaticky vypne. V tomto případě musíte otevřít vozidlo a znovu stisknout tlačítko na spodní straně zabezpečovacího zařízení. 8

9 3. Otřese-li se nyní vozidlo následkem zaklepání na okna nebo rozbitím okna, či otevřením nebo uzavřením dveří, nebo jiným znatelným nárazem, začne na zařízení blikat zábleskové světlo a jeho siréna začne vydávat po dobu 30 sekund ohlušující akustický signál o síle 125 db. Pokud tyto okolnosti ustanou, zařízení se opět přepne do pohotovostního režimu. 4. Deaktivaci alarmu provedete opětovným zaměřením dálkového ovladače na zařízení a stisknutím jeho ovládacího tlačítka. V tomto případě 2 x zabliká stroboskopické světlo a varovná kontrolka (LED) na zařízení přestane svítit (blikat). Pokud došlo ke spuštění alarmu (houká siréna), můžete alarm vypnout jedním stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Vypnutí alarmu bude potvrzeno dvojím zablikáním zábleskového světla. 5 Budou-li v zařízení již slabé baterie, uslyšíte každých 5 sekund pípnutí. V tomto případě vyměňte v zařízení obě destičkové baterie (9 V). Začne-li na dálkovém ovladači při stisknutí jeho ovládacího tlačítka blikat slabě kontrolka (LED) nebo budete-li muset zkrátit vzdálenost mezi ovladačem a zařízením, proveďte výměnu baterie v dálkovém ovladači. Jedná se o alkalickou baterii 12 V typu 23 A. H. Kontrola správné funkce zařízení SWAT LOCK-R 1. Zapněte zařízení tlačítkem na jeho spodní straně (viz obr. 8). 2. Připevněte zařízení k volantu. Poté máte 60 sekund času na to, abyste provedli uzamknutí zařízení otočením klíčku doleva, abyste vyndali klíček ze zámku a opustili vozidlo. 3. Opusťte vozidlo a proveďte aktivaci alarmu pomocí dálkového ovladače (stiskněte na něm 1 x ovládací tlačítko). 4. Na zařízení 1 x zabliká zábleskové světlo a rozsvítí se na něm varovná kontrolka (LED), která začne blikat. 5. Poklepte na čelní sklo nebo na jiné okno (otevřete dveře). Po této akci by mělo dojít ke spuštění alarmu. Ze zařízení se ozve siréna a začne na něm blikat stroboskopické světlo. 6. Vypněte alarm stisknutím ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači. Vypnutí alarmu bude potvrzeno dvojím zablikáním zábleskového světla. Důležité upozornění: Siréna zařízení má extrémně vysokou hlasitost. Delší poslech této sirény může způsobit poškození sluchu. Nespouštějte proto alarm bez náležitého důvodu. Výrobce nebo prodejce neodpovídají v těchto případech za případné poruchy sluchu. 9

10 Nepokoušejte se sami zařízení opravovat. Ztratili byste jakékoliv nároky, které vyplývají ze záruky přístroje. V případě reklamací nebo provedení opravy přístroje se obraťte na svého prodejce. KU 10

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 NÁVOD K OBSLUZE Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 Objednací číslo: 92 13 76 Záznamník telefonních hovorů Audioline AB 830G Záznam 15 minut Počitadlo zpráv Zcela digitální záznamník

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1. BMW doporučuje. 316i 318i. 320i 325i 325xi 330i 330xi. 318d 320d 330d 330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1. BMW doporučuje. 316i 318i. 320i 325i 325xi 330i 330xi. 318d 320d 330d 330xd BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1 BMW doporučuje 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 2 BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 3 Blahopřejeme Vám

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce Účel použití Tato meteostanice slouží ke zobrazování různých naměřených hodnot (např. teploty uvnitř/venku, vlhkosti vzduchu uvnitř/venku, množství srážek, tlaku vzduchu, rychlosti větru a směru větru).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm Podrobný uživatelský manuál EVOLVE Sonix Bezdrátový GSM alarm Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix. UPOZORNĚNÍ! Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

CITROËN C4 Návod k použití

CITROËN C4 Návod k použití CITROËN C4 Návod k použití Tento návod byl vypracován na základě seznamu výbavy (sériové nebo doplňkové) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho vozidla závisí

Více

Návod k obsluze. GENIUS Elektronický dveřní uzávěr OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA A TECHN. PRO BUDOVY

Návod k obsluze. GENIUS Elektronický dveřní uzávěr OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA A TECHN. PRO BUDOVY Návod k obsluze GENIUS Elektronický dveřní uzávěr OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA A TECHN. PRO BUDOVY Návod k obsluze GENIUS Obsah Způsob používání...2 Omezení používání...2

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA U1 1 C 7 4 O 1 8 5 Q 2 9 6 3 HELP Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA CAN BUS SP17-1 1552 V.A.G. SP17-2 Ve voze ŠKODA OCTAVIA je použit decentrální elektronický systém, který

Více

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál AL-20 TRIO Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer Uživatelský manuál BEZDRÁTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POPLAŠNÝ SYSTÉM S AUTOMATICKÝM TELEFONOVANÍM AUTO-DIALER UŽIVATELSKÝ MANUÁL -2-

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Obsah Úvod... 5 Ovládací prvky a zobrazení... 14 Záruka... 5 Informace pro

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................ Obsah Popis... 3 Obsah sady AZOR... 4 Komunikátor AZ-10K... 4 Čtečka ovládacích čipů AZ-10D... 5 Detektor otevření AZ-10M... 5 Detektor pohybu AZ-10P... 6 Instalace... 7 Montáž detektoru otevření... 7

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více