FINAL REPORT Energetická bezpečnost ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINAL REPORT 2010. Energetická bezpečnost ČR"

Transkript

1 FINAL REPORT 2010 Energetická bezpečnost ČR

2 V Česku je řada nesmírně důležitých a zajímavých témat, která se řeší takzvaně o nás bez nás. Odborníci, podnikatelé, zástupci státních organizací, ale i širší veřejnost nemají ovšem mnohdy žádnou možnost se k nim vyjádřit. Proto jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. Společně s Institutem pro veřejnou diskusi a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity jsme vytvořili diskusní platformu, kde se setkávají špičky v daných oborech a debatují spolu nad tématy klíčovými pro další rozvoj české ekonomiky. Zprvu jsme šli trochu do rizika, protože jsme netušili, jaký zájem tento typ debat v Česku vyvolá. Dnes, když máme za sebou již 7 diskusí věnovaných energetické bezpečnosti, mohu s radostí konstatovat, že zájem byl obrovský. Veškeré závěry, k nimž jsme společně v uplynulém roce dospěli, jsme předložili politické reprezentaci a dalším významným představitelům státu a nyní je prezentujeme i vám. Věřím, že i pro vás byla naše setkání přínosem a že se v podobné či ještě širší sestavě budeme scházet i v tomto roce. Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

3 SLOVO POŘADATELŮ Energetika a s ní spojená energetická bezpečnost je jednou z priorit české vlády pro nadcházející desetiletí. Jde o klíčový obor, jehož další směřování vláda nesmí měnit každé čtyři roky. Proto je nutné nastavit jasnou dlouhodobou strategii, která ovlivní budoucnost České republiky. Široká veřejnost navíc trpí mylnou představou, že oblast energetiky ji bezprostředně neovlivňuje, což je zapříčiněno i skutečností, že nemá přístup k relevantním informacím. Cílem uplynulých diskusních setkání proto bylo zabránit tomu, aby se veřejné mínění k základním energetickým otázkám, ale i strategická politická rozhodnutí v oblasti energetiky formovala pouze na základě zjednodušených mediálních informací. Vzniklý seriál diskusí pomohl nezávisle a nepoliticky informovat veřejnost o alternativách energetické budoucnosti. Filip Černoch, energetický odborník Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity Cykly odborných diskusí, v nichž debatují špičky z konkrétních oborů z řad podnikatelů, veřejné správy, vzdělávacích institucí či nezávislých odborníků nemají v Česku přílišnou tradici. Vždy šlo spíše o příležitostné semináře a jednorázová setkání bez dlouhodobější koncepce a účastníci zpravidla neobdrželi žádnou zpětnou vazbu. Cítili jsme, že nezávislá, odborná a zejména dlouhodobá debata o aktuálních tématech si v České republice najde relevantní publikum. Při ohlédnutí za diskusemi uplynulého ročníku a vzhledem k množství účastníků, které každá debata přilákala, usuzuji, že to mělo smysl. Tímto bych chtěla poděkovat partnerům proběhlých diskusí, panelistům a všem účastníkům setkání a opinion poolu nejen za jejich účast, ale hlavně za bohatou a velmi cennou diskusi. Alexandra Mindošová, projektová manažerka Institutu pro veřejnou diskusi Final report

4 O PROJEKTU ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR Institut pro veřejnou diskusi (IVD) je otevřeným prostorem pro nezávislou, odbornou a nepolitickou diskusi. Prvotním impulzem pro vznik IVD byla skutečnost, že se na poli strategických a problematických oborů nevedla žádná konstruktivní a odborná debata, která by vyústila k respektovaným závěrům. Cílem IVD bylo vytvořit diskusní platformu pro odborníky, opinion leadery, představitele státu, reprezentanty strategických státních institucí, zástupce soukromého sektoru, vzdělávací instituce a média a předat veřejnosti klíčové informace o alternativách směrování České republiky. Letošními tématy Institutu pro veřejnou diskusi byly Dopravní infrastruktura ČR a Energetická bezpečnost ČR, tedy oblasti, které jsou pro budoucnost České republiky strategické a zároveň nejvíce názorově rozdělují společnost. V rámci tematického bloku Energetická bezpečnost ČR bylo zrealizováno 7 diskusních panelů, do nichž se zapojily nejvýznamnější osobnosti z energetické oblasti. V opinion poolu, tedy souboru odborníků, kteří se diskusí účastnili a podíleli se na formulaci a schvalování výsledných závěrů z jednotlivých debat, se vás sešlo více než V roce 2010 se uskutečnilo 7 diskusních setkání na téma Energetická bezpečnost ČR. V opinion poolu se sešlo více než 1000 odborníků z celé ČR, přičemž každou diskusi navštívilo cca 100 expertů! Členové opinion poolu z řad soukromé i státní sféry, opinion leadeři, zástupci akademické obce, regionů, médií i širší odborné veřejnosti se podíleli na formulaci a schvalování závěrů. Odborné závěry jsme předložili politické reprezentaci a dalším představitelům ČR. IVD navazuje na úspěšný projekt Euro Forum, který se do roku 2005 zabýval reformními tématy reformou zdravotnictví, veřejných financí a důchodovou reformou. Již během diskusních setkání v rámci Euro Fora se jasně ukázalo, že se názor odborné veřejnosti rozcházel s politickými rozhodnutími, která kopírovala názor voličské základny. Cyklus Energetická bezpečnost ČR byl realizován s podporou mnoha významných institucí, mezi něž patří týdeník Ekonom, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, komunikační agentura Bison & Rose a další. Nezbytná pro úspěch diskusního cyklu IVD byla rovněž podpora mnoha partnerů (v abecedním pořadí): ČEPS, E.ON, Energetický a průmyslový holding, MERO ČR, NWR, OKD, Pražská energetika, Severočeské doly, Skupina ČEZ a ŠKODA JS. Patří jim za to velký dík! Pořadatelé projektu: 4 Final report 2010

5 DISKUSNÍ TÉMATA 2010 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR: PŘEDSTAVY VS. MÝTY VS. REALITA TĚŽBA UHLÍ V ČR: ALTERNATIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE ČR A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH JADERNÝCH TENDRŮ NA SVĚTĚ CENA ALTERNATIVNÍ ENERGIE ANEB KDE KONČÍ CHARITA A ZAČÍNÁ BYZNYS? ČR PLYNOVÝ TYGR EVROPY? ČESKÝ ROPNÝ PRŮMYSL: PŘEVEZME STÁT INICIATIVU? ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR OČIMA POLITIKŮ Final report

6 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR: PŘEDSTAVY VS. MÝTY VS. REALITA 27. dubna 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Energetická bezpečnost ČR z geopolitického, technologického a ekonomického aspektu Hodnocení ČR z hlediska energetické bezpečnosti Jak v této oblasti jako stát vystupujeme navenek? Jak nás vidí EU? Energetická bezpečnost ČR závěry NEK aktualizovaná SEK současnost Uvědomuje si politická reprezentace a občané ČR význam energetické bezpečnosti? Jakou odpovědnost má stát? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: David Buchan, Oxford Institute for Energy Studies Petr Holub, Ministerstvo životního prostředí ČR Aleš Michl, Raiffeisenbank, a.s. Blahoslav Němeček, Energetický regulační úřad Václav Pačes, Nezávislá energetická komise Jiří Schneider, Prague Security Studies Institute Alan Svoboda, ČEZ, a.s. Účastníci diskusního setkání se shodli na tom, že zajištění energetické bezpečnosti není jen otázkou cen a dodavatelů surovin, ale zahrnuje široké spektrum technologických, ekonomických, geografických a politických problémů. Pro další rozvoj energetiky je přitom nezbytné, aby existoval nejen základní konsenzus na politické i veřejné úrovni, ale také aby se přijaté koncepce dodržovaly bez ohledu na momentální politické preference. Závěry: ČR má díky dosavadní koncepčně řízené energetické politice ve srovnání se sousedními zeměmi velice dobrou výchozí pozici. Energetika je strategický obor s potřebou jasné a dlouhodobé perspektivy, kterou není možné každé čtyři roky měnit. Státní energetická koncepce by neměla mít formu pouhého doporučení, ale důsledně dodržovaného závazku. Základní problém energetické budoucnosti ČR není v nejednotném názoru odborníků, ale v neschopnosti politiků přiznat to, že každé řešení bude něco stát a bude někoho bolet. Stát má právo do určité míry do energetiky zasahovat, a to v souladu se státní energetickou koncepcí. Jeho primární rolí je vytvářet prostředí a motivovat. Stát nemá monopol na rozhodování o dalším směřování české energetiky, o vliv se dělí s EU i samotnými firmami. ČR musí energetické otázky a legislativu v EU spoluvytvářet a ovlivňovat, nikoliv je jen pasivně přijímat. Klíčovým aspektem pro bezpečnost dodávek energií je posilování sítí, a to na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Palčivým problémem současné energetiky je stav školství, které není schopné vyprodukovat novou generaci odborníků. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: 6 Final report 2010

7

8 TĚŽBA UHLÍ V ČR: ALTERNATIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE 1. června 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Makroekonomický pohled na současný stav těžebního průmyslu ČR Lze uhlí jako významný energetický a průmyslový zdroj ČR zcela nahradit? Zisková hlubinná těžba uhlí v Evropě fikce nebo realita? Polsko uhelná velmoc Evropy! Jaké jsou zkušenosti a stav polského těžebního průmyslu? Finanční možnosti státu je pokračující těžba uhlí opravdu nejlevnější variantou? Jaká doporučení přináší aktualizovaná SEK? Moderace: Eva Hanáková, Týdeník Ekonom Hlavní hosté: Petr Bártek, Česká spořitelna, a.s. Zygmunt Borkowski, Kompania Węglowa S.A. Tomáš Drápela, Teplárenské sdružení ČR Milena Drašťáková, Česká inspekce životního prostředí Ján Fabián, OKD, a.s. Pavel Kavina, Ministerstvo průmyslu a obchodu Pavel Vaňas, Severočeské doly, a.s. Na druhém setkání dospěli aktéři k tomu, že uhlí je významnou energetickou a průmyslovou surovinou České republiky. Především v hnědouhelném průmyslu je nutné se rozhodnout, zda a kdy máme přistoupit k případné těžbě hnědého uhlí za územně ekologickými limity a kam směřovat jeho další využití. Závěry: Pro českou energetiku je nutné, aby se hnědé uhlí těžilo za dnes platnými územně ekologickými limity. Stěžejní otázkou k řešení je určení nové limitní hranice, za níž by sociální a environmentální náklady nepřevyšovaly přínosy další těžby. Část hnědouhelných zásob za limity je vhodné zachovat jako strategickou rezervu a těžbu uhlí odložit na dobu, kdy budeme mít k dispozici kvalitnější technologie. Prolomení územně ekologických limitů hnědého uhlí nebude automaticky znamenat přebytek uhlí na trhu a následné snížení jeho ceny. Další využití větší části hnědého uhlí v ČR by obecně mělo být spojeno s jeho přesměrováním z výroby elektřiny do teplárenství, a to za ekonomicky dostupnou cenu. Jakékoliv uvažování o budoucím využití uhlí musí počítat s tím, že se v jeho cenách odrazí cena emisních povolenek a dalších faktorů. V extrémním případě by tak uhlí mohlo přijít o svou pozici nejlevnějšího energetického zdroje. Vyjasněná role státu (nejen v oblastech těžebního průmyslu) a závaznost Státní energetické koncepce jsou předpokladem pro úspěšný vývoj české energetiky. Zásoby kvalitního černého uhlí v ČR jsou, důležitý bude postoj a závazné stanovisko státu k využití vlastních zásob nerostného bohatství a otázka bezpečnosti a spolehlivosti v dodávkách surovin na český trh. Základem úspěchu českého těžebního průmyslu jsou dlouhodobé smlouvy mezi jednotlivými hráči. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: Z E Z E M Ě P R O Z E M I 8 Final report 2010

9

10 ČR A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH JADERNÝCH TENDRŮ NA SVĚTĚ 22. června 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Role jaderné energetiky v ČR současnost vs. budoucnost Bude se zvyšující se spotřebou energie stoupat i význam jádra? Co pro českou ekonomiku znamená rozšíření Temelína? Jaké dopady bude mít na jednotlivé obory, zaměstnanost, HDP? Má stát důvody ohlídat si dostavbu Temelína? Jaderný tendr pohledem zadavatele S jakými nabídkami přichází jednotliví uchazeči o dostavbu JE Temelín? V čem se liší od své konkurence? Do jaké míry zapojí české dodavatele? Jakou váhu při rozhodování o dostavbě Temelína budou / by měly mít technické, ekonomické a politicko-bezpečností argumenty? Jakou roli má v tendru sehrát stát? Moderace: Filip Černoch, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Hlavní hosté: Václav Bartuška, Ministerstvo zahraničních věcí ČR Peter Bodnár, ČEZ, a.s. Dana Drábová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost Marion Horstmann, Areva Anders Jackson, Westinghouse Aleš John, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Milan Kohout, ŠKODA JS, a.s. Radek Škoda, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Třetí diskuse se týkala dostavby jaderné elektrárny Temelín. Odborníci se usnesli, že podíl jaderné energie v energetickém mixu ČR se bude nadále zvyšovat. S tím souvisí další výstavba jaderných bloků v ČR, která je důležitá také s ohledem na udržení dlouhodobě solidního českého know-how a zachování příslušného odvětví české vědy a výzkumu. Shoda nastala i v tom, že tendr by měl předpokládat podstatné zapojení českých subdodavatelů. Závěry: Podíl jaderné energie v energetickém mixu ČR se bude i nadále zvyšovat. ČR se tak zařadí mezi jaderné velmoci Evropy. Stavba jaderné elektrárny není otázkou jednoho volebního období, její fungování se plánuje na zhruba šedesát let. Tendr by tomu měl odpovídat. Namísto důrazu na krátkodobé zájmy by měly být velmi pečlivě zváženy technické, ekonomické i politické aspekty jednotlivých nabídek. Vzhledem ke své pozici ve firmě ČEZ, k objemu investovaných prostředků i celkové citlivosti jaderné energetiky v očích veřejnosti by stát měl hrát aktivní roli v celém tendru. Tendr by měl předpokládat podstatné zapojení českých subdodavatelů. Tato podmínka by měla být součástí zadávací dokumentace. Další výstavba jaderných bloků v ČR není důležitá pouze z hlediska energetiky, ale také s ohledem na udržení dlouhodobě solidního českého know-how a zachování příslušných odvětví české vědy a výzkumu. Vzhledem k absenci obdobných staveb v minulých letech budou plánované projekty bojovat s nedostatkem kvalifikovaných odborníků všech úrovní vzdělání. Z hlediska bezpečnosti jsou dosud prezentované nabídky srovnatelné. Toto kritérium není pro žádného zájemce předem diskvalifikující. Jedním z klíčových problémů dostavby Temelína bude vyvedení výkonu do sítě, a to především kvůli obtížím se schvalováním nových liniových staveb. Klíčovou otázkou pro výstavbu dalších jaderných bloků v ČR bude, do jaké míry chce zůstat česká elektroenergetika ve výrazně exportní pozici. Zároveň je důležité vyřešit otázku snižování podílu uhelných elektráren na celkové výrobě elektřiny. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 10 Final report 2010

11

12 CENA ALTERNATIVNÍ ENERGIE ANEB KDE KONČÍ CHARITA A ZAČÍNÁ BYZNYS? 21. září 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Dlouhodobá strategie EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie a její dopad na ČR Obnovitelné zdroje energie v podání nové vlády Jakou roli v energetickém mixu ČR obnovitelné zdroje zastávají a jaký je jejich potenciál do budoucna? Připraví nový zákon o podpoře využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie firmy o subvence? Výroba elektřiny z OZE ve vybraných evropských zemích Doprovází výrobu zelené energie v zahraničí stejná specifika jako u nás? Výhody vs. náklady OZE Jakou cenu v současné době zaplatíme za podporu OZE a nesplněné limity? Vliv rozvoje OZE na přenosovou soustavu ČR Jak podporovat OZE efektivně? Kdy zdroj začíná být konkurenceschopný a dokáže se postavit na vlastní nohy i bez pomoci státu? Do jaké míry respektujeme přírodní podmínky ČR? Co si ČR může opravdu dovolit? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: Ron van Erck, Directorate-General for Energy, European Commission Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu Blahoslav Němeček, Energetický regulační úřad Edvard Sequens, sdružení Calla František Smolka, CZEPHO Karel Srdečný, EkoWATT CZ, s.r.o. Miroslav Zámečník, NERV Petr Zeman, ČEPS, a.s. U tématu Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? měli účastníci jednotný názor na to, že vysoká výkupní cena solární energie, která byla stanovena v roce 2007, přilákala více investorů, než pracovníci Energetického regulačního úřadu čekali. Přestože je podpora OZE podstatná z hlediska environmentálního a bezpečnostního, vysoký závazek, který pro příštích 20 let ČR vznikl, nereflektuje ekonomickou realitu země. Závěry: Česká republika se v rozvoji fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů dostala na standardní evropský průměr, očekává se tak zpomalení dalšího růstu. Zároveň narážíme na nevhodně nastavenou podporu OZE, především výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky a geografické a přírodní limity země. Podpora OZE musí dávat ekonomický smysl. Jejich zvýhodnění má sloužit k povzbuzení tohoto odvětví do doby, než začne být standardně konkurenceschopné, nikoliv jako snadná cesta k zaručeným vysokým ziskům. Podpora fotovoltaických elektráren musí být daleko cílenější, zaměřená primárně na projekty menšího rozsahu využívající jinak neproduktivní plochy (střechy, brownfieldy). Podpora různých druhů obnovitelných zdrojů by měla být nastavována na maximálně předvídatelné a dlouhodobě čitelné bázi. Zásadní změny nastavení podmínek s každým novým ministrem či vládou nemají ve standardních evropských státech místo. Podpora obnovitelných zdrojů je podstatná nejen z hlediska environmentálního, ale také bezpečnostního, neboť OZE jsou z principu domácím zdrojem a snižují tak závislost na dovozu energetických surovin ze zemí Blízkého východu či z Ruska. Podpora by zároveň neměla ohrozit jiné složky životního prostředí. Podpora obnovitelných zdrojů vychází také do značné míry z mezinárodních závazků, které se ČR zavázala plnit. Tyto závazky by neměly být případnými změnami podpory OZE zpochybněny. Podpora OZE by měla být směřována především do oblasti výzkumu, vývoje a technologií, což by mělo za následek zvyšování účinnosti výroby energie a snižování investičních nákladů na zařízení na výrobu energie. Je nutné oddělovat vnímání a podporu jednotlivých druhů OZE. ČR by se měla více zaměřit na podporu stabilních zdrojů, které nijak nezatěžují přenosovou soustavu oproti zdrojům nestabilním. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 12 Final report 2010

13

14 ČR PLYNOVÝ TYGR EVROPY? 26. října 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Role zemního plynu v ekonomice ČR Je ČR plynovým tygrem? Jakou pozici ČR v EU zastává a jaká je její budoucnost? Co můžeme získat a co ztratit? Evropa vs. Rusko: bezpečnostní, politické a ekonomické zájmy jednotlivých stran! Slovenské zkušenosti se závislostí na zemním plynu Jaký je současný vývoj na Slovensku? Jakou strategii si SR v dalších letech zvolí? Udrží si ČR pozici významné tranzitní země? Jak nás ovlivní jednotlivé projekty výstavby nových plynovodů? Zemní plyn uhelným substitutem? Moderace: Filip Černoch, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Hlavní hosté: Hugo Kysilka, VEMEX s.r.o. Vratislav Ludvík, nezávislý konzultant Oldřich Petržilka, Česká plynárenská unie Dušan Randuška, SPP, a.s. Alan Svoboda, ČEZ, a.s. Jiří Šimek, E.ON Energie, a.s. Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu Účastníci pátého diskusního setkání se shodli na tom, že klady plynu jakožto jednoho ze zdrojů energie vysoce převyšují jeho negativa. Pro jeho další rozvoj je však potřeba investovat do plynové infrastruktury. Pro zajištění investic je potřeba také zachovat dlouhodobé kontrakty mezi odběrateli a dodavateli, které jsou stabilizačním prvkem. Závěry: Současná situace ČR v oblasti zemního plynu je velice dobrá ČR je zajištěna jak z pohledu diverzifikace dodávek a velikosti zásobníků, tak vzhledem ke své významné pozici tranzitní země pro ruský plyn. Role zemního plynu v energetickém mixu ČR by měla přesáhnout předpokládaných 20 % uvedených v návrhu Státní energetické koncepce. Klady tohoto zdroje totiž převyšují případné problémy způsobené nutností jej dovážet. Dlouhodobé kontrakty slouží jako stabilizační prvek ve vztahu dodavatel odběratel plynu a měly by být zachovány i do budoucna. Jejich omezení by mohlo vést k problémům při hledání finančních zdrojů pro výzkum a rozvoj ložisek a výstavbu plynovodů. Větší kooperace a užší kontakty mezi českým a slovenským trhem se zemním plynem jsou přirozené a žádané. Obavy ze vzájemné konkurence mezi soukromými firmami by neměly být překážkou. Vztah k Rusku by měl být založen čistě na komerční, nikoliv politické bázi. Role plynu v teplárenství je omezená spíše na lokální zdroje, masivní využití v CZT nemá velký smysl. Současná éra levného plynu na spotovém trhu je spíše časově omezenou záležitostí, která skončí se současnou hospodářskou krizí. Nemůže proto ovlivnit budoucí podobu energetického mixu například tím, že by plyn nahradil jádro. Plyn z nekonvenčních zdrojů je v evropských podmínkách zatím spíše experimentem než reálným zdrojem. Až v průběhu pěti a více let se ukáže jeho skutečný potenciál. Určitá nerozhodnost EU ve vztahu k zajištění dodávek plynu může vést k tomu, že si dostupné zdroje pojistí asijské země v čele s Čínou. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 14 Final report 2010

15

16 ČESKÝ ROPNÝ PRŮMYSL: PŘEVEZME STÁT INICIATIVU? 25. listopadu 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Charakteristika ropného průmyslu ČR Čepro a jeho role distributora ropných produktů v budoucnosti Vize českého ropného gigantu Měl by stát převzít iniciativu a přijít s nabídkou na odkup rafinérií z Polska? Je ropa nástrojem zahraniční politiky Ruska? Jaké hrozby vyplývající ze současného postavení Ruska můžeme očekávat? Jsou pro nás rafinérské společnosti strategicky významné nebo si můžeme dovolit prodávat je zahraničním majitelům? Jaké dopady tyto prodeje přinesou? Měla by ČR získávat významnější podíl v ropném průmyslu? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: Jiří Borovec, ČEPRO, a.s. Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu Michal Mareš, Ministerstvo zahraničních věcí Ivan Ottis, UNIPETROL, a.s. Jaroslav Pantůček, MERO ČR, a.s. V debatě týkající se českého ropného průmyslu diskutující uvedli, že pro energetickou bezpečnost ČR je nezbytná kooperace největších hráčů na českém ropném poli. Vyplatí se rovněž intenzivněji spolupracovat s většími státy, neboť v evropském měřítku má Česká republika jen limitované možnosti něco v ropném byznysu ovlivnit. Závěry: Spolupráce největších hráčů na českém ropném poli je velice důležitá pro energetickou bezpečnost a budoucnost ČR. Česku chybí v oblasti ropy a ropných produktů market leader, této role by se v budoucnu mohl ujmout Unipetrol nebo ČEPRO, příp. jejich společný podnik. Standardním obchodním modelem v evropském ropném průmyslu je vlastnické propojení rafinérií a produktovodů. Česko je výjimkou, která je spíše k neprospěchu věci. Ze světového a především evropského hlediska má Česká republika jen limitované možnosti něco v ropném byznysu ovlivnit, vyplatilo by se proto intenzivněji kooperovat s většími státy. Největší dodavatel ropy do ČR, ropovod Družba, čelí problémům jak s technickým stavem, tak s vůlí Ruska přesunout část kapacity na tankery. Budoucnost bude v českém případě zjevně patřit ropovodu IKL a případným jiným variantám dovozu. Navýšení ropných zásob vycházející z legislativy EU bude mít určité dopady na posílení energetické bezpečnosti ČR, nicméně náklady poměrně nelogicky ponesou prakticky pouze soukromé firmy. Výstavba nových produktovodů je extrémně složitá a dlouhodobá záležitost. I přesto by měla vláda ČR v zájmu zajištění energetické bezpečnosti země v maximálně možné míře podporovat výstavbu nebo alespoň propojení stávajících linií. Státní hmotné rezervy se významně podílí na energetickém zabezpečení státu, i proto bychom je měli primárně skladovat na území ČR. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 16 Final report 2010

17

18 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR OČIMA POLITIKŮ 16. prosince 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Má Česká republika definovanou politiku energetické bezpečnosti? Mají politické strany zájem dohodnout se na skutečně dlouhodobé energetické koncepci? Jaký názor převládá v otázce prolomení hnědouhelných územně ekologických limitů? Měli bychom nechat část uhelných zásob nevytěženou pro budoucí generace? Má stát zasahovat do cen energií a ovlivňovat tak jejich výši? Fandí politici dlouhodobému exportu energie, nebo by ho raději omezili? Mohly by investice do vědy a výzkumu urychlit nástup využívání obnovitelných energetických zdrojů? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, ODS Josef Novotný, poslanec PS PČR, SNK-ED (Věci veřejné) Karel Šidlo, poslanec PS PČR, KSČM Sedmé diskusní setkání bylo speciální, protože naše pozvání přijali zástupci politických stran. Řeč přišla na energetickou bezpečnost jako takovou, politici se rozcházeli v názoru na tendr plánované dostavby Temelína a bouřlivé emoce vyvolalo také téma obnovitelných zdrojů energie. V následujícím přehledu najdete stanoviska politiků ke klíčovým oblastem energetiky. Ti, kteří se nemohli setkání zúčastnit, nám na kvízové otázky odpověděli prostřednictvím u. Závěry: Přejete si, aby měla státní energetická koncepce legislativní podobu? Martin Kocourek (ODS) NE, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) ANO, Jan Husák (TOP 09) NE Měli bychom i nadále produkovat více elektřiny, než kolik potřebujeme? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) NE, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, Jan Husák (TOP 09) ANO Jste pro prolomení územně ekologických limitů hnědého uhlí v dohledné době (do 10 let)? Martin Kocourek (ODS) NE, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, Jan Husák (TOP 09) NE Měly bychom omezovat účast v tendrech na dostavbu energetických celků z jiných než ekonomických a technických důvodů? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) NE, Karel Šidlo (KSČM) ANO Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) ANO, Jan Husák (TOP 09) ANO Je závazek ČR na zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie (13 % do roku 2020) podle vás vhodně nastavený? Případně jste pro vyšší či nižší podíl? Martin Kocourek (ODS) NE, nižší, Milan Urban (ČSSD) ANO, nižší, Karel Šidlo (KSČM) NE, nižší, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, vyšší, Jan Husák (TOP 09) ANO, nižší Podporovali byste vlastnické propojení rafinérií a ropovodů v ČR? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, Jan Husák (TOP 09) NE Má vaše strana definovanou politiku energetické bezpečnosti? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) ANO, Jan Husák (TOP 09) ANO Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Hlavní partner diskusního setkání: Partner diskusního setkání: 18 Final report 2010

19

20 Kontakt: Alexandra Mindošová projektová manažerka Institut pro veřejnou diskusi Ovenecká Praha 7 Letná Tel.: Final report 2010

21

22

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR ČEPKON 2013 OZE a jejich perspektiva v Čechách? 23.5.2013 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU ředitel sekce energetiky Obsah prezentace: 1/ Elektroenergetika 2/ Plynárenství 3/ Jádro a aktualizace ASEK 4/ Energetická účinnost 5/ Informace k operačním programům Přenosová soustava a její přetěžování

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Energetické (ne)jistoty

Energetické (ne)jistoty Energetické (ne)jistoty Reálné možnosti produkce energie z konvenčních a obnovitelných zdrojů a jejich limity Pavel Noskievič Nejistotu vyvolává propagace obav -z vyčerpání světových zásob fosilních paliv

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

BULLETIN. 175. Žofínské fórum. Jak dál v energetice. K čemu nová energetická koncepce?

BULLETIN. 175. Žofínské fórum. Jak dál v energetice. K čemu nová energetická koncepce? BULLETIN 175. Žofínské fórum Jak dál v energetice. K čemu nová energetická koncepce? 5. února 2015 175. Žofínské fórum Jak dál v energetice. K čemu nová energetická koncepce? 5. února 2015 Obsah: - Přednášející

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

FINAL REPORT 2010. Dopravní infrastruktura ČR

FINAL REPORT 2010. Dopravní infrastruktura ČR FINAL REPORT 2010 Dopravní infrastruktura ČR V Česku je řada nesmírně důležitých a zajímavých témat, která se řeší takzvaně o nás bez nás. Odborníci, podnikatelé, zástupci státních organizací, ale i širší

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma,

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, to se v krizi počítá Infrastrukturní obce, nemocnice,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Tisková zpráva. Praha, 11. března 2011

Tisková zpráva. Praha, 11. března 2011 Tisková zpráva VII. Mezinárodní energetické regulační fórum: Stabilní ceny elektřiny a plynu, posilování regulace, vysoké investice do infrastruktury, absence dlouhodobé energetické koncepce státu a boom

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Tato příloha popisuje cíle projektu Na finanční krizi s rozumem ( Projekt ), okruhy otázek, které budou v rámci projektu diskutovány, postup při realizaci Projektu,

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

VS/2008/0495 SI2.513044

VS/2008/0495 SI2.513044 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 2009 v Balatongyörök Diskuse u kulatého stolu: Výměna informací o zkušenostech jednotlivých zemí a oborů s národní energetickou politikou, vizí budoucnosti,

Více

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Vladimír Štěpán Září 2011 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Strategické cíle EU do roku 2050 nejsou pro plyn příznivé, plyn je tolerován jen na příštích

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Budoucnost české energetiky: drahé jádro nebo čisté zdroje?

Budoucnost české energetiky: drahé jádro nebo čisté zdroje? Tisková pozice Aliance pro energetickou soběstačnost, o. s. Česká fotovoltaická průmyslová asociace Společná pozice AliES a CZEPHO Budoucnost české energetiky: drahé jádro nebo čisté zdroje? Souhrn připomínek

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Architektura IT v energetice DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Lukáš Babjak) Architektura

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU Matej Šanta, divize Strategie, ČEZ a.s. WS IAČR - Energetika pro 21. století v České republice 25. 9. 2012 AGENDA Výchozí situace na energetických trzích

Více

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU 23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU Lenka Houdová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie 1. Pasivní domy Ochrana životního prostředí

Více

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům)

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům) I. Úvod Prioritním cílem politiky Evropské unie v oblasti energetiky je zabezpečení dodávek energií pro všechny spotřebitele za dostupné ceny při respektování životního prostředí. Ceny elektřiny v Evropě

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha říjen 2009 1 Obsah Státní energetické koncepce 1. ÚVOD... 3 2. RÁMEC A VÝCHODISKA PRO TVORBU ENERGETICKÉ KONCEPCE... 5 3. POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ

Více