ARCHITEKTURA KNIHOVEN. Příloha e-zinu Inflow 1.ročník, 2008 číslo 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKTURA KNIHOVEN. Příloha e-zinu Inflow 1.ročník, 2008 číslo 4"

Transkript

1 ARCHITEKTURA KNIHOVEN Příloha e-zinu Inflow 1.ročník, 2008 číslo 4

2 Inflow - Architektura knihoven OBSAH: Úvodní slovo Antické knihovny Národní knihovny ve světě S kým bojovala chobotnice? Jan Kaplický a jeho životní díla Představení vítězného projektu Jana Kaplického v Praze Ústřední knihovna FF MU Semináře Knihovna a architektura v Olomouci Interiéry knihoven Anketa Úvaha Zábava

3 3 Inflow - Architektura knihoven Vážení čtenáři časopisu Inflow, Dovolte mi říct pár slov o tom, jak vznikalo toto malé číslo: Zaujal nás rozruch kolem Národní knihovny a jejího architekta Jana Kaplického, a tak jsme se rozhodli toto téma rozšířit v dnešních dnech je poměrně aktuální a všichni víme, o čem je řeč. V tomto čísle se seznámíte například s dalšími návrhy na Národní knihovnu, zjistíte pár zajímavostí o Janu Kaplickém a firmě Future systems. Dále se společně podíváme na další obdivuhodné knihovny celého světa a na jeden seminář pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci, který se zabývá přímo architekturou knihoven. To je jen náznak toho, co Vás v tomto čísle čeká... Příjemné počtení přeje za celou redakci šéfredaktorka Bára Vostatková

4 Inflow - Architektura knihoven 4 ANTICKÉ KNIHOVNY Knihovny se stavěly tak, že jejich okna byla obrácena na východ, proto v čítárnách bylo v ranní době, kdy Římané nejvíce četli, dobré osvětlení. Knihovny byly budovány v blízkosti chrámů i přímo v nich, při lázních, v palácích a v domech bohatých lidí. Díla napsaná na papyru a pergamenu se dělila na řecká a latinská a na regálech se rozdělovala podle vědních oborů: zeměpis, lékařství, dějiny a filozofie; zvláštní místo bylo určeno pro poezii. V Římě se objevila i určitá specializace knihoven, např. v jedné z Augustových knihoven se uchovávala díla starých latinských autorů, v knihovně Vespasianově byly převážně gramatické knihy. V Ulpii byly nalezeny různé vzácnosti - rukopisy psané na plátně, knihy ze slonové kosti apod. Dochovaly se dokonce doklady o tom, že rukopisy se v římských knihovnách půjčovaly i domů. Slibný vývoj knihoven v antické době byl však bohužel zastaven častými válkami. Knihovny byly také často ničeny velkými požáry nebo přírodními katastrofami. Z původních 3000 řeckých tragédií a komedií se dochovalo pouze několik desítek. Texty knih římských autorů známe převážně z opisů. TRAIANOVA KNIHOVNA Nejznamenitější římskou knihovnou, která přežila jiné, byla knihovna založená císařem Traianem na počátku 2. století a nazývala se Ulpia. Byla postavena při Caesarově chrámu na Traianově náměstí. Dochovaly se pouze její zbytky. Měla 2 sály, které obsahovaly rovněž řeckou i latinskou literaturu. Byly tu uloženy státní dokumenty, rozhodnutí římského senátu, císařské výnosy aj. Stejně jako v Řecku, se i v Římě knihovny nacházely v rozlehlých a nákladných stavbách z mramoru, reprezentující římskou kulturu a moc a bohatství Traianova knihovna

5 5 Inflow - Architektura knihoven římského státu. Zvenčí i zevnitř byly zdobeny sochami a bustami nejvýznamnějších vědců, spisovatelů nebo bohů, kteří měli vztah k vědě, literatuře a umění. KNIHOVNA V NINIVE V 7. století př. n. l. nechal asyrský král Aššurbanipal vybudovat velkou knihovnu v tehdejším hlavním městě Asyrské říše Ninive, která byla zároveň první systematicky tříděnou knihovnou. Paradoxem zůstává fakt, že Aššurbanipal neuměl číst a texty si nechával předčítat. Knihovna v Ninive nebyla veřejně přístupná, neboť nebyl nikdo, kdo by chodil číst. Celkový počet dochovaných tabulek a fragmentů je přes Aby vybudoval tak rozsáhlou knihovnu s tolika tabulkami, tak se nezřídka stávalo, že si literaturu nechal dovážet jako válečnou kořist. Dal vyplenit babylonské chrámy a tabulky převést do Ninive a pořizoval jejich opisy. Aššurbanipalova knihovna byla rozdělena na dvě části: státní archiv a vlastní knihovnu. Státní archiv obsahoval smlouvy, diplomatickou a správní korespondenci, královské letopisy, harémové výnosy, právní listiny, astrologické zprávy a dotazy k bohu Slunce. Vlastní knihovna se skládala asi z 5000 tabulek a obsahovala: eposy, mýty, bajky, přísloví, literární a kultovní texty (hymny, modlitby, zaklínadla, rituály, věštby), královské nápisy, matematické, astronomické, lékařské, ekonomické gramatické a historické tabulky. Nejznámější zachovaný text je Epos o Gilgamešovi a babylonská pověst o potopě světa. (ND) brána do města Ninive po rekonstrukci Použité zdroje

6 Inflow - Architektura knihoven 6 NÁRODNÍ KNIHOVNY VE SVĚTĚ Vposlední době je v České republice mezi knihovníky a veřejností velmi diskutovaná nová budova Národní knihovny architekta Jana Kaplického. Pojďme si ukázat, jaké nové národní knihovny mají postaveny ve světě. V národních knihovnách jsou uloženy všechny knihy, které v dané zemi vycházely a vycházejí, proto národní knihovny potřebují velké plochy skladů pro ukládání knih. Každým rokem se tak sbírka národních knihoven zvětšuje a prostoru ubývá. Národní knihovny zodpovídají za shromažďování a uchovávání národního literárního dědictví. Na rozdíl od krajských a menších knihoven dostávají tzv. povinný výtisk každé knihy, která v dané zemi vyjde. Také skladují unikátní a cenné sbírky, mapy, svitky, fotografie. Každá sbírka má jiné požadavky na skladovací podmínky (vlhkost, teplota, tma ) S ohledem na všechny tyto skutečnosti musí architekti knihoven vyprojektovat takovou budovu, která bude splňovat všechny požadavky na skladování, které sbírky vyžadují. Většinou bývají sbírky a ostatní knihy, které nejsou k dispozici ve volném výběru, naleznete je v depozitářích. Ty bývají buď v suterénu nebo ve věžových stavbách. Národní knihovny jsou většinou architektonicky velmi zajímavé nejen navenek, ale i jejich interiér musí mít přesný řád. Jelikož knihy se v národních knihovnách nepůjčují domů, ale pouze do studoven a čítáren, musí mít knihovny velkou kapacitu studijních míst. Čtenáři si tak potřebné materiály musí buď opisovat nebo kopírovat. FRANCOUZSKÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA Architekt: Dominique Perrault Koncepce francouzské národní knihovny je prostá: čtyři rohové věže s kancelářemi a sklady knih postavené na nárožích úzké podnože, v níž jsou umístěny veřejné čítárny.

7 7 Inflow - Architektura knihoven Tyto rohové věže ve tvaru otevřené knihy se nazývají: Dům času, Dům beletrie, Dům čísel, Dům zákonů. Knihovna je z velké části prosklená - venkovní obvodový plášť i vnitřní příčky. Čítárny hlavních oborů (filozofie, právo, literatura, přírodní vědy, umění a historie) jsou v horním patře budovy, prostory pro vědeckou práci a zvláštní sbírky se nacházejí pod nimi. Knihovna obsahuje přes 8 miliónů tištěných svazků a podobný počet obrazových materiálů, map, smluv, které tvoří jednotlivé specializované sbírky. Depozitáře jsou umístěny právě ve čtyřech věžích a do studovny se musí podle objednávek čtenáře dovážet. I přes pomoc elektronických automatických vozíků trvá tato dodávká zhruba jednu hodinu, než se požadovaný titul ke čtenáři dostane (automatizovaný systém měří 8 km). JIHOAFRICKÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA, KAPSKÉ MĚSTO Architekt: W. H. Kohler Jihoafrická národní knihovna vznikla v roce 1860 a zrekonstruována byla v roce Mezitím prošla opakovaným rozšiřováním, budováním nových křídel a samostatných přístaveb, které jsou v blízkosti hlavní budovy. Tyto dodatečné stavby slouží především jako sklady pro nepříliš využívané sbírky a dokumenty. V této poměrně mladé knihovně jsou uchovávány i dokumenty, které se týkají celého afrického kontinentu. Knihovna shromažďovala zakázané dokumenty i v době apartheidy. BRITSKÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA, LONDÝN Architekt: Colin St John Wilson and Partners Britská knihovna je jedna z největších na světě. Obsahuje více než 150 miliónů různých položek a ročně se rozrůstá o dalších asi 3 miliony dokumentů. Architekti tak stáli před složitým úkolem vyprojektovat budovu tak velkou, aby za 50 let nemuseli nechat vystavět novou pro nedostatek místa. Navrhli velkou stavbu, která má kromě prostoru pro sbírky také 3 výstavní

8 Inflow - Architektura knihoven 8 galerie, přednáškové sály, konferenční centrum, knihkupectví, restauraci a kavárny. NĚMECKÁ NÁRODNÍ KNIHOV- NA V GÖTTINGENU Architekt: Gerber a Partner V Německu není národní knihovna institucí soustředěnou do jediné budovy. Sbírky jsou roztroušeny mezi různými knihovnami, které jsou veřejnosti přístupné. Tento systém má své výhody. Fond je spravedlivě rozdělen po celé zemi a jsou tak dostupné pro všechny obyvatele. Lidé tak nejsou znevýhodněni, pokud bydlí daleko od jediné budovy národní knihovny, která se v zemi nachází. Göttingenský komplex byl postaven vedle knihovny humanitních věd a dělí se s ní o vstupní předprostor a zároveň je součástí univerzitního kampusu. V této knihovně je téměř 4 miliony svazků z oblasti společenských věd. Celá stavba je rozdělena do pěti hlavních středisek a tak z půdorysu připomíná ruku s pěti prsty. Použité zdroje: Brian Edwards. Knihovny a studijní centra [CD ROM] (ND)

9 9 Inflow - Architektura knihoven S KÝM BOJOVALA CHOBOTNICE? Všichni známe vítěze soutěže o projekt na Národní knihovnu České republiky, ale málokdo zná jeho konkurenty a pořadí projektů, která jsou známa od letošního dubna. Určitě nás těší, že soutěž vyhrál Čech, i když žijící a pracující v Londýně. Teď vám představím prvních 8. míst a následně přiblížím projekt, který mě zaujal nejvíce. 3. místo Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka HŠH architekti, s.r.o. (CZ) 1. místo - VÍTĚZ Jan Kaplicky a spol. FUTURE SYSTEMS (GB) 2. místo Kevin Carmody, Andy Groarke CARMODY CROARKE LTD. (GB) Vizuálně se stavba jeví zdánlivě větší, než skutečně je a celkový dojem je příliš velký a objemný. Chybí průhlednost stavby. 4. místo Tom Wiscombe, Mona Marbach EMERGENT Tom Wiscombe, LLC, (USA) Podle poroty tento návrh nejlépe řeší splynutí s okolní krajinou, ale budova je příliš vysoká. Komplikovaný vztah mezi návštěvníky a dopravou knih. Špatné řešení z hlediska zdravotně-technického.

10 Inflow - Architektura knihoven místo John Reed, Peter Coombe, Jennifer Sage John Reed Architecture, Sage and Coombe Architects, (USA) místo Barbara Holzer & Tristan Kobler Holzer Kober Architekturen GmbH, (CH) Porota je názoru, že stavba nevytváří obraz současné představy o národní knihovně jednotvárná místo Dagmar Richter, DR_D, (DE) Nedostatky ve veřejné části knihovny, ve výpůjční zóně. Ve snaze služby zjednodušit, se staly příliš neprůhlednými místo Michael Viktor Müller a spol. MVMarchitekt + Starkearchitektur, (DE) Porota byla zklamaná nedostatkem detailů představených v návrhu, přezdívali mu bábovka Tento návrh se nejvíce líbil díky jednoduchosti koncepce spojení operačních jednotek. Podrobněji se zabývejme pro zajímavost pouze návrhem, který skončil na třetím místě. Tento návrh knihovny se nejvíce líbil návštěvníkům Klementina, ve kterém byly všechny návrhy vystaveny. Většina se opravdu shodla na tom, co naznala i porota - budova vypadá příliš mohutně. Inspirací návrhu se stalo uspořádání a logická struktura buňky. Střed buňky tvoří databáze dědičných informací = centrální depozitář. Okolo jádra se nachází oblast, která informace třídí, spravuje a předává = administrativní zóna. V rozlehlém prostoru, který obklopuje jádro jsou rozmístěny obsluhované prostory a dílčí provozy. Celý prostor je potom zabalen a chráněn pláštěm.

11 11 Inflow - Architektura knihoven Středem knihovny, tzv. jádrem buňky je depozitář. Okolí jádra tvoří soustava obslužných kanceláří, dílen a laboratoří. Knihovní fondy jsou umístěny v obrovském válci a jejich obsluha je zajišťovaná z kanceláří a dílen, které jsou uspořádány jako prstence navlečené na tomto válci. Zbytek tvoří plochy a prostory pro veřejnost. Vnitřní uspořádání umožňuje přehledně a rychle pracovat jak s depozitářem, tak i s částí pro veřejnost. Přitom zůstávají zachovány jednotlivé funkční úseky provozu. Prostor knihovny je osvětlen transparentním pláštěm knihovny. Čtenář prochází vstupní halou a vchází do prostoru prvního nadzemního podlaží, které je celé přístupné veřejnosti. Tvoří jej víceúčelový a výukový sál, restaurace, kavárna, výstavní sály, prodej publikací a základní informace. Využití těchto místností je v podstatě mnohoúčelové. Přístup do druhého podlaží je možný eskalátorem, nebo výtahem do haly služeb a dále do čítáren a studoven. V prvním a druhém podzemním podlaží najdeme parkování jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky a zajišťování zásobování knihovny. Lehká ocelová konstrukce vejčitého tvaru tvoří nosnou konstrukci pláště stavby. Vícevrstvý fóliový polštář, který umožňuje řízené zastiňování je navržen jako vnitřní vrstva pláště budovy. Možná je škoda, že si tuhle budovu nevybral nikdo jiný pro své záměry, určitě by byla okrasou každého města. (ZP) Použité zdroje:

12 Inflow - Architektura knihoven 12 JAN KAPLICKÝ A JEHO ŽIVOTNÍ DÍLO Jan Kaplický je dnes jeden z nejdiskutovanějších architektů světového významu, ale původem je Čech. Narodil se v Praze 18. dubna roku 1937, byl vychován umělecky zaměřenými rodiči a dětství prožil na Ořechovce. Otec Josef pracoval jako architekt, sochař a malíř, matka Jiřina byla kreslířka. Architektura ho uchvátila už jako malého chlapce, když mu jeho kmotr poslal jeden výtisk amerického časopisu Life magazine. Fascinovala ho technologie nových letadel a moderní architektury, kterou tam uviděl. Kaplický dostudoval Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze v roce 1962 a získal diplom v oboru Architektura. Od roku 1964 pracoval a získával potřebnou praxi v Československu. Ale po příchodu sovětské armády v roce 1968 emigroval do Anglie, respektive do Londýna. Tam se těžce prosazoval, ale díky své fantazii a citu pro architekturu se uplatnil a pracoval ve významných architektonických studiích. V tomto čase se také s Davidem Nixonem podílel na projektu Centre Georges Pompidou v Paříži a v roce 1979 spolu založili firmu Future systems. Po deseti letech Nixon odjel do Ameriky a na jeho místo nastoupila tenkrát 32tiletá Amanda Lavete, která s ním vede firmu dodnes. Jejich úspěchem hned zpočátku byla spolupráce s NASA, díky které získali know how při práce s nejnovějšími technologiemi a materiály. Mezi jeho nejznámější díla patří Lord s Media Center kriketovém stadionu v Londýně, za kterou v roce 1999 získal nejprestižnější cenu, jakou lze v Británii za architekturu dostat - Stirling Prize. Dále Hauer- -King House dokončený v roce 1994 v Londýně, West India Quay Bridge tamtéž, ale o dva roky později, oba projekty samozřejmě oceněné. Amanda Lavete

13 13 Inflow - Architektura knihoven V poslední době zaujal architekt svým projektem a stavbou obchodního centra v Birminghamu - Selfridges building. Tato budova byla návrh na Národní knihovnu Lord s Media Center v Londýně a je považována za snad nejlépe projektovaný obchodní dům v celé Británii, který dostal cenu RIBA Award for Architecture 2004 a mnoho dalších ocenění. Jeho nejnovějším projektem je samozřejmě výstavba Národní knihovny v Praze. Tato kontroverzní budova vyvolala v České republice mnoho ohlasů: některé hlasy říkají, že tato budova je perfektní a krásná, jiným přijde zelená chobotnice ohavná, někomu třeba i nedůstojná funkce Národní knihovny. Ale s její výstavbou se vyskytl další problém: podle pražského primátora Pavla Béma je projekt navrhnutý na nesprávném územním plánu a nikdo dnes neví, co s tím. V současné době se také staví Museum Masseratti za 7 milionů liber pro firmu Ferrari v Itaském městě Modena. Ale Future systems se nezabývá pouze architekturou z jejich nápadů pochází například skleničky, pohovky, lampičky, dokonce i auta, pří-

14 Inflow - Architektura knihoven 14 Jeho poslední osobní ocenění je poměrně čerstvé Vysoké škola umělecko-průmyslová mu udělila Čstný doktorát. Obdržel ho ještě s kolegyní - akademickou malířkou Adrianou Šimotovou v kostele Sv. Anny v Praze. (BV) návrh na Muzeum Maseratti v italské Modenně věsy k autům, autobusy, židle a stoly a to vše s nezaměnitelným a charakteristickým designem. Jeho soukromý život dnes je celkem běžný. Během patnáctiletého vztahu s jeho kolegyní Amandou Lavete se jim narodil syn Josef. Po rozchodu se naštěstí jejich pracovní vztah nenarušil a spolupráce velice úspěšně pokračuje. Jejich synovi nic neschází, jen snad, že si nemůže sáhnout na tatínkovy modely letadel, ze kterých má Jan Kaplický za svůj život takové malé muzeum. Jan Kaplický je levák a za celý žiot, ho nikdo nedokázal přeučit na praváka, tak se jednoduše naučil psát oběma rukama navíc dokáže používat obě ruce zárověň a to se odrazilo na ohromném množství návrhů a rychlosti kreslení. Použité zdroje: Interview s Amandou Lavette - článek Jan Kaplický a jeho Future systems - Speciál televizních novin

15 15 Inflow - Architektura knihoven VÍTĚZNÝ PROJEKT JANA KAPLICKÉHO V PRAZE Téma novostavby Národní knihovny je v poslední době snad až přespříliš často diskutovaným tématem. V tomto článku ovšem nechci rozebírat subjektivní názory na vzhled knihovny, ale představit tento vítězný návrh z vnitřní strany, takříkajíc nahlédnout pod pokličku nebo chcete- li pod chobotnici. Nechť si každý učiní představu, zda by se mu v takové knihovně líbilo či nikoli. Statistické údaje 1) fondy od roku 1801 po současnost 2) prostor pro knihovních jednotek 3) přibližně jednotek ve volném výběru 4) studijních míst, 700 míst k posezení v dalších prostorách 5) 300 knihovníků a dalších pracovníků 4) barvy budou v interiéru přecházet od fialového až po bílou, obdobně jako v přírodě 5) minimalizace hluku díky měkkým materiálům na pokrytí stropu a podlah, obdobný i výběr nábytku Přístup do jednotlivých pater Budova bude fungovat na principu semaforu, který byl začleněn do koncepce nové Národní Knihovny, a byl součástí zadání architektonické soutěže. Jeho barevné schéma vymezuje, které prostory jsou přístupné všem, a které se naopak podrobují různému stupni kontroly. Prvky společné pro všechna podlaží budovy 1) prostor by měl být oživen lesklými sloupy 2) viditelný a srozumitelný navigační systém 3) fondy umístěny ke středu budovy, kde bude méně světla a studijní místa naopak po obvodu

16 Inflow - Architektura knihoven 16 Jejich význam je následující: Zelená: představuje místo setkávání a je otevřené pro všechny Žlutá a Oranžová: znamená mírné omezení vstupu v podobě registrace a kontroly vnášených a vynášených dokumentů, odložení věcí do šatny, oranžové části mohou mít ještě přísnější podmínky řez stavbou Červená: mimořádná bezpečnostní opatření, velmi striktní omezení vstupu, Šedá: vnitřní pracoviště knihovny Modrá: pracoviště externích subjektů Fialová: vnitřní pracoviště knihovny se speciálními podmínkami Barevné vymezení jednotlivých pater: Podzemí: hlavně šedá, mírně i zelená a modrá zóna Úroveň 0: převážně šedá, mírně modrá, fialová a zelená Úroveň 1: převažovat bude zelená, minimum šedé Úroveň 2: hlavně žlutá, minimum šedé Úroveň 3: Specializované studovny: hlavně oranžová, minimum šedé Úroveň 4: Národní konzervační fondy: pouze červená Úroveň 4, 5, 6: Vnitřní pracoviště knihovny: všude šedá, kromě národních konzervačních fondů Úroveň 7, 8: Kavárna OKO: hlavně zelená, minimum modrá Funkce jednotlivých pater: Podzemí: umístěna většina fondů, ve kterých bude vyhledávat robotický systém Úroveň 0 Pódium: parkoviště, správa technologií, pracoviště automatizace Úroveň 1- Ulice: místo setkávání, víceúčelový sál, restaurace, místo pro

17 17 Inflow - Architektura knihoven Úroveň 4,5,6 - Vnitřní pracoviště knihovny: kanceláře, zasedací místnosti, zázemí pro pracovníky Úroveň 7,8 Kavárna OKO: kromě odpočinku bude nabízet i různé kulturní akce, možnost četby nových dokumentů, výhled na Prahu; vstup bude oddělen od provozu knihovny a bude na ní nezávislý. model budovy odpočinek, knihkupectví, informace o knihovně, prodejny, šatny; dále zde bude centrální hala služeb se základními službami a Parlamentní knihovna Úroveň 2- Studijní zóna s volným výběrem: studijní místa se základními potřebami ke studiu, volný výběr, klubovny pro skupinovou práci, výpočetní technika a další služby Úroveň 3 Specializované studovny: studijní místa budou více specializována, zajímavostí je tichá studovna, ve které budou nadstandardní místa pro dlouhodobou vědeckou práci Úroveň 4 Národní konzervační fondy: část archivních sbírek od roku 1801, studovna, nebude poskytovat běžné služby, pracoviště národních konzervačních fondů (BJ) náhled budoucí knihovny ve večerních hodinách Použité zdroje:

18 Inflow - Architektura knihoven 18 Ústřední knihovna Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Podívejte se na jakoukoliv fakultu a v jejích zdech mezi studovnami někde možná najdete knihovnu. Filosofická fakulta je ale jiná - jako jediná má totiž svou knihovnu v samostatné budově. Plastika na dvorku filosofické fakulty Cesta k vybudování centrální fakultní knihovny pro Filozofickou fakultu MU byla dlouhá a strnitá. Přes svazků knih leželo ve skladištích, na chodbách a v pracovnách vyučujících. Ve studovně knihovny bylo pouhých 40 míst a šest počítačů pro studentů. Na jaře roku 1996 se vedení rozhodlo pro novou knihovnu a během roku 1997 se připravovala architektonická soutěž. Soutěžní zadání se řídilo zejména požadavkem umožnit spojení novostavby knihovny s přilehlou budovou E Grohova 9, a umožnit tak přičlenění této budovy ke knihovně. Přihlásilo se 16 firem z ČR a odborná porota v březnu 1998 vybrala návrh architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře z Brna. Realizace začala v roce 2000 a náklady představovaly téměř 73 milionů korun. Slavnostní otevření knihovny proběhlo , kdy byla také ve fakultním parčíku odhalena plastika Michala Gabriela pojmenovaná Kmen. Názory na výslednou stabu jsou rozdílné - odborná veřejnost, architekti a kunsthistorici nešetří chválou, knihovna získala čestné uznání v kategorii Novostavba v soutěži Grand Prix Ale první dojem studentů

19 19 Inflow - Architektura knihoven z budovy bývá většinou rozpačitý. Objevují se přívlastky jako Kontejner, Rákosová chýše či Krematorium. Nová budova knihovny přinesla uživatelům hlavně to kladné. Filosofická fakulta se jako jediná v rámci MU může pochlubit knihovnou v samostatné budově. Volný výběr se rozšířil z 2000 svazků na svazků, provozní doba se prodloužila na 71 hodin týdně, zvýšil se počet počítačů na 80 a studijní místa se rozrostla o 360 míst. Ale žádná mince nemá pouze jednu stranu a tak nesmíme opomenout nedostatky knihovny. Studijní místa se sice rozrostla na úctyhodných 400 míst, ale je to na úkor rozlohy míst. Kupříkladu prostor kolem počítače není dostatečně velký na to, aby se tam studentům vešla i kniha nebo blok na poznámky. K přisvětlení studijních míst slouží lokální světla se kterými se nedá lmanipulovat, čímž se nedokáží přizpůsobit potřebám uživatele. Jako další záporný aspekt vidím absolutní absenci úložných skřínek. Studenti s sebou často nosí velké tašky a batohy a měli by mít možnost si je někde odložit. V knihovně nenajdeme ani dostatek místa pro odpočinek. Pár míst na sezení najdeme v každém patře (s výjimkou přízemí) u schodiště, ale chybí tu menší stolečky a židle jsou nepohodlné. Není zde mnoho soukromí ani klidu, jelikož jste neustále rušeni nově příchozími a procházejícími. Použité zdroje: (MM) - Ústřední knihovna FF MU v Brně prusvitna-kuze-knihovny/ - Článek Stavby, které mění Brno

20 Inflow - Architektura knihoven 20 SEMINÁŘE KNIHOVNA A ARCHITEKTURA V OLOMOUCI Seminář Knihovna a architektura je odborným seminářem, jehož cílem je sblížit knihovnickou a architektonickou veřejnost, a vést k jejich efektivnější spolupráci při rekonstrukcích nebo realizacích nových knihoven. Má přispívat k lepšímu pochopení obou profesí, ukázat obtíže, se kterými se musí potýkat a pomáhat nalézt lepší vzájemné porozumění, které je pro zdařilý výsledek nezbytné. Seminář se koná pravidelně každé dva roky a jeho pořadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. místo konání semináře Kromě toho se zabývá řešením obtíží spjatých s výstavbou, rekonstrukcí nebo užíváním knihoven, které u nás či v zahraničí nastaly. Vytváří tak prostředí spolupráce nikoli rivality, kde se vyzvedávají nejen přednosti jednotlivých staveb, ale upozorňuje se i na to čeho se v budoucnu vyvarovat a jak nelépe postupovat. Skladba programu semináře bývá velmi bohatá, podílí se na ní jak knihovníci, tak architekti, designéři, projektanti a mnozí další odborníci. Příspěvky se snaží upozornit i na to, které inovace se v knihovnách osvědčily, a které naopak způsobují komplikace. Vyzdvihují i nutnost opravdové kooperace, která je u plánování tak významných institucí, jakými jsou knihovny, vskutku nezbytná. Ta by měla v budoucnu probíhat nejen mezi architekty, knihovníky a zadavateli, ale měli by k ní být přizváni i uživatelé knihoven. První ročník s názvem Knihovna a architektura - rizika spolupráce v informační společnosti, se uskutečnil ve dnech září V jednotlivých příspěvcích byly první den představeny novostavby

21 21 Inflow - Architektura knihoven zahraničních knihoven, druhý den pak zrekonstruované knihovny. Ze zahraničních knihoven šlo kupříkladu o Britskou knihovnou v Londýně, Alexandrijskou knihovnu, knihovnu v Paříži, novou Univerzitní knihovnu ve Varšavě a v Brixen-Bressanone. Z českých knihoven byla představena Státní vědecká knihovna v Liberci a Moravská zemská knihovna, z rekonstruovaných pak například Městská knihovna v Praze. Knihovna a architektura- knihovny bez bariér, pod takovým názvem se nesl druhý ročník tohoto semináře, který se konal září Jeho tématem nebyly jen bariéry fyzické, které komplikují vstup a pohyb v knihovně hendikepovaným občanům, ale také překážky, které brání v komunikaci knihovníkům a architektům nebo knihovníkům a čtenářům. Celý seminář pojila snaha nalézt vizi opravdové bezbariérové knihovny. Proběhly zde také prezentace nejnovějších stavebních počinů, jakými byla například rekonstrukce Knihovny Jiřího Mahena v Brně, novostavba Knihovny Univerzity Palackého a knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Třetí seminář, jež se konal ve dnech září 2005 v Olomouci, nesl podtitul Interiéry knihoven. Byla zde představena vize interiéru nové Národní knihovny v Praze, a také realizace nové vídeňské knihovny, která je ceněna nejen odborníky, ale těší se i nebývalému zájmu uživatelů. Nechybělo ani zhodnocení interiéru nových či zrekonstruovaných moravských knihoven. Neméně zajímavé byly i příspěvky týkající se ideálního pracovního místa. Poslední ročník semináře se uskutečnil letos září a byl nazván Knihovna a architektura vnitřní prostředí knihoven. Zabýval se nejvýznamnějšími prvky interiéru, tedy

22 Inflow - Architektura knihoven 22 světlem, zvukem, teplotou a vzduchem, na které bylo nahlíženo z mnoha úhlů. Byla také představena koncepce nízkoenergetických a pasivních domů, která se začíná uplatňovat i u výstavby knihoven. Prezentovány byly tentokráte Městská knihovna Vsetín, knihovna Humboldtovy univerzity v Berlíně a vítězný projekt Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Na semináři vystoupil i architekt Jan Kaplický, který představil svůj projekt Národní knihovny v Praze. (BJ) Informace k jednotlivým ročníkům: Lošťáková, Dana. Mezinárodní konference Knihovna a architektura. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: < URN-NBN:cz-ik859. ISSN Brožek, Ivo. Knihovny a architektura Interiéry knihoven. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: < URN- NBN:cz-ik2015. ISSN Události Škyříková, Alexandra. Informace o semináři Knihovna a architektura Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: < URN-NBN:cz-ik4395. ISSN

23 23 Inflow - Architektura knihoven INTERIÉRY KNIHOVEN Ideální knihovna je pohodlné místo, které propojí knihovní fond a technologické vybavení s uživateli a odborným personálem. Význam knihovny by měl být především v tom, že nám poskytne informace, pohodlí i radost ze získávání informací. Proto je pro dobře fungující knihovnu velice důležitý interiér. Interiéry historických knihoven Historické knihovny jsou převážně knihovny klášterní a zámecké. Většinou byly určeny pouze pro úzký okruh čtenářů. Jejich interiéry měly vždy požadavek klidu, nerušenosti, možnost koncentrace a meditace. Interiér knihovny v Drážďanech, zničené při bombardování 1945 Z hlediska dostupnosti, přístupnosti i bezpečnosti byly knihovny dobře řešeny a to díky principu regálů a díky ochozům. Jako bezpečnostní opatření ve tředověkých univerzitních knihovnách používali například přivazování knih k lavicím. Také estetická stránka byla důležitou součástí knihoven a byla spjata se snahou o nejvyšší umělecké a řemeslnické dílo. Velkým přínosem bylo používání pulpitů, dřevěných nakloněných ploch. Chránily oči při dlouhodobém pohledu dolů a tím i před únavou. V dnešní době se bohužel nevyužívají. Interiéry novověkých knihoven Přístup do knihovny byl rozšířen pro širší vrstvy veřejnosti, čímž se z knihoven pomalu vytrácely klid, nerušenost a možnost koncentrace, jako tomu bylo u historických knihoven. S moderní dobou přišla i ergonomie (z řečtiny ergo práce a nomoi přírodní zákony) věda zabývající se vztahy mezi člověkem, prostředím a nástrojem, věda o pracovním prostředí. Rozvíjelo se provedení na základě diskuze s knihovníky. Tento fakt se u nás v poslední době mění. Ve světě probíhají již po mnoho let tvorby projektů v čtyřpartitě kde

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu.

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. KANCELÁŘ PRAHA Kováků 24 150 00 Praha 5 Tel.: 225 067 945 KANCELÁŘ

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

MÍSTO Residence hrádeček Mladé Buky Václava Havla Hrádečku

MÍSTO Residence hrádeček Mladé Buky Václava Havla Hrádečku MÍSTO LOKALIZACE Místo Residence hrádeček leží při jižním okraji krkonošské vsi Mladé Buky, 5 km od města Trutnova. V blízkosi známého letního sídla Václava Havla - Hrádečku. MÍSTO ATRAKTIVITA - GRUND

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 S vozíkem do divadla? Jde to všude, ale ne vždy bez pomoci Divadla a další kulturní zařízení zvyšují atraktivitu měst. Na zajímavá představení

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

A R N S T U D I O s p o l. s r. o. A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/24 5 0 0 0 3 H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n 2 0 1 3 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5 ROSA - ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz číslo zakázky: 0700902 IČ: 866 91 783 investor: revize: 00 01 číslo paré: MĚSTO

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna Národní technická knihovna knihovna vysokých škol technických Martin Svoboda m.svoboda@stk.cz Přehled Historie, STK v Klementinu Projekt Vize Cíle Data Finance Čísla Lidé Závěr Historie 1718 vysloužilý

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY. PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY. PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Brně, červen 2015 z.č. 13 / 08-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více