1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST. : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond"

Transkript

1 Z Á P I S Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing. Pavel Kuttler tajemník Omluveni: Ing. Vladislav Krušina člen rady Starosta zahájil 2. jednání rady Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou v 16,02 hodin. p. Pohanka na stůl jste obdrželi aktualizovaný bod organizační zajištění ZMO. Materiály pro ZMO obdržíte zítra, jednací řád to umožňuje. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 2. zasedání rady MO dne Jednání se účastnil Ing.Novotný a p. Rampáček, předseda TJ Jiskra. Ing. Novotný připravuji studii na Sokolovnu a nevím, co mám v tuto chvíli naprojektovat. Přišlo zadání na rekonstrukci sokolovny a my jsme udělali návrh v červenci byl rámec 25 mil. Kč. Na IPMR bylo přislíbeno cca 20 mil. Kč a na základě toho jsme připravili dokumentaci. Zrekonstruovali jsme současnou sokolovnu, zbourali jsme stávající přístavky a udělali jsme nové zázemí a po té jsme to přinesli na radu městského obvodu. V té době tu byl p. Škoda, který přišel s návrhem, že na profesionální úrovni tam nelze nic hrát a na neprofesionální úrovni jen volejbal. Je to spíše na cvičení. P. Škoda přišel s tím, že bychom měli navrhnout sokolovnu alespoň na basketbal. Nyní se to pohybuje v řádech 45 mil. Kč. Ing. Novotný dále přiblížil návrh projektu, včetně jednotlivých částí, kdy celá stavba a rekonstrukce by stály 45 mil. Kč. Projekt by šel rozdělit do několika etap, kdy I. etapa by stála požadovaných 25 mil. Kč. MUDr. Vytiska navrhovaná hala je velikostně? Ing. Novotný 15x29 m, což odpovídá basketu. P. Škoda tam chtěl mít také místo pro diváky. Je to investice cca 4 mil. Kč a počet diváků nad 100 je už problém z různých pravidel hasiči atd. Napadla mě třetí varianta. Zůstal bych ve fázi sokolovna, postavil by se nový vstup a udělal by se jen suterén a hala by se dala dodělat např. ve III. etapě. p. Pohanka stojí to na penězích, které víme, že to dostaneme. Je tam reálná šance na to se dostat 20 mil. Kč, víme, že není reálné dostat se na vyšší částku. Abychom se vešli do 20 mil. Kč a aby to bylo funkční. Ing. Novotný když je to na spoluúčasti obce, tak je to 22,5 mil. Kč vč. DPH. p. Pohanka je na nás, jestli to bude kvalitní hala, aby se tam daly provozovat sálové sporty, ale neřeší nám to tu sokolovnu. Sokolovna potřebuje zásah. Nebo půjdeme cestou rekonstrukce sokolovny, ale víme, že nerozšíříme obvodové stěny. Závazné číslo je 20 mil. Kč Ing. Novotný nic si tam nezahrajete, je to malé. Musíte si říci v radě, jestli to bude mít pro Vratislavice takový přínos. Mgr. Hoření p. Rampáčku, jaký je Váš názor? p. Rampáček prezentuji názor jednoty měli bychom se držet 20 mil. Je otázka, kdy další etapa bude. Co je z toho možné postavit? 1

2 Ing. Novotný rekonstrukce sokolovny, nový vstup a spodek tedy zázemí. MUDr. Vytiska předběžné částky. Ing. Novotný hala mi. Kč. Izolace by byly cca 500 tis. Kč. Etapa hala a vestavba do sokolovny, kde jsou šatny pro budoucí posilovnu nahoře. Máme tady 4 šatny, ošetřovnu, šatnu rozhodčích, kancelář a šatnu pro delegáta. Mudr. Vytiska když by se nedělalo vestavěné patro? Ing. Novotný tak by se dělala jen sokolovna Mudr. Vytiska kolik činí ta vestavba? Ing. Novotný 3-3,5 mil. Kč. MUDr. Vytiska když byste se měl vyjádřit jako předseda tj, zastupitel a občan. p. Rampáček chtěl bych toho vybudovat co nejvíce. Ing. Novotný jde o to, když se rozhodneme pro první variantu, která byla nasměrována na 22 mil, tak halu nepostavíte. p. Rampáček vhodná mi přijde ta 3 varianta Ing. Novotný rozdělit to na etapy. Může to fungovat i např. deset let bez dalších etap. Musíme to někam dopracovat. Mgr. Hoření rekonstrukce je náročná a je to dle mého názoru vyhazování peněz. Možná by bylo lepší to zbourat a postavit nově. p. Doležal proč se nezbourá a nepostaví něco nového? Ing. Novotný z historických důvodů. p. Rampáček když bude zachována ta ve staré podobě a k tomu se přistaví nová? Ing. Novotný bude se muset udělat základní vzduchotechnika, která bude už pro tu posilovnu, rekonstrukce podlahy atd. MUDr. Vytiska jaký je rozdíl v tom, když to zbouráme, kromě demolice? Mgr. Hoření umíme postavit za 20 mil. Kč novou tělocvičnu? Ing. Novotný asi ano. p. Rampáček jak by to probíhalo po dobu rekonstrukce? Ing. Novotný dalo by se to řešit např. pronájmem buněk, kde by se dalo cvičit. Mgr. Hoření dalo by se dojednat s Mgr. Rygálem tělocvičnu ve škole. Ing. Novotný ano, říci si variantu, jak budeme pokračovat. Jsou varianty zbourat celé. MUDr. Vytiska eventuelně zbourat. p. Rampáček nechat původní tělocvičnu na budoucí rekonstrukci Ing. Novotný nechám udělat odhad rozpočtářem, abych měl kvalitní odhad ceny. MUDr. Vytiska pozemky jsou obecní? p. Pohanka ano. MUdr. Vytiska s napojením na sítě by neměl být problém. Ing. Novotný ne. Bude se jednat o navýšení. Nechám udělat odhad, kolik to bude stát. p. Pohanka prosím Radka, aby mohl zjistit cenové varianty o těch 2 3, abychom věděli, kolik to je. Cena je důležitá. Musí to být do 22 mil. Kč Ing. Novotný ano, určitá etapa se do toho dostane. Jde o to, jestli to zůstaneme u toho, nebo budete chtít v budoucnu dostavovat. Bylo by nerozumné si uzavřít dveře pro případné další etapy. p. Pohanka to je to, co jsem říkal. Připravte varianty, abychom si úplně nezavřeli ty dveře. Ing. Novotný připravím variantu II rekonstrukce haly a přístavba. MUDr. Vytiska v jakém horizontu budou peníze? p. Pohanka bude se na jaře vypisovat IPMR III, který bude s názvem Kvalitní život města v Liberci. Ing. Novotný před vyhlášením bychom měli už mít hotovu dokumentaci nutnou k přihlášení. Mgr. Hoření za jak dlouho to asi stihnete? Ing. Novotný musím to celé předělat. p. Pohanka do konce ledna? Ing. Novotný tak to mám směrované. Ale mezi svátky se musíme dohodnout, jaká varianta to bude. MUDr. Vytiska budete nám tedy moci říci jednotlivé částky Ing. Novotný může být. Nejprve udělám dokumentaci pro územní řízení. 2

3 1. KONTROLA USNESENÍ - tento bod byl stažen z dnešního jednání 2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE A) Výkup pozemku p.p.č. 2303/2 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 2303/2, oddělená od p.p.č Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku / využití ochrana důvod předložení záměr využití dle územ. plánu závazky a břemena privatizace dle : 2303 zahrada, 2303/2 ostatní plocha, ostatní komunikace : zemědělský půdní fond : žádost : prodej pozemku : plochy bydlení čistého : ne : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 061 cenové pásmo / kategorie: III. / C cena dle interního předpisu : 440,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,30 jednotková cena : 570,- Kč/m 2 výměra: 2303 (321 m 2 ), 2303/2 (12 m 2 ) KUPNÍ CENA : 6.840,- KČ Důvodová zpráva: Při rekonstrukci komunikace Zvonková zasáhla stavba komunikace do části p.p.č ve vlastnictví paní Zuzany Křehlíkové (podíl - 13/16) a paní Dagmar Křehlíkové (podíl - 3/16). Tato část byla oddělena z p.p.č geometrickým plánem č /2010 ze dne jako p.p.č. 2303/2. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 2303/2 (oddělené z p.p.č dle GP č /2010 ze dne ), při ul. Zvonková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 6.840,- Kč s tím, že náklady výkupu (ověření podpisů, správní poplatek na vklad do KN) uhradí MO Liberec Vratislavice n.n. a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. Z: starosta T: 01/2011 B) Přijetí daru pozemku p.p.č. 1886/33 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 1886/33, oddělená od p.p.č. 1886/1 Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku / využití ochrana důvod předložení záměr využití dle územ. plánu závazky a břemena : 1886/1 ostatní plocha, silnice 1886/33 ostatní plocha, silnice : ne : rekonstrukce IS při ul. Tanvaldská : přijetí daru pozemku : silnice : věcná břemena (Telefonica O2, Severočeská vodárenská, Energie 3

4 privatizace dle Holding, RWE GasNet,.) : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 061 cenové pásmo / kategorie: III. / B cena dle interního předpisu : 880,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,20 jednotková cena : 1.060,- Kč/m 2 výměra: 1886/1 ( m 2 ), 1886/33 (966 m 2 ) Důvodová zpráva: Z důvodu rekonstrukce a dostavby inženýrských sítí při Tanvaldské ulici bude z p.p.č. 1886/1 (ve vlastnictví ŘSD ČR) geometrickým plánem č /2010 ze dne oddělena část - p.p.č. 1886/33, na níž bude vybudován zelený pás, který se stane součástí místní komunikace chodníku. Mezi ŘSD ČR a SML bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací (viz příloha); po zařazení nově vybudované části komunikace (odborem dopravy Magistrátu města Liberce) do kategorie místních komunikací, bude mezi ŘSD ČŘ a SML uzavřena řádná darovací smlouva. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 1886/33 (oddělené z p.p.č. 1886/1 dle GP č /2010 ze dne ) při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , Na Pankráci 546/56, Praha 4 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. Z: starosta T: 01/2010 C) Žádost o prodloužení doby splatnosti doplatku kupní ceny za prodej p.p.č. 2349/9 v k.ú. Vratislavice nad Nisou STAŽENO 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 2349/9 zpracoval: M. Dorníková kontroloval: P. Podlipný druh pozemku: trvalý travní porost ochrana: ZPF důvod předložení: žádost záměr: prodej pozemku využití dle územ. plánu: plochy zahrádek a chatových osad - zahrádky a zahrádkové osady závazky a břemena: ano - VB chůze a jízdy přes p.p.č. 2349/1 na p.p.č pronájem pozemku: ne privatizace dle: Zásad postupu při privatizaci pozemků urbanistický obvod: 061 cenové pásmo/kategorie: III/E cena dle interního předpisu: 320,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,40 jednotková cena: 450,- Kč/m 2 výměra: 1190 m 2 základní cena: ,- Kč (450 x 1190 = ) náklady spojené s realizací: ,- Kč (ZP 3.032,-Kč, 3% daň ,-Kč, zaokrouhlení+10,-kč) Celková cena: ,- Kč Důvodová zpráva: Dne byla mezi SML a manželi Kubáčkovými uzavřena kupní smlouva č. 6100/2010/8543 na p.p.č. 2349/9, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice n.n., kupní cena měla být zaplacena do Protože kupní cena nebyla zaplacena v termínu, následovala další měsíční lhůta, po kterou byla uložena smluvní pokuta ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení. V této lhůtě si manželé Kubáčkovi podali žádost o posunutí termínu splatnosti kupní ceny z důvodu prodloužení vyřízení půjčky u banky (viz příloha) 4

5 Komise pro VŘ na prodej nemovitostí: 1. p.p.č. 2349/9 - manželé Ludmila a Lukáš Kubáčkovi - jistina ve výši ,- Kč uhrazena na účet MO - 1. nabídka ,- Kč - 2. nabídka před komisí VŘ ,- Kč - pan Zdeněk Severa (druhý v pořadí) - jistina ve výši ,- Kč uhrazena na účet MO - 1. nabídka ,- Kč - 2. nabídka před komisí VŘ ,- Kč D) Námitky proti návrhu 55. změny ÚP Důvodová zpráva: Dne jsme obdrželi Námitky proti návrhu 55. změny územního plánu města Liberec (viz příloha) podnět č. 55/1. Zastupitelstvo MO tuto změnu schválilo v únoru r (viz příloha dopis Odboru strategie a územní koncepce). (Důvodem žádosti o změnu ÚP p.p.č. 2581, 2582 a 2600 v k.ú. Vratislavice nad Nisou bylo zvýšení obslužnosti a dopravní propojení ul. Tanvaldská a ul. Kunratická.) p.p.č výměra : m 2 druh pozemku : trvalý travní porost ochrana : zemědělský půdní fond lokalita : ul. Křivá x ul. Kunratická vlastník : Statutární město Liberec funkce dle platného ÚP : plochy urbanizované zeleně - ostatní městská zeleň požadavek na změnu : plochy bydlení městského p.p.č výměra : m 2 druh pozemku : trvalý travní porost ochrana : zemědělský půdní fond lokalita : ul. Křivá vlastník : Statutární město Liberec funkce dle platného ÚP : plochy zahrádek a chatových osad - zahrádky a zahrádkové osady požadavek na změnu : plochy bydlení městského p.p.č výměra : m 2 druh pozemku : orná půda ochrana : zemědělský půdní fond lokalita : ul. Křivá vlastník : ČR - Pozemkový fond České republiky funkce dle platného ÚP : plochy sportu a rekreace - areály sportovišť požadavek na změnu : plochy bydlení městského návrh na podání žádosti o bezúplatný převod od PF ČR Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí námitky proti návrhu 55. změny Územního plánu města Liberec a ukládá starostovi předložit materiál Odboru strategie a územní koncepce Magistrátu města Liberec. Z: starosta T: 01/2011 5

6 E) PRONÁJEM POZEMKŮ - 1) p.p.č a 1623 manž. Mizerovi p.p.č k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p na LV 1147 výměra/užívaná vým. : 535 m 2 / 535 m 2 p.p.č k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku : zahrada výměra/užívaná vým. : 490 m 2 / 490 m 2 oblast : ul. U Strže situace : dne proběhlo jednání s manž. Petrem a Irenou Mizerovými, U Strže 1374, Liberec 30 a paní Hanou Vargovou, Vnitřní 1412, Liberec 30, zast. manželem p. Jurajem Vargou, ve věci užívání p.p.č a 1623 v ul. U Strže ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Dne byl manž. Mizerovým i pí. Vargové zaslán dopis ve věci informace o zveřejnění záměru pronájmu pozemků, včetně potřebných formulářů. Dne se dostavil p. Mizera ml. a ústně bylo domluveno, že donese písemnou námitku neobdrželi jsme. Při dalším telefonickém kontaktu nám bylo sděleno, že celou záležitost by měl zařídit jejich právník nikdo se neozval. Dne jsme tedy uživatelům zaslali výzvu k písemnému vyjádření k záležitosti ve věci pronájmu pozemků opět bez odezvy. Pí. Vargová v 08/2009 zemřela. Dne jsme obdrželi dopis od Advokátní kanceláře Alexander Petričko, Chrastavská 188/27, Liberec 2 ve věci převzetí zastoupení manželů Petra a Ireny Mizerových. Dne byla advokátní kanceláři zaslána urgence k vyjádření ve věci užívání, respekt. pronájmu a odkoupení p.p.č a 1623 manž. Mizerovými. Dne jsme od Advokátní kanceláře Alexander Petričko, Chrastavská 188/27, Liberec 2 obdrželi na vědomí sdělení, že za klienty přistoupil k podání žaloby na určení vlastnictví k p.p.č a Záležitost užívání uvedených pozemkových parcel jsme konzultovali se SML : doporučení podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení z důvodu zastavení promlčecí lhůty. V současné době jsou spoluvlastníky domu č.p : manželé Petr a Irena Mizerovi, U Strže 1374, Liberec 30 paní Irena Mizerová, U Strže 1374, Liberec 30 pan Miroslav Varga, Mírové nám. 3100/19, Jablonec nad Nisou Přibližný výpočet bezdůvodného obohacení ( neznáme přesné výměry): zast. plocha pod domem.25,-kč/1m 2 /rok cca 100m ,-Kč/rok zast. plocha pod stavbami..25,-kč/1m 2 /rok cca 20m ,-Kč/rok zahrada 7,-Kč/1m 2 /rok cca 905m ,- Kč/rok roční nájemné celkem cca 9.335,-Kč Nová informace : Dne byla podána žaloba na určení vlastnictví. Dne nám byla telefonicky podána informace z odboru právního a veřejných zakázek o výsledku soudního řízení : zpráva od zastupujícího advokáta Mgr. Vogela : Mizerovi skončeno, vzali žalobu zpět vyhráno. Dne jsme obdrželi žádost od manž. Mizerových o pronájem p.p.č a 1623, účel pozemek pod domem, pozemek pod fóliovníkem, pozemek pod boudou na nářadí a zahrada. Současně jsme obdrželi jejich žádost o prominutí zaplacení úhrady zpětně za užívání p.p.č a Dle nám dostupných informací je na spoluvlastnický podíl 1/12 budovy č.p vloženo zástavní právo exekutorské, nařízení exekuce. 6

7 navrh.výše nájmu : zahrada 7,-Kč/1m 2 /rok pozemky pod stavbami 25,-Kč/1 m 2 /rok Pro informaci předkládáme výpočet výše nájmu : zast. plocha pod domem.25,-kč/1m 2 /rok 101m ,00Kč/rok zast. plocha pod fóliovníkem.25,-kč/1m 2 /rok...11,5m ,50Kč/rok zast.plocha pod kůlnou.25,-kč/1m 2 /rok 14,5m ,50Kč/rok zahrada..7,-kč/1m 2 /rok 898m ,00Kč/rok roční nájemné celkem 9.461,-Kč Je na zvážení rady MO, zda p.p.č a 1623 pronajmout či prodat. MUDr. Vytiska za kolik prodáváme v této lokalitě pozemky? sl. Dorníková Kč z a metr. MUDr. Vytiska navrhuji p.p.č prodat někomu a p.p.č jim. Nemají k tomu pozemku žádný vztah? p. Pohanka v současné chvíli ho dle vyjádření soudu užívají neoprávněně. MUDr. Vytiska pronájem můžeme udělat hned? p. Pohanka musíme to zveřejnit. Než projednáme majetkoprávní operaci tak ho budou užívat. Mgr. Hoření co navrhujte? sl. Špidlenová do doby podpisu se vyčíslí částka za užívání. MUDr. Vytiska musíme to zveřejnit? sl. Špidlenová ano, dle zákona o obcích. Mgr. Hoření vyhlásíme pronájem na dobu určitou? sl. Špidlenová to se učiní při projednání. MUDr. Vytiska budeme vyvěšovat jen p.p.č. 1622? p. Pohanka užívají oba, takže zveřejnit oba. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č a 1623 v ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Z: TOM T: 12/2010 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost manželů Petra a Ireny Mizerových, U Strže 1374, Liberec 30 ze dne o prominutí úhrady částky za skutečné užívání p.p.č a p.p.č v ul. U Strže. F) VĚCNÁ BŘEMENA 1) p.p.č. 1295, 1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1452/1, 1526/5, 1526/6, 1886/5 a 1886/15 RWE GasNet,s.r.o. 2) p.p.č. 1436/2 - RWE GasNet,s.r.o. 1) p.p.č. 1295, 1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1452/1, 1526/5, 1526/6, 1886/5 a 1886/15 RWE GasNet,s.r.o. 1. kat. území : Vratislavice nad Nisou na p.p.č. 1295,1370,1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1452/1, 1526/5,1526/6, 1886/5 a 1886/15 výměra : p.p.č m 2, ostatní plocha/zeleň p.p.č m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č m 2, trvalý travní porost p.p.č. 1385/2 623 m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č. 1414/4 170 m 2, ostatní plocha/jiná plocha p.p.č. 1424/2 236 m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace 7

8 výměra VBř žadatel účel p.p.č. 1452/1 696 m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č. 1526/5 40 m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č. 1526/6 181 m 2, ostatní plocha /jiná plocha p.p.č. 1886/ m 2, ostatní plocha /jiná plocha p.p.č. 1886/ m 2, ostatní plocha /jiná plocha : bude upřesněno po geom. zaměření, délka cca 316m : RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ , zast. Inposprojekt,s.r.o, Nitranská 381/17a, Liberec 3, IČ : zřízení věcného břemene rekonstrukce plynovodu a převod z NTL na STL : 151n a následující Obč. zákoníku zákonná úprava urban. obvod : 057, 059 pásmo: IV využitelnost: B název akce : RMS NTL Vratislavice nad Nisou Tanvaldská I.etapa Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. cena dle interního postupu : 560,-Kč / 1 m 2 x 10% Cena za zřízení věcného břemene : 56,-Kč/1m 2 (bez DPH) Důvodová zpráva: Spol. RWE GasNet, s.r.o. požádala prostřednictvím spol. Inpos-projekt,s.r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výše uvedené pozemkové parcely ve vlastnictví SML. Jedná se o rekonstrukci plynovodu vč. přípojek a převod z NTL na STL. P.p.č. 1526/5 je součástí budoucího daru Libereckému kraji pro zřízení chodníku v ul. Rochlická v rámci výstavby komunikace I/14. Dle čl.v Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 6100/2003/8381: Budoucí dárce (SML) se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepovede jednání za účelem prodeje předmětných nemovitostí s jiným zájemcem ani ji nezatíží věcným právem nebo jiným závazkem ve prospěch třetí osoby. V případě zjištění možnosti dotčení předmětné nemovitosti věcným nebo jiným právem na základě právního úkonu nebo skutečnosti, se kterou zákon možnost jejich vzniku spojuje, je o tom budoucí dárce povinen budoucího obdarovaného (Liberecký kraj) písemně upozornit do tří dnů od chvíle, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. sl. Špidlenová RWE chystají rekonstrukci plynovodu. U pozemku 1526/5 navrhuji neschválit tam jsme se zavázali, že žádná břemena zřizovat nebudeme a RWE jsem o tom informovala. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1295, 1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1452/1, 1526/6, 1886/5 a 1886/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ za cenu 56,-Kč bez DPH /1m 2 na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T: 01/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1526/5 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ( v souladu s čl. V Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 6100/2003/8381 mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem). Z: TOM T: 01/2011 8

9 2) p.p.č. 1436/2 - RWE GasNet,s.r.o. 2. kat. území : Vratislavice nad Nisou na p.p.č. 1436/2 zpracovala : Jitka Špidlenová kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO spoluvlastníci : manž. Karel a Zdeňka Houskovi, Tanvaldská 37, Liberec 30 výměra : 44 m 2, ostatní plocha /jiná plocha žadatel : RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ , zast. Inposprojekt,s.r.o, Nitranská 381/17a, Liberec 3, IČ účel : zřízení věcného břemene rekonstrukce plynovodu a převod z NTL na STL zákonná úprava : 151n a následující Obč. zákoníku urban. obvod : 057 pásmo: IV využitelnost: B název akce : RMS NTL Vratislavice nad Nisou Tanvaldská I.etapa Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. cena dle interního postupu : 560,-Kč / 1 m 2 x 10% Cena za zřízení věcného břemene : 56,-Kč/1m 2 (bez DPH) Důvodová zpráva: Spol. RWE GasNet, s.r.o. požádala prostřednictvím spol. Inpos-projekt,s.r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci rekonstrukce plynovodu vč. přípojek a převodu z NTL na STL. Výše uvedená pozemková parcela je ve spoluvlastnictví SML a manž. Karla a Zdeňky Houskových. Statutární město je většinový vlastník, žadatel byl upozorněn na nutnost projednání této majetkoprávní operace i se spoluvlastníkem - manž. Houskovými. sl. Špidlenová jedná se o stejnou akci, ale jedná se o spoluvlastnictví, kdy jsme většinovým vlastníkem. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1436/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ za cenu 56,-Kč bez DPH /1m 2 na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem a za podmínky souhlasu podílového spoluvlastníka p.p.č.1436/2 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T: 01/2011 G) NEBYTOVÉ PROSTORY 1) NP Tanvaldská 46 2) přehled NP - výše nájmu r ) NP Tanvaldská 46 Dne jsme obdrželi od spol. NÁBYTEK HONZA s.r.o. dopis ve věci výpovědi nájmu z nebytových prostor v domě č.p. 46 v ul. Tanvaldská dle čl. VII odst.2 písm.c) nájemní smlouvy s tím, že pronajaté prostory opustí Společnost NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo nám.701, Mnichovo Hradiště, IČ má na pronájem uvedeného nebytového prostoru o výměře 131 m 2 uzavřenou smlouvu od na dobu neurčitou, způsob využití : prodej nábytku, výše nájemného 826,20Kč/m 2 /rok. Dům č.p. 46 nebyl vydražen, prozatím zůstal ve vlastnictví SML a bude dán opětovně do dražby. Projednáno : rada MO dne usn.č. 765/09/ bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne na pronájem 9

10 nebytového prostoru v č.p. 46 v ul. Tanvaldská nájemce spol. NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo nám.701, Mnichovo Hradiště, IČ , výpovědí s 3měsíční výpovědní lhůtou, tj Nová informace : Dne jsme obdrželi od nájemce nebytového prostoru dopis ve věci ukončení nájmu předání viz. příloha. V dopise mmj. žádají o zaplacení částky ve výši 9.648,-Kč za vybavení, které dle dopisu odkoupili od předchozího nájemce, popř. kterým nebytový prostor během doby pronájmu zařídili. V příloze dále předkládáme vyjádření spol. REALBYT s.r.o.. K tomuto sdělujeme: - dle REALBYTu byl nebytový prostor předán bez zařízení a zařizovacích předmětů pouze 1 ks gamat - nebyly schváleny žádné stavební úpravy - dle čl. IV odst. 6a) smlouvy se nájemce zavazuje hradit náklady na běžnou údržbu a opravy pronajatých prostor, tj. povrchové úpravy stěn, opravy koncových prvků a zařízení rozvodů ZTI a elektrických a opravy zařízení a vybavení v majetku pronajímatele, které jsou užívány výlučně nájemcem - dle čl. V smlouvy : Stavební úpravy umožňující provoz si nájemce provede na vlastní náklady. - dle čl. VII odst. 4 smlouvy: Nedohodne-li se nájemce s pronajímatelem jinak, je při ukončení nájmu nájemce povinen vrátit prostory vyklizené a ve stavebně-technickém stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení a provedeným stavebním úpravám. sl. Špidlenová běží výpovědní lhůta a smlouva bude ukončena k P. Nohýnek si zažádal o proplacení za zřizovací předměty. Již jsme to nezveřejňovali, dům jde do dražby. MUDr. Vytiska navrhuji mu dát 1000,- Kč. Mgr. Hoření za světlo a topidlo. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání dopisu nájemce nebytového prostoru v č.p. 46 v ul. Tanvaldská, spol. NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo nám.701, Mnichovo Hradiště, IČ ze dne schvaluje proplacení částky 1000,-Kč za ponechané zařizovací předměty (plynové topidlo a osvětlení) v nebytovém prostoru v č.p. 46 v ul. Tanvaldská. Z: TMO T: 12/2010 2) přehled NP - výše nájmu r V současné době registrujeme v objektech ve vlastnictví Statutárního města Liberec a správě MO tyto nebytové prostory : Tanvaldská 39 prodej domu, smlouva vložena do katastru nemovitostí 1) Tomáš Málek, K. Světlé 176/30, Liberec m 2, 536,80 Kč/m 2 /rok, ,-Kč/rok - prodejna železářství a domácích potřeb Tanvaldská 46 nájemní smlouva ukončena ) Nábytek Honza s.r.o., Masarykovo nám. 701, Mnichovo Hradiště 131 m 2, 826,20 Kč/ m 2 / rok, ,- Kč/rok - prodejna nábytku se zaměřením na lůžka zdravého spaní Tanvaldská 261 1) Marcela Lajdová, Husova 59, Frýdlant v Čechách - 55 m 2, 500,- Kč/ m 2 / rok, ,-Kč/rok - od , prodejna obuvi kožené galanterie Tanvaldská 287 1) Milena Polanská, Vnitřní 1410, Liberec 30 74,5 m 2, 536,80 Kč/m 2 /rok, ,-Kč/rok 10

11 - prodejna potravin a smíšeného zboží nájemní smlouva ukončena ) SOLOX s. r.o., Tanvaldská 41, Liberec m 2, 1.970,53Kč/m 2 / rok, ,-Kč/rok Tanvaldská 299 1) Petr Werner, Zámecký vrch 1398, Liberec m 2, 214,82 Kč/m 2 /rok, ,-Kč/rok - hodinářství Tanvaldská 325 1) Lékárny Lloyds s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha m 2, 488,80 Kč/m 2 /rok + 350,- Kč/m 2 /rok do oprav domu ,-Kč/rok - provoz veřejné lékárenské služby pro obyvatele DOPRAVNÍ 544 dům zařazen do prodeje (dražba) 1) Ladislav Hůza, Svornosti 920/70, Liberec m 2, 268,47 Kč/m 2 /rok, ,-Kč/rok - sklad topenářského materiálu a velkoobchodní prodej - nájemní smlouva ukončena Zámecký vrch ) Bohuslava Stianková, Sametová 722, Liberec 6-21 m 2, 644,- Kč/m 2 /rok, ,-Kč/rok - prodejna ovoce a zeleniny 2) Thanh Dang Dinh, náměstí republiky 257, Doksy 28 m 2, 600,-Kč/m 2 /rok, ,-Kč/rok - od prodejna potravin - večerka Dle čl. VI odst. 4 nájemních smluv můžeme jednostranně zvýšit : - u části nájemních smluv nájem stanovený v této smlouvě, pokud mu toto právo vyplyne z právního předpisu nebo při změně v místě obvyklých cen za nájem obdobných prostor nebo dosáhne-li meziroční nárůst inflace zveřejňovaný Statistickým úřadem více jak 10 % - a u části nájemních smluv nájem i částku do oprav domu stanovené v této smlouvě, pokud mu toto právo vyplyne z právního předpisu při změně v místě obvyklých cen za nájem obdobných prostor a o zveřejněnou inflaci. Dle nám dostupných informací Českého statistického úřadu průměrná meziroční míra inflace v roce 2009 byla 1,0%. sl. Špidlenová blíží se konec roku a mělo by se odsouhlasit, jestli se bude jednostranně zvyšovat nájemné o inflaci. p. Pohanka odpovídá to liteře smlouvy, že můžeme zvyšovat? U všech případů? sl. Špidlenová ano. MUDr. Vytiska z lékárny jakým způsobem sledujeme, co investují do domu? p. Špidlenová REALBYT, s.r.o.. Musela bych se zeptat p. Zichové. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pro rok 2011 jednostranné zvýšení nájemného o zveřejněnou inflaci v nebytových prostorech v objektech ve vlastnictví Statutárního města Liberec a správě Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou, které spravuje REALBYT,s.r.o.. Z: TOM T : 01/2011 H) ZRUŠENÍ USNESENÍ 1) věcné břemeno na p.p.č. 298 manž. Filingerovi 1. kat. území : Vratislavice nad Nisou věcné břemeno na p.p.č. 298 druh pozemku/využití : trvalý travní porost výměra : 530 m 2 výměra VB : bude upřesněno po geom. zaměření oprávněný : manželé Zbyněk Filinger, Studenec 282, Studenec a Ing. Martina Filingerová, U Sila 1328, Liberec 30 účel : zřízení věcného břemene kabelová přípojka NN pro č.p

12 zákonná úprava : 151n a následující Obč. zákoníku urban. obvod : 063 pásmo: IV využitelnost: B Náklady spojené se zřízením věc. břemene hradí oprávněný. Cena dle interního postupu : 560,-Kč / 1 m 2 x 10% projednáno : stavební komise doporučeno rada MO dne usn.č. 1055/11/ schvaluje vstup na p.p.č. 299 a 336/2 v ul. Dopravní pro manžele Zbyňka Filingera, Studenec 282, Studenec a Ing. Martinu Filingerovou, U Sila 1328, Liberec 30 za účelem uložení kabelové přípojky NN pro dům č.p. 745 za podmínek stanovených technickým odborem - odd. dopravy. rada MO dne usn. č. 1057/11/ schvaluje zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 298 v k.ú. Vratislavice n.n. ve prospěch vlastníka domu č.p. 745 na p.p.č. 306 v k.ú Vratislavice n.n., manželů Zbyňka Filingera, Studenec 282, Studenec a Ing. Martinu Filingerovou, U Sila 1328, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 56,- Kč/1m 2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. rada města dne usn.č. 37/09/XI/3/1) - schvaluje zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 298 v k.ú. Vratislavice n.n. ve prospěch vlastníka domu č.p. 745 na p.p.č. 306 v k.ú Vratislavice n.n., manželů Zbyňka Filingera, Studenec 282, Studenec a Ing. Martinu Filingerovou, U Sila 1328, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 56,- Kč/1m 2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě Cena za zřízení věcného břemene : 56,-Kč/1m 2 Důvodová zpráva: Manž. Filingerovi požádali o souhlas se vstupem na p.p.č. 298, 299 a 336/2 v ul. Dopravní za účelem uložení kabelové přípojky NN pro č.p Dle předložené situace se jedná o malý zásah- přípojka bude vyvedena ze stávajícího sloupu umístěného na p.p.č Nová informace: Manželé Filingerovi mají uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 6100/09/ zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 298 v ul. Dopravní. Dne jsme obdrželi zaměření skutečného provedení přípojky NN k RD č.p. 745 a územní souhlas ze stavebního úřadu. Z uvedených podkladů vyplývá, že p.p.č. 298 nebude přípojkou NN zasažena. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č.1057/11/2008 ze dne ve věci schválení zřízení věcného břemene na p.p.č. 298 v ul. Dopravní v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá starostovi projednat zrušení této majetkoprávní operace v následných orgánech. Z: starosta T: 01/

13 I) RŮZNÉ 1) Pronájem buňky na hřišti Na Rozcestí žádost o prodloužení smlouva 2) Dopis paní Kurešové Pan Pavel Jirouš, Hrdinů 570, Liberec XII, IČ má uzavřenou smlouvu o nájmu na pronájem mobilní buňky umístěné v areálu hřiště Na Rozcestí na p.p.č. 673/1 za účelem provozování občerstvení na dobu určitou do viz. příloha. Podmínky : 1) Účel : provoz občerstvení 2) Provozní doba : pondělí pátek 16,00 21,00 hod. sobota neděle 12,00 21,00 hod. pořádání akcí dle dohody 21,00 hod. 3) Hrazení energií : nájemce hradí sám podružné měřidlo 4) Výše nájemného : 250,-Kč/měsíc vč. DPH 5) Doba pronájmu : doba určitá do projednáno : rada MO dne usn. č. 273/04/ schvaluje zveřejnění záměru pronájmu samostatné mobilní buňky umístěné v areálu hřiště Na Rozcestí na p.p.č. 673/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. rada MO dne usn.č. 428/05/ schvaluje pronájem samostatné mobilní buňky umístěné v areálu hřiště Na Rozcestí na p.p.č. 673/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro pana Pavla Jirouše, Hrdinů 570, Liberec XII, IČ od do za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Nová informace : Dne p. Jirouš požádal o prodloužení smlouvy o nájmu pro rok sl. Špidlenová za účelem provozování občerstvení. Pronájem je uhrazen do P. Jirouš požádal o prodloužení. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu č. 117/2010/05 na pronájem samostatné mobilní buňky umístěné v areálu hřiště Na Rozcestí na p.p.č. 673/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou se stávajícím nájemcem panem Pavlem Jiroušem, Hrdinů 570, Liberec XII, IČ do a ukládá TOM zajistit uzavření dodatku ke smlouvě. Z: TOM T: 12/2010 Hlasování: 3 pro, 1 proti (MUDr. Vytiska) 2) Dopis paní Kurešové Důvodová zpráva: Dne jsme obdrželi dopis od paní Vlasty Kurešové, ve věci bytové jednotky v č.p. 69, ul. Tanvaldská, kterou měla v nájmu její tchýně. Část domu č.p. 69 před lety vyhořela rekonstrukce neproběhla. V domě je 5 b.j. 2 zůstaly po požáru zcela neobyvatelné, 2 zůstaly prázdné a poslední obývala paní Kurešová. Rada MO schválila obsazení jedné z prázdných b.j. a Odbor sociálních a zdravotních služeb - Humanitní oddělení Magistrátu města Liberec bytovou jednotku přidělil. Paní Zichová, zástupce firmy Realbyt, poslala instalatéry prohlédnout stavy zařízení v bytě, při zkoušce protekla voda do bytu paní Kurešové dle informace paní Zichové byl namočen strom kolem lustru (cca 3m) a koberec instalatéři vodu vysáli a paní Kurešové bylo nabídnuto bezplatné vymalování a úklid. Paní Kurešová se ale z bytu vystěhovala. Rodina, které byl byt přidělen se musela vystěhovat také. Magistrát města Liberec pošle technika, který zdokumentuje neobyvatelnost domu. Mgr. Hoření na co byly použity ty peníze? MUDr. Vytiska domnívám se,že byly dány do rozpočtu. Jak to bylo s jednotkami? 13

14 p. Pohanka p. Zichová navrhla demolici. Mgr. Hoření musíme odpovědět snaše p. Kurešové, na její dopis. MUDr. Vytiska navrhl bych to předat komisi SPOZu a předat jí dárek. p. Pohanka můžeme jí dát symbolickou částku ve výši 5000,- Kč Mgr. Hoření souhlasím s vámi. Komise komunitního plánování by se tím mohla zabývat. MUDr. Vytiska zajdu tam osobně. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí dopis od paní Vlasty Kurešové, Jáchymovská 253, Liberec 10, ze dne a schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro paní Marii Kurešovou, Tanvaldská 69, Liberec 30. Z: tajemník T: 12/2010 J) Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě - SUŠ Důvodová zpráva: Dodatkem č. 7 (viz příloha) k nájemní smlouvě, bylo Střední umělecké škole v Liberci s.r.o. schváleno nefinanční plnění ve výši ,- Kč. Na základě žádosti ředitele SUŠ bylo radou MO dne usnesením č. 93/11/2010 schváleno nefinanční plnění ve výši ,- Kč. Toto nefinanční plnění je řešeno dodatkem č. 8, který předkládáme ke schválení. sl. Dorníková opravy už byly schváleny, nyní je nutné to smluvně ošetřit. MUDr. Vytiska je to stejné jako s opravami u lékárny? sl. Dorníková ne, tady si to opraví sami a po té doloží účty. MUDr. Vytiska je to kontrolováno? Měly by probíhat kontroly. p. Pohanka kdo to bude dělat? MUDr. Vytiska může to dělat komise pro výstavbu. Komise výstavby si bere do svých úkolů zkontrolovat neinvestiční akce zápočtem naformulovat. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání ukládá Komisi výstavby a dopravy provést místní šetření v objektu č.p. 309, ul. Sladovnická, Liberec XXX, zda byly opravy dle důvodové správy skutečně provedeny. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 6/97 o pronájmu objektu č.p. 309, ul. Sladovnická, Liberec XXX (uzavřené dne se Střední uměleckou školou v Liberci s.r.o., IČ , Sladovnická 309, Liberec XXX), kterým se pro rok 2010 změní platební podmínky nájemní smlouvy a pověřuje starostu tento dodatek podepsat. Z: starosta T: 12/2010 K) Žádost o.s. Nová Ruda Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost občanského sdružení Nová Ruda o zařazení bodu do programu 1. jednání Zastupitelstva MO Liberec Vratislavice nad Nisou dne a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. Z: starosta T: 12/2010 P. Pohanka vyhlásil přestávku v 18,16 hod. a ukončil ji v 18,36 hod. 14

15 3. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 1) Aktualizace pracovní náplně pracovníků VRATISLAVICE Důvodová zpráva: Činnost ředitele centra VRATISLAVICE Koordinace činností všech zaměstnanců centra zajištění splnění požadavků z MO účast a zodpovídání dotazů na zastupitelstvu a zasedání rady MO Vratislavice n.n. zajišťování potřebné dokumentace pro MO tvorba programu akcí aktivní vyhledávání a komunikace s lektory pravidelných činností vyhledávání a komunikace s umělci a přednášejícími na jednorázové akce přestavování prostor zájemcům o pronájem pravidelná spolupráce s vratislavickými spolky, školou a školkami komunikace s grafikem a koordinace grafických prací zajištění výlepu plakátů a další placené propagace spolupráce s knihovnou Vratislavice zodpovědnost za chod a fyzický stav celého centra Činnost provozně - technického správce budovy provoz Porsche památníku provázení návštěvníků a zodpovídání dotazů v Porsche pomníku vypínání diaprojektorů v Porsche pomníku pravidelné kontrolní odečty energií (elektro, voda, teplo) evidence veškeré technické dokumentace vytváření manuálů k technickému provozu centra ve spolupráci s ved.tu komunikace s dodavatelskými firmami vyhledávání nedodělků stavby, podklady pro ohlášení z TU a urgence řešení reklamací a záruční servisu s dodavateli dle smluv TU řízení úklidových prací a činností technického pracovníka zajištění úklidových prostředků zástupce ředitele centra v jeho nepřítomnosti komunikace s firmami o pronájmech prostor aktivní vyhledávání firem a rozesílání nabídek na pronájem vytváření a evidence smluv o pronájmu, dohody o provedení práce a smluv o dílo evidence faktur vydaných i přijatých organizace, příprava a zajištění materiálu pravidelných dílniček pro děti pomoc s organizací akcí Pracovník informačního střediska komunikace se zákazníkem evidence rezervací podávání veškerých informací k centru Vratislavice 10/10/10 rozesílání hromadných ů s programem a rozšiřování mailové databáze komunikace se stálými lektory o provozních záležitostech kontrola sálů po lektorech dostupná kontrola úniku elektr. a tepelné energie (zhasínání a uzavírání dveří) vítání příchozích obsluha recepčních telefonů starost o služební a vyřizování dotazů a rezervací skrze něj vyplácení vybraných lektorů zajištění správného toku informací (aby se je dověděli všichni, kterých se týkají) zajištění úklidu v mimořádných situací (např.rozsypání potravin, nehody na WC) 15

16 vybírání nájemného za pronájem sálů hlídání stavu a doobjednávání režijního materiálu vystavování příjmových a výdajových dokladů vč. jejich evidence výroba a prodej permanentek tvorba a aktualizace platných ceníků hlídaní platnosti permanentek prodej vstupenek zajištění správy OSA, INTERGRAM, DILLIA evidence příjmů ze vstupného komunikace se správci a zajištění provozu e-vstupenky tisk a doplňování letáků pomoc s organizací akcí prodej propagačních předmětů zajištění výlepu plakátů po Vratislavicích výtvarné práce aktualizace informací na internetu (náš web, facebook) aktivní vyhledávání možnosti e-propagace zdarma a pravidelné doplňování informací organizace trhů v atriu (sobotní bio trhy a větší jarmark 3x ročně) pomoc s přípravou pravidelných dílniček pro děti provázení návštěvníků a zodpovídání dotazů v Porsche pomníku zapínání diaprojektorů v Porsche pomníku starost o květiny aktualizace rozpisu programu sálů na disku M: pravidelné rozvážní letáků s programem na určená místa (infocentra, školy, lékařské čekárny, knihovny atd.) p. Pohanka vychází to ze zkušeností, které jsme absolvovali při provozu. Je to rozděleno na několik úrovní dle funkcí. Mgr. Kejíková je to současný stav, aby rada věděla kompetence a co se vykonává. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje aktualizaci pracovní náplně pracovníků multifunkčního centra VRATISLAVICE dle předložené důvodové zprávy a ukládá tajemníkovi ÚMO zapracovat tuto aktualizaci do personálních údajů Z: tajemník T: 12/2010 2) Jednotný název Multifunkční centrum VRATISLAVICE p. Pohanka na začátku byl dlouhý název, proto rada schválila název, ale neumíme ho používat. Proto je tady návrh a bylo to sjednoceno. Ing. Loubková řešíme, jestli s / nebo bez / Mgr. Kejíková usnesení ze září je bez /. p. Pohanka souhlasím s předloženým návrhem usnesení. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje ujednocení názvu multifunkčního centra v ulici Nad Školou 1675 na název Kulturní centrum VRATISLAVICE a ukládá OKŠS informovat zaměstnance a ostatní pracovníky Úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou o tomto názvu. Z: OKŠS T: 12/2010 3) Jednotný název Sportovního areálu Na Rozcestí p. Pohanka toto je obdobný případ. Mgr. Kejíková každý používá jiný název a jinak velká písmena. 16

17 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje ujednocení názvu sportovního areálu v ulici Na Rozcestí na název Sportovní areál Na Rozcestí a ukládá OKŠS informovat zaměstnance a ostatní pracovníky Úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a tomto názvu. Z: OKŠS T: 12/2010 4) Využití prostor bývalé České spořitelny za účelem provozu modelářského kroužku Mgr. Kejíková jedná se modely letadel a autíček. p. Pohanka toto využití by bylo fajn, kdybychom tam neplánovali nic jiného. Zítra máme jednání s p. Rychteskou na téma soukromé mateřské školky, kterou bychom např. nějakým způsobem dotovali. To je jeden způsob využití. Mgr. Kejíková v současné době ke mně chodí hodně maminek, které potřebují školku. Zvažovali jsme možnost používat spořitelnu na MŠ. p. Pohanka jsou dvě varianty. Podle toho, jestli kraj řekne, že je to vhodné a že nás např. budou dotovat. Myslíme si dětí by se umístilo. Ale vůbec se nebráníme možnosti, že tam bude mateřské centrum nebo ten kroužek. Pokud by to byl tento kroužek, je nutné si uvědomit, že nikdo jiný už tam nebude moci chodit. Mgr. Kejíková mateřské centrum funguje v kulturáku 3-krát týdně dopoledne. Kdyby fungovalo ve spořitelně, nebyla by plně využito. Může se stát, že nám na kraji řeknou, že to nejde. Pokud ano, vypsali bychom výběrové řízení na obsazení za účelem provozu předškolního zařízení. Snažíme se řešit situaci s nedostatkem míst v mateřských školách. MUDr. Vytiska na školské radě jsme řešili využít prostory ve škole. p. Pohanka řešili jsme to, bylo několik jednání, a bylo nám řečeno, že to nejde. Mgr. Kejíková byla tam i hygiena. p. pohanka můžete zkusit jednat, nebráním se tomu. MUDr. Vytiska jestli neuznají školu a uznají spořitelnu, tak je to na hlavu postavené. Nesouhlasím se zamítavým stanoviskem hygieny. Budu se snažit na tom pracovat. p. Pohanka neznamená to, že to zřídíme, jedeme se jen zeptat. Ve škole to nejde a už se hlásí děti a víme, že budeme mít deficit. Máme vizi, že by to tam mohlo být. Že bychom tam umístili cca 20 dětí. Zítra uvidíme. Na druhou stranu, jestli se to podařím, máme 20 spokojených rodičů. Mgr. Hoření všechny stavební činnosti bychom platili my? p. Pohanka zítra zjistíme. Předpokládám, že ano. Mudr. Vytiska byla tam hygiena? Mgr. Kejíková budeme jednat na kraji. p. Pohanka neříkám, že se o tom nebudeme bavit, ale už máme jeden výstup, že to nejde. MUDr. Vytiska bavíte se jen o ekonomické stránce? Mgr. Kejíková p. Rychetská má na starosti rejstřík škol a řekne nám. MUDr. Vytiska vysvětlete mi, proč to nejde ve škole. Řekněte mi jediný důvod vyjma hygieny. p. Pohanka nemůžeme nic dělat, když hygiena řekne ne. MUDr. Vytiska dejte mi získané materiály a budu pokračovat v jednání na hygieně. p. Pohanka nedělejme kategorické soudy, zajdeme tam a zjistíme informace. Když to nepůjde ve škole, budu jednat dále. Mudr. Vytiska apeluji, abyste se snažil udělat tam a ne tady. Mgr. Hoření také je to pro mě novinka. Řekli jsme si, že to bude ve spořitelně. Navazuji na p. primáře, že hygiena řekla, že to nelze. Ředitel hygieny mi řekl, že by to šlo, ale muselo by se do toho investovat. p. Pohanka nerozporuji to. Musíme zahájit jednání a máme dvě varianty. Neřekl jsem,že to tam bude na 100%. Je tady pouze ta možnost. Uvedl jsem varianty a na nás je rozhodnutí. MUDr. Vytiska proč soukromá? p. Pohanka může být naše. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje návrh pana Libora Sity, Za Cukrárnou 858, Liberec 30 na využití prostor budovy bývalé České spořitelny za účelem provozu volnočasových aktivit pro děti a mládež v rámci modelářského kroužku, dle předložené důvodové zprávy. Z: OKŠS T: 12/

18 5) Zápis z jednání školské rady ze dne p. Pohanka je potřeba dovolit členy do školské rady. Projednáme to v rámci komisí a rad. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z jednání školské rady ze dne ) Ceník pronájmu prostor VRATISLAVICE Ceník Vratislavice 10/10/10 Společná Propagace: Položka na tištěném měsíčním plakátu Informace na internetu (náš web a facebook) Plnobarevné letáčky A5 na informacích Plnobarevné letáčky A6 na informacích Prodej vstupenek přes e-vstupenku: Personál: Šatnářka Uvaděčka Technik/zvukař Požární dozor (povinné při počtu návštěvníků nad 200 osob) Zdravotní dozor 400 Kč 100 Kč 3 Kč/ks 2 Kč/ks 8% z vybrané částky 80 Kč/hod/osobu 80 Kč/hod/osobu 180 Kč/hod/osobu 100 Kč/hod/osobu 100 Kč/hod/osobu CENÍK PRONÁJMU PROSTOR Hlavní sál se zásuvný hledištěm: za hodinu za den firmy 1 400, ,- neziskový sektor a dlouhodobý pronájem spolky Vratislavic (žádost o pronájem schválena radou MO) Multimediální sál: za hodinu za den firmy ,- neziskový sektor a dlouhodobý pronájem spolky Vratislavic (žádost o pronájem schválena radou MO) Ing. Loubková první návrhy jsme si minule víceméně odsouhlasili, jen jsme si ujasnili cenu za letáčky. Po té je tam varianta dle nákladů na jejich pokrytí. Počítá se s tím, že by tam byl pronájem 6 dní v týdnů a to 12 hodin denně vycházím z pronájmů na celý den. p. Pohanka nárůst na celý den je tedy jen 1400,- Kč? 18

19 Ing. Loubková poslední varianta je dle vašeho návrhu. MUDr. Vytiska je mi nepříjemné, že jsme dostali špatný materiál. Zaráží mě roční náklady na dům. V čem se to zlevnilo? Ing. Loubková - nejsou v tom režie a nejsou v tom dohody. MUDr. Vytiska o tohohle bude snížena o to částka? p. Pohanka ne. Bude to tam uvedeno. Ing. Loubková jednalo se o návrh nákladů od p. Smetánková. MUDr. Vytiska pronájmem celého areálu má jakousi bonifikaci? Ing. Loubková nájemce má k dispozici zdarma atrium. p. Pohanka hlavní rozpor byl ve velkém sále. V malém sále nebyl rozpor. p. Pohanka ano, ještě navrhuji, aby pronájem malého sálu byl 500,- Kč. Mgr. Kejíková řešíme smlouvy za září cena je vč. DPH? MUDr. Vytiska doporučuji, aby to bylo bez DPH. Mgr. Hoření spolky Vratislavic budou mí také DPH? p. Pohanka až bude noví vedoucí ekonomického oddělení, tak nám to poví. Mgr. Kejíková každou smlouvu budeme diskutovat s daňovými poradci. Mgr. Hoření komise budou také platit? p. Pohanka když jsou to komise měly by to mít zdarma. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje ceník pronájmu prostor VRATISLAVICE dle předložené důvodové zprávy. 7) Návrh dramaturgického plánu VRATISLAVICE na rok 2011 DRAMATURGICKÝ PLÁN MULTIFUNKČNÍHO CENTRA VRATISLAVICE 10/10/10 Návrh rozpočtu DRUH AKCE PŘEDPOKLÁDANÁ ČÁSTKA POČET PŘEDSTAVENÍ ZA ROK CENA CEKLEM Divadelní představení Kč 12 představení Kč Koncerty Kč 12 představení Kč Besedy Cestopisy Autorské čtení atd Kč 24 představení Kč Semináře Výchovně přednášky atd Kč 12 představení Kč Divadlo pro děti Kč 10 představení Kč Taneční večery 3000 Kč 5000 Kč 20 představení Kč MIMIMÁLNÍ ČÁSTKA CELKEM ČÁSTKA NAVŽENÁ DO ROZPOČTU Kč Kč Předpokládané příjmy pesimistická varianta DRUH AKCE PRŮM CENA VSTUPENKY PRODANÉ VSTUPENKY POČET PŘEDSTAVENÍ ZA ROK CENA CEKLEM Divadelní 150Kč představení Kč představení Koncerty 120 Kč představení Kč Besedy Cestopisy Autorské čtení atd. 70 Kč představení Kč Semináře Výchovně přednášky atd. 80 Kč představení Kč 19

20 Divadlo pro děti 40Kč představení Kč Taneční večery Kč představení Kč PŘEDPOKLÁDANÁ ČÁSTKA CELKEM Kč Předpokládané příjmy optimistická varianta DRUH AKCE PRŮM CENA VSTUPENKY PRODANÉ VSTUPENKY POČET PŘEDSTAVENÍ ZA ROK CENA CEKLEM Divadelní 150Kč představení představení Kč Koncerty 120 Kč představení Kč Besedy Cestopisy Autorské čtení atd. 70 Kč představení Kč Semináře Výchovně přednášky atd. 80 Kč představení Kč Divadlo pro děti 40Kč představení Kč Taneční večery Kč představení Kč PŘEDPOKLÁDANÁ ČÁSTKA CELKEM Kč Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh dramaturgického plánu VRATISLAVICE na rok 2011 dle předložené důvodové zprávy a ukládá ředitelce zařadit další typ přednášek a připravit program pro náctileté a adolescenty. 8) OSA Licenční smlouva o veřejném provozování Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh licenční smlouvy o veřejném provozování organizace OSA Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním o.s., Praha 6 Bubeneč, Čs. Armády 20 dle předložené důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu Z: starosta T: 12/2010 P. Pohanka vyhlásil v 19,55 hod přestávku a ukončil ji ve 20,10 hod. 4. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 1) Návrh Smlouvy o dílo na zajištění provozu a údržby světelně signalizačního zařízení na křižovatce ul. Tanvaldská x Roochlická 2) Dohoda o předčasném užívání stavby Výstavba 3 PZS km 5,833 6,222 Liberec Tanvald 3) Žádost SŽDC s.p. o zrušení železničních přejezdů v km km a km 4) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 10_CEZDI_ ČEZ Prodej, s.r.o. odběrné místo ul. Nad Školou č.p. 1675, (Multifunkční centrum) 5) Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 10_NN_3_ ČEZ Distribuce a.s. odběrné místo ul. Nad Školou č.p. 1675, (Multifunkční centrum) 6) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 10_CEZDI_ ČEZ Prodej, s.r.o. odběrné místo ul. Nad Školou č.p. 287, (Multifunkční centrum výměníková stanice) 7) Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 10_NN_3_ ČEZ Distribuce a.s. odběrné místo ul. Nad Školou č.p. 287, (Multifunkční centrum výměníková stanice) 20

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Kamil Jan Svoboda Ing. Mgr. Petr Černý Program Paní primátorka přivítala přítomné na 20. řádné schůzi

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více