Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna"

Transkript

1 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. za organizačního zajištění 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna foto Petr Štefek, listopadu 2010 Clarion Congress Hotel Ostrava Ostrava

2 GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER PARTNER Arrow International CR, a. s. B. Braun Medical s. r. o. Bioster, a. s. ConvaTec ČR, spol. s r. o. COLOPLAST A/S odštěpný závod Dahlhausen CZ, spol. s r. o. DINA-HITEX, spol. s r. o. VYSTAVOVATELÉ Edwards Lifesciences AG, organizační složka Hospimed, spol. s r. o. CHEIRÓN a. s. Nycomed s. r. o. Pfizer, spol. s r. o. VITRUM STERILIZACE, spol. s r. o. WEST MEDICAL s. r. o. FINANČNÍ PODPORA Akce probíhá za finanční podpory Statutárního města Ostravy.

3 7. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna listopadu 2010 Clarion Congress Hotel Ostrava Ostrava TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh POŘADATELÉ Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě POD ZÁŠTITOU MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ředitele Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ODBORNÝ GARANT KONFERENCE doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. přednosta Chirurgické kliniky, Fakultní nemocnice v Ostravě PROGRAMOVÝ VÝBOR doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. MUDr. Vladimír Richter, Ph.D. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. MUDr. Eva Bednaříková MUDr. Aleš Foltys, Ph.D. MUDr. Petra Guňková, Ph.D. MUDr. Petr Guziana MUDr. Marcel Mitták, Ph.D. prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc. MUDr. František Jalůvka MUDr. Jaroslav Kretek MUDr. Libor Kříž MUDr. Otakar Kubala MUDr. Miloš Mazur, Ph.D. MUDr. Pavel Havránek MUDr. Petr Ihnát MUDr. Igor Guňka MUDr. Jiří Prokop MUDr. Iva Slívová ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem

4 INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ BOS. org s. r. o. tel.: , Kekulova 615/38 fax: Ústí nad Labem Kancelář Ostrava Bc. Petra Vortelová, tel.: KREDITNÍ BODY LÉKAŘI vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SESTRY dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI 11. listopadu 2010 čtvrtek hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem Kongresový sál: hodin hodin Předsednictvo: Gürlich R., Šoltés M., Mazur M. Cévní chirurgie a laparoskopie trend nebo cesta zpět? Dvořáček L., Štádler P., Matouš P., Pilous D. (Praha) Roboticky asistované cévní operace v Brně Dvořák M., Novotný T., Staffa R. (Brno) Retroperitoneoskopická lumbální sympatektomie současné postavení v léčbě ICHDK Guňka I., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Mazur M., Jalůvka F. (Ostrava) Termické léze v laparoskopické chirurgii Šoltés M., Pažinka P., Radoňák J. (Košice) NOTES - uzávěr gastrotomie Veselý V., Třeška V., Moláček J., Šmíd D., Geiger J., Gottliebová L. (Plzeň) Využití biodegradabilních stentů v GIT chirurgem endoskopistou Geiger J., Veselý V. (Plzeň) Miniinvazivní metody řešení komplikací peritoneální dialýzy Teplan V., Novák L., Szonowská B., Mertová J., Havrda M., Polakovič V., Gürlich R. (Praha)

5 Výskyt ranné infekce při LCHE Havlůj L., Denemark L., Ston R., Gürlich R. (Praha) Ovlivnění lokální peritoneální imunity operačním výkonem výsledky experimentu Sákra L., Lotková H., Kohoutek L., Šiller J. D., Červinková Z. (Pardubice) hodin Přestávka hodin Předsednictvo: Holéczy P., Gürlich R., Martínek L. Laparoskopické výkony na pankreatu Gürlich R., Štefka J., Denemark L., Havlůj L., Teplan V. (Praha) Laparoskopická resekce žaludku Majerník J., Bis D., Ninger V. (Chrudim) SILS sutura perforovaného vredu Murcko M., Ferenčik A. (Trebišov) Laparoskopická plastika tříselné kýly 3 D síťkou bez fixace vede tudy cesta? Holéczy P., Bolek M., Šabo J. (Ostrava) Komplikace TAPP plastik tříselné kýly bez fixace síťky Mec V. (Třinec) Transabdominální preperitoneální hernioplastika (TAPP) je fixace síťky opravdu nutná? Moravík J., Čuba V. (Roudnice nad Labem) Extraperitoneální hernioplastika bez fixace síťky Vraný M. (Jablonec nad Nisou) Možnosti poranění periferních nervů při laparoskopických přístupech Kohoutek L., Sákra L., Ehler E., Šiller J. (Pardubice) Role VATS v léčení empyému hrudníku Vyhnánek F., Jírava D., Očadlík M. (Praha) Trokár v oku? Cholevík D., Martínek L. (Ostrava) Sál Galerie: hodin Tri Staple budoucnost endostaplingu Sympozium firmy Covidien ECE s. r. o. od hodin Společenský večer

6 ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI 12. listopadu 2010 pátek hodin Registrace, prohlídka výstavy firem Kongresový sál: hodin hodin Slavnostní zahájení MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ředitel FN Ostrava Mgr. Lubomír Pospíšil náměstek primátora statutárního města Ostravy doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. přednosta Chirurgické kliniky, FN Ostrava MUDr. Václav Procházka, Ph.D. náměstek ředitele pro vědu a výzkum hodin Předsednictvo: Dostalík J., Kasalický M., Vávra P. Diverticular disease Surgical management in elective and acute cases Jacobi C.A. (Köln am Rhein) operací kolorekta laparoskopicky Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Guňková P., Guňka I., Ihnát P., Mazur M., Richter V. (Ostrava) Možnosti miniinvazivní laparoskopické metody při léčbě nemocných s Crohnovou nemocí v oblasti ileocéka Kasalický M., Pohnan R., Mališ J., Bortlík M., Lukáš M. (Praha) Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické kolorektální chirurgii Guňková P., Guňka I., Martínek L., Dostalík J., Mazur M., Vávra P. (Ostrava) Laparoskopická kolorektálna chirurgia na našom pracovisku a jej trend Váňa J., Babiš B., Johanes R. (Žilina) Laparoskopická levostranná hepatektomie Vraný M. (Jablonec nad Nisou) Management of small HCC not amenable for percutaneous RFA El-Gendi A. (Alexandria) Laparoskopie a resekce jater 3leté zkušenosti Vávra P., Ihnát P., El-Gendi A., Vávrová M., Martínek L., Dostalík J., Nowaková J., Habib N. (Ostrava) hodin Přestávka

7 hodin Předsednictvo: Dostalík J., Vraný M., Martínek L. Surgical management of obesity. Role in multimodal treatment. Jacobi C.A. (Köln am Rhein) Řešení komplikací po bariatrických operacích Vraný M. (Jablonec nad Nisou) Komplikace po bariatrických výkonech Foltys A., Dostalík J., Martínek L. (Ostrava) Technika laparoskopické vertikální plikace žaludku Vraný M. (Jablonec nad Nisou) Kudy cesta nevede závažné komplikace po vertikální gastrektomii Vraný M. (Jablonec nad Nisou) Velké brániční kýly laparoskopické řešení Martínek L., Dostalík J., Foltys A., Guňka I., Guňková P. (Ostrava) Zhodnocení našeho vývoje techniky LRYGB k optimálnímu postupu Vraný M. (Jablonec nad Nisou) Možnosti léčby DM II. typu pomocí systému Tantalus Zonča P. (Köln am Rhein) Laparoskopická adrenalektomie 13 let zkušeností Vraný M. (Jablonec nad Nisou) Laparoskopická zadní retroperitoneální adrenalektomie Vraný M. (Jablonec nad Nisou) hodin Zakončení konference hodin Oběd Sál Galerie: hodin hodin Předsednictvo: Vyhnánek F., Johanes R., Marko L., Mitták M. Solitární fibrózní tumor pleury Szkorupa M., Klein J., Bohanes T., Neoral Č., Chudáček J. (Olomouc) Miniinvazivní anatomické plicní resekce naše zkušenosti Horažďovský P., Hytych V., Konopa Z., Visokai V., Tašková A., Vašáková M. (Praha) Nussova operace miniinvazivní plastika hrudní stěny Mitták M., Richter V., Slívová I., Dostalík J. (Ostrava) Pozitivní vliv antirefluxní operace na patologické projevy gastroezofageálního refluxu Drahoňovský V., Winkler L., Pecák P. (Praha)

8 Transhiatální laparoskopická ezofagektomie komplikace terapie Vrba R., Neoral Č., Aujeský R. (Olomouc) MIVAT vysoké percento karcinómov Marko L. (Bánská Bystrica) Konverse laparoskopických výkonů naše zkušenosti Herdegen P., Hoferka P. (Praha) Laparoskopia súčasný stav a výhľad do budoucnosti na Slovensku Johanes R., Váňa J. (Žilina) hodin Zakončení konference hodin Oběd ODBORNÝ PROGRAM SESTRY 11. listopadu 2010 čtvrtek hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem Sál Galerie: hodin hodin Předsednictvo: Kalužová E., Látka J., Dobešová M. Operace varixů metodou radiofrekvenční ablace Zakopalová K., Vinárková S., Nečesaná G. (Ostrava) Historie a současnost šicích přístrojů v chirurgii Mittáková H., Zajíčková Z., Kubesová R. (Ostrava) Hybridní řešení aneurysma abdominální aorty z pohledu zdravotní sestry Ferčáková Z., Brožová Š., Volná B. (Ostrava) XXXL péče Kovářová M., Bachmanová K. (Jablonec nad Nisou) NOTES budoucnost chirurgie? Gottliebová L., Veselý V., Geiger J. (Plzeň) Vitrektomie z pohledu zdravotní sestry Látka J. (Ostrava) Praxe studentů očima pacientů Oslizloková G. (Ostrava) Mé poznatky z edukační stáže na univerzitní klinice v Maastrichtu Pluháčková S. (Ostrava) od hodin Společenský večer

9 ODBORNÝ PROGRAM SESTRY 12. listopadu 2010 pátek hodin Registrace, prohlídka výstavy firem Sál Galerie: hodin hodin Předsednictvo: Kalužová E., Kubeková E. Perioperačný manažment pacienta s GER Kubeková E., Valachová L. (Bánská Bystrica) Orální a enterální výživa chirurgicky nemocných Kolářová P., Šašecí I., Gelnarová M., Dzidková J. (Ostrava) Výživa nezbytný krok úspěšné léčby Legierská M., Pupíková B. (Ostrava) Důsledky nadměrného stresu ve zdravotnictví Kostolná J. (Ostrava) Násilí na seniorech z pohledu zdravotnických pracovníků Horelová H. (Ostrava) Specifika ošetřovatelské péče na septické chirurgii Vavrečková T., Jiravová N. (Ostrava) Prevence a léčba dekubitů Tesařová L., Ožanová M. (Ostrava) Vitala stomická pomůcka pro kontrolu kontinence Sivková J. ConvaTec ČR, spol. s r. o hodin Zakončení konference hodin Oběd Posterová sekce Laparoskopické operace Ca tlustého střeva Slováček R., Adamová Z., Povýšil P. (Vsetín) Indikace transanální endoskopické mikrochirurgie Starý L., Vysloužil K., Klementa I., Zbořil P., Skalický P., Švach I., Neoral Č. (Olomouc) Srovnání laparoskopické sleeve gastrektomie (L-SG) a laparoskopického gastrického bypassu (L-RYGB) naše výsledky Hvižď R., Michalský D. (Praha)

10 ORGANIZAČNÍ INFORMACE Registrační poplatek Lékař Sestra Doprovodná osoba od a u registrace 1 400,- Kč 700,- Kč 700,- Kč V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a výstavu, materiály konference, občerstvení o přestávkách, společenský program, doprovodný program. (Uvedené registrační poplatky jsou včetně DPH 20 %.) Stravování Občerstvení o přestávkách programu je zajištěno. Společenský program 11. listopadu 2010 od hodin Kongresový sál Clarion Congress Hotelu Ostrava Rautové pohoštění, doprovodný program: k tanci i poslechu zahraje ABBA revival Band. Registrovaný účastník a doprovodná osoba obdrží jednu objednanou vstupenku, která je v ceně registračního poplatku. Objednávku účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Doprovodný program 11. listopadu 2010 od hodin Relaxační centrum Clarion Congress Hotelu Ostrava Pro účastníky zajištěn bezplatný vstup do hotelového bazénu. Ubytování Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh jednolůžkový pokoj / 1 noc 2200,- Kč dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 1200,- Kč třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 1140,- Kč Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem a připojením k internetu. (Cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 10 %.)

11 Platby Platby poplatků proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s. r. o. na účet: UniCredit Bank Czech Republic a. s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: /2700 IČ: konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ variabilní symbol: Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka STORNO POPLATKY Registrační poplatky při Vaší neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce %. Ubytování storno po termínu %. Vrácení poplatků před administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno musí být nahlášeno písemně ( em, faxem) na firmu BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme. Informace, program, přihlášky on-line naleznete na internetových stránkách

12

13 ředitelka Nadačního fondu Helena žadatel Jakub... zodpovědně znamená s ohledem na ostatní! Svou společenskou zodpovědnost si uvědomujeme jako partneři a sponzoři řady společenských, kulturních a sportovních aktivit. Prostřednictvím našeho Nadačního fondu Dalkia Česká republika podporujeme začínající podnikatele a pomáháme tak snižovat nezaměstnanost v regionech, kde působíme. Náš Nadační fond Dalkia Humain pomáhá zaměstnancům ve složitých životních situacích.

14 Aesculap Endoskopie Vzdělávání, inovace a nejmodernější technologie Vzdělávání Laparoskopické kurzy pro české a slovenské lékaře Aesculap Akademie GmbH Tuttlingen již od roku 1995 vzdělává zdravotnický personál Aesculap Akademie v ČR nyní pořádá laparoskopické kurzy i pro české a slovenské lékaře Výukové centrum při Chirurgické klinice FN Hradec Králové je vybaveno nejmodernější technologií a umožňuje účastníkům poznat současné trendy v laparoskopii Inovace Scarless surgery & Pediatric surgery AdTec Mini - nový rozměr v laparoskopii Na trh přichází nové 3,5mm nástroje Vysoká pevnost, výborná ergonomie a malé rozměry Umožňují laparoskopickou operativu bez nutnosti šití incizí se zachováním tradičního přístupu operatéra Využití v dětské chirurgii Tato technologie v sobě spojuje benefity scarless surgery a sníženého rizika ve srovnání s novými alternativními metodami Aktuální trendy v endoskopické Hi-Tech Full HD technologie Full HD videořetězec Aesculap Archivace HD videa a jeho distribuce Multiindikační laparoskopická pumpa kombinující sání a oplach napříč obory (LAP, URO, GYN, ARTHRO) B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 Tel Fax

15 Jeden přístup do břišní dutiny už byl vytvořený samotnou přírodou... LESS - klíč k moderní chirurgii LESS (Laparo-Endoscopic-Single-Site-Surgery) momentálně představuje jednu z nejprogresivnějších inovací v endoskopické technologii. Prvním krokem je zavedení jedinečného multiinstrumentálního portu (Triport a Quadraport). V kombinaci se speciálně tvarovanými nástroji a optikou s flexibilním distálním koncem, umožňujícím ideální přehled v operačním poli, nabízíme jedinečný integrovaný systém na LESS výkony. Spolu s Vámi dokážeme objevit význam, který bude mít LESS pro budoucnoust laparoskopie! Více informací na: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176, Praha 6, tel.: , fax: ,

16 Společnost HOSPIMED představuje od firmy HDTV 3 čipová kamerová jednotka Richard Wolf Společnost HOSPIMED Vám představuje kamerovou HDTV jednotku s 3 čipovou technologií. Full HDTV technologie umožňuje zobrazení v rozlišení progressive scan pixel ve formátu 16 : 10. Vhodným doplňkem kamerové jednotky je medicínské HD záznamové zařízení s kontrolním displejem. Zařízení umožňuje archivaci fotografií a HD videa na USB flash disk nebo velkokapacitní medium. Záznamové zařízení MediCap USB 300 Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte naše obchodníky, rádi Vám poskytneme další informace. Mám zájem o bližší informace o produktech značky Wolf firma:... jméno:... adresa:... obec, PSČ:... tel./fax: Jiří Vykydal Hospimed, spol. s r. o. Malešická 2251/ Praha 3 telefon: mobil: fax:

17

18

19

20

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ Oddělení centrálních sálů a sterilizace, Chirurgická klinika FN Hradec, Katedra chirurgie LF UK v Hradci, Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti ČLS JEP,ČLK a ČAS pořádá: II. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant ČÍSLO 4 ROČNÍK X DUBEN 2008 FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant v oblasti poskytování finančních poradenských služeb, jehož jedna divize

Více