Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od"

Transkript

1 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované MONETA Money Bank. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách nebo Zvláštním ujednání. Vaše MONETA Money Bank LEGENDA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba není pro daný produkt poskytována / relevantní. AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk I.1 Zřizování a vedení účtů Konto Dětský Konto Student Konto Free & Flexi 1 Vedení účtu 149 Kč 469 Kč 1.1 při kreditním příjmu na běžném účtu od Kč za kalendářní měsíc 1.2 při zůstatku všech vkladů klienta nepodnikatele od Kč ke 20. dni v měsíci, který je předmětem poplatku (platí pouze pro nejdříve založený účet jednoho klienta) Tom účet Konto Gold 1.3 při kreditním příjmu na běžném účtu od Kč za kalendářní měsíc 169 Kč 2 Náklady na zaslání výpisu měsíčně poštou a mimořádného výpisu k Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 3 Zaslání výpisu měsíčně elektronicky 4 Osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do ) 50 Kč 5 Vedení účtu libovolný počet Běžných účtů v cizí měně včetně zaslání měsíčního výpisu poštou nebo elektronicky v ceně konta I.2 Bezhotovostní platební styk tuzemské úhrady 1 Zřízení/změna trvalého příkazu nebo inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě 59 Kč 59 Kč 59 Kč 2 Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo 6 Kč 3 Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná na obchodním místě první úhrada zúčtovaná v kalendářním měsíci, každá další 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 4 Odchozí úhrada zadaná prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 30 Kč 30 Kč 30 Kč 5 Odchozí úhrada prioritní zadaná na obchodním místě 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 6 Odchozí úhrada prioritní zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo 160 Kč 160 Kč 160 Kč 7 Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 8 Odchozí úhrada podle trvalého příkazu nebo inkasa (včetně SIPO) 8 Kč 9 Příchozí úhrada podle příkazu k inkasu 3 Kč 10 Příchozí úhrada 1

2 I.3 Debetní karty 1 Počet a typ karet měsíčně v rámci konta (při více kusech debetních karet se poplatky řídí typem karty) Konto Dětský 1 ks Dětské Maestro Konto Student Konto Free & Flexi Tom účet 2 Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank 3 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 59 Kč 59 Kč 59 Kč 4 Neomezené výběry hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR měsíčně, aktivuje-li majitel účtu tuto službu (po dobu, kdy je služba aktivní) 20 Kč (neaktivujeli majitel účtu službu neomezené výběry) 50 Kč 5 Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 6 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 7 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 8 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce bank (cash advance) mimo MONETA Money Bank nebo v zahraničí 9 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 10 Změna limitu karty na obchodním místě 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč I.4 Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK Vklad hotovosti (mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo bankovek) osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 50 kusů všech nominálních hodnot denně. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. 4 Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě Konto Gold Standard nebo Maestro nebo Gold (celkem 2 ks, od každého typu maximálně 1 ks) 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč První výběr zúčtovaný v kalendářním měsíci, každý další 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 5 Zpracování hotovosti při vkladu hotovosti Klientem a/ nebo Disponentem na obchodmín místě v ostatních případech. 15 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 6 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti I.5 Přímé bankovnictví 1 Smart Banka - měsíční poplatek za vedení 2 Internet Banka - měsíční poplatek za vedení 3 Mobil Banka - měsíční poplatek za vedení 49 Kč 49 Kč 4 Telefon Banka - měsíční poplatek za vedení 49 Kč 49 Kč 5 Zaslání informační SMS 0, 0, 0, 0, 0, 2

3 II. Debetní karty II.1 Vydání a správa Maestro Dětské Maestro Standard Stříbrná Gold 1 Vedení karty měsíčně 39 Kč 59 Kč 99 Kč 169 Kč 2 Poskytnutí debetní karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta 3 Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) Kč Kč Kč 4 Poskytnutí debetní karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání PIN 5 Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta 6 Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu nebo exekuce 7 Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu) II.2 Doplňkové Maestro 35 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč Dětské Maestro Standard Stříbrná Gold 1 Pojištění platební karty a osobních věcí, platné pro karty vydané od Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program, platné pro karty vydané od Členství v programu Priority Pass ročně 4 Vstup do letištního salónku Priority Pass na osobu ekvivalent 32 USD plus DPH (deviza prodej MMB = kurz platný pro den předcházející dni zúčtování transakce) 5 MasterCard Global Service II.3 Debetní karta vydaná k Běžnému účtu vedenému v cizí měně USD a EUR MasterCard Standard USD MasterCard Standard EUR 1 Vedení karty měsíčně 1 ks / 1,6 USD 1 ks / 1,5 EUR 2 Poskytnutí debetní karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta 6 USD 5,5 EUR 3 Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) 120 USD 110 EUR 4 Poskytnutí debetní karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání PIN 40 USD 37 EUR 5 Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta 4 USD 3,7 EUR 6 Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu nebo exekuce 4 USD 3,7 EUR 7 Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu) 1,6 USD 1,5 EUR 8 Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank 0,6 USD 0,5 EUR 9 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 1,6 USD 1,5 EUR 10 Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 11 Platba kartou u obchodníka 12 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back) 13 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 14 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 15 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR 1 USD 1 EUR 16 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 1 USD 1 EUR 17 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 1 USD 1 EUR 18 Změna limitu karty na obchodním místě 1 USD 1 EUR Bezkontaktní platební nálepka (pro konto Basic 39 Kč) Bezkontaktní platební nálepka 3

4 III. IV. IV.1 Přímé bankovnictví Internet Banka Smart Banka Internetové bankovnictví Internet Banka Mini Internet Banka pro kreditní karty BankKlient Mobil Banka Telefon Banka Info Servis 1 Vedení 49 Kč 300 Kč 49 Kč 49 Kč 2 Zaslání informační SMS 3 Zaslání SMS zprávy s mobilním klíčem 3.1 na českého mobilního operátora 3.2 na zahraničního mobilního operátora 4 Vydání souboru s autorizačními kódy (TAN) 50 Kč 5 6 Poplatek za každou jednu Třetí osobu právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient Poplatek za každou jednu Třetí osobu fyzickou osobu nepodnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient 300 Kč 7 Poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení (HW klíč / klíče) pro jednu každou instalaci BankKlient 50 Kč 8 Poplatek za ztrátu nebo poškození jednoho HW klíče Kč 9 Volitelná služba instalace, zaškolení a zprovoznění systému u klienta smluvním partnerem banky 9.1 v maximálním rozsahu 2 hodiny Kč 9.2 za každou další započatou hodinu 700 Kč Spořicí a vkladové produkty Nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet typu Spoření Spořicí účet Spoříto Spořicí účet Gold Spořicí účet 9 1 Odchozí úhrada zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo 2 Provedení čtvrté a další odchozí úhrady měsíčně prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo 3 Odchozí úhrada zadaná na obchodním místě 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti 5 Výběr hotovosti na obchodním místě 6 Předčasný výběr vkladu 7 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč Termínované vklady 80 Kč 80 Kč 80 Kč 0, min. 0,3 % min. 0, min. 0, min. 8 Náklady na zaslání výpisu měsíčně poštou a mimořádného výpisu k Kč 30 Kč 30 Kč 9 Zaslání výpisu měsíčně elektronicky Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 50 kusů všech nominálnich hodnot denně. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování hotovosti při vkladu hotovosti Klientem a/ nebo Disponentem na obchodmín místě v ostatních případech. Vklad hotovosti (mincí do 100 ks jedné nominální hodnoty nebo bankovek) osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. min. min. min. min. 15 Kč 80 Kč 80 Kč 14 Odchozí úhrada prioritní zadaná na obchodním místě 200 Kč 200 Kč 200 Kč 15 Odchozí úhrada prioritní zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo 160 Kč 160 Kč 160 Kč 2 % p. a. do konce původně sjednané doby z vybírané částky; min. 0, max. 6 % 0, min. 4

5 V. Běžné účty v cizích měnách V.1 Zřizování a vedení účtů 1 Vedení účtu 1 USD; 1 GBP; 1 EUR 2 Náklady na zaslání výpisu měsíčně poštou a mimořádného výpisu k USD; 1 GBP; 1 EUR 3 Zaslání výpisu měsíčně elektronicky 4 Vedení účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do (měsíčně) 2 USD; 1,4 GBP; 2 EUR V.2 Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně EUR, USD nebo GBP VI. VI.1 1 Vklad hotovosti 2 Výběr hotovosti 80 Kč 3 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 0, Zahraniční platební styk Bezhotovostní platební styk zahraniční hladké platby (úhrady v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a úhrady v cizí měně do/z tuzemska, úhrady v Kč na devizový účet do/z tuzemska). Platí i pro historicky nabízené produkty. 1 Odchozí úhrada z účtu klienta 1.1 Odchozí úhrada (včetně odchozí úhrady SEPA nad EUR, poplatky OUR, SHA, BEN) min. 220 Kč, max Kč 1.2 Odchozí úhrada - SEPA do EUR předaná na obchodním místě předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo 1.3 Zaslání dodatečně vystavené konfirmace k zahraniční platbě (i v případě uvedení neplatné ové adresy) 70 Kč 1.4 Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných platebních instrukcí 500 Kč 1.5 Změna instrukcí k platebnímu příkazu a Odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 500 Kč 2 Prioritní zpracování odchozí úhrady účtováno navíc k poplatku za odchozí úhradu 500 Kč 3 Trvalý příkaz k úhradě cizoměnový 3.1 předání / změna na obchodním místě 0,9 %, min. 220 Kč, max Kč 3.2 odchozí úhrada podle trvalého příkazu (včetně odchozí úhrady SEPA nad EUR, poplatky OUR, SHA, BEN) min. 220 Kč, max Kč 3.3 odchozí úhrada - SEPA do EUR podle trvalého příkazu 220 Kč 4 Příchozí úhrada na účet klienta 4.1 Příchozí úhrada (včetně SEPA nad EUR) min., max. 4.2 Příchozí úhrada - SEPA do EUR 5 Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb 6 Zpráva SWIFT - priorita "N" 75 Kč 7 Konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta - za každou (i započatou) hodinu 220 Kč VII. VII.1 Směnárenské Zřizování a vedení účtů 1 Nákup bankovek cizí měny v prekluzi 30 % 2 Výběr hotovosti cizí měny z korunového účtu 80 Kč VIII. Šekové VIII.1 Vystavení šeku 1 Vystavení bankovního šeku min. 250 Kč, max Kč 2 Storno vrácení šeku 200 Kč 3 Stop payment - vystavení 300 Kč plus poplatky cizích bank 4 Expresní vystavení bankovního šeku 250 Kč 5 Reklamace 300 Kč plus poplatky cizích bank 5

6 VIII.2 VIII.3 VIII.4 IX. IX.1 IX.2 IX.3 IX.4 IX.5 Inkaso šeku 1 Šeky přijaté k inkasu min. 250 Kč, max Kč 2 Inkaso šeku s negativním výsledkem 300 Kč plus poplatky cizích bank 3 Reklamace 300 Kč plus poplatky cizích bank Poštovní, kurýrní poplatky v rámci šeku po ČR a zahraničí 1 Zaslání šeku cennou zásilkou nebo kurýrní službou skutečné náklady Soukromé šeky MONETA Money Bank pro výběry v Kč 1 Vydání pokladního šeku (šeky MONETA Money Bank 1 kus) 5 Kč Ostatní a všeobecná ustanovení Výměna bankovek a mincí 1 Celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 100 kusů jedné nominální hodnoty 2 Celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot min. 500 Kč 3 Necelé bankovky, za které je poskytována náhrada Administrativní 1 Vyhotovení kopie platebního příkazu nebo jiného archivovaného dokumentu, vyhotovení výpisu z účtu druhý a další stejnopis 80 Kč 2 Potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu nebo tuzemské platbě 80 Kč 3 Vystavení potvrzení o provedené blokaci 200 Kč 4 Oznámení o zjištěných závadách při kontrole platebních příkazů 30 Kč 5 Poskytnutí součinnosti v souvislosti s žádostí/urgencí klienta o vrácení chybně zaslaných prostředků klientem do banky příjemce 200 Kč 6 Vydání karty jiné banky zadržené bankomatem 1 Poskytování bankovních informací o klientech bude připočítána DPH 1 Vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta (např. potvrzení, souhlas) 200 Kč 2 Poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení 500 Kč 3 Poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí 300 Kč / 1. klient, každý další klient 4 Poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu 5 Písemné sdělení, že osoba není klientem MONETA Money Bank / 1. klient, každý další klient 20 Kč 6 Poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne korespondenční) 7 Poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi v zahraničí 8 Překlad do anglického jazyka (vyjma bodu 6 oddílu IX.3 a bodu 2 oddílu IX.2) 300 Kč za jednu stranu překladu Ostatní bude připočítána DPH 1 Peněžní a obchodní v sazebníku cen neuvedené, popř. přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb 200 Kč za každých i započatých 10 min. Pojištění 1 Pojištění osobních věcí, platebních karet a internetových rizik za každý započatý pojištěný měsíc 99 Kč 2 Pojištění elektronických plateb za každý započatý pojištěný měsíc 29 Kč 3 Dlouhodobé cestovní pojištění varianta Evropa Single za každý započatý pojištěný měsíc 45 Kč 4 Dlouhodobé cestovní pojištění varianta Evropa Family za každý započatý pojištěný měsíc 75 Kč 5 Dlouhodobé cestovní pojištění varianta Svět Single za každý započatý pojištěný měsíc 90 Kč 6 Dlouhodobé cestovní pojištění varianta Svět Family za každý započatý pojištěný měsíc 7 Pojištění splátek a výdajů za každý započatý pojištěný měsíc 99 Kč 8 Úrazové pojištění varianta dospělý za každý započatý pojištěný měsíc 99 Kč 9 Úrazové pojištění varianta junior za každý započatý pojištěný měsíc 79 Kč 10 Úrazové pojištění varianta rodina za každý započatý pojištěný měsíc 299 Kč 11 Krátkodobé cestovní pojištění - varianta Evropa Single denní sazba 35 Kč 12 Krátkodobé cestovní pojištění - varianta Evropa Family denní sazba 65 Kč 13 Krátkodobé cestovní pojištění - varianta Svět Single denní sazba 75 Kč 14 Krátkodobé cestovní pojištění - varianta Svět Family denní sazba 140 Kč 6

7 HISTORICKY NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk I.1 Zřizování a vedení účtů Konto Basic Konto Start Konto Gratis Konto Dual Active Konto Dual Běžný účet Konto Active Prodej ukončen ke dni: Vedení účtu měsíčně 59 Kč při doporučení minimálně 2 nových klientů 89 Kč 139 Kč 199 Kč 1.1 při průměrném měsíčním zůstatku na běžném účtu od Kč 1.2 při kreditním příjmu na běžném účtu od Kč za kalendářní měsíc 149 Kč 2 Náklady na zaslání výpisu měsíčně poštou a mimořádného výpisu k Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 3 Zaslání výpisu měsíčně elektronicky 4 Osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do ) 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 5 Telefon Banka, Mobil Banka a Internet Banka měsíčně 49 Kč Internet Banka / ostatní 49 Kč 6 Infoservis - Zaslání informační SMS 7 Počet a typ karet měsíčně v rámci konta (při více kusech debetních platebních karet se řídí poplatky dle typu karty) I.2 Bezhotovostní platební styk tuzemský tuzemské platby 1 Zřízení/změna trvalého příkazu nebo inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě 2 Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo měsíčně 0 ks prvních 50 zpráv v měsíci / 2 ks Standard prvních 50 zpráv v měsíci / vedení 2 libovolných kanálů přímého bankovnictví / 49 Kč prvních 50 zpráv v měsíci / 2 ks Standard 0 ks 2 ks Standard 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč Konto Silver prvních 50 zpráv v měsíci / Standard nebo Stříbrná (celkem 2 ks, od každého typu maximálně 1 ks) 6 Kč 6 Kč 6 Kč 3 Odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná na obchodním místě 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 4 Odchozí úhrada zadaná prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 5 Odchozí úhrada prioritní 5.1 zadaná na obchodním místě 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 5.2 zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 6 Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 7 Odchozí úhrada podle trvalého příkazu nebo inkasa (včetně SIPO) 8 Kč 8 Kč 8 Kč 8 Příchozí úhrada podle příkazu k inkasu 3 Kč 3 Kč 3 Kč 9 Příchozí úhrada 6 Kč 6 Kč 7

8 I.3 Transakční poplatky za použití platební karty Konto Basic Konto Start Konto Gratis Konto Dual Active Konto Dual 1 Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank 15 Kč 15 Kč Běžný účet první dva výběry zúčtované v kalendářním měsíci, každý další 20 Kč Konto Active 2 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč Konto Silver 3 Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 4 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 5 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 6 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce bank (cash advance) mimo MONETA Money Bank nebo v zahraničí 7 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank 8 Změna limitu karty na obchodním místě 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč I.4 Hotovostní platební styk Vklad hotovosti (mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo bankovek) osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 50 kusů všech nominálnich hodnot denně. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. 4 Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě 5 Zpracování hotovosti při vkladu hotovosti Klientem a/ nebo Disponentem na obchodním místě v ostatních případech. 6 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč min. min. min. min. min. min. min. min. 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8

9 II. II.1 II.2 Spořicí a vkladové produkty Zřizování a vedení účtů Spořicí účet typu Spořicí účet Optimal Spořicí účet Vkladní knížky 1 Výměna poškozené vkladní knížky 50 Kč 2 Výměna popsané vkladní knížky 3 Zákaz výplaty 50 Kč Nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet typu Spořicí účet Optimal Spořicí účet Vkladní knížky 1 Provedení čtvrté a další odchozí úhrady měsíčně prostřednictvím přímého bankovnictví 6 Kč 6 Kč 2 Odchozí úhrada zadaná na obchodním místě 50 Kč 50 Kč 3 Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Výběr hotovosti na obchodním místě 80 Kč 80 Kč 60 Kč Účet pravidelného spoření Účet pravidelného spoření 5 Předčasný výběr vkladu 2 % z vybírané částky 2 % ze zůstatku účtu 6 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 0, 0, 0, 7 Náklady na zaslání výpisu měsíčně poštou a mimořádného výpisu k Kč 8 Zaslání výpisu měsíčně elektronicky Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 50 kusů všech nominálních hodnot denně. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/nebo Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování hotovosti při vkladu hotovosti Klientem a/ nebo Disponentem na obchodním místě v ostaních případech III. Běžné účty v CHF (prodej ukončen k ) III.1 IV. IV.1 min. min. 15 Kč 15 Kč 1 Vedení běžného účtu se zasláním výpisů poštou nebo elektronicky (měsíčně) 2 CHF 2 Vedení účtu včetně osobního předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do ) 4 CHF Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně CHF 1 Vklad hotovosti 2 Výběr hotovosti 80 Kč 3 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 0, Zahraniční platební styk Bezhotovostní platební styk zahraniční hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) Poplatky jsou stejné jako poplatky za zahraniční platební styk uvedené v části AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY v článku VI.1. V. Pojištění V.1 Pojištění 1 Pojištění osobních věcí a platební karty za každý započatý pojištěný měsíc 79 Kč 2 Cestovní pojištění varianta single za každý započatý pojištěný měsíc 45 Kč 3 Cestovní pojištění varianta family za každý započatý pojištěný měsíc 69 Kč 4 Úrazové pojištění varianta dospělý za každý započatý pojištěný měsíc 99 Kč 5 Úrazové pojištění varianta dítě (pouze k dětských účtům) za každý započatý pojištěný měsíc 59 Kč Poplatky za směnárenské a šekové, poplatky související s debetními kartami a poplatky za ostatní jsou uvedeny v části AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY v článcích II.1, II.2,.VII.1, VIII.1, IX. MONETA Money Bank, a. s. Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 Michle IČO Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, tel.:

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele Srovnání sazebníků poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 208 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 4. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní služby Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 10. 016 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bankovnictví

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 24. 6. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 www.gemoney.cz infolinka: 8 8 8 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk, 7 I. Srovnání

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD. 0. 04 www.gemoney.cz infolinka 44 44 44 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 4. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE PRODUKTY JUNIOR ÚČINNÉ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1 ÚČTY 1.1 Běžné účty MĚNA ÚČTU CZK EUR, USD, CHF, GBP, RUB Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Minimální zůstatek 0,-

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 1. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka Sazebník poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ceník pro Základní účet

Ceník pro Základní účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní karty 6. Telefonní

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka: Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované GE Money Bank.

Více

Ceník pro studentský účet

Ceník pro studentský účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro studentský účet Účet pro klienty od 0 do 26 let, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a. s. Soukromá

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 9. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované GE

Více

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro Osobní účet České spořitelny II 1. Osobní účet ČS II 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT Tento Ceník produktů a služeb pro tarify ekonto STANDARD, COMFORT, je také označován jako Ceník. Pojmy užívané v Ceníku začínající

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006 GE Money Bank Sazebník Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 3. 2006 Jak výhodněji spravovat vaše finance Vážení klienti, připravili jsme pro vás několik

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 21. 12. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 18. 10. 2008 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELE

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 1. května 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 16. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Běžné účty jsou poskytovány pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2. 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU Týdenní limity k Richee kartě 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2. 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU Týdenní limity k Richee kartě 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE PRODUKTY ÚČINNÝ OD 1. 10. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ Korunový běžný účet Modré konto Modré konto je poskytováno klientům úseku Privátní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: TOP nabídka Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 15. 5. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu v EUR,

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 25. února 2016 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Gold Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu - v EUR,

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Plus Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 25. února 2016 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet,

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: TOP nabídka Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 15. ledna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty 4 I.1 Konta

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Gold Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané platný od 15. 5. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ Korunový běžný účet Modré konto Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Plus Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více