Essence. Fryer HD6180

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Essence. Fryer HD6180"

Transkript

1 Essence Fryer HD6180

2

3 4

4 48 ČESKY Důležité Dříve než přístroj použijte, pročtěte nejprve následující instrukce a sledujte přitom příslušná vyobrazení. Než přístroj připojíte do sítě, přesvědčte se, že napětí udávané na přístroji, souhlasí s napětím ve vaší světelné síti. Přístroj připojujte výhradně do řádně nulovaných zásuvek. Pokud by byl poškozen síťový přívod, musí být vyměněn pouze v servisu firmy Philips nebo v autorizované opravně, případně obdobně kvalifikovaným pracovníkem, aby nenastala nebezpečná situace. Pro kontrolu nebo opravu svěřte vždy tento přístroj servisu firmy Philips. Nepokoušejte se o opravu vlastními silami, protože v záruční době by to pro vás znamenalo ztrátu garančních nároků. Všechny oddělitelné části přístroje důkladně umyjte dříve, než jej poprvé použijete (viz "Čištění"). Dříve než fritézu naplníte olejem nebo tukem, přesvědčte se, že jsou všechny její díly zcela suché. Nikdy nesmíte celý přístroj, který obsahuje elektrické součásti a topné těleso, ponořit do vody nebo oplachovat pod tekoucí vodou. Po použití vždy přístroj odpojte od sítě. Fritézou nepohybujte, dokud není její obsah zcela chladný. Nezapínejte přístroj dříve, než byl naplněn olejem nebo tukem. Dbejte na to, aby byla nádoba vždy naplněna mezi dvě indikační značky na její vnitřní části. Buďte opatrní, protože po otevření víka unikají z fritézy horké výpary. Přístroj postavte vždy mimo dosah dětí a nedovolte také, aby si s ním děti hrály. Nenechávejte viset přívodní kabel přes hranu stolu, na němž je přístroj umístěn. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Pokud je přístroj použit nevhodně pro (polo) profesionální účely nebo je používán v rozporu s návodem k obsluze, ztrácí uživatel garanční nároky a firma Philips nemůže převzít odpovědnost za vzniklé škody. Skleněné víko fritézy je za provozu velmi horké. Vždy používejte oleje nebo tekuté tuky, které jsou pro fritování vhodné. Pevný tuk smí být použit pouze za předpokladu, že budete postupovat podle pokynů v odstavci "Olej nebo tuk" v kapitole "Příprava k použití". Fritujte zlatožlutě namísto tmavohnědě a odstraňujte spálené zbytky! Nefritujte škrobovité potraviny, obzvláště produkty z brambor nebo obilnin při teplotě nad 175cC (abyste minimalizovali tvorbu akrylamidů). Bezpečnostní pokyny Teplotní bezpečnostní vypínač Tento přístroj je vybaven automatickým teplotním vypínačem, který přístroj vypne v případě, že by mu hrozilo přehřátí. Tento případ by mohl nastat, kdyby v nádobě nebylo dostatečné množství oleje nebo tuku nebo kdyby se bloky pevného tuku při rozpouštění nestačily dostatečně rychle rozpustit a topné těleso by se tím přehřálo. Pokud by teplotní bezpečnostní vypínač topné těleso vypnul, postupujte následujícím způsobem: 1 Odpojte přístroj od sítě. 2 Nechte olej nebo tuk vychladnout. 3 Opatrně stiskněte resetovací tlačítko na přední straně fritézy, nad vrcholem pravého rohu displeje, velmi malým šroubováčkem nebo rozvinutou malou kancelářskou sponkou (obr. 1).

5 ČESKY 49 Nyní je přístroj opět připraven k práci. B Pokud by přístroj ani po resetování nadále nepracoval, obraťte se na svého dodavatele nebo na servis, autorizovaný firmou Philips. Příprava k použití 1 Přístroj postavte na vodorovnou, pevnou a stabilní plochu a dbejte na to, aby byla mimo dosah dětí. Pokud byste přístroj stavěli na sporák, přesvědčte se, že jsou všechny plotýnky vypnuty. 2 Z prostoru pro uložení síťového přívodu vyjměte celý přívod (obr. 3). 3 Suchou nádobu fritézy naplňte olejem, tekutým tukem nebo rozpuštěným pevným tukem až k označení maxima ve vnitřní nádobě (viz odstavec "Olej a tuk", pro pravidla při použití pevného tuku) (obr. 4). Min. Max. Olej a tuk Nikdy nesměšujte dva různé druhy olejů nebo tuků! Doporučujeme vám používat ve fritéze olej nebo fritovací tuk a to přednostně rostlinné oleje nebo tuky, které jsou bohaté na nenasycené tuky. Vždy používejte jen oleje nebo tuky, určené výslovně k fritování, které obsahují prostředky proti pěnění.tuto informaci získáte na etiketě oleje nebo tuku. Lze samozřejmě použít i pevný tuk, ten ale vyžaduje zvláštní opatření, aby se zabránilo jeho vystřikování a případně přehřátí topného tělesa při jeho rozpouštění: 1 Pokud použijete nový blok pevného tuku, rozpouštějte ho nejprve zvolna a při menší teplotě ve zvláštní nádobě. 2 Pak tuk opatrně přelijte do fritézy. 3 Fritézu s rozpuštěným tukem uchovávejte vždy v pokojové teplotě. 4 Pokud je tuk velmi studený, může při rozpouštění začít vystřikovat.abyste tomu zabránili, propíchejte v tuku, například vidličkou, otvory (obr. 2). Dbejte však na to, abyste vidličkou nepoškodili povrch vnitřní nádoby. Použití přístroje Fritování Olej/tekutý tuk 2,2 l 2,5 l 1 Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Dbejte na to, aby se síťový přívod nedotýkal horkých částí přístroje. Pevný tuk 1900 g 2200 g 2 Zapněte přístroj spínačem/vypínačem (obr. 5). Kontrolka ve spínači/vypínači se rozsvítí a uslyšíte akustický signál. Tento přístroj je vybaven elektronickou regulací teploty.nastavená teplota se zobrazuje na displeji přístroje.

6 50 ČESKY 3 Nastavte doporučenou teplotu (150 až 190cC) tak, že stisknete tlačítko teploty jednou nebo vícekrát. Zvolená teplota se zobrazí na displeji (obr. 6). - Pokud žádnou teplotu nenastavíte, olej nebo tuk se ohřejí na 150cC. - Teplotu zvolte podle informací na obalu fritovaného výrobku nebo ji zvolte z tabulky v tomto návodu. - Asi za 10 až 15 minut se náplň ohřeje na požadovanou teplotu. - Jakmile náplň dosáhne požadované teploty, zobrazí se na displeji symbol teploměru.když symbol teploměru, včetně horního segmentu, ztmavne, náplň dosáhla nastavené teploty.uslyšíte opět akustický signál a přístroj je připraven pro vložení první dávky. - Pokud si přejete fritovat postupně další dávky, vyčkejte až symbol teploměru zcela ztmavne a teprve pak vložte novou dávku.v tomto případě NEUSLYŠÍTE akustický signál. Během ohřívání náplně můžete ponechat fritovací koš v nádobě. 4 Pomocí držáku zvedněte fritovací koš do nejvyšší polohy (obr. 7). 5 Stisknutím uvolňovacího tlačítka uvolněte víko fritézy.víko se pak otevře automaticky (obr. 8). 6 Vyjměte fritovací koš z fritézy a naplňte ho potravinami (obr. 9). Pro nejlepší výsledky fritování vám doporučujeme nepřekračovat množství vložených potravin které je uvedeno v tabulce.překročení doporučeného největšího množství potravin by mohlo redukovat efektivitu systému Active Air Control a způsobit vytečení trochy vody pod fritézu. Typ HD 6180 Největší množství Doporučené maximální množství pro nejlepší výsledek V přístroji nefritujte asijské rýžové koláče (nebo podobné druhy potravin), protože mohou způsobovat pěnění nebo prudké bublání oleje nebo tuku. 7 Opatrně spusťte fritovací koš zpět do nádoby. 8 Uzavřete víko konvice (obr. 10). Dbejte na to, aby bylo řádně uzavřeno víko fritézy tak, abyste zabránili vystupování horkých výparů v průběhu fritování a aby systém Active Air Control` mohl optimálně pracovat. 9 Nastavte požadovanou dobu fritování (viz "Časovač"). Fritovat můžete též bez použití časovače. 10 Stiskněte uvolňovací tlačítko na rukojeti fritovacího koše a koš zvolna a opatrně spusťte do nejnižší polohy (obr. 11). Řiďte se pokyny o době fritování, které jsou uvedeny na obalu výrobku nebo v tabulce v tomto návodu. Systém Active Air Control` Bramborové hranolky 800 g 500 g Zmražené bramborové hranolky 800 g 500 g 1 Tento přístroj je vybaven systémem Active Air Control`, což je uzavřený kondenzační systém, který redukuje výpary, vznikající při fritování, až o 100 % (obr. 12). - Tento systém kondenzuje výpary, vznikající při fritování, zpět na vodu kontinuálním postupem. Kondenzovaná voda se shromažďuje v zásobníku ve dnu fritézy. - Zásobník pro kondenzovanou vodu má obsah 0,75 litru, což postačuje pro zachycení kondenzátů při fritování1,6 kg zmražených bramborových hranolků. - Indikátor hladiny vody v zásobníku na čelní stěně přístroje informuje, kolik vody je v zásobníku a kolik zbývá do jeho úplného naplnění.

7 ČESKY 51 Jakmile je fritéza spínačem on/off zapnuta, systém Active Air Control` se rovněž uvede do činnosti. Zapojí se ventilátor v zadní části fritézy, který ochlazuje výpary, vznikající při fritování a pomáhá je kondenzovat. Modrá kontrolka systému Active Air Control informuje, že je tato funkce aktivní (obr. 13). Časovač Tento přístroj je vybaven elektronickým časovačem s indikací na displeji. Časovač oznámí konec nastavené doby vypnutí fritézy, ale fritézu automaticky NEVYPNE. 1 Tlačítkem časovače nastavte požadovanou dobu fritování v minutách. Nastavená doba je zobrazena na displeji (obr. 14). 2 Pokud podržíte toto tlačítko stisknuté, údaj na displeji se bude měnit rychleji. Po dosažení požadované doby tlačítko uvolněte. - Maximální doba, kterou lze nastavit, je 99 minut. - Za okamžik po ukončeném nastavení se časovač automaticky aktivuje a začne zpětně odpočítávat čas. - Zatímco je čas zpětně odpočítáván, na displeji bliká zbývající čas fritování.poslední minuta je indikována po sekundách. Pokud byste chtěli nastavený čas změnit, zrušte nejprve nastavený čas tak, že v okamžiku začátku zpětného odpočítávání (když údaj času začne blikat) stisknete po dobu 2 sekund tlačítko časovače.tlačítko držte stisknuté dokud se na displeji nezobrazí "00". Pak nastavte nový čas. Když nastavený čas uplyne, ozve se akustický signál.tento signál se po 10 sekundách opakuje. Signál můžete zrušit stisknutím tlačítka časovače. Funkce ReFresh Pro lepší, chutnější a zdravější výsledky fritování je tento přístroj vybaven funkcí ReFresh, která vás upozorní, kdy je třeba vyměnit olej nebo tuk.po 6 provozních hodinách vás symbol ReFresh, který se zobrazí na displeji, upozorní na potřebu olej nebo tuk vyměnit (viz odstavec "Výměna oleje nebo tuku"). 1 Po ukončené výměně oleje nebo tuku aktivujte nový cyklus této funkce tak, že asi na 2 sekundy stisknete tlačítko ReFresh (obr. 15). Tato funkce neovlivní přímo proces fritování, což znamená, že můžete dále fritovat aniž byste olej nebo tuk vyměnili. Po ukončeném fritování 1 Pomocí rukojeti zvedněte fritovací koš do nejvyšší polohy, tj. do odkapávací polohy (obr. 7). 2 Stisknutím uvolňovacího tlačítka uvolněte víko fritézy.víko se pak otevře automaticky (obr. 8). 3 Opatrně vyjměte fritovací koš z fritézy. Pokud je to třeba, zatřepte košem nad fritézou, abyste odstranili nadbytečný olej nebo tuk (obr. 16). Fritované potraviny vložte do nádoby s cedníkem, který vyložíte kuchyňským savým papírem. 4 Spínačem on/off fritézu vypněte. Kontrolka ve spínači zhasne. Pak přístroj odpojte od sítě (obr. 17). Dokud náplň ve fritéze nevystydla, fritézou nepohybujte. Po fritování vždy vyjměte zásobník s kondenzovanou vodou.

8 52 ČESKY Zásobník, i voda v něm, mohou být horké! Proto ho nechte vychladnout dříve, než ho vyjmete. 5 Obsah zásobníku vylijte do výlevky (obr. 18). Víko zásobníku je odnímatelné. Zásobník i jeho víko lze mýt v myčce nádobí nebo v horké vodě s přísadou vhodného mycího prostředku. Pokud fritézu nepoužíváte pravidelně, doporučujeme vám uchovávat olej nebo tekutý tuk v oddělené láhvi nejlépe v chladničce nebo na jiném chladném místě.olej nebo tuk lijte do láhve přes vhodné sítko, abyste z něj odstranili zbytky potravin.před vyjmutím vnitřní nádoby k jejímu čištění vytáhněte fritovací koš. Čištění Vyčkejte až olej nebo tuk dostatečně zchladne. K čištění nepoužívejte abrasívní čisticí prostředky ani žádné chemikálie. Nepoužívejté též různé kovové žínky. 1 Sejměte víko po stisknutí uvolňovacího tlačítka, kterým víko uvolníte ze závěsu. Pak víko ze závěsu vyjměte (obr. 19). Když vracíte víko zpět na jeho místo, dbejte na to, aby bylo do závěsu řádně vloženo. 2 Z fritézy vyjměte fritovací koš (obr. 20). 3 Pak vyjměte fritovací nádobu a vylijte olej nebo tuk (obr. 21). Funkce PreClean Tento přístroj je vybaven funkcí PreClean, která umožňuje namočit povrch vnitřní nádoby horkou vodu, což usnadní její důkladné vyčištění. 1 Vnitřní nádobu fritézy naplňte studenou vodou asi do tří čtvrtin obsahu a přidejte trochu vhodného mycího prostředku (obr. 22). 2 Spínačem on/off přístroj zapněte. Během 30 sekund aktivujte funkci PreClean stisknutím tlačítka PreClean po dobu asi 2 sekund.voda v nádobě se ohřeje na 80cC po dobu 30 minut, což usnadní vyčištění nádoby (obr. 23). 3 Když uplyne 30 minut, uslyšíte akustický signál, který vás informuje, že bylo vypnuto topné těleso. Nyní můžete vyjmout z fritézy fritovací nádobu. Nádobu vyprázdněte a umyjte horkou vodou s přídavkem vhodného mycího prostředku. Díly vhodné pro mytí v myčce nádobí Všechny díly, kromě vnějšího obalu, který obsahuje elektronické součásti, lze mýt v myčce nádobí nebo horkou vodou s přídavkem mycího prostředku. Plášť přístroje čistěte pouze vlhkým hadříkem, případně s trochou jemného čisticího prostředku nebo kuchyňským papírem. Po vyčištění všechny díly důkladně utřete (obr. 24). Čištění skleněného víka Přístroj je vybaven skleněným víkem, opatřeným trvalým těsnicím kroužkem.aby bylo zajištěno správné těsnění víka, nesmíte nikdy těsnicí kroužek snímat (obr. 25). Skleněné víko lze rovněž mýt v myčce nádobí nebo mýt horkou vodou s přídavkem vhodného mycího prostředku a to pokaždé, kdy fritézu použijete.

9 ČESKY 53 Výměna oleje nebo tuku Protože olej a tuk ztrácejí své dobré vlastnosti poměrně rychle, je vhodné olej nebo tuk pravidelně měnit.symbol ReFresh vás na nutnost výměny oleje nebo tuku upozorní (viz kapitola "Použití přístroje", odstavec "Indikace ReFresh"). - Pokud používáte fritézu k fritování potravin, které jsou bohaté na proteiny (např.maso nebo ryby), měli byste olej nebo tuk měnit častěji. - Nikdy nepoužívejte olej nebo tuk déle než 6 měsíců a vždy dodržujte pokyny na obalu oleje nebo tuku. - Nemíchejte nikdy starý olej nebo tuk s novým. - Nikdy nesměšujte různé druhy olejů nebo tuků. - Olej nebo tuk vyměňte vždy, když začne při ohřevu pěnit, když vydává štiplavý zápach, nebo když nadměrně ztmavne nebo zhoustne. Likvidace použitého oleje nebo tuku Olej nebo tekutý tuk nalijte zpět do originálních plastových (uzavíratelných) lahví.pevný tuk můžete ponechat ztuhnout v nádobě fritézy (bez vloženého koše), po ztuhnutí ho odstranit vhodnou špachtlí a pak ho zabalit například do novin.láhev s olejem nebo zabalený pevný tuk pak vyhoďte do nesměsné (nikoli do směsné) odpadní nádoby.řiďte se pravidly, která jsou platná ve vaší oblasti. Uchovávání přístroje 1 Do fritézy vložte všechny její části a uzavřete ji víkem. Když víko vkládáte zpět, dbejte na to, aby byl držák otočen směrem dozadu a aby víko spolehlivě zapadlo do závěsu. 2 Přívodní kabel stočte a uložte do jeho úložného prostoru (obr. 26). 3 Zvedejte fritézu za její držadla (obr. 27). 4 Pokud fritéza obsahuje pevný tuk, nechte tuk ve fritéze vychladnout a uložte ji i s tukem (viz kapitolu "Příprava k použití"). Praktické rady Pro stanovení fritovací doby můžete použít tabuĺku na konci tohoto návodu. Bramborové hranolky Chutné a chřupavé bramborové hranolky připravíte následujícím způsobem: Použijte tuhé brambory a nakrájejte z nich hranolky.hranolky omyjte pod studenou vodou.to zabrání jejich vzájemnému slepení během fritování. Hranolky dobře osušte. Bramborové hranolky fritujte nadvakrát: poprvé 4 až 6 minut při teplotě 160cC, podruhé 5 až 8 minut při teplotě 175cC. Před druhou fází fritování vhoďte hranolky (doma vytvořené) do nádoby a tam je protřepte. Když fritujete maximální množství, vkládejte fritovací koš do fritézy zvolna. Zmražené potraviny Zmražené potraviny bývají většinou již předsmažené, takže při jejich další úpravě postupujte podle pokynů, které jsou uvedeny na jejich obalu.

10 54 ČESKY Potraviny z mrazničky (-16 až -18cC) při ponoření značně ochladí olej nebo tuk.protože se neohřejí dostatečně rychle, absorbují mnoho oleje nebo tuku.tomu lze zabránit následujícím způsobem: Nejlepší způsob je ponechat potraviny před fritováním rozmrazit při pokojové teplotě. Opatrně oklepejte z potravin led a protřepáním odstraňte vodu a vložte je do fritézy, až když jsou dostatečně suché. Nefritujte najednou příliš velká množství potravin (viz tabulku s dobou a teplotou fritování). Nastavte takovou teplotu, která je udána v tabulce nebo na obalu potraviny, určené k fritování. Pokud tato informace chybí, nastavte teplotu 190cC. Ponořujte potraviny do oleje nebo tuku velmi zvolna, protože horký olej nebo tuk mohou vytvářet výrazné bublání. Záruka & servis Pokud byste potřebovali jakoukoli informaci nebo měli nějaký problém, podívejte se na internetovou stránku případně kontaktujte Informační středisko firmy Philips, jehož telefonní číslo naleznete na letáčku s celosvětovou zárukou.pokud není Informační středisko ve vaší blízkosti, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Praktické rady Pokud by fritéza řádně nepracovala nebo by výsledky fritování byly nedostačující, porovnejte váš postup s dolní tabulkou.pokud byste daný problém přesto nebyli schopni vyřešit, nahlédněte do kapitoly "Záruka & servis".

11 Problém Fritované potraviny nemají zlatavou barvu a/nebo nejsou chřupavé. Fritéza vydává nepříjemný zápach. Z fritézy vystupuje hodně páry. Ze zásobníku zkondenzované vody vytéká voda. Nelze aktivovat funkci PreClean Olej nebo tuk vytéká přes hrany fritézy. Olej nebo tuk při fritování nadměrně pění. Možná příčina Olej nebo tuk nejsou dostatečně čisté. Ve fritovacím koši bylo příliš velké množství potravin. Systém Active Air Control nepracuje správně. Použitý druh oleje nebo tuku není vhodný pro fritování. Víko nebylo řádně uzavřeno. Systém Active Air Control nepracuje správně. Těsnicí kroužek kolem vnitřku víka je zašpiněný nebo poškozený. V zásobníku je příliš mnoho vody. Zásobník zkondenzované vody nebyl řádně vložen. Od okamžiku, kdy byl přístroj zapojen a funkce PreClean byla tlačítkem aktivována, uplynulo více než 30 sekund. Ve fritéze je příliš mnoho oleje nebo tuku. Potraviny obsahují mnoho vlhkosti. Ve fritovacím koši je příliš mnoho potravin. Potraviny obsahují mnoho vlhkosti. Použitý druh oleje nebo tuku není vhodný pro fritování. ČESKY 55 Řešení Vyměňte olej nebo tuk.po tomto úkonu nezapomeňte resetovat tlačítkem funkci ReFresh.Viz kapitola "Použití přístroje", odstavec "Indikace ReFresh". Nefritujte současně větší množství potravin, než je doporučeno v tomto návodu. Bezpečnostní teplotní vypínač přístroj vypnul.nechte olej nebo tuk vychladnout a opatrně stiskněte resetovací tlačítko na čelní stěně fritézy (viz kapitola "Bezpečnostní pokyny"). Netočí se ventilátor.obraťte se na servis firmy Philips nebo na autorizovanou opravnu. Používejte olej nebo tuk dobré kvality. Nikdy nemíchejte dva různé druhy oleje nebo tuku. Zkontrolujte uzavření víka. Netočí se ventilátor.obraťte se na servis firmy Philips nebo na autorizovanou opravnu. Pokud je kroužek zašpiněný, umyjte víko v horké mýdlové vodě nebo v myčce nádobí. Pokud je kroužek poškozený, obraťte se na svého dodavatele nebo na servis firmy Philips. Po použití fritézy nezapomeňte vždy vyprázdnit zásobník odkapané vody.pokud fritujete větší množství potravin, vyprázdněte zásobník po fritování1,6 kg zmražených bramborových hranolků, nebo když voda v zásobníku dosáhla maxima. Zkontrolujte vložení zásobníku (musí zaklapnout). Zapněte přístroj znovu spínačem on/off a do 30 sekund aktivujte funkci PreClean. Přesvědčte se, že hladina náplně nepřesahuje označení maxima. Před fritováním potraviny dobře osušte a fritujte je podle pokynů v tomto návodu. Nefritujte více potravin, než je doporučeno v tomto návodu. Před fritováním potraviny dobře osušte. Nikdy nemíchejte dva druhy oleje nebo tuku a používejte vždy jen olej nebo tekutý tuk s přísadami proti pěnění.

12 56 ČESKY Problém Fritéza nepracuje. Fritéza vydává žbluňkavé zvuky, které jsou hlasitější, než je obvyklé (jemné žbluňkavé zvuky jsou jinak běžným průvodním jevem). Možná příčina Nádoba nebyla do fritézy řádně vložena. Bezpečnostní teplotní vypínač přístroj vypnul. Potraviny obsahují mnoho vlhkosti. Řešení Přesvědčte se, že je vnitřní nádoba ve správné poloze. Nechte olej nebo tuk vychladnout.opatrně stiskněte resetovací tlačítko na čelní stěně fritézy (viz kapitola "Bezpečnostní pokyny"). Obraťte se na svého dodavatele nebo na autorizovaný servis firmy Philips. Před fritováním potraviny dobře osušte. Doby fritování a nastavení teploty Pokud se instrukce o fritování na obalu potraviny liší od pokynů v tomto návodu, řiďte se vždy pokyny na obalu potraviny. V přístroji nefritujte asijské rýžové koláče (nebo podobné druhy potravin), protože mohou způsobovat pěnění nebo prudké bublání oleje nebo tuku. ČERSTVÉ NEBO ROZMRAŽENE POTRAVINY Teplota Druh potravin Doporučené množství pro nejlepší výsledek Největší množství Doba fritování (v minutách) 150cC Houby 6 až 8 ks 2 až 3 160cC Bramborové hranolky *) 1.fáze 500 g 800 g 4 až 6 Čerstvá ryba 450 g 5 až 7 170cC Kuře (stehna) 3 až 5 ks 12 až 15 Zeleninové lívanečky (např. květákové) 8 až 10 ks 2 až 3 175cC Bramborové hranolky *) 2.fáze 500 g 800 g 5 až 8 Bramborové lupínky (velmi tenké bramborové plátky) 600 g 180cC Čínské rolky 2 až 3 ks 4 až 6 Kuřecí nugety 8 až 10 ks 1000 g Minisnacky 8 až 10 ks 1000 g Chobotnicové kroužky v těstíčku 8 až 10 ks Ryba (kousky) v těstíčku 8 až 10 ks Krevety 8 až 10 ks 2 až 4 Jablkové lívanečky 5 ks Masové/rybí kroketky 5 ks 4 až 5 190cC Baklažán (řezy) 600 g

13 ČESKY 57 ZMRAŽENÉ POTRAVINY Teplota Druh potravin Doporučené množství pro nejlepší výsledek Největší množství Doba fritování (v minutách) 170cC Kuře (stehna) ks 18 až 25 Bramborové minilívanečky 4 ks 175cC Zmražené bramborové hranolky 500 g 800 g 7 až 8/9 až cC Čínské rolky 2 až 3 ks 6 až 10 Kuřecí nugety 8 ks 1000 g 4 až 5 Minisnacky 6 ks 1000 g 4 až 5 Chobotnicové kroužky v těstíčku 8 ks 4 až 5 Ryba (kousky) v těstíčku 8 ks 4 až 5 Krevety 8 ks 2 až 5 Masové/rybí kroketky 4 ks 4 až 6

14 u

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

HD6155, HD6154 ENGLISH 6 POLSKI 15 ROMÂNĂ 25 РУССКИЙ 34 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 62 УКРАЇНСЬКІЙ 71 HRVATSKI 80 EESTI 88 LATVISKI 96

HD6155, HD6154 ENGLISH 6 POLSKI 15 ROMÂNĂ 25 РУССКИЙ 34 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 62 УКРАЇНСЬКІЙ 71 HRVATSKI 80 EESTI 88 LATVISKI 96 HD6155, HD6154 2 3 4 ENGLISH 6 POLSKI 15 ROMÂNĂ 25 РУССКИЙ 34 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 62 УКРАЇНСЬКІЙ 71 HRVATSKI 80 EESTI 88 LATVISKI 96 LIETUVIŠKAI 104 SLOVENŠČINA 112 БЪЛГАРСКИ 120 SRPSKI 130 HD6155,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Face tanner HB175, HB172

Face tanner HB175, HB172 Face tanner HB175, HB172 26 ČESKY Úvod Obličejové solárium Tímto obličejovým soláriem se můžete pohodlně opalovat doma. Časovač se postará o to, aby každé sezení netrvalo déle než 60 minut. Tak jako na

Více

Comfort Fryer. Read manual before use

Comfort Fryer. Read manual before use Comfort Fryer Read manual before use 1 2 3 A J B E F D C G H ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 32 ČESKY 43 MAGYAR 51 SLOVENSKY 60 УКРАЇНСЬКА 69 HRVATSKI 78 EESTI 86 LATVISKI 94 LIETUVIŠKAI 103 SLOVENŠČINA

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI

TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI MANUÁL K POUŽITÍ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S NORMAMI Animo si vyhrazuje právo kdykoli změnit části bez předchozího nebo přímého oznámení této změny zákazníkovi. Obsah tohoto návodu může být také měněn

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3120

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3120 1 ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3120 OVLÁDACÍ PRVKY (obr. 1) 1 SLEEP K aktivaci funkce SLEEP. 2 FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ CLOCK: K zobrazení hodin. SET ALARM: K nastavení buzení. SET TIME: HR/MIN: K

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Dolphin Supreme M5 BIO

Dolphin Supreme M5 BIO Dolphin Supreme M5 BIO - instalační a uživatelský návod na použití verze 01 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění 2.3 Uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 3 Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do provozu. Uchovávejte

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Jmenovitý výkon Elektrická třída ochrany Objem vaničky na olej

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Jmenovitý výkon Elektrická třída ochrany Objem vaničky na olej Fritéza Model Síťové napětí Jmenovitý výkon Elektrická třída ochrany Objem vaničky na olej Čistá hmotnost NÁVOD K OBSLUZE CZECH HY-898 220-240V ~ 50Hz 1800 W I 2,5 l 2,46 kg Plášť Cool Touch, Nastavitelný

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více