Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od"

Transkript

1 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované MONETA Money Bank. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách Zvláštním ujednání. Vaše MONETA Money Bank LEGENDA ZDARMA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta platební karty, tj. poplatek není účtován samostatně. Služba není pro daný produkt poskytována/relevantní. AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk I. Zřizování a vedení účtů Konto Dětský Genius Student Basic Vedení konta včetně měsíčních elektronických výpisů ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 469 Kč. při zůstatku všech vkladů klienta nepodnikatele od Kč ke 20. dni v měsíci, který je předmětem poplatku (platí pouze pro nejdříve založený účet jednoho klienta) Tom účet Gold ZDARMA.2 při kreditním příjmu na běžném účtu od Kč za kalendářní měsíc 69 Kč 2 Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému. 2. poštou 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do ) 50 Kč 50 Kč 4 Vedení libovolného počtu Běžných účtů v cizí měně včetně elektronického poštovního výpisu v ceně konta I.2 Bezhotovostní platební styk tuzemské platby Změna trvalého příkazu povolení inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě MONETA Money Bank 49 Kč 49 Kč 49 Kč 2 Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 6 Kč 6 Kč Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného nepřímo 6 Kč 6 Kč 4 Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného na obchodním místě MONETA Money Bank 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 5 Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 Provedení prioritní platby 6. zadané na obchodním místě MONETA Money Bank 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 6.2 zadané prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví zadané nepřímo 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 7 Odvolání jednorázového příkazu k úhradě dílčího příkazu z trvalého platebního příkazu po datu splatnosti 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 8 Provedení platby podle trvalého platebního příkazu povolení inkasa z účtu klienta (včetně SIPO) 8 Kč 8 Kč 9 Provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví na obchodním místě MONETA Money Bank Kč Kč 0 Zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas)

2 I. Debetní platební karty zvýhodnění Počet a typ karet měsíčně ZDARMA v rámci konta (při více kusech debetních platebních karet se poplatky řídí typem karty) Konto Dětský Genius ks Dětské Maestro Student ks Maestro Basic 0 ks Tom účet ks Maestro 2 Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank v ČR 5 Kč Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 49 Kč 49 Kč 49 Kč 4 Neomezené výběry hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR měsíčně, aktivuje-li majitel účtu tuto službu (po dobu, kdy je služba aktivní) 20 Kč (neaktivuje-li majitel účtu službu neomezené výběry) 50 Kč 5 Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 6 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí 25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 7 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back) 9 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) 9. u MONETA Money Bank %, min. 0 Kč 9.2 jinde v ČR v zahraničí %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč 0 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR I.4 Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK 2 Vklad hotovosti (mincí do 00 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený u MONETA Money Bank osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. 4 Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank na obchodním místě MONETA Money Bank 5 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti I.5 Přímé bankovnictví zvýhodnění 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč Gold Maestro Gold (celkem 2 ks, od každého typu maximálně ks) první tři výběry zúčtované v kalendářním měsíci ZDARMA, každý další 49 Kč 2 %, min 70 Kč 2 %, min 70 Kč 2% min 70 Kč 2 %, min 70 Kč %, min. 00 Kč %, min. 00 Kč %, min. 00 Kč % min 00 Kč %, min. 00 Kč první výběr zúčtovaný v kalendářním měsíci ZDARMA, každý další 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč Smart Banka - měsíční poplatek za vedení ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2 Internet Banka - měsíční poplatek za vedení ZDARMA 49 Kč ZDARMA ZDARMA Mobil Banka - měsíční poplatek za vedení ZDARMA 49 Kč 49 Kč ZDARMA 4 Telefon Banka - měsíční poplatek za vedení ZDARMA 49 Kč 49 Kč ZDARMA 5 Zaslání SMS zprávy 2,50 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč ZDARMA 2

3 II. Debetní platební karty II. Vydání a správa Maestro Vedení platební karty Dětské Maestro Stříbrná Gold. pro konto Genius Basic měsíčně 9 Kč 59 Kč 99 Kč 69 Kč 9 Kč.2 pro ostatní konta měsíčně 9 Kč 59 Kč 99 Kč 69 Kč 0 Kč 2 Zaslání nové karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) 000 Kč 000 Kč 000 Kč 4 Expresní vydání platební karty do pracovních dnů a expresní vydání PIN 000 Kč 000 Kč 000 Kč 000 Kč 000 Kč 5 Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 6 Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu exekuce 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 7 Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu) II.2 Doplňkové Maestro 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč Dětské Maestro Stříbrná Gold Pojištění platební karty a osobních věcí, platné pro karty vydané od Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program, platné pro karty vydané od Členství v programu Priority Pass ročně 4 Vstup do letištního salónku Priority Pass na osobu ekvivalent 27 USD plus DPH (deviza prodej MMB = kurz platný pro den předcházející dni zúčtování transakce) 5 Global Service II. Debetní platební karta vydaná k Běžnému účtu vedeném v cizí měně USD a EUR USD EUR Vedení platební karty měsíčně ks ZDARMA /,6 USD ks ZDARMA /,5 EUR Zaslání nové karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta 6 USD 5,5 EUR Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) 20 USD 0 EUR Expresní vydání platební karty do pracovních dnů a expresní vydání PIN 40 USD 7 EUR Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta 4 USD,7 EUR Blokace karty z podnětu MMB v případě nepovoleného debetu exekuce 4 USD,7 EUR Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu),6 USD,5 EUR Výběr hotovosti z bankomatu MMB v ČR 0,6 USD 0,5 EUR Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bankv v ČR,6 USD,5 EUR Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí ZDARMA ZDARMA Platba kartou u obchodníka ZDARMA ZDARMA Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back) Změna PINu prostřednictvím bankomatu MMB v ČR ZDARMA ZDARMA Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu MMB v ČR ZDARMA ZDARMA Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR 0,4 USD 0,4 EUR Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 0,4 USD 0,4 EUR Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MMB v ČR 0,4 USD 0,4 EUR Bezkontaktní platební nálepka Bezkontaktní platební nálepka

4 III. IV. IV. Přímé bankovnictví Internet Banka Smart Banka Mobil Banka Telefon Banka Info Servis Internet Banka Mini Internet Banka pro kreditní karty Vedení 49 Kč ZDARMA 49 Kč 49 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA 00 Kč 2 Zaslání SMS zprávy 2,50 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč Zaslání SMS zprávy s mobilním klíčem. na českého mobilního operátora ZDARMA ZDARMA.2 na zahraničního mobilního operátora 2,50 Kč 2,50 Kč 4 Vydání souboru s autorizačními kódy (TAN) 50 Kč 5 6 Poplatek za každou jednu Třetí osobu právnickou osobu fyzickou osobu podnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient Poplatek za každou jednu Třetí osobu fyzickou osobu nepodnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient BankKlient 00 Kč ZDARMA 7 Poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení (HW klíč/klíče) pro jednu každou instalaci BankKlient 50 Kč 8 Poplatek za ztrátu poškození jednoho HW klíče Kč 9 Volitelná služba instalace, zaškolení a zprovoznění systému u klienta smluvním partnerem banky 9. v maximálním rozsahu 2 hodiny 750 Kč 9.2 za každou další započatou hodinu 700 Kč Spořicí a vkladové produkty Nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet Gold Spořicí účet typu Genius Provedení čtvrtého a dalšího jednorázového platebního příkazu měsíčně prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví ZDARMA 6 Kč ZDARMA 2 Provedení jednorázového platebního příkazu na obchodním místě MONETA Money Bank ZDARMA 50 Kč ZDARMA Odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti na obchodním místě MONETA Money Bank ZDARMA 50 Kč 50 Kč 4 Výběr hotovosti na obchodním místě MONETA Money Bank ZDARMA 60 Kč ZDARMA 5 Předčasný výběr vkladu 6 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti Termínované vklady 2 % p. a. do konce původně sjednané doby z vybírané částky; min. 0,5 %, max. 6 % 7 Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému. 2. poštou ZDARMA 0 Kč ZDARMA 8 9 Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu V. Běžné účty v cizích měnách a zahraniční platební styk V. Zřizování a vedení účtů 2 %, min. 70 Kč %, min. 00 Kč 2 %, min. 70 Kč %, min. 00 Kč Vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou elektronicky (měsíčně) USD; 0,7 GBP; EUR 2 Vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do (měsíčně) 2 USD;,4 GBP; 2 EUR 4

5 V.2 Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně EUR, USD GBP Vklad hotovosti na účet vedený u MONETA Money Bank. v měně, ve které je účet veden, a vklad v Kč na účet v cizí měně ZDARMA.2 v ostatních případech 2 %, min. 0 Kč 2 Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank 2. v měně, ve které je účet veden 60 Kč 2.2 v Kč z účtu vedeného v cizí měně 2 %, min. 60 Kč 2. v ostatních případech %, min. 60 Kč 2.4 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti V. Bezhotovostní platební styk zahraniční hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) Platba k tíži účtu klienta u MONETA Money Bank. Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR, poplatky OUR, SHA, BEN) předaná prostřednictvím papírového formuláře %, min. 220 Kč, max. 500 Kč předaná prostřednictvím přímého bankovnictví %, min. 220 Kč, max. 500 Kč zadaná nepřímo %, min. 220Kč, max. 500 Kč.2 Odchozí SEPA platba do EUR předaná prostřednictvím papírového formuláře 0,9%, min. 220 Kč, max. 500 Kč předaná prostřednictvím přímého bankovnictví 220 Kč zadaná nepřímo 220 Kč. Zaslání dodatečně vystavené konfirmace k zahraniční platbě (i v případě uvedení neplatné ové adresy) 70 Kč.4 Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných platebních instrukcí 500 Kč.5 Změna instrukcí k platebnímu příkazu a odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 500 Kč 2 Platba ve prospěch účtu klienta u MONETA Money Bank 2. Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR) %, min. 00 Kč, max. 000 Kč 2.2 Příchozí SEPA platba do EUR 00 Kč Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb. Zpráva SWIFT priorita N 75 Kč.2 Zpráva SWIFT priorita U 50 Kč 4 Konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta za každou (i započatou) hodinu 000 Kč VI. VII. VII. VII. VII.2 Směnárenské Zřizování a vedení účtů Nákup bankovek cizí měny a vklad bankovek cizí měny na korunový účet 2 %, min. 0 Kč 2 Nákup bankovek cizí měny v prekluzi 0 % Prodej bankovek cizí měny a výběr bankovek cizí měny z korunového účtu %, min. 0 Kč 4 Konverze bankovek cizí měny % Šekové Vystavení šeku Vystavení bankovního šeku %, min. 250 Kč, max. 000 Kč 2 Storno vrácení šeku 200 Kč Stop payment vystavení 00 Kč plus poplatky cizích bank 4 Expresní vystavení bankovního šeku 250 Kč 5 Reklamace 00 Kč plus poplatky cizích bank Inkaso šeku Šeky přijaté k inkasu %, min. 250 Kč, max. 000 Kč 2 Inkaso šeku s negativním výsledkem 00 Kč plus poplatky cizích bank Reklamace 00 Kč plus poplatky cizích bank 5

6 VII. VII.4 Poštovní, kurýrní poplatky v rámci šeku po ČR a zahraničí Zaslání šeku cennou zásilkou kurýrní službou skutečné náklady Soukromé šeky MONETA Money Bank pro výběry v Kč Vydání pokladního šeku (šeky MONETA Money Bank kus) 5 Kč 2 Vystavení jednotlivého šeku 0 Kč VIII. Ostatní a všeobecná ustanovení VIII. Výměna bankovek a mincí VIII.2 VIII. VIII.4 VIII.5 Celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 00 kusů jedné nominální hodnoty %, min. 00 Kč 2 Celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot 5 %, Necelé bankovky, za které je poskytována náhrada ZDARMA Administrativní Vyhotovení kopie platebního příkazu jiného archivovaného dokumentu, vyhotovení výpisu z účtu druhý a další stejnopis 55 Kč 2 Potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu tuzemské platbě 55 Kč Vystavení potvrzení o provedené blokaci 200 Kč 4 Oznámení o zjištěných závadách při kontrole platebních příkazů 0 Kč 5 Vydání karty jiné banky zadržené bankomatem 00 Kč Poskytování bankovních informací o klientech bude připočítána DPH Vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta (např. potvrzení, souhlas) 200 Kč 2 Poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení 500 Kč Poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí 00 Kč /. klient, každý další klient 00 Kč 4 Poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu 00 Kč 5 Písemné sdělení, že osoba není klientem MONETA Money Bank 00 Kč /. klient, každý další klient 20 Kč 6 Poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne korespondenční) 000 Kč 7 Poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi v zahraničí 000 Kč 8 Překlad do anglického jazyka (vyjma bodu 6 oddílu X. a bodu 2 oddílu X.2) 00 Kč za jednu stranu překladu Ostatní bude připočítána DPH Peněžní a obchodní v sazebníku cen neuvedené, popř. přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb 200 Kč za každých i započatých 0 min. Pojištění Pojištění osobních věcí a platební karty za každý započatý pojištěný měsíc 79 Kč 2 Cestovní pojištění - varianta single za každý započatý pojištěný měsíc 45 kč Cestovní pojištění - varianta family za každý započatý pojištěný měsíc 69 kč 4 Pojištění splátek a výdajů za každý započatý pojištěný měsíc 99 kč 5 Úrazové pojištění - varianta dospělý za každý započatý pojištěný měsíc 99 kč 6 Úrazové pojištění - varianta dítě (pouze k dětských účtům) za každý započatý pojištěný měsíc 59 kč 6

7 HISTORICKY NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk I. Zřizování a vedení účtů Start Gratis Dual Active Dual Běžný účet Genius Active Prodej ukončen ke dni: Vedení konta včetně měsíčních elektronických výpisů měsíčně 59 Kč ZDARMA při doporučení minimálně 2 nových klientů ZDARMA ZDARMA 89 Kč 9 Kč 99 Kč. při průměrném měsíčním zůstatku na běžném účtu od Kč ZDARMA.2 při kreditním příjmu na běžném účtu od Kč za kalendářní měsíc 49 Kč 2 Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému. 2. poštou 0 Kč ZDARMA 0 Kč od Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do ) 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Vedení povoleného debetního zůstatku Flexikredit měsíčně 5 Čerpání povoleného debetního zůstatku Flexikredit měsíčně 29 Kč 9 Kč 29 Kč 29 Kč 29 Kč 6 Telefon Banka, Mobil Banka, Internet Banka měsíčně Internet Banka ZDARMA / ostatní 49 Kč vedení 2 libovolných kanálů přímého bankovnictví ZDARMA/ 49 Kč Silver 7 Zaslání SMS zprávy 2,50 Kč ZDARMA prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/ 2,50 Kč prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/ 2,50 Kč 2,50 Kč prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/ 2,50 Kč prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/ 2,50 Kč 8 Počet a typ karet měsíčně ZDARMA v rámci konta (při více kusech debetních platebních karet se řídí poplatky dle typu karty) měsíčně ks Maestro ks Maestro 2 ks Maestro Internet 2 ks Maestro Internet 0 ks 2 ks Maestro Maestro Stříbrná (celkem 2 ks, od každého typu maximálně ks) 7

8 I.2 Bezhotovostní platební styk tuzemský - tuzemské platby 2 Změna trvalého příkazu povolení inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě MONETA Money Bank Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného na obchodním místě MONETA Money Bank 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 6 Kč 6 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 Provedení prioritní platby 5. zadané na obchodním místě MONETA Money Bank 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 5.2 zadané prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 6 Odvolání jednorázového příkazu k úhradě dílčího příkazu z trvalého platebního příkazu po datu splatnosti 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 7 Provedení platby podle trvalého platebního příkazu povolení inkasa z účtu klienta (včetně SIPO) 8 Kč 8 Kč 8 Provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví na obchodním místě MONETA Money Bank Kč Kč 9 Zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas) 6 Kč 6 Kč I. Transakční poplatky za použití platební karty Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank v ČR 5 Kč první dva výběry zúčtované v kalendářním měsíci ZDARMA, každý další 20 Kč 2 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 49 Kč 40 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 0,5 % + 00 Kč 4 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí 25 Kč 0 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 5 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) 6. u MONETA Money Bank 6.2 jinde v ČR v zahraničí %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč %, min. 200 Kč 7 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR I.4 Hotovostní platební styk 2 4 Vklad hotovosti (mincí do 00 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený u MONETA Money Bank osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejednáli se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank na obchodním místě MONETA Money Bank 5 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 2 % min 70 Kč 2 %, min 70 Kč 2 %, min 70 Kč 2 %, min 70 Kč 2 % min 70 Kč 2 % min 70 Kč % min 00 Kč %, min. 00 Kč %, min. 00 Kč %, min. 00 Kč % min 00 Kč % min 00 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 8

9 II. Debetní platební karty II. Vydání a správa Internet Platební karta v mobilu II.2 Prodej byl ukončen ke dni: Vedení platební karty měsíčně 29 Kč ZDARMA Ostatní Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu exekuce 00 Kč II. Doplňkové Maestro Stříbrná Pojištění zneužití platební karty, pojistný program Jistota, platné pro karty vydané do včetně Gold III. III. III.2 Spořicí a vkladové produkty Zřizování a vedení účtů Spořicí účet typu Genius Spořicí účet Optimal Spořicí účet Vkladní knížky Výměna poškozené vkladní knížky 50 Kč 2 Výměna popsané vkladní knížky ZDARMA Zákaz výplaty 50 Kč 4 Zahájení umořovacího řízení 00 Kč Nakládání s peněžními prostředky 2 Provedení čtvrtého a dalšího jednorázového platebního příkazu měsíčně zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného na obchodním místě MONETA Money Bank Odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti na obchodním místě MONETA Money Bank Účet pravidelného spoření 6 Kč 6 Kč ZDARMA ZDARMA 50 Kč 50 Kč ZDARMA ZDARMA 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Výběr hotovosti na obchodním místě MONETA Money Bank 60 Kč 60 Kč 60 Kč 5 Předčasný výběr vkladu 2 % z vybírané částky 2 % ze zůstatku účtu 6 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému. 2. poštou Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. 0 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2 %, min. 70 Kč 2 %, min. 70 Kč %, min. 00 Kč %, min. 00 Kč IV. Běžné účty v CHF (prodej ukončen k ) Vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou elektronicky (měsíčně) 2 CHF 2 Vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do (měsíčně) 4 CHF IV. Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně CHF (platné do , od jsou účty určeny pouze pro bezhotovostní platební styk) Vklad hotovosti na účet vedený u MONETA Money Bank. v měně, ve které je účet veden a vklad v Kč na účet v cizí měně ZDARMA.2 v ostatních případech 2 %, min. 0 Kč ZDARMA 2. Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank 2. v měně, ve které je účet veden 60 Kč 2.2 v Kč z účtu vedeného v cizí měně 2 %, min. 60 Kč 2. v ostatních případech %, min. 60 Kč 2.4 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 9

10 IV.2 Bezhotovostní platební styk zahraniční - hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) Vklad hotovosti na účet vedený u MONETA Money Bank. Provedení platby - poplatky OUR, SHA, BEN (poplatky MONETA Money Bank hradí příjemce).2 SEPA/Europlatba do výše EUR zadaná na obchodním místě MONETA Money Bank zadaná prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví. Zaslání konfirmace k zahraniční platbě 70 Kč.4 Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných platebních instrukcí 500 Kč.5 Změna instrukcí k platebnímu příkazu a Odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 2 Platba ve prospěch účtu klienta u MONETA Money Bank 2. Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR) 2.2 SEPA/Europlatba do výše EUR 00 Kč Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb. Zpráva SWIFT priorita "N" 75 Kč.2 Zpráva SWIFT priorita "U" 50 Kč 4 Konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta za každou (i započatou) hodinu %, min. 220 Kč max. 500 Kč 0,9 %, min. 220 Kč max. 500 Kč 220 Kč 500 Kč %, min. 00 Kč max. 000 Kč 000 Kč MONETA Money Bank, a. s. Vyskočilova 422/a, Praha 4 Michle IČO Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 540, tel.:

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 4. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní služby Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete

Více

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele Srovnání sazebníků poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 17. 4. 2019 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 10. 016 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bankovnictví

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 www.gemoney.cz infolinka: 8 8 8 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk, 7 I. Srovnání

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD. 0. 04 www.gemoney.cz infolinka 44 44 44 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 4. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 1. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 24. 6. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1 ÚČTY 1.1 Běžné účty MĚNA ÚČTU CZK EUR, USD, CHF, GBP, RUB Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Minimální zůstatek 0,-

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované GE Money Bank.

Více

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka Sazebník poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka: Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE PRODUKTY JUNIOR ÚČINNÉ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 9. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované GE

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Ceník pro Základní účet

Ceník pro Základní účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní karty 6. Telefonní

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006 GE Money Bank Sazebník Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 3. 2006 Jak výhodněji spravovat vaše finance Vážení klienti, připravili jsme pro vás několik

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník pro studentský účet

Ceník pro studentský účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro studentský účet Účet pro klienty od 0 do 26 let, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a. s. Soukromá

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro Osobní účet České spořitelny II 1. Osobní účet ČS II 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 1. května 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 18. 10. 2008 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELE

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 16. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 21. 12. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ Korunový běžný účet Modré konto Modré konto je poskytováno klientům úseku Privátní

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: TOP nabídka Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT Tento Ceník produktů a služeb pro tarify ekonto STANDARD, COMFORT, je také označován jako Ceník. Pojmy užívané v Ceníku začínající

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Gold Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Plus Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 15. 5. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu v EUR,

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Běžné účty jsou poskytovány pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu - v EUR,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 15. ledna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty 4 I.1 Konta

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2. 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU Týdenní limity k Richee kartě 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2. 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU Týdenní limity k Richee kartě 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE PRODUKTY ÚČINNÝ OD 1. 10. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané platný od 15. 5. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ Korunový běžný účet Modré konto Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: TOP nabídka Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Gold Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Plus Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 6. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 ERB bank, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více