ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)"

Transkript

1 N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp lementační struktur y Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost p ro Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Obsah Identifikační údaje uchazeče...3 2Návrh rámcového harmonogramu Přípravná fáze Testovací rozhraní ALTUS Realizační fáze Součinnost uchazeče Evidence přihlášených účastníků do jednotlivých kurzů Detailní návrhy osnov jednotlivých kurzů Studijní materiály Publicita Školící místnost Občerstvení účastníků Hodnocení kurzů Ověření znalostí účastníků Osvědčení o absolvování kurzu ECDL certifikáty Ověření znalostí a hodnocení kurzu účastníky Rozsah školení Výměna lektora Zasedání řídící skupiny projektu Termín plnění zakázky Závěrečná fáze...4 3Stanovení nabídkové ceny Doklady prokazující kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady...45 Kopie výpisu z Obchodního rejstříku...45 Kopie výpisu z Živnostenského rejstříku Technické kvalifikační předpoklady CV koordinátora a lektorů Představení společnosti ALTUS Training Center s.r.o Certifikace, akreditace, partnerství Výčet referenčních zakázek Závěr Seznam příloh

3 Identifikační údaje uchazeče Identifikační údaje uchazeče ALTUS Training Center, s.r.o. Kateřinská 526/7, Praha 2 Nové město IČ: DIČ: CZ Právní forma společnost s ručením omezeným Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka bankovní spojení: /0600 GE Money Bank a.s., pobočka Karlovo náměstí Osoba oprávněná jednat za uchazeče Ing. Pavel Novák, jednatel společnosti Tel/mobil: , Kontaktní osoba Filip Brixi, DiS., vedoucí obchodního oddělení Tel/mobil: , Statutární zástupci společnosti Vít Beneš, r.č /853 Ing. Pavel Novák, r.č. 7420/433 jednatelé společnosti Další kontaktní údaje Recepce společnosti: pcskoleni.cz

4 2 Návrh rámcového harmonogramu 2. Přípravná fáze Před zahájením realizace vzdělávacích kurzů provede uchazeč online testování znalostí určených zaměstnanců a to v základních aplikacích MS Office 200 (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, popř. Visio) viz testovací rozhraní ALTUS. Provedením resp. dokončením auditu, se rozumí zpracování písemná zprávy o provedeném auditu s uvedením úrovně pokročilosti všech testovaných osob v jednotlivých výše uvedených aplikacích, kterou je uchazeč povinen předat zadavateli v elektronické podobě nejpozději 4 týdny před zahájením výuky vzdělávacích kurzů. Bude provedeno i případné dodatečné testování zaměstnanců, kteří neprojdou úvodním testováním. Výsledky dodatečného testování budou zadavateli zaslány elektronicky nejpozději do 5 pracovních dní ode dne testování. Maximální počet testovaných zaměstnanců bude Testovací rozhraní ALTUS Metodou, kterou naše společnost již před více než 8-mi lety vyvinula a od té doby s jedinečnými výsledky využívá, jsme díky online verzi schopni zajistit znalostní audit v rámci celé společnosti/organizace s naprosto minimálními požadavky na technické i personální zajištění, a to i během několika málo minut. Adresa testovacího rozhraní: Tato webová testovací aplikace byla naší společností vytvořena na základě četných požadavků našich klientů, kteří potřebovali zjistit aktuální stav znalostí a míru využívání instalovaných aplikací MS Office na pracovištích svých zaměstnanců. Při porovnání s jinými on-line verzemi, např. se sadou testovacích dotazů s již formulovanými odpověďmi typu A, B, C, se nám tato metoda osvědčila jako nejúčinnější a nejefektivnější. Při jejím použití nejsou posluchači nijak limitováni časem, není potřeba zajišťovat žádný dozor, aby se zabránilo případné spolupráci mezi účastníky, naopak princip této naší metody vychází z toho, že každý posluchač samostatně odpovídá na jasně a srozumitelně kladené klíčové dotazy a podle pravdivosti a skutečného stavu volí své odpovědi. Za jedinou nutnou podmínku vedoucí k relevantním získaným datům, považujeme správnou informovanost účastníků o účelu použití této metody, tedy přípravě firemního školení a optimalizaci studijních skupin. Základní princip Jak jistě sami víte, při práci s kancelářskými aplikacemi vždy existuje několik postupů, jakými je možné dosáhnout požadované operace. Cílem našeho elektronického dotazníku není zjistit, zda respondent ovládá konkrétní postup, či postupy, ale zda je vlastními silami schopen splnit požadovaný úkol. V dotazníku tedy nejsou připraveny klasické testové otázky ve smyslu několika připravených odpovědí, z nichž jedna (nebo více) je správná. Naším cílem je ukázat účastníkovi řešení problému a získat jeho dobrovolnou sebehodnotící odpověď, zda by byl vlastními silami schopen tohoto řešení zcela, případně částečně dosáhnout. Sady klíčových otázek tvořili naši metodici a lektoři, kteří mají s prezenční formou školení mnohaleté zkušenosti a dokonale znají, s jakými potížemi se účastníci kurzů (běžní uživatelé) nejčastěji setkávají a jakými postupy je obvykle řeší. 4

5 Popis: Autoevaluační dotazník, na rozdíl od diagnostického testu, nenutí respondenty k plnění úkolů dle zadání. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že účastníci, kteří nedisponují expertní znalostí (a takoví se školení přirozeně neúčastní), by v nich dříve či později narazili na své znalostní limity a začali selhávat. A selhávat nechce nikdo, výsledek typu 8 % správných odpovědí každého jenom otráví. Motivace k dalšímu školení je pak malá. Klient tak není zařazen do výkonnostní skupiny na základě rozhodnutí vnější autority, která ohodnotila jeho úspěšnost v testu, ale na základě vlastního vyjádření o svých schopnostech, které poskytovatel vzdělávání respektoval. Validita získaných údajů je překvapivě vysoká: Respondenti se necítí být pod tlakem a nemají potřebu míru svých znalostí zkreslovat. Technické požadavky: K absolvování vstupního dotazníku je jedinou podmínkou počítač s připojením k internetu a libovolný internetový prohlížeč.

6 2.2 Realizační fáze 2.2. Součinnost uchazeče Uchazeč poskytne maximální možnou součinnost kontaktní osobě zadavatele při tvorbě a plnění harmonogramu kurzů. Harmonogram bude sestavován ve spolupráci s kontaktní osobou zadavatele vždy na 3 kalendářní měsíce dopředu a bude podléhat schválení zadavatele. Realizace každého kurzu bude schvalována 0 dní před jeho konáním. Uchazeč ve své nabídce překládá návrh rámcového harmonogramu plnění veřejné zakázky viz níže. Návrh Rámcového harmonogramu plnění. Vycházíme z pokynů zadávací dokumentace, kde se praví "harmonogram bude sestavován ve spolupráci s kontaktní osobou zadavatele na 3 kalendářní měsíce dopředu". Jedná se prvotní orientační návrh. Jsme připraveni se maximálně přizpůsobit provozním potřebám a zvyklostem zadavetele. Datum Den Skupina dle pokročilosti ( nebo fáze plnění) Označení skupiny a počty dní A B Přípravná fáze - testování znalostí uživatetelů aj. PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ Realizační fáze Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé C D E F

7 PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé

8 ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT PO ÚT ST PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO Ostatní ECDL ECDL ECDL ECDL ECDL ECDL Závěrečná fáze

9 2.2.2 Evidence přihlášených účastníků do jednotlivých kurzů Adresa rozhraní pro přihlašování a odhlašování účastníků do jednotlivých kurzů: Stručný popis: Hlavní dialogové okno obsahuje rozevírací seznam všech vypsaných kurzů pro konkrétního zákazníka (organizaci, společnost, pobočku), která se dají odfiltrovat. Potvrzování a storna rezervací jsou potvrzovány automaticky na kontaktní uživatele. Uživateli jsou dostupné následující informace a volby: Název školení Den konání kurzu Čas školení (zahájení ukončení kurzu) Místo školení Kapacita účastníků (maximální kapacita vs. volná místa v daném kurzu) Volitelné stručný obsah kurzu a editovatelná poznámka Přihlásit na kurz/odhlásit na kurz Hlavní panel rozhraní, kde se provádí výběr školení (daný MS Modul, termín, čas aj.) Přihlášení účastníka na konkrétní školení.

10 Potvrzení přihlášení na kurz (rezervace) je automaticky zasláno uživateli na jeho kontaktní . Zrušení účasti (rezervace) na přihlášení na kurz je automaticky zasláno uživateli na jeho kontaktní . V návaznosti na provedenou rezervaci, či storno rezervace kurzu ze strany účastníka, dochází okamžitě k automatické synchronizaci volných/obsazených dostupných kapacit stanovených pro daný kurz. Přihlašovací rozhraní není limitováno:. Počtem aktuálně přihlášených on-line účastníků. 2. Celkovým počtem přihlášených účastníků (rezervací). 3. Počtem vypsaných/nabízených kurzů určených k výběru. 0

11 2.2.3 Detailní návrhy osnov jednotlivých kurzů Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Mírně pokročilí Sjednocení znalostí Tlačítko Office / karta Soubor - Backstage Pásy karet Operace s buňkami, řádky a sloupci Inteligentní značky Formátování buněk (číselní, textové, grafické, datumové, ad.) Tabulky vytváření a formátování Jednoduché výpočty vzorce i funkce Práce se sešity a listy Podmíněné formátování Seznamy a Vlastní seznamy Grafy (Návrh, Rozložení, Formát) Minigrafy Relativní a absolutní adresy Základní funkce a výpočty (výběr) Databázové nástroje (Řazení, Filtr, Souhrn, ad.) Kontingenční tabulka Rozložení a Vzhled stránky Záhlaví a zápatí Tisky Workshop dotazy a odpovědi

12 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Středně pokročilí Sjednocení znalostí Pokročilé formátování Vlastní formát buněk Složitější funkce/vzorce (textové, logické, vyhledávací, datumové, ad.) Vnořování funkcí Závislosti vzorců Propojení v Excelu Matice - tvorba maticových vzorců a funkcí Absolutní adresy a názvy buněk Uzamčení (buňky, listy, sešit, soubor) Sdílení sešitu Ověření dat (číslo, seznam, datum, text) Grafy a minigrafy pokročilá práce Externí data Citlivostní analýza Rozšířený filtr Databázové nástroje (Řazení, Filtr, Souhrn, ad.) Kontingenční tabulka Kontingenční souhrny Kontingenční graf Zabezpečení - ochrana a zámek listů a sešitů Workshop dotazy a odpovědi 2

13 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pokročilí Sjednocení znalostí Pokročilé techniky práce s filtry Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Minigrafy a podmíněné formátování Podmíněné formátování se vzorcem Vlastní číselné formáty Vytváření vnořených funkcí Tvorba maticových vzorců a funkcí Pokročilé agregační funkce Pokročilé (textové, datové, logické, vyhledávací, statistické funkce) Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Ochrana a zámek listů a sešitů Formuláře - formulářové prvky Databáze v Excelu Makra základy Základní úprava kódu VBA Workshop dotazy a odpovědi

14 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Velmi pokročilí Sjednocení znalostí Pokročilé techniky práce s filtry Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Minigrafy a podmíněné formátování Podmíněné výpočty Vlastní číselné formáty Vytváření vnořených funkcí Tvorba maticových vzorců a funkcí Pokročilé agregační funkce Pokročilé (textové, datové, logické, vyhledávací, statistické funkce) Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Ochrana a zámek listů a sešitů Formuláře Formulářové prvky a jejich ovládání Databáze v Excelu Databázové funkce Základní užívání maker Základní úprava kódu VBA Workshop dotazy a odpovědi 4

15 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pokročilé užívání maker Sjednocení znalostí Tvorba maker Záznam makra Spuštění makra příkazem a klávesovým povelem Osobní sešit maker Úprava a tvorba panelu nástrojů, tlačítko pro spuštění makra Grafické objekty, umístěné na listu Panel Formuláře a práce s ním Příkazové tlačítko pro spuštění makra Zaškrtávací políčko, íselník Tvorba vlastních funkcí Vytvoření nového modulu, práce s editorem Visual Basicu Základy jazyka Visual Basic for Application Vložení nové uživatelské funkce a její použití ve vzorcích Použití proměnných Větvení kódu: příkazy If a Case Proměnné s indexem, cyklus Standardní funkce jazyku Visual Basic: msgbox, inputbox, date, round, weekday Tvorba procedur Spouštění maker -možnosti Zaznamenané makro jako procedura, ruční úprava maker Objektový model Excelu Odkazy na buňku, odkaz na oblasti Vlastnosti buněk a oblastí: písmo, zarovnání, numerický formát, vzorec, komentář Zabezpečení maker Metody buněk a oblastí: posuv, mazání, odstranění, kopírování, přesun Práce s listy: aktivace, skrytí, zamknutí Odkaz na standardní funkce Excelu pomocí objektu Application Programování událostí Události listu: aktivace, deaktivace, změna obsahu buňky Události sešitu: otevření, zavření, tisk Úvod do uživatelských formulářů Vytvoření uživatelského formuláře ve VBA a jeho spuštění Základní typy objektů na formuláři: label, textbox, checkbox Objekt RefEdit Workshop dotazy a odpovědi

16 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Excel pro finanční manažery Sjednocení znalostí Předpoklady používání databázových nástrojů Pokročilé techniky řazení, filtrů, souhrnů a ověření dat Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Minigrafy a podmíněné formátování Podmíněné formátování se vzorcem Vlastní číselné formáty Vytváření vnořených funkcí Tvorba maticových vzorců a funkcí Pokročilé agregační funkce Pokročilé textové funkce Pokročilé datové funkce Pokročilé logické funkce Pokročilé vyhledávací funkce Pokročilé statistické funkce Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Ochrana a zámek listů a sešitů Formulářové prvky Nahrávání maker Klávesové zkratky Workshop dotazy a odpovědi 6

17 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Excel pro projektové manažery Sjednocení znalostí Předpoklady používání databázových nástrojů Pokročilé techniky řazení, filtrů, souhrnů a ověření dat Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Vytvoření časového harmonogramu Přiřazování úkolů Gantův diagram Vyčíslení nákladů Sledování odchylek plánu Pokročilé agregační funkce Pokročilé textové funkce Pokročilé datové funkce Pokročilé logické funkce Pokročilé vyhledávací funkce Pokročilé statistické funkce Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Workshop dotazy a odpovědi

18 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Zpracování dotazníkových šetření Sjednocení znalostí Nástroje pro práci se seznamy Zpracování rozsáhlých datových souborů Formulář Filtrování Automatické Rozšířené Souhrny Třídění Skupina a přehled Pomocné funkce Kontingenční tabulka a graf Scénáře Hledání řešení Řešitel Tabulky citlivostí analýzy Úvod do maker Ovládací prvky Vazba na funkce Vazba na makra Workshop dotazy a odpovědi 8

19 Návrh osnovy kurzu MS Word 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pro středně pokročilé Sjednocení znalostí Formátování a organizace dokumentů Uživatelské úpravy tabulátorů Vlastní klávesové zkratky symbolů Základy typografie Pravopis Tezaurus Dělení slov Sloupcová sazba Komentáře Citace a bibliografie Sledování změn a ochrana dokumentu Porovnávání dokumentů Styly a obsah dokumentu Oddíly Různá záhlaví a zápatí Zarážky, seznamy, tabulky Číslování stránek Formátování Příprava pro tisk Workshop dotazy a odpovědi

20 Návrh osnovy kurzu MS Word 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pokročilí Sjednocení znalostí Základy typografie styly Automatické opravy Automatický text Kontrola pravopisu Tezaurus Dělení slov Sloupcová sazba Komentáře Citace a bibliografie Sledování změn a ochrana dokumentu Porovnávání dokumentů Vkládání objektů Styly Obsah a rejstřík dokumentu Oddíly Záložky Šablony Různá záhlaví a zápatí Vlastní číslování stránek Formulářové prvky Princip Hromadné korespondence Formáty tabulek zdrojových dat (Outlook, Word, Excel, Access) Pás karet Korespondence Podrobný průvodce Dopisy ové zprávy Obálky Štítky Adresář Slučovací pole Pravidla rozhodování pro pole Tisk sloučeného dokumentu Workshop dotazy a odpovědi 20

21 Návrh osnovy kurzu MS Word 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Velmi pokročilí Sjednocení znalostí Komentáře Sledování změn Podokno revizí Zobrazení v bublinách Revizní změny Práce s různými verzemi dokumentu Pás karet Vývojář Formuláře Výpočty ve formulářích Zamykání Textové pole Pole se seznamem Zaškrtávací políčko Přepínač Číselník Posuvník Tlačítka Omezení úprav Sledované změny Komentáře Makra ve formulářích Možnosti tisku Workshop dotazy a odpovědi

22 Návrh osnovy kurzu MS Outlook jednodenní kurz (x8 hodin) Sjednocení znalostí 22 Elektronická pošta Adresáti (Komu, Kopie, Skrytá) Nastavení zprávy (Sledování, Doručení, Hlasování) Přílohy Historie zpráv (podokno osob) Konverzace Kategorie a zpracování Rychlé kroky Automatické podpisy Pravidla a upozornění Automatické odpovědi Kontakty Nový kontakt Podrobnosti a Činnosti Nová skupina kontaktů Sdílení kontaktů Kalendář Událost a Zvláštní událost Možnosti a Značky Plánování schůzek Sledování účastníků Sdílení kalendáře Úkoly Kategorie a Zpracování Opakování Přiřazení úkolu Termíny a sledování rozpracovanosti Sdílení úkolů Deník Využití Nastavení sledování (programy, kontakty) Poznámky Archivace Nastavení jednotlivých modulů Umístění souborů Automatická archivace

23 Návrh osnovy kurzu MS PowerPoint 200 pro začátečníky jednodenní kurz (x8 hodin) Tlačítko Office / karta Soubor - Backstage Pásy karet Vytvoření a návrh prezentace Typy snímků Grafika Principy tvorby Vkládání objektů (Obrázky, Ilustrace, Média, Grafy) Animace a zvyky Osnova a řazení snímků Typy souborů prezentace Hypertextové odkazy Přechody snímků Animační efekty a zvuky Časování Předloha snímků Tisky (Snímky, Poznámky, Podklady) Vedení prezentace Workshop dotazy a odpovědi

24 Návrh osnovy kurzu MS PowerPoint 200 pro pokročilé jednodenní kurz (x8 hodin) Sjednocení znalostí Vizuální návrh prezentace Motivy a vizuální zpracování prezentace Předloha snímků Principy tvorby Grafika a její sladění Barvy, fonty a jejich sladění Vkládání objektů (Obrázky, Ilustrace, Média) Poznámky Komentáře a rukopisné revize Fonty a barvy Typy souborů prezentace Programovaná prezentace - hypertextové odkazy Akce Přechody snímků Animační efekty Balíček prezentace Vytvoření podkladů Vedení prezentace Rozbory prezentací - aktuální trendy Workshop dotazy a odpovědi 24

25 Návrh osnovy kurzu MS Access 200 pro začátečníky dvoudenní kurz (2x8 hodin) Sjednocení znalostí Hlavní funkce databázových programů Vytvoření a otevření databáze Databázové tabulky Řazení a filtrování v tabulce Struktura tabulky a datové typy polí Vlastnosti a formát polí, primární klíč Práce s daty v tabulkách Tvorba výběrového dotazu z jedné tabulky Řazení polí výběrového dotazu Použití souhrnů u výběrového dotazu Použití logických operátorů v dotazu Tvorba křížového dotazu Vnitřní a vnější spojení mezi tabulkami Řazení, filtrace a výpočty s propojenými tabulkami Tvorba formuláře pomocí průvodce Typy zobrazení formuláře Tvorba základních objektů formuláře (popisek, textové pole) Tvorba jednoduché sestavy pomocí průvodce Typy zobrazení sestavy Import a propojení tabulek z Excelu Relace mezi tabulkami Referenční integrita Aktualizace a mazání v kaskádě Export tabulek a dotazů do Excelu Tvorba dotazu z více tabulek Tvorba formuláře z více tabulek Tvorba sestav z více tabulek Správa a nastavení databáze Formuláře Workshop dotazy a odpovědi

26 Návrh osnovy kurzu MS Access 200 pro pokročilé dvoudenní kurz (2x8 hodin) Sjednocení znalostí Relace mezi tabulkami Pokročilá databázová teorie Pokročilá nastavení tabulek Ověřovací pravidla a texty polí Pokročilé vstupní masky a formáty polí Vytvářecí dotaz Připojovací dotaz Aktualizační dotaz Odstraňovací dotaz Princip spuštění akčních dotazů Pokročilá práce s tvůrcem výrazů Princip jazyka SQL, sjednocovací dotaz Složitější formuláře a sestavy Formuláře z více tabulek a dotazů Tvorba nekonečného formuláře Tvorba podformuláře a formuláře s kartami Tvorba pokročilých sestav Tvorba podsestavy Sestava nad více tabulkami a dotazy Hromadná korespondence v Accessu Analytické nástroje Accessu Samostatně spustitelná makra Spojení makra s formulářem Spojení makra se sestavou Lokální a globální moduly Vytvoření formulářového menu Pokročilé řízení aplikace Pokročilé nastavení databáze Kontingenční tabulky Datové stránky Makra Komunikace s ostatními aplikacemi Zabezpečení Workshop dotazy a odpovědi 26

27 Návrh osnovy kurzu MS Project 200 plánování projektu dvoudenní kurz (2x8 hodin) Nastavení programu projektu Tlačítko Office / karta Soubor - Backstage Pásy karet + popis obrazovky Osnova projektu (projekt, podprojekt, úkol, dílčí úkol) Charakteristika a nastavení Doby trvání Předchůdci + typy propojení Zdroje (detailní nastavení) Úkoly -termíny a omezení Pracovní kalendáře (úprava a tvorba vlastních) Grafické změny projektu (vzhled grafikonu, kalibrace časové osy, ad.) Různá zobrazení projektu (Ganttův, Síťový, Sledovací, Kalendář, ad.) Vyrovnání přetížených zdrojů Nastavení Směrného plánu a práce s ním Vlastní pole + zobrazení v grafikonu Sledování projektu Kalkulace nákladů Sestavy a další tiskové výstupy Tvorba vlastního reálného projektu Workshop dotazy a odpovědi

28 Osnovy pro Kurz ICT dovedností - šestidenní kurz (6x8 hodin) ukončen zkouškou ECDL (7 modulů Core) Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul - Informační technologie: 28 Terminologie Typy počítačů Mainframe Desktop Laptop Terminál, ad. Hlavní části PC CPU RAM / ROM HDD, FD, USB Flash, CD-ROM, ZIP, ad. Input / output Periferní zařízení Myš, klávesnice, trackball, skener, touchpad, světelné pero, joystick, ad. Monitory, tiskárny, kreslicí zařízení, reproduktory, ad. Uchování dat Programové vybavení Druhy SW Operační systémy Aplikační SW Informační sítě LAN / WAN PSDN / ISDN Elektronická pošta Internet Využití počítače v praxi Informační technologie a společnost Zabezpečení, autorské právo a zákon

29 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 2 Práce s PC a správa souborů: Zapnutí / Vypnutí / Restart Základní systémové informace Použití on-line nápovědy Terminologie Tvorba složek, dalších dílčích složek Práce se soubory Různá kritéria pohledu Zobrazení atributů Přejmenování Kopírování / Přesouvání / Mazání Použití nástrojů pro vyhledáván

30 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 3 Textový editor: 30 Práce s dokumentem Otevření / Vytvoření / Uložení Otevření několika dokumentů najednou Uložení v jiných formátech Základní operace Vkládání odstavce Vkládání speciálních znaků/symbolů Vkládání zalomení stránky do dokumentu Kopírování, přesouvání a mazání Vyhledávání a nahrazování Formátování Styly Záhlaví a zápatí Pravopis a gramatika Tabulky Grafické objekty Hromadná korespondence Tisk do souboru

31 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 4 Tabulkový kalkulátor: Práce se sešitem Otevření / Vytvoření / Uložení Otevření několika sešitů najednou Základní operace Kopírování / Přesouvání / Mazání Vyhledávání / Nahrazování Vkládání řádků / sloupců Vymazání řádků / sloupců Formátování Vzorce a funkce Třídění dat Grafy Tisk do souboru

32 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 5 Databáze: 32 Tvorba tabulky Návrh struktury tabulky Vlastnosti jednotlivých polí Přidání / Vymazání / Změna dat v tabulce Filtry Dotazy Výběrový Vytvářecí Obnovovací Mazací, ad. Tvorba formuláře Úprava vzhledu formuláře Sestavy

33 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 6 Prezentace: Práce s prezentací Otevření / Vytvoření / Uložení Otevření několika prezentací najednou Návrhy prezentací Formátování Grafika Úprava jednotlivých snímků prezentace a skupin Efekty přechodů a animace Předloha snímků Tisk do souboru

34 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 7 Internet a elektronická pošta: 34 Internet Zobrazení určené WWW stránky Speciální stránky pro vyhledání podle kritérií Používání klíčových slov a logických operací při vyhledávání Uložení vybrané stránky Tisk WWW stránky Záložky Elektronická pošta Vytvoření / Odeslání zprávy Vytvoření a přidání automatického podpisu Připojení souboru ke zprávě Specifikace důležitosti zprávy Odpověď na zprávu Používání adres Komu / Kopie / Slepá

35 Návrh osnovy kurzu MS Visio jednodenní kurz (x8 hodin) Vlastnosti vektorových obrazců Tvorba základních obrazců Formát základních obrazců Výběr a vícenásobný výběr Seskupení a oddělení obrazců Otočení a překlopení obrazců Zarovnání a rozmístění obrazců Práce s vrstvami obrazců Pravítka, mřížka, vodítka, spojovací body Různé typy šablon Kalendáře a časové osy Vývojové diagramy Organizační diagramy Plány prostorového uspořádání Komunikace s ostatními aplikacemi Workshop dotazy a odpovědi

36 2.2.4 Studijní materiály Příprava, zpracování, tisk a distribuce kvalitních studijních materiálů pro všechny účastníky výše uvedených PC kurzů bude schválena kontaktní osobou zadavatele a to nejpozději 4 týdny před zahájením realizace vzdělávacích kurzů. Jako studijní materiály ke kurzům MS Office poskytujeme účastníkům školení pracovní skripta. Na rozdíl od učebních textů, které jsou především statickým zdrojem textových a obrazových informací výkladové povahy, mají pracovní skripta interaktivní charakter. Vzdělávací obsah je v nich strukturován s ohledem na jedinečnou osnovu daného kurzu a zachycuje především klíčové pojmy a vazby probíraných témat. Postupy a techniky ve skriptech záměrně nejsou popisovány do detailů. Tuto část studijního materiálu si účastník kurzu vytváří sám na základě poznámek, které si pořizuje z výkladu lektora. Vzdělávací obsah je tak nejen plně v souladu s probíranou osnovou kurzu (čehož u prefabrikovaných studijních textů nelze nikdy plně dosáhnout), ale forma záznamu je také dokonale individualizovaná. Každý účastník si totiž zapisuje právě takové informace, které osobně pokládá za významné. Tento způsob interaktivní tvorby učebních materiálů koresponduje se současnými poznatky o stylech učení. Z nich vyplývá, že na efektivitu vzdělávání každého člověka má vliv nejen struktura vzdělávacích obsahů, ale také jedinečná forma, kterou je zachycena: Někdo potřebuje přijímaná sdělení zapisovat v podobě souvislých textů, zatímco někdo má potřebu vtisknout již prvotnímu zápisu podobu hierarchické struktury (hesla a body, odrážky, odrážky druhé úrovně, nadpisy, podnadpisy, podtržení čarou a podtržení vlnovkou apod.). U jiných školenců podporuje absorpci nových poznatků naopak především obrazový záznam, různé grafy, schémata, šipky, hvězdičky s odkazy apod. Konečně další studijní typ potřebuje kombinaci všeho výše řečeného. Tyto formy zápisu jsou proto zcela jedinečné a pro jiné čtenáře než pro autora samotného ztrácejí velké procento své vypovídací hodnoty. Od prostého zápisu do poznámkového bloku či sešitu se ovšem tato interaktivní skripta liší právě textovými a obrazovými informacemi, které ve skriptech tvoří jakési tematické pilíře. Díky nim je na základní rovině stále udržována jednotná osnova kurzu, a je tak zaručeno, že se školenci přes své jedinečné styly učení a individuální vzdělávací potřeby v určitých klíčových bodech vždy sejdou. Pro každého účastníka kurzu, má uchazeč připravena skripta konkrétního vyučovaného modulu v odpovídající znalostní úrovni daného modulu. Skripta jsou k dispozici pro všechny moduly MS Office 200: Excel, Word, Access, PowerPoint, Project, Outlook. Návrh studijních materiálů je součástí nabídky spol. ALTUS Training Center, s.r.o. viz přílohy. Skripta pro speciální školení ICT, budou poskytnuty na základě výběru zadavatele např. Visio aj. 36

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Specifikační tabulka Dotykové zařízení - TABLET Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Název projektu: Mentoring a individuální

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná jednat Ing. Ivana Jeřábková Csc. jménem zadavatele IČ 64948439 DIČ CZ64948439

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více