METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO KURZ 3D STŘIHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO KURZ 3D STŘIHY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační projektu: Název projektu: Příjemce dotace: číslo CZ.1.07/3.2.11/ Kadeřnická škola pro veřejnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice, Školní 664 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO KURZ 3D STŘIHY Zpracovala: V. Ottová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 ÚVOD Stříhání vlasů Střih vlasů je pro vzhled účesu velmi podstatný a techniky stříhání vlasů závisejí na nejnovějších módních trendech, nejrůznějších návrzích i na nástrojích. Vlasy se stříhají různými technikami, z nichž každá vyžaduje odbornost a zručnost. Správná úprava vlasů vyžaduje perfektní střih, barvu a tvar. Pro kadeřnici je proto nezbytné, aby se podrobně teoreticky a prakticky seznámila se základními technikami stříhání vlasů. Techniky stříhání vždy vybíráme podle kvality vlasů a požadovaného tvaru účesu. Tvorba každého účesu je kreativní a individuální proces, kterému se lze naučit. Kreativita kadeřnice umožňuje, aby vznikl individuálně vytvořený účes. Je to možné zvládnutím základů tvorby účesů. Optimální výsledek při stříhání vlasů podléhá následujícím základním podmínkám a vlivům jako je: Trojrozměrnost, proporce, tvary, obrys, směr a vedení linií.

3 OSNOVA Číslo tématu Obsah Rozsah A. Teoretická příprava (jedna vyučovací hodina trvá 45minut) 14 hodin 1. Původ a podstata 3D střihu vlasů 2 hodiny 2. Varianty 3 D střihu rovný sestřih, stupňovitý sestřih, rovnoměrný sestřih podle tvaru hlavy, sestřih podle tvaru hlavy s prodlužováním délky vlasů, kombinace tvarů, sestřih s několika základními liniemi Typy obličeje a vhodné účesy 4 hodiny 3. Pomůcky a materiál k 3D střihu 1 hodina 4. Technologický postup střihu ofiny, sestřih under 3 hodiny 5. Technologické odlišnosti a specifikace 3D střihu 2 hodiny 6. Možnosti využití 3D střihu u dámských, pánských, dětských a extravagantních účesů B. Praktická část (jedna vyučovací hodina trvá 60 minut) 2 hodiny 26 hodin 1. Seznámení s pracovištěm 4 hodiny 2. Příprava modelu geometrické rozdělení 4 hodiny 3. Stříhání 3D střihu. 4 hodiny 4. Praktické procvičování 3D střihu. 6 hodin 5. Konečná úprava vlasů po 3D střihu. 4 hodiny 6. Shrnutí poznatků a vyhodnocení rozdílnosti oproti klasickému stříhání vlasů. Diskuze. 4 hodiny

4 A. Teoretická příprava Téma č. 1: Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Původ a podstata 3D střihu Získání poznatků o 3D střihu Názorné obrázky 3D střihů Teoretická, prezenční 2 hodiny Obrázky variant 3 D střihů Původ 3D střihu Metodický postup Původ a podstata 3D střihu Současným módním trendem jsou 3D střihy, je to tzv. geometrické stříhání. Stříhá se podle geometrických linií růstu vlasů. Stříhá se většinou na suchých vlasech, protože je lépe vidět růst vlasů. Je vhodný pro jemné a slabé vlasy. Tímto střihem se dobře upravují i vlnité vlasy. Po ostříhání se vlasy umyjí a suší se v proti směru růstu. Vlasy se nečešou klasickým způsobem, pouze se proklepávají, nebo se mohou nechat volně uschnout. Tento střih je náročný na čas, stříhá se cca 1-2hodiny.

5 A. Teoretická příprava Téma č. 2: Varianty 3D střihu Cíl: Seznámení s projekčními úhly při stříhání vlasů. Znalost typů obličejů a vhodné účesy Učební pomůcky: Metodická příručka Forma výuky: Teoretická, prezenční Časová dotace: 4 hodiny Příprava: Metodická příručka, varianty účesů k typům obličeje Osnova: Rovný sestřih projekční úhel stříhání Stupňovitý sestřih projekční úhel stříhání Rovnoměrný sestřih projekční úhel stříhání Sestřih podle tvaru hlavy s prodlužováním délky vlasů projekční úhel Kombinace tvarů a projekčních úhlů Vhodné účesy podle tvaru obličeje Metodický postup Typy obličeje Kadeřnice musí při vytváření účesu brát v úvahu nejen kvalitu a typ vlasů, ale také tvar obličeje zákaznice či zákazníka. Vhodným střihem může kadeřnice opticky upravit tvar obličeje. Oválný obličej ideální typ obličeje, symetrické rysy, šířka čela a čelisti je stejná. Střihem se nemusí vyrovnávat žádné disproporce obličeje. K tomuto tvaru se hodí všechny typy střihů a účesů. Kulatý obličej široké lícní kosti, stejná výška a šířka obličeje. Pro tento tvar je vhodný účes s vyšší partií nad čelem a stupňovitým střihem kolem obličeje se sestříhanou patkou, délka vlasů není omezena. Čtvercový obličej široké čelo, hranatá čelist. Tomuto tvaru vyhovuje účes z delších vlasů měkké vlny. Obdélníkový obličej delší, užší obličej, linie lící je úzká a delší. K tomuto obličeji jsou vhodné účesy z polodlouhých vlasů - objemové účesy, které obličej rozšiřují. Srdčitý (trojúhelníkový) obličej - čelo a líce jsou širší, čelist směrem k bradě se výrazně zužuje. Účes pro tento typ obličeje by měl tvořit obrácený trojúhelník (mikádo). Pokud má trojúhelníkový obličej užší čelo, necháme část čela volnou. Elipsovitý (kosočtvercový) obličej široké lícní kosti, úzké čelo a brada. K tomuto typu se hodí nakadeřené vlasy nad lícními kostmi, nebo účes s ofinou či patkou, které rozšíří čelo.

6

7 Projekční úhel Projekční úhel je úhel zdvižení vlasů k zaoblení hlavy. Nazývá se také úhel střihu. Při vytváření střihu se může pracovat podle požadovaného účesu s jedním nebo více projekčními úhly. Kombinace projekčních úhlů. Při vytváření střihu umožňuje mnoho efektů v jednom účesu. Nejpoužívanější úhly jsou: Projekční úhel 0 Při projekci 0 se pramen vlasů nedrží u hlavy v žádném úhlu. Projekční úhel se používá při stříhání mikáda, vlasy jsou na krku nejkratší, směrem k temeni hlavy se prodlužují. Účes je kompaktní - hladký. Projekční úhel 0-45 Všechny úhly zdvižených vlasů od hlavy v rozmezí 0-45 patří k nízkým úhlům. Při stříhání vlasů jsou prameny k zaoblení hlavy a přirozenému spádu vlasů ve stále stejném úhlu. Vlasy při tomto projekčním úhlu jsou nejkratší v kontuře. Ve vnitřní oblasti se délka prodlužuje - jemně odstupňované prameny. Projekční úhel Veškeré projekční úhly mezi představují vysoké projekční úhly. Tyto úhly patří k variabilní projekci, vznikají postupně sestříhané vlasy. Kolem kontur jsou vlasy delší, postupně k vnitřní oblasti se zkracují. Projekční úhel 90 Při stříhání vlasů se prameny drží v pravém úhlu k zaoblení hlavy. Vlasy po celé hlavě mají stejnou délku. Klobouková linie Klobouková linie je místo nejširšího obvodu hlavy. Dělí se na vnitřní a vnější oblast. V horní vnitřní oblasti přiléhají vlasy k hlavě, je to oblast krycích vlasů. Ve vnější oblasti vlasy k hlavě nepřiléhají, ale vlastní přirozenou tíhou padají dolů, tuto oblast označujeme také jako oblast kontur. Trojrozměrnost znamená šířku účesu, plochu účesu (šířka a výška) a tvar účesu. Proporce Účes musí působit harmonicky, musíme brát na zřetel proporce mezi účesem a obličejem nebo poměr celého těla k hlavě. Vhodně voleným účesem dosáhneme vyvážených proporcí. Tvary Tím rozumíme tvar obličeje. Obrys je plošné znázornění účesu do šířky a délky. Rozlišujeme vnější obrysovou linii = ohraničení objemu vlasů směrem ven vnější silueta účesu a vnitřní obrysovou linii = účes je ohraničen konturovou linií (šíje, boční partie a čelo) směrem k obličeji.

8 Směr a průběh linií nám určuje, jakým způsobem oddělujeme prameny při stříhání linie horizontální, vertikální, diagonální doprava, diagonální doleva. Rovný sestřih Tento typ střihu je považován za nejklasičtější střih. Typickými znaky střihu jsou obdélník, čtverec a pravý úhel. Střih je vhodný pro trojúhelníkový tvar obličeje. Postup stříhání U rovného střihu je u všech stříhaných pramenů projekční úhel 0. Začínáme stříhat od zátylku. Oddělíme první pramen silný cca1cm.pramen učešeme ve směru spádu a na kůži zkrátíme, tím si vytvoříme základní linii. Během stříhání dáváme pozor, abychom vlasy nenatahovali. První ustřižený pramen vlasů je rozhodující pro celý tvar účesu a slouží jako kontrola pro další prameny. Ustřižený první pramen vlasů přiložíme k pramenu, který budeme stříhat (obr. 4) a stříháme technikou do dlaně. Další prameny stříháme stejným způsobem. Poslední ustřižený pramen slouží vždy jako kontrolní pro další pramen. Vlasy v oblasti temene rozčešeme paprskovitě ve směru růstu od vlasového víru na všechny strany (obr. 5). Po zakončení stříhání zkontrolujeme střih zepředu sčešeme vlasy přes obličej (obr.7) Vlasy od spánkové oblasti až k týlu musí přirozeně spadat dolů, konce vlasů jsou ve stejné linii (obr. 6).

9 Stupňovitý sestřih Typickým znakem stupňovitého střihu je trojúhelník. Tento střih představuje kombinaci hladké a nadýchané struktury a zvýrazňuje objem účesu. Postup stříhání U stupňovitého střihu je úhel stříhání od Oddělíme pramen ve vnější kontuře kompaktně a ustřihneme. Druhý pramen oddělíme paralelně s prvním pramenem. Vyčešeme oba dohromady do předem určeného úhlu. Zkrátíme nyní vlasy druhého pramenu paralelně k základní linii prvního pramenu. Při oddělování dalších pramenů postupujeme stejně. Každý pramen položíme se zachováním projekčního úhlu na poslední ustřižený pramen a paralelně zkrátíme se základní linií. Postupujeme až ke kloboukové linii. Poslední pramen ve vnitřní kloboukové linii přiložíme na poslední ustřižený pramen a zkrátíme všechny vlasy. Musí zůstat zachována plnost v týlu. Během celého stříhání je důležité zkontrolovat projekční úhel, abychom docílili rovnoměrného prodlužování délky vlasů ve vnitřní oblasti kloboukové linie. Kontrolu střihu provedeme pomocí svislého vyčesání vlasů od hlavy.

10 Rovnoměrný sestřih podle tvaru hlavy Znakem tohoto střihu je kruh. Hodí se zejména pro foukané, stylingové a kudrnaté účesy, protože stejnoměrně ostříhané prameny vlasů jdou česat ve všech směrech. Podle požadovaného účesu můžeme techniku použít jen částečně, nebo na celý účes. Při stříhání můžeme zvolit různé postupy, můžeme stříhat shora dolů nebo v opačném směru. Postup stříhání U rovnoměrného sestřihu je důležité dodržovat projekční úhel 90 a držení prstů je třeba přizpůsobit zaoblení hlavy. Nejprve si vytvoříme podle zvoleného postupu základní linii v účesu, nebo v kontuře. Tato základní linie platí jako vzorová délka pro zhotovení střihu vlasů. Oddělíme si další pramen. Vyčešeme pramen v pravém úhlu k zaoblení hlavy a vlasy zkrátíme na požadovanou délku. Držení prstů přizpůsobujeme zaoblení hlavy. Všechny další stříhané prameny pečlivě oddělujeme v úhlu 90 a zkracujeme na požadovanou délku. Předchozí ustřižený pramen nám slouží jako vodítko pro zastřižení správné délky. Kontrolujeme úhel 90 a držení prstů odpovídající zaoblení hlavy slouží ke kontrole a zamezení chyb. Nakonec všechny prameny spojíme až k vnější linii tvaru účesu. Kontrolní střih provedeme v opačném směru, než jsme stříhali. Rovnoměrný sestřih podle tvaru hlavy Tato technika stříhání je základ pro tvarování dlouhých vlasů - hladkých, kudrnatých nebo zvlněných. Kvalita střihu závisí na správném držení prstů a vyčesání pramenu vlasů do výšky. Při tomto střihu se délka vlasů postupně prodlužuje na opačnou stranu od základní linie. Postup stříhání Nejprve si určete nejkratší bod (u vlasového víru, nebo nad čelem). V tomto bodě začíná linie střihu. Ustřihněte první pramen - bude měřítkem pro všechny další oddělené prameny. Všechny další prameny, které oddělíte, vyčešte nahoru k základní linii a ustřihněte. Pokračujte v oddělování pramenů, dokud nedosáhnete vnější linie vlasů. Při stříhání dávejte pozor, aby se linie tvaru účesu nacházela stále na stejném místě. Kontrolu stejnoměrné délky vlasů provedeme tak, že vyčešeme všechny vlasy pod stejným úhlem jako při stříhání k základní linii.

11

12 Rovný sestřih

13 Stupňovitý sestřih

14 Stupňovitý sestřih podle tvaru hlavy

15 Klobouková linie

16 Sestřih podle tvaru hlavy s prodlužováním délky vlasů Sestřih s několika základními liniemi Sestřih s několika základními liniemi se používá tam, kde délka vlasů nedosahuje až do výchozí základní linie, takže musíme určit linii jinou. První část vlasů je směřována k základní linni uvnitř temene, poslední sestřižený pramen v této oblasti bude tvořit základní linni pro rozělení druhé části vlasů. Vlasy na obou základních linií budou drženy v úhlu 90. V tomto případě se bude délka vlasů prodlužovat po celé hlavě.

17 Kombinace tvarů Sestřih je také možno provádět jako kombinaci různých tvarů. Kombinace linií: na boku hlavy je linie sestupná v diagonálním směru a na týlní partii je horizontální (obr.1). Kombinace s kolmým stahováním vlasů v úhlu 45 (obr.1). Kombinace kompaktního tvaru a sestřihu podle tvaru hlavy s prodlužující délkou vlasů (obr.3). Kombinace tří druhů stříhání: v přední partii a na vrcholu temene je rovnoměrné stříhání podle tvaru hlavy, od vrcholu temene až k uchu stříháme podle tvaru hlavy s prodlužující se délkou vlasů na týlní partii střih se stejnou dékou vlasů (obr.2).

18 Kombinace kompaktního tvaru a sestřihu podle tvaru hlavy s prodlužující se délkou vlasů (obr.3) Kombinace tří druhů stříhání: v přední oblasti a na vrcholu temne rovnoměrný střih podle tvaru hlavy. Od vrcholu temene až k uchu střih podle tvaru hlavy s prodlužující se délkou vlasů a na týlní partii střih se stejnou délkou vlasů (obr.4).

19 A. Teoretická příprava Téma č. 3: Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Pomůcky a materiál k 3D střihu Získání poznatků o 3D střihu Nůžky, hřebeny, šampon, regenerace, stylingové přípravky Teoretická, prezenční 1 hodina Nářadí a pomůcky Příprava ochranných pomůcek pláštěnka na stříhání, štětec k odstranění vlasů, dezinfekční prostředek, kadeřnické nůžky, hřeben, stylingové přípravky Metodický postup Před stříháním připravit dezinfekční prostředek k dezinfekci nářadí Příprava pracovního nářadí nůžky, hřeben, skřipce, štětec Příprava ochranného prádla pláštěnka na stříhání, krepový límec Šampon podle typu vlasů, regenerace na uzavření šupin kutikuly Stylingové přípravky - tužidlo Finální stylingové přípravky vosky, gumy na dotvarování a zvýraznění účesu

20 A. Teoretická příprava Téma č. 4: Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Technologický postup stříhání ofiny podle tvaru obličeje. Technologický postup střihu under Získání poznatků o střihu under, postup stříhání různých tvarů ofin Metodická příručka 3D střihy Teoretická, prezenční 3 hodiny Obrázky variant ofin podle tvaru obličeje Určit tvar obličeje Zvolit vhodný tvar ofiny Postup střihu under Metodický postup Technologický postup střihu ofiny podle tvaru obličeje Ofina jsou vlasy nad čelem. Ofina je velmi důležitá proto, aby účesy nebyly jednotvárné. Tím, že zakryjeme úplně nebo částečně čelo, můžeme korigovat tvar obličeje, a tak celý obličej správně podtrhnout. Kulatý obličej Naprosto nevhodná je rovná ofina k obočí. Ta tvar obličeje ještě více zkrátí. Vhodné nejsou ani husté ofiny, které přidávají na šířce obličeje. Vhodná je delší prostříhaná a vrstvená ofina.

21 Hranatý obličej Nevhodná je ofina rovná a hustá, působí zbytečně tvrdě. Vhodná ofina je ta, která zjemní celkový dojem a obličej udělá trochu něžnější. Proto se hodí veškeré podoby lehce zvlněných, nebo vzdušných ofin posazených na stranu. Srdcovitý nebo také trojúhelníkový obličej U tohoto obličeje je ofina téměř nutností. Odkryté čelo u tohoto obličeje zvýrazňuje větší horní partie a mohutnější čelo. Nevhodné jsou mohutné a rovné ofiny. Vhodná je jemná vzdušná ofina, nebo kratší sestříhaná ofina ke straně. Vhodná je i sestříhaná patka.

22 Dlouhý obličej Pro dlouhý obličej je nevhodná velmi krátká ofina a ofina lehce ke straně. Vhodná je hustá rovná ofina, která zakryje celé čelo. Hodí se i delší patka posazená hodně ke straně, která co nejvíce zakryje čelo. Oválný obličej Oválný tvar obličeje je ideální a hodí se k němu různé typy ofin, včetně asymetrické.

23 Obr. 1 - Asymetrická diagonální ofina s pevným navazováním zdůrazňuje fyziologické proporce obličeje. Obr. 2 - Ofina ve tvaru V prodlužuje obličej a zdůrazňuje oči. Obr. 3 - Asymetrická ofina v úhlu 90 z pevného bodu sčesáním vlasů na stranu je charakteristická pro účesy zdůrazňující geometrii.

24 Střih under Tento druh střihu umožňuje v co nekratší době vytvořit ideální délku vlasů a objem i tvar účesu. Pramen vlasů držíme v úhlu 90 a stříháme rychlými pohyby shora dolů ( obr.1), nebo zdola nahoru (obr. 2) podle toho, jakého výsledku chceme dosáhnout.

25

26 A. Teoretická příprava Téma č. 5: Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Technologické odlišnosti a specifikace 3D střihu Získání poznatků o 3D střihu Metodická příručka 3D střihy Teoretická, prezenční 2 hodiny Účesy vytvořené 3D střihem Technika 3D střihu na suchých (mokrých) vlasech Délka střihu 1-2 hodiny Odlišnosti střihů Metodický postup Při stříhání 3D střihu se musí brát v úvahu 3 dimenze, a to je šířka, výška a hloubka účesu. Hlava je ve své podstatě kulaté těleso, proto je nutné, aby se v účesu k sobě hodily poměry výšky, šířky a hloubky účesu. Jen tak můžeme vhodně přizpůsobit účes tvaru hlavy, který harmonizuje s typem zákaznice. Následující obrázky ukazují často používané geometrické tvary účesů. Obdélník - působí přísně a věcně. Podle polohy obdélníku se hlava zvětšuje buď na výšku, nebo do šířky. Plošně a do hloubky se tvar podobá kvádru (obr. 1). Čtverec - jeho souměrnost podmiňuje, že tento účes působí hranatě, téměř čtvercově. Pokud si prohlédneme tvar účesu ze všech stran, vypadá jako krychle (obr. 2). Kruh - při pohledu zepředu, působí jako kruh. Celkově se podobá kouli. Tento tvar účesu působí celistvě. Plně a stejnoměrně (obr. 3). Trojúhelník - působí zepředu jako trojúhelník, špičatý s ostrými hranami. Podle polohy trojúhelníku v účesu se zdůrazňuje: Pokud směřuje vrchol trojúhelníku k bradě působí účes celkově vzestupným dojmem. Směřuje-li vrchol trojúhelníku k čelu, jsou olemovány nebo částečně zakryty obličejové partie - účes působí plnějším dojmem.

27 Od klasického stříhání se tato metoda liší způsobem náběru vlasů, které se řídí geometrií střihu a růstem vlasů. Všechny vlasy do sebe navzájem zapadají a střih vypadá přirozeně. Střih se obnovuje zhruba za 6 8 týdnů. Střihy 3D se stříhají převážně na suchých vlasech, kde jsou lépe viditelné vlasové růsty.

28 A. Teoretická příprava Téma č. 6: Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Možnosti využití 3D střihu u dámských, pánských, dětských a extravagantních účesů Získání poznatků jak využívat 3D střihy Katalogy s účesy, metodická příručka 3D stříhání Teoretická, prezenční 2 hodiny Katalogy s účesy, vhodné nářadí ke stříhání vlasů Seznámení s výhodami 3D střihu Metodický postup Techniku 3D střihu lze využít i u prodloužených vlasů nebo na jemné a slabé vlasy v podobě objemového stříhání. Střih 3D je vhodný i na nesourodé vlnité vlasy. Střihy jsou vhodné pro všechny délky vlasů, pro ženy, muže i děti. Střih 3D velmi dobře vynikne u asymetrických střihů. Vlasy ostříhané 3D technikou lze lehce upravit doma. Střih3D přináší nejen moderně vypadající vzhled vlasů, ale také usnadní a urychlí jejich údržbu. Vlasy se po umytí usuší v protisměru růstu Také se mohou lehce proklepávat a nechat volně uschnout Úprava vlasů je snadná a rychlá Vlasy velmi dobře drží tvar bez ohledu na počasí a povětrnostní podmínky

29 B. Praktická příprava Téma č: 1 Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Seznámení s pracovištěm Získání poznatků o vybavení kadeřnického pracoviště Vybavení pracoviště nábytek, ochranné prádlo, nářadí a pomůcky Praktická 4 hodiny Příprava pracoviště, nářadí pomůcek Vybavení nábytkem Dezinfekce nářadí Příprava ochranného prádla Příprava nářadí ke stříhání Příprava materiálu Metodický postup Kadeřnické pracoviště je vybaveno speciálním nábytkem kadeřnické obsluhy, vozíky k uložení pomůcek a nářadí Před stříháním nutná dezinfekce nářadí zabránění přenosu infekčních chorob Příprava ochranného prádla čisté pláštěnky na stříhání, ručníky Pomůcky skřipce, štětec na odstranění vlasů Nářadí různé typy nůžek ke stříhání, hřebeny, kartáče Materiál šampon, regenerační přípravky, stylingové přípravky

30 B. Praktická příprava Téma č. 2 Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Příprava modelu geometrické rozdělení vlasů Získání manuální zručnosti při nácviku rozdělování vlasů pro 3D střihy Cvičné hlavy, hřebeny, skřipce, nůžky Praktická 4 hodiny Cvičné hlavy, hřebeny, nůžky Upevnění cvičné hlavy Určení směru růstu vlasů Nácvik rozdělování vlasů Nácvik technik stříhání Metodický postup Určení diagnózy vlasů. Vlasy rozčešeme do přirozeného spádu. Určíme si kloboukovou linii- přiložíme k hlavě jednu tužku vertikálně (na vrchol hlavy) a druhou horizontálně (rovně za ucho)= rozpůlením vzniklého pravého úhlu získáme počáteční bod kloboukové linie. Určíme průběh kloboukové linie ze strany tužku na vrcholu hlavy posuneme směrem k vlasovému víru, tužku za uchem postavíme šikmo k bodu základní kloboukové linie, tím získáme prodloužení kloboukové linie. Určíme průběh kloboukové linie v zadní partii hlavy - tužka na vrcholu hlavy zůstává na stejném místě, tužku, která byla za uchem, posuneme na týl (doprostřed) klobouková linie se prodlouží až do týla. Oddělujeme pramínky horizontálně horizontální linie působí tvrdě, ale kvůli zaoblení hlavy ve 3D ztrácejí na tvrdosti. Oddělujeme pramínky horizontálně vertikální linie působí v každém ohledu jasně a tvrdě linie střihu, ohraničení nebo vedení hřebenu). Oddělujeme pramínky diagonálně (šikmo) doleva nebo doprava - oproti horizontální a vertikální linii působí dynamičtěji. Jednotlivé pramínky držíme při stříhání v různých úhlech 0-90 v přirozeném spádu.

31 B. Praktická příprava Téma č. 3 Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Stříhání 3D střihu Získání praktických dovedností při stříhání 3D střihu Cvičná hlava, hřebeny, nůžky, skřipce, metodická příručka Názorná, praktická 4 hodiny Příprava pracoviště, pomůcek, nářadí a cvičné hlavy Upevnění cvičné hlavy Rozčesání vlasů do přirozeného spádu Geometrické rozdělení vlasů na stříhání- podle nákresu Metodický postup Rozčesání vlasů do přirozeného spádu. Oddělíme kloboukovou linii (ovál), zde vlasy rozdělíme na dva oblé trojúhelníky - nad čelem menší (ofina) a na temeni větší (obr. č. 1). Vlasy v týlní partii rozdělíme na 3 části B, C1, C2. Všechny vlasy z týlní partie část B - sčešeme do středu a rovně přes prsty shora ustřihneme. Všechny vlasy z části C1 sčešeme k ostříhané části B, kde si přibereme část ustřižených vlasů a přes prsty ustřihneme (obr. č. 2). Stejným způsobem ostříháme i část C2. Všechny vlasy z partie před uchem držíme mezi prsty a stáhneme je za ucho a zarovnáme s délkou za uchem (obr. č. 3). Stejným způsobem ostříháme i druhou partii před uchem. Klobouková linie vlasy z většího trojúhelníku sčešeme do jednoho bodu a přibereme část vlasů z týlní partie a ustřihneme. Vlasy držíme mezi prsty a ustřihneme tak, že stříháme od nejkratší délky po délku nejdelší - technikou slidování (po pramínku jakoby nůžkami kloužeme). Stříháme směrem od krku k vlasovému víru (obr. č. 4). Naposledy z malého trojúhelníku v kloboukové linii stříháme ofinu. Ofinu sčešeme do rovna na čelo, přidržujeme si ji hřebenem a zarovnáme nůžkami těsně nad obočí. Kontrola celého střihu obrátíme cvičnou hlavu vlasy dolů při správném ostříhání vlasy tvoří geometrické těleso trojúhelník.

32

33

34

35

36 B. Praktická příprava Téma č. 4 Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Praktické procvičování 3D střihu Získání praktických dovedností stříhání 3D střihu Modelka, hřebeny, nůžky, skřipce, metodická příručka Názorná, praktická 6 hodin Příprava modelky, pracoviště, pomůcek a nářadí Příprava modelky Rozčesání vlasů do přirozeného spádu Geometrické rozdělení vlasů na stříhání - podle nákresu Samostatná práce stříhání dle nákresu Metodický postup Samostatná práce na modelu. Vytvoření střihu dle schématu. Dezinfekce nářadí. Příprava modelky založení ochranného prádla. Určení diagnózy vlasů. Dohoda na tvaru střihu. Učesání vlasů do přirozeného spádu. Rozdělit vlasy na stříhání dle přiloženého schématu. Zvolit vhodnou techniku stříhání. Při stříhání neustále respektovat přirozený spád vlasů. Kontrola střihu.

37

38

39

40

41

42 B. Praktická příprava Téma č. 5 Konečná úprava vlasů po 3D střihu Cíl: Získání praktických dovedností o konečné úpravě vlasů po 3D stříhání Učební pomůcky: Modelka, hřebeny, vysoušeč, kartáče, stylingové přípravky Forma výuky: Názorná, praktická Časová dotace: 4 hodiny Příprava: Příprava modelky, pracoviště, pomůcek a nářadí Osnova: Příprava modelky Zvolení úpravy vlasů po stříhání Vhodné stylingové přípravky Metodický postup Samostatná úprava vlasů modelky. 3D střih nepotřebuje velkou údržbu. Vybrat vhodné stylingové přípravky podle kvality vlasů (tužidla). Vlasy sušíme v protisměru růstu. Lze použít i velký kulatý kartáč pro získání většího objemu vlasů. Také můžeme vlasy nechat volně uschnout. Na finální dotvarování účesu lze použít vosky, modelovací gumy, lak na vlasy.

43 B. Praktická příprava Téma č. 6 Cíl: Učební pomůcky: Forma výuky: Časová dotace: Příprava: Osnova: Shrnutí poznatků a vyhodnocení rozdílnosti oproti klasickému stříhání, diskuze Získání znalostí výhod 3D střihu Modelka, nářadí, pomůcky, materiál Názorná, praktická 4 hodiny Příprava modelky Vyhodnocení rozdílnosti postupu 3D střihu Metodický postup Snadný na domácí údržbu. Vytvoření objemu vlasů. Vhodný pro kudrnaté vlasy. Střih vynikne na asymetrických účesech. Náročný na stříhání střih trvá 1-2 hodiny - vynikající výsledek. 3D střih se stříhá převážně na suchých vlasech. Při stříhání respektovat přirozený růst vlasů. Při vytváření 3D střihu je nutné brát v úvahu 3 dimenze šířku, výšku a hloubku. Od klasického stříhání se liší náběrem vlasů. Používají se různé techniky stříhání. Diskuze účastníků kurzu o použitých technikách stříhání.

44 ZDROJE HULSKE, Margot a kolektiv, Příručka pro kadeřnice, Europa sobotáles cz.s.r.o., U Slavie Praha 10, 2005, ISBN PALMA, Saverio, Kurz geometrie stříhání, BES Beauty a Science, Fremach servis s.r.o. Poděbradská 777/9D, Praha 9 - Vysočany trendy.cz / ofina-podle typu - obličeje yep-nv.blogspot.cz/2014/02/face-shapes.html

45 OTÁZKY 1. Jaké znáte varianty 3D střihů? 2. Jaké znáte typy obličejů? 3. Jaké znáte projekční úhly používané při stříhání vlasů? 4. Jaký projekční úhel se používá při stříhání rovného střihu? 5. Jaký projekční úhel se používá u stupňovitého střihu? 6. Co rozumíte pod pojmem tzv. klobouková linie? 7. Proč volíme vhodnou ofinu k jednotlivým typům obličeje? 8. Jaké znáte dimenze u 3D střihu? 9. Jaké znáte základní tvary geometrických účesů? 10. Jaké jsou rozdíly při stříhání klasického střihu a střihu 3D (alespoň 4)?

46 OBSAH Úvod. 2 Osnova..3 Původ a podstata 3D střihu...4 Varianty 3D střihu Pomůcky a materiál k 3D střihu.. 19 Technologický postup stříhání ofiny podle tvaru obličeje, střih under Technologické odlišnosti a specifikace 3D střihu 26 Možnosti využití 3D střihu u dámských, pánských, dětských a extravagantních účesů.. 28 Seznámení s pracovištěm Příprava modelu - geometrické rozdělení vlasů...30 Stříhání 3D střihu 31 Praktické procvičování 3D střihu 36 Konečná úprava vlasů po 3D střihu 42 Shrnutí poznatků a vyhodnocení rozdílů oproti klasickému stříhání. Diskuze.. 43 Zdroje...44 Otázky 45

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás!

Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás! Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás! Dovolte mi, abych Vás

Více

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět Obsah Obsah... 1 Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět... 2 Co bych měl znát:... 2 Co bych měl také vědět:... 2 Běžně používané termíny, se kterými se budu setkávat:... 3 Nekladkové luky...

Více

lu, historický přehled o zpracování nástroje,

lu, historický přehled o zpracování nástroje, 10. Úvod do technologie zpracování materiálu lu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadn adí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce:

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

Metodika nácviku a tréninku

Metodika nácviku a tréninku Jiří Dostál Metodika nácviku a tréninku sjezdového lyžování tělesně postižených s jednostrannou nadkolenní amputací (Mezinárodně platné označení LW 2 lyžaři s postižením jedné dolní končetiny, kteří používají

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Mgr. Petr Janeček Modul 4 Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Obsah Úvod... 1 Matematická

Více

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture Revit Architecture Skripta Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture Simon Greenwold, březen 2004; verzi z let 2005 2007 redigoval David Driver www.autodesk.cz/revitarchitecture www.xanadu.cz/revit

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Hana

Více