ZVEME JUBILANTY DO OB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVEME JUBILANTY DO OB"

Transkript

1 1 Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: - Pomoc obětem kriminality v Ostravě - Z jednání samosprávy - Adaptační program pro žáky - Podzimní setkání jubilantů - O cenu města Petřvald TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 11 JE 9. LISTOPADU ZVEME JUBILANTY DO OBŘADNÍ SÍNĚ Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících říjen, listopad a prosinec 80, 85, 90, 95 a 100 let (tj. narozené v roce 1932, 1927, 1922, 1917 a 1912) na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Setkání se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 ve hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. Každý jubilant je zván i s rodinnými příslušníky. Podmínkou účasti na setkání jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na matrice Městského úřadu Petřvald nejpozději do 30. listopadu Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , V případě, že se jubilant ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, lze si dohodnout na matrice MěÚ návštěvu doma. Těšíme se na shledání s vámi. I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald Pátek neděle zveme do Kulturního domu Petřvald na IV. VÍKEND S AMATÉRY Program představení najdete uvnitř novin. Vstupy zdarma. KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 4. ČTVRTLETÍ Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Listopad 6.,7. 13., , ,28. Prosinec 4.,5. 11., , ,27. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 15. listopadu 13. prosince

2 2 Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 5,6,12,13,19,20,26,27 listopad 17 prosinec ODPADOVÉ OKÉNKO č. 9 ELEKTROODPAD Kam patří elektroodpad? Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete také do sběrného dvora. Vyřazené elektrozařízení musí být předáno v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí. Seznam elektrozařízení, které lze odložit do sběrného dvora: velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, sporáky, mikrovlné trouby, sporáky, myčky nádobí, elektrická topidla, ventilátory apod.) malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, holící strojky, fritovací hrnce, el. nože, kávovary apod.) zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (počítače, monitory, tiskárny, klávesnice, myši, kopírovací stroje, faxy, telefony, mobilní telefony apod.) spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery apod.) osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky apod.) elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, sekačky, šicí stroje apod.) hračky a vybavení pro volný čas a sporty (videohry, elektrické vláčky, soupravy závodních autíček, ruční ovládání videoher apod.) Objem elektronického odpadu roste tempem 3 až 5% ročně, tedy skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotřebičů se stále častěji získávají železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a další suroviny. Čím více elektrozařízení se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé spotřebiče obsahují, se zase prostřednictvím recyklace podaří zachytit a ekologicky eliminovat. Šetříme tím životní prostředí a zároveň snižujeme náklady na likvidaci odpadů. D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP PRODLOUŽENÍ SVOZU BIOLOGICKO-ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Rada města na 21. schůzi rozhodla na základě žádostí občanů o prodloužení pravidelného týdenního svozu černých pytlů v zástavbě rodinnými domy až do konce listopadu. Od prosince do konce dubna bude tento svoz jednou měsíčně, kontejnery na bio odpad od bytových domů jednou za 14 dní. Tento odpad je možno během celého roku odvézt do sběrného dvora. Jedná se o zahradní a kuchyňský odpad, např. trávu, listí, padané ovoce, slupky ze zeleniny a ovoce, skořápky vajec, zbytky jídel apod., vyjma zbytků živočišného původu masa, kostí... Svoz bude prováděn dle svozového kalendáře, který je zveřejňován na informačních tabulích ve městě, v Petřvaldských novinách a na internetových stránkách města. Zodpovědným přístupem ke tříděním tohoto odpadu dochází i ke snižování nákladů, které město, a tím i všichni občané, musí vynaložit na likvidaci odpadů. D. Szotkowská, referent odb. výst. a ŽP INFORMACE K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni slavnostní obřady vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty. Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu anebo mají zájem o vítání občánků. Vítání občánků slavnostní zápis

3 3 Slavnostní obřad probíhá pro každé dítě samostatně. V obřadní síni máme pro dítě připravenou kolébku. Jubilejní svatby - zlatá svatba výročí - smaragdová svatba výročí - diamantová svatba výročí Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní síni MěÚ Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout na matrice (osobně nebo na níže uvedeném kontaktu). Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , Těšíme se na setkání s vámi. I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald Pomoc obětem kriminality v Ostravě Pomoc obětem kriminality v našem městě nabízí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho služeb využívají občané Ostravy a přilehlého regionu již 15 let. Služby mohou využít nejen samotné oběti trestné činnosti, ale rovněž svědci trestné činnosti nebo pozůstalí po obětech. Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba je vždy zajišťována psychosociálním a právním poradcem. V poradně je možno získat především právní informace, čerpat psychosociální pomoc a emociální podporu. Ve velmi závažných případech vám můžou odborníci z BKB poskytnout např. i doprovod k soudu nebo pomůžou se získáním finančního odškodnění od státu nebo z nadačních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku realizuje přednáškovou činnost a distribuuje materiály v rámci prevence kriminality. Součástí poradny BKB v Ostravě je rovněž Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím specializovaná poradna, která se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího násilí. Ostravská poradna BKB, o. s. pro oběti trestné činnosti sídlí v Domě kultury města Ostravy na adrese 28. října 124 v Ostravě a je v provozu bez objednání každé úterý a středu od 16 do 18 hodin, tel. kontakt je , Více informací o činnosti sdružení, materiály pro laickou i odbornou veřejnost a další informace můžete získat na Provoz poradny je finančně zajišťován MPSV ČR a Statutárním městem Ostrava. Přišel nám dopis... Vážená redakce Petřvaldských novin! Chtěla bych touto básničkou poděkovat Klubu důchodců dolu J.Fučík, důchodcům Březiny a rovněž i Městskému úřadu Petřvald za krásný prožitek. Májovák je to chlapák jak má být, mladé, staré umí pobavit. Májovák super kapela, hrála hezky zvesela, i petřvaldská mladá dívčina se ukázala a na flétnu sólo zahrála. Pěvci v očích nás úžasný zas měli hlas. Každý nad tím žasne, odpoledne strávené v pohodě a krásně. Děkujeme mnohokrát a přijďte k nám zase hrát.

4 4 Občanka Petřvaldu Helena Š. PAN MAXMILIÁN OŽANA OSLAVIL 100 LET Krásného životního výročí se dožil 6. října 2012 petřvaldský rodák pan Maxmilián Ožana. Spolu s paní matrikářkou jsme jej zastihly v poměrně dobrém zdravotním stavu. Pan Ožana se pochlubil, že nikdy výrazně nekonzumoval alkohol, ale zapřisáhlý abstinent není. Při různých životních oslavách si skleničku na zdraví dá. Nedrží žádnou dietu, ale je pravda, že má rád bramborové placky a sladká jídla. To mu vše s láskou chystá snacha Zdeňka. Nikdy nekouřil. Pan M. Ožana si dodnes bez brýlí přečte každodenně noviny a velmi jej zajímají televizní zprávy. Říká: Nejlepší je v nich to, jak se tam ti politici hádají. Popřejme ještě jednou za všechny naše čtenáře oslavenci mnoho zdraví, spokojenosti a elánu. Ať jej život v náručí laskavé a obětavé rodiny baví a na další dny jeho pouti nechť jej provází sluníčko. JaS. Představujeme vám pana Milana Poláka, občana našeho města Pane Poláku, čím se zabýváte? Momentálně jsem v důchodu a mým koníčkem je práce s vitráží. Vitráž miluje slunce, světlo a zpříjemňuje prostředí. Tyto vitráže je možné nainstalovat do interiéru (do sociálního i soukromého sektoru). Kde všude se můžeme s vaší prací potkat? S mou prací je možné se potkat v Ostravě v restauraci Pelikán, v budově bývalé Moravia banky v Ostravě, kde byla nainstalována má vitráž Lipový strom, v lázních Klimkovice jsem vytvořil světelný podhled stropu nad bar pultem, v Polském domě v Ostravě a v pivovaru Ostrava mám také své vitráže. Podílel jsem se také na opravách několika vitráží. Vyrábím je ve špičkové kvalitě. V případě, že o vaši práci budou mít občané, soukromá společnost nebo firma zájem, kam se mají obrátit? Mobil: , Domlouváte si zakázky osobně? Ano zakázky si domlouvám osobně. Při domlouvání hraje hlavní roli výběr skla. Jak dlouho se věnujete svému koníčku? Je to už 17 let. Kde jste získal zkušenost? Zejména v Kanadě, v Ostravě jsem založil několik vitrážových firem. Jelikož jsem se přestěhoval do Petřvaldu, chtěl bych oslovit i petřvaldské občany. V případě, že budou mít zájem, nechť mě kontaktují na výše uvedený telefon. Kam lze vitráž všude umístit? Vitráž je možno umístit všude, kde je světlo a slunečný svit, kde se barvy od vitráže odrážejí. Vitráže milují slunce to je základ. Vitráže lze umístit na dveře, interiérové dveře, výplně dvířek kuchyňských dvířek (různých tvarů), výzdoby části oken, ale i na drobné dárkové předměty. Jsem schopen vitráže opravit i nainstalovat (zejména v sakrálních stavbách). Za rozhovor děkuje J. Skálová Výzva k označení nemovitostí číslem popisným, popř. evidenčním Upozorňujeme vlastníky nemovitostí na povinnost mít své budovy označeny číslem popisným, popř. evidenčním. Nemovitosti k trvalému bydlení se označují číslem popisným, objekty určené k rekreaci a samostatně stojící garáže aj. se označují číslem evidenčním. Popisné či evidenční číslo se zpravidla umísťuje na průčelí domu na místě viditelném

5 5 z ulice. Povinnost označování budov je upravena zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Za neoznačení budovy může být majiteli uložena sankce. Neoznačené nemovitosti popř. nečitelné označení značně komplikují a zpomalují práci složek integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba), spedičním firmám, poštovním doručovatelkám apod. Vzhled tabulky pro označení čísel popisných je daný: velikost 20 x 15 cm, podkladní barva bílá, číslice černé, výška číslic 8 cm a orámování tabulky je černé. Tímto žádáme vlastníky neoznačených budov o sjednání nápravy, a to nejpozději do vzor tabulky s číslem popisným R. Gojová, referent odboru výstavby a ŽP Bydlení v Petřvaldě Jsem občanem města již 22 let. Bydlím v Klimšově ulici, kde se za tu dobu stalo mnoho změn. Nejvíc mě trápí udržování pořádku hlavně kolem popelnic a kolem nádob na tříděný odpad. Náš dům stojí na konci ulice, kde tyto nádoby jsou. A hlavně je to blízko lesíka, kde se přece ztratí vše. Proč budu jezdit do sběrného dvora, když do lesa je to blíž. Všichni nadávají na nepořádek, ale nikdo s tím nic nedělá. Do plastů se hází kde co, mezi sklem najdete papír a bio odpad. A když není místo v popelnici, tak to přece nevadí. Hodíme to na zem. Doma má každý naklizeno, ale venku to není moje. Tak co se budu starat? Opravdu příklad pro děti, které chceme učit slušnosti a pořádku. Už vůbec nemluvím o tom, jak se pořád dokola snažím vysvětlovat rodině a kamarádům, kteří mne navštíví, že sama nedokážu ten nepořádek uklidit. Když uklidím, zanedlouho je to totéž. Stydím se za to, že jsem občanem města, kde se nedokážou lidé domluvit na pořádku kolem domu. Přikládám fotografii. M. Podhorní Přišel nám dopis... Vážená redakce, zasílám vám první fotografii učitelského sboru z roku , kde jsem na této škole začala chodit do 6.D třídy. Třídní učitelka p. Milada Jurčíková, ředitelka p. Vilemína Drachovská. Školu jsem opustila v roce 1966 třídní učitel p. Ladislav Ošelda. Nyní trošku o sobě. Narodila jsem se na čísle popisném Petřvald 1 (na toto číslo jsem byla hrdá). Do školy ročník jsem chodila na Novou dědinu, tak se škola kdysi jmenovala. Ve školním roce ( to už jsem chodila na druhý stupeň) jsem začala navštěvovat školu u kostela. V Petřvaldě jsem bydlela 21 let. I když jsem se přestěhovala do Rychvaldu, kde nyní bydlím 41 let, na Petřvald jsem nikdy nezapomněla ani nezapomínám. Vaše noviny si ráda přečtu, i když bydlím v Rychvaldě. Obtížně se shánějí. Někdy, když máme cestu kolem PNS, zeptám se paní, zda je ještě má. Velice ráda sleduji dění ve městě, kde jsem se narodila. Přeji hodně dobrých zpráv v Petřvaldských novinách a vůbec v celém vašem městě Petřvaldě. Jiřina Pajonková, roz. Vránová, rodačka z Petřvaldu Dnes si budeme povídat s MVDr. Hedvikou Krkoškovou, veterinární lékařkou z našeho města Paní doktorko, poměrně dlouhou dobu dáváte rady chovatelům zvířat v našich Petřvaldských novinách. Můžete se našim čtenářům ve zkratce představit? Jednoduše řečeno. Od útlého mládí mám velkou lásku ke koním. Když jsem doma řekla, že budu ošetřovatelkou koní, rodiče málem odvezli s infarktem. Lásku ke zvířatům jsem chtěla

6 6 spojit s budoucím povoláním a rozhodla jsem se pro studium veterinárního lékařství. Nyní se tedy již 8 let věnuji praxi malých zvířat a paradoxně koně neléčím. Kde Vás majitelé zvířátek najdou? Jaké jsou na Vás kontakty? Jaké je Vaše pracovní doba? Ordinace malých zvířat se nachází rodinném domě v Petřvaldě na ulici Zahradní Ordinační doba je pravidelně každý všední den od do hodin. Majitelé malých zvířat mne mohou dále kontaktovat na telefonu , nebo na internetové adrese Po telefonické domluvě je ošetření možné i mimo ordinační hodiny. Nejednu operaci jsem prováděla v nočních hodinách. Jaké služby nabízíte majitelům zvířátek? Co nejvíce trápí zvířátka? Setkáváte se ve své praxi i s týranými zvířátky? V ordinaci nabízím preventivní a léčebnou činnost, čipování zvířat a vystavování europasů, odstraňování zubního kamene, chirurgické zákroky a ošetření ran, vyšetření krve, moči a trusu a prodej veterinárních přípravků. Zároveň ordinace působí jako výdejní místo internetového obchodu s krmivy a veterinárními přípravky. Veterinární ordinace funguje podobně jako obvodní lékař u lidí. Velkou většinu nemocných pacientů vyléčím v ordinaci a pouze malé procento případů odesílám na specializované pracoviště veterinárních klinik. Pro závažné neurologické a ortopedické případy například dlouhodobě spolupracuji s klinikou MVDr Rašky v Ostravě, který je vynikající ortoped a neurochirurg. Případy v ordinaci jsou různé, od jednoduchých případů např. kožní onemocnění, dýchací i trávicí potíže a kastrace až po složité případy například odstraňování nádorů, akutní operace a jiné. Přímo s týráním zvířat jsem se nesetkala, ale často vidím takové zanedbání péče, že to už s týráním hraničí. Jestlipak by majitel čekal sám se sebou tři týdny v bolestech, než by došel ke svému lékaři? Je smutné dívat se na zvíře, které zbytečně dlouho trpělo, než se majitel rozhodne navštívit veterinárního lékaře. Následná léčba většinou bývá zdlouhavější a dražší, než kdyby se zasáhlo včas. Blíží se zima, za dveřmi bude poslední den v roce Silvestr a s ním spojené bujaré oslavy s ohňostroji. Jak se má majitel zejména pejsků zachovat před velkým hlukem spojeným s touto oslavou? Pokud není možnost umístit zvíře do klidného prostředí, kde by ho nic nerušilo, je možnost zvířeti podat speciální gel na zklidnění psychiky. Délka účinku preparátu je individuální a podle povahy zvířete se pohybuje mezi šesti až dvanácti hodinami. Raději tak myslete na svého miláčka s dostatečným předstihem. JaS SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE DALŠÍ NOVÝ TRIK PRODEJCŮ NA PRODEJNÍCH AKCÍCH Tisková zpráva ze dne Uběhl jen asi měsíc od posledního varování Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje ohledně nekalých praktik používaných některými prodejci na předváděcích akcích a jsme nuceni spotřebitele varovat znovu, tentokrát před praktikami fy BECK CZECH, s. r. o. sídlem v Mělníku. Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena na předváděcí akci, může spotřebitel od takovéto smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Nedávnou novelou Občanského zákoníku byla v zájmu ochrany spotřebitele vypuštěna zákonná výjimka z tohoto pravidla, týkající se smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky přímo doma. Nově lze odstoupit i od takto uzavřených smluv.

7 7 Prodejce však úprava zákona nijak neodradila a pod vidinou zisku vymýšlejí stále nové triky, jak vymámit z důvěřivých spotřebitelů peníze. Poradny SOS MS kraje navštívili spotřebitelé, kteří se cítí poškozeni jednáním firmy BECK CZECH s. r. o.. V praxi celá transakce probíhá následovně: Spotřebitel uzavře na předváděcí akci klasickou smlouvu o koupi zboží, např. vysavače. Smlouva obsahuje mj. také ustanovení o způsobu zaplacení ceny koupě, přičemž kupní cena se nehradí obvyklými způsoby např. hotově na místě, převodem z účtu nebo s použitím spotřebitelského úvěru apod. Podle tohoto ustanovení si kupující - spotřebitel sjednává návštěvu prodávajícího za účelem zaplacení kupní ceny nebo jejího doplatku u sebe doma. Na tomto ustanovení by samo o sobě nebylo ještě nic nekalého, obzvláště pokud si uvědomíme, že předváděcí akce navštěvují převážně senioři, kteří nemají důvěru k bezhotovostním platbám a potřebnou hotovost nemají s sebou na předváděcí akci. Bohužel informace o ceně této služby zákazníkům chybí. Návštěva pracovníka firmy za účelem zaplacení ceny, resp. předání složenky k úhradě, se poté odehraje nejlépe ihned následující pracovní den tak, aby spotřebitelé měli minimální možnost před touto návštěvou odstoupit od smlouvy. Na spotřebitele, kteří se následně rozhodnou využít svého práva dle 57 občanského zákoníku a od smlouvy odstoupí, čeká velice nepříjemné překvapení v podobě požadavku firmy na úhradu několikatisícové částky na přiměřené náklady vynaložené na dopravu pracovníka firmy do místa placení. V konkrétních případech firma po spotřebiteli požadovala úhradu 7000,- Kč za to, že firmou najatý člověk donesl spotřebiteli domů složenku, která je k dispozici na každé poště a zadarmo. Prodávající se přitom odvolává na obecná ustanovení na zadní straně smlouvy, která prodávajícího k takovému kroku opravňují. Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je však názoru, že prodávající takto postupovat nemůže. Problematická je nejen nepřiměřená výše tohoto poplatku, chybějící informace o ceně služby, či způsobu jejího výpočtu, ale hlavně to, že je účtován pouze v případě, že spotřebitel využije svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Podle právního poradce SOS MS kraje Ing. Mgr. Horákové by takto účtovaný poplatek mohl být považován za sankci za odstoupení ve smyslu 57 Občanského zákoníku a jeho účtování by tak bylo v rozporu se zákonem. Spotřebitele, kterým byl výše uvedeným způsobem poplatek naúčtován, se mohou obrátit na kteroukoliv poradnu Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, případně využít telefonického či ového poradenství. Kontakt: Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje Tel/fax , mobil Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, ové adrese: nebo na poradenské lince , ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.. Sídlo : Střelniční 8, OSTRAVA

8 8 Tel./fax : Ostrava : Po: hodin, Út: hodin, Čt: 9-12 hodin, tel Bohumín : Út: hodin, Čt: hodin, tel Český Těšín : St: hodin každou první středu v měsíci, tel Frenštát p.r. : St: hodin každou druhou středu v měsíci, tel Nový Jičín : St: hodin každou třetí středu v měsíci, tel Opava : St: hodin každou třetí středu v měsíc, tel Frýdek Místek : St: hodin každou čtvrtou středu v měsíci, tel Přerov: St: každou čtvrtou středu v měsíci, tel pro spotřebitelské dotazy Nově nás naleznete i na facebooku!!! ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY Dne 26. a 27. září 2012 na naší škole připravilo Centrum podpory inkluzivního vzdělávání adaptační programy pro žáky šestých a devátých tříd. Ve středu to byl program pro žáky 6. A a 6. B. V přítomnosti třídních učitelek se děti učily, jak spolu vycházet, podporovat se a spolupracovat, což jim bude k užitku v následujících čtyřech letech, které spolu na základní škole stráví. Ve čtvrtek pak měli svůj den žáci 9. A a 9. B, jejichž třídy v letošním roce vznikly spojením loňských tří osmých tříd. Také ti se o svých neznámých spolužácích dozvěděli něco nového a zjistili, jaké to je spolupracovat, soutěžit či pracovat na zvládnutí společného úkolu. Děkujeme Centru podpory inkluzivního vzdělávání za realizaci programu. Bc. Julie Janková (metodička prevence) PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholožka) Oprava místních komunikací ve městě v roce 2012 V letošním roce byla firmou EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Starobělská 3040/56, Ostrava Zábřeh, provedena oprava místních komunikací za cenu 1, ,- Kč včetně 20% DPH. Jednalo se o opravu místní komunikace: 2.část ul. V Holotovci v celé šíři, délka 310m (1085m2) a částečné opravy dalších místních komunikací: ul. Rychvaldská, za hasičskou zbrojnicí (300m2) ul. Na Hranici (420m2) ul. Školní, provedení zpevnění krajnice (165m2) ul. Nejedlého (428m2) křižovatka ul. Marjánka s ul. Porubskou (107m2) Ostatní menší opravy místních komunikací (výtluky aj.) byly prováděny zaměstnanci Střediska údržby města Petřvald. Během měsíce října byla také provedena oprava chodníku v parčíku pod knihovnou zaměstnanci Střediska údržby. R.Gojová, odbor výstavby a ŽP PODZIMNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ Je sobota, 15. září, den plný slunce, krásné babí léto. V tento den se v obřadní síni městského úřadu sešli jubilanti, kteří v měsících červenci, srpnu a září oslavili své narozeniny, a to 80 a 90 let. Doprovodili je jejich blízcí - děti, vnoučata i pravnoučata. Přítomnost blízkých je pro ně jistě ten nejkrásnější dárek. Kdo jsou naši oslavenci, kteří se této slavnostní akce zúčastnili? paní Marie Stavařová 90 let paní Zdeňka Golasovská 80 let

9 9 paní Libuše Sklepková 90 let pan Zdeněk Mikula 90 let Hostiteli jubilantů byli Mgr. Šárka Němcová, členka Komise pro občanské záležitosti a pan Petr Přeček, člen rady města. Na varhany doprovázela a slavnostní atmosféru vytvářela Mgr. Regina Bednaříková, na housle hrál Zdeněk Smolka. Svým zpěvem přispěla Lubica Oczková a přednesem Kateřina Pyreňová. Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. Petr Přeček, člen rady města Petřvald Sboristé z orlovského gymnázia v Itálii Úspěšný pěvecký sbor z Gymnázia a SOŠ v Orlové-Lutyni, jehož měli možnost již několikrát slyšet i petřvaldští občané, se ve dnech 9. až 21. června 2012 zúčastnil mezinárodního mládežnického festivalu Vivas World v italské Ferriere. Atmosféra horského městečka přilákala rovněž mládežnické skupiny z Indie, Turecka, Ruska, Itálie atd., celkem na 250 lidí. Pobyt se nesl především ve znamení společenských i sportovních aktivit a zejména koncertů, probíhajících i v okolních městech. Každý národ měl také svůj den, během kterého ostatním prezentoval svou zemi, kulturu. Členové pěveckého sboru se s vámi rádi podělí o své zážitky, a to buď na koncertech sboru, nebo na Dni otevřených dveří naší školy, pořádaných pro žáky 5. a 9. tříd ve čtvrtek od 8 do 17 hodin. Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy MÁJOVÁK V KULTURNÍM DOMĚ V PETŘVALDĚ Je 15. září Již od 13. hod. je ve vestibulu Kulturního domu v Petřvaldě velmi rušno, sál je připraven přijmout 260 osob k sezení, na jevišti jsou rozestavěné židle a pulty pro krojované hudebníky, kteří v zákoutí přehrávají obtížné pasáže z připravených skladeb. Typická atmosféra před koncertem. V pozadí na jevišti je zavěšen panel s nápisem 40 let Klubu důchodců Dolu J.Fučík. Pořadatelé koncertu jsou na svých místech. Je půldruhé pryč, když jsou do sálu pouštěni první hosté. Naplňování sálu je plynulé a přednost mají hosté se vstupenkami. V závěru jsou vpuštěni i zájemci bez vstupenek. Těsně před 14. hod. nastupují na jeviště hudebníci v hornických krojích, převážně mladí. Naplněný sál přivítal zástupce města Petřvaldu pan Petr Přeček a následně paní Jolana Burová krátkou vzpomínkou na tradici hornických kapel, které působily při šachtách a na území našeho města v minulých stoletích. Předseda Klubu důchodců připomněl, že koncert je pořádán u příležitosti Dne horníků a čtyřicátého výročí založení Klubu důchodců na Dole J.Fučík a poděkoval Všem přítomným za hojnou účast. Účinkující pak představil moderátor koncertu pan Pavel Handl, který velmi zábavným způsobem uváděl všechny skladby. Dirigentem byl pan Adam Sedlecký. V průběhu koncertu vystoupili v některých skladbách i zpěváci. Jako první se ve skladbě Ave Maria představila paní Magda Bártková, v dalších dvou skladbách vystoupila společně s panem Romanem Harokem. Všechny přednesené skladby publikum odměnilo bouřlivým potleskem. V závěru vystoupení byli zpěváci, dirigent a také sólisté obdařeni kytičkami, které jim předala Jolana Burová, kulturní referentka našeho města. Lze říci, že společným úsilím se celá akce povedla. Poděkování patří městu Petřvald, které vše financovalo, a tak připravilo ten nejkrásnější dárek ke Dni horníků široké veřejnosti z Petřvaldu a okolí. Snad stojí za zmínku, jak vznikla myšlenka uspořádat tak náročný koncert v našem městě. První impuls přišel v r po Svatováclavském koncertu v KD v Ostravě, kterého se

10 10 zúčastnilo spousta seniorů z Petřvaldu. Tam byl navázán první kontakt s manažerem Májováku. Krátce nato přišlo pozvání paní starostky našeho města, která připravovala akce pro občany Petřvaldu pro rok Při tomto setkání padl návrh od zástupce seniorů uspořádat u příležitosti Dne horníků a 40. výročí založení Klubu důchodců na Dole J.Fučík, koncert Májováku v září r Souhlasným stanoviskem paní starostky tak vznikla společná akce města Petřvaldu a Klubu důchodců Dolu J. Fučík. L. Broda, předseda Klubu důchodců Dolu J.Fučík O cenu města Petřvald Poslední zářijovou neděli jsme pořádali XX. jubilejní ročník cyklistického závodu O cenu města Petřvald a stali jsme se nejúspěšnějším klubem v okrese Karviná i v Moravskoslezském kraji. Sponzorem závodu bylo město Petřvald. Velkou poctou pro nás, za tu spoustu práce, kterou si tento závod vždy vyžádá, bylo, že mezi nás přišel pan Petr Přeček, člen rady města. Děkujeme tedy našemu městu a panu Přečkovi, že přišel mezi nás a také za jeho zájem, jaký po celou dobu závodu projevoval. Počasí se vydařilo a závod se obešel bez jediného zranění. Na trase se sešlo celkem 11 kategorií. Trať vedla tradičně desetikilometrovým okruhem se startem v Petřvaldě na Březinách, pak přes Rychvald, Orlovou Porubu, Orlovou Lutyni zpět do cíle v Petřvaldě. Povznášející pro nás pořadatele závodu bylo, že se na tomto závodě ( jako fandové) sešla i velká skupina bývalých odchovanců klubu, kteří zavzpomínali na staré časy. Tento jejich postoj je vlastně tou nejhezčí odměnou za naši čtyřicetiletou práci v tomto sportu. Vzpomněli si, odkud vyšli. Možná i proto se nechtěla zahanbit ani naše nová generace cyklistů, přestože dominovali, jak se dozvíte z výsledků, polští závodníci. Výsledky v jednotlivých kategoriích: Mladší žáci: 1. Vojtěch Hurač CK FESO Petřvald Starší žáci: 1. Kamil Bialonczyk LKUKS Pszczyna Polsko 2. Mateusz Makowski LKUKS Pszczyna - Polsko 3. Oldřich Miček Sigma Hranice 3. Dominik Čelechovský CK FESO Petřvald Žákyně: 1. Edita Golek LKUKS Pszczyna Polsko 2. Kateřina Navrátilová Sigma Hranice 3. Katarzyna Migdol LKUKS Pszczyna Polsko Kadeti. 1. Maciej Foltýn LKUKS Pszczyna - Polsko 2. Jan Fierla ml. CK FESO Petřvald 3. Daniel Glogovský CK FESO Petřvald 6. Radim Cyroň CK FESO Petřvald Ženy: 1. Denisa Bartošová MAX BIKE Orlová 2. Veronika Kotalová ACK St. Ves n/o. 3. Katarzyna Kusidlo CK HOBBY Bohumín Junioři: 1. Jakub Frkal Sigma Hranice 2. Jan Wala CK FESO Petřvald 3. Pavel Gruszczyk LKUKS Pszczyna Polsko

11 11 Juniorky: 1. Barbora Šimková ACK St. Ves n/o. Masters mladší 1. Pavel Kokeš SK Valašské království 2. Dušan Orálek CS MIRVA Svitavy 3. Jiří Foltýn CK HOBBY Bohumín 3. Jan Fierla st. CK FESO Petřvald Masters starší: 1. Robert Skřeček KC Brno Muži: 1. Kamil Migdol LKUKS Pszczyna - Polsko 2 Petr Záruba ACK St. Ves n/ O. 3. Mariusz Kusidlo CK HOBBY Bohumín 5. Petr Swaczyna CK FESO Petřvald 10. Petr Koláček CK FESO Petřvald Zdenka Matasová, CK FESO Petřvald Jsme zodpovědni za dobro Památka věrných zemřelých a svátek Všech svatých jsou dny, které nás každoročně na začátku listopadu vedou k hlubokému zamyšlení nad smyslem života. Náš život je tvořen vztahy, jimž jako křesťané přikládáme podstatně vyšší význam, než obecně lidé ve světě. Tyto vztahy nejsou dokonce zrušeny ani smrtí. Mnozí, kteří přicházejí začátkem listopadu položit věneček nebo kytici na hrob, kteří rozsvěcí svíčky a vzpomínají na své blízké, tuší věčný život a touží po něm. Po životě, který nekončí v absurditě nicoty, ale uskutečňuje se v plnosti lásky. Jsem rád, že jako křesťan, mohu na tento život poukázat. A také na zodpovědnost. Protože ne každý, kdo zemřel a očekává vzkříšení, bude žít plný a šťastný život. Bůh, který je spravedlivý, nám svěřuje neuvěřitelnou zodpovědnost: zvolit a konat dobro. Kdo takto žije, nemusí mít ze smrti strach. Setká se s Bohem a poznal-li Ježíše jako svého Spasitele rozhodne se pro život v plnosti lásky. V opačném případě je jeho věčnost ohrožena následkem zla, které ve svém životě způsobil, a bude prožívat věčnou osamělost sobectví. To je skutečné peklo. Ať láska, která se nám ukázala v Ježíši Kristu a obětovala se pro nás do krajnosti smrti na kříži, nás všechny ohromí a přivede k pochopení podstaty života, která se smrtí neskončí, ale umocňuje se do věčnosti. P. Vít Zatloukal, farář petřvaldský Všechno dobré, co je ve mně, nemůže nepocházet od Krista. On je plnost, jako Slunce, které vyzařuje bezpočet paprsků, každý je jiný, ale všechny jsou z toho slunce. I my jsme každý jiný, ale všechno dobré, co je ve mně, je od Krista; úplně moje jsou jen mé nedokonalosti a hříchy. A tak mě napadlo, že může-li mě chápat moje maminka lépe než kdo jiný, tak Kristus mě chápe ještě dokonaleji, beze zbytku. Že tedy nemohu mít lepšího přítele, než je on. On jediný mi může porozumět plně. A mně to nějak pomohlo prohloubit můj vztah ke Kristu, můj život modlitby. (biskup Jaroslav Škarvada) A na závěr ještě tři citáty z Bible k zamyšlení: Já jsem vzkříšení a život. (Jan 11,25) Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu....a pak už navždy budeme s Pánem. (1Tes 4,14.17)

12 12 Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. (Mdr 1,13-15) Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 14. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 19. září 2012 ZM schválilo zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí ZM rozhodlo o úplatných nabytí pozemků. ZM vyhlásilo záměr prodeje pozemku parc. č. 746/2 kat. území Petřvald u Karviné. ZM rozhodlo dle 44 a 46 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nepořizovat změnu č. 1 územního plánu města Petřvaldu; o změně části trasy stoky splaškové kanalizace I mezi ŠI10-ŠI23 stavby Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě. ZM schválilo dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 týkající se doplnění korespondenčního způsobu hlasování per rollam ve věcech, o kterých platné právní předpisy nestanovují hlasování veřejné. ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, která se konala schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. září 2012 RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města; o uzavření smlouvy o nájmu vymezených prostor bytového domu na ulici Březinské č.p.1614 s nájemcem společností TechCom s.r.o. k instalaci anténního stožáru pro umístění antén a datové skříně s technologií zajišťující provoz internetu firmy TechCom s.r.o. do nadstavby na střeše bytového domu. o prodeji a odpisu nalezených věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů za období 8/2011 až 2/2012; o ukončení nájmu nebytových prostor v Petřvaldě na ul. K Muzeu čp. 150, uzavřeném na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , ve znění platných dodatků, s nájemcem společností Mediaservis s.r.o. dohodou ke dni ; o výši náhrady jednotlivým souborům, na pokrytí nákladů spojených s jejich účastí na pravidelně pořádané nesoutěžní přehlídce amatérských divadelních skupin Víkend s amatéry ve výši o 2.000,- Kč pro každý zúčastněný soubor. o uzavření kupní smlouvy o odkoupení movitého majetku Moravskoslezské obchodní akademie s.r.o. za cenu 1,- Kč; v souladu s ustanovením 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Zásadami pro aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. v podmínkách města Petřvald o výběru nejvhodnější nabídky, přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na akci: Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku města Petřvald s uchazečem J. Folvarčný GASTOP za podmínek a ceny uvedené v podané nabídce; o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na svoz směsného, velkoobjemového, tříděného komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu z katastrálního území města Petřvald, kterým se mění cena za svoz za 1 km na 63,20

13 13 Kč/km + DPH, cena za skládkovné komunálního odpadu skupiny 20 dle katalogu odpadů na Kč/t + DPH a mění se četnost svozu biologicky rozložitelného odpadu takto: květen až listopad - 1x týdně, prosinec až duben - 1x měsíčně pytlový svoz a 1x za 14 dní svoz 1100 l nádob ze sídliště. RM schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald v celkové výši 1.900,- Kč. RM vyhlásila záměr pronájmu části bytového domu na ulici Na Pustkách čp. 823 na pozemku parc.č a záměr pronájmu části bytového domu na ulici Rychvaldská čp. 559 na pozemku parc.č. 2670, od RM vzala na vědomí záměr vyřazení odkoupeného majetku MSOA s.r.o. z důvodu jeho opotřebovanosti a nepotřebnosti; informaci o organizačním zajištění 20. Reprezentačního plesu města Petřvaldu a předpokládané výši nákladů a výnosů ze vstupného; předloženou Výroční zprávu Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246, přísp. org. za školní rok 2011/2012; informaci o novelizaci zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a možnosti zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; předložený výkaz o plnění rozpočtu k VERNISÁŽ DALŠÍ, PROSÍM! Zdravotní stav jedince, prevence nemocí a způsoby jejich diagnostiky a terapie, historie procesu vědeckého poznání a zároveň často složité cesty k uplatnění poznatků ve prospěch co nejširšího okruhu lidí se v každé době člověka bezprostředně dotýkaly. Určovaly jeho individuální osud a patřily k základním ukazatelům společenského vývoje. Lékařství je rozsáhlým souborem specializovaných věd o zdraví a nemoci člověka ve vztahu k jeho přírodnímu a společenskému prostředí. Nedílnou součástí této oblasti je zdravotnictví soustava odborné zdravotnické činnosti, institucí a zařízení určených k péči o zdraví lidí. Současná tradice dějin evropského lékařství je obecně odvozována od dějin medicíny antického Řecka a Říma, vycházející z poznatků starověkých orientálních civilizací (starověké čínské, indické či egyptské lékařství). V našich zemích docházelo k pozvolnému a opožděnému uplatňování zásad a praktik středověkého lékařství latinského západu, vybudovaného na antických základech, paralelně s prosazováním křesťanských zásad, idejí a institucí. Středověcí klerikové byli dlouho jedinou skupinou vzdělanců schopnou medicínské znalosti zděděné z antiky přebírat, reprodukovat, doplňovat a uplatňovat v praxi. V 11. století se vyčleňuje funkce ubytoven pro poutníky (hospiců) a vlastních špitálů určených k péči o potřebné osoby. V našich zemích se špitály předchůdci nemocnic zakládaly od poloviny 14. století. V průběhu 13. a 14. století se středisky evropské vzdělanosti stávaly univerzity, jejichž součástí byly i lékařské fakulty. Přelom 15. a 16. století byl pro lékařství charakterizován dynamickým rozvojem medicínských teorií, poznatků a praxe. Renesanční medicína přinesla do dějin lékařství zásadní anatomické objevy. Přes velký pokrok v základních lékařských znalostech v století nedošlo k výraznějším změnám v metodách prevence či terapeutické praxi. V podstatě do 19. století byla malá část nemocných léčena kvalifikovanými lékaři, většina byla odkázána na různé kategorie lidových léčitelů. Vývoj medicíny od druhé poloviny 18. století ovlivnily zásadní přírodovědecké objevy. Rozvoj teoretických oborů medicíny přineslo 19. století. V moderní době došlo k rozšíření preventivní medicíny. Výrazně stouply terapeutické možnosti zavedením nových léčiv.

14 14 Výstava uvádí výběr obecných poznatků z dějin lékařské vědy a poznávání jednotlivých nemocí, zabývá se vývojem profesí pečujících o nemocné v minulosti a jednotlivých zdravotnických institucí s ohledem na vývoj v českých zemích. Vše doplní sbírkové předměty z oblasti sledované problematiky. Nahlédneme do interiéru ordinace i lékárny. Mgr. Ilona Pavelková 5.ročník soutěže o nejlepší petřvaldskou buchtu Konal se 29.září 2012 v klubovně zahrádkářů v Petřvaldě. Celkem 17 cukrářských výrobků soutěžilo o prvenství. Jednalo se o různé druhy a tvary. Děti měly možnost si zasoutěžit. Soutěže pro ně připravily členky základní organizace Českého svazu žen sídliště. Kdo již absolvoval všechny soutěže, mohl si zakoupit za symbolickou cenu kartu do tomboly a vyhrát tak drobný dárek. A protože dětem zůstala ještě energie, pozval je k tanci DJ Radek. Dospělí si pochutnali na bramborových plackách neboli strykách. Sálem byla slyšet na tento pokrm jenom chvála, takže souhrnem se dá říci, že dobrá věc se podařila. A kdo tedy vyhrál? Překvapivě to byla třináctiletá slečna TEREZA CRHOVÁ z Orlové. Svěřila se nám, že ráda peče a není vyloučeno, že se bude věnovat cukrářství i ve svém povolání. Takže, vážení čtenáři, zde je její recept: Čokoládový dortík Základní těsto: 6 vajec 120 g čokolády 150 g hladké mouky 160 g cukru krupice 125 g másla 0,5 prášku do pečiva 1 lžíce kakaa 3 lžíce mléka Postup: Žloutky, máslo a cukr utřeme do pěny.přidáme mouku s práškem do pečiva a nastrouhanou čokoládu. Důkladně promícháme. Opatrně vmícháme pěnu z bílků. Dáme na plech, který jsme si vyložili pečícím papírem (nebo použijeme formu na dort) a pečeme na 180 C cca 0,5 hod. Příprava krému: 120 g másla 1 žloutek 140 g cukru moučka 50 g čokolády 25 g hladké mouky 1/8 mléka 1 vanilkový cukr Postup: Máslo, žloutek a cukr utřeme do pěny a vmícháme nastrouhanou čokoládu, kakao a vanilkový cukr. Z mléka a mouky uvaříme bešamel a po vychladnutí ho vmícháme do krému. Korpus rozkrojíme, natřeme krémem, poklademe jahodami a přiklopíme druhou půlku korpusu. Celý dort potřeme zbývajícím krémem a posypeme jej čokoládou. Přeji vám dobrou chuť.

15 15 Tak tolik šikovná Terezka. A kdo se umístil na druhém a třetím místě? 2. místo paní Barbora BITALOVÁ z Petřvaldu a 3. místo paní Zuzana Crhová z Orlové. Porota měla docela složitý úkol a udělila tentokrát i cenu za umělecký dojem paní Dagmar ŠIMURDOVÉ z Petřvaldu. Děkujeme městu Petřvald za finanční pomoc při uskutečnění této již tradiční akce ZO ČSŽ Petřvald-sídliště. JaS KSČM - S LIDMI PRO LIDI. Ve středu v 10.00hod. se před domem kultury v Petřvaldě sešli členové KSČM a příznivci jejich volebního programu s čelními představiteli této strany. Na setkání byla přítomná kandidátka za KSČM do Senátu, volebního obvodu č.74 Paeddr.. Milada HALÍKOVÁ a mezi petřvaldské občany zavítal Europoslanec za KSČM a první československý kosmonaut ing. Vladimír REMEK. Krátká beseda s přítomnými zástupci KSČM ujasnila jejich cíle, s kterými jdou do voleb a co chtějí udělat pro lepší život občanů naší republiky. Děkujeme jmenovaným zástupcům naší strany za podporu volebního programu v našem městě a přejeme mnoho úspěchů v nadcházejících volbách. JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO Dne se v Karviné uskutečnil 2. ročník Víceboje žákovských družstev ZŠ okresu Karviná s pod názvem Jeden za všechny, všichni za jednoho. V soutěži šlo hlavně o schopnost spolupráce v týmu, kterou jsme prokazovali v disciplínách výkonnostních a vědomostních, ale také při plnění různých logických úkolů. Soutěže se zúčastnili žáci devátých ročníků v tomto složení : za IX.A Jan Svoboda, Tomáš Sklepek, Tereza Kijonková, Veronika Motúzová, Nikola Dubnická a za IX.B Martin Sobík, Kristýna Ohainková a pedagogický doprovod Mgr. Petra Kynclová. V soutěžích jako skládání puzzle, kimova hra (paměťová hra), věž, apetit, základy první pomoci, znalost pravidel silničního provozu a při praktickém úkolu nasazování botičky na pneumatiku jsme obstáli zdatně, avšak stanoviště 9 a 10 byla pro naše soutěžící nejtěžší. V první části úkolu musely dvojice projít překážkovou dráhu se zavázanýma očima, ale bohužel v čase 2:47 byli naši nejhorší. V druhé části úkolu se museli rychle rozhodnout, kdo na kterou disciplínu půjde. První dvojice šla dělat sedy-lehy na čas, druhá soutěžila ve výdrži ve shybu a třetí v Jacíkově testu (motorický test). Drželi jsme se statečně, ale nejhorší čas v jedné disciplíně nás trápil. Náš tým si tiše přál, abychom nebyli poslední. Pan instruktor vyhlásil sedmé místo a my jsme měli úsměv na tváři. Tak to šlo až do třetího místa, kde se umístily dvě školy. Když oznámil, že obě školy jsou karvinské, už jsme mohli jen jásat, protože nám bylo jasné, že budeme druzí nebo první. A najednou řekl, že druhé místo získává ZŠ Mendelova a první Základní škola Petřvald. Nikdo z nás tomu nemohl uvěřit, radost jsme měli obrovskou. Dostali jsme putovní pohár, diplom a tašku plnou sladkých odměn. Dali jsme do toho vše - a to se nám taky vyplatilo. Na závěr chceme poděkovat paní učitelce Jarolímové za přípravu na disciplínu základy první pomoci a paní učitelce Kynclové, která nás podporovala a byla naším největším fanouškem. Kristýna Ohainková, IX.B Vážení spoluobčané, dovolte mi reagovat na připomínku v článku paní Tajdusové o nebezpečnosti chůze po ulici Šumbarská (a nejen po této ulici) z důvodu chybějících chodníků. S celým tímto článkem paní Mgr. Kuklové nezbývá nic jiného než souhlasit a taktéž se bránit proti laxnímu přístupu našich radních k této problematice. Za novými chodníky nemusíme jezdit do Podbeskydí jak píše paní Tajdusová, ale stačí zajet k našim sousedům do vzdálenosti cca 20 km, kde tyto

16 16 chodníky a někde i cyklostezky stavějí nové. Uvedu pár příkladů: obec Šenov nové čekárny a chodníky, dále od konce této obce až po konec obce Václavovice směr Frýdek nový chodník včetně svodidel a osvětlení v délce 3 km, od obce Kaňovice až po Sedliště nový chodník délka asi 4 km. ORLOVÁ od Fojtství až po čerpací stanici Shell v obou směrech včetně čekáren délka 6 km. HAVÍŘOV ulice Stromovka délka 1,5 km a spousta dalších obcí jako Rychvald, Radvanice, Vratimov atd. Ve všech těchto obcích jsou radní a zastupitelé, kteří myslí na bezpečnost a spokojenost svých občanů a taktéž na rozvoj a zkrášlení své obce. V těchto obcích totiž nepočítají s nějakou frekvencí chodců za hodinu jako u nás Ing.Holeček, který by se měl zamyslet nad frekvencí projetých aut a ne nad intenzitou chodců na ulici Šumbarská. Zářným příkladem byla výstavba dvou zastávek městské dopravy Na Kopci a Finské domky, kde nebyl vyprojektován chodník od těchto zastávek k ulici Na Svahu a k provozovně Trias. V naší obci se totiž neopravují ani stávající chodníky na ulici Ostravská (zvlněná, rozbitá a chybějící dlažba) z důvodu vypracování projektu, který by stál podle Ing. Holečka tisíc Kč. Taktéž na ulici Závodní, Školní a Březinská jsou položené betonové panely, které nejsou rovné a za deštivého počasí jsou kluzké a nebezpečné. Po těchto takzvaných chodnících mají chodit maminky s kočárky, starší a invalidní občané, senioři atd. Už v loňském roce jsem upozorňoval v PN na tento nešvar, ale také, aby v obytných zónách byly instalovány retardéry (tak jako v jiných obcích), aby se obecní komunikace pořádně opravovaly a ne látaly, aby byl Penny Market rozšířen o prodej masa, uzenin, zákusků a čerstvého pečiva tak jako to mají všechny ostatní Penny Markety. Tyto mé připomínky nebo spíš náměty na zkulturnění a rozvoj naší obce byly pro naše radní včetně zastupitelů jako nějaké scifi. Paní starostka nás informuje o plnění volebního programu za uplynulé 2 roky, ve kterém se mimo jiné zmiňuje o výstavbě dětského hřiště, o zajišťování bezbariérových chodníků ( i když vlastně nevím, o které chodníky se jedná, když vlastně v obci nemáme chodníky, kterým by se tak dalo říkat). O rekonstrukci místních komunikací, které údajně stály městskou pokladnu 3 mil. Kč. Je ostudou našich radních už to, že není bezbariérový přístup na městský úřad, k lékařům, na poštu, do spořitelny atd. Dále se zmiňuje o příhraniční spolupráci s polským městem Jasienica, která nás stojí každoročně 750 tisíc Kč. Proto si kladu otázku, jestli by tyto peníze nebylo možno použít na něco prospěšnějšího, co by sloužilo všem občanům. Co se týče rozvoje naší obce má paní starostka určitě na mysli ruiny bývalých bytových jednotek na ulici Topolová a Hornická v kolonii Pokrok. Všechny tyto 3 nemovitosti jsou v majetku RPG a hrozí zřícení. Může dojít k smrtelnému úrazu občanů bydlících v těchto lokalitách. Nijak mě nepřekvapuje to, že společnost RPG se nezajímá o stav těchto nemovitostí, protože to vlastně nezajímá ani stavební úřad, ale což je nejhorší, nezajímá to paní starostku ani jejího předchůdce. Vážení spoluobčané, závěrem bych chtěl říct, že se vedení naší obce dvacet let nijak radikálně nemění, a tudíž jsem přesvědčen, že tito lidé už nemůžou pro nás, občany, pro naši bezpečnost a pro rozvoj této obce nic udělat. Proto bychom měli při příštích volbách dát najevo svůj nesouhlas s prací našich radních, a tudíž je nevolit. S pozdravem Lubomír Velička Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Den otevřených dveří na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Ve čtvrtek zveme od 8 do 16 hodin všechny budoucí uchazeče o studium i širokou veřejnost na

17 17 D e n o t e vřen ý c h d v eří. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., zaměřená na vzdělávání v oblasti informačních technologií, je v Orlové nejmenší školou. Studijní zázemí školy je však na velmi vysoké úrovni. To dokládají nejen úspěchy studentů na krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích, ale také uplatnění našich absolventů v praxi. Přijďte se podívat na moderní metody výuky informatiky v naší škole, budete vítáni! Okénko knihovny Milí čtenáři a naši příznivci, je za námi již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven, tentokrát s mottem ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! Jak celá akce probíhala si můžete přečíst v následujícím shrnutí. V pondělí 1. října proběhlo Velké říjnové společné čtení, které bylo určeno pro děti z mateřinek a novopečené prvňáčky. Původně se mělo čtení odehrávat pouze v dětském oddělení knihovny, ale dětí dychtících po pohádce bylo nad kapacity tohoto oddělení, takže se nakonec četlo v každém volném koutku knihovny. Velké poděkování patří čestným předčítajícím, s jejichž pomocí se nám podařilo dětem vytvořit další krásný prožitek z prostředí knihovny. Jmenovitě děkujeme Lucii Polkové, Jiřímu Adamczykovi, Osvaldu Penckovi a jeho doprovodu, Miroslavě Kacarové, Ince Burové, Milušce Malinové, paní starostce Jarmile Skálové, Ilonce Karkoškové a Evě Káňové. Velké říjnové čtení bylo letos věnováno Jiřímu Trnkovi, kromě jeho knížek se však četly pohádky a příběhy tematicky spjaté s profesí či koníčky našich předčítajících, takže děti slyšely pohádky o vláčcích, včeličkách a policistech. Zacvičily si u jogínského povídání, poslechly si kuchyňské pohádky a zazpívaly veselé písničky. Poděkování patří také paním učitelkám, které přijaly naše pozvání. Ve středu 3. října se děti mohly vyřádit na tradiční Drakiádě. Přestože vítr moc nefoukal, draci se do vzduchu alespoň na chvilku dostali. Děti si mohly zasoutěžit a vyhlašovali se vítězové - majitelé nejkrásnějších draků. V pátek 5. října jsme si pro čtenáře a návštěvníky knihovny připravili spolu s řadou účinkujících bohatý program nazvaný Odpoledne pro zdraví těla i duše, jehož cílem bylo představit zajímavé lidi a činnosti spojené se zdravým životním stylem. Navštívila nás proto paní Jana Přibylová se stafordkou Sui a povykládala nám o canisterapii, ale i např. o tom, jak se chovat a nechovat k pejskům. Trénovali jsme mozek s panem Michalem Jurčíkem, který nejen dětem představil zajímavé a moderní hlavolamy. Pro dospělé pak byla určena přednáška paní Květoslavy Kuzníkové, která nám představila techniky automasáže, či povídání pana Osvalda Pecka o medu a jeho léčivých účincích. Kulturní zážitek obstaraly břišní tanečnice Terezie Kantorová a Zdeňka Kovaříková z Dolní Lutyně a paní Kamila z Petřvaldu. Uchvátily obecenstvo nejen ladnými pohyby, ale také nádhernými kostýmy. Umění taiči nám pak poutavě přiblížila a předvedla paní Eva Kubisová. Na závěr bychom Vás touto cestou chtěly upozornit na téma, které se nám už do zdravého odpoledne nevešlo, přestože to bylo v plánu na biblioterapii, nebo-li léčbu knihou, četbou. Více se o této terapii dozvíte na portálu Bibliohelp který vytvořili brněnští studenti knihovnictví a na kterém naleznete řadu knižních titulů, které svým obsahem pokrývají širokou škálu životních zátěžových situací. Jedná se o soubor knih, které do portálu doporučili odborníci aktivně činní v oblasti pomáhajících profesí. Klub maminek

18 18 Úterý 6. a 20. listopadu 2012, 9:00 11:00. Tip pro maminky!!! Internetové pohádkové rádio Pigy.cz Pohádky: Písničky z pohádek: Disko Trysko: Klub deskových her Máte rádi hlavolamy a moderní deskové hry? Ano, ale nemáte je doma, či si je s kým zahrát? Nevadí, ať už jsi malý nebo velký, přijď v pátky do knihovny, protože dětské oddělení se od 13:00-17:00 promění v hráčské doupě. Galerie Nad knihami (listopad prosinec 2012) Obrazy Radky Zahradníčkové zvané Radhuzy, více o tvorbě na Kamarádka knihovna Tak se jmenuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti, kterou realizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP již 4. rokem. Letos se petřvaldská knihovna rozhodla do této soutěže zapojit také. Žádáme všechny děti z Petřvaldu, aby neváhaly navštívit knihovnu a vyplnily jí vysvědčení. Děti mohou knihovně vysvědčení udělit, ať jsou uživateli knihovny, nebo ne; musí však knihovnu navštívit. Každé dítě, které vysvědčení odevzdá nebo vyplní elektronicky v knihovně, obdrží drobnou odměnu. Počet a kvalita těchto "vysvědčení" bude základem hodnocení jednoho ze soutěžních kritérií. 1. června 2013 pak budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých velikostních kategorií knihoven (oddělení) pro děti a předány ceny. Zároveň bude vyhlášena vítězná knihovna, nositelka titulu Kamarádka knihovna za rok ová služba pro všechny Chcete dostávat upozornění na včasné vrácení knih či oznámení, že máte v knihovně připravenou rezervovanou knihu? Uvítali byste pozvánky na akce pořádané knihovnou? Pokud ano, stačí v knihovně nahlásit svou ovou adresu či ji napsat na Průběh soutěže Knihovnická žákajda Knihovna Petřvald vyhlásila 1. října 2012 velkou čtenářskou soutěž pro žáky ZŠ. Zatím se do soutěže přihlásili žáci 3. B, 4. A, 5. A a 5. B. Zapojené děti chválíme a případné další zájemce vyzýváme, aby se hlásili v knihovně. Vítězné třídě bude slavnostně předán dort na Dni pro dětskou knihu v prosinci Soutěž končí 15. prosince I bezpečně Naše knihovna je zapojena do projektu i-bezpecne.cz, který omezuje přístup dětí na webové stránky s obsahem pro ně nevhodným.

19 19 Den pro dětskou knihu 1. prosince 2012, sobota Oslavte s námi svátek dětské knihy a nadcházející čas Vánoc! vánoční rukodělné dílny výstava české a polské dětské knihy beseda s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou Ježíškova pošta vánoční jarmark s doprovodným programem Více informací najdete koncem listopadu na letáčcích, facebooku a v knihovně! Za knihovnu Lucie Šidlová a Monika Molinková Tel.: STŘEDISKO KULTRUNÍCH SLUŽEB PETŘVALD VÍKEND S AMATÉRY- program Pátek : otevření sálu a SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADEL Divadlo DEVÍTKA : KACHNA NA POMERANČÍCH Typicky britská" komedie dramatika W.D.Homea Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout kdokoli z nás. Hra plná svižných vtipných dialogů, typického britského humoru a nečekaných choulostivých situací. Pokud jste doposud o svém manželství nevěděli všechno, po zhlédnutí Kachny na pomerančích budete mít jasno!. Zápletka i finále představení jsou známy po pár minutách (manželka chce po patnácti letech manželství odejít s milencem, manžel se pokusí manželství zachránit tím, že tento milenecký vztah osobně (a jaksi nenápadně) rozbije DATYŇSKÉ AMATÉRSKÉ DIVADLO DaD GRAJUM Skvělý příběh jak jinak než tu od nas. Naše babky budou tentokrát řešit v přímém přenosu zapeklitý případ nevěry. Způsobem sobě vlastním a hlavně svérázným místním nářečím. Tuž,dvignitě dupy, nesěďtě v chalupě a přyjďtě na tum kulture. Sobota Divadlo JIŘÍKOVO VIDĚNÍ Ostrava KAT A BÁZEŇ Kat a bázeň - krátká, o to však hlubší sonda do duše člověka, jemuž se jeho povolání nestalo koníčkem. V republice San Miguel vládnou staré dobré pořádky. Nedorazily sem změkčilosti nové doby jako demokracie, zrušení trestu smrti ani personální agentury a povolání kata se dědí z otce na syna. Je však nový kat mužem na svém místě?

20 20 Ale já nechci být diktátor! Já chci být kat! Fakt. Já chci zůstat katem Já nechci být Divadlo VICARZHOR Ostrava NO SHIP IN SIGHT (Loď v nedohlednu) V noci ze 14. na 15. dubna v roce 1912 se během své první plavby potopila loď Titanik. Vicarzhor, ostravské anglicky hrající divadlo, připomene toto stoleté výročí představením své nové hry, která pokládá otázku. Byl to opravdu ledovec? Divadlo SUMARUM (Slezský Umělecký Ansámbl Radikálních Umělců a Muzikantů z Albrechtic a okolí) CAESAR A KLEOPATRA Hra Caesar z roku 1932 patří bezesporu k nejslavnějším hrám legendárního Osvobozeného divadla, které stálo na vrcholu předválečné politické satiry v Československu. Nejde v pravém slova smyslu o historickou hru - za jejím vznikem byly myšlenky daleko vznešenější. Slovy autorů: Pokusili jsme se reálie současné evropské demokracie přenést do doby konce vlády Gaia Julia Caesara. Jak aktuální i dnes. Lechtivá historie z Caesarovy domácnosti a krušný život antického politika. Na naše divadelní prkna ji přinášejí s minimálními textovými úpravami studenti z Albrechtic doprovázeni zpěvem a jazzovým triem. Neděle Divadlo SKŘÍTEK Havířov HYSTERICKÁ HISTORIE TROJSKÉ VÁLKY Tato komedie nás zavede do období Trojské války trošku jiným způsobem. Ne tak, jak jsme zvyklí z historických faktů, ale pohledem a podáním dnešního člověka Divadlo PROPADLO Václavovice TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ PASIVITY Její příběh se odehrává ve fiktivním Království nožů a vidliček, v němž zdánlivě pevnou rukou vládne král s diktátorskými sklony, jenž ovšem v osobním životě zažívá nejeden problém. Marně hledá na svém hradě předimenzovaných rozměrů královnu a navíc má starosti se svou adolescentní dcerkou, o jejíž ruku se zajímají první nápadníci, zejména princ z Království špuntů a vývrtek. Jeho nudný královský život čas od času přichází zpestřit kočovná herecká společnost Veselý vůl se svými humornými scénkami, skeči a písněmi. Nedejte se ovšem zmýlit, nejde o klasickou pohádku pro děti. Fiktivní království nám totiž v mnohém připomene nás a naši malou českou kotlinu se všemi neduhy, které nás trápí a sužují. Sponzor IV.ročníku VÍKENDU S AMATÉRY VSTUP ZDARMA ZVEME DĚTI A RODIČE NA POHÁDKU do Kulturního domu Petřvald v úterý 30. října 2012 od KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012

Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 1 Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 Z obsahu: - PČR varuje - Den učitelů - Příprava na povodně - Sbor dobrovolných hasičů příjme nové

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. 12. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. 12. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 11 Informace pro občany Z obsahu: - Pozvání do obřadní síně - Petřvaldské dušičky 2008 - Z jednání samosprávy - Dne jsme se zeptali... - Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva

Více

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY etřvaldské noviny www.petrvald.info květen 2014 Informace pro občany 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. V roce 2008 podalo město poprvé projektovou žádost o spolufinancování stavby

Více

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce vstupního schodiště do budovy POŠTY budou klienti používat vchod v zadní části budovy.

OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce vstupního schodiště do budovy POŠTY budou klienti používat vchod v zadní části budovy. Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: - 13. schůze rady města - Ze života našich spolků - Měsíc jubilantů - Petřvald = Rozkvetlé město 2007 - Sport v Petřvaldě OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce

Více

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová 9 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 9 září 2008 cena 10 Kč Vítovští rekruti odvedenci, roku 1932 v čele se starostou Josefem Fuksou PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová Sobota

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí hlučínskénoviny Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci poprvé usedli do školních lavic v právě dokončených učebnách. Od té doby se ve vedení školy vystřídalo

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Citát měsíce: NA SVĚTĚ BY SE UDĚLALO VELICE MÁLO, KDYBYCHOM SE STÁLE OHLÍŽELI NA TO, JAK TO DOPADNE. Gotthold Ephraim Lessing ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2008

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák České přísloví měsíce: PEČENÍ HOLUBI DO HUBY NELÉTAJÍ. ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2011 Číslo 203 Povídání o knize Jiřího Jezerského V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Měření

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald:

vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald: Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Zápis dětí do MŠ - Z jednání samosprávy - Klub důchodců Petřvald Březiny hodnotil svou činnost - z deníčku petřvaldských policistů POZVÁNKA Zveme

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více