ARCHITEKTURA KNIHOVEN. Příloha e-zinu Inflow 1.ročník, 2008 číslo 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKTURA KNIHOVEN. Příloha e-zinu Inflow 1.ročník, 2008 číslo 4"

Transkript

1 ARCHITEKTURA KNIHOVEN Příloha e-zinu Inflow 1.ročník, 2008 číslo 4

2 Inflow - Architektura knihoven OBSAH: Úvodní slovo Antické knihovny Národní knihovny ve světě S kým bojovala chobotnice? Jan Kaplický a jeho životní díla Představení vítězného projektu Jana Kaplického v Praze Ústřední knihovna FF MU Semináře Knihovna a architektura v Olomouci Interiéry knihoven Anketa Úvaha Zábava

3 3 Inflow - Architektura knihoven Vážení čtenáři časopisu Inflow, Dovolte mi říct pár slov o tom, jak vznikalo toto malé číslo: Zaujal nás rozruch kolem Národní knihovny a jejího architekta Jana Kaplického, a tak jsme se rozhodli toto téma rozšířit v dnešních dnech je poměrně aktuální a všichni víme, o čem je řeč. V tomto čísle se seznámíte například s dalšími návrhy na Národní knihovnu, zjistíte pár zajímavostí o Janu Kaplickém a firmě Future systems. Dále se společně podíváme na další obdivuhodné knihovny celého světa a na jeden seminář pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci, který se zabývá přímo architekturou knihoven. To je jen náznak toho, co Vás v tomto čísle čeká... Příjemné počtení přeje za celou redakci šéfredaktorka Bára Vostatková

4 Inflow - Architektura knihoven 4 ANTICKÉ KNIHOVNY Knihovny se stavěly tak, že jejich okna byla obrácena na východ, proto v čítárnách bylo v ranní době, kdy Římané nejvíce četli, dobré osvětlení. Knihovny byly budovány v blízkosti chrámů i přímo v nich, při lázních, v palácích a v domech bohatých lidí. Díla napsaná na papyru a pergamenu se dělila na řecká a latinská a na regálech se rozdělovala podle vědních oborů: zeměpis, lékařství, dějiny a filozofie; zvláštní místo bylo určeno pro poezii. V Římě se objevila i určitá specializace knihoven, např. v jedné z Augustových knihoven se uchovávala díla starých latinských autorů, v knihovně Vespasianově byly převážně gramatické knihy. V Ulpii byly nalezeny různé vzácnosti - rukopisy psané na plátně, knihy ze slonové kosti apod. Dochovaly se dokonce doklady o tom, že rukopisy se v římských knihovnách půjčovaly i domů. Slibný vývoj knihoven v antické době byl však bohužel zastaven častými válkami. Knihovny byly také často ničeny velkými požáry nebo přírodními katastrofami. Z původních 3000 řeckých tragédií a komedií se dochovalo pouze několik desítek. Texty knih římských autorů známe převážně z opisů. TRAIANOVA KNIHOVNA Nejznamenitější římskou knihovnou, která přežila jiné, byla knihovna založená císařem Traianem na počátku 2. století a nazývala se Ulpia. Byla postavena při Caesarově chrámu na Traianově náměstí. Dochovaly se pouze její zbytky. Měla 2 sály, které obsahovaly rovněž řeckou i latinskou literaturu. Byly tu uloženy státní dokumenty, rozhodnutí římského senátu, císařské výnosy aj. Stejně jako v Řecku, se i v Římě knihovny nacházely v rozlehlých a nákladných stavbách z mramoru, reprezentující římskou kulturu a moc a bohatství Traianova knihovna

5 5 Inflow - Architektura knihoven římského státu. Zvenčí i zevnitř byly zdobeny sochami a bustami nejvýznamnějších vědců, spisovatelů nebo bohů, kteří měli vztah k vědě, literatuře a umění. KNIHOVNA V NINIVE V 7. století př. n. l. nechal asyrský král Aššurbanipal vybudovat velkou knihovnu v tehdejším hlavním městě Asyrské říše Ninive, která byla zároveň první systematicky tříděnou knihovnou. Paradoxem zůstává fakt, že Aššurbanipal neuměl číst a texty si nechával předčítat. Knihovna v Ninive nebyla veřejně přístupná, neboť nebyl nikdo, kdo by chodil číst. Celkový počet dochovaných tabulek a fragmentů je přes Aby vybudoval tak rozsáhlou knihovnu s tolika tabulkami, tak se nezřídka stávalo, že si literaturu nechal dovážet jako válečnou kořist. Dal vyplenit babylonské chrámy a tabulky převést do Ninive a pořizoval jejich opisy. Aššurbanipalova knihovna byla rozdělena na dvě části: státní archiv a vlastní knihovnu. Státní archiv obsahoval smlouvy, diplomatickou a správní korespondenci, královské letopisy, harémové výnosy, právní listiny, astrologické zprávy a dotazy k bohu Slunce. Vlastní knihovna se skládala asi z 5000 tabulek a obsahovala: eposy, mýty, bajky, přísloví, literární a kultovní texty (hymny, modlitby, zaklínadla, rituály, věštby), královské nápisy, matematické, astronomické, lékařské, ekonomické gramatické a historické tabulky. Nejznámější zachovaný text je Epos o Gilgamešovi a babylonská pověst o potopě světa. (ND) brána do města Ninive po rekonstrukci Použité zdroje

6 Inflow - Architektura knihoven 6 NÁRODNÍ KNIHOVNY VE SVĚTĚ Vposlední době je v České republice mezi knihovníky a veřejností velmi diskutovaná nová budova Národní knihovny architekta Jana Kaplického. Pojďme si ukázat, jaké nové národní knihovny mají postaveny ve světě. V národních knihovnách jsou uloženy všechny knihy, které v dané zemi vycházely a vycházejí, proto národní knihovny potřebují velké plochy skladů pro ukládání knih. Každým rokem se tak sbírka národních knihoven zvětšuje a prostoru ubývá. Národní knihovny zodpovídají za shromažďování a uchovávání národního literárního dědictví. Na rozdíl od krajských a menších knihoven dostávají tzv. povinný výtisk každé knihy, která v dané zemi vyjde. Také skladují unikátní a cenné sbírky, mapy, svitky, fotografie. Každá sbírka má jiné požadavky na skladovací podmínky (vlhkost, teplota, tma ) S ohledem na všechny tyto skutečnosti musí architekti knihoven vyprojektovat takovou budovu, která bude splňovat všechny požadavky na skladování, které sbírky vyžadují. Většinou bývají sbírky a ostatní knihy, které nejsou k dispozici ve volném výběru, naleznete je v depozitářích. Ty bývají buď v suterénu nebo ve věžových stavbách. Národní knihovny jsou většinou architektonicky velmi zajímavé nejen navenek, ale i jejich interiér musí mít přesný řád. Jelikož knihy se v národních knihovnách nepůjčují domů, ale pouze do studoven a čítáren, musí mít knihovny velkou kapacitu studijních míst. Čtenáři si tak potřebné materiály musí buď opisovat nebo kopírovat. FRANCOUZSKÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA Architekt: Dominique Perrault Koncepce francouzské národní knihovny je prostá: čtyři rohové věže s kancelářemi a sklady knih postavené na nárožích úzké podnože, v níž jsou umístěny veřejné čítárny.

7 7 Inflow - Architektura knihoven Tyto rohové věže ve tvaru otevřené knihy se nazývají: Dům času, Dům beletrie, Dům čísel, Dům zákonů. Knihovna je z velké části prosklená - venkovní obvodový plášť i vnitřní příčky. Čítárny hlavních oborů (filozofie, právo, literatura, přírodní vědy, umění a historie) jsou v horním patře budovy, prostory pro vědeckou práci a zvláštní sbírky se nacházejí pod nimi. Knihovna obsahuje přes 8 miliónů tištěných svazků a podobný počet obrazových materiálů, map, smluv, které tvoří jednotlivé specializované sbírky. Depozitáře jsou umístěny právě ve čtyřech věžích a do studovny se musí podle objednávek čtenáře dovážet. I přes pomoc elektronických automatických vozíků trvá tato dodávká zhruba jednu hodinu, než se požadovaný titul ke čtenáři dostane (automatizovaný systém měří 8 km). JIHOAFRICKÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA, KAPSKÉ MĚSTO Architekt: W. H. Kohler Jihoafrická národní knihovna vznikla v roce 1860 a zrekonstruována byla v roce Mezitím prošla opakovaným rozšiřováním, budováním nových křídel a samostatných přístaveb, které jsou v blízkosti hlavní budovy. Tyto dodatečné stavby slouží především jako sklady pro nepříliš využívané sbírky a dokumenty. V této poměrně mladé knihovně jsou uchovávány i dokumenty, které se týkají celého afrického kontinentu. Knihovna shromažďovala zakázané dokumenty i v době apartheidy. BRITSKÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA, LONDÝN Architekt: Colin St John Wilson and Partners Britská knihovna je jedna z největších na světě. Obsahuje více než 150 miliónů různých položek a ročně se rozrůstá o dalších asi 3 miliony dokumentů. Architekti tak stáli před složitým úkolem vyprojektovat budovu tak velkou, aby za 50 let nemuseli nechat vystavět novou pro nedostatek místa. Navrhli velkou stavbu, která má kromě prostoru pro sbírky také 3 výstavní

8 Inflow - Architektura knihoven 8 galerie, přednáškové sály, konferenční centrum, knihkupectví, restauraci a kavárny. NĚMECKÁ NÁRODNÍ KNIHOV- NA V GÖTTINGENU Architekt: Gerber a Partner V Německu není národní knihovna institucí soustředěnou do jediné budovy. Sbírky jsou roztroušeny mezi různými knihovnami, které jsou veřejnosti přístupné. Tento systém má své výhody. Fond je spravedlivě rozdělen po celé zemi a jsou tak dostupné pro všechny obyvatele. Lidé tak nejsou znevýhodněni, pokud bydlí daleko od jediné budovy národní knihovny, která se v zemi nachází. Göttingenský komplex byl postaven vedle knihovny humanitních věd a dělí se s ní o vstupní předprostor a zároveň je součástí univerzitního kampusu. V této knihovně je téměř 4 miliony svazků z oblasti společenských věd. Celá stavba je rozdělena do pěti hlavních středisek a tak z půdorysu připomíná ruku s pěti prsty. Použité zdroje: Brian Edwards. Knihovny a studijní centra [CD ROM] (ND)

9 9 Inflow - Architektura knihoven S KÝM BOJOVALA CHOBOTNICE? Všichni známe vítěze soutěže o projekt na Národní knihovnu České republiky, ale málokdo zná jeho konkurenty a pořadí projektů, která jsou známa od letošního dubna. Určitě nás těší, že soutěž vyhrál Čech, i když žijící a pracující v Londýně. Teď vám představím prvních 8. míst a následně přiblížím projekt, který mě zaujal nejvíce. 3. místo Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka HŠH architekti, s.r.o. (CZ) 1. místo - VÍTĚZ Jan Kaplicky a spol. FUTURE SYSTEMS (GB) 2. místo Kevin Carmody, Andy Groarke CARMODY CROARKE LTD. (GB) Vizuálně se stavba jeví zdánlivě větší, než skutečně je a celkový dojem je příliš velký a objemný. Chybí průhlednost stavby. 4. místo Tom Wiscombe, Mona Marbach EMERGENT Tom Wiscombe, LLC, (USA) Podle poroty tento návrh nejlépe řeší splynutí s okolní krajinou, ale budova je příliš vysoká. Komplikovaný vztah mezi návštěvníky a dopravou knih. Špatné řešení z hlediska zdravotně-technického.

10 Inflow - Architektura knihoven místo John Reed, Peter Coombe, Jennifer Sage John Reed Architecture, Sage and Coombe Architects, (USA) místo Barbara Holzer & Tristan Kobler Holzer Kober Architekturen GmbH, (CH) Porota je názoru, že stavba nevytváří obraz současné představy o národní knihovně jednotvárná místo Dagmar Richter, DR_D, (DE) Nedostatky ve veřejné části knihovny, ve výpůjční zóně. Ve snaze služby zjednodušit, se staly příliš neprůhlednými místo Michael Viktor Müller a spol. MVMarchitekt + Starkearchitektur, (DE) Porota byla zklamaná nedostatkem detailů představených v návrhu, přezdívali mu bábovka Tento návrh se nejvíce líbil díky jednoduchosti koncepce spojení operačních jednotek. Podrobněji se zabývejme pro zajímavost pouze návrhem, který skončil na třetím místě. Tento návrh knihovny se nejvíce líbil návštěvníkům Klementina, ve kterém byly všechny návrhy vystaveny. Většina se opravdu shodla na tom, co naznala i porota - budova vypadá příliš mohutně. Inspirací návrhu se stalo uspořádání a logická struktura buňky. Střed buňky tvoří databáze dědičných informací = centrální depozitář. Okolo jádra se nachází oblast, která informace třídí, spravuje a předává = administrativní zóna. V rozlehlém prostoru, který obklopuje jádro jsou rozmístěny obsluhované prostory a dílčí provozy. Celý prostor je potom zabalen a chráněn pláštěm.

11 11 Inflow - Architektura knihoven Středem knihovny, tzv. jádrem buňky je depozitář. Okolí jádra tvoří soustava obslužných kanceláří, dílen a laboratoří. Knihovní fondy jsou umístěny v obrovském válci a jejich obsluha je zajišťovaná z kanceláří a dílen, které jsou uspořádány jako prstence navlečené na tomto válci. Zbytek tvoří plochy a prostory pro veřejnost. Vnitřní uspořádání umožňuje přehledně a rychle pracovat jak s depozitářem, tak i s částí pro veřejnost. Přitom zůstávají zachovány jednotlivé funkční úseky provozu. Prostor knihovny je osvětlen transparentním pláštěm knihovny. Čtenář prochází vstupní halou a vchází do prostoru prvního nadzemního podlaží, které je celé přístupné veřejnosti. Tvoří jej víceúčelový a výukový sál, restaurace, kavárna, výstavní sály, prodej publikací a základní informace. Využití těchto místností je v podstatě mnohoúčelové. Přístup do druhého podlaží je možný eskalátorem, nebo výtahem do haly služeb a dále do čítáren a studoven. V prvním a druhém podzemním podlaží najdeme parkování jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky a zajišťování zásobování knihovny. Lehká ocelová konstrukce vejčitého tvaru tvoří nosnou konstrukci pláště stavby. Vícevrstvý fóliový polštář, který umožňuje řízené zastiňování je navržen jako vnitřní vrstva pláště budovy. Možná je škoda, že si tuhle budovu nevybral nikdo jiný pro své záměry, určitě by byla okrasou každého města. (ZP) Použité zdroje:

12 Inflow - Architektura knihoven 12 JAN KAPLICKÝ A JEHO ŽIVOTNÍ DÍLO Jan Kaplický je dnes jeden z nejdiskutovanějších architektů světového významu, ale původem je Čech. Narodil se v Praze 18. dubna roku 1937, byl vychován umělecky zaměřenými rodiči a dětství prožil na Ořechovce. Otec Josef pracoval jako architekt, sochař a malíř, matka Jiřina byla kreslířka. Architektura ho uchvátila už jako malého chlapce, když mu jeho kmotr poslal jeden výtisk amerického časopisu Life magazine. Fascinovala ho technologie nových letadel a moderní architektury, kterou tam uviděl. Kaplický dostudoval Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze v roce 1962 a získal diplom v oboru Architektura. Od roku 1964 pracoval a získával potřebnou praxi v Československu. Ale po příchodu sovětské armády v roce 1968 emigroval do Anglie, respektive do Londýna. Tam se těžce prosazoval, ale díky své fantazii a citu pro architekturu se uplatnil a pracoval ve významných architektonických studiích. V tomto čase se také s Davidem Nixonem podílel na projektu Centre Georges Pompidou v Paříži a v roce 1979 spolu založili firmu Future systems. Po deseti letech Nixon odjel do Ameriky a na jeho místo nastoupila tenkrát 32tiletá Amanda Lavete, která s ním vede firmu dodnes. Jejich úspěchem hned zpočátku byla spolupráce s NASA, díky které získali know how při práce s nejnovějšími technologiemi a materiály. Mezi jeho nejznámější díla patří Lord s Media Center kriketovém stadionu v Londýně, za kterou v roce 1999 získal nejprestižnější cenu, jakou lze v Británii za architekturu dostat - Stirling Prize. Dále Hauer- -King House dokončený v roce 1994 v Londýně, West India Quay Bridge tamtéž, ale o dva roky později, oba projekty samozřejmě oceněné. Amanda Lavete

13 13 Inflow - Architektura knihoven V poslední době zaujal architekt svým projektem a stavbou obchodního centra v Birminghamu - Selfridges building. Tato budova byla návrh na Národní knihovnu Lord s Media Center v Londýně a je považována za snad nejlépe projektovaný obchodní dům v celé Británii, který dostal cenu RIBA Award for Architecture 2004 a mnoho dalších ocenění. Jeho nejnovějším projektem je samozřejmě výstavba Národní knihovny v Praze. Tato kontroverzní budova vyvolala v České republice mnoho ohlasů: některé hlasy říkají, že tato budova je perfektní a krásná, jiným přijde zelená chobotnice ohavná, někomu třeba i nedůstojná funkce Národní knihovny. Ale s její výstavbou se vyskytl další problém: podle pražského primátora Pavla Béma je projekt navrhnutý na nesprávném územním plánu a nikdo dnes neví, co s tím. V současné době se také staví Museum Masseratti za 7 milionů liber pro firmu Ferrari v Itaském městě Modena. Ale Future systems se nezabývá pouze architekturou z jejich nápadů pochází například skleničky, pohovky, lampičky, dokonce i auta, pří-

14 Inflow - Architektura knihoven 14 Jeho poslední osobní ocenění je poměrně čerstvé Vysoké škola umělecko-průmyslová mu udělila Čstný doktorát. Obdržel ho ještě s kolegyní - akademickou malířkou Adrianou Šimotovou v kostele Sv. Anny v Praze. (BV) návrh na Muzeum Maseratti v italské Modenně věsy k autům, autobusy, židle a stoly a to vše s nezaměnitelným a charakteristickým designem. Jeho soukromý život dnes je celkem běžný. Během patnáctiletého vztahu s jeho kolegyní Amandou Lavete se jim narodil syn Josef. Po rozchodu se naštěstí jejich pracovní vztah nenarušil a spolupráce velice úspěšně pokračuje. Jejich synovi nic neschází, jen snad, že si nemůže sáhnout na tatínkovy modely letadel, ze kterých má Jan Kaplický za svůj život takové malé muzeum. Jan Kaplický je levák a za celý žiot, ho nikdo nedokázal přeučit na praváka, tak se jednoduše naučil psát oběma rukama navíc dokáže používat obě ruce zárověň a to se odrazilo na ohromném množství návrhů a rychlosti kreslení. Použité zdroje: Interview s Amandou Lavette - článek Jan Kaplický a jeho Future systems - Speciál televizních novin

15 15 Inflow - Architektura knihoven VÍTĚZNÝ PROJEKT JANA KAPLICKÉHO V PRAZE Téma novostavby Národní knihovny je v poslední době snad až přespříliš často diskutovaným tématem. V tomto článku ovšem nechci rozebírat subjektivní názory na vzhled knihovny, ale představit tento vítězný návrh z vnitřní strany, takříkajíc nahlédnout pod pokličku nebo chcete- li pod chobotnici. Nechť si každý učiní představu, zda by se mu v takové knihovně líbilo či nikoli. Statistické údaje 1) fondy od roku 1801 po současnost 2) prostor pro knihovních jednotek 3) přibližně jednotek ve volném výběru 4) studijních míst, 700 míst k posezení v dalších prostorách 5) 300 knihovníků a dalších pracovníků 4) barvy budou v interiéru přecházet od fialového až po bílou, obdobně jako v přírodě 5) minimalizace hluku díky měkkým materiálům na pokrytí stropu a podlah, obdobný i výběr nábytku Přístup do jednotlivých pater Budova bude fungovat na principu semaforu, který byl začleněn do koncepce nové Národní Knihovny, a byl součástí zadání architektonické soutěže. Jeho barevné schéma vymezuje, které prostory jsou přístupné všem, a které se naopak podrobují různému stupni kontroly. Prvky společné pro všechna podlaží budovy 1) prostor by měl být oživen lesklými sloupy 2) viditelný a srozumitelný navigační systém 3) fondy umístěny ke středu budovy, kde bude méně světla a studijní místa naopak po obvodu

16 Inflow - Architektura knihoven 16 Jejich význam je následující: Zelená: představuje místo setkávání a je otevřené pro všechny Žlutá a Oranžová: znamená mírné omezení vstupu v podobě registrace a kontroly vnášených a vynášených dokumentů, odložení věcí do šatny, oranžové části mohou mít ještě přísnější podmínky řez stavbou Červená: mimořádná bezpečnostní opatření, velmi striktní omezení vstupu, Šedá: vnitřní pracoviště knihovny Modrá: pracoviště externích subjektů Fialová: vnitřní pracoviště knihovny se speciálními podmínkami Barevné vymezení jednotlivých pater: Podzemí: hlavně šedá, mírně i zelená a modrá zóna Úroveň 0: převážně šedá, mírně modrá, fialová a zelená Úroveň 1: převažovat bude zelená, minimum šedé Úroveň 2: hlavně žlutá, minimum šedé Úroveň 3: Specializované studovny: hlavně oranžová, minimum šedé Úroveň 4: Národní konzervační fondy: pouze červená Úroveň 4, 5, 6: Vnitřní pracoviště knihovny: všude šedá, kromě národních konzervačních fondů Úroveň 7, 8: Kavárna OKO: hlavně zelená, minimum modrá Funkce jednotlivých pater: Podzemí: umístěna většina fondů, ve kterých bude vyhledávat robotický systém Úroveň 0 Pódium: parkoviště, správa technologií, pracoviště automatizace Úroveň 1- Ulice: místo setkávání, víceúčelový sál, restaurace, místo pro

17 17 Inflow - Architektura knihoven Úroveň 4,5,6 - Vnitřní pracoviště knihovny: kanceláře, zasedací místnosti, zázemí pro pracovníky Úroveň 7,8 Kavárna OKO: kromě odpočinku bude nabízet i různé kulturní akce, možnost četby nových dokumentů, výhled na Prahu; vstup bude oddělen od provozu knihovny a bude na ní nezávislý. model budovy odpočinek, knihkupectví, informace o knihovně, prodejny, šatny; dále zde bude centrální hala služeb se základními službami a Parlamentní knihovna Úroveň 2- Studijní zóna s volným výběrem: studijní místa se základními potřebami ke studiu, volný výběr, klubovny pro skupinovou práci, výpočetní technika a další služby Úroveň 3 Specializované studovny: studijní místa budou více specializována, zajímavostí je tichá studovna, ve které budou nadstandardní místa pro dlouhodobou vědeckou práci Úroveň 4 Národní konzervační fondy: část archivních sbírek od roku 1801, studovna, nebude poskytovat běžné služby, pracoviště národních konzervačních fondů (BJ) náhled budoucí knihovny ve večerních hodinách Použité zdroje:

18 Inflow - Architektura knihoven 18 Ústřední knihovna Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Podívejte se na jakoukoliv fakultu a v jejích zdech mezi studovnami někde možná najdete knihovnu. Filosofická fakulta je ale jiná - jako jediná má totiž svou knihovnu v samostatné budově. Plastika na dvorku filosofické fakulty Cesta k vybudování centrální fakultní knihovny pro Filozofickou fakultu MU byla dlouhá a strnitá. Přes svazků knih leželo ve skladištích, na chodbách a v pracovnách vyučujících. Ve studovně knihovny bylo pouhých 40 míst a šest počítačů pro studentů. Na jaře roku 1996 se vedení rozhodlo pro novou knihovnu a během roku 1997 se připravovala architektonická soutěž. Soutěžní zadání se řídilo zejména požadavkem umožnit spojení novostavby knihovny s přilehlou budovou E Grohova 9, a umožnit tak přičlenění této budovy ke knihovně. Přihlásilo se 16 firem z ČR a odborná porota v březnu 1998 vybrala návrh architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře z Brna. Realizace začala v roce 2000 a náklady představovaly téměř 73 milionů korun. Slavnostní otevření knihovny proběhlo , kdy byla také ve fakultním parčíku odhalena plastika Michala Gabriela pojmenovaná Kmen. Názory na výslednou stabu jsou rozdílné - odborná veřejnost, architekti a kunsthistorici nešetří chválou, knihovna získala čestné uznání v kategorii Novostavba v soutěži Grand Prix Ale první dojem studentů

19 19 Inflow - Architektura knihoven z budovy bývá většinou rozpačitý. Objevují se přívlastky jako Kontejner, Rákosová chýše či Krematorium. Nová budova knihovny přinesla uživatelům hlavně to kladné. Filosofická fakulta se jako jediná v rámci MU může pochlubit knihovnou v samostatné budově. Volný výběr se rozšířil z 2000 svazků na svazků, provozní doba se prodloužila na 71 hodin týdně, zvýšil se počet počítačů na 80 a studijní místa se rozrostla o 360 míst. Ale žádná mince nemá pouze jednu stranu a tak nesmíme opomenout nedostatky knihovny. Studijní místa se sice rozrostla na úctyhodných 400 míst, ale je to na úkor rozlohy míst. Kupříkladu prostor kolem počítače není dostatečně velký na to, aby se tam studentům vešla i kniha nebo blok na poznámky. K přisvětlení studijních míst slouží lokální světla se kterými se nedá lmanipulovat, čímž se nedokáží přizpůsobit potřebám uživatele. Jako další záporný aspekt vidím absolutní absenci úložných skřínek. Studenti s sebou často nosí velké tašky a batohy a měli by mít možnost si je někde odložit. V knihovně nenajdeme ani dostatek místa pro odpočinek. Pár míst na sezení najdeme v každém patře (s výjimkou přízemí) u schodiště, ale chybí tu menší stolečky a židle jsou nepohodlné. Není zde mnoho soukromí ani klidu, jelikož jste neustále rušeni nově příchozími a procházejícími. Použité zdroje: (MM) - Ústřední knihovna FF MU v Brně prusvitna-kuze-knihovny/ - Článek Stavby, které mění Brno

20 Inflow - Architektura knihoven 20 SEMINÁŘE KNIHOVNA A ARCHITEKTURA V OLOMOUCI Seminář Knihovna a architektura je odborným seminářem, jehož cílem je sblížit knihovnickou a architektonickou veřejnost, a vést k jejich efektivnější spolupráci při rekonstrukcích nebo realizacích nových knihoven. Má přispívat k lepšímu pochopení obou profesí, ukázat obtíže, se kterými se musí potýkat a pomáhat nalézt lepší vzájemné porozumění, které je pro zdařilý výsledek nezbytné. Seminář se koná pravidelně každé dva roky a jeho pořadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. místo konání semináře Kromě toho se zabývá řešením obtíží spjatých s výstavbou, rekonstrukcí nebo užíváním knihoven, které u nás či v zahraničí nastaly. Vytváří tak prostředí spolupráce nikoli rivality, kde se vyzvedávají nejen přednosti jednotlivých staveb, ale upozorňuje se i na to čeho se v budoucnu vyvarovat a jak nelépe postupovat. Skladba programu semináře bývá velmi bohatá, podílí se na ní jak knihovníci, tak architekti, designéři, projektanti a mnozí další odborníci. Příspěvky se snaží upozornit i na to, které inovace se v knihovnách osvědčily, a které naopak způsobují komplikace. Vyzdvihují i nutnost opravdové kooperace, která je u plánování tak významných institucí, jakými jsou knihovny, vskutku nezbytná. Ta by měla v budoucnu probíhat nejen mezi architekty, knihovníky a zadavateli, ale měli by k ní být přizváni i uživatelé knihoven. První ročník s názvem Knihovna a architektura - rizika spolupráce v informační společnosti, se uskutečnil ve dnech září V jednotlivých příspěvcích byly první den představeny novostavby

21 21 Inflow - Architektura knihoven zahraničních knihoven, druhý den pak zrekonstruované knihovny. Ze zahraničních knihoven šlo kupříkladu o Britskou knihovnou v Londýně, Alexandrijskou knihovnu, knihovnu v Paříži, novou Univerzitní knihovnu ve Varšavě a v Brixen-Bressanone. Z českých knihoven byla představena Státní vědecká knihovna v Liberci a Moravská zemská knihovna, z rekonstruovaných pak například Městská knihovna v Praze. Knihovna a architektura- knihovny bez bariér, pod takovým názvem se nesl druhý ročník tohoto semináře, který se konal září Jeho tématem nebyly jen bariéry fyzické, které komplikují vstup a pohyb v knihovně hendikepovaným občanům, ale také překážky, které brání v komunikaci knihovníkům a architektům nebo knihovníkům a čtenářům. Celý seminář pojila snaha nalézt vizi opravdové bezbariérové knihovny. Proběhly zde také prezentace nejnovějších stavebních počinů, jakými byla například rekonstrukce Knihovny Jiřího Mahena v Brně, novostavba Knihovny Univerzity Palackého a knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Třetí seminář, jež se konal ve dnech září 2005 v Olomouci, nesl podtitul Interiéry knihoven. Byla zde představena vize interiéru nové Národní knihovny v Praze, a také realizace nové vídeňské knihovny, která je ceněna nejen odborníky, ale těší se i nebývalému zájmu uživatelů. Nechybělo ani zhodnocení interiéru nových či zrekonstruovaných moravských knihoven. Neméně zajímavé byly i příspěvky týkající se ideálního pracovního místa. Poslední ročník semináře se uskutečnil letos září a byl nazván Knihovna a architektura vnitřní prostředí knihoven. Zabýval se nejvýznamnějšími prvky interiéru, tedy

22 Inflow - Architektura knihoven 22 světlem, zvukem, teplotou a vzduchem, na které bylo nahlíženo z mnoha úhlů. Byla také představena koncepce nízkoenergetických a pasivních domů, která se začíná uplatňovat i u výstavby knihoven. Prezentovány byly tentokráte Městská knihovna Vsetín, knihovna Humboldtovy univerzity v Berlíně a vítězný projekt Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Na semináři vystoupil i architekt Jan Kaplický, který představil svůj projekt Národní knihovny v Praze. (BJ) Informace k jednotlivým ročníkům: Lošťáková, Dana. Mezinárodní konference Knihovna a architektura. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/859>. URN-NBN:cz-ik859. ISSN Brožek, Ivo. Knihovny a architektura Interiéry knihoven. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http:// URN- NBN:cz-ik2015. ISSN Události Škyříková, Alexandra. Informace o semináři Knihovna a architektura Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4395>. URN-NBN:cz-ik4395. ISSN

23 23 Inflow - Architektura knihoven INTERIÉRY KNIHOVEN Ideální knihovna je pohodlné místo, které propojí knihovní fond a technologické vybavení s uživateli a odborným personálem. Význam knihovny by měl být především v tom, že nám poskytne informace, pohodlí i radost ze získávání informací. Proto je pro dobře fungující knihovnu velice důležitý interiér. Interiéry historických knihoven Historické knihovny jsou převážně knihovny klášterní a zámecké. Většinou byly určeny pouze pro úzký okruh čtenářů. Jejich interiéry měly vždy požadavek klidu, nerušenosti, možnost koncentrace a meditace. Interiér knihovny v Drážďanech, zničené při bombardování 1945 Z hlediska dostupnosti, přístupnosti i bezpečnosti byly knihovny dobře řešeny a to díky principu regálů a díky ochozům. Jako bezpečnostní opatření ve tředověkých univerzitních knihovnách používali například přivazování knih k lavicím. Také estetická stránka byla důležitou součástí knihoven a byla spjata se snahou o nejvyšší umělecké a řemeslnické dílo. Velkým přínosem bylo používání pulpitů, dřevěných nakloněných ploch. Chránily oči při dlouhodobém pohledu dolů a tím i před únavou. V dnešní době se bohužel nevyužívají. Interiéry novověkých knihoven Přístup do knihovny byl rozšířen pro širší vrstvy veřejnosti, čímž se z knihoven pomalu vytrácely klid, nerušenost a možnost koncentrace, jako tomu bylo u historických knihoven. S moderní dobou přišla i ergonomie (z řečtiny ergo práce a nomoi přírodní zákony) věda zabývající se vztahy mezi člověkem, prostředím a nástrojem, věda o pracovním prostředí. Rozvíjelo se provedení na základě diskuze s knihovníky. Tento fakt se u nás v poslední době mění. Ve světě probíhají již po mnoho let tvorby projektů v čtyřpartitě kde

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Termín služební cesty: 6. 4. 9. 4. 2016 Místo pobytu: Městské knihovny Herning, Aarhus, Kodaň Účastníci: Mgr. Helena Sedláčková, Bc. Marie Sýkorová, Bc. Anna Pajerská

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně

Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně Hradec Králové, červen 2016 Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín Aby knihovna byla.. kulturní a společenské centrum obce, živá, vyhledávaná a

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

Procházka novostavbou Národní knihovny ČR

Procházka novostavbou Národní knihovny ČR Procházka novostavbou Národní knihovny ČR Bohdana Stoklasová Základní charakteristika stavby vychází z představy moderní, příjemné víceúčelové budovy, která zdaleka nebude určena jen registrovaným čtenářům

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna Národní technická knihovna občasník o výstavbě Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6-Dejvicích http://www.stk.cz/ntk 1Co je Národní technická knihovna? moderní technická knihovna v areálu technických

Více

O B E C N Í D Ů M V R A C O V

O B E C N Í D Ů M V R A C O V OBECNÍ DŮM VRACOV architektonická studie záměru výstavby multifunkčního obecního domu 10/2016 investor: MĚSTO VRACOV autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Město Vracov se dlouhodobě a koncepčně zabývá

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

Odborná exkurze ve Slezské knihovně (Polsko)

Odborná exkurze ve Slezské knihovně (Polsko) Odborná exkurze ve Slezské knihovně (Polsko) Ve čtvrtek 20. 9. 2008 se uskutečnila odborná exkurze pracovníků Knihovny Univerzity Palackého ve Slezské knihovně v Katovicích. Jejím hlavním cílem bylo nejen

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov.

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov. Prostor přístupný* SNACK BAR - BUFET KOLEJE STRAHOV (blok 1) Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 Tel.: 234 678 388 Web: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/snack-bar---bufet GPS: 50.0798025N, 14.3904339E SNACK BAR

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU 1 DOBŘÍŠ INFORMAČNÍ STŘEDISKO INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU Investor: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš Vypracoval: Ing. arch. Jan

Více

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění Moravská zemská knihovna očima veřejnosti Výsledky průzkumu veřejného mínění 201 4 Hypotéza č. 1 Většina lidí v Brně vůbec neví o existenci MZK. Většina respondentů (83,3 %) odpověděla, že o M ZK (M oravské

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům

Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům zajišťuje dokonalý přehled o celém objektu. Projekt

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

kabinety větší, jelikož slouží zároveň jako sklad pomůcek pro daný předmět.

kabinety větší, jelikož slouží zároveň jako sklad pomůcek pro daný předmět. Hlavní řeka protekajicí Ostravou - řeka Ostravice vytváří hranici mezi městem a krajinou. Ta by však neměla být bariérou, naopak by měla vytvářet jakousi bránu do krajiny. Dnes je tomu spíše naopak. Z

Více

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek součástí pivovaru. Poté se stal

Více

MYSLENÍ NOV. MOVEO Glas. Dverní technika. Automatika. Kování na sklo. Záchranné a únikové cesty. Posuvné delicí stěny

MYSLENÍ NOV. MOVEO Glas. Dverní technika. Automatika. Kování na sklo. Záchranné a únikové cesty. Posuvné delicí stěny Dverní technika Automatika MOVEO Glas WN 053 532 51532, CZ, 5, BD, 01/09, změny vyhrazeny. Kování na sklo Záchranné a únikové cesty Posuvné delicí stěny DORMA dveřní technika ČR, s. r. o Vinohradská 184

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Menší část prostorů Rektorátu se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) v blízkosti hlavního vstupu. Většina kanceláří a místností se nachází ve 2. NP.

Menší část prostorů Rektorátu se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) v blízkosti hlavního vstupu. Většina kanceláří a místností se nachází ve 2. NP. Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný* REKTORÁT ČVUT (RČVUT) Zikova 4, 166 36 Praha 6 Dejvice Tel.: nutno vyhledat na níže uvedeném webu dle pracoviště Web: http://www.cvut.cz/cs/uz/rektorat GPS: 50

Více

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Miluše Faitová Zuzana Hájková, SVK České Budějovice Západočeský regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků začal v roce 1997 pořádat školení k

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Úvod: Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem navštívil 29. května 2015. Knihovna se nachází v Praze poblíž stanice metra Staroměstská. Její adresa

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne STAVEBNÍ PROGRAM PRO OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU Dne 5.6.2013 OBSAH KOMENTÁŘ KE STAVEBNÍMU PROGRAMU str. 2-4 STAVEBNÍ PROGRAM str. 5-8 PLOŠNÉ, OBJEMOVÉ

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost Tisková zpráva Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost V Praze, dne 24. května 2013 Žižkovská televizní věž prošla kompletní a náročnou rekonstrukcí, která začala koncem roku 2011 a jejíž první etapa

Více

NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 JAKO FILMOVÉ LOKACE NADPIS PREZENTACE

NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 JAKO FILMOVÉ LOKACE NADPIS PREZENTACE NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 NADPIS JAKO FILMOVÉ LOKACE PREZENTACE DEPO2015 VE VZTAHU K PLZNI A OKOLÍ KREATIVNÍ ZÓNA DEPO2015 industriální zóna DEPO2015 je bývalé depo dopravních podniků. Zachována je původní

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

INTERIER. GSPublisherEngine

INTERIER. GSPublisherEngine INTERIER 950 950 950 206,48 m 2 9,49 m 2 24,39 m 2 10,97 m 2 15,59 m 2 83,14 m 2 106,03 m 2 229,74 m 2 50,26 m 2 NÁKLADNÍ VÝTAH WC ženy B 120 B 104 A 112 A 114 3,70 m2 B 105 SCHODIŠTĚ B1 B 113 SCHODIŠTĚ

Více

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990 PORTFOLIO * 0 00/00 PORTRÉTY - TUŽKA LETNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ ZIMNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE ATELIÉR KALIVODA - KUBAL. ABSTRAKTNÍ PRÁCE NA TÉMA CENTRUM.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS Ateliér grafického designu 1 Studio of Graphic Design 1 Archiv Bienále Brno Archive Biennal of

Více

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Kaplička na Uhelné Podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Pro Městský úřad v Hrádku nad Nisou Z pověření Osadního výboru Uhelná Vypracoval Daniel Gabryš Uhelná 44 Str. 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Objekt částečně přístupný*

Objekt částečně přístupný* Objekt částečně přístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) DEJVICKÁ KOLEJ Zikova 538/19, 166 00 Praha 6 - Dejvice Tel.: 224 310 583-86 Web: http://www.suz.cvut.cz/koleje/dejvicka-kolej GPS: 50 6'6.732"N,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN NÁVRH INTERIÉRU KAVÁRNY DESIGN OF COFFEE HOUSE

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně

1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně Knihovna UTB 1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně 15. 4. 1969 Fakulta technologická studijní obor Technologie

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Termín: 15. 6. 17. 7. 2015 Instituce, místo pobytu na stáži: Univerzitná knižnica

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

NÁVRH STUDIE NÁMĚSTÍ MÍRU VE SMIŘICÍCH

NÁVRH STUDIE NÁMĚSTÍ MÍRU VE SMIŘICÍCH Zadavatel: Zhotovitel: Město Smiřice OK ZAHRADY s.r.o. Palackého 106 Jos. Jungmanna 1735 Smiřice Nový Bydžov 503 03 504 01 NÁVRH STUDIE NÁMĚSTÍ MÍRU VE SMIŘICÍCH Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. Hana Josefiová

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE Pracovní listy k úvodní lekci SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru Druhá

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. THERMATEX Varioline Podhled v novém světle. vytváří atmosféru. knallf

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. THERMATEX Varioline Podhled v novém světle. vytváří atmosféru. knallf PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci THERMATEX Varioline Podhled v novém světle vytváří atmosféru / knallf Dobrá moderní architektura se vyznačuje snahou o vytvoření takového pracovního a životního

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více