Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie

2 Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň slyšel o mé lásce k Němu, Nesmírnému, Spravedlivému. Chodili jsme spolu sami, sami, rozkvetlými zahradami a On mne učil na záhonech květy číst. Divné to byly květy, divnější jejich popis. Nic o nich neví přírodopis! Jen zneuznaná, stará kniha o nich věstí, že budou celému světu k štěstí. A moje oči, které viděly dosud jen býlí: závist, válku a nenávist, moje oči se do nich očima Božíma ponořily a rty plnými doušky pily Čistotu, Pokoru, Pravdu a Svornost a Lásku. Marie Rafajová: ze sbírky Za stany, vyd. r Egyptské pyramidy jsou proslulé, protože se v nich nacházejí mumifikovaná těla faraónů. Westminster Abby v Londýně je slavný, protože zde leží tělesné pozůstatky anglických šlechticů a mnohých vážených britských osobností. Mohamedův hrob je uctíván kvůli kamenné rakvi a kostem v ní. Známý hřbitov hrdinů Arlington Cemetery ve Washingtonu je proslaven tím, že je místem odpočinku mnohých význačných Američanů. Mezi všemi těmito místy a hrobem Krista je ale nesmírný rozdíl: zahradní hrob v němž bylo uloženo tělo Pána Ježíše Krista byl prázdný. Křesťané neuctívají prázdný hrob, ale živého Pána, který z něho vyšel v moci Svého božského života. Napoleon vedl Francii ve válce proti Anglii, vedené Wellingtonem. V roce 1815 se odehrála rozhodující bitva. Posel oznamoval výsledky bitvy vlajkovými signály přes kanál La Manche do Londýna. Zpráva anglicky zněla: Wellington defeated (Wellington poražen ) Potom padla mlha a zbytek zprávy nebylo možné přečíst. Ale když se mlha zvedla, dozvěděli se celou zprávu: Wellington defeated the enemy. (Wellington porazil nepřítele.) Kříž se zdál být Kristovou porážkou. Ale třetího dne vstal Kristus z mrtvých a konečná zpráva zněla: Kristus porazil nepřítele. V pátek celý svět říkal Bohu Ne. Ale v neděli, na den Vzkříšení, řekl Bůh světu Ano. O smrti Pána Ježíše na golgotském kříži se na základě historických údajů dá většina lidí přesvědčit, ale o jeho zmrtvýchvstání? A přece jestliže Pán Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, je celá křesťanská víra bláznivou fantazií. Vzkříšení z mrtvých není problémem jenom pro ateisty, ale i pro některé věřící lidi. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra (1. list Korinstkým 15, 14). Slyšme zvěst rána prvního dne po sobotě: Hrob je prázdný! Pán Ježíš je naživu a svědectví o tom jsou přemáhající. Když jsem byl dítětem, byly pro mne hlavními svátky Vánoce, Velikonoce jsem vnímal jen velmi okrajově. Vánoce byly tajuplné, dobře jsem rozuměl tomu, když jsem dostával dárky (na dávání asi slyší každý člověk). Velikonocům jsem začal rozumět až poté, co jsem uvěřil a také začal stárnout. Pochopil jsem, že Vánoce jsou pouze předmluvou, byť velkolepou, k Velikonocům. Čím je člověk blíže věčnosti, tím více si uvědomuje, jak je pro něj důležité mít jistotu věčného života. A ta se zakládá jedině na smírčí oběti Pána Ježíše na golgotském kříži. Jenom Jeho zmrtvýchvstání pro mne znamená jistotu a naději věčného života. doc.mudr. Pavel Smilek, PhD. předseda Správní rady BTM Mimořádná nabídka (do rozebrání) Kniha o Marii Rafajové Kniha, která přibližuje život a dílo Marie Rafajové, jedné z předních křesťanských autorek totalitního težimu. Přestože jejím životem byla básnická tvorba, sloužila všude, kam ji Bůh poslal. Ať to byla služba těm nejubožejším v Armádě spásy, nebo služba seniorům a vdovám, ale i opuštěným dětem v sociálních ústavech. M. Rafajová se narodila v Brně, ale většinu svého života a služby prožila na Slovensku. Knihu si můžete objednat pod obj. kódem K36. (Doporučená cena 25 Kč) 3

3 Biblická zamyšlení Půst versus hladovka Půstu je Bible plná: postili se Židé i křesťané, králové i obyčejní lidé, jednotlivci i celá města a národy. Dokonce sám Boží Syn se postil (a to až na hranici smrti) a půsty zjevně očekává i od svých následovníků, tedy i od nás. Ještě zajímavější je, že Bůh na upřímné půsty vždy reaguje. Proč vlastně? Co na tom nejezení Bůh má? Proč vůbec něco takového ustanovil, proč mu na tom záleží, a proč na půst odpovídá? Smysl půstu Bible uvádí tři základní vlastnosti půstu: půst dal Bůh lidem k tomu, abychom Bohu dali najevo, že nám na něčem záleží. Je to nástroj pro běžné užívání i pro mimořádné situace. Půst je nám, lidem, ušitý na míru Náš Stvořitel zná naše omezení i možnosti. Nejíst je nutně nepříjemné a nepohodlné vždyť je to proti jedné z nejzákladnějších a nejsilnějších lidských potřeb, ale není to pro nás zničující nebo vyloženě škodlivé. Půst nás nutí nadřazovat víru ( neviditelný Bůh to po mě chce ) a naději ( Bůh se odměňuje těm, kdo ho hledají ) nad viditelným a cítitelným (mám hlad a vím, že bez jídla umřu). Krátkodobý půst je neškodný a je určen pro běžné užívání, kdežto dlouhodobý půst je vyhrazen pro mimořádné limitní situace. Dáváme tak Bohu všanc samu naši existenci. Říkáme vlastně: Nezareaguješ-li, zemřu! Dlouhodobý půst je však třeba pečlivě zvažovat po tělesné i duchovní stránce a je vhodné se před jeho započetím poradit s někým kompetentním. Boží koncepce půstu Půst je zajímavý i z lékařského hlediska. Lidský organismus je závislý na dodávce energie zvenčí (tedy na jídle), ale dodávka potravy nemusí být nepřetržitá, protože si tělo vytváří krátkodobé (svalový škrob = glykogen) i dlouhodobé (tuky) zásoby. Bůh nás stvořil dobře adaptované na výpadky v dodávce potravy. Někdy se ptám, proč nám Stvořitel nedal do vínku také nějaké regulační mechanismy pro případ nadbytku nebyli bychom tak koseni civilizačními chorobami. Nenapadá mě jiná odpověď než, že nadbytek na rozdíl od hladomoru máme ve své moci a že Bůh od nás očekává, že jej zvládneme. Dlouhodobá podvýživa má samozřejmě na organismus velmi negativní vliv. Závislost těla na dodávce vody je nesrovnatelně větší než na jídle, proto se půst od vody nedoporučuje pokud se v Bibli vyskytuje, je buď nadpřirozený (Mojžíš na Sinaji 40 dní bez vody nemohl přirozeně přežít) nebo v situaci akutního ohrožení smrtí (Ester a Ninivští). Biblická zamyšlení Půst není pouhá hladovka Hladovka může být pouze tělesnou záležitostí, půst má ale duchovní přesah (dostáváme se do duchovního neviditelného světa). I vyznavači jiných náboženství se postí a tím zasahují do duchovního světa (blíží se ke svým bohům ). Křesťan však musí mít jasno v motivech půstem se obracíme k jedinému pravému Bohu. Silný vliv východních náboženství a západní přesycenosti nás tlačí k tomu, abychom se postili ze špatných, případně smíšených motivů budu při postu hledat Boha a zároveň krásně zhubnu, budu zdravý a pročistím si organismus. Nejsem si jistý, zda takto motivovaný půst je v Božích očích tím pravým. Také představa, že postem se stanu svatějším, je chybná (je ale fakt, že nám půst pomáhá udržovat v poddanosti své tělo, jak je uvedeno v 1. listu Korintským 9, 27: Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. ) Půst je nástroj, který nám dal Bůh dáváme jím Bohu najevo, že nám na něčem záleží je z principu nepříjemný a vyžaduje sebezápor kratší půst má z Boží milosti poměrně příznivé zdravotní důsledky proto pozor na motivy nežádoucí účinky jsou mírné a zvládnutelné u půstu je důležité rozumné ukončení Posti se, dokud jsi štíhlý! Někdy je obtížné si čistotu motivů udržet, a proto mám dobrou radu pro (nejen) mladé křesťany posti se, dokud jsi štíhlý (až ve vyšším věku přibereš, bude pro tebe obtížnější nemít mezi motivy zdravotní důvody). Je to podobný princip jako dávej Bohu peníze, dokud jich moc nemáš. Ohrožuje půst náš organismus? Půst je obtížný a nepříjemný Bůh to ví a počítá s tím a také my s tím musíme počítat. Není nesnesitelný, ale vyžaduje přemáhání to je zakotveno v samé jeho podstatě. Nenamlouvejme si, že je tomu jinak, a nevěřme těm, kdo nám tvrdí, jakou jim půst působí rozkoš. Zdravotní důsledky půstu jsou (kromě extrémů) vcelku příznivé. Hladové krysy žijí déle než ty, které jedí do sytosti. Pro lidi to platí také a to zvláště v naší syté společnosti snižuje se hladina cholesterolu, klesá riziko nádorů, kardiovaskulárních chorob, cukrovky, insulinové rezistence, apod. Nežádoucí účinky jsou u krátko- a střednědobých půstů mírné. Ukončení půstu může být rizikovým obdobím vypneme vypjatou vůli a máme tendenci se přejíst (tzv. syndrom pátečního večera ). Je proto vhodný pozvolný přechod na normální stravu, který musí být tím pozvolnější, čím byl půst delší (vhodná rýže, banán, rohlík, polévky). Je vhodné jíst často a v malých dávkách. MUDr. Vít Šmajstrla (gastroenterolog, internista, KS Ostrava) 4 5

4 Fejeton O oslu, který si myslel, že je běloušem Na Květnou neděli si každoročně připomínáme slavný vjezd Kristův do Jeruzaléma na počátku velikonočního týdne. Vystupuje v něm i ne příliš inteligentní zvíře osel. Jednoho dne, kdy byl uvázán v Betánii na obvyklém místě, přišli k němu dva muži s naléhavou výzvou, adresovanou jeho majiteli: Pán jej potřebuje! I osel dobře slyšel jejich slova. Když pak začali muži přehazovat své pláště přes jeho hřbet a potom dokonce na něj posadili Ježíše, začal se pýchou nadýmat. Určitě nejsem jen obyčejný kůň, ale důstojný oř! řekl si. A představte si, lidé začali dokonce klást své pláště na cestu, kterou šel. Opravdu jsem slavný a veliký! utvrzoval se osel ve svých pocitech. Lidé v zástupu začali vzdávat chválu Bohu. Osel si znovu uvědomoval, jak je slavný. A potom, najednou, tak jak rychle všechno začalo, také všechno rychle skončilo. Ježíš sestoupil z jeho hřbetu, dva muži jej přivedli zase zpět do Betánie a uvázali u staré pošty. A nikdo se již nikdy více nezajímal o tohoto osla. A tak začal přemýšlet a přemýšlet. A do toho přemýšlení mu říká Bůh: Nejsi koněm, ale oslem. To Hosanna nebylo určeno tobě, ale Ježíši. Ty palmové ratolesti nebyly určeny tobě, ale Králi všech Králů. Byl jsi však použit jako nástroj v Božích rukou v rámci velkého Božího plánu. A svůj úkol jsi splnil na výbornou! Bude se o tobě mluvit na věky. Takže ještě jednou díky za Tvoji službu, milý osle Ale nejsi kůň A nemyl se, není vůbec nic špatného na tom, že jsi osel. Milý přátelé! Jako učedníci Ježíše Krista jsme voláni k tomu, abychom v pokoře přinášeli Ježíše, Krále králů do všech měst, vesnic a obydlí Není vyššího poslání. Když si Bůh mohl použít obyčejného, směšně vyhlížejícího osla, pro mimořádný úkol, proč by si nemohl použít i nás? Z Bible víme, jak slavný den byl vjezd do Jeruzaléma, ale také dobře víme, čemu všemu ještě ten samý den Ježíš čelil Jak vrtkavé a zcela nevypočitatelné bylo chování davu! Jak snadno obrátil to své Hosanna ve volání Ukřižuj! Jsme připraveni nejen prostírat své pláště před Ježíšem za spontánní odezvy davu, ale také jej následovat i v těžkých chvílích, uprostřed nepřátel, v utrpení s hrozbou smrti? Pouhých 5 dnů po vjezdu do Jeruzaléma stojí Ježíš před Pilátem jako zločinec Na nátlak běsnícího davu končí svůj život jako zločinec na kříži A skutečný zločinec Barabáš je osvobozen. Taková nespravedlnost, takové bezpráví! Všichni jsme o velikonocích voláni, abychom přijali Boží milost. Nejen zločinci a vzbouřenci, ale i ti, kteří se považují za slušné lidi. Ježíš umírá na našem místě, protože všichni zhřešili Spravedlnost je naplněna. Jsme omilostněni, jsme osvobozeni! To je ten největší důvod velikonoční radosti a vděčnosti! A to se projeví především v ochotě a odhodlání být pokornými POSLY Ježíše Krista po celém světě, kteří dobře vědí, že veškerá sláva patří ne jim, ale jen Ježíši! Velikonoce 2014 Nabídka velikonočních letáčků Apoštol Pavel misionář světa (H109) Apoštol Pavel položil základ ke světové misii. Jeho zásluhou se z malého hnutí následovníků Krista stal základ evropské křesťanské civilizace. Letáček přibližuje Pavlovu obhajobu jeho živé víry před králem Agrippou. (Doporučená cena 3,50 Kč) Velikonoční pozdrav (DK82) Dvojitá karta formátu A6 s krátkým textem: Zaslíbení, která Bůh dal, splnil vzkříšením Ježíše! Svou smrtí nás Ježíš Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám umožňuje nový život a otevírá nám nebe. Ježíšovo zmrtvýchvstání je pravou podstatou víry. (Doporučená cena 5,20 Kč) LETÁČEK S PŘÍLOHOU ČOKOLÁDOVÁ MINCE Velikonoce největší dar (DKx97) Peníze patří k životu. Hovořil o nich i Ježíš. V rozhovorech vedl své posluchače k tomu, aby pochopili, že v životě jsou mnohem vyšší hodnoty. Velikonoční karta s přílohou čokoládové mince. (Doporučená cena 10 Kč, lze objednat i bez přílohy za 5,20 Kč) Kvíz: Cesty apoštola Pavla (DT50) V kvízu se děti vydají po stopách apoštola Pavla a budou hledat čtyři města, která během svého putování navštívil. Neváhejte, luštěte a posílejte odpovědi! Čekají na Vás věcné ceny! (Dop. cena 2,80 Kč) Velikonoce brána do nového života (P18) Nová panoramatická karta má na rubové straně uvedeny dva biblické verše: Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. (1. Petrův 1, 18); Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář. (2. Korintským 4, 14). (Doporučená cena 4,50 Kč) Nepromarnit čas (PT81) Dvojitá kartička formátu A7 s básní Henry van Dyka a krátkým textem: nemáme čas se zastavit a rozhlédnout se kolem. V důsledku záplavy informací se stáváme lhostejnými. Kdo nám poradí, jak máme správně žít a moudře nakládat s časem? (Doporučená cena 2,80 Kč) Kdo vlastně jsem? (S41) Na vlastní kůži poznala, co je to šikana. Musela snášet ponižování i bití. Svědectví o svém nelehkém životě a začátku nové cesty Renaty Tieliczkové. Příběh končí slovy: Když jedu z práce, jedu nejdřív po bahnité cestě, která pak přechází v krásnou dlážděnou cestu. Stejně tak my si často musíme projít bahnitou cestou, abychom dokázali ocenit a vidět tu krásnou cestu Boží. (Doporučená cena 3,60 Kč) 6 7

5 Nabídka velikonočních letáčků Nabídka velikononích letáčků POZor novink a letáček s PŘÍlohoU samolepek Velikonoční příběh (PX25) Letáček přibližuje hlavní události Velikonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 samolepkách. Úkolem pro děti je správně nalepit obrázky na prázdná místa v textu a dopsat chybějící slova. Ti, kteří úkol správně vyřeší a navíc nakreslí obrázek, budou zařazeni do slosování o ceny. (Doporučená cena 13 Kč) NOVINK A BROŽURK A O VELIKONOCÍCH Pohledy s biblickým veršem Formát A6, dopoučená cena 3,50 Kč. Panoramatické karty s biblickým veršem a krátkým zamyšlením. Na kartě je místo na dopsání přání. Dopoučená cena 4,50 Kč. P6 Ježíš řekl (Jan 11,25) P3 Hle, bránek Boží Dvojité kartičky Krátký text a biblický verš. Formát A7, (Dop. cena 2,80 Kč) PT60 Velikonoční naděje Proč slavíme Velikonoce (K35) Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. Připravili jsme k nim brožurku, ve které najdete úvahy a svědectví k tomuto tématu. Je to výběr toho nejlepšího, co jsme za uplynulých 22 let v podobě letáčků vydali. Texty mnoha uznávaných autorů, z nichž mnozí již nejsou mezi námi, vytvářejí vzácnou mozaiku pohledů na velikonoční události. Při jejich četbě budete naplno prožívat dramatické události posledních dnů života Ježíše Krista na Zemi. Seznámíte se také s kritickými pohledy na jeho vzkříšení. Řada osobních svědectví nám přiblíží palčivé otázky o smyslu života, smrti a věčnosti. Dejte se oslovit poselstvím Velikonoc, které je i dnes stále stejně aktuální. (Doporučená cena 33 Kč) P9 Radostné Velikonoce P5 Velikonoční přání PT73 Tajemství Velikonoc Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 16 Kč, časopis + ukázka letáčků - 89 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. DÁRKOVÁ k ar ta +minicd P14 Bez Tebe P10 Požehnané Velikonoce PT78 Velikonoce dar nového života Letáčky formáru A6. Krátký text doplněný modlitbou. (Doporučená cena 2,80 Kč) Osmistranové skládačky formáru A6 přibližující události Velikonoc. (Dop. cena 4,20 Kč) Bůh žehnej Vám! (CD8) Bůh žehnej Vám, sám před zlým chraň! Lásku Vám dej, Vás v péči měj. To jsou slova jedné z pěti písní a zároveň i přání na dárkové kartě s přiloženým mini CD. Písně hudební skupiny BTM, zpívá Libuše Ranšová. (Doporučená cena 23 Kč) Velikonoční prostírání Velikonoční příběh z Lukášova evangelia je doplněný modlitbou. Text svým velkým formátem A3 je vhodný také na nástěnky. (Doporučená cena 5 Kč) OBJEDNACÍ KÓD K13 RT56 Ukřižovaný a zmrtvýchstalý RT58 Proč slavíme Velikonoce? OT11 Velikonoční týden s Ježíšem OT12 Velikonoční otázky Ježíšem NABÍdkU ŘadY dalších VelIkonoČNÍCH karet A letáků najdete na nebo na PŘIloŽenÉ OBjednaCÍ kartě. 8 9

6 Přečetli jsme za Vás g e n d e r ov Á i d eo l o g i E aneb Globální sexuální revoluce V únoru očekáváme vydání české verze knihy Gabriele Kuby,,Globální sexuální revoluce ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY. Tato německá socioložka, katolička, matka třech dětí je v současné době poradkyní slovenské poslankyně Evropského parlamentu Anny Záborské. Kniha již vyšla s vělkým úspěchem na Slovensku, a právě poslankyně A. Záborská napsala svůj vstupní úvod k slovenskému vydání. Kniha otevírá lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj západní společnosti v oblasti destrukce křesťanského modelu rodiny. Autorka vychází z počátků myšlenkových proudů Francouzské revoluce k dnešnímu nástupu agresivního feminismu, k revolučnímu obratu hedonisticky motivovaných trendů sexuální kultury až k současné legalizaci tzv. genderové ideologie. Ta je propagována prostřednictvím OSN, EU a národních rad. Za ní se skrývá zrušení dosavadních morálních norem, zvýšení možnosti interrupční praxe, zrovnoprávnění nejen homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů, ale dnes i pedofilů. Výsledkem legalizace těchto menšinových sexuálních směrů jsou zákonem uznané homo manželství, vícečlenné jednotky (společenské trojky), legální změny pohlaví vč. adopce dětí homosexuály a bisexuály. Nejnebezpečnější frontou této pakulturní globální sexuální revoluce je amorální ovlivňování dětí a mládeže, počínaje předškolním věkem až po povinné sexuální výchovy na školách ignorující psychický vývoj dětí a mládeže. A to s naprostou absencí jakékoliv mravní zdrženlivosti a sexuální zodpovědnosti. Hnutí feministek prosazuje u dětí svobodnou volbu pohlaví nezávisle na biologických znacích osoby. Genderová ideologie systematicky odstraňuje rozdíly pohlaví. Např. ve Francii i jinde jsou již odstraněny pojmy jako je matka a otec dítěte a zavádí se úředně pojem rodič č.1 a rodič č. 2. Hnutí feministek jde dál, chtějí prosadit legalizaci homofobních zákonů, které by měly trestně stíhat občany, kteří na základě náboženství nebo svědomí vůči těmto sexuálním menšinám a formám sexuální revoluce projeví své výhrady. Vrcholem je ovšem praxe juvenilních soudů, které na základě subjektivních a právně jasně nedefinovaných a vágních paragrafů mohou legálně odnímat děti rodičům, manipulovat s jejich dušemi ve smyslu gender ideologie. Tato děsná praxe se již provádí v v Anglii i severských zemích Evropy. Novelizací našeho občanského zákoníku se připravila půda možnosti realizace této praxe i u nás. Tyto paragrafy dle právních odborníků nejsou dotaženy do jednoznačného znění, a může proto docházet k nejednoznačným výkladům. Z tohoto důvodu byly v minulosti vetovány bývalým presidentem Václavem Klausem. Přesto jsou bez zásadních změn vtěleny do současného občanského zákoníku, vč. požadavků práv homosexuálů. Mottem knihy Gabriely Kuby je varovná myšlenka: Vše se nabízí jako svoboda, která však přitom vede k jejímu zničení. Václav Lamr, Fórum angažovaných křesťanů (více na www:spov.org) Přečetli jsme za Vás Deregulace sexuality (Výtah z 1. kapitoly knihy Gabriele Kuby,,Globální sexuální revoluce ) Nacházíme se v podivuhodném a zarážejícím procesu: Základní normy lidského chování, které byly ještě před několika desítkami roků všeobecně závazné, pozbyly svoji platnost. Co bylo tehdy dobré, je dnes špatné. Tyto normy se týkají oblasti plození dětí a univerzální istituce, ve které to probíhá rodiny. V r formulovaly 2. světovou válkou otřesené národy Všeobecnou deklaraci lidských práv. V ní čteme: Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu (Čl. 16). Rodina vzniká manželstvím muže a ženy, kteří se zavazují žít společně a jsou připraveni plodit děti a vychovávat je. Rodina potřebuje monogamii, tedy sexuální věrnost manželských partnerů. Pokud se vzdáme monogamie jako mravní orientace, rodina zanikne. Tyto hodnotové normy, zvyky a zákony pro životní praxi obyvatelstva byly v posledních čtyřech letech odstraněny. V západních prosperujících společnostech k tomu dali první impul rebelující studenti. Dnes se to děje prostřednictvím kulturně-revoluční agendy mocenských elit naší Země. Mocná lobby za pomoci OSN, EU a médií od začátku 70. let usilují o změnu hodnotového pořádku. Cílem je absolutní svoboda, zbavená jakékoliv přirozenosti a morálních hranic, která bere člověka jako obyčejné nahé individuum. Pro tuto tzv. absolutní svobodu, která se chce vymanit i z diktatury přírody, je každá přirozená danost překážkou, kterou je třeba odstranit. Důsledkem toho neexistuje pro takto chápanou svobodu žádné zlo a dobro, žádná norma. Konkrétními prostředky tohoto zápasu jsou destrukce bipolární pohlavnosti, změna sociálních norem a postojů obyvatelstva, zejména mládeže, úplné zrovnoprávnění homosexuálních partnerství s manželstvím až po společenské vyloučení a zákonné obvinění odpůrců. Zarážející je i to, že tento proces ničí předpoklady, které vytvářely evropskou kulturu model pokroku pro celý svět. Tato kultura měla ještě před několika desítkami roků křesťanský základ. Křesťanství vytvořilo morální základy, které přecházely z generace na generaci. Nedokázaly je zničit ani mocichtiví panovníci, války, ateistické teroristické systémy a ani zkorumpovaní církevní činitelé. Byly to rodiny, které v dobách nouze nejen zabezpečily zachování rodu, ale dokázaly předat tuto kulturu dalším generacím. Co se nyní děje však sahá hlouběji. Nejde o diktaturu proletariátu ani o diktaturu panské rasy, která byla ve většině zemí již poražena a je minulostí. Dnes se útočí na nejniternější morální strukturu člověka, která ho předurčuje žít svobodně. Sekera je přiložena na kořen. Základní postoj, z kterého vychází tato kniha, je přesvědčení, že úžasný dar sexuality potřebuje kultivaci, aby umožnil člověku vydařené vztahy a vydařený život. Opak nekultivovaný průchod všem pudům ničí osobnost i kulturu. Tento pud je silný, protože jeho podstatou je pokračování lidského rodu. Kdo se ho však nenaučí kultivovat tak, aby se stal výrazem lásky, toho pud ovládá. Takto hnaný člověk ztrácí svoji svobodu. Neslyší hlas svědomí. Ztrácí schopnost milovat, schopnost soužití i touhu darovat dětem život. Toto vše se děje ve jménu ideologie, která popírá, že člověk existuje jako muž nebo žena

7 Vánoční soutěž Vyhodnocení soutěže o perníkový Betlém V rámci naší soutěže uveřejňujeme ukázky perníkových Betlémů od dětí a jejich rodičů. Vybrat ty nejlepší bylo velmi těžké, věříme, že všichni zúčastnění měli především radost z vánoční atmosféry. Výhercům zasíláme malou odměnu. Výherci: Rodina Dvořáková, Telecí; Jáchym Kuc, Brniště; rodina Hallerová, Praha; rodina Provazníkova, Kolín; Vašek Provazník; Jitka Sousedíková, Brno ; Rodina Zezulova Jsme rodina z Brna-Bystrce, máme dcerku, téměř tříletou. Posílám obrázky a komentář nejen k vyrábění Betlému. Tolik snahy, boje s nepřízní, místem, nakonec i časem a nemocemi. Ale jinak Štědrý den byl stejně vzdor nemocem nádherný, NÁŠ Betlém :-) voněl a svítil pod stromečkem. Nelehká byla cesta k Betlému, ale stála zato. O to víc si ji budeme pamatovat :-) a Betléma si vážit. Posílám vám svůj životní výkon - poprvé a snad ne naposled jsem ho dělala. Jitka Sousedíková, Brno Dle návodu jsme připravili perníkové těsto, které jsme nechali odležet (málem jsme na něj zapomněli). Pak jsme za pomoci šablon vykrajovali postavičky. Upečené jsme je s radostí zdobili. Svoji fantazii zde uplatnili všichni bez rozdílu věku. Nejtěžší bylo pro nás sestavit betlém dohromady. Poleva byla úplně všude a slepení jsme byli spíše my než betlém. Nakonec se však dílo podařilo a jak, to můžete zhodnotit sami. Betlém vydržel až do Tří králů a chutnal výborně. Zdraví Zezulovi :) Posílám dopis a fotku Betlému. Dopis mi pomohla napsat kamarádka. Jáchym Kuc, Brniště, 5 let Vánoční soutěž Chtěla bych se s vámi podělit o radost při pečení našeho perníkového Betlému. Vánoce u nás začaly už v listopadu, když se k nám dostal váš krásný letáček na výrobu Betlému. I když jsem se v minulosti už jednou pokusila upéct a namalovat Betlém pro své děti, výsledek nebyl nic moc, protože nejsem žádná výtvarnice. Ale krásně namalovaná předloha byla přesně to, co jsem potřebovala. Náš nejmladší syn měl v říjnu tři roky a to je věk, kdy už začíná chápat Vánoce i zvěst, kterou si připomínáme. Takže už v listopadu, v předstihu, jsme začali péct. Malý velmi ochotně pomáhal. Upečené perníčky zůstaly připravené k malování na stole a bylo to opravdu veliké pokušení. I přesto, že jsem na ty betlémové dala velkou ceduli NEUJÍDAT - BETLÉM. K malování jsem se dostala až v prosinci, takže jsme si všechno mohli znovu připomínat. A Willi mi podával perníčky, říkal kdo to je, a radil mi jak to mám namalovat. Nóó maminko ták, tak to mauj... tady to bude štát... tady to švepíme, ták fzjk A přitom jsme si povídali o Betlému, kdo je to miminko, jak se jmenuje, proč tam je, kdo jsou ti lidé kolem. A když pak k nám někdo přišel na návštěvu, hned mu to ukazoval: My máme Betvém Znovu jsem si připomněla, jaký úžasný dar je pro nás to malé dítě v jeslích. A asi ještě víc jsem si to uvědomovala s tím naším malým dítětem, které vše prožívá tak čistě. Všechno je pro něj tak přímočaré, všemu věří a zbytečně nad tím nehloubá, nedělá žádné rozdíly mezi lidmi (klidně se jde rozdělit se svými hračkami s bezdomovcem, který se přišel k nám do sboru ohřát při bohoslužbách). Ne nadarmo nám Pán Ježíš říká: Nebudete-li jako děti... A i tohle patří do těch letošních Vánoc, jak jsem je prožívala. Chtěla bych vám všem popřát do nového roku hodně dobrých nápadů, hodně čtenářů, ale hlavně, aby vás Pán Bůh vedl, byl vaší inspirací a motivem a sjednocoval vás svým Duchem svatým. Věra Hallerová, Praha Dobrý den, posílám Vám do soutěže betlém, který vyrobil celý můj syn. Babička mu dala Váš letáček se šablonkami, s kořením a s receptem. Řekla mu, že může s maminkou zkusit upéct betlém. Udělala jsem mu těsto, vyválela placku a ostatní si dělal sám. Sám si šablonky obříznul do těsta. Já jen přendavala na plech a pekla jeho postavičky. Pak jsem myslela, že budeme zdobit spolu, ještě s jeho sestřičkou, Nechtěl, chtěl si to celé vyzdobit sám. Vím, že to není dokonalé dílo, ale na to, že je mu pouhých 9 let, myslím, že je to krásné. Máme ho stále vystavené. Jsem na něj hrdá, proto Vám to posílám. Děkuji Provazníková Simona. Syn se jmenuje Vašek Provazník Posílám foto našeho vánočního betlému. Postavičky máme dělané z perníku. Děti Anička (5,5 let), Dominik (4 roky) a František (2,5 let) vykrajovali formičky postaviček. nejmladší sestřička Anežka (11 měsíců) byla v krosně mamince na zádech a dívala se, jak všichni pracují na výrobě betlémku z perníku. Maminka pak perníčky zdobila a tatínek vyráběl dřevěnou konstrukci na betlém. Zvířátka (ovce, prasátko, kravička a koníka) děti dělali ze sádry a nalévaly do formy. Rodina Dvořákova, Telecí

8 Zdraví a výživa Zdravé nápoje Těchto pět dostupných nápojů by nemělo chybět na našem jídelníčku. Každý z nich má svou funkci a je prospěšný našemu zdraví. Posuďte sami. PIVO : Na pevné kosti Zlepšuje minerální hustotu kostí a hraje důležitou úlohu v boji s osteoporózou. Díky flavinoidům v chmelu pomáhá chránit tělo před rakovinou, snižuje riziko demence, i srdečně-cévních chorob, infarktu a pomáhá udržovat optimální krevní tlak. VODA : Pro silné srdce Voda je prospěšná celému tělu! Pomáhá nejen při problémech s ledvinami, močovými cestami, nebo překyselením žaludku, ale podporuje i krevní oběh, vyrovnává krevní tlak a dokonce zlepšuje paměť. Čistá voda dokáže lidi zbavit mnoha chorob a bolestí, zlepšit zrak, sluch, snížit hladinu cukru v krvi, zlikvidovat tuky uložené v těle, porazit různé zápaly a plísně, odstranit bolesti hlavy, snížit riziko lámavosti kostí, snížit kazivost zubů, odstranit poruchy spánku a prodloužit život o roků. Denně bychom měli vypít aspoň 2 litry vody. KEFÍR : Na dobré trávení Má schopnost vyrovnat se v trávicím traktu s přemnoženými kvasinkami, baktériemi, viry a stimulovat tak imunitní systém. Rozkládá těžko stravitelné látky a brání tak shromažďování a hnilobě potravy ve střevech. Mimo toho, že obnovuje střevní mikroflóru, léčí i zácpu, onemocnění žlučníku, jater, choroby nervů, pomáhá i při vyrážkách, ekzémech a kvasinkových infekcích. ČERNÝ ČAJ : Proti AlzheimerovE ˇNEMOCI Černý čaj zlepšuje krevní oběh, chrání před vznikem usazenin v tepnách a snižuje riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou. Tein obsažený v čaji rovnoměrně povzbuzuje mozkovou činnost bez stažení srdce a krevního oběhu. Vitamín B1 pozitivně ovlivňuje nervový systém. Vitamín P pomáhá při hromadění vitamínu C. V černém čaji jsou obsažené další stopové prvky a minerální látky, jako jsou fluor a draslík. Éterické oleje dodávají čaji vůni. Aromatické látky spolu s chlorofylem působí pozitivně na nervy. MRKVOVÝ NÁPOJ : Pro krásný VZHLED Betakaroten a vitamín A posilňují imunitní systém. Mrkev zvyšuje odolnost proti infekčním chorobám,brání tvorbě vředů a opuchlin,zlepšuje kvalitu mléka u kojících matek. Šťáva z mrkve pomáhá i při léčbě chorob a poruch tlustého střeva. 13. komnata-seriál Svědkové Jehovovi Ahoj holky a kluci. Dnes si řekneme něco o náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, známé také jako JEHOVISTÉ. Tato společnost vznikla v 70. a 80. letech 19. století v USA jako skupina Badatelů Bible. V naší zemi je můžeme vidět, jak postávají na ulicích a v rukou drží časopis Strážná věž nebo Probuďte se. Navštěvují také domácnosti, většinou ve dvojicích, a snaží se lidi přesvědčit o tom, že šťastni mohou být jen jako členové Svědků Jehovových. Pro náctileté Čemu Svědkové Jehovovi věří a čemu nevěří Víra Jehovistů může připadat podobná víře křesťanů. Když však učení začneme zkoumat, zjistíme, že se jedná o církev se znaky sekty. Popírá některé biblické pravdy, bez nichž křesťanství nemůže být křesťanstvím. ý Říkají např., že Ježíš Kristus není Boží Syn, je pouze prvním z andělů a nejdokonalejším stvořením. Toto tvrzení snižuje Pána Ježíše téměř na lidskou úroveň (i ty jsi Boží stvoření) a dělá tedy z něho lháře. Ježíš přece sám řekl, že je Boží Syn. ý Tvrdí, že Duch Svatý není osoba, ale síla. Pokud by to tak bylo nemohl by být naším učitelem, rádcem, utěšitelem, pomocníkem. Všechny tyto vlastnosti může vlastnit jen inteligentní bytost. Jak by třeba vítr poznal, co tě trápí? Vítr nezná tvé srdce ale Duch Svatý, jako součást Boha, vidí i to, co je skryté před tebou samým. ý Peklo neexistuje. Satan jako původce zla ano. Démoni a zlí duchové ano. Ale peklo nikoliv. Až umřeš, tvá duše se rozplyne. Žádný úděl v ohnivém jezeře neexistuje. ý Svědkové neslaví svátky. Nikdy neoslavují narození Krista (jak by taky mohli, když byl podle nich jen stvořen); nikdy si nepřipomínají ukřižování a zmrtvýchvstání (proč taky, vždyť oběť Krista pro ně není cestou ke spáse). Kříž dokonce považují za modlu. ý Odmítají krevní transfuzi. Je to překroucení biblického slova o tom, že se máme zdržovat krve, protože v krvi je život (5. Mojžíšova 12, 23). Ve skutečnosti to znamená, že krev nemáme jíst. Je to v Bibli i doslovně napsané. Naopak Bůh dal lidem poznat, jaké jsou krevní skupiny a jak je používat tak, aby byly zachráněny lidské životy. Nejsou zde vypsány všechny rozdíly. Svědkové Jehovovi mají svůj vlastní překlad Bible, která se jmenuje PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA. Slovo Bůh je v ní vyměněno za jméno JEHOVA nebo JAHVE prý jediné správné slovo pro uctívání Boha. Je to však jen jedno z Božích jmen, které v překladu znamená jsem, který jsem. Božích jmen je mnohem více: např. Eloah nebo Elohim, my nazýváme Boha také Otcem, Pánem, Hospodinem. Číst Bibli Jehovisti sice mohou, ale správně ji prý vyloží pouze časopis Strážná věž. Víra Svědků Jehovových OMEZUJE vlastní myšlení a vlastní úsudek, SPOUTÁVÁ A ZOTROČUJE vůli a rozhodování (musíš dělat, co ti přikážou) TRESTÁ A VYHROŽUJE těm, kteří chtějí ze sekty odejít. (Podle časopisu Kroky upravila BTM) 14 15

9 Zprávy z centrály BTM Zprávy a výsledky hospodaření BTM v roce 2013 Uvádíme stručný přehled výsledků hospodaření za r. 2013, a to pouze naší české centrály BTM. Podrobnější výsledky najdete ve Výroční zprávě, umístěné na našich webových stránkách. Z dalších zpráv připomínáme, že od r je naše slovenská pobočka BTM hospodářsky zcela samostatná. Také v tomto roce misie v Marburgu byla nucena výrazně omezit výši svého daru pro BTM ČR i SR. Musíme tak sáhnout k dalším úsporným opatřením. Pokračování práce BTM v r v neztenčené míře bude tedy záviset na finanční obětavosti Vás našich věrných odběratelů. Jen tak budeme moci nabídnout co nejkvalitnější a nejrozmanitější produkty pro misijní a pastorační potřeby. Nejvyšší orgán BTM, Bratrská rada, rozhodla na svém zasedání 12. října 2013 v Brně, že dle nového občanského zákoníku (platnost od 1. ledna 2014) bude využita možnost automatického přechodu našeho občanského sdružení na spolek. Název, který bude užíván, bude upraven dle zákona na: Brněnská tisková misie, z. s. (zapsaný spolek). Z tvorby Marie Plotěné výsledky hospodaření BTM Příjmy , Kč (3.226 tis. Kč) Výdaje , Kč (4.467 tis. Kč) Výsledek , Kč ( tis. Kč) Pozn.: rozdíl pokryt darem zahraničního sponzora, číslo v závorce udává výsledky v roce Aktivní adresy ČR (7.816) Pravidelný odběr (17.995) Nabídky y (10.152) Nové adresy v r (544) Návštěvy webu BTM (25.211) Dárci , t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%) Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. (1. list Korintským 1, 18) Všem našim odběratelům přejeme radostné prožití Velikonoc s myslí upřenou na vzkříšeného Ješíže! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č. 128 Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více