ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)"

Transkript

1 N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp lementační struktur y Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost p ro Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Obsah Identifikační údaje uchazeče...3 2Návrh rámcového harmonogramu Přípravná fáze Testovací rozhraní ALTUS Realizační fáze Součinnost uchazeče Evidence přihlášených účastníků do jednotlivých kurzů Detailní návrhy osnov jednotlivých kurzů Studijní materiály Publicita Školící místnost Občerstvení účastníků Hodnocení kurzů Ověření znalostí účastníků Osvědčení o absolvování kurzu ECDL certifikáty Ověření znalostí a hodnocení kurzu účastníky Rozsah školení Výměna lektora Zasedání řídící skupiny projektu Termín plnění zakázky Závěrečná fáze...4 3Stanovení nabídkové ceny Doklady prokazující kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady...45 Kopie výpisu z Obchodního rejstříku...45 Kopie výpisu z Živnostenského rejstříku Technické kvalifikační předpoklady CV koordinátora a lektorů Představení společnosti ALTUS Training Center s.r.o Certifikace, akreditace, partnerství Výčet referenčních zakázek Závěr Seznam příloh

3 Identifikační údaje uchazeče Identifikační údaje uchazeče ALTUS Training Center, s.r.o. Kateřinská 526/7, Praha 2 Nové město IČ: DIČ: CZ Právní forma společnost s ručením omezeným Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka bankovní spojení: /0600 GE Money Bank a.s., pobočka Karlovo náměstí Osoba oprávněná jednat za uchazeče Ing. Pavel Novák, jednatel společnosti Tel/mobil: , Kontaktní osoba Filip Brixi, DiS., vedoucí obchodního oddělení Tel/mobil: , Statutární zástupci společnosti Vít Beneš, r.č /853 Ing. Pavel Novák, r.č. 7420/433 jednatelé společnosti Další kontaktní údaje Recepce společnosti: pcskoleni.cz

4 2 Návrh rámcového harmonogramu 2. Přípravná fáze Před zahájením realizace vzdělávacích kurzů provede uchazeč online testování znalostí určených zaměstnanců a to v základních aplikacích MS Office 200 (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, popř. Visio) viz testovací rozhraní ALTUS. Provedením resp. dokončením auditu, se rozumí zpracování písemná zprávy o provedeném auditu s uvedením úrovně pokročilosti všech testovaných osob v jednotlivých výše uvedených aplikacích, kterou je uchazeč povinen předat zadavateli v elektronické podobě nejpozději 4 týdny před zahájením výuky vzdělávacích kurzů. Bude provedeno i případné dodatečné testování zaměstnanců, kteří neprojdou úvodním testováním. Výsledky dodatečného testování budou zadavateli zaslány elektronicky nejpozději do 5 pracovních dní ode dne testování. Maximální počet testovaných zaměstnanců bude Testovací rozhraní ALTUS Metodou, kterou naše společnost již před více než 8-mi lety vyvinula a od té doby s jedinečnými výsledky využívá, jsme díky online verzi schopni zajistit znalostní audit v rámci celé společnosti/organizace s naprosto minimálními požadavky na technické i personální zajištění, a to i během několika málo minut. Adresa testovacího rozhraní: Tato webová testovací aplikace byla naší společností vytvořena na základě četných požadavků našich klientů, kteří potřebovali zjistit aktuální stav znalostí a míru využívání instalovaných aplikací MS Office na pracovištích svých zaměstnanců. Při porovnání s jinými on-line verzemi, např. se sadou testovacích dotazů s již formulovanými odpověďmi typu A, B, C, se nám tato metoda osvědčila jako nejúčinnější a nejefektivnější. Při jejím použití nejsou posluchači nijak limitováni časem, není potřeba zajišťovat žádný dozor, aby se zabránilo případné spolupráci mezi účastníky, naopak princip této naší metody vychází z toho, že každý posluchač samostatně odpovídá na jasně a srozumitelně kladené klíčové dotazy a podle pravdivosti a skutečného stavu volí své odpovědi. Za jedinou nutnou podmínku vedoucí k relevantním získaným datům, považujeme správnou informovanost účastníků o účelu použití této metody, tedy přípravě firemního školení a optimalizaci studijních skupin. Základní princip Jak jistě sami víte, při práci s kancelářskými aplikacemi vždy existuje několik postupů, jakými je možné dosáhnout požadované operace. Cílem našeho elektronického dotazníku není zjistit, zda respondent ovládá konkrétní postup, či postupy, ale zda je vlastními silami schopen splnit požadovaný úkol. V dotazníku tedy nejsou připraveny klasické testové otázky ve smyslu několika připravených odpovědí, z nichž jedna (nebo více) je správná. Naším cílem je ukázat účastníkovi řešení problému a získat jeho dobrovolnou sebehodnotící odpověď, zda by byl vlastními silami schopen tohoto řešení zcela, případně částečně dosáhnout. Sady klíčových otázek tvořili naši metodici a lektoři, kteří mají s prezenční formou školení mnohaleté zkušenosti a dokonale znají, s jakými potížemi se účastníci kurzů (běžní uživatelé) nejčastěji setkávají a jakými postupy je obvykle řeší. 4

5 Popis: Autoevaluační dotazník, na rozdíl od diagnostického testu, nenutí respondenty k plnění úkolů dle zadání. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že účastníci, kteří nedisponují expertní znalostí (a takoví se školení přirozeně neúčastní), by v nich dříve či později narazili na své znalostní limity a začali selhávat. A selhávat nechce nikdo, výsledek typu 8 % správných odpovědí každého jenom otráví. Motivace k dalšímu školení je pak malá. Klient tak není zařazen do výkonnostní skupiny na základě rozhodnutí vnější autority, která ohodnotila jeho úspěšnost v testu, ale na základě vlastního vyjádření o svých schopnostech, které poskytovatel vzdělávání respektoval. Validita získaných údajů je překvapivě vysoká: Respondenti se necítí být pod tlakem a nemají potřebu míru svých znalostí zkreslovat. Technické požadavky: K absolvování vstupního dotazníku je jedinou podmínkou počítač s připojením k internetu a libovolný internetový prohlížeč.

6 2.2 Realizační fáze 2.2. Součinnost uchazeče Uchazeč poskytne maximální možnou součinnost kontaktní osobě zadavatele při tvorbě a plnění harmonogramu kurzů. Harmonogram bude sestavován ve spolupráci s kontaktní osobou zadavatele vždy na 3 kalendářní měsíce dopředu a bude podléhat schválení zadavatele. Realizace každého kurzu bude schvalována 0 dní před jeho konáním. Uchazeč ve své nabídce překládá návrh rámcového harmonogramu plnění veřejné zakázky viz níže. Návrh Rámcového harmonogramu plnění. Vycházíme z pokynů zadávací dokumentace, kde se praví "harmonogram bude sestavován ve spolupráci s kontaktní osobou zadavatele na 3 kalendářní měsíce dopředu". Jedná se prvotní orientační návrh. Jsme připraveni se maximálně přizpůsobit provozním potřebám a zvyklostem zadavetele. Datum Den Skupina dle pokročilosti ( nebo fáze plnění) Označení skupiny a počty dní A B Přípravná fáze - testování znalostí uživatetelů aj. PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ Realizační fáze Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé Dvoudenní kurzy pro mírně až středně pokročilé C D E F

7 PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé Dvoudenní kurzy pro pokročilé až velmi pokročilé

8 ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT PO ÚT ST PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ST ČT PÁ PO Ostatní ECDL ECDL ECDL ECDL ECDL ECDL Závěrečná fáze

9 2.2.2 Evidence přihlášených účastníků do jednotlivých kurzů Adresa rozhraní pro přihlašování a odhlašování účastníků do jednotlivých kurzů: Stručný popis: Hlavní dialogové okno obsahuje rozevírací seznam všech vypsaných kurzů pro konkrétního zákazníka (organizaci, společnost, pobočku), která se dají odfiltrovat. Potvrzování a storna rezervací jsou potvrzovány automaticky na kontaktní uživatele. Uživateli jsou dostupné následující informace a volby: Název školení Den konání kurzu Čas školení (zahájení ukončení kurzu) Místo školení Kapacita účastníků (maximální kapacita vs. volná místa v daném kurzu) Volitelné stručný obsah kurzu a editovatelná poznámka Přihlásit na kurz/odhlásit na kurz Hlavní panel rozhraní, kde se provádí výběr školení (daný MS Modul, termín, čas aj.) Přihlášení účastníka na konkrétní školení.

10 Potvrzení přihlášení na kurz (rezervace) je automaticky zasláno uživateli na jeho kontaktní . Zrušení účasti (rezervace) na přihlášení na kurz je automaticky zasláno uživateli na jeho kontaktní . V návaznosti na provedenou rezervaci, či storno rezervace kurzu ze strany účastníka, dochází okamžitě k automatické synchronizaci volných/obsazených dostupných kapacit stanovených pro daný kurz. Přihlašovací rozhraní není limitováno:. Počtem aktuálně přihlášených on-line účastníků. 2. Celkovým počtem přihlášených účastníků (rezervací). 3. Počtem vypsaných/nabízených kurzů určených k výběru. 0

11 2.2.3 Detailní návrhy osnov jednotlivých kurzů Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Mírně pokročilí Sjednocení znalostí Tlačítko Office / karta Soubor - Backstage Pásy karet Operace s buňkami, řádky a sloupci Inteligentní značky Formátování buněk (číselní, textové, grafické, datumové, ad.) Tabulky vytváření a formátování Jednoduché výpočty vzorce i funkce Práce se sešity a listy Podmíněné formátování Seznamy a Vlastní seznamy Grafy (Návrh, Rozložení, Formát) Minigrafy Relativní a absolutní adresy Základní funkce a výpočty (výběr) Databázové nástroje (Řazení, Filtr, Souhrn, ad.) Kontingenční tabulka Rozložení a Vzhled stránky Záhlaví a zápatí Tisky Workshop dotazy a odpovědi

12 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Středně pokročilí Sjednocení znalostí Pokročilé formátování Vlastní formát buněk Složitější funkce/vzorce (textové, logické, vyhledávací, datumové, ad.) Vnořování funkcí Závislosti vzorců Propojení v Excelu Matice - tvorba maticových vzorců a funkcí Absolutní adresy a názvy buněk Uzamčení (buňky, listy, sešit, soubor) Sdílení sešitu Ověření dat (číslo, seznam, datum, text) Grafy a minigrafy pokročilá práce Externí data Citlivostní analýza Rozšířený filtr Databázové nástroje (Řazení, Filtr, Souhrn, ad.) Kontingenční tabulka Kontingenční souhrny Kontingenční graf Zabezpečení - ochrana a zámek listů a sešitů Workshop dotazy a odpovědi 2

13 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pokročilí Sjednocení znalostí Pokročilé techniky práce s filtry Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Minigrafy a podmíněné formátování Podmíněné formátování se vzorcem Vlastní číselné formáty Vytváření vnořených funkcí Tvorba maticových vzorců a funkcí Pokročilé agregační funkce Pokročilé (textové, datové, logické, vyhledávací, statistické funkce) Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Ochrana a zámek listů a sešitů Formuláře - formulářové prvky Databáze v Excelu Makra základy Základní úprava kódu VBA Workshop dotazy a odpovědi

14 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Velmi pokročilí Sjednocení znalostí Pokročilé techniky práce s filtry Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Minigrafy a podmíněné formátování Podmíněné výpočty Vlastní číselné formáty Vytváření vnořených funkcí Tvorba maticových vzorců a funkcí Pokročilé agregační funkce Pokročilé (textové, datové, logické, vyhledávací, statistické funkce) Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Ochrana a zámek listů a sešitů Formuláře Formulářové prvky a jejich ovládání Databáze v Excelu Databázové funkce Základní užívání maker Základní úprava kódu VBA Workshop dotazy a odpovědi 4

15 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pokročilé užívání maker Sjednocení znalostí Tvorba maker Záznam makra Spuštění makra příkazem a klávesovým povelem Osobní sešit maker Úprava a tvorba panelu nástrojů, tlačítko pro spuštění makra Grafické objekty, umístěné na listu Panel Formuláře a práce s ním Příkazové tlačítko pro spuštění makra Zaškrtávací políčko, íselník Tvorba vlastních funkcí Vytvoření nového modulu, práce s editorem Visual Basicu Základy jazyka Visual Basic for Application Vložení nové uživatelské funkce a její použití ve vzorcích Použití proměnných Větvení kódu: příkazy If a Case Proměnné s indexem, cyklus Standardní funkce jazyku Visual Basic: msgbox, inputbox, date, round, weekday Tvorba procedur Spouštění maker -možnosti Zaznamenané makro jako procedura, ruční úprava maker Objektový model Excelu Odkazy na buňku, odkaz na oblasti Vlastnosti buněk a oblastí: písmo, zarovnání, numerický formát, vzorec, komentář Zabezpečení maker Metody buněk a oblastí: posuv, mazání, odstranění, kopírování, přesun Práce s listy: aktivace, skrytí, zamknutí Odkaz na standardní funkce Excelu pomocí objektu Application Programování událostí Události listu: aktivace, deaktivace, změna obsahu buňky Události sešitu: otevření, zavření, tisk Úvod do uživatelských formulářů Vytvoření uživatelského formuláře ve VBA a jeho spuštění Základní typy objektů na formuláři: label, textbox, checkbox Objekt RefEdit Workshop dotazy a odpovědi

16 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Excel pro finanční manažery Sjednocení znalostí Předpoklady používání databázových nástrojů Pokročilé techniky řazení, filtrů, souhrnů a ověření dat Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Minigrafy a podmíněné formátování Podmíněné formátování se vzorcem Vlastní číselné formáty Vytváření vnořených funkcí Tvorba maticových vzorců a funkcí Pokročilé agregační funkce Pokročilé textové funkce Pokročilé datové funkce Pokročilé logické funkce Pokročilé vyhledávací funkce Pokročilé statistické funkce Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Ochrana a zámek listů a sešitů Formulářové prvky Nahrávání maker Klávesové zkratky Workshop dotazy a odpovědi 6

17 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Excel pro projektové manažery Sjednocení znalostí Předpoklady používání databázových nástrojů Pokročilé techniky řazení, filtrů, souhrnů a ověření dat Zvýraznění a odstranění duplicit Kontingenční tabulka a graf Manažerské typy grafů Graf s vedlejší osou Regresní a trendová analýza v grafu Vytvoření časového harmonogramu Přiřazování úkolů Gantův diagram Vyčíslení nákladů Sledování odchylek plánu Pokročilé agregační funkce Pokročilé textové funkce Pokročilé datové funkce Pokročilé logické funkce Pokročilé vyhledávací funkce Pokročilé statistické funkce Hledání řešení Řešitel Správa scénářů Citlivostní analýza doplňkem Citlivostní analýza kontingenční tabulkou Workshop dotazy a odpovědi

18 Návrh osnovy kurzu MS Excel 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Zpracování dotazníkových šetření Sjednocení znalostí Nástroje pro práci se seznamy Zpracování rozsáhlých datových souborů Formulář Filtrování Automatické Rozšířené Souhrny Třídění Skupina a přehled Pomocné funkce Kontingenční tabulka a graf Scénáře Hledání řešení Řešitel Tabulky citlivostí analýzy Úvod do maker Ovládací prvky Vazba na funkce Vazba na makra Workshop dotazy a odpovědi 8

19 Návrh osnovy kurzu MS Word 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pro středně pokročilé Sjednocení znalostí Formátování a organizace dokumentů Uživatelské úpravy tabulátorů Vlastní klávesové zkratky symbolů Základy typografie Pravopis Tezaurus Dělení slov Sloupcová sazba Komentáře Citace a bibliografie Sledování změn a ochrana dokumentu Porovnávání dokumentů Styly a obsah dokumentu Oddíly Různá záhlaví a zápatí Zarážky, seznamy, tabulky Číslování stránek Formátování Příprava pro tisk Workshop dotazy a odpovědi

20 Návrh osnovy kurzu MS Word 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Pokročilí Sjednocení znalostí Základy typografie styly Automatické opravy Automatický text Kontrola pravopisu Tezaurus Dělení slov Sloupcová sazba Komentáře Citace a bibliografie Sledování změn a ochrana dokumentu Porovnávání dokumentů Vkládání objektů Styly Obsah a rejstřík dokumentu Oddíly Záložky Šablony Různá záhlaví a zápatí Vlastní číslování stránek Formulářové prvky Princip Hromadné korespondence Formáty tabulek zdrojových dat (Outlook, Word, Excel, Access) Pás karet Korespondence Podrobný průvodce Dopisy ové zprávy Obálky Štítky Adresář Slučovací pole Pravidla rozhodování pro pole Tisk sloučeného dokumentu Workshop dotazy a odpovědi 20

21 Návrh osnovy kurzu MS Word 200 dvoudenní kurz (2x8 hodin) Velmi pokročilí Sjednocení znalostí Komentáře Sledování změn Podokno revizí Zobrazení v bublinách Revizní změny Práce s různými verzemi dokumentu Pás karet Vývojář Formuláře Výpočty ve formulářích Zamykání Textové pole Pole se seznamem Zaškrtávací políčko Přepínač Číselník Posuvník Tlačítka Omezení úprav Sledované změny Komentáře Makra ve formulářích Možnosti tisku Workshop dotazy a odpovědi

22 Návrh osnovy kurzu MS Outlook jednodenní kurz (x8 hodin) Sjednocení znalostí 22 Elektronická pošta Adresáti (Komu, Kopie, Skrytá) Nastavení zprávy (Sledování, Doručení, Hlasování) Přílohy Historie zpráv (podokno osob) Konverzace Kategorie a zpracování Rychlé kroky Automatické podpisy Pravidla a upozornění Automatické odpovědi Kontakty Nový kontakt Podrobnosti a Činnosti Nová skupina kontaktů Sdílení kontaktů Kalendář Událost a Zvláštní událost Možnosti a Značky Plánování schůzek Sledování účastníků Sdílení kalendáře Úkoly Kategorie a Zpracování Opakování Přiřazení úkolu Termíny a sledování rozpracovanosti Sdílení úkolů Deník Využití Nastavení sledování (programy, kontakty) Poznámky Archivace Nastavení jednotlivých modulů Umístění souborů Automatická archivace

23 Návrh osnovy kurzu MS PowerPoint 200 pro začátečníky jednodenní kurz (x8 hodin) Tlačítko Office / karta Soubor - Backstage Pásy karet Vytvoření a návrh prezentace Typy snímků Grafika Principy tvorby Vkládání objektů (Obrázky, Ilustrace, Média, Grafy) Animace a zvyky Osnova a řazení snímků Typy souborů prezentace Hypertextové odkazy Přechody snímků Animační efekty a zvuky Časování Předloha snímků Tisky (Snímky, Poznámky, Podklady) Vedení prezentace Workshop dotazy a odpovědi

24 Návrh osnovy kurzu MS PowerPoint 200 pro pokročilé jednodenní kurz (x8 hodin) Sjednocení znalostí Vizuální návrh prezentace Motivy a vizuální zpracování prezentace Předloha snímků Principy tvorby Grafika a její sladění Barvy, fonty a jejich sladění Vkládání objektů (Obrázky, Ilustrace, Média) Poznámky Komentáře a rukopisné revize Fonty a barvy Typy souborů prezentace Programovaná prezentace - hypertextové odkazy Akce Přechody snímků Animační efekty Balíček prezentace Vytvoření podkladů Vedení prezentace Rozbory prezentací - aktuální trendy Workshop dotazy a odpovědi 24

25 Návrh osnovy kurzu MS Access 200 pro začátečníky dvoudenní kurz (2x8 hodin) Sjednocení znalostí Hlavní funkce databázových programů Vytvoření a otevření databáze Databázové tabulky Řazení a filtrování v tabulce Struktura tabulky a datové typy polí Vlastnosti a formát polí, primární klíč Práce s daty v tabulkách Tvorba výběrového dotazu z jedné tabulky Řazení polí výběrového dotazu Použití souhrnů u výběrového dotazu Použití logických operátorů v dotazu Tvorba křížového dotazu Vnitřní a vnější spojení mezi tabulkami Řazení, filtrace a výpočty s propojenými tabulkami Tvorba formuláře pomocí průvodce Typy zobrazení formuláře Tvorba základních objektů formuláře (popisek, textové pole) Tvorba jednoduché sestavy pomocí průvodce Typy zobrazení sestavy Import a propojení tabulek z Excelu Relace mezi tabulkami Referenční integrita Aktualizace a mazání v kaskádě Export tabulek a dotazů do Excelu Tvorba dotazu z více tabulek Tvorba formuláře z více tabulek Tvorba sestav z více tabulek Správa a nastavení databáze Formuláře Workshop dotazy a odpovědi

26 Návrh osnovy kurzu MS Access 200 pro pokročilé dvoudenní kurz (2x8 hodin) Sjednocení znalostí Relace mezi tabulkami Pokročilá databázová teorie Pokročilá nastavení tabulek Ověřovací pravidla a texty polí Pokročilé vstupní masky a formáty polí Vytvářecí dotaz Připojovací dotaz Aktualizační dotaz Odstraňovací dotaz Princip spuštění akčních dotazů Pokročilá práce s tvůrcem výrazů Princip jazyka SQL, sjednocovací dotaz Složitější formuláře a sestavy Formuláře z více tabulek a dotazů Tvorba nekonečného formuláře Tvorba podformuláře a formuláře s kartami Tvorba pokročilých sestav Tvorba podsestavy Sestava nad více tabulkami a dotazy Hromadná korespondence v Accessu Analytické nástroje Accessu Samostatně spustitelná makra Spojení makra s formulářem Spojení makra se sestavou Lokální a globální moduly Vytvoření formulářového menu Pokročilé řízení aplikace Pokročilé nastavení databáze Kontingenční tabulky Datové stránky Makra Komunikace s ostatními aplikacemi Zabezpečení Workshop dotazy a odpovědi 26

27 Návrh osnovy kurzu MS Project 200 plánování projektu dvoudenní kurz (2x8 hodin) Nastavení programu projektu Tlačítko Office / karta Soubor - Backstage Pásy karet + popis obrazovky Osnova projektu (projekt, podprojekt, úkol, dílčí úkol) Charakteristika a nastavení Doby trvání Předchůdci + typy propojení Zdroje (detailní nastavení) Úkoly -termíny a omezení Pracovní kalendáře (úprava a tvorba vlastních) Grafické změny projektu (vzhled grafikonu, kalibrace časové osy, ad.) Různá zobrazení projektu (Ganttův, Síťový, Sledovací, Kalendář, ad.) Vyrovnání přetížených zdrojů Nastavení Směrného plánu a práce s ním Vlastní pole + zobrazení v grafikonu Sledování projektu Kalkulace nákladů Sestavy a další tiskové výstupy Tvorba vlastního reálného projektu Workshop dotazy a odpovědi

28 Osnovy pro Kurz ICT dovedností - šestidenní kurz (6x8 hodin) ukončen zkouškou ECDL (7 modulů Core) Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul - Informační technologie: 28 Terminologie Typy počítačů Mainframe Desktop Laptop Terminál, ad. Hlavní části PC CPU RAM / ROM HDD, FD, USB Flash, CD-ROM, ZIP, ad. Input / output Periferní zařízení Myš, klávesnice, trackball, skener, touchpad, světelné pero, joystick, ad. Monitory, tiskárny, kreslicí zařízení, reproduktory, ad. Uchování dat Programové vybavení Druhy SW Operační systémy Aplikační SW Informační sítě LAN / WAN PSDN / ISDN Elektronická pošta Internet Využití počítače v praxi Informační technologie a společnost Zabezpečení, autorské právo a zákon

29 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 2 Práce s PC a správa souborů: Zapnutí / Vypnutí / Restart Základní systémové informace Použití on-line nápovědy Terminologie Tvorba složek, dalších dílčích složek Práce se soubory Různá kritéria pohledu Zobrazení atributů Přejmenování Kopírování / Přesouvání / Mazání Použití nástrojů pro vyhledáván

30 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 3 Textový editor: 30 Práce s dokumentem Otevření / Vytvoření / Uložení Otevření několika dokumentů najednou Uložení v jiných formátech Základní operace Vkládání odstavce Vkládání speciálních znaků/symbolů Vkládání zalomení stránky do dokumentu Kopírování, přesouvání a mazání Vyhledávání a nahrazování Formátování Styly Záhlaví a zápatí Pravopis a gramatika Tabulky Grafické objekty Hromadná korespondence Tisk do souboru

31 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 4 Tabulkový kalkulátor: Práce se sešitem Otevření / Vytvoření / Uložení Otevření několika sešitů najednou Základní operace Kopírování / Přesouvání / Mazání Vyhledávání / Nahrazování Vkládání řádků / sloupců Vymazání řádků / sloupců Formátování Vzorce a funkce Třídění dat Grafy Tisk do souboru

32 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 5 Databáze: 32 Tvorba tabulky Návrh struktury tabulky Vlastnosti jednotlivých polí Přidání / Vymazání / Změna dat v tabulce Filtry Dotazy Výběrový Vytvářecí Obnovovací Mazací, ad. Tvorba formuláře Úprava vzhledu formuláře Sestavy

33 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 6 Prezentace: Práce s prezentací Otevření / Vytvoření / Uložení Otevření několika prezentací najednou Návrhy prezentací Formátování Grafika Úprava jednotlivých snímků prezentace a skupin Efekty přechodů a animace Předloha snímků Tisk do souboru

34 Podrobná osnova kurzu ECDL - Modul 7 Internet a elektronická pošta: 34 Internet Zobrazení určené WWW stránky Speciální stránky pro vyhledání podle kritérií Používání klíčových slov a logických operací při vyhledávání Uložení vybrané stránky Tisk WWW stránky Záložky Elektronická pošta Vytvoření / Odeslání zprávy Vytvoření a přidání automatického podpisu Připojení souboru ke zprávě Specifikace důležitosti zprávy Odpověď na zprávu Používání adres Komu / Kopie / Slepá

35 Návrh osnovy kurzu MS Visio jednodenní kurz (x8 hodin) Vlastnosti vektorových obrazců Tvorba základních obrazců Formát základních obrazců Výběr a vícenásobný výběr Seskupení a oddělení obrazců Otočení a překlopení obrazců Zarovnání a rozmístění obrazců Práce s vrstvami obrazců Pravítka, mřížka, vodítka, spojovací body Různé typy šablon Kalendáře a časové osy Vývojové diagramy Organizační diagramy Plány prostorového uspořádání Komunikace s ostatními aplikacemi Workshop dotazy a odpovědi

36 2.2.4 Studijní materiály Příprava, zpracování, tisk a distribuce kvalitních studijních materiálů pro všechny účastníky výše uvedených PC kurzů bude schválena kontaktní osobou zadavatele a to nejpozději 4 týdny před zahájením realizace vzdělávacích kurzů. Jako studijní materiály ke kurzům MS Office poskytujeme účastníkům školení pracovní skripta. Na rozdíl od učebních textů, které jsou především statickým zdrojem textových a obrazových informací výkladové povahy, mají pracovní skripta interaktivní charakter. Vzdělávací obsah je v nich strukturován s ohledem na jedinečnou osnovu daného kurzu a zachycuje především klíčové pojmy a vazby probíraných témat. Postupy a techniky ve skriptech záměrně nejsou popisovány do detailů. Tuto část studijního materiálu si účastník kurzu vytváří sám na základě poznámek, které si pořizuje z výkladu lektora. Vzdělávací obsah je tak nejen plně v souladu s probíranou osnovou kurzu (čehož u prefabrikovaných studijních textů nelze nikdy plně dosáhnout), ale forma záznamu je také dokonale individualizovaná. Každý účastník si totiž zapisuje právě takové informace, které osobně pokládá za významné. Tento způsob interaktivní tvorby učebních materiálů koresponduje se současnými poznatky o stylech učení. Z nich vyplývá, že na efektivitu vzdělávání každého člověka má vliv nejen struktura vzdělávacích obsahů, ale také jedinečná forma, kterou je zachycena: Někdo potřebuje přijímaná sdělení zapisovat v podobě souvislých textů, zatímco někdo má potřebu vtisknout již prvotnímu zápisu podobu hierarchické struktury (hesla a body, odrážky, odrážky druhé úrovně, nadpisy, podnadpisy, podtržení čarou a podtržení vlnovkou apod.). U jiných školenců podporuje absorpci nových poznatků naopak především obrazový záznam, různé grafy, schémata, šipky, hvězdičky s odkazy apod. Konečně další studijní typ potřebuje kombinaci všeho výše řečeného. Tyto formy zápisu jsou proto zcela jedinečné a pro jiné čtenáře než pro autora samotného ztrácejí velké procento své vypovídací hodnoty. Od prostého zápisu do poznámkového bloku či sešitu se ovšem tato interaktivní skripta liší právě textovými a obrazovými informacemi, které ve skriptech tvoří jakési tematické pilíře. Díky nim je na základní rovině stále udržována jednotná osnova kurzu, a je tak zaručeno, že se školenci přes své jedinečné styly učení a individuální vzdělávací potřeby v určitých klíčových bodech vždy sejdou. Pro každého účastníka kurzu, má uchazeč připravena skripta konkrétního vyučovaného modulu v odpovídající znalostní úrovni daného modulu. Skripta jsou k dispozici pro všechny moduly MS Office 200: Excel, Word, Access, PowerPoint, Project, Outlook. Návrh studijních materiálů je součástí nabídky spol. ALTUS Training Center, s.r.o. viz přílohy. Skripta pro speciální školení ICT, budou poskytnuty na základě výběru zadavatele např. Visio aj. 36

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více