Geometricks 10 in 1 HP4698

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geometricks 10 in 1 HP4698"

Transkript

1 Geometricks 10 in 1 HP4698

2 3

3 ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 40 MAGYAR 48 SLOVENSKY 56 УКРАЇНСЬКІЙ 64 HRVATSKI 72 EESTI 79 LATVISKI 87 LIETUVIŠKAI 95 SLOVENŠČINA 103 БЪЛГАРСКИ 111 SRPSKI 121 HP4698

4 40 ČESKY Úvod S novým modelem Salon Geometricks 10 v 1 si můžete vytvořit jedinečný vzhled pro každou příležitost. 10 v 1 znamená neomezenou kreativitu a všestrannost ve vlasovém stylingu. Více informací o tomto výrobku a dalších produktech Philips naleznete na webových stránkách Všeobecný popis A Kartáč B Malý kadeřící nástavec C Šroubovice D Velký kadeřící nástavec E Nástavec "cik-cak" F Trojúhelníkovitý nástavec G Nástavec pro krepování/žehlení H Desky pro krepování/žehlení I Rukojeť J Úschovné pouzdro K Vlasové spony Důležité Dříve než přístroj použijete, přečtěte pozorně následující instrukce a uschovejte je pro případné pozdější nahlédnutí. Než přístroj připojíte do sítě, přesvědčte se, že napětí, uvedené na přístroji, odpovídá napětí ve vaší světelné síti. Pravidelně kontrolujte síťový přívod. Pokud by byla vadná síťová zástrčka nebo síťový kabel, přístroj nepoužívejte. Při poškození síťového přívodu by měla jeho výměnu provádět pouze servisní střediska Philips nebo servisní pracovníci s potřebnou kvalifikací. Předejdete tak možnému nebezpečí. Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou! Proto jej nepoužívejte v blízkosti nebo nad umyvadly, případně v blízkosti bazénu, naplněnému vodou. Pokud ho používáte v koupelně, ihned po použití ho odpojte, aby vzhledem k blízkosti vody nedošlo k nebezpečné situaci.

5 ČESKY 41 Pro dodatečnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem doporučujeme ochranný obvod RCD (Residual Current Device), který zajistí odpojení fázového vodiče v okamžiku, kdy by se uživatel dotkl současně tohoto vodiče a uzemněného předmětu (například vodovodního kohoutku).tato ochrana však není v ČR povinná a bližší informace může podat pouze specializovaný elektroinstalační podnik. Nezapojujte rukojeť do elektrické zásuvky, pokud jste ještě nepřipojili žádný nástavec. Před zapojením do elektrické zásuvky se přesvědčte, je-li nástavec řádně upevněn k rukojeti. Nástavce udržujte čisté a chraňte je před prachem, nečistotami, stylingovým sprejem a gelem. Přístroj nikdy nepoužívejte v kombinaci se stylingovou pěnou, stylinogvým sprejem, apod. Nástavce mají keramický povrch.tento povrch se může po určitém čase opotřebovat. Pokud k tomu dojde, nemá to na funkci přístroje žádný negativní vliv. Části nástavců s keramickým povrchem jsou během provozu zahřáté. Snažte se zabránit jejich kontaktu s pokožkou. Chraňte napájecí kabel před stykem s jakýmikoliv horkými částmi. Jakékoli jiné opravy nebo prohlídky přístroje svěřte též autorizovanému servisu firmy Philips. Opravy, realizované nekvalifikovanými osobami, mohou být pro uživatele i velmi nebezpečné. Zajistěte, aby byl přístroj mimo dosah dětí. Přístroj můžete používat na suché nebo na vlhké vlasy. Po použití přístroj vždy odpojte ze zásuvky. Než přístroj uložíte, vyčkejte až zcela vychladne. Neovíjejte přístroj přívodním kabelem. Příprava k použití Než začnete s úpravou účesu, pročešte nebo prokartáčujte vlasy aby nebyly zacuchané. Připevnění nástavců 1 Připevněte jeden z nástavců k rukojeti. Dbejte na to, aby podstavec směřoval dolů (obr. 1).

6 42 ČESKY 2 Zajišťovací kroužek na rukojeti otočte doprava, tak aby byla šipka na zajišťovacím kroužku v jedné lince se šipkou na rukojeti. Nástavec je tím bezpečně upevněn k rukojeti (obr. 2). Shodným způsobem připevňujte i ostatní nástavce. Pro jejich odejmutí otočte zajišťovacím kroužkem směrem doleva a nástavec vysuňte z rukojeti. Pokud během stylingu nebo po skončení stylingu sejmete nástavec, odpojte přístroj ze sítě. Nedotýkejte se kovových a keramických částí nástavce, neboť jsou horké. Používání přístroje S přístrojem Salon Geometricks 10 v 1 můžete vytvářet pevné a velké kadeře, vlny, prstence, krepované styly, "cik-cak" kadeře, trojúhelníkové kadeře a hladké účesy. 1 Když jste k rukojeti přístroje připevnili nástavec, položte přístroj na jeho podstavec a zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka a přístroj se začne ohřívat (obr. 3). 2 Začněte s prací, jakmile bod indikátoru připravenosti změní barvu (obr. 4). 3 Pokud jste použili jeden z kadeřících nástavců nebo kartáč, vždy se přesvědčte, že bude pramen vlasů navíjen v požadovaném směru. 4 Doba, po kterou podržíte přístroj ve vlasech, bude záviset na tloušťce vašich vlasů. Pokud jsou vaše vlasy jemné, postačí pro dobrý výsledek doba asi 5 sekund. Pokud jsou vaše vlasy hrubší, můžete tuto dobu prodloužit, nejvýše ale na 10 sekund. Velké nebo pevné vlny 1 Připevněte k rukojeti velký nebo malý kadeřící nástavec. Dbejte na to, aby podstavec směřoval směrem dolů.

7 ČESKY 43 2 Uchopte pramen vlasů, otevřte příchytku a umístěte pramen vlasů mezi válec kulmy a příchytku (obr. 5). 3 Uvolněte páčku a válec posuňte směrem ke konci vlasů. Pak vlasy natočte na válec. Dbejte na to, aby byl pramen vlasů navíjen v požadovaném směru. 4 Asi po 5 až 10 sekundách otevřte příchytku a vyjměte válec z vlasů. Před úpravou vlasů do finálního stylu pročesáním, prokartáčováním nebo úpravou prsty, je nechte zcela vychladnout. Pak můžete účes pročísnout prsty, abyste mu dodali větší objem. Vlny Abyste předešli zacuchání účesu do kartáče, postupujte následujícím způsobem: - Dbejte na to, aby v každém pramenu nebylo příliš mnoho vlasů. - Pramen vlasů navíjejte nejvýše dvěma otáčkami kartáče. - Když vytáčíte pramen vlasů, dbejte na to aby kartáč nepoškodil níže ležící vlasy. 1 Připevněte malý kadeřící nástavec k rukojeti a na nástavec nasuňte kartáč. 2 Uchopte pramen vlasů a naviňte ho okolo kartáče (obr. 6). 3 Po 5 až 10 sekundách vyjměte kartáč z vlasů. Před úpravou vlasů do finálního stylu pročesáním, prokartáčováním nebo úpravou prsty, nechejte vlny zcela vychladnout. Prstence 1 Připevněte velký kadeřící nástavec k rukojeti a na nástavec nasuňte šroubovici. 2 Uchopte pramen vlasů, otevřte příchytku a umístěte pramen vlasů mezi válec kulmy a příchytku (obr. 7).

8 44 ČESKY 3 Uvolněte páčku a posuňte válec směrem ke konci pramene vlasů. Pak naviňte pramen vlasů na válec podle šroubovice. Dbejte na to, aby byl pramen navinut ve správném směru. 4 Asi po 5 až 10 sekundách uvolněte páčku a vyjměte válec z vlasů. Před úpravou vlasů do finálního stylu pročesáním, prokartáčováním nebo úpravou prsty, nechte prstence zcela vychladnout. Trojúhelníkovité kadeře 1 Připevněte trojúhelníkovitý nástavec k rukojeti. Dbejte na to, aby podstavec směřoval směrem dolů. 2 Uchopte pramen vlasů, otevřte příchytku a umístěte pramen vlasů mezi válec kulmy a příchytku (obr. 8). 3 Uvolněte páčku a válec posuňte směrem ke konci vlasů. Pak vlasy natočte na válec. Dbejte na to, aby byl pramen vlasů navíjen v požadovaném směru. 4 Asi po 5 až 10 sekundách otevřte příchytku a vyjměte válec z vlasů. Před úpravou vlasů do finálního stylu pročesáním, prokartáčováním nebo úpravou prsty, je nechte zcela vychladnout. Kadeře ve stylu cik-cak 1 Připevněte nástavec "cik-cak" k rukojeti. Dbejte na to, aby podstavec směřoval směrem dolů. 2 Uchopte pramen vlasů, otevřte příchytku a umístěte pramen vlasů mezi válec kulmy a příchytku (obr. 9). Dbejte na to, aby byl pramen vlasů navíjen v požadovaném směru. 3 Asi po 5 až 10 sekundách otevřte příchytku a vyjměte válec z vlasů. Před úpravou kadeří "cik-cak" do finálního stylu pročesáním, prokartáčováním nebo úpravou prsty, je nechte zcela vychladnout.

9 ČESKY 45 Krepování 1 Připevněte krepovací/narovnávací nástavec s krepovacími deskami k rukojeti (obr. 10). 2 Vezměte pramen vlasů (o šířce 5 až 6 cm), otevřte nástavec stisknutím páčky a pramen vlasů umístěte mezi desky krepovacího/narovnávacího nástavce. Krepovat začněte od kořínků (obr. 11). 3 Desky ponechte stisknuté asi 5 až 10 sekud. 4 Stisknutím páčky nástavec otevřte a mezi desky umístěte nižší sekci téhož pramene vlasů.tento postup opakujte až dojdete ke konci pramene vlasů. 5 Nechte vlasy vychladnout. Nakrepované vlasy nekartáčujte ani nečešte, protože byste výsledek poničili. Vlny, kadeře a krepy zmizí, jestiže vlasy navlhnou (například když je umyjete).vlasy můžete též vyrovnat použitím narovnávacích desek. Hladký vzhled 1 Otevřte krepovací/narovnávací nástavec.vyjměte desky (jednu po druhé) tak, že je uchopíte za jejich chladné výstupky a vysunete je z nástavce (obr. 12). 2 Desky obraťte a vložte je zpět do nástavce (obr. 13). Dbejte přitom na to, aby hrany desek zapadly přesně do drážek. 3 Tím jste krepovací nástavec změnili na narovnávací nástavec. Nástavec připevněte k rukojeti a dále postupujte zcela shodně jako s připevněným krepovacím nástavcem. Můžete též vlasy narovnávat tak, že narovnávací nástavec posouváte zvolna dolů ke konci pramenu vlasů.

10 46 ČESKY 4 Před česáním nebo kartáčováním vlasů je nechte zcela vychladout. Čištění Před čistěním vždy přístroj odpojte od sítě. Nikdy přístroj neoplachujte vodou. Přístroj uložte na jeho podstavec a na bezpečném místě ho nechte vychladnout. Přístroj a jeho příslušenství čistěte malým kartáčkem nebo suchým hadříkem. Uchovávání přístroje Před uložením vždy přístroj odpojte od sítě. Přístroj uložte na jeho podstavec a na bezpečném místě ho nechte vychladnout. Neovíjejte přístroj přívodním kabelem. Záruka & servis Pokud byste potřebovali další informace nebo měli jakýkoli problém, navštivte internetovou stránku nebo kontaktujte Informační středisko firmy Philips.Všechna spojení na Informační středisko firmy Philips najdete na letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud by ve vaší oblasti nebylo Informační středisko k dispozici, můžete kontaktovat Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Řešení problémů Pokud by se s přístrojem vyskytl problém, který byste podle následujících pokynů nedovedli vyřešit, kontaktujte servis firmy Philips nebo Philips Customer Care Centre ve vaší oblasti.

11 ČESKY 47 Problém Přístroj vůbec nepracuje. Výsledky práce nejsou takové, jaké jste očekávali. Řešení Pravděpodobně je závada v zásuvce, do níž byl přístroj připojen. Zkontrolujte zda je zásuvka, do níž byl přístroj připojen, v pořádku. Nejlépe připojením jiného spotřebiče. Přístroj se mohl přehřát a jeho automatika ho odpojila. Odpojte přístroj od sítě a nechte ho několik minut vychladnout. Zkontrolujte, zda údaj napájecího napětí na přístroji je shodný s napětím ve vaší světelné síti. Pravděpodobně je vadný síťový přívod přístroje. Síťový přívod musí být vyměněn v servisu firmy Philips nebo v autorizované opravně, případně shodně kvalifikovanou osobou, aby později nevznikla nebezpečná situace. Pravděpodobně jste nenechali přístroj dostatečně ohřát. Nechte přístroj ohřívat tak dlouho, dokud červený bod nezmění svou barvu. Pravděpodobně jste na válec přístroje navinuĺi příliš mnoho vlasů nebo jste umístili příliš mnoho vlasů mezi jeho desky. Pokud použijete kadeřící nástavce nebo násuvný kartáč, nesmí být pramen vlasů příliš tlustý. Použijete-li tenčí pramen vlasů, budou kadeře pevnější. Při použití krepovacího/žehlicího nástavce by pramen vlasů neměl být širší než 5 až 6 cm aby byl zajištěn dobrý výsledek. Pravděpodobně jste neponechali nástavec ve vlasech dostatečně dlouho. Ponechte nástavec ve vlasech 5 až 10 sekund, v závislosti na tloušťce vašich vlasů.

12

13 u

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS OVLÁDACÍ PANEL 13a 13b 13c 13d 13e 13f CS 13g 14a 14b 14c 14d POPIS 1. Parní koš 2. Rysky pro vodu a rýži 3. Vyjímatelná keramická nádoba 4. Odměrka 5. Lžíce na rýži 6. Polévková lžíce 7. Víko 8. Vnitřní

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více