[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]"

Transkript

1 Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ Anna SALAJOVÁ * okolo Brutovce (zhruba 44 let) [Anna SZALAJI] Štefan SALAJ (* okolo 1719, 1804) Anna (* okolo 1732, 1829) rodina Ondřeje MILČÁKA Anna * Brutovce Alžběta * Brutovce Brutovce provdala se roku 1800 za Michala BIROŠČÁKA Josef GOMBAJI Clara HORVÁTOVÁ NEDECZKY Clara HORVÁTOVÁ Přestože se narození Ondřeje Milčáka nepodařilo doložit žádnými záznamy z matriky, považujeme za jeho otce Štefana Milčáka, který je nejstarším nalezeným Milčákem z Brutovců. Přibližné datum narození lze pak dopočítat ze záznamu o jeho úmrtí dne Ten uvádí, že mu bylo 72 let. Ondřej se přibližně ve svých 22 letech oženil dne s Annou Salajovou, dcerou Štefana a Anny Salajových. Josef * Brutovce Brutovce * Brutovce Ondřej BERNAT Clara HORVÁTOVÁ (varhaník) provdala se roku 1809 za Ondřeje DUGAŠE z Vyšného Slavkova Ondřej BERNAT Clara HORVÁTOVÁ Zhruba rok po svatbě, , se jim narodila dcera Anna. Ta se dne provdala za Michala Biroščáka (syn Matiáše a ). Z archivních záznamů se podařilo dohledat, že společně měli pět potomků. Rok 1785 byl pro Ondřeje a Annu velmi smutný. V říjnu tohoto roku jim zemřela dcera Alžběta (byly jí 3 roky) a syn Josef, který zemřel v květnu, tj. necelé dva měsíce po narození. v roce 1796 Michal * Brutovce Brutovce Alžběta * Brutovce * Brutovce Brutovce 16 Ondřej BERNAT Clara HORVÁTOVÁ (pozn. Nobility virgo ) Michal POPOVIČ Alžběta KAŠČÁKOVÁ můj prapraprapradědeček Michal POPOVIČ Clara HORVÁTOVÁ PYURIKOVIČOVÁ Dalším potomkem byla dcera, narozena Ve svých 23 letech se provdala dne za Ondřeje Dugaše z Vyšného Slavkova. Záznamy z Brutovců potom již Marii neuvádí a proto se domníváme, že se odstěhovala do Vyšného Slavkova. V pořadí pátým potomkem byl Michal. Bohužel zemřel necelý rok po svém narození. Dne se narodila dcera Alžběta. Její osud nám není přesně znám. Záznam o svatbě z roku 1814 uvádí její jméno, avšak její stáří je uvedeno dosti nepřesně a spíše odpovídá její mladší sestře Marii. Pravděpodobně se tak jedná o chybu v zápisu, čemuž nasvědčuje i fakt, že u dětí narozených z tého svatby je již jako matka uváděna. V roce 1794 se Ondřejovi a Anně narodil syn ( ). Z hlediska pokračování a rozšíření rodu Milčáků z Brutovců se jedná o klíčovou osobu. Ve dvou letech mu zemřela matka ( ) a otec Ondřej se musel znovu oženit. HRICZKOVÁ * okolo Brutovce (zhruba 70 let) * Brutovce Michal * Brutovce Brutovce 79 Michal POPOVIČ žena Michal FEDAK MIŠENKOVÁ [ HRICZKO] provdala se roku 1796 za a MALYŇÁKA Ján se oženil dne s Marií Biroščákovou, dcerou Pavla a. Ze záznamů lze vypátrat, že byla neteř Michala Biroščáka (Michal a Pavel byli bratři). Vzniklo tak zajímavé propojení dvou generací Milčáků a Biroščáků. Ján a měli spolu osm dětí, z nichž tři syny, kteří dále prozšíli rod Milčáků. Ján zemřel v 61 letech ( ) a jeho žena o 12 let později ( ). Poté, co zemřela Ondřejova žena Anna Salajová, musel Ondřej svým dětem Anně (16 let), Marii (10 let), Alžbětě (5 let) a ovi (2 roky) obstarat novou matku. Proto nedlouho po smrti Anny (odhadujeme max. měsíc či dva) se oženil s Marií Hriczkovou. Záznam o jejich svatbě nebyl nalezen a domníváme se tedy, že nevěsta nepocházela z Brutovců. Z jejího záznamu o úmrtí ( ) vyplývá, že se narodila kolem roku 1766 a tedy v době svatby ji bylo kolem 30 let (možná byla také vdova). Na svatbu v roce 1796 ukazuje i narození jejich dcery začátkem května následujícího roku, přesně Ta se provdala za a Maliňáka, syna a a Kateřiny. V záznamu je sice uvedeno jméno její starší, nevlastní sestry Alžběty, ale nejspíše jde o chybu. a spolu měli přinejmenším sedm dětí. Posledním doloženým Ondřejovým potomkem je syn Michal. Narodil se Podařilo se zjistit, že byl mlynář - zda mlýn vlastnil či v něm pouze pracoval již nevíme. V jeho dalších záznamech byla nalezena jedna nesrovnalost - jedná se o jeho manželku. Michal se dle záznamu oženil s Alžbětou Mišenkovou, avšak u narození jeho tří dětí je uvedena Alžběta Popovičová. Tato druhá větev Milčáků se bohužel příliš nerozrostla. Ondřej Milčák zemřel a dočkal se několika vnoučat. Mezi nimi například i Michala ( , otec ), mého praprapradědečka.

2 MILČÁK [Joannes MILCSAK] Ondřej MILČÁK (* okolo 1757, 1829) SALAYOVÁ (* okolo 1752, 1796) * Brutovce (61 let) Brutovce (ženich 24 let, nevěsta 21 let) (v záznamu: ženich 22 let, nevěsta 21 let) Pavel MIHELKO MALIŇÁK BIROŠČÁKOVÁ * Brutovce Brutovce 14 (70 let) [Mária BIRESS] Pavel BIROŠČÁK (* okolo 1773) KAŠTIAKOVÁ rodina a MILČÁKA provdala se roku 1843 za Michala TARBAYE Jiří ŽILKA Anna ŽILKOVÁ * Brutovce Michal starší bratři Josef a Michal zemřeli nedlouho po svém narození. se narodil , měl starší sestry Annu, Marii a Alžbětu a mladší nevlastní sestru Marii a bratra Michala. můj praprapradědeček * Brutovce Brutovce 8 (44 let, rakovina) je prakticky prvorozeným synem Ondřeje a, jeho dva HORTULANY (varhaník) Anna DOLEVICZENI (poznámka Nobil. ) se oženil když mu bylo 24 let. Vzal si Marii, dceru Pavla Biroščáka a Kaštiakové. Jeho žena byla neteř Michala Biroščáka (bratr Pavla Biroščáka), za kterého se provdala ova starší sestra Anna. dvojčata Anna * Brutovce Brutovce úmrtí zapsáno chybně jako? (nečitelné) HORTULANYOVÁ a spolu měli celkem osm dětí. Nejstarší, narozena , se provdala za Michala Tarbaye, syna Matyáše a Heleny. Narodilo se jim celkem devět dětí. Matyáš * Brutovce HORTULANY (varhaník) Anna DOLEVICZENI (poznámka Nobil. ) Anna * Brutovce 16 Štefan * Brutovce Brutovce (78 let) * Brutovce HORTULANY a žena oženil se roku 1855 se Zuzanou KRAVECZOVOU KOMARA Anna TARBAYOVÁ Dalším synem byl Matyáš narozený Záznam o jeho úmrtí se nepodařilo najít a ani záznamy ze sčínání obyvatel z roku 1869 v Brutovcích jeho jmého neuvádí. Nejspíše se odstěhoval. oženil se roku 1864 ve Spišském Podhradí s Annou ELIÁŠOVOU KOMARA Anna TARBAYOVÁ Jiří * Brutovce Brutovce se ovi a Marii narodila dvojčata Michal a Anna. Bohužel dcerka zemřela dva dny po narození. Michal se oženil s Marii Komarovou, dcerou Matyáše Komary a Anny rozené Malyňákové. Měli 4 děti, z nichž ale dospěl pouze Valentýn. Roku 1855 zemřela a Michal se znovu oženil. Vzal si Marii Kickovou s níž měl šest dětí. Michal zemřel na rakovinu KOMARA Anna TARBAYOVÁ Dcera Anna narozená se provdala za vdovce Ondřeje Popoviče. Další záznamy jsou velmi strohé, podařilo se nalézt pouze narození jejich dcery Kateřiny. Dne se narodil Štefan, zakladatel větve jejíž řada potomků odplula do Ameriky za prací a někteří tam i zůstali. Štefan se oženil se Zuzanou Kraveczovou z Olšavice. Někdy byla Zuzana uváděna jako Morocová, což může být spojeno s jejím přechodem z řeckokatolického na římskokatolické vyznání. Společně měli pět dětí. Po úmrtí Zuzany (pravděpodobně v roce 1872) se Štefan oženil s vdovou Marii Hockickovou a měli spolu dva syny. Především osud staršího z nich, Telka/Telesfora, je zajímavý, neboť emigroval do Ameriky a založil tam velmi rozsáhlý rod Milčáků, resp. Milchaků (došlo k poameričtění příjmení). Dalším synem, který se zasloužil o rozšíření rodu byl, narozen Oženil se s Annou Eliášovou dcerou Matiáše ve Spišském Podhradí. U záznamu je uvedena poznámka auriga - vozka (kočí), což ukazuje na ovo povolání. Společně pak žili ve Spišském Podhradí a měli šest dětí. Posledním potokem a a byl syn Jiří ( ). Ten však zemřel rok po svém narození. Ján Milčák zemřel ve věku 61 let a jeho žena rozená Biroščáková zemřela ve věku 70 let. Jejich společné manželství tak trvalo více než 36 let.

3 Michal MILČÁK * Brutovce Brutovce 79 (67 let) [Michael MILCSAK] Ondřej MILČÁK (* okolo 1757, 1829) HRICKOVÁ (* okolo 1766, 1836) Brutovce (ženich 24 let, nevěsta 18 let) POPOVIČ MALIŇÁK Alžběta MIŠENKOVÁ/POPOVIČOVÁ * okolo 1827 Josef * Brutovce 73 (69) Brutovce 79 Anna * Brutovce [MISCHENKO/POPOVICS] rodina Michala MILČÁKA provdala se roku 1844 za Michala BIROŠČÁKA vzal si roku 1855 Žofii BIROŠČÁKOVOU; byl mlynář Jiří KOMARA KICKOVÁ Ondřej * Brutovce * okolo Brutovce (zhruba 59 let) Jiří KOMARA KICKOVÁ Michal Milčák byl synem Ondřeje a jeho druhé ženy Hrickové, narodil se Představuje zakladatele druhé větve Milčáků z Brutovců, která je však značně menší než jakou tvoří potomci jeho staršího nevlastního bratra a. Michal byl v několika záznamech uváděn jako mlynář, zda mlýn vlastnil či v něm pouze pracoval se zjistit nepodařilo. V pozemkové knize z roku 1855 bych několikrát také uveden jako majitel některých parcel. Jeho jméno však bylo vždy přeškrtnuto a nahrazeno někým jiným - Biroščák nebo Szakmar. Více informací k vlastnictví a případnému prodeji či převodu bohužel nemáme. Dne se Michal ve svých 24 letech oženil s Alžbětou Mišenkovou. Její rodiče se nalézt nepodařilo a další záznamy ji uvádí jako Alžbětu Popovičovou. S největší pravděpodobností jde o jednu a tutéž osobu a nejspíše došlo k chybě v zápisu. provdala se roku 1867 za a POPOVIČE Jiří KOMARA KICKOVÁ Narození jejich prvního potomka, dcery, nemáme z matriky doloženo, avšak další dokumenty jako např. sčítání obyvatel z roku 1869 uvádí rok jejího narození se provdala za Michalem Biroščáka a měli spolu 11 dětí. Syn Josef se Michalovi a Alžbětě (uvedené jako Popovičová) narodil Stejně jako jeho otec byl povoláním mlynář. Oženil se s Žofií Biroščákovu, se kterou měl dceru Marii. Žofie v roce 1867 zemřela a Josef se oženil s Marií Popovičovou, dcerou Michala a Anny. byla sestra a Popoviče, za kterého se provdala Josefova mladší sestra Anna (také ). Josef a spolu měli šest dětí, avšak čtyři z nich zemřeli ihned po narození. Druhým Michalovým synem byl Ondřej. Narodil se V censu z roku 1869 již uveden není a ani v dalších zkoumaných záznamech. Jeho osud tak zústává nepoznán. Dne se narodila dcera Anna. Jak již bylo uvedeno, provdala se za a Popoviče, syna Michala Popoviče a Anny Biroščákové. Svatba proběhla ve stejný den jako svatba jejího bratra Josefa s Marií Popovičovou Svatby tak v jeden den nadvakrát propojily rodiny Milčáků a Popovičů. Anna a spolu měli deset dětí a navíc rok před jejich svatbou se Anně narodil nemanželský syn Michal. Ten však po roce a půl zemřel. Michal a Alžběta spolu již více dětí neměli. Alžběta zemřela v 59 letech dne a o dva roky později ( ) zemřel i Michal. Bylo mu 70 let.

4 Michal MILČÁK * Brutovce Brutovce 8 (44 let) [Michael MILCSAK] MILČÁK (* 1794, 1855) BIROŠČÁKOVÁ (* 1797, 1867) Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 23 let) BANYIK (tovaryš) Michal MILČÁK (mlynář) KOMAROVÁ * Brutovce Brutovce (32 let) Valentýn * Brutovce Matyáš KOMARA Anna MALIŇÁKOVÁ Brutovce (ženich 31 let, nevěsta 23 let) odstěhoval se do Spišských Vlachů Pavel TREFFIK a žena Anna Petr * Brutovce Spišské Vlachy Michal HEFFIK Anna HEFFIKOVÁ BANYIK Matyáš BIROŠČÁK [Mária KICKO] (pravděpodobně) KICKO/HOCKICKO Anna FECKOVÁ odstěhoval se do Spišských Vlachů KICKO a žena Michal se narodil jako jedno z dvojčat u Milčákovi a Anně Biroščákové. Jeho sestra Anna však krátce po narození zemřela. Michal se ve 22 letech, oženil s Marií Komarovou. Její rodiče byli Matyáš Komara a Anna Maliňáková. Jedním ze svědků byl Michalův strýc Michal Milčák, v záznamu uvedený jako mlynář. Michal a spolu měli čtyři děti, ale pouze syn Valentýn přežil. Nejstarším narozeným potomkem byl syn. Narodil se a zemřel tři dny po narození se Michalovi a Marii narodil syn Valentýn. Přestěhoval se do Spišských Vlachů, kde se oženil s Annou Žembovou. Podařilo se zjisti, že společně měli dceru Marii a syna Valentýna. Dcera Alžběta se narodila , ale zemřela po zhruba roce a půl. Jejímu úmrtí však předcházely ještě dvě události. V lednu tohoto roku zemřela Michalova žena, rozená Komarová. Nedlouho poté, , se Michal znovu oženil. Vzal si Marii Kickovou, dceru a Kicka (někdy uváděn také jako Hockicko) a Anny, rozené Feckové. Smutný začátek roku 1855 ještě umocnilo úmrtí Michalova otce Jána Milčáka dne V roce 1857 se dočkal Michal druhého syna Petra ( ). Petr se přiženil do Spišských Vlachů, kde si vzal Kateřinu Tomašovčíkovou, dceru Josefa a Alžběty, rozené Krivošiové. Společně měli tři děti a když v roce 1901 Kateřina zemřela, Petr se znovu oženil. Záznamy pak udávají, že se svou druhou ženou Annou Kiszkovou-Galuškovou měl další tři děti a v roce 1911 se ženil ještě jednou (s Annou Brindskovou). PAVLÍK KICKOVÁ můj prapradědeček KICKO a žena Kateřina Martin * Brutovce 8 Michalovi a jeho druhé ženě Marii, rozené Kickové se narodila dcera. Ta však necelý rok po narození zemřela. PAVLÍK KICKOVÁ Josef * Brutovce Spišské Vlachy Vendelín * Brutovce Brutovce 8 KICKO a žena Matěj * Brutovce Brutovce 10 Druhým synem byl Adam. Narodil se a ještě tentýž den zemřel. * Brutovce Brutovce 10 (asi pokřtěn nouzově porodní bábou) (pozn.:... Ersébét POPOVICS...) KICKOVÁ * Brutovce rodina Michala MILČÁKA Michal MESTINOVSKÝ Anna HEFFIKOVÁ Alžběta * Brutovce Brutovce 20 [Mária KOMARA] Adam * Brutovce Brutovce * Brutovce Brutovce KICKO a žena Kateřina Další Michalův syn - Matěj, narozený , zemřel ve 12 letech na hydrops, neboli vodnatelnost. Také syn - Vendelín, narozený , zemřel a to po zhruba roce a půl od svého narození. Dne se narodil další šiřitel rodového jména - Josef. Jedná se o mého prapradědečka. Stejně jako jeho starší bratři Petr a Valentýn se přestěhoval do Spišských Vlachů, kde se oženil. Datum jeho sňatku s Marií Hoholovou, dcerou Ondřeje a Zuzany, rozené Krivatsyové se zatím nepodařilo dohledat. Společně měli čtyři děti a z nalezených dokumentů vyplývá, že Josef minimálně jednou (kolem roku 1899) odplul do Ameriky za prací. Posledním potomkem Michala a byl Martin, narozený Jeho osud nám není znám. Michal zemřel v pouhých 44 letech dne na rakovinu žaludku.

5 Štefan MILČÁK [Stephanus/Ištván MILCSAK] * Brutovce (78 let) MILČÁK (* 1794, 1855) BIROŠČÁKOVÁ (* 1797, 1867) Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 21 let) BANYIK (tovaryš) Michal MILČÁK (mlynář) Zuzana KRAVECOVÁ/MOROCOVÁ [KRAVECZ/MOROCZ] * okolo 1830 Olšavica 44 před 1873 (méně než 43 let) rodina Štefana MILČÁKA * Brutovce 16 (matka KRAVECZ) Brutovce 61 (22 let, zápal plic) Michal TARBAY a žena Jiří * Brutovce 14 (matka KRAVECZ) Valentýn HOCKICKO TARBAYOVÁ 1899 plul do Ameriky * Brutovce 14 (matka KRAVECZ) několikrát plul do Ameriky, žil ve Spišských Vlaších Valentýn KICKO a žena Anna Žofie * Brutovce 14 (matka MOROCZ) Brutovce 61 (14 let, zápal mozku) Valentýn KICKO a žena Anna Michal * Brutovce 14 (matka KRAVECZ) Spišské Vlachy několikrát plul do Ameriky, žil ve Spišských Vlaších Valentýn HOCKICKO a žena Anna Brutovce (ženich 43 let, nevěsta 40 let) (v záznamu: ženich 41 let vdovec, nevěsta 40 let vdova) HOCKICKO KICKO HOCKICKOVÁ [Mária HOCKICKO] * okolo 1833 Telek/Telesfor * Brutovce emigroval do Ameriky, užíval také jméno Theodor KICKO a žena Kateřina Petr * Brutovce 61 KICKO a žena Kateřina 1902 odplul do Ameriky

6 MILČÁK * Brutovce [Joannes MILCSAK] MILČÁK (* 1794, 1855) BIROŠČÁKOVÁ (* 1797, 1867) Sp. Podhradí (ženich 31 let, nevěsta 22 let) Ondřej REPAŠSKÝ Štefan TABAK Anna ELIÁŠOVÁ [Anna ELIAS] * okolo 1842 Spišské Podhradí Matiáš ELIÁŠ rodina a MILČÁKA * Spišské Podhradí 512 Ondřej MIHALÍK MISIČKOVÁ Pavel * Spišské Podhradí Spišské Podhradí NĚMČÍK MISIČKOVÁ * Spišské Podhradí Spišské Podhradí NĚMČÍK MISIČKOVÁ Kateřina * Spišské Podhradí 505 NĚMČÍK MISIČKOVÁ dvojčata Štefan * Spišské Podhradí plul do Ameriky za dcerou Marií VILČEK a žena Jakub * Spišské Podhradí Spišské Podhradí VILČEK a žena

7 Josef MILČÁK [Josephus MILCSAK] * Brutovce Brutovce 79 (42 let, mrtvice) Michal MILČÁK (* 1803, 1870) Alžběta MIŠENKOVÁ (* okolo 1809, 1868) Brutovce (ženich 24 let, nevěsta 22 let) Ondřej POPOVIČ Michal POPOVIČ Žofie BIROŠČÁKOVÁ * Brutovce Brutovce 74 (27 let) [Sophie BIROSCAK] Pavel BIROŠČÁK (* 1803,?) STROJNIOVÁ (* 1806,?) rodina Josefa MILČÁKA * Brutovce Valentýn KICKO a žena Žofie Brutovce (ženich 36 let, nevěsta 23 let) (v záznamu: ženich 31 let, nevěsta 23 let) Valentýn KOCKO Ondřej POPOVIČ POPOVIČOVÁ * Brutovce [Sophie BIROSCAK] Michal POPOVIČ (* okolo 1816,?) Anna BIROŠČÁKOVÁ (* okolo 1822,?) - * Brutovce Brutovce 69 nepokřtena narozena mrtvá dvojčata Michael * Brutovce Brutovce 69 Stefan KORCHNIYAK a žena Michael * Brutovce Brutovce 69 Stefan KORCHNIYAK a žena - * Brutovce Brutovce 79 nepokřtěn narozen mrtvý Ondřej * Brutovce 80 pravděpodobně emigroval do Ameriky Stefan KORCHNIYAK a žena Gabriel * Brutovce 79 Stefan KORCHNIYAK a žena

8 Valentýn MILČÁK [Valentinus MILCSAK] * Brutovce Michal MILČÁK (* 1824, 1868) KOMAROVÁ (* 1823, 1855) před 1887, asi Spišské Vlachy Anna ŽEMBOVÁ * rodina Valentýna MILČÁKA * Spišské Vlachy provdala se roku 1908 za Štefana VALKA Valentýn * okolo 1894 oženil se s Marií AŠTORYOVOU

9 Petr MILČÁK [Petrus MILCSAK] * Brutovce Spišské Vlachy (66 let) Michal MILČÁK (* 1824, 1868) KICKOVÁ (* 1832,?) Sp. Vlachy (ženich 25 let, nevěsta 17 let) (v záznamu: ženich 26 let, nevěsta 18 let) Štefan JANOŠÍK Michal FRANTSAK Kateřina TOMAŠOVČÍKOVÁ [Catharina TOMASOVTSIK] * Sp. Vlachy 321 (282) Sp. Vlachy (36 let) Josef TOMAŠOVČÍK Alžběta KRIVOŠOVÁ rodina Petra MILČÁKA * Sp. Vlachy Sp. Vlachy oženil se roku 1909 s Emou Gizzelou MATYAŠČÍKOVOU Štefan * Sp. Vlachy Sp. Vlachy * Sp. Vlachy * okolo 1894 asi Johnstown, USA roku 1912 odplula do Ameriky Sp. Vlachy (ženich 44 let, nevěsta 37 let) Anna KIŠKOVÁ/GALUŠKOVÁ * před 1911 Petr * okolo 1907 Sp. Vlachy Sp. Vlachy Anna * 1909 Sp. Vlachy Sp. Vlachy? Sp. Vlachy (ženich 54 let, nevěsta 52 let) Anna BRINDSKOVÁ * Michal BRINDSKO?

10 Josef MILČÁK [Josephus MILCSAK] * Brutovce Spišské Vlachy (79 let) Michal MILČÁK (* 1824, 1868) KICKOVÁ (* 1832,?) odhadem kolem 1895 HOHOLOVÁ * Sp. Vlachy (78 let) [Mária HOHOL] Ondřej HOHOL (* 1828,?) Zuzana KRIVATSYOVÁ (* okolo 1832,?) rodina Josefa MILČÁKA * odhadem 1897 asi se narodila v USA, provdala se za Julia PETRIKA Josef * Sp. Vlachy asi v New Yorku, USA odplul 1922 do Ameriky, kde žil s ženou? ŠEVČÍKOVOU * Sp. Vlachy Sp. Vlachy můj pradědeček Júlie * Sp. Vlachy? Bratislava provdala se roku 1926 za Salvatora MIGLIERIUGA

11 Michal MILČÁK [Michael MILCSAK] * Brutovce Sp. Vlachy (69 let) Štefan MILČÁK (* 1830, 1902) Zuzana KRAVECOVÁ (* okolo 1830,?) Sp. Vlachy (ženich 24 let, nevěsta 24 let) Ondřej WÁGNER Štefan MILČÁK Žofie BÁNYIKOVÁ [Sophia BÁNYIK] * okolo Sp. Vlachy (26 let) * Sp. Vlachy 343 rodina Michala MILČÁKA Zuzana * Sp. Vlachy Sp. Vlachy asi se narodila v USA, provdala se za Julia PETRIKA asi 1894 Anna OLEJNÍKOVÁ * [Anna Mária OLEJNIK] OLEJNÍK (* kolem 1836,?) Anna VARETŠÍKOVÁ Helena * Sp. Vlachy provdala se roku 1914 za Františka ČURILLU * okolo 1898 odplul 1913 do Ameriky Štefan * oženil se s Žofii DEMOČKOVOU

12 Telek MILČÁK (Theodore MILCHAK) [Telesphor/Felestor MILCSAK] * Brutovce 10 (4) Štefan MILČÁK (* 1830, 1902) HOCKICKOVÁ (* okolo 1833,?) Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 18 let) (v záznamu: ženich 21 let, nevěsta 18 let) Štefan MILČÁK HOCKICKO Kamila KORCHNYÁKOVÁ [Camila KORCHNYÁK] * okolo 1877 Brutovce 26 rodina Telka MILČÁKA (Theodora MILCHAKA) Mary () * okolo 1902 Johnstown, Pennsylvania, USA John () * okolo 1903 Johnstown, Pennsylvania, USA Elizabeth (Alžběta) * okolo 1905 Johnstown, Pennsylvania, USA August * okolo 1907 Johnstown, Pennsylvania, USA Andrew (Ondřej) * okolo 1909 Johnstown, Pennsylvania, USA Catharine (Kateřina) * okolo 1911 Johnstown, Pennsylvania, USA provdala se za Johna POPCHAKA Joseph (Josef) * okolo 1913 Johnstown, Pennsylvania, USA Anna * okolo 1916 Johnstown, Pennsylvania, USA George (Jiří) * okolo 1919 Johnstown, Pennsylvania, USA

13 Ondřej MILČÁK * Brutovce 80 [Andreas MILCSAK] Josef MILČÁK (* 1831, 1878) POPOVIČOVÁ (* okolo 1843,?) záznam o svatbě nenalezen? * okolo 1887 rodina Ondřeje MILČÁKA Annie (Anna) * okolo 1904 Munhall, Pennsylvania, USA Helen (Helena) * okolo 1907 Munhall, Pennsylvania, USA Joseph (Josef) * okolo 1909 Munhall, Pennsylvania, USA Edward * Munhall, Pennsylvania, USA? Josephine (Josefína) * okolo 1917 Munhall, Pennsylvania, USA Elmer * okolo 1920 Munhall, Pennsylvania, USA

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Rodokmen. Moniky. Pruchové-Elsdörferové

Rodokmen. Moniky. Pruchové-Elsdörferové Rodokmen Moniky Pruchové-Elsdörferové Rod Elsdörfer Při bádání po rodu Elsdörferů nás dovedou stopy do oblasti pohraničí, tedy bývalých Sudet, a to do vesnic Líšina a Lelov. Tyto vesnice patřily k farnosti

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_08_Karel IV. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Last name: Šubrtová (Including variantions) Šubrtová, Anežka (*1880-1881) 2 Šubrtová, Anna (*1895-1990) 3 Šubrtová, Anna (*1817 -?) 4 Šubrtová, Anna (*1837-1841) 5 Šubrtová, Anna

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Place: Částek, František (*? -?) 2 Diblík, Antonín (*1873-1952) 3 Diblík, Jan (*1680-1683) 4 Diblík, Jan Nepomuk (*1840-1914) 5 Diblík, Jan Nepomuk (*1815-1853) 6 Diblík, Jiřík

Více

ROD HAVLŮ U RADNIC. 1. Adam Havel * kolem , Chomle - sedlák - Chomle Anna

ROD HAVLŮ U RADNIC. 1. Adam Havel * kolem , Chomle - sedlák - Chomle Anna ROD HAVLŮ Z ChOMLE U RADNIC 1. Adam Havel * kolem 1655 15.01.1712, Chomle - Chomle Anna 2. Ignác Havel * kolem 1688 24.11.1760, Chomle - Chomle oo 02.11.1718, Hlohovice, kostel Nejsvětější Trojice Dorota,

Více

Šprojcarovi 8. generace

Šprojcarovi 8. generace -8. generace Janouškovi Janoušek Josef (1757,?? - 2. 8. 1818, Vračovice 5) Narodil se kolem roku 1757 v rodině Matěje Janouška z Tisové [1]. Ve dvaceti letech, 16. listopadu 1777 [2] se oženil s Dorotou

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015

Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015 Genus unum sumus! OLI SLOVA Rodový zpravodaj Oliberiusů / Oliveriusů Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015 Moji milí jmenovci, skorojmenovci, vážení čtenáři našeho rodového listu, rok nepředstavitelně

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel K r o u ž e k 1595-1853 Z historie mlýna a jeho obyvatel Jan Mašek, Praha, srpen 2007 Okolí mlýna Kroužek Tento spisek jsem sestavil u příležitosti příbuzenské sešlosti dne 8. září 2007 u Šestáků na Kroužku.

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Přeji všem dobré nedělní odpoledne!

Přeji všem dobré nedělní odpoledne! Přeji všem dobré nedělní odpoledne! A když v noci vyplul na oblohu měsíc a svým stříbrným světlem ozářil celý kraj, jak to bylo krásné! To jsme sedávali s bratrem opřeni o deskovou stěnu mlýna a dívali

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny Toulky přepyšskou minulostí III. Rodokmeny Rodokmen, genealogie, strom, strom života. To jsou slova, která slyšíme stále častěji. Stále větší oblibou mezi lidmi se stává sestavování rodokmenů. Lidé mají

Více

Hana Skočková Most Josefa Straky v Mělníku - jediný most na světě pojmenovaný po veslaři

Hana Skočková Most Josefa Straky v Mělníku - jediný most na světě pojmenovaný po veslaři 1 Hana Skočková Most Josefa Straky v Mělníku - jediný most na světě pojmenovaný po veslaři My, genealogií posedlí, kteří jsme chodívali bádat do SOA Praha ještě v původní budově na Karlově, si všichni

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC

NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ NOVÉMU LÍSKOVCI studie NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC Brno 2013 OBSAH 1. kapitola Úvod. 2. kapitola Záměr Nové náměstí Nového Lískovce. 3. kapitola Náměstí

Více

Další svatba v britské královské rodině vdala se Zara Philips, vnučka Alžběty II. Úterý, 02 Srpen :33

Další svatba v britské královské rodině vdala se Zara Philips, vnučka Alžběty II. Úterý, 02 Srpen :33 V sobotu 30. července 2011 se v Británii odehrála další královská svatba. Svého dlouholetého přítele pana Mikea Tindalla si bez většího zájmu médií vzala za muže vnučka královny Alžběty II. slečna Zara

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_23_Tomáš Baťa Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY Stolní tenis

HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY Stolní tenis Čtyřhra mladší žáci Vyleta Mokrejš Královehradecký Jakubský Čermák Vysočina Lengál Hložek Jihočeský Novotný Karbula Ústecký Mít Visinger Karlovarský Kříž 1. Sedlář David, Filip Jihomoravský 2. Bičan Miroslav,

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Akademic ý malíř Bačetín Kolinec. Celestin Matějů - mladší věk. Celestin Matějů - křestní list

Akademic ý malíř Bačetín Kolinec. Celestin Matějů - mladší věk. Celestin Matějů - křestní list Akademic ý malíř Akademic ý malíř 6. 4. 1880 Bačetín 5. 4. 1959 Kolinec Celestin Matějů - mladší věk Celestin Matějů - křestní list Narodil se 6.4.1880 v č.p.32 v Bače ně otci Janu Matějů, polnímu zahradníkovi

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vážení jmenovci, nositelé příjmení Oliberius a Oliverius, ale i všichni čtenáři našeho rodového listu,

Vážení jmenovci, nositelé příjmení Oliberius a Oliverius, ale i všichni čtenáři našeho rodového listu, Genus unum sumus! OLI SLOVA Rodový zpravodaj Oliberiusů / Oliveriusů Ročník 23, číslo 45-46 Malé Kyšice, 19. prosince 2012 Vážení jmenovci, nositelé příjmení Oliberius a Oliverius, ale i všichni čtenáři

Více

Tuněchodské okénko 3/2014

Tuněchodské okénko 3/2014 Tuněchodské okénko 3/2014 INFORMACE Z OBCE V současné době žije v naší obci 618 obyvatel ve 208 domech. V letošním roce se přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřeli

Více

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska Pracovní list 1A PRACOVNÍ LIST Anna Gläserová Pracovní list 1B Otázky a úkoly: 1. Mladá dívka se zamilovala do syna starosty Josefa. 2. Rodiče však lásce nepřáli, tak se Anna z donucení provdala za linhartického

Více

Poznávání struktury a PROSTŘEDÍ RODINA. Darina Jirotková

Poznávání struktury a PROSTŘEDÍ RODINA. Darina Jirotková Poznávání struktury a PROSTŘEDÍ RODINA Darina Jirotková poznávání struktury Co se vám vybaví v mysli, když se řekne struktura? Jaké struktury v matematice znáte? Jaké struktury se tvoří ve vědomí dítěte?

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

1 tvrz Vilím Hartman p vdovec spravce tvrz Adam Olešenský m spravce tvrz Alžběta (Olešenská) p manželka 30 ž 1 4 tvrz Anna N.

1 tvrz Vilím Hartman p vdovec spravce tvrz Adam Olešenský m spravce tvrz Alžběta (Olešenská) p manželka 30 ž 1 4 tvrz Anna N. 1 tvrz Vilím Hartman p vdovec spravce 68 1 2 tvrz Adam Olešenský m spravce 40 1 3 tvrz Alžběta (Olešenská) p manželka 30 ž 1 4 tvrz Anna N. vdova kuchařka 48 ž 2 5 tvrz Dorota N. sirotek děvče 10 ž 3 6

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5

Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5 Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5 Otec Cyrila - Ignác Charous z Orlovic čp.58 Vytvořil František Charous -charous.f@tiscali.cz Poslední aktualizace -leden 2015 Vygenerované dne 14.

Více

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Zdeněk Horský Písemnosti z pozůstalosti prof. dr. A. Seydlera In: Libor Pátý (editor): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862

Více

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM Plynulý tok příběhu 6 PLYNULÝ L TOK PŘÍBĚHU Pátrání po vlastních kořenech je zápasem, jehož průběh není vždy férový. Zatímco na vaší straně se investují hodiny a hodiny

Více

Josef Žampach a jeho původ

Josef Žampach a jeho původ Josef Žampach a jeho původ Město Žirovnice je obec, ležící na pomezí jižních Čech a západní části Českomoravské vrchoviny. Již více než 150 let je známá výrobou knoflíků a jiných perlet ářských výrobků.

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Vydala Obec Veselíčko NAŠE NOVINY. Také na www. obecveselicko.cz prosinec 2013. Advent

Vydala Obec Veselíčko NAŠE NOVINY. Také na www. obecveselicko.cz prosinec 2013. Advent Vydala Obec Veselíčko NAŠE NOVINY Také na www. obecveselicko.cz prosinec 2013 Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás i letos, tak jako v předešlých letech, jménem svým a všech zastupitelů obce pozdravil

Více

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Příloha Budišovského zpravodaje č. 4/2006 18. 12. 2006 II Příloha tohoto čísla zpravodaje je sestavena asi z padesáti pohlednic, které v letech 1899 až 1904 obdržela od

Více

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Četba s porozuměním Přečtěte si text. Když zemřela kněžna Libuše, zakladatelka české dynastie Přemyslovců a zakladatelka města Prahy, chtěla

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

F I N Á L E. ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2007 16. 18. 2. 2007 PARDUBICE 225) 50 Motýlek - Ženy. Příjmení, jméno, rn, kategorie :27.42 :28.47 :.

F I N Á L E. ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2007 16. 18. 2. 2007 PARDUBICE 225) 50 Motýlek - Ženy. Příjmení, jméno, rn, kategorie :27.42 :28.47 :. ) 0 Motýlek - Ženy. OLŠAVSKÁ Barbora Boh :.9.0 A /. KAZÍKOVÁ Sandra SlPl :9.00 0 0.0 A /. POLJAKOVÁ Gabriela 9 PKHK :9.0 9 9.0 A /. LEDVINKOVÁ Adéla KomBr :9.9.0 A /. MARKOVÁ Vendula UnOl :9.9 0.0 A /.

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

P A N S T V Í L Y S Á N A D L A B E M

P A N S T V Í L Y S Á N A D L A B E M P A N S T V Í L Y S Á N A D L A B E M 1. VYHLÁŠENÍ TOLERANČNÍHO PATENTU VE MĚSTĚ LYSÁ NAD LABEM SOkA Nymburk, AM Lysá n/l, Radní protokol 1779 1782, list 271 a 273 Zápis v radním protokolu o vyhlášení

Více

č.p U zlatého lva V tomto renesančním domě ze 16. století býval nejstarší známý brodský hostinec, ve kterém nalévali návštěvníkům dobré nápoje

č.p U zlatého lva V tomto renesančním domě ze 16. století býval nejstarší známý brodský hostinec, ve kterém nalévali návštěvníkům dobré nápoje Památné domy na náměstíhavlíčkova Brodu U zlatého lva č.p. 176 - U zlatého lva V tomto renesančním domě ze 16. století býval nejstarší známý brodský hostinec, ve kterém nalévali návštěvníkům dobré nápoje

Více

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník září 2011

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník září 2011 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník září 2011 Staffovy mlýny: 2. mlýn čp. 11 Gabriel Staffa se postaral také o svého mladšího syna Franze (nar. 1878). Koupil mu výše proti

Více

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně Jan Hanuš Spira Jan Hanuš Spira Narozen - 17.srpna 1934 v Plzni jako jediný syn německo židovské rodiny Spirových podle norimberského rasového zákona míšenec 2. stupně Janova rodina Otec,Bedřich Spira

Více

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev.

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Do výboru spolku byli zvoleni: František Barvínek (pokladník),

Více

Války o dědictví španělské

Války o dědictví španělské Války o dědictví španělské r. 1700 vymírá španělská větev Habsburků následují války o dědictví španělské mezi rakouskými Habsburky a francouzskými Bourbony (o španělský trůn) vítězem a španělským králem

Více

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku ESS European Social Survey 4. kolo Karty k hlavnímu dotazníku 1 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více

Více

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2.

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ prodana program.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Jan Antonín Mager Karl Ludwig Hoschna (1876-1911) a jeho rod

Jan Antonín Mager Karl Ludwig Hoschna (1876-1911) a jeho rod 2 Jan Antonín Mager Karl Ludwig Hoschna (1876-1911) a jeho rod Letos uplyne 140 let od narození hudebního skladatele Karla Ludwiga Hoschny. Výročí je příležitostí připomenout tohoto šumavského rodáka a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

6. Necelé 4 roky na Zemi jsou 2 roky na Marsu. Dokážeš vypočítat za kolik dní Mars obletí Slunce? a) 850 dní b) 960 dní c) 687 dní d) 250 dní

6. Necelé 4 roky na Zemi jsou 2 roky na Marsu. Dokážeš vypočítat za kolik dní Mars obletí Slunce? a) 850 dní b) 960 dní c) 687 dní d) 250 dní Ahoj milý cestovateli, jestliže se chceš zúčastnit expedice Cesta na planetu Hula hula musíš se nejdříve stát pilotem. To znamená, že musíš složit pilotní zkoušky. Pilotní zkoušky se skládají ze dvou etap

Více

STŘEDOVĚK stoletá válka D 41

STŘEDOVĚK stoletá válka D 41 STŘEDOVĚK stoletá válka D 41 1. Jaké dynastie panovaly v uvedených zemích ve 14. a v 15. století? Anglie Francie.. 2. Kde se nacházely Flandry a jaký byl vztah Anglie a Francie k tomuto území?...... Obr,

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

fol. Vesnice Stav Příjmení a jméno Věk Poznámka pozn. JM Popsání lidí

fol. Vesnice Stav Příjmení a jméno Věk Poznámka pozn. JM Popsání lidí fol. Vesnice Stav Příjmení a jméno Věk Poznámka pozn. JM 1a Popsání lidí který strana berkovská dne 18 Septembris leta 1694 po Publicati abschazungu při postoupení dílu statku berkovského Vtelna za poddané

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 76/2005-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Jan Antonín Mager Kde se narodil Josef Kristian Christelbauer?

Jan Antonín Mager Kde se narodil Josef Kristian Christelbauer? 4 Jan Antonín Mager Kde se narodil Josef Kristian Christelbauer? Při pátrání po osobnostech Prachaticka jsem se dvakrát setkal se jménem Josefa Kristiana Christelbauera, významného medailéra působícího

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti.

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. V našem seriálu o obecním znaku se dostáváme k další části bílé (stříbrné) lilii na modrém pozadí. Ale ještě předtím doplníme minulý díl, který pojednával o

Více