Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ , IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506"

Transkript

1 Obec Běleč Běleč 22 IČ Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ , IČ tel IDDS 7wjajvb čj. OB/IN/2015/021 Obsah: Strana Počet stran 1. Přehled obdržených a poskytnutých dotací Finanční výkaz Rozvaha bilance ve zjednodušeném rozsahu Výkaz zisku a ztrty ve zjednodušeném rozsahu Příloha účetní zvěrky Zprva o výsledku přezkoumní hospodaření 44 9 Vyúčtovní vztahů k jiným rozpočtům Dotace přijaté ze sttního rozpočtu, sttních fondů a z rozpočtu krajů: položk a ÚZ poskytovatel dotační program přiděleno čerpno Všeobecn pokladní sprva Příspěvek na volby do Evropského parlamentu , , Všeobecn pokladní sprva Příspěvek na volby do zastupitelstev obcí , , Všeobecn pokladní sprva Příspěvek na výkon sttní sprvy , , Jihočeský kraj GP Podpora rekonstrukcí a oprav požrních ndrží , , Jihočeský kraj GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK , , Jihočeský kraj Úprava nivelity místní komunikace , , Jihočeský kraj Příspěvek na hospodaření v lesích 5 760, ,00 Celkem , ,00 Transfery poskytnuté: položka příjemce - důvod čstka 5223 Diakonie ČCE středisko Rolnička na provoz střediska , DSO Mikroregion Venkov členský příspěvek 2 700, Jezdecký klub Mlad Vožice, o.s. na činnost 2 000, Sbor dobrovolných hasičů Běleč na činnost , Sportovně střelecký klub Bzov na činnost 4 000, Myslivecké sdružení Běleč na činnost 4 000, Maškary ochotnický divadelní spolek v Bělči na činnost 4 000, DSO Mikroregion Venkov projekt Podpora občanské vybavenosti , DSO Mikroregion Venkov příspěvek pro HZS Tbor 5 000,00 Celkem ,00 Obec neposkytla ždné půjčky ani nepřijala ždné úvěry. Obec netvořila ždné fondÿ. V Bělči dne 21. května Stanislav Šmejkal starosta obce Zveřejněno na úřední desce dne (vč. zveřejnění v elektronické podobě) Sejmuto z úřední desky dne Strana 1/1

2 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinn místa) ROK MĚSÍC IČ Nzev a sídlo účetní jednotky: Obec Běleč Běleč Běleč I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schvlený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze zvis.č , , ,96 107,4 100,2 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 633,2 105,5 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,87 103,8 103,8 Daň z příjmů prvnických osob , , ,48 118,2 110,4 Daň z příjmů prv.osob za obce , , ,00 100,0 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,00 107,4 101,0 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 47,00 47,00 100,0 Poplatek za komunlní odpad , , ,00 93,4 93,4 Poplatek ze psů 1 200, , ,00 129,2 129,2 Odvod z loterií a her krom VHP 5 000, , ,78 153,6 153,6 Daň z nemovitostí , , ,34 99,8 99,8 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Převody z rozpočtových účtů , ,00 177,2 Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,54 75,8 100,1 Podpora produkční činnosti , , ,54 75,8 100,1 Příjmy z pronjmu pozemků , , ,00 111,3 100,1 Ostatní sprva v zemědělství , , ,00 111,3 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 95,5 95,5 Pitn voda , , ,00 95,5 95,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, ,00 119,4 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 5 000, ,00 119,4 Přij.nekapit.příspěvky,nhrady 5 000, , ,50 214,2 107,1 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 440,00 440,00 100,0 Využív.a zneškod.komun.odpadů 5 000, , ,50 223,0 106,8 Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 100,0 Př.z prod.krt.a drob.dlouh.m , ,00 101,3 Činnost místní sprvy 4 000, ,00 101,3 Příjmy z úroků (čst) 5 000, , ,01 37,9 189,6 Přij.nekapit.příspěvky,nhrady 18,12 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000, , ,13 38,3 191,4 Přijaté vrat.transferů od JVR , , ,00 100,0 100,0 Finanční vypořdní minul.let , , ,00 100,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,60 106,6 103,7 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:49

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schvlený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje ,00 Nkup materilu j.n , , ,00 142,0 100,0 Pohonné hmoty a maziva 345,00 343,30 99,5 Služby peněžních ústavů 1 895, ,00 100,0 Nkup ostatních služeb , , ,54 69,3 100,0 Dopravní prostředky , , ,00 81,5 100,0 Podpora produkční činnosti , , ,84 77,7 100,0 Njemné za půdu 2 000, , ,00 66,2 100,0 Ostatní sprva v zemědělství 2 000, , ,00 66,2 100,0 Nkup ostatních služeb , , ,00 126,8 99,9 Opravy a udržovní , , ,95 113,7 95,2 Budovy,haly,stavby , , ,00 85,4 97,6 Pozemky , , ,00 23,1 28,9 Silnice , , ,95 87,9 91,1 Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 80,0 100,0 DHDM 3 300, ,00 99,1 Nkup materilu j.n , ,00 99,5 Nkup ostatních služeb , , ,00 90,3 99,9 Opravy a udržovní , , ,00 125,1 100,0 Platby daní a poplatků SR , , ,00 100,0 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,38 94,7 100,0 Pitn voda , , ,38 101,6 99,9 Nkup ostatních služeb ,00 Opravy a udržovní , ,00 82,3 Ostatní nkupy j.n , ,00 99,3 Odvd.a čist.odp.vod,nak.s kal , ,00 79,1 DHDM 3 500, ,00 98,9 Nkup materilu j.n , ,00 98,8 Nkup ostatních služeb , ,00 90,0 Film.tvorba,distr.,kina,audiov , ,00 92,8 Nkup materilu j.n , , ,40 36,8 36,8 Nkup ostatních služeb , , ,00 57,6 57,6 Vydavatelsk činnost , , ,40 47,2 47,2 Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 100,0 100,0 Nkup materilu j.n , ,00 692,00 27,7 27,7 Nkup ostatních služeb 2 500, ,00 Ost. zležitosti kultury , , ,00 56,9 56,9 DHDM , ,00 99,4 Nkup materilu j.n , , ,00 117,5 92,5 Nkup ostatních služeb , , ,00 120,3 68,5 Pohoštění , , ,00 111,5 98,4 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 80,0 96,0 Zjmov činnost v kultuře , , ,00 116,4 88,9 Věcné dary , , ,00 82,0 82,0 Dary obyvatelstvu , , ,00 79,5 79,5 Ost.zl.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 80,8 80,8 Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 100,0 100,0 DHDM , ,00 100,0 Nkup materilu j.n , , ,00 250,3 98,9 Nkup ostatních služeb 5 000,00 Opravy a udržovní , , ,00 46,2 51,3 Pohoštění 5 000, , ,00 54,8 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 71,4 Ostatní tělovýchovn činnost , , ,00 99,4 75,3 Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 98,4 98,4 DHDM , , ,00 137,6 99,9 Nkup materilu j.n , , ,00 200,7 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,00 113,9 100,0 Využ. vol.času dětí a mldeže , , ,00 116,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :49:49

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schvlený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , ,00 98,0 Ost.zjmov činnost a rekreace , ,00 98,0 Elektrick energie , , ,08 86,9 86,9 Opravy a udržovní , , ,50 33,7 36,5 Budovy,haly,stavby , , ,13 468,6 99,9 Veřejné osvětlení , , ,71 136,7 80,4 Ostatní nkupy j.n , ,00 100,0 Územní plnovní , ,00 100,0 Pozemky , ,00 96,3 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,00 96,3 Nkup ostatních služeb , , ,00 70,5 70,5 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 70,5 70,5 Nkup ostatních služeb , , ,00 119,2 96,1 Sběr a svoz komunlních odpadů , , ,00 119,2 96,1 Nkup ostatních služeb , , ,00 67,8 67,8 Budovy,haly,stavby ,00 Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 8,8 67,8 Opravy a udržovní , ,00 99,9 Budovy,haly,stavby ,00 Protieroz.,protilav.,protipož , , ,00 126,5 99,9 Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,8 84,8 Nkup materilu j.n , , ,28 191,5 99,7 Pohonné hmoty a maziva , , ,30 123,5 95,0 Nkup ostatních služeb , , ,00 295,2 98,4 Opravy a udržovní , , ,00 156,0 74,3 Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 96,3 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,58 106,2 95,8 Neinv.transf.církvím,nb.spol , , ,00 90,0 100,0 Denní stac.a centra den.služeb , , ,00 90,0 100,0 DHDM , ,33 99,5 Nkup materilu j.n , , ,00 88,9 88,9 Pohonné hmoty a maziva , , ,80 126,1 99,5 Nkup ostatních služeb , , ,00 50,0 76,5 Opravy a udržovní , ,00 203,00 1,4 20,3 PO - dobrovoln čst , , ,13 146,3 94,2 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 116,9 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 99,8 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 105,2 100,0 Zastupitelstva obcí , , ,00 122,7 100,0 Ostatní osobní výdaje 7 500, ,00 100,0 Nkup materilu j.n , ,00 100,0 Pohoštění 670,00 670,00 100,0 Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100,0 Ostatní platy 5 000, ,00 63,8 Ostatní osobní výdaje 7 500, ,00 100,0 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 63,8 Nkup materilu j.n , ,00 91,9 Pohoštění 660,00 660,00 100,0 Volby do Evropského parlamentu , ,00 86,1 Ostatní osobní výdaje , , ,00 37,7 100,0 DHDM , , ,00 137,3 100,0 Nkup materilu j.n , , ,84 121,2 93,2 Elektrick energie , , ,92 83,2 95,0 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 975,90 97,6 Služby pošt 5 000, , ,70 38,9 81,1 Služby telekom. a radiokom , , ,00 80,0 97,0 Služby peněžních ústavů , , ,00 99,7 99,7 Nkup ostatních služeb , , ,15 91,5 99,9 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 87,0 94,6 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :49:49

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schvlený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 688,6 95,0 Platby daní a poplatků SR 3 500, ,00 625,00 17,9 17,9 Činnost místní sprvy , , ,51 96,9 96,4 Služby peněžních ústavů , , ,40 76,9 76,9 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,40 76,9 76,9 Převody vlastním rozpočt.účtům , ,00 177,2 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 177,2 Platby daní a poplatků SR , , ,61 60,1 99,9 Ostatní finanční operace , , ,61 60,1 99,9 Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,00 100,0 Finanční vypořdní minul.let , ,00 100,0 Nespecifikované rezervy , ,00 Ostatní činnosti j.n , ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,51 85,7 84,5 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :49:49

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k III.Financovní - třída 8 Nzev Číslo Schvlený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ text r K r t k o d o b é f i n a n c o v n í z t u z e m s k a Krtkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené spltky krtkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krtkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené spltky krtkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu krtk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,91 57,8 58,1 Aktivní krtkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krtkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené spltky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené spltky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r t k o d o b é f i n a n c o v n í z e z a h r a n i č í Krtkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené spltky krtkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krtkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené spltky krtkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Změna stavu krtk.prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krtkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krtkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené spltky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené spltky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vldního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené čstky vyrovnvající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v n í (součet za třídu 8) , , ,91 57,8 58,1 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :49:49

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financovní a jejich konsolidace Nzev Číslo Schvlený Rozpočet Výsledek od řdku rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,43 108,2 102,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,17 81,8 100,2 Třída 3 - Kapitlové příjmy , ,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 414,5 127,2 P ř í j m y c e l k e m , , ,60 106,6 103,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , ,00 177,2 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Spltky půjčených prostředků od obcí Spltky půjčených prostředků od krajů Spltky půjčených prostř.od region.rad Ostatní spltky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , ,00 177, Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Spltky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Spltky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,60 105,7 101,5 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,00 82,0 74,1 Třída 6 - Kapitlové výdaje , , ,51 89,5 97,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,51 85,7 84,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , ,00 177,2 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionl.radm Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 688,6 95, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 177, Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radm Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionlním radm Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radm Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :49:49

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financovní a jejich konsolidace Nzev Číslo Schvlený Rozpočet Výsledek od řdku rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ text r ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,51 85,0 83,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,91 57,8 58,1 Třída 8 - Financovní , , ,91 57,8 58,1 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,91 57,8 58,1 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :49:49

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počteční Stav ke konci Změna stavu Nzev bankovního účtu řdku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Zkladní běžný účet ÚSC , , ,91 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,91 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krtkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :49:49

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k VII.Vybrané zznamové jednotky Číslo Schvlený Rozpočet Výsledek od Nzev řdku rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořdní minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Spltky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Spltky půjčených prostředků od obcí Ostatní spltky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořdní minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořdní minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořdní minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Spltky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Spltky půjčených prostředků od obcí Spltky půjčených prostředků od krajů Ostatní spltky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořdní minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořdní minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :49:50

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k VII.Vybrané zznamové jednotky Číslo Schvlený Rozpočet Výsledek od Nzev řdku rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ text r Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :49:50

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze sttního rozpočtu, sttních fondů a regionlních rad Účelový znak Položka Výsledek od počtku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí ,00 ÚD-volby do EP ,00 Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :49:50

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionlními radami územně samosprvným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionlním radm Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počtku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :49:50

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nstroj Prostorov Schvlený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :49:50

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Běleč sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nstroj Prostorov Schvlený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnch počtku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , Program rozvoje venkova , Dopravní prostředky , Podpora produkční činnosti , Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 200, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , Program rozvoje venkova , DHDM , Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 239, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 186, Program rozvoje venkova 4 425, Nkup materilu j.n , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , Program rozvoje venkova , Budovy,haly,stavby , Využ. vol.času dětí a mldeže ,71 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0, ,71 Okamžik sestavení: :25:27 Odeslno dne:... Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :49:50

16 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaven k (v Kč, s přesností na dvě desetinn místa) okamžik sestavení: :25:27 Nzev účetní jednotky: Obec Běleč Sídlo: Běleč Běleč První forma: územní samosprvný celek IČ: ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Nzev položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIV A CELKEM , , , ,57 A. Stl aktiva , , , ,48 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Oceniteln prva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořdací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zlohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,48 1. Pozemky , ,39 2. Kulturní předměty Stavby , , ,22 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,98 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 9. Uspořdací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zlohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , , ,79 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobch s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobch s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zlohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledvky 1. Poskytnuté nvratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledvky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zlohy Dlouhodobé pohledvky z ručení Dlouhodobé pohl. z nstrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledvky 469 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:50

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 67728201 Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Liptál čp. 331, 756 31 Liptál sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více