Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013"

Transkript

1 Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, VH zahájil v 10:15 hodin předseda ČFSF Milan Semmler, který přivítal všechny přítomné a poděkoval Milanu Jedličkovi za přípravu VH. Poté předal slovo starostovi města Vamberku, Ing. Jiřímu Mazúchovi. Ten přivítal všechny přítomné, ve stručnosti představil město Vamberk i Hotel Krajka, řekl pár slov o podpoře sportu ze strany města a nakonec popřál všem přítomným hodně osobních i sportovních úspěchů. Předseda ČFSF Milan Semmler panu starostovi poděkoval za přijetí a přivítání. 1. Volba řídícího VH. Za řídícího VH byl navržen Vladimír Vitásek. Hlasování: pro 24 proti 0 Pan Vladimír Vitásek byl schválen řídicím VH. 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Delegáti navrhli zapisovatelem VH ČFSF Jiřího Havláska Hlasování: pro 24 proti 0 Pan Jiří Havlásek byl schválen zapisovatelem VH ČFSF. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ivo Krejcar a Pavel Kluvanec. Hlasování: Ivo Krejcar pro 24Pavel Kluvanec pro 24 proti 0 proti 0 Ivo Krejcar a Pavel Kluvanec byli schváleni jako ověřovatelé zápisu. 3. Volba mandátové a volební komise. Delegáti navrhli na předsedu mandátové a volební komise Jiřího Belžíka. Hlasování: pro 24 proti 0 Pan Jiří Belžík byl schválen předsedou mandátové a volební komise.

2 Členy mandátové a volební komise byli navrženi Jakub Prokeš a Jiří Bukovanský. Hlasování: Jakub Prokeš pro 24Jiří Bukovanský pro 23 proti 0 proti 0 zdržel se2 Jakub Prokeš a Jiří Bukovanský byli schváleni jako členové mandátové a volební komise. 4. Volba návrhové komise. Delegáti navrhli na předsedu návrhové komise Miloslavu Suchánkovou. Hlasování: pro 24 proti 0 Paní Miloslava Suchánková byla schválena předsedkyní návrhové komise. Členy návrhové komise byli navrženi Aleš Štorc a Josef Soukeník. Hlasování: Aleš Štorcpro 24 Josef Soukeník pro 24 proti 0 proti 0 Aleš Štorc a Josef Soukeník byli schváleni jako členové návrhové komise. 5. Zpráva mandátové a volební komise Z pozvaných 36 delegátů je přítomno 25 delegátů. Valná hromada je usnášeníschopná. 6. Schválení programu VH. Řídicí VH Vladimír Vitásek seznámil delegáty s programem VH a s jednacím a volebním řádem VH. PROGRAM VALNÉ HROMADY ČFSF 1. Úvod, volba řídícího VH 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu VH 3. Volba mandátové a volební komise 4. Volba návrhové komise 5. práva mandátové a volební komise

3 6. Schválení programu VH a jednacího řádu 7. Zpráva o činnosti a hospodaření ČFSF 8. Diskuze o zprávě o činnosti a hospodaření ČFSF 9. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČFSF 10. Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu ČFSF 11. Diskuze ke kandidátům 12. Volba předsedy ČFSF 13. Volba místopředsedy ČFSF 14. Přestávka 15. Vyhlášení výsledků voleb 16. Představení kandidátů do RaOK ČFSF. 17. Volby RaOK ČFSF a vyhlášení výsledků. 18. Všeobecná diskuze 19. Návrh usnesení VH ČFSF 20. Schválení usnesení VH ČFSF 21. Závěr Žádný návrh na úpravu programu VH nebyl vznesen. Hlasování: Program VH pro 25Jednací řád pro 25 proti 0 proti 0 zdržel se 0 zdržel se0 Program VH i jednací a volební řád byly schváleny. 7. Zpráva o činnosti a hospodaření ČFSF Zprávy přednesl předseda ČFSF Milan Semmler. Ve zprávě o činnosti shrnul sled událostí od svého nástupu do funkce předsedy ČFSF v roce V úvodu popsal bezproblémový převod účtů federace a poděkoval Romanu Barillovi za vstřícnost a pomoc při předávání svazového webu. Ve zprávě o hospodaření přednesl celkové výsledky hospodaření ČFSF za dvouleté funkční období. Přednesené podrobné zprávy o činnosti a hospodaření ČFSF jsou přílohou tohoto zápisu z VH. 8. Diskuze o zprávě o činnosti a hospodaření ČFSF. Miloslava Suchánková (Praha): V přehledu hospodaření není uveden návrat registračních poplatků krajům. Milan Semmler (Předseda ČFSF): Některé kraje již příspěvky vrácené dostaly, některé kraje je ještě nedostaly. Vrácené poplatky tam jsou uvedeny.

4 Jiří Štechmüller (Praha): Karlovarský kraj má zájem hrát mikrofutsal a pravidla mikrofutsalu jsou zatím jen v ruštině. Kdy bude hotov jejich překlad do češtiny? Milan Semmler (Předseda ČFSF): Předpokládám, že do 14 dní by měly být do češtiny přeloženy. Poté budou uloženy na svazovém webu. Václav Valštýn (Ústecký kraj): Chybí mi ve zprávě o hospodaření větší přehled. Kde například najdu výdaje reprezentace? Milan Semmler (Předseda ČFSF): Zpráva o hospodaření je podrobná, vždy na samostatném listu jsou uvedeny příjmy a výdaje a to ještě samostatně za jeden kalendářní rok. Na úvodním listu je souhrn za uplynulé funkční období. Protože má ČFSF dva účty, je to děleno ještě na účet v CZK a v EUR. Na každém listu i v přehledu je také dělení podle složky, tzn. Reprezentace, svaz, kraje atd. Vilém Schwab (Plzeňský kraj): Ukončil bych diskuzi o hospodaření. Výdaje jsou jistě zkontrolovány, účetnictví je děláno profesionální firmou, která za svou práci zodpovídá. Jiří Jedlička (Ústecký kraj): Zprávu o hospodaření jsme nedostali v předstihu. Nedokážeme ji nyní posoudit. O čem máme nyní hlasovat? Máme ji schválit, nebo jen vzít na vědomí? Miloslava Suchánková (Praha): Měli bychom vyslechnout předsedu RaOK, aby nám o tom něco řekl. Jiří Havlásek (Moravskoslezský kraj, předseda RaOK ČFSF): Zprávu o hospodaření ČFSF jsem obdržel před několika dny. Zprávu jsem prostudoval, jsou v ní podrobně uvedeny příjmy a výdaje, které se přenášejí do souhrnného přehledu na úvodním listu. Členění zprávy je takové, jak tady pronesl předseda ČFSF. Ne každou položku jsem dokázal úplně identifikovat, k tomu bych potřeboval více času a u některých položek i vysvětlení. Ale v zásadě je zpráva zpracována přehledně a logicky správně. Ivo Krejcar (Středočeský kraj): Doporučuje předseda RaOK zprávu o hospodaření schválit? Jiří Havlásek (Moravskoslezský kraj, předseda RaOK ČFSF): Ano. 9. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČFSF. Hlasování: Zpráva o činnosti pro 25 Zpráva o hospodaření pro 25 proti 0 proti 0 zdržel se0 zdržel se0 Zpráva o činnosti a hospodaření ČFSF za minulé funkční období byla schválena. 10. Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu ČFSF. Předsedkyně návrhové komise Miloslava Suchánková delegátům sdělila, že na funkci předsedy ČFSF kandiduje jediný kandidát - Milan Semmler a na funkci místopředsedy ČFSF také jediný kandidát - Vladimír Vitásek. Oba uvedení kandidáti návrh na volbu přijali. Žádný další kandidát na žádnou z funkcí nebyl z pléna VH navržen.

5 11. Diskuze ke kandidátům Diskuze ke kandidátům se nekonala. 12. Volba předsedy ČFSF Předseda mandátové a volební komise Jiří Belžík informoval delegáty o způsobu voleb. Zpráva volební komise: Vydáno bylo 25 hlasovacích lístků Odevzdáno bylo 24 hlasovacích lístků Z toho platných bylo 23 hlasovacích lístků Kandidát Milan Semmler obdržel 23 hlasů Pan Milan Semmler byl zvolen předsedou ČFSF - Futsal o.s. 13. Volba místopředsedy ČFSF Předseda mandátové a volební komise Jiří Belžík informoval delegáty o způsobu voleb. Zpráva volební komise: Vydáno bylo 25 hlasovacích lístků Odevzdáno bylo 24 hlasovacích lístků Z toho platných bylo 23 hlasovacích lístků Kandidát Vladimír Vitásek obdržel 23 hlasů Pan Vladimír Vitásek byl zvolen místopředsedou ČFSF - Futsal o.s. 14. Přestávka Po volbě předsedy a místopředsedy následovala přestávka na oběd. 15. Vyhlášení výsledku voleb Předseda mandátové a volební komise Jiří Belžík seznámil delegáty VH s výsledkem volby předsedy a místopředsedy ČFSF na funkční období let Předsedou ČFSF byl zvolen pan Milan Semmler, místopředsedou ČFSF byl zvolen pan Vladimír Vitásek. Oba zvolení kandidáti poděkovali delegátům VH za důvěru. Milan Semmler ještě řekl, že věří v úspěšný rozvoj našeho sportu.

6 16. Představení kandidátů do RaOK ČFSF Delegáti VH navrhli jako členy RaOK Jiřího Havláska, Jana Suchánka, Václava Valštýna a Viléma Schwaba. Všichni navržení kandidáti svou kandidaturu přijali. 17. Volba členů RaOK. Předseda mandátové a volební komise Jiří Belžík informoval delegáty o způsobu voleb. Zpráva volební komise: Vydáno bylo 25 hlasovacích lístků Odevzdáno bylo 25 hlasovacích lístků Z toho platných bylo 25 hlasovacích lístků Kandidát Jiří Havlásek obdržel 23 hlasů Kandidát Václav Valštýn obdržel 22 hlasů Kandidát Jan Suchánek obdržel 17 hlasů Kandidát Vilém Schwab obdržel 13 hlasů Jiří Havlásek, Václav Valštýn a Jan Suchánek byli zvoleni členy RaOK ČFSF. 18. Všeobecná diskuze Během diskuze, v 14:10 hodin, poklesl počet delegátů z 25 na 24. Dle zprávy předsedy mandátové a volební komise Jiřího Belžíka je VH stále usnášeníschopná. Jiří Jedlička (Ústecký kraj): Prosím předsedu ČFSF o objasnění situace v JČ kraji. Milan Semmler (Předseda ČFSF): Dočetl jsem se, že jsem se vnutil na VH okresu České Budějovice s cílem rozvrátit JČ kraj. Byl jsem na tuto VH řádně pozván, nevystoupil jsem na ni s žádným projevem, který by zavdal příčinu k rozvratu. S poněkud radikálnějším názorem na této VH vystoupil Ivo Krejcar, který vyzval zvolené delegáty, aby se nezúčastnili VH JČ kraje, když za ně JČ kraj neodvedl ČFSF členské příspěvky. VV ČFSF nemůže žádnému krajskému sdružení diktovat, co má dělat. Jsme dobrovolná organizace a každý má právo rozhodnout se, zda chce být naším členem, nebo ne. Každý má právo na svůj názor, a pokud za tímto jeho názorem stojí členská základna, je tento názor asi správný. Jižní Čechy se uzavřely do sebe, není s kým komunikovat. Nikdo z JČ nechce komunikovat, všichni se odkazují na předsedu JČ krajského sdružení, Luboše Vlnatého, a ten vedení ČFSF neuznává, nemá zájem komunikovat s předsedou ani s místopředsedou ČFSF na oficiální úrovni. Dávají ultimáta, s kým chtějí a nechtějí spolupracovat, nejednají o kompromisu. Nechci se pouštět do konfrontačních diskuzí, to nikam nevede. Josef Soukeník (Celostátní liga): Je však potřeba sdělit i svůj pohled, jinak si členové v JČ budou myslet, že jejich vedení má pravdu. Vladimír Vitásek (místopředseda ČFSF): JČ kraj přihlásil veteránský tým Botafogo Srubec do finálového turnaje veteránů, ale po nějaké době ho zase odhlásil.

7 Miloslava Suchánková (Praha): Členské příspěvky za tým Botafogo Srubec nakonec zaplatil p. Tůma, aby tento tým vůbec mohl ve finále nastoupit. Martin Havlíček (Předseda MK ČFSF): Z JČ mi přišla odpověď, že se v JČ žádná veteránská soutěž nehrála, v matrice není žádný veteránský ani ženský tým. Antonín Bradáč (Zlínský kraj): Oslovila federace kluby v JČ? Vilém Schwab (Plzeňský kraj): VV ČFSF nemůže jednat s kluby. Milan Semmler (Předseda ČFSF): Zúčastnil jsem se VH okresu České Budějovice a všichni přítomní byli překvapeni stavem, že vlastně nejsou členy ČFSF. To nikdo z nich nevěděl. Oni chtějí hrát pod hlavičkou ČFSF, ale nechce se jim svou soutěž, která funguje bezproblémově, organizovat. Vystoupit z ČFSF nechtějí. Situaci si musí vyřešit sami se svým krajským vedením. Ivo Krejcar (Středočeský kraj): V JČ kraji jsou dvě okresní sdružení, která organizují své soutěže České Budějovice a Prachatice a je organizována i krajská soutěž. Nejde o to, že by si to týmy nechtěly samy organizovat. Okresní sdružení v Českých Budějovicích organizuje soutěže velmi kvalitně. Problém je v krajském sdružení, jehož předseda je skvělý demagog. Vystoupil jsem na VH okresu České Budějovice radikálně schválně, protože současný stav nemůže trvat do nekonečna. Předseda JČ krajského sdružení Vlnatý nabádal týmy, aby na soupisky uvedly jen nezbytně nutný počet členů, aby se vlk (ČFSF) nažral a koza zůstala celá. Jiří Jedlička (Ústecký kraj): Luboš Vlnatý chce vládnout. Když nebyl na minulé VH zvolen, opustil ji a prohlásil VH za neplatnou. Martin Havlíček (Předseda MK ČFSF): Zda nejsou v JČ černé duše by se dalo zjistit jedině kontrolou při turnaji, porovnáním soupisek s matrikou. Ivo Krejcar (Středočeský kraj): Když by byla v ČFSF matrika on-line, nebyly by pochybnosti, kdo je a není členem ČFSF. Vše by bylo jasně dané. Jan Suchánek (Člen RaOK ČFSF): V usnesení JČ VH je uvedeno, že VH schvaluje založení samostatného sdružení. Jiří Bukovanský (Praha): Při VH v JČ porušili stanovy, když schválili prodloužení mandátu volených funkcionářů na 4 roky a místo tajné volby hlasovali aklamací, Milan Semmler (Předseda ČFSF): Nepovažuji informace z webu JČ krajského sdružení za oficiální, proto na informace na něm uvedené nebudu reagovat. Očekávám, že obdržím oficiální dokumenty a na základě nich budu jednat. Pokud oficiální dokumenty neobdržím, budu muset jednat na základě těch informací neoficiálních, neboť nebudu mít jinou možnost. Pokud kraj porušuje stanovy, bude vyzván, aby situaci napravil. Jestliže by JČ kraj organizoval své soutěže mimo ČFSF, měla by ČFSF legitimní právo oslovit kluby v JČ kraji, aby si vytvořily nové krajské sdružení pod hlavičkou ČFSF. Vilém Schwab (Plzeňský kraj): Dejme do usnesení, že předseda ČFSF bude takto postupovat. Milan Semmler (Předseda ČFSF): Pokud jde o Klatovy, tak tam kluby okresní ligy registrační poplatky zaplatily, ale okresní sdružení poplatky nepřevedlo na kraj ani na ČFSF. Předseda Plzeňského kraje, Jan Roneš, se proto dotázal centrální matriky, jak to je s registracemi hráčů tohoto okresu. Na jeho dotaz, mu předseda okresního sdružení, Michal Frous, sdělil, že ty peníze nemá, že je nezaplatí. Vilém Schwab (Plzeňský kraj): U týmu Klatov byl nepořádek v soupiskách. Několik hráčů bylo napsáno současně na soupisce týmu B i C. Na to jsme přišli náhodou, když jsme chtěli řešit přestupek jednoho hráče v krajské lize. Okresní sdružení Klatovy vybralo za hráče v okresní soutěži registrační poplatky, ale neodvedlo je kraji a ani neřeklo těmto hráčům, že nejsou členy ČFSF. Protože hráči C týmu Klatov hrajícího okresní soutěž nastupují i za B tým v krajské lize a za A tým v CL, byly jen dvě možnosti řešení. Buď se tito hráči v ČFSF

8 zaregistrují, nebo budou mít tito hráči v KL a CL neoprávněné starty a výsledky Klatov by se musely kontumovat, čímž by byla narušena regulérnost KL i CL. Milan Semmler (Předseda ČFSF): Tým Klatov poté registrační poplatky za členy okresního sdružení zaplatil ze své zálohy na pokuty v CL, protože by jim jinak hrozilo vyřazení z CL. Ivo Krejcar (Středočeský kraj): Jediná cesta, jak těmto případům zabránit, je zřízení on-line matriky, jinak se těmto problémům nevyhneme. Milan Semmler (Předseda ČFSF): Jakou představu mají představitelé VČ kraje o své budoucí účasti v ČFSF? Pan Hrubeš (Host): Předsedou VČ krajského sdružení jsem já, musím se nejprve zaběhnout. V našem kraji by mělo soutěž hrát kolem 10 týmů z Hradce Králové a jeho okolí, např. z Dobrušky. Máme zájem i o školní ligu. Vladimír Vitásek (místopředseda ČFSF): Kvituji pořádání žákovských turnajů, jak jistě všichni víme, na mládež se dotace shánějí nejlépe. Bylo by dobré se v jednotlivých městech a obcích dostat do povědomí a rozjet žákovské turnaje. Pavel Kluvanec (Ústecký kraj): Mám připomínky ke svazovému webu. Nejsou na něm aktuální informace z VV ČFSF, web neláká ke vstupu do ČFSF, není tam uvedeno staň se členem, kam by se měl případný zájemce obrátit atd. Milan Semmler (Předseda ČFSF): V rámci webu dnes není speciální rubrika pro jednoduché přihlášení do federace, kde by se zájemce dozvěděl způsob, jak je možné se do naší činnosti zapojit. Tento nedostatek bude odstraněn a bude dodělána sekce - Informace pro nové zájemce. Bude také aktualizovaná část historie. Václav Valštýn (Ústecký kraj): Slyšeli jsme, že hospodaření ČFSF je ziskové, VV však nedává krajům žádné dotace, třeba na nové míče. V poslední době se nás nikdo neptá, zda nemáme v kraji nějaké šikovné hráče pro reprezentační tým. Dříve tomu tak bylo. Milan Semmler (Předseda ČFSF): Finančně kraje nyní nepodporujeme, nemáme na to. Priorita je reprezentace. Chtěl bych ale zavést projektové dotace. Pořadatel nějaké akce bude moci dostat dotaci, ovšem ta by byla vázána na určité podmínky. Měla by to být podpora rozvoje sálového fotbalu, takže podpora dlouhodobých akcí. Rozhodně to nebude tak, že někdo dostane finanční podporu na nějaký jednorázový turnaj. Dotaci by dostal třeba až při třetím ročníku akce. Pokud jde o reprezentaci, Milan Szabo obeslal všechny kraje dotazem, zda mají nějaké šikovné hráče pro reprezentaci do 21 let, kteří by měli zájem reprezentovat. Ale aby tito hráči měli nejen zájem zúčastnit se vrcholné reprezentační akce, ale hlavně aby se zúčastňovali přípravných soustředění. U starších hráčů preferujeme hráče z CL, kde jsou hráči více vidět v kvalitních utkáních. Musel by to být výrazný talent, aby se do reprezentace dostal z kraje. Jde i o to, aby hráč prokázal dlouhodobější zájem o sálový fotbal, ne že si zahraje jeden reprezentační turnaj a pak se na to vykašle. Aleš Štorc (trenér reprezentace ČR): Měla by existovat posloupnost, nejprve CL a pak reprezentace. Hráč nejprve musí prokázat dlouhodobější výkonnost v CL. Václav Valštýn (Ústecký kraj): Nemáme moc možností, kam posílat talenty, týmy CL nejsou moc blízko našeho kraje.

9 19. Návrh usnesení VH ČFSF - Futsal o.s. Návrh usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise Miloslava Suchánková. USNESENÍ VH ČFSF FUTSAL o.s. Vamberk VH ČFSF bere na vědomí: jednací řád VH zprávu mandátové a volební komise, že VH je usnášeníschopná (z 36 pozvaných delegátů je 25 přítomných) informaci o vyřešené situaci v okrese Klatovy VH ČFSF schvaluje: řídicího VH p. Vladimíra Vitáska zapisovatele VH p. Jiřího Havláska ověřovatele zápisu z VH p. Ivo Krejcara a p. Pavla Kluvance předsedu mandátové a volební komise p. Jiřího Belžíka členy mandátové a volební komise p. Jakuba Prokeše a p. Jiřího Bukovanského předsedu návrhové komise p. Miloslavu Suchánkovou členy návrhové komise p. Aleše Štorce a p. Josefa Soukeníka program VH zprávu o činnosti ČFSF za uplynulé volební období zprávu o hospodaření ČFSF za uplynulé volební období volbu předsedy ČFSF p. Milana Semmlera volbu místopředsedy ČFSF p. Vladimíra Vitáska volbu členů RaOK ČFSF p. Jiřího Havláska, Václava Valštýna a Jana Suchánka VH ČFSF ukládá: VV ČFSF určit osobu, která bude řešit na základě porušení stanov ČFSF situaci v JČ krajském sdružení do začátku soutěží zprovoznit centrální on-line matriku aktualizovat svazové webové stránky 20. Schválení usnesení VH ČFSF - Futsal o. s. Hlasování: pro 24 proti 0 zdržel se0 Usnesení VH ČFSF Futsal o. s. bylo schváleno.

10 21. Závěr Řídící VH Vladimír Vitásek na závěr VH poděkoval všem přítomným delegátům za účast a pořadateli Milanovi Jedličkovi za zajištění a přípravu VH a ukončil VH. Dle průběhu zasedání zapsal: Jiří Havlásek Ověřili: Ivo Krejcar Pavel Kluvanec Přílohy : - Prezenční listina - Zpráva o hospodaření ČFSF Zpráva o činnosti ČFSF

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014 ZPRÁVY Z VÝBORU ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014 Nevědomky jsme předběhli dobu, když jsme připravovali Stanovy našeho klubu a zakotvili

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,08 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce (dle

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 15. schůze, konané dne 18.06.2013 od 15:00 hodin Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části Přítomni: 35 Omluveni: Mgr. J. Suková

Více

ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013

ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013 ZÁPIS z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013 Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Zpráva o činnosti výboru 3. Účetní

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více