Hronovské jablíčko 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hronovské jablíčko 2015"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Domino Hronov ve spolupráci s Pavlem Macurou si Vás dovolují pozvat na 14. ročník celostátní přehlídky dětských a mládežnických kolektivů (nefolklórních) s mezinárodní účastí Hronovské jablíčko 2015 konaný dne 16. května 2015 Sál Josefa Čapka Hronov

2 Hronovské jablíčko 2015 Taneční propozice Druh soutěže: Nepostupová, neprofesionální mezinárodní soutěžní přehlídka tanečních skupin, tanečních souborů ZUŠ, zájmových kroužků ZŠ, DDM, středních škol a dětských kolektivů z celé ČR, Slovenska a Polska v různých tanečních stylech. Pořadatel: Dům dětí a mládeže Hronov ve spolupráci s Pavlem Macurou, za podpory města Hronova a finanční podpory Královéhradeckého kraje. Termín: ( sobota ) Místo konání: Sál Josefa Čapka Hronov, náměstí Čs. Armády. Vedoucí soutěže: Pavel Macura Moderátor soutěže: Markéta Lelková Sčitatel soutěže: Ondřej Hégr Termín pro přihlášení: Písemně na do Termín pro zaplacení: Nejdéle do na účet DDM Věkové kategorie: I. Mini - věkový průměr do 6 let (nikdo z tanečníků nesmí být starší 7 let) II. Děti - věkový průměr 6-10 let (nikdo z tanečníků nesmí být starší 11 let) III. Junioři - věkový průměr let (nikdo z tanečníků nesmí být starší 16 let) IV. Dospělí - věkový průměr nad 15 let (horní věková hranice není omezena) Soutěžní disciplíny: A. Plesové taneční formace - společenský tanec: (LAT - mix, STT mix, valčíková formace.) B. Disco dance : bez náznaku děje, předtančení ve stylu disco, pop, techno, taneční novinky. C. Street dance : bez náznaku děje, předtančení ve stylu hip hop, break dance, R n B, funky.. D. Show & parketové scénky a kompozice: s náznakem děje na moderní hudbu i taneční ztvárnění, různá show vystoupení, většinou za pomoci různých kulis a rekvizit. Postavené na myšlence, tématu či příběhu, svým provedením a atmosférou vytváří show, vyjadřuje náladu E. Volný tanec: ukázka jednoho tance, jako country předtančení, polka, rock and roll, mambo, lambada, mimo disko rytmy, nesmí být použita hudba disko, hip-hop, street dance. Výkonostní rozdělení: 1) začínající taneční kolektivy - ( DDM, ZŠ, ŠD, SVČ.) Kolektivy trénují zpravidla 1x týdně, děti neprochází výběrovým řízením ani talentovými zkouškami, skupiny tanečníků se často obměňují, vedoucí nedělají tanec jako svou hlavní profesi. 2) pokročilí taneční kolektivy - ( Zuš, taneční školy, taneční studia, občanské sdružení, registrované kluby.) Kolektivy trénují 2x a více týdně, děti jsou přijímány na základě určitých pohybových a tanečních dovedností, profesionální vedení, lektor se živí tancem. Časový harmonogram: 7:00 otevření místa konání soutěže 9:00 předpokládané zahájení taneční soutěže. - věková kategorie mini - věková kategorie děti - věková kategorie junioři - věková kategorie dospělí Kolem 13 hod pauza, přestávka na oběd. 22:00 předpokládané ukončení soutěže Výše uvedený časový harmonogram je pouze PŘEDBĚŽNÝ, nelze ho považovat za závazný! Přesnější časový harmonogram bude sestaven po uzávěrce přihlášek na základě skutečného počtu přihlášených tanečníků, který bude zveřejněn na stránkách 2

3 Pravidla přehlídky : (čtěte důkladně, neznalost propozic neomlouvá!) 1. z kapacitních a časových důvodů jsme nuceni omezit počet choreografií a tanečníků v soutěži. Přihlášky budou přijímány pouze do naplnění kapacity. 2. dojde-li k naplnění kapacity soutěže, bude toto ihned zveřejněno na webových stránkách jablíčka a klubům nad stav bude zaslán . Další týmy budou přijímány pouze v případě odstoupení některého již přihlášeného týmu a to dle data zaslané přihlášky. 3. přijetí vaší elektronické přihlášky Vám bude potvrzeno mailem, spolu s variabilním kodem. 4. maximální délka vystoupení je 5 minut (mimo kat. A) 5. počet tanečníků v jedné choreografii se doporučuje min. 5, vyšší počet bez omezení. 6. v kategorii Mini při malém počtu nebudou rozlišovány taneční styly. 7. pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené. 8. není přípustné, aby vedoucí byli součástí vystoupení, s výjimkou hlavní kategorie (dospělí). 9. se skupinou mají vstup zdarma nejvýše dva vedoucí jako doprovod (zbývající doprovod a rodiče platí vstupné). 10. vedoucí (trenéři) tanečních kolektivů zodpovídají za správné zařazení do kategorií. Dodržení délky vystoupení a počtu vystupujících. 11. vzhledem k časové náročnosti soutěže se prostorové zkoušky nekonají. Je možnost od 7:00 do 8:45 seznámení s parketem (všechny skupiny mají možnost společně vyzkoušet parket bez svého hudebního doprovodu). 12. taneční styl typu mažoretky, roztleskávačky, aerobic, orientální tance nejsou určeny pro tuto soutěž. 13. z důvodu velkého počtu účinkujících musí taneční kluby po odtančení své choreografie vyklidit propůjčenou šatnu pro umístění další účinkující svého klubu. 14. choreografie umístěné ve finále Mistrovství České republiky v disco dance a show dance, nejsou určeny pro tuto soutěž a nebudou hodnoceny! ( mohou vystoupit jen nesoutěžně ) 15. podrobný jmenný seznam tanečníků a rodných čísel není potřeba. 16. vaše přihlášky budou umístěny na stránkách - Sledujte časový harmonogram, kde si zkontrolujte své zařazení, název vystoupení, a čas vystoupení. Pokud máte v jedné kat. více vystoupení a tancují stejné děti, zkontrolujte rozhození a tím čas na převléknutí s přihlédnutím na ostatní kolektivy, které to mohou mít podobné. Prosím o poznámku v přihlášce o rozhození od sebe. V přihláškách nezapomeňte na celkový počet dětí a příjezd na soutěž! Na internetu pozorně prohlédněte své vystoupení a případné nesrovnalosti hlaste ihned na žádáme všechny soutěžící o ohleduplnost nepřebíhat přes parket když tančí jiný tým, respektovat vymezený taneční prostor, uličky pro vstup a výstup kolektivů na taneční parket (týká se i rodičů doprovodu) 18. v celém objektu je absolutní zákaz kouření. Pořadatel za odložené věci neručí! Cenné věci u dětí jako například fotoaparáty, kamery, mobilní telefony doporučujeme nechat doma. 19. židle jsou určené pro diváky, tak prosíme tanečníky, aby je nezabírali pro sebe. Po odtancování se posaďte na zem před první řadu nebo to chvíli vydržte ve stoje. 20. natáčení na videokamery či fotografování je povoleno a není zpoplatněno, je ale nepřípustné, aby fotograf či kameraman stál na podiu za zády poroty ( vyjímkou je fotograf/kameraman pověřený organizátorem), či blokoval taneční parket. 21. v případě, že v soutěžní kategorii bude přihlášeno více než 14 vystoupení (včetně), bude kategorie vícekolová. Do finále pak postoupí přibližně polovina vystoupení, přičemž skutečný počet bude oznámen po skončení prvního kola kategorie s ohledem na výsledky. 22. pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být na soutěži připraven minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (podle zveřejněného programu), nejpozději však v 18 hodin! 23. Zavedené změny pro rok 2015 označeny oranžovým písmem. 3

4 Taneční parket: 8 x12 m veliký parket, označen páskou na parketách, který slouží jako taneční prostor pro účinkující a zároveň ohraničuje zákaz vstupu diváků a ostatních. Židle v sále jsou především určeny pro platící diváky, tak je prosím neobsazujte, na židlích se v botách nestojí a nechodí se přes parket, kdy se tančí poučte své svěřence. Osvětlení: Celoplošná barevná světla. Hudební nosič: 1. Vlastní hudební nahrávka pouze CD s nahrávkou nejlépe v nekomprimovaném formátu WAV. 2. Ostatní zvukové formáty nepřečteme, jako např. mp3 ) 3. CD musí být při vypalování uzavřené, povrch cd nesmí být poškrábaný. Doporučení našich zvukařů: mějte u sebe raději ještě další náhradní vypálenou kopii. 4. Označení cd taneční soubor, název choreografie, věková kategorie, disciplína. Hodnocení: - Taneční vystoupení bude hodnotit vícečlenná odborná porota o lichém počtu, složena z lidí, kteří působí nebo působili v oblasti tance. Hodnotit bude zcela nezávisle a dle svých nejlepších úsudků a znalostí z tanečního oboru. - Vyhodnocení a ocenění kategorií bude probíhat průběžně. (po dvou až třech kategoriích.) - Hodnotit se bude technika provedení pohybů, obtížnost prvků, jednotnost provedení, dynamika, soulad s hudbou, využití a zvládnutí prostoru, celkový dojem, nápaditost ( účes, kostýmy, hudba) originalita a dále dle specifik jednotlivých forem tanců. - Pro vyhodnocení pořadí jednotlivých vystoupení používáme software a celosvětově používaný Skating systém, což znamená, že výsledné pořadí není prostým součtem známek porotců. Ceny: Diplomy: Finálová umístění - 1 diplom pro každou formaci Medaile: místo (pro každého člena formace + 1 pro choreografa). Počet medailí bude stanoven, dle zaplaceného startovného, na vetší počet medailí nemá kolektiv nárok. Jízdné: Parkování: Občerstvení: Hradí si každý kolektiv sám. Parkování autobusů bude řízeno městkou policií, doporučujeme dojet na náměstí města Hronova, odkud Vás městská policie bude řídit. Během soutěže budete mít možnost zakoupit drobné občerstvení ve foyer Čapkova sálu. Obědy v okolních restauracích ve městě. Startovné: Způsob úhrady: Číslo účtu: 80 Kč na osobu při každém startu. (pokud tanečník bude tancovat 2x, zaplatí 160Kč, atd.) platba předem bankovním převodem, nejdéle do na účet DDM /0100 (KB) Na základě přijaté přihlášky Vám bude přidělen variabilní symbol, který dostanete na uvedený spolu s pokyny k platbě. Špatně uvedený variabilní symbol nám znemožní identifikaci platby, proto prosím své údaje kontrolujte, nezaplacené choreografie jsou automaticky vyřazovány. Do kolonky pro příjemce při platbě napište název klubu a kontaktní osobu uvedenou v přihlášce. Odhlášení choreografie ze soutěže: Akceptujeme pouze v ové podobě do termínu , při odhlášení choreografie do tohoto termínu Vám bude celá částka vrácena. Při neodhlášení nebo odhlášení po termínu platí 100% storno poplatek.(zaniká nárok na vrácení uhrazené částky.) 4

5 Vstupné pro diváky: 50 Kč, vstupné pro doprovod (maminky apod.) je stejné jako u diváků. Přihláška: Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do Přihlášky akceptujeme pouze ve formě našeho excelu na Přihláška lze případně stáhnout z našich stránek. Informace o soutěži: Pavel Macura - tel.: (+420) www: https://www.facebook.com/hronovske.jablicko Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám ty nejlepší taneční zážitky. 5

6 Kde nás najdete: Sál Josefa Čapka, náměstí Československé armády 500, Hronov, Královehradecký kraj. https://www.google.cz/maps?t=m&ll= , &z=17&q=kulturn%c3%ad+a+informa%c4%8d n%c3%ad+st%c5%99edisko+hronov&cid=0x1c96fca0f80321bd&output=classic&dg=ntvo GPS souřadnice: 50 28'50.055"N, 16 10'58.133"E 6

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 disciplín definovaných v paragrafu 10 tohoto dokumentu Tato pravidla jsou součástí Soutěžního řádu CDO. Stránka

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

CZECH DANCE MASTERS 2015/16

CZECH DANCE MASTERS 2015/16 METODICKÝ POKYN PRO ORGANIZÁTORY SOUTĚŽÍ CDO V OBDOBÍ PODZIM-ZIMA CZECH DANCE MASTERS 2015/16 Tento metodický pokyn slouží jako osnova pro přípravu, realizaci a zakončení taneční soutěže v období podzim

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015 Agentura N. S. E. F. PRODUCTION vyhlašuje 11. ročník Skutečné ligy, mezinárodní soutěže kapel bez rozdílu žánrů. Jako jediná soutěž v České republice umožní Skutečná liga rozsáhlému počtu kapel zúčastnit

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní verze z 7.10.2013 platná od ročníku 2014 dále (do případných změn) Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu

Více

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností,

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

VELKÝ PROJEKT. do předmětu. Projektový management. Zpracovali:

VELKÝ PROJEKT. do předmětu. Projektový management. Zpracovali: VELKÝ PROJEKT do předmětu Projektový management Zpracovali: Adamcová Kristýna Brázdová Jana Burešová Petra Crhonková Nikola Křečková Jana Kučera Petr Malinková Aneta Ostrovská Irena Tesařová Hana Svozilová

Více

Pravidla seriálu Kolo pro život 2015

Pravidla seriálu Kolo pro život 2015 Pravidla seriálu Kolo pro život 2015 1. Seriál Kolo pro život (KPŽ) 1.1 termínová listina KPŽ 2.1 vyplnění přihlášek a registrace 3.1 věkové kategorie závodníků v seriálu KPŽ 2015 4.1 řazení na startu

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Generální partner NADACE Synot a patron akce senátor Ivo Valenta. Záštitu převzal starosta města Uh. Hradiště Ing. Stanislav Blaha

Generální partner NADACE Synot a patron akce senátor Ivo Valenta. Záštitu převzal starosta města Uh. Hradiště Ing. Stanislav Blaha Pozvánka II.. ročníík soutěže v aerobiiku skupiin Akropolis Cup Uherské Hradiště 2015 Generální partner NADACE Synot a patron akce senátor Ivo Valenta. Záštitu převzal starosta města Uh. Hradiště Ing.

Více

MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU

MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU (Prosíme, ověřte si případné změny ještě před odjezdem na závod na www.damyvsedle.cz. Děkujeme.) Úvodem: Každým rokem se

Více

9. Vydání Mezinárodní soutěže pěveckých sborů v Rimini za podpory, v různých vydáních: OBECNÝ ITINERÁŘ:

9. Vydání Mezinárodní soutěže pěveckých sborů v Rimini za podpory, v různých vydáních: OBECNÝ ITINERÁŘ: Ležíc na Jadranské riviéře, v srdci Regionu s bohatou historií a plného úžasných monumentů a pozůstatků z období Románského, Středověkého i Renesančního, město Rimini se každý rok v měsíci září stává místem

Více

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Radniční listy MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014 Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Obnovitelné energetické zdroje a úspora energií jsou témata, která trápí

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80 Tel.: 326 325 527 e-mail: sekretariat@spsmb.cz mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Článek 1 Obecná část Školní

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více