Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie

2 Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň slyšel o mé lásce k Němu, Nesmírnému, Spravedlivému. Chodili jsme spolu sami, sami, rozkvetlými zahradami a On mne učil na záhonech květy číst. Divné to byly květy, divnější jejich popis. Nic o nich neví přírodopis! Jen zneuznaná, stará kniha o nich věstí, že budou celému světu k štěstí. A moje oči, které viděly dosud jen býlí: závist, válku a nenávist, moje oči se do nich očima Božíma ponořily a rty plnými doušky pily Čistotu, Pokoru, Pravdu a Svornost a Lásku. Marie Rafajová: ze sbírky Za stany, vyd. r Egyptské pyramidy jsou proslulé, protože se v nich nacházejí mumifikovaná těla faraónů. Westminster Abby v Londýně je slavný, protože zde leží tělesné pozůstatky anglických šlechticů a mnohých vážených britských osobností. Mohamedův hrob je uctíván kvůli kamenné rakvi a kostem v ní. Známý hřbitov hrdinů Arlington Cemetery ve Washingtonu je proslaven tím, že je místem odpočinku mnohých význačných Američanů. Mezi všemi těmito místy a hrobem Krista je ale nesmírný rozdíl: zahradní hrob v němž bylo uloženo tělo Pána Ježíše Krista byl prázdný. Křesťané neuctívají prázdný hrob, ale živého Pána, který z něho vyšel v moci Svého božského života. Napoleon vedl Francii ve válce proti Anglii, vedené Wellingtonem. V roce 1815 se odehrála rozhodující bitva. Posel oznamoval výsledky bitvy vlajkovými signály přes kanál La Manche do Londýna. Zpráva anglicky zněla: Wellington defeated (Wellington poražen ) Potom padla mlha a zbytek zprávy nebylo možné přečíst. Ale když se mlha zvedla, dozvěděli se celou zprávu: Wellington defeated the enemy. (Wellington porazil nepřítele.) Kříž se zdál být Kristovou porážkou. Ale třetího dne vstal Kristus z mrtvých a konečná zpráva zněla: Kristus porazil nepřítele. V pátek celý svět říkal Bohu Ne. Ale v neděli, na den Vzkříšení, řekl Bůh světu Ano. O smrti Pána Ježíše na golgotském kříži se na základě historických údajů dá většina lidí přesvědčit, ale o jeho zmrtvýchvstání? A přece jestliže Pán Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, je celá křesťanská víra bláznivou fantazií. Vzkříšení z mrtvých není problémem jenom pro ateisty, ale i pro některé věřící lidi. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra (1. list Korinstkým 15, 14). Slyšme zvěst rána prvního dne po sobotě: Hrob je prázdný! Pán Ježíš je naživu a svědectví o tom jsou přemáhající. Když jsem byl dítětem, byly pro mne hlavními svátky Vánoce, Velikonoce jsem vnímal jen velmi okrajově. Vánoce byly tajuplné, dobře jsem rozuměl tomu, když jsem dostával dárky (na dávání asi slyší každý člověk). Velikonocům jsem začal rozumět až poté, co jsem uvěřil a také začal stárnout. Pochopil jsem, že Vánoce jsou pouze předmluvou, byť velkolepou, k Velikonocům. Čím je člověk blíže věčnosti, tím více si uvědomuje, jak je pro něj důležité mít jistotu věčného života. A ta se zakládá jedině na smírčí oběti Pána Ježíše na golgotském kříži. Jenom Jeho zmrtvýchvstání pro mne znamená jistotu a naději věčného života. doc.mudr. Pavel Smilek, PhD. předseda Správní rady BTM Mimořádná nabídka (do rozebrání) Kniha o Marii Rafajové Kniha, která přibližuje život a dílo Marie Rafajové, jedné z předních křesťanských autorek totalitního težimu. Přestože jejím životem byla básnická tvorba, sloužila všude, kam ji Bůh poslal. Ať to byla služba těm nejubožejším v Armádě spásy, nebo služba seniorům a vdovám, ale i opuštěným dětem v sociálních ústavech. M. Rafajová se narodila v Brně, ale většinu svého života a služby prožila na Slovensku. Knihu si můžete objednat pod obj. kódem K36. (Doporučená cena 25 Kč) 3

3 Biblická zamyšlení Půst versus hladovka Půstu je Bible plná: postili se Židé i křesťané, králové i obyčejní lidé, jednotlivci i celá města a národy. Dokonce sám Boží Syn se postil (a to až na hranici smrti) a půsty zjevně očekává i od svých následovníků, tedy i od nás. Ještě zajímavější je, že Bůh na upřímné půsty vždy reaguje. Proč vlastně? Co na tom nejezení Bůh má? Proč vůbec něco takového ustanovil, proč mu na tom záleží, a proč na půst odpovídá? Smysl půstu Bible uvádí tři základní vlastnosti půstu: půst dal Bůh lidem k tomu, abychom Bohu dali najevo, že nám na něčem záleží. Je to nástroj pro běžné užívání i pro mimořádné situace. Půst je nám, lidem, ušitý na míru Náš Stvořitel zná naše omezení i možnosti. Nejíst je nutně nepříjemné a nepohodlné vždyť je to proti jedné z nejzákladnějších a nejsilnějších lidských potřeb, ale není to pro nás zničující nebo vyloženě škodlivé. Půst nás nutí nadřazovat víru ( neviditelný Bůh to po mě chce ) a naději ( Bůh se odměňuje těm, kdo ho hledají ) nad viditelným a cítitelným (mám hlad a vím, že bez jídla umřu). Krátkodobý půst je neškodný a je určen pro běžné užívání, kdežto dlouhodobý půst je vyhrazen pro mimořádné limitní situace. Dáváme tak Bohu všanc samu naši existenci. Říkáme vlastně: Nezareaguješ-li, zemřu! Dlouhodobý půst je však třeba pečlivě zvažovat po tělesné i duchovní stránce a je vhodné se před jeho započetím poradit s někým kompetentním. Boží koncepce půstu Půst je zajímavý i z lékařského hlediska. Lidský organismus je závislý na dodávce energie zvenčí (tedy na jídle), ale dodávka potravy nemusí být nepřetržitá, protože si tělo vytváří krátkodobé (svalový škrob = glykogen) i dlouhodobé (tuky) zásoby. Bůh nás stvořil dobře adaptované na výpadky v dodávce potravy. Někdy se ptám, proč nám Stvořitel nedal do vínku také nějaké regulační mechanismy pro případ nadbytku nebyli bychom tak koseni civilizačními chorobami. Nenapadá mě jiná odpověď než, že nadbytek na rozdíl od hladomoru máme ve své moci a že Bůh od nás očekává, že jej zvládneme. Dlouhodobá podvýživa má samozřejmě na organismus velmi negativní vliv. Závislost těla na dodávce vody je nesrovnatelně větší než na jídle, proto se půst od vody nedoporučuje pokud se v Bibli vyskytuje, je buď nadpřirozený (Mojžíš na Sinaji 40 dní bez vody nemohl přirozeně přežít) nebo v situaci akutního ohrožení smrtí (Ester a Ninivští). Biblická zamyšlení Půst není pouhá hladovka Hladovka může být pouze tělesnou záležitostí, půst má ale duchovní přesah (dostáváme se do duchovního neviditelného světa). I vyznavači jiných náboženství se postí a tím zasahují do duchovního světa (blíží se ke svým bohům ). Křesťan však musí mít jasno v motivech půstem se obracíme k jedinému pravému Bohu. Silný vliv východních náboženství a západní přesycenosti nás tlačí k tomu, abychom se postili ze špatných, případně smíšených motivů budu při postu hledat Boha a zároveň krásně zhubnu, budu zdravý a pročistím si organismus. Nejsem si jistý, zda takto motivovaný půst je v Božích očích tím pravým. Také představa, že postem se stanu svatějším, je chybná (je ale fakt, že nám půst pomáhá udržovat v poddanosti své tělo, jak je uvedeno v 1. listu Korintským 9, 27: Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. ) Půst je nástroj, který nám dal Bůh dáváme jím Bohu najevo, že nám na něčem záleží je z principu nepříjemný a vyžaduje sebezápor kratší půst má z Boží milosti poměrně příznivé zdravotní důsledky proto pozor na motivy nežádoucí účinky jsou mírné a zvládnutelné u půstu je důležité rozumné ukončení Posti se, dokud jsi štíhlý! Někdy je obtížné si čistotu motivů udržet, a proto mám dobrou radu pro (nejen) mladé křesťany posti se, dokud jsi štíhlý (až ve vyšším věku přibereš, bude pro tebe obtížnější nemít mezi motivy zdravotní důvody). Je to podobný princip jako dávej Bohu peníze, dokud jich moc nemáš. Ohrožuje půst náš organismus? Půst je obtížný a nepříjemný Bůh to ví a počítá s tím a také my s tím musíme počítat. Není nesnesitelný, ale vyžaduje přemáhání to je zakotveno v samé jeho podstatě. Nenamlouvejme si, že je tomu jinak, a nevěřme těm, kdo nám tvrdí, jakou jim půst působí rozkoš. Zdravotní důsledky půstu jsou (kromě extrémů) vcelku příznivé. Hladové krysy žijí déle než ty, které jedí do sytosti. Pro lidi to platí také a to zvláště v naší syté společnosti snižuje se hladina cholesterolu, klesá riziko nádorů, kardiovaskulárních chorob, cukrovky, insulinové rezistence, apod. Nežádoucí účinky jsou u krátko- a střednědobých půstů mírné. Ukončení půstu může být rizikovým obdobím vypneme vypjatou vůli a máme tendenci se přejíst (tzv. syndrom pátečního večera ). Je proto vhodný pozvolný přechod na normální stravu, který musí být tím pozvolnější, čím byl půst delší (vhodná rýže, banán, rohlík, polévky). Je vhodné jíst často a v malých dávkách. MUDr. Vít Šmajstrla (gastroenterolog, internista, KS Ostrava) 4 5

4 Fejeton O oslu, který si myslel, že je běloušem Na Květnou neděli si každoročně připomínáme slavný vjezd Kristův do Jeruzaléma na počátku velikonočního týdne. Vystupuje v něm i ne příliš inteligentní zvíře osel. Jednoho dne, kdy byl uvázán v Betánii na obvyklém místě, přišli k němu dva muži s naléhavou výzvou, adresovanou jeho majiteli: Pán jej potřebuje! I osel dobře slyšel jejich slova. Když pak začali muži přehazovat své pláště přes jeho hřbet a potom dokonce na něj posadili Ježíše, začal se pýchou nadýmat. Určitě nejsem jen obyčejný kůň, ale důstojný oř! řekl si. A představte si, lidé začali dokonce klást své pláště na cestu, kterou šel. Opravdu jsem slavný a veliký! utvrzoval se osel ve svých pocitech. Lidé v zástupu začali vzdávat chválu Bohu. Osel si znovu uvědomoval, jak je slavný. A potom, najednou, tak jak rychle všechno začalo, také všechno rychle skončilo. Ježíš sestoupil z jeho hřbetu, dva muži jej přivedli zase zpět do Betánie a uvázali u staré pošty. A nikdo se již nikdy více nezajímal o tohoto osla. A tak začal přemýšlet a přemýšlet. A do toho přemýšlení mu říká Bůh: Nejsi koněm, ale oslem. To Hosanna nebylo určeno tobě, ale Ježíši. Ty palmové ratolesti nebyly určeny tobě, ale Králi všech Králů. Byl jsi však použit jako nástroj v Božích rukou v rámci velkého Božího plánu. A svůj úkol jsi splnil na výbornou! Bude se o tobě mluvit na věky. Takže ještě jednou díky za Tvoji službu, milý osle Ale nejsi kůň A nemyl se, není vůbec nic špatného na tom, že jsi osel. Milý přátelé! Jako učedníci Ježíše Krista jsme voláni k tomu, abychom v pokoře přinášeli Ježíše, Krále králů do všech měst, vesnic a obydlí Není vyššího poslání. Když si Bůh mohl použít obyčejného, směšně vyhlížejícího osla, pro mimořádný úkol, proč by si nemohl použít i nás? Z Bible víme, jak slavný den byl vjezd do Jeruzaléma, ale také dobře víme, čemu všemu ještě ten samý den Ježíš čelil Jak vrtkavé a zcela nevypočitatelné bylo chování davu! Jak snadno obrátil to své Hosanna ve volání Ukřižuj! Jsme připraveni nejen prostírat své pláště před Ježíšem za spontánní odezvy davu, ale také jej následovat i v těžkých chvílích, uprostřed nepřátel, v utrpení s hrozbou smrti? Pouhých 5 dnů po vjezdu do Jeruzaléma stojí Ježíš před Pilátem jako zločinec Na nátlak běsnícího davu končí svůj život jako zločinec na kříži A skutečný zločinec Barabáš je osvobozen. Taková nespravedlnost, takové bezpráví! Všichni jsme o velikonocích voláni, abychom přijali Boží milost. Nejen zločinci a vzbouřenci, ale i ti, kteří se považují za slušné lidi. Ježíš umírá na našem místě, protože všichni zhřešili Spravedlnost je naplněna. Jsme omilostněni, jsme osvobozeni! To je ten největší důvod velikonoční radosti a vděčnosti! A to se projeví především v ochotě a odhodlání být pokornými POSLY Ježíše Krista po celém světě, kteří dobře vědí, že veškerá sláva patří ne jim, ale jen Ježíši! Velikonoce 2014 Nabídka velikonočních letáčků Apoštol Pavel misionář světa (H109) Apoštol Pavel položil základ ke světové misii. Jeho zásluhou se z malého hnutí následovníků Krista stal základ evropské křesťanské civilizace. Letáček přibližuje Pavlovu obhajobu jeho živé víry před králem Agrippou. (Doporučená cena 3,50 Kč) Velikonoční pozdrav (DK82) Dvojitá karta formátu A6 s krátkým textem: Zaslíbení, která Bůh dal, splnil vzkříšením Ježíše! Svou smrtí nás Ježíš Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám umožňuje nový život a otevírá nám nebe. Ježíšovo zmrtvýchvstání je pravou podstatou víry. (Doporučená cena 5,20 Kč) LETÁČEK S PŘÍLOHOU ČOKOLÁDOVÁ MINCE Velikonoce největší dar (DKx97) Peníze patří k životu. Hovořil o nich i Ježíš. V rozhovorech vedl své posluchače k tomu, aby pochopili, že v životě jsou mnohem vyšší hodnoty. Velikonoční karta s přílohou čokoládové mince. (Doporučená cena 10 Kč, lze objednat i bez přílohy za 5,20 Kč) Kvíz: Cesty apoštola Pavla (DT50) V kvízu se děti vydají po stopách apoštola Pavla a budou hledat čtyři města, která během svého putování navštívil. Neváhejte, luštěte a posílejte odpovědi! Čekají na Vás věcné ceny! (Dop. cena 2,80 Kč) Velikonoce brána do nového života (P18) Nová panoramatická karta má na rubové straně uvedeny dva biblické verše: Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. (1. Petrův 1, 18); Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář. (2. Korintským 4, 14). (Doporučená cena 4,50 Kč) Nepromarnit čas (PT81) Dvojitá kartička formátu A7 s básní Henry van Dyka a krátkým textem: nemáme čas se zastavit a rozhlédnout se kolem. V důsledku záplavy informací se stáváme lhostejnými. Kdo nám poradí, jak máme správně žít a moudře nakládat s časem? (Doporučená cena 2,80 Kč) Kdo vlastně jsem? (S41) Na vlastní kůži poznala, co je to šikana. Musela snášet ponižování i bití. Svědectví o svém nelehkém životě a začátku nové cesty Renaty Tieliczkové. Příběh končí slovy: Když jedu z práce, jedu nejdřív po bahnité cestě, která pak přechází v krásnou dlážděnou cestu. Stejně tak my si často musíme projít bahnitou cestou, abychom dokázali ocenit a vidět tu krásnou cestu Boží. (Doporučená cena 3,60 Kč) 6 7

5 Nabídka velikonočních letáčků Nabídka velikononích letáčků POZor novink a letáček s PŘÍlohoU samolepek Velikonoční příběh (PX25) Letáček přibližuje hlavní události Velikonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 samolepkách. Úkolem pro děti je správně nalepit obrázky na prázdná místa v textu a dopsat chybějící slova. Ti, kteří úkol správně vyřeší a navíc nakreslí obrázek, budou zařazeni do slosování o ceny. (Doporučená cena 13 Kč) NOVINK A BROŽURK A O VELIKONOCÍCH Pohledy s biblickým veršem Formát A6, dopoučená cena 3,50 Kč. Panoramatické karty s biblickým veršem a krátkým zamyšlením. Na kartě je místo na dopsání přání. Dopoučená cena 4,50 Kč. P6 Ježíš řekl (Jan 11,25) P3 Hle, bránek Boží Dvojité kartičky Krátký text a biblický verš. Formát A7, (Dop. cena 2,80 Kč) PT60 Velikonoční naděje Proč slavíme Velikonoce (K35) Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. Připravili jsme k nim brožurku, ve které najdete úvahy a svědectví k tomuto tématu. Je to výběr toho nejlepšího, co jsme za uplynulých 22 let v podobě letáčků vydali. Texty mnoha uznávaných autorů, z nichž mnozí již nejsou mezi námi, vytvářejí vzácnou mozaiku pohledů na velikonoční události. Při jejich četbě budete naplno prožívat dramatické události posledních dnů života Ježíše Krista na Zemi. Seznámíte se také s kritickými pohledy na jeho vzkříšení. Řada osobních svědectví nám přiblíží palčivé otázky o smyslu života, smrti a věčnosti. Dejte se oslovit poselstvím Velikonoc, které je i dnes stále stejně aktuální. (Doporučená cena 33 Kč) P9 Radostné Velikonoce P5 Velikonoční přání PT73 Tajemství Velikonoc Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 16 Kč, časopis + ukázka letáčků - 89 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. DÁRKOVÁ k ar ta +minicd P14 Bez Tebe P10 Požehnané Velikonoce PT78 Velikonoce dar nového života Letáčky formáru A6. Krátký text doplněný modlitbou. (Doporučená cena 2,80 Kč) Osmistranové skládačky formáru A6 přibližující události Velikonoc. (Dop. cena 4,20 Kč) Bůh žehnej Vám! (CD8) Bůh žehnej Vám, sám před zlým chraň! Lásku Vám dej, Vás v péči měj. To jsou slova jedné z pěti písní a zároveň i přání na dárkové kartě s přiloženým mini CD. Písně hudební skupiny BTM, zpívá Libuše Ranšová. (Doporučená cena 23 Kč) Velikonoční prostírání Velikonoční příběh z Lukášova evangelia je doplněný modlitbou. Text svým velkým formátem A3 je vhodný také na nástěnky. (Doporučená cena 5 Kč) OBJEDNACÍ KÓD K13 RT56 Ukřižovaný a zmrtvýchstalý RT58 Proč slavíme Velikonoce? OT11 Velikonoční týden s Ježíšem OT12 Velikonoční otázky Ježíšem NABÍdkU ŘadY dalších VelIkonoČNÍCH karet A letáků najdete na nebo na PŘIloŽenÉ OBjednaCÍ kartě. 8 9

6 Přečetli jsme za Vás g e n d e r ov Á i d eo l o g i E aneb Globální sexuální revoluce V únoru očekáváme vydání české verze knihy Gabriele Kuby,,Globální sexuální revoluce ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY. Tato německá socioložka, katolička, matka třech dětí je v současné době poradkyní slovenské poslankyně Evropského parlamentu Anny Záborské. Kniha již vyšla s vělkým úspěchem na Slovensku, a právě poslankyně A. Záborská napsala svůj vstupní úvod k slovenskému vydání. Kniha otevírá lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj západní společnosti v oblasti destrukce křesťanského modelu rodiny. Autorka vychází z počátků myšlenkových proudů Francouzské revoluce k dnešnímu nástupu agresivního feminismu, k revolučnímu obratu hedonisticky motivovaných trendů sexuální kultury až k současné legalizaci tzv. genderové ideologie. Ta je propagována prostřednictvím OSN, EU a národních rad. Za ní se skrývá zrušení dosavadních morálních norem, zvýšení možnosti interrupční praxe, zrovnoprávnění nejen homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů, ale dnes i pedofilů. Výsledkem legalizace těchto menšinových sexuálních směrů jsou zákonem uznané homo manželství, vícečlenné jednotky (společenské trojky), legální změny pohlaví vč. adopce dětí homosexuály a bisexuály. Nejnebezpečnější frontou této pakulturní globální sexuální revoluce je amorální ovlivňování dětí a mládeže, počínaje předškolním věkem až po povinné sexuální výchovy na školách ignorující psychický vývoj dětí a mládeže. A to s naprostou absencí jakékoliv mravní zdrženlivosti a sexuální zodpovědnosti. Hnutí feministek prosazuje u dětí svobodnou volbu pohlaví nezávisle na biologických znacích osoby. Genderová ideologie systematicky odstraňuje rozdíly pohlaví. Např. ve Francii i jinde jsou již odstraněny pojmy jako je matka a otec dítěte a zavádí se úředně pojem rodič č.1 a rodič č. 2. Hnutí feministek jde dál, chtějí prosadit legalizaci homofobních zákonů, které by měly trestně stíhat občany, kteří na základě náboženství nebo svědomí vůči těmto sexuálním menšinám a formám sexuální revoluce projeví své výhrady. Vrcholem je ovšem praxe juvenilních soudů, které na základě subjektivních a právně jasně nedefinovaných a vágních paragrafů mohou legálně odnímat děti rodičům, manipulovat s jejich dušemi ve smyslu gender ideologie. Tato děsná praxe se již provádí v v Anglii i severských zemích Evropy. Novelizací našeho občanského zákoníku se připravila půda možnosti realizace této praxe i u nás. Tyto paragrafy dle právních odborníků nejsou dotaženy do jednoznačného znění, a může proto docházet k nejednoznačným výkladům. Z tohoto důvodu byly v minulosti vetovány bývalým presidentem Václavem Klausem. Přesto jsou bez zásadních změn vtěleny do současného občanského zákoníku, vč. požadavků práv homosexuálů. Mottem knihy Gabriely Kuby je varovná myšlenka: Vše se nabízí jako svoboda, která však přitom vede k jejímu zničení. Václav Lamr, Fórum angažovaných křesťanů (více na www:spov.org) Přečetli jsme za Vás Deregulace sexuality (Výtah z 1. kapitoly knihy Gabriele Kuby,,Globální sexuální revoluce ) Nacházíme se v podivuhodném a zarážejícím procesu: Základní normy lidského chování, které byly ještě před několika desítkami roků všeobecně závazné, pozbyly svoji platnost. Co bylo tehdy dobré, je dnes špatné. Tyto normy se týkají oblasti plození dětí a univerzální istituce, ve které to probíhá rodiny. V r formulovaly 2. světovou válkou otřesené národy Všeobecnou deklaraci lidských práv. V ní čteme: Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu (Čl. 16). Rodina vzniká manželstvím muže a ženy, kteří se zavazují žít společně a jsou připraveni plodit děti a vychovávat je. Rodina potřebuje monogamii, tedy sexuální věrnost manželských partnerů. Pokud se vzdáme monogamie jako mravní orientace, rodina zanikne. Tyto hodnotové normy, zvyky a zákony pro životní praxi obyvatelstva byly v posledních čtyřech letech odstraněny. V západních prosperujících společnostech k tomu dali první impul rebelující studenti. Dnes se to děje prostřednictvím kulturně-revoluční agendy mocenských elit naší Země. Mocná lobby za pomoci OSN, EU a médií od začátku 70. let usilují o změnu hodnotového pořádku. Cílem je absolutní svoboda, zbavená jakékoliv přirozenosti a morálních hranic, která bere člověka jako obyčejné nahé individuum. Pro tuto tzv. absolutní svobodu, která se chce vymanit i z diktatury přírody, je každá přirozená danost překážkou, kterou je třeba odstranit. Důsledkem toho neexistuje pro takto chápanou svobodu žádné zlo a dobro, žádná norma. Konkrétními prostředky tohoto zápasu jsou destrukce bipolární pohlavnosti, změna sociálních norem a postojů obyvatelstva, zejména mládeže, úplné zrovnoprávnění homosexuálních partnerství s manželstvím až po společenské vyloučení a zákonné obvinění odpůrců. Zarážející je i to, že tento proces ničí předpoklady, které vytvářely evropskou kulturu model pokroku pro celý svět. Tato kultura měla ještě před několika desítkami roků křesťanský základ. Křesťanství vytvořilo morální základy, které přecházely z generace na generaci. Nedokázaly je zničit ani mocichtiví panovníci, války, ateistické teroristické systémy a ani zkorumpovaní církevní činitelé. Byly to rodiny, které v dobách nouze nejen zabezpečily zachování rodu, ale dokázaly předat tuto kulturu dalším generacím. Co se nyní děje však sahá hlouběji. Nejde o diktaturu proletariátu ani o diktaturu panské rasy, která byla ve většině zemí již poražena a je minulostí. Dnes se útočí na nejniternější morální strukturu člověka, která ho předurčuje žít svobodně. Sekera je přiložena na kořen. Základní postoj, z kterého vychází tato kniha, je přesvědčení, že úžasný dar sexuality potřebuje kultivaci, aby umožnil člověku vydařené vztahy a vydařený život. Opak nekultivovaný průchod všem pudům ničí osobnost i kulturu. Tento pud je silný, protože jeho podstatou je pokračování lidského rodu. Kdo se ho však nenaučí kultivovat tak, aby se stal výrazem lásky, toho pud ovládá. Takto hnaný člověk ztrácí svoji svobodu. Neslyší hlas svědomí. Ztrácí schopnost milovat, schopnost soužití i touhu darovat dětem život. Toto vše se děje ve jménu ideologie, která popírá, že člověk existuje jako muž nebo žena

7 Vánoční soutěž Vyhodnocení soutěže o perníkový Betlém V rámci naší soutěže uveřejňujeme ukázky perníkových Betlémů od dětí a jejich rodičů. Vybrat ty nejlepší bylo velmi těžké, věříme, že všichni zúčastnění měli především radost z vánoční atmosféry. Výhercům zasíláme malou odměnu. Výherci: Rodina Dvořáková, Telecí; Jáchym Kuc, Brniště; rodina Hallerová, Praha; rodina Provazníkova, Kolín; Vašek Provazník; Jitka Sousedíková, Brno ; Rodina Zezulova Jsme rodina z Brna-Bystrce, máme dcerku, téměř tříletou. Posílám obrázky a komentář nejen k vyrábění Betlému. Tolik snahy, boje s nepřízní, místem, nakonec i časem a nemocemi. Ale jinak Štědrý den byl stejně vzdor nemocem nádherný, NÁŠ Betlém :-) voněl a svítil pod stromečkem. Nelehká byla cesta k Betlému, ale stála zato. O to víc si ji budeme pamatovat :-) a Betléma si vážit. Posílám vám svůj životní výkon - poprvé a snad ne naposled jsem ho dělala. Jitka Sousedíková, Brno Dle návodu jsme připravili perníkové těsto, které jsme nechali odležet (málem jsme na něj zapomněli). Pak jsme za pomoci šablon vykrajovali postavičky. Upečené jsme je s radostí zdobili. Svoji fantazii zde uplatnili všichni bez rozdílu věku. Nejtěžší bylo pro nás sestavit betlém dohromady. Poleva byla úplně všude a slepení jsme byli spíše my než betlém. Nakonec se však dílo podařilo a jak, to můžete zhodnotit sami. Betlém vydržel až do Tří králů a chutnal výborně. Zdraví Zezulovi :) Posílám dopis a fotku Betlému. Dopis mi pomohla napsat kamarádka. Jáchym Kuc, Brniště, 5 let Vánoční soutěž Chtěla bych se s vámi podělit o radost při pečení našeho perníkového Betlému. Vánoce u nás začaly už v listopadu, když se k nám dostal váš krásný letáček na výrobu Betlému. I když jsem se v minulosti už jednou pokusila upéct a namalovat Betlém pro své děti, výsledek nebyl nic moc, protože nejsem žádná výtvarnice. Ale krásně namalovaná předloha byla přesně to, co jsem potřebovala. Náš nejmladší syn měl v říjnu tři roky a to je věk, kdy už začíná chápat Vánoce i zvěst, kterou si připomínáme. Takže už v listopadu, v předstihu, jsme začali péct. Malý velmi ochotně pomáhal. Upečené perníčky zůstaly připravené k malování na stole a bylo to opravdu veliké pokušení. I přesto, že jsem na ty betlémové dala velkou ceduli NEUJÍDAT - BETLÉM. K malování jsem se dostala až v prosinci, takže jsme si všechno mohli znovu připomínat. A Willi mi podával perníčky, říkal kdo to je, a radil mi jak to mám namalovat. Nóó maminko ták, tak to mauj... tady to bude štát... tady to švepíme, ták fzjk A přitom jsme si povídali o Betlému, kdo je to miminko, jak se jmenuje, proč tam je, kdo jsou ti lidé kolem. A když pak k nám někdo přišel na návštěvu, hned mu to ukazoval: My máme Betvém Znovu jsem si připomněla, jaký úžasný dar je pro nás to malé dítě v jeslích. A asi ještě víc jsem si to uvědomovala s tím naším malým dítětem, které vše prožívá tak čistě. Všechno je pro něj tak přímočaré, všemu věří a zbytečně nad tím nehloubá, nedělá žádné rozdíly mezi lidmi (klidně se jde rozdělit se svými hračkami s bezdomovcem, který se přišel k nám do sboru ohřát při bohoslužbách). Ne nadarmo nám Pán Ježíš říká: Nebudete-li jako děti... A i tohle patří do těch letošních Vánoc, jak jsem je prožívala. Chtěla bych vám všem popřát do nového roku hodně dobrých nápadů, hodně čtenářů, ale hlavně, aby vás Pán Bůh vedl, byl vaší inspirací a motivem a sjednocoval vás svým Duchem svatým. Věra Hallerová, Praha Dobrý den, posílám Vám do soutěže betlém, který vyrobil celý můj syn. Babička mu dala Váš letáček se šablonkami, s kořením a s receptem. Řekla mu, že může s maminkou zkusit upéct betlém. Udělala jsem mu těsto, vyválela placku a ostatní si dělal sám. Sám si šablonky obříznul do těsta. Já jen přendavala na plech a pekla jeho postavičky. Pak jsem myslela, že budeme zdobit spolu, ještě s jeho sestřičkou, Nechtěl, chtěl si to celé vyzdobit sám. Vím, že to není dokonalé dílo, ale na to, že je mu pouhých 9 let, myslím, že je to krásné. Máme ho stále vystavené. Jsem na něj hrdá, proto Vám to posílám. Děkuji Provazníková Simona. Syn se jmenuje Vašek Provazník Posílám foto našeho vánočního betlému. Postavičky máme dělané z perníku. Děti Anička (5,5 let), Dominik (4 roky) a František (2,5 let) vykrajovali formičky postaviček. nejmladší sestřička Anežka (11 měsíců) byla v krosně mamince na zádech a dívala se, jak všichni pracují na výrobě betlémku z perníku. Maminka pak perníčky zdobila a tatínek vyráběl dřevěnou konstrukci na betlém. Zvířátka (ovce, prasátko, kravička a koníka) děti dělali ze sádry a nalévaly do formy. Rodina Dvořákova, Telecí

8 Zdraví a výživa Zdravé nápoje Těchto pět dostupných nápojů by nemělo chybět na našem jídelníčku. Každý z nich má svou funkci a je prospěšný našemu zdraví. Posuďte sami. PIVO : Na pevné kosti Zlepšuje minerální hustotu kostí a hraje důležitou úlohu v boji s osteoporózou. Díky flavinoidům v chmelu pomáhá chránit tělo před rakovinou, snižuje riziko demence, i srdečně-cévních chorob, infarktu a pomáhá udržovat optimální krevní tlak. VODA : Pro silné srdce Voda je prospěšná celému tělu! Pomáhá nejen při problémech s ledvinami, močovými cestami, nebo překyselením žaludku, ale podporuje i krevní oběh, vyrovnává krevní tlak a dokonce zlepšuje paměť. Čistá voda dokáže lidi zbavit mnoha chorob a bolestí, zlepšit zrak, sluch, snížit hladinu cukru v krvi, zlikvidovat tuky uložené v těle, porazit různé zápaly a plísně, odstranit bolesti hlavy, snížit riziko lámavosti kostí, snížit kazivost zubů, odstranit poruchy spánku a prodloužit život o roků. Denně bychom měli vypít aspoň 2 litry vody. KEFÍR : Na dobré trávení Má schopnost vyrovnat se v trávicím traktu s přemnoženými kvasinkami, baktériemi, viry a stimulovat tak imunitní systém. Rozkládá těžko stravitelné látky a brání tak shromažďování a hnilobě potravy ve střevech. Mimo toho, že obnovuje střevní mikroflóru, léčí i zácpu, onemocnění žlučníku, jater, choroby nervů, pomáhá i při vyrážkách, ekzémech a kvasinkových infekcích. ČERNÝ ČAJ : Proti AlzheimerovE ˇNEMOCI Černý čaj zlepšuje krevní oběh, chrání před vznikem usazenin v tepnách a snižuje riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou. Tein obsažený v čaji rovnoměrně povzbuzuje mozkovou činnost bez stažení srdce a krevního oběhu. Vitamín B1 pozitivně ovlivňuje nervový systém. Vitamín P pomáhá při hromadění vitamínu C. V černém čaji jsou obsažené další stopové prvky a minerální látky, jako jsou fluor a draslík. Éterické oleje dodávají čaji vůni. Aromatické látky spolu s chlorofylem působí pozitivně na nervy. MRKVOVÝ NÁPOJ : Pro krásný VZHLED Betakaroten a vitamín A posilňují imunitní systém. Mrkev zvyšuje odolnost proti infekčním chorobám,brání tvorbě vředů a opuchlin,zlepšuje kvalitu mléka u kojících matek. Šťáva z mrkve pomáhá i při léčbě chorob a poruch tlustého střeva. 13. komnata-seriál Svědkové Jehovovi Ahoj holky a kluci. Dnes si řekneme něco o náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, známé také jako JEHOVISTÉ. Tato společnost vznikla v 70. a 80. letech 19. století v USA jako skupina Badatelů Bible. V naší zemi je můžeme vidět, jak postávají na ulicích a v rukou drží časopis Strážná věž nebo Probuďte se. Navštěvují také domácnosti, většinou ve dvojicích, a snaží se lidi přesvědčit o tom, že šťastni mohou být jen jako členové Svědků Jehovových. Pro náctileté Čemu Svědkové Jehovovi věří a čemu nevěří Víra Jehovistů může připadat podobná víře křesťanů. Když však učení začneme zkoumat, zjistíme, že se jedná o církev se znaky sekty. Popírá některé biblické pravdy, bez nichž křesťanství nemůže být křesťanstvím. ý Říkají např., že Ježíš Kristus není Boží Syn, je pouze prvním z andělů a nejdokonalejším stvořením. Toto tvrzení snižuje Pána Ježíše téměř na lidskou úroveň (i ty jsi Boží stvoření) a dělá tedy z něho lháře. Ježíš přece sám řekl, že je Boží Syn. ý Tvrdí, že Duch Svatý není osoba, ale síla. Pokud by to tak bylo nemohl by být naším učitelem, rádcem, utěšitelem, pomocníkem. Všechny tyto vlastnosti může vlastnit jen inteligentní bytost. Jak by třeba vítr poznal, co tě trápí? Vítr nezná tvé srdce ale Duch Svatý, jako součást Boha, vidí i to, co je skryté před tebou samým. ý Peklo neexistuje. Satan jako původce zla ano. Démoni a zlí duchové ano. Ale peklo nikoliv. Až umřeš, tvá duše se rozplyne. Žádný úděl v ohnivém jezeře neexistuje. ý Svědkové neslaví svátky. Nikdy neoslavují narození Krista (jak by taky mohli, když byl podle nich jen stvořen); nikdy si nepřipomínají ukřižování a zmrtvýchvstání (proč taky, vždyť oběť Krista pro ně není cestou ke spáse). Kříž dokonce považují za modlu. ý Odmítají krevní transfuzi. Je to překroucení biblického slova o tom, že se máme zdržovat krve, protože v krvi je život (5. Mojžíšova 12, 23). Ve skutečnosti to znamená, že krev nemáme jíst. Je to v Bibli i doslovně napsané. Naopak Bůh dal lidem poznat, jaké jsou krevní skupiny a jak je používat tak, aby byly zachráněny lidské životy. Nejsou zde vypsány všechny rozdíly. Svědkové Jehovovi mají svůj vlastní překlad Bible, která se jmenuje PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA. Slovo Bůh je v ní vyměněno za jméno JEHOVA nebo JAHVE prý jediné správné slovo pro uctívání Boha. Je to však jen jedno z Božích jmen, které v překladu znamená jsem, který jsem. Božích jmen je mnohem více: např. Eloah nebo Elohim, my nazýváme Boha také Otcem, Pánem, Hospodinem. Číst Bibli Jehovisti sice mohou, ale správně ji prý vyloží pouze časopis Strážná věž. Víra Svědků Jehovových OMEZUJE vlastní myšlení a vlastní úsudek, SPOUTÁVÁ A ZOTROČUJE vůli a rozhodování (musíš dělat, co ti přikážou) TRESTÁ A VYHROŽUJE těm, kteří chtějí ze sekty odejít. (Podle časopisu Kroky upravila BTM) 14 15

9 Zprávy z centrály BTM Zprávy a výsledky hospodaření BTM v roce 2013 Uvádíme stručný přehled výsledků hospodaření za r. 2013, a to pouze naší české centrály BTM. Podrobnější výsledky najdete ve Výroční zprávě, umístěné na našich webových stránkách. Z dalších zpráv připomínáme, že od r je naše slovenská pobočka BTM hospodářsky zcela samostatná. Také v tomto roce misie v Marburgu byla nucena výrazně omezit výši svého daru pro BTM ČR i SR. Musíme tak sáhnout k dalším úsporným opatřením. Pokračování práce BTM v r v neztenčené míře bude tedy záviset na finanční obětavosti Vás našich věrných odběratelů. Jen tak budeme moci nabídnout co nejkvalitnější a nejrozmanitější produkty pro misijní a pastorační potřeby. Nejvyšší orgán BTM, Bratrská rada, rozhodla na svém zasedání 12. října 2013 v Brně, že dle nového občanského zákoníku (platnost od 1. ledna 2014) bude využita možnost automatického přechodu našeho občanského sdružení na spolek. Název, který bude užíván, bude upraven dle zákona na: Brněnská tisková misie, z. s. (zapsaný spolek). Z tvorby Marie Plotěné výsledky hospodaření BTM Příjmy , Kč (3.226 tis. Kč) Výdaje , Kč (4.467 tis. Kč) Výsledek , Kč ( tis. Kč) Pozn.: rozdíl pokryt darem zahraničního sponzora, číslo v závorce udává výsledky v roce Aktivní adresy ČR (7.816) Pravidelný odběr (17.995) Nabídky y (10.152) Nové adresy v r (544) Návštěvy webu BTM (25.211) Dárci , t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%) Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. (1. list Korintským 1, 18) Všem našim odběratelům přejeme radostné prožití Velikonoc s myslí upřenou na vzkříšeného Ješíže! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č. 128 Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Stručný význam jednotlivých karet

Stručný význam jednotlivých karet Stručný význam jednotlivých karet Obecný význam Cesta důležitá cesta Dar pozitivní vyřešení situace Dítě pozitivní období Dopis rychlý průběh událostí Dům stabilita, jistota Důstojník úřední (oficiální)

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

ŠUMAVÁČEK. miničasopis naší školky. červen/2017. MŠ Strakonice, Šumavská

ŠUMAVÁČEK. miničasopis naší školky. červen/2017. MŠ Strakonice, Šumavská ŠUMAVÁČEK miničasopis naší školky červen/2017 MŠ Strakonice, Šumavská 264 www.ms-sumavska.strakonice.eu reditel@ms-sumavska.strakonice.eu Milí rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a hlavně naše děti,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více