FINAL REPORT Energetická bezpečnost ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINAL REPORT 2010. Energetická bezpečnost ČR"

Transkript

1 FINAL REPORT 2010 Energetická bezpečnost ČR

2 V Česku je řada nesmírně důležitých a zajímavých témat, která se řeší takzvaně o nás bez nás. Odborníci, podnikatelé, zástupci státních organizací, ale i širší veřejnost nemají ovšem mnohdy žádnou možnost se k nim vyjádřit. Proto jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. Společně s Institutem pro veřejnou diskusi a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity jsme vytvořili diskusní platformu, kde se setkávají špičky v daných oborech a debatují spolu nad tématy klíčovými pro další rozvoj české ekonomiky. Zprvu jsme šli trochu do rizika, protože jsme netušili, jaký zájem tento typ debat v Česku vyvolá. Dnes, když máme za sebou již 7 diskusí věnovaných energetické bezpečnosti, mohu s radostí konstatovat, že zájem byl obrovský. Veškeré závěry, k nimž jsme společně v uplynulém roce dospěli, jsme předložili politické reprezentaci a dalším významným představitelům státu a nyní je prezentujeme i vám. Věřím, že i pro vás byla naše setkání přínosem a že se v podobné či ještě širší sestavě budeme scházet i v tomto roce. Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

3 SLOVO POŘADATELŮ Energetika a s ní spojená energetická bezpečnost je jednou z priorit české vlády pro nadcházející desetiletí. Jde o klíčový obor, jehož další směřování vláda nesmí měnit každé čtyři roky. Proto je nutné nastavit jasnou dlouhodobou strategii, která ovlivní budoucnost České republiky. Široká veřejnost navíc trpí mylnou představou, že oblast energetiky ji bezprostředně neovlivňuje, což je zapříčiněno i skutečností, že nemá přístup k relevantním informacím. Cílem uplynulých diskusních setkání proto bylo zabránit tomu, aby se veřejné mínění k základním energetickým otázkám, ale i strategická politická rozhodnutí v oblasti energetiky formovala pouze na základě zjednodušených mediálních informací. Vzniklý seriál diskusí pomohl nezávisle a nepoliticky informovat veřejnost o alternativách energetické budoucnosti. Filip Černoch, energetický odborník Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity Cykly odborných diskusí, v nichž debatují špičky z konkrétních oborů z řad podnikatelů, veřejné správy, vzdělávacích institucí či nezávislých odborníků nemají v Česku přílišnou tradici. Vždy šlo spíše o příležitostné semináře a jednorázová setkání bez dlouhodobější koncepce a účastníci zpravidla neobdrželi žádnou zpětnou vazbu. Cítili jsme, že nezávislá, odborná a zejména dlouhodobá debata o aktuálních tématech si v České republice najde relevantní publikum. Při ohlédnutí za diskusemi uplynulého ročníku a vzhledem k množství účastníků, které každá debata přilákala, usuzuji, že to mělo smysl. Tímto bych chtěla poděkovat partnerům proběhlých diskusí, panelistům a všem účastníkům setkání a opinion poolu nejen za jejich účast, ale hlavně za bohatou a velmi cennou diskusi. Alexandra Mindošová, projektová manažerka Institutu pro veřejnou diskusi Final report

4 O PROJEKTU ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR Institut pro veřejnou diskusi (IVD) je otevřeným prostorem pro nezávislou, odbornou a nepolitickou diskusi. Prvotním impulzem pro vznik IVD byla skutečnost, že se na poli strategických a problematických oborů nevedla žádná konstruktivní a odborná debata, která by vyústila k respektovaným závěrům. Cílem IVD bylo vytvořit diskusní platformu pro odborníky, opinion leadery, představitele státu, reprezentanty strategických státních institucí, zástupce soukromého sektoru, vzdělávací instituce a média a předat veřejnosti klíčové informace o alternativách směrování České republiky. Letošními tématy Institutu pro veřejnou diskusi byly Dopravní infrastruktura ČR a Energetická bezpečnost ČR, tedy oblasti, které jsou pro budoucnost České republiky strategické a zároveň nejvíce názorově rozdělují společnost. V rámci tematického bloku Energetická bezpečnost ČR bylo zrealizováno 7 diskusních panelů, do nichž se zapojily nejvýznamnější osobnosti z energetické oblasti. V opinion poolu, tedy souboru odborníků, kteří se diskusí účastnili a podíleli se na formulaci a schvalování výsledných závěrů z jednotlivých debat, se vás sešlo více než V roce 2010 se uskutečnilo 7 diskusních setkání na téma Energetická bezpečnost ČR. V opinion poolu se sešlo více než 1000 odborníků z celé ČR, přičemž každou diskusi navštívilo cca 100 expertů! Členové opinion poolu z řad soukromé i státní sféry, opinion leadeři, zástupci akademické obce, regionů, médií i širší odborné veřejnosti se podíleli na formulaci a schvalování závěrů. Odborné závěry jsme předložili politické reprezentaci a dalším představitelům ČR. IVD navazuje na úspěšný projekt Euro Forum, který se do roku 2005 zabýval reformními tématy reformou zdravotnictví, veřejných financí a důchodovou reformou. Již během diskusních setkání v rámci Euro Fora se jasně ukázalo, že se názor odborné veřejnosti rozcházel s politickými rozhodnutími, která kopírovala názor voličské základny. Cyklus Energetická bezpečnost ČR byl realizován s podporou mnoha významných institucí, mezi něž patří týdeník Ekonom, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, komunikační agentura Bison & Rose a další. Nezbytná pro úspěch diskusního cyklu IVD byla rovněž podpora mnoha partnerů (v abecedním pořadí): ČEPS, E.ON, Energetický a průmyslový holding, MERO ČR, NWR, OKD, Pražská energetika, Severočeské doly, Skupina ČEZ a ŠKODA JS. Patří jim za to velký dík! Pořadatelé projektu: 4 Final report 2010

5 DISKUSNÍ TÉMATA 2010 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR: PŘEDSTAVY VS. MÝTY VS. REALITA TĚŽBA UHLÍ V ČR: ALTERNATIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE ČR A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH JADERNÝCH TENDRŮ NA SVĚTĚ CENA ALTERNATIVNÍ ENERGIE ANEB KDE KONČÍ CHARITA A ZAČÍNÁ BYZNYS? ČR PLYNOVÝ TYGR EVROPY? ČESKÝ ROPNÝ PRŮMYSL: PŘEVEZME STÁT INICIATIVU? ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR OČIMA POLITIKŮ Final report

6 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR: PŘEDSTAVY VS. MÝTY VS. REALITA 27. dubna 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Energetická bezpečnost ČR z geopolitického, technologického a ekonomického aspektu Hodnocení ČR z hlediska energetické bezpečnosti Jak v této oblasti jako stát vystupujeme navenek? Jak nás vidí EU? Energetická bezpečnost ČR závěry NEK aktualizovaná SEK současnost Uvědomuje si politická reprezentace a občané ČR význam energetické bezpečnosti? Jakou odpovědnost má stát? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: David Buchan, Oxford Institute for Energy Studies Petr Holub, Ministerstvo životního prostředí ČR Aleš Michl, Raiffeisenbank, a.s. Blahoslav Němeček, Energetický regulační úřad Václav Pačes, Nezávislá energetická komise Jiří Schneider, Prague Security Studies Institute Alan Svoboda, ČEZ, a.s. Účastníci diskusního setkání se shodli na tom, že zajištění energetické bezpečnosti není jen otázkou cen a dodavatelů surovin, ale zahrnuje široké spektrum technologických, ekonomických, geografických a politických problémů. Pro další rozvoj energetiky je přitom nezbytné, aby existoval nejen základní konsenzus na politické i veřejné úrovni, ale také aby se přijaté koncepce dodržovaly bez ohledu na momentální politické preference. Závěry: ČR má díky dosavadní koncepčně řízené energetické politice ve srovnání se sousedními zeměmi velice dobrou výchozí pozici. Energetika je strategický obor s potřebou jasné a dlouhodobé perspektivy, kterou není možné každé čtyři roky měnit. Státní energetická koncepce by neměla mít formu pouhého doporučení, ale důsledně dodržovaného závazku. Základní problém energetické budoucnosti ČR není v nejednotném názoru odborníků, ale v neschopnosti politiků přiznat to, že každé řešení bude něco stát a bude někoho bolet. Stát má právo do určité míry do energetiky zasahovat, a to v souladu se státní energetickou koncepcí. Jeho primární rolí je vytvářet prostředí a motivovat. Stát nemá monopol na rozhodování o dalším směřování české energetiky, o vliv se dělí s EU i samotnými firmami. ČR musí energetické otázky a legislativu v EU spoluvytvářet a ovlivňovat, nikoliv je jen pasivně přijímat. Klíčovým aspektem pro bezpečnost dodávek energií je posilování sítí, a to na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Palčivým problémem současné energetiky je stav školství, které není schopné vyprodukovat novou generaci odborníků. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: 6 Final report 2010

7

8 TĚŽBA UHLÍ V ČR: ALTERNATIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE 1. června 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Makroekonomický pohled na současný stav těžebního průmyslu ČR Lze uhlí jako významný energetický a průmyslový zdroj ČR zcela nahradit? Zisková hlubinná těžba uhlí v Evropě fikce nebo realita? Polsko uhelná velmoc Evropy! Jaké jsou zkušenosti a stav polského těžebního průmyslu? Finanční možnosti státu je pokračující těžba uhlí opravdu nejlevnější variantou? Jaká doporučení přináší aktualizovaná SEK? Moderace: Eva Hanáková, Týdeník Ekonom Hlavní hosté: Petr Bártek, Česká spořitelna, a.s. Zygmunt Borkowski, Kompania Węglowa S.A. Tomáš Drápela, Teplárenské sdružení ČR Milena Drašťáková, Česká inspekce životního prostředí Ján Fabián, OKD, a.s. Pavel Kavina, Ministerstvo průmyslu a obchodu Pavel Vaňas, Severočeské doly, a.s. Na druhém setkání dospěli aktéři k tomu, že uhlí je významnou energetickou a průmyslovou surovinou České republiky. Především v hnědouhelném průmyslu je nutné se rozhodnout, zda a kdy máme přistoupit k případné těžbě hnědého uhlí za územně ekologickými limity a kam směřovat jeho další využití. Závěry: Pro českou energetiku je nutné, aby se hnědé uhlí těžilo za dnes platnými územně ekologickými limity. Stěžejní otázkou k řešení je určení nové limitní hranice, za níž by sociální a environmentální náklady nepřevyšovaly přínosy další těžby. Část hnědouhelných zásob za limity je vhodné zachovat jako strategickou rezervu a těžbu uhlí odložit na dobu, kdy budeme mít k dispozici kvalitnější technologie. Prolomení územně ekologických limitů hnědého uhlí nebude automaticky znamenat přebytek uhlí na trhu a následné snížení jeho ceny. Další využití větší části hnědého uhlí v ČR by obecně mělo být spojeno s jeho přesměrováním z výroby elektřiny do teplárenství, a to za ekonomicky dostupnou cenu. Jakékoliv uvažování o budoucím využití uhlí musí počítat s tím, že se v jeho cenách odrazí cena emisních povolenek a dalších faktorů. V extrémním případě by tak uhlí mohlo přijít o svou pozici nejlevnějšího energetického zdroje. Vyjasněná role státu (nejen v oblastech těžebního průmyslu) a závaznost Státní energetické koncepce jsou předpokladem pro úspěšný vývoj české energetiky. Zásoby kvalitního černého uhlí v ČR jsou, důležitý bude postoj a závazné stanovisko státu k využití vlastních zásob nerostného bohatství a otázka bezpečnosti a spolehlivosti v dodávkách surovin na český trh. Základem úspěchu českého těžebního průmyslu jsou dlouhodobé smlouvy mezi jednotlivými hráči. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: Z E Z E M Ě P R O Z E M I 8 Final report 2010

9

10 ČR A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH JADERNÝCH TENDRŮ NA SVĚTĚ 22. června 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Role jaderné energetiky v ČR současnost vs. budoucnost Bude se zvyšující se spotřebou energie stoupat i význam jádra? Co pro českou ekonomiku znamená rozšíření Temelína? Jaké dopady bude mít na jednotlivé obory, zaměstnanost, HDP? Má stát důvody ohlídat si dostavbu Temelína? Jaderný tendr pohledem zadavatele S jakými nabídkami přichází jednotliví uchazeči o dostavbu JE Temelín? V čem se liší od své konkurence? Do jaké míry zapojí české dodavatele? Jakou váhu při rozhodování o dostavbě Temelína budou / by měly mít technické, ekonomické a politicko-bezpečností argumenty? Jakou roli má v tendru sehrát stát? Moderace: Filip Černoch, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Hlavní hosté: Václav Bartuška, Ministerstvo zahraničních věcí ČR Peter Bodnár, ČEZ, a.s. Dana Drábová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost Marion Horstmann, Areva Anders Jackson, Westinghouse Aleš John, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Milan Kohout, ŠKODA JS, a.s. Radek Škoda, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Třetí diskuse se týkala dostavby jaderné elektrárny Temelín. Odborníci se usnesli, že podíl jaderné energie v energetickém mixu ČR se bude nadále zvyšovat. S tím souvisí další výstavba jaderných bloků v ČR, která je důležitá také s ohledem na udržení dlouhodobě solidního českého know-how a zachování příslušného odvětví české vědy a výzkumu. Shoda nastala i v tom, že tendr by měl předpokládat podstatné zapojení českých subdodavatelů. Závěry: Podíl jaderné energie v energetickém mixu ČR se bude i nadále zvyšovat. ČR se tak zařadí mezi jaderné velmoci Evropy. Stavba jaderné elektrárny není otázkou jednoho volebního období, její fungování se plánuje na zhruba šedesát let. Tendr by tomu měl odpovídat. Namísto důrazu na krátkodobé zájmy by měly být velmi pečlivě zváženy technické, ekonomické i politické aspekty jednotlivých nabídek. Vzhledem ke své pozici ve firmě ČEZ, k objemu investovaných prostředků i celkové citlivosti jaderné energetiky v očích veřejnosti by stát měl hrát aktivní roli v celém tendru. Tendr by měl předpokládat podstatné zapojení českých subdodavatelů. Tato podmínka by měla být součástí zadávací dokumentace. Další výstavba jaderných bloků v ČR není důležitá pouze z hlediska energetiky, ale také s ohledem na udržení dlouhodobě solidního českého know-how a zachování příslušných odvětví české vědy a výzkumu. Vzhledem k absenci obdobných staveb v minulých letech budou plánované projekty bojovat s nedostatkem kvalifikovaných odborníků všech úrovní vzdělání. Z hlediska bezpečnosti jsou dosud prezentované nabídky srovnatelné. Toto kritérium není pro žádného zájemce předem diskvalifikující. Jedním z klíčových problémů dostavby Temelína bude vyvedení výkonu do sítě, a to především kvůli obtížím se schvalováním nových liniových staveb. Klíčovou otázkou pro výstavbu dalších jaderných bloků v ČR bude, do jaké míry chce zůstat česká elektroenergetika ve výrazně exportní pozici. Zároveň je důležité vyřešit otázku snižování podílu uhelných elektráren na celkové výrobě elektřiny. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 10 Final report 2010

11

12 CENA ALTERNATIVNÍ ENERGIE ANEB KDE KONČÍ CHARITA A ZAČÍNÁ BYZNYS? 21. září 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Dlouhodobá strategie EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie a její dopad na ČR Obnovitelné zdroje energie v podání nové vlády Jakou roli v energetickém mixu ČR obnovitelné zdroje zastávají a jaký je jejich potenciál do budoucna? Připraví nový zákon o podpoře využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie firmy o subvence? Výroba elektřiny z OZE ve vybraných evropských zemích Doprovází výrobu zelené energie v zahraničí stejná specifika jako u nás? Výhody vs. náklady OZE Jakou cenu v současné době zaplatíme za podporu OZE a nesplněné limity? Vliv rozvoje OZE na přenosovou soustavu ČR Jak podporovat OZE efektivně? Kdy zdroj začíná být konkurenceschopný a dokáže se postavit na vlastní nohy i bez pomoci státu? Do jaké míry respektujeme přírodní podmínky ČR? Co si ČR může opravdu dovolit? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: Ron van Erck, Directorate-General for Energy, European Commission Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu Blahoslav Němeček, Energetický regulační úřad Edvard Sequens, sdružení Calla František Smolka, CZEPHO Karel Srdečný, EkoWATT CZ, s.r.o. Miroslav Zámečník, NERV Petr Zeman, ČEPS, a.s. U tématu Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? měli účastníci jednotný názor na to, že vysoká výkupní cena solární energie, která byla stanovena v roce 2007, přilákala více investorů, než pracovníci Energetického regulačního úřadu čekali. Přestože je podpora OZE podstatná z hlediska environmentálního a bezpečnostního, vysoký závazek, který pro příštích 20 let ČR vznikl, nereflektuje ekonomickou realitu země. Závěry: Česká republika se v rozvoji fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů dostala na standardní evropský průměr, očekává se tak zpomalení dalšího růstu. Zároveň narážíme na nevhodně nastavenou podporu OZE, především výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky a geografické a přírodní limity země. Podpora OZE musí dávat ekonomický smysl. Jejich zvýhodnění má sloužit k povzbuzení tohoto odvětví do doby, než začne být standardně konkurenceschopné, nikoliv jako snadná cesta k zaručeným vysokým ziskům. Podpora fotovoltaických elektráren musí být daleko cílenější, zaměřená primárně na projekty menšího rozsahu využívající jinak neproduktivní plochy (střechy, brownfieldy). Podpora různých druhů obnovitelných zdrojů by měla být nastavována na maximálně předvídatelné a dlouhodobě čitelné bázi. Zásadní změny nastavení podmínek s každým novým ministrem či vládou nemají ve standardních evropských státech místo. Podpora obnovitelných zdrojů je podstatná nejen z hlediska environmentálního, ale také bezpečnostního, neboť OZE jsou z principu domácím zdrojem a snižují tak závislost na dovozu energetických surovin ze zemí Blízkého východu či z Ruska. Podpora by zároveň neměla ohrozit jiné složky životního prostředí. Podpora obnovitelných zdrojů vychází také do značné míry z mezinárodních závazků, které se ČR zavázala plnit. Tyto závazky by neměly být případnými změnami podpory OZE zpochybněny. Podpora OZE by měla být směřována především do oblasti výzkumu, vývoje a technologií, což by mělo za následek zvyšování účinnosti výroby energie a snižování investičních nákladů na zařízení na výrobu energie. Je nutné oddělovat vnímání a podporu jednotlivých druhů OZE. ČR by se měla více zaměřit na podporu stabilních zdrojů, které nijak nezatěžují přenosovou soustavu oproti zdrojům nestabilním. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 12 Final report 2010

13

14 ČR PLYNOVÝ TYGR EVROPY? 26. října 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Role zemního plynu v ekonomice ČR Je ČR plynovým tygrem? Jakou pozici ČR v EU zastává a jaká je její budoucnost? Co můžeme získat a co ztratit? Evropa vs. Rusko: bezpečnostní, politické a ekonomické zájmy jednotlivých stran! Slovenské zkušenosti se závislostí na zemním plynu Jaký je současný vývoj na Slovensku? Jakou strategii si SR v dalších letech zvolí? Udrží si ČR pozici významné tranzitní země? Jak nás ovlivní jednotlivé projekty výstavby nových plynovodů? Zemní plyn uhelným substitutem? Moderace: Filip Černoch, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Hlavní hosté: Hugo Kysilka, VEMEX s.r.o. Vratislav Ludvík, nezávislý konzultant Oldřich Petržilka, Česká plynárenská unie Dušan Randuška, SPP, a.s. Alan Svoboda, ČEZ, a.s. Jiří Šimek, E.ON Energie, a.s. Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu Účastníci pátého diskusního setkání se shodli na tom, že klady plynu jakožto jednoho ze zdrojů energie vysoce převyšují jeho negativa. Pro jeho další rozvoj je však potřeba investovat do plynové infrastruktury. Pro zajištění investic je potřeba také zachovat dlouhodobé kontrakty mezi odběrateli a dodavateli, které jsou stabilizačním prvkem. Závěry: Současná situace ČR v oblasti zemního plynu je velice dobrá ČR je zajištěna jak z pohledu diverzifikace dodávek a velikosti zásobníků, tak vzhledem ke své významné pozici tranzitní země pro ruský plyn. Role zemního plynu v energetickém mixu ČR by měla přesáhnout předpokládaných 20 % uvedených v návrhu Státní energetické koncepce. Klady tohoto zdroje totiž převyšují případné problémy způsobené nutností jej dovážet. Dlouhodobé kontrakty slouží jako stabilizační prvek ve vztahu dodavatel odběratel plynu a měly by být zachovány i do budoucna. Jejich omezení by mohlo vést k problémům při hledání finančních zdrojů pro výzkum a rozvoj ložisek a výstavbu plynovodů. Větší kooperace a užší kontakty mezi českým a slovenským trhem se zemním plynem jsou přirozené a žádané. Obavy ze vzájemné konkurence mezi soukromými firmami by neměly být překážkou. Vztah k Rusku by měl být založen čistě na komerční, nikoliv politické bázi. Role plynu v teplárenství je omezená spíše na lokální zdroje, masivní využití v CZT nemá velký smysl. Současná éra levného plynu na spotovém trhu je spíše časově omezenou záležitostí, která skončí se současnou hospodářskou krizí. Nemůže proto ovlivnit budoucí podobu energetického mixu například tím, že by plyn nahradil jádro. Plyn z nekonvenčních zdrojů je v evropských podmínkách zatím spíše experimentem než reálným zdrojem. Až v průběhu pěti a více let se ukáže jeho skutečný potenciál. Určitá nerozhodnost EU ve vztahu k zajištění dodávek plynu může vést k tomu, že si dostupné zdroje pojistí asijské země v čele s Čínou. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 14 Final report 2010

15

16 ČESKÝ ROPNÝ PRŮMYSL: PŘEVEZME STÁT INICIATIVU? 25. listopadu 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Charakteristika ropného průmyslu ČR Čepro a jeho role distributora ropných produktů v budoucnosti Vize českého ropného gigantu Měl by stát převzít iniciativu a přijít s nabídkou na odkup rafinérií z Polska? Je ropa nástrojem zahraniční politiky Ruska? Jaké hrozby vyplývající ze současného postavení Ruska můžeme očekávat? Jsou pro nás rafinérské společnosti strategicky významné nebo si můžeme dovolit prodávat je zahraničním majitelům? Jaké dopady tyto prodeje přinesou? Měla by ČR získávat významnější podíl v ropném průmyslu? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: Jiří Borovec, ČEPRO, a.s. Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu Michal Mareš, Ministerstvo zahraničních věcí Ivan Ottis, UNIPETROL, a.s. Jaroslav Pantůček, MERO ČR, a.s. V debatě týkající se českého ropného průmyslu diskutující uvedli, že pro energetickou bezpečnost ČR je nezbytná kooperace největších hráčů na českém ropném poli. Vyplatí se rovněž intenzivněji spolupracovat s většími státy, neboť v evropském měřítku má Česká republika jen limitované možnosti něco v ropném byznysu ovlivnit. Závěry: Spolupráce největších hráčů na českém ropném poli je velice důležitá pro energetickou bezpečnost a budoucnost ČR. Česku chybí v oblasti ropy a ropných produktů market leader, této role by se v budoucnu mohl ujmout Unipetrol nebo ČEPRO, příp. jejich společný podnik. Standardním obchodním modelem v evropském ropném průmyslu je vlastnické propojení rafinérií a produktovodů. Česko je výjimkou, která je spíše k neprospěchu věci. Ze světového a především evropského hlediska má Česká republika jen limitované možnosti něco v ropném byznysu ovlivnit, vyplatilo by se proto intenzivněji kooperovat s většími státy. Největší dodavatel ropy do ČR, ropovod Družba, čelí problémům jak s technickým stavem, tak s vůlí Ruska přesunout část kapacity na tankery. Budoucnost bude v českém případě zjevně patřit ropovodu IKL a případným jiným variantám dovozu. Navýšení ropných zásob vycházející z legislativy EU bude mít určité dopady na posílení energetické bezpečnosti ČR, nicméně náklady poměrně nelogicky ponesou prakticky pouze soukromé firmy. Výstavba nových produktovodů je extrémně složitá a dlouhodobá záležitost. I přesto by měla vláda ČR v zájmu zajištění energetické bezpečnosti země v maximálně možné míře podporovat výstavbu nebo alespoň propojení stávajících linií. Státní hmotné rezervy se významně podílí na energetickém zabezpečení státu, i proto bychom je měli primárně skladovat na území ČR. Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Partneři diskusního setkání: 16 Final report 2010

17

18 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR OČIMA POLITIKŮ 16. prosince 2010 od 9.30 do hodin Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1 Diskusní témata: Má Česká republika definovanou politiku energetické bezpečnosti? Mají politické strany zájem dohodnout se na skutečně dlouhodobé energetické koncepci? Jaký názor převládá v otázce prolomení hnědouhelných územně ekologických limitů? Měli bychom nechat část uhelných zásob nevytěženou pro budoucí generace? Má stát zasahovat do cen energií a ovlivňovat tak jejich výši? Fandí politici dlouhodobému exportu energie, nebo by ho raději omezili? Mohly by investice do vědy a výzkumu urychlit nástup využívání obnovitelných energetických zdrojů? Moderace: Eva Hanáková, týdeník Ekonom Hlavní hosté: Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, ODS Josef Novotný, poslanec PS PČR, SNK-ED (Věci veřejné) Karel Šidlo, poslanec PS PČR, KSČM Sedmé diskusní setkání bylo speciální, protože naše pozvání přijali zástupci politických stran. Řeč přišla na energetickou bezpečnost jako takovou, politici se rozcházeli v názoru na tendr plánované dostavby Temelína a bouřlivé emoce vyvolalo také téma obnovitelných zdrojů energie. V následujícím přehledu najdete stanoviska politiků ke klíčovým oblastem energetiky. Ti, kteří se nemohli setkání zúčastnit, nám na kvízové otázky odpověděli prostřednictvím u. Závěry: Přejete si, aby měla státní energetická koncepce legislativní podobu? Martin Kocourek (ODS) NE, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) ANO, Jan Husák (TOP 09) NE Měli bychom i nadále produkovat více elektřiny, než kolik potřebujeme? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) NE, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, Jan Husák (TOP 09) ANO Jste pro prolomení územně ekologických limitů hnědého uhlí v dohledné době (do 10 let)? Martin Kocourek (ODS) NE, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, Jan Husák (TOP 09) NE Měly bychom omezovat účast v tendrech na dostavbu energetických celků z jiných než ekonomických a technických důvodů? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) NE, Karel Šidlo (KSČM) ANO Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) ANO, Jan Husák (TOP 09) ANO Je závazek ČR na zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie (13 % do roku 2020) podle vás vhodně nastavený? Případně jste pro vyšší či nižší podíl? Martin Kocourek (ODS) NE, nižší, Milan Urban (ČSSD) ANO, nižší, Karel Šidlo (KSČM) NE, nižší, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, vyšší, Jan Husák (TOP 09) ANO, nižší Podporovali byste vlastnické propojení rafinérií a ropovodů v ČR? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) NE, Jan Husák (TOP 09) NE Má vaše strana definovanou politiku energetické bezpečnosti? Martin Kocourek (ODS) ANO, Milan Urban (ČSSD) ANO, Karel Šidlo (KSČM) ANO, Josef Novotný (SNK ED / Věci veřejné) ANO, Jan Husák (TOP 09) ANO Generální partner cyklu: Hlavní partner cyklu: Hlavní partner diskusního setkání: Partner diskusního setkání: 18 Final report 2010

19

20 Kontakt: Alexandra Mindošová projektová manažerka Institut pro veřejnou diskusi Ovenecká Praha 7 Letná Tel.: Final report 2010

21

22

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY 1. 2. 3. ZEMNÍ PLYN Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava a skladování zemního plynu evropský kontext * diverzifikace zdrojů a přepravních cest zemního plynu

Více

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít iniciativu) Diskusní setkání Institutu pro veřejnou diskusi na téma Český ropný průmysl: převezme stát iniciativu? Hotel

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Složení NEK Josef Bubeník Vladimír Dlouhý František Hrdlička (místopředseda) Miroslav Kubín Petr Moos Petr Otčenášek

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI ELEKTROENERGETIKY 19. dubna 2012 státní energetická politika ČR a oblast zajištění elektrické energie * liberalizace energetiky v EU * energetika jako

Více

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci XVII. Jarní konference AEM, Praha 27. února 2013 Koncepce hlavní směry Energe&cká účinnost a úspory (jako nástroj efek&vity a bezpečnos&, nikoliv jako dogma)

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Mělník, 20. 6. 2013 1 Pilíře energetické strategie Udržitelnost Dopady na Životní prostředí Kontinuita provozu a rozvoje energetiky Mezinárodní

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE 29.9.2016 Tatranská Lomnica JIŘÍ BEZDĚK VÚ KOM EDU tajemník OBK EDU AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ STAV E T E E D U VÍC NEŽ DLOUHÉ ODSTÁVKY 1. RB 28.8.2015

Více

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Úvod Hospodářská komora ČR dlouhodobě monitoruje vývoj světové energetiky, energetiky v EU a energetiky

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR 11.05.2016 Karel Křížek Obsah Současný stav energetiky v ČR jeho vliv na vývoj a rozvoj v jaderné oblasti Státní energetická koncepce (SEK) určuje orientaci české energetiky

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Bílá kniha terciárního vzdělávání Potřebujeme novou Bílou knihu? 18. 9. 2007 Aleš Vlk Potřebujeme novou BK? Potřebujeme nějaké změny v terciárním vzdělávání? PROČ? Plní terciární vzdělávání v ČR své základní

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Konaná v Praze dne 30.8.2010 Současná situace rezortu stavebnictví Propad v objemu výkonů za i. pololetí je 12,2% oproti roku 2009. V

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015

Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015 Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015 www.zeleni.cz 1. Energiewende energetická revoluce Cíle: Výstup z jaderné energetiky Snížení emisí CO2 Snížení závislosti na dovozu paliv (ropa,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU EURO Konference PRIORITY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY: JAK DÁL? Praha, 8. března 2011

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR ČEPKON 2013 OZE a jejich perspektiva v Čechách? 23.5.2013 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

ENERGETICKÁ KONCEPCE S ODSTUPEM

ENERGETICKÁ KONCEPCE S ODSTUPEM ENERGETICKÁ KONCEPCE S ODSTUPEM ROKU A TEPLÁRENSTVÍ Pavel Šolc, spoluautor návrhu SEK2009 OBSAH Priority energetické politiky Strategie v oblasti elektroenergetiky Nástroje k realizaci strategických cílů

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 Praha, 27. června 2014 KRIZI EVROPSKÉ ENERGETIKY ČELÍ SKUPINA ČEZ LÉPE NEŽ KONKURENCE ČEZ JE JEDNOU

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

očima České fyzikální společnosti

očima České fyzikální společnosti Česká fyzikální společnost Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti Panelové diskuse se účastní: ing. Marie Dufková ing. Karel Katovský, Ph.D. prof. ing. Martin Libra, CSc.

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Vize decentralizované energetiky

Vize decentralizované energetiky Vize decentralizované energetiky Miroslav Šafařík Energetická bezpečnost a decentralizace, 26.11.2008 1 Co si lze a co nelze představit? Nízkoenergetickou metalurgii? Mechanické ovládání místo elektrického?

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zásoby uhlí v ČR Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Primární energetické zdroje (PEZ) 2 Specifika nerostných surovin Ložisko nerostné

Více

Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny

Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny Ing. Oldřich Petržilka Asociace energetických manažerů Konference AEM Klimaticko-energetická politika EU k roku 2030 Praha, 26. února 2014 Co je břidlicový plyn? Co

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR

Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR EU a ČR Náměstek ministra 1 Evropská energetika na rozcestí Trh budovaný od poloviny 90tých let se rozpadá Klasický model : struktury zdrojů, cenotvorby

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Potřebuje Česká republika jadernou energetiku?

Potřebuje Česká republika jadernou energetiku? Potřebuje Česká republika jadernou energetiku? František Hezoučký Kaisersteinský palác NERS 2014 Stav poválečné energetiky Ervěnice: Provoz byl zahájen v březnu 1926. Elektrárna měla celkem 16 kotlů 4

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 772/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Doručeno poslancům:

Více