LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str."

Transkript

1 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. 6 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L., Černoch J. (Ostrava) Extraanatomická, endoskopicky navigovaná resekce žaludku, možnost chirurgického řešení včasného karcinomu žaludku...str.7 Aujeský R., Neoral Č. (Olomouc) Laparoskopická ezofagokardiomyotomie jak eliminovat komplikace...str.8 Bartoš J., Škrovina M., Vaňko R., Czudek S., Adamčík L., Soumarová R., Velkoborský M., Čech B. (Nový Jičín) Příčiny konverze a komplikací laparoskopické resekce rekta u pacientů po neoadjuvantní chemoradioterapii...str.9 Beňo P., Toběrný M., Tobiáš J. (Praha) Závažná komplikace po da Vinci MGB (minigastrický bypas) pro morbidní obezitu a její řešení kasuistika...str.10 Čapov I., Vlček P., Veverková L., Doležel J., Chalupník Š. (Brno) Budoucnost robotické chirurgie v ČR...str.11 Demeš R., Bělohlávek J., Petruželka L. (Praha) Torakoskopická fenestrace perikardu pro tamponádu srdce, komplikace po operaci...str.12 Doležel J., Čapov I., Jedlička V. (Brno) Význam roboticky asistované torakoskopie...str.13 Doleželová K., Fried M. (Praha) Gastrická bandáž u pacientů s hiátovou hernií tříletá studie...str.14 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. (Ostrava) Laparoskopická chirurgie v léčbě chronické obstipace...str.15 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Guňková P., Guňka I. (Ostrava) Komplikace laparoskopické kolorektální chirurgie...str.16 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Guňková P., Jalůvka F. (Ostrava) High definition TV v laparoskopické chirurgii...str.17 Dostalík J., Mazur M., Martínek L., Guňka I. (Ostrava) Renesance laparoskopického přístupu k abdominální aortě...str.18 1

2 Drahoňovský V., Vrbenský L., Kmeť L., Pecák P. (Neratovice) Mezenchymální benigní nádory distálního jícnu a žaludku laparoskopické řešení...str.19 Duda M., Vysloužil K., Klementa I., Starý L., Hajdúch M., Srovnal J., Kořínková G., Škrovina M. (Olomouc) Molekulárně biologické aspekty hodnocení laparoskopických resekcí u kolorektálního karcinomu...str.20 Fried M.(Praha) Transluminální endoskopická chirurgie (N.O.T.E.S. Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) současný stav...str.21 Gryga A., Duda M., Skalický P., Zbořil P., Köcher M. (Olomouc) Epifrenální divertikl imitující paraezofageální hernii řešený laparoskopicky...str.22 Halama J., Klos D., Neoral Č. (Olomouc) Nízké resekce rekta laparoskopicko-vaginální či perineální přístup...str.23 Hamžík J., Mitták M. (Ostrava) VATS resekcia pľúc pri bronchénnom karcinóme...str.24 Harvánek K., Dušek M., Konečná E. (Praha) Zkušenosti s laparoskopickou operativou varikokély u dětí...str.25 Herdegen P., Jatagandzidis V. (Praha) Komplikace laparoskopické operace tříselné kýly metodou TAP (transabdominal preperitoneal ) a TOM (transabdominal onlay mesh)...str.26 Holéczy P., Mrázek T., Örhalmi J., Bolek M., Jackanin S. (Ostrava) Neobvyklé komplikace laparoskopické plastiky tříselné a ventrální kýly...str.27 Hoskovec D., Varga J., Dytrych P., Antoš F., Kašpar M., Hledík E. (Praha) Laparoskopické ošetření perforace gastroduodenálního vředu srovnání s klasickou otevřenou operací...str.28 Jeřábek J., Dvořák M., Vlachovský R., Buček J., Leypold J., Gregor Z. (Brno) Miniinvazivní roboticky asistovaný aorto-femorální by-pass první zkušenosti z FN u sv. Anny v Brně...str. 29 Johanes R., Váňa J., Žáček M. (Žilina) Laparoskopická appendektómia limity...str.30 2

3 Kasalický M., Michalský D., Bortlík M., Housová J. (Praha) Laparoskopická sleeve gastrectomy tubulizace žaludku další možnost bariatrické chirurgie...str.31 Kokavec V., Czudek S., Adamčík L., Škrovina M. (Nový Jičín) Laparoskopická resekce jater...str.32 Kokavec V., Czudek S., Adamčík L., Škrovina M., Merenda M., Kamler A. (Nový Jičín) Pseudocysto-gastroanastomoza laparoskopicky...str.33 Krška Z., Šváb J. (Praha) Otevřená nebo laparoskopická cholecystektomie u pacientů se závažným onemocněním srdečních chlopní...str.34 Martínek L., Dostalík J., Jursa R., Mazur M., Guňková P., Guňka I (Ostrava) Laparoskopická omentoplastika v kardiochirurgii...str.35 Matloch J., Říha D., Branný J. (Třinec) Ileozní stav po laparoskopické resekci rekta...str.36 Mitták M., Hamžík J., Kubala O. (Ostrava) Thorakoskopický přístup k thymickým cystám...str.37 Naď J., Třeštík M., Sommerová K., Ostrolucká Z. (Hodonín) Perforace duodenálního vředu jako komplikace laparoskopické cholecystektomie...str.38 Neoral Č., Aujeský R. (Olomouc) Miniinvazivní operace jícnových lézí...str.39 Ninger V., Bis D. (Chrudim) Komplikace laparoskopických resekcí tračníku...str.40 Novák P., Nosek J., Veselý L., Maňasová M. (Plzeň) Sterkorální peritonitida při dehiscenci anastomózy po laparoskopické resekci rektosigmatu kasuistika...str.41 Novotný T., Jeřábek J., Buček J., Leypold J (Brno) Srovnání pooperačního průběhu TAPP a Lichtensteinovy plastiky tříselné kýly pomocí dotazníku EQ-5D první výsledky...str.42 Ostrolucká Z., Naď J., Šimon R. (Hodonín) Komplikace a výsledky laparoskopických operací tříselné kýly...str.43 3

4 Páral J., Raupach J., Plodr M., Ferko A., Chovanec V., Hadži N.D. (Hradec Králové) Laparoskopická diagnostika akutní ischémie střevní za použití barviva fluoresceinu a ultrafialového světla...str.44 Říha D., Matloch J., Mec V., Czudek S., Branný J. (Třinec) Perforace žaludku po operaci ventrální kýly...str.45 Štádler P., Vitásek P., Matouš P. (Praha) Robotická cévní chirurgie...str.46 Toběrný M., Beňo P., Tobiáš J. (Praha) První centrum robotické chirurgie v ČR, dnešek nebo budoucnost miniinvazivní chirurgie?...str.47 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Anděl P., Vávrová M., Guňka I. (Ostrava) Moderní technické trendy v chirurgii karcinomu rekta...str.48 Veselý V., Nosek J., Novák P., Geiger J., Šebor J. (Plzeň) Laparoskopická resekce žaludku...str.49 Vlček P., Čapov I., Chalupník Š., Veverková L., Doležel J. (Brno) Robotické operace v kolorektální chirurgii...str.50 Vychytil O., Ostrolucká Z., Pospíšil P. (Hodonín) Miniinvazivní postupy při léčbě akutní pankreatitidy...str.51 Winkler L., Pražan O. (Praha) Ventrální hernie laparoskopická plastika komplikace...str.52 SESTERSKÁ SEKCE: Ballová D. Moderní stomické pomůcky...str.53 Bocková L., Anděl P., Krejčí M., Černoch J. (Ostrava) Možnosti topografického zobrazení kolické léze před laparoskopickou intervencí...str.54 Březinová M., Macíčková D., Adamčík L., Rusev P., Czudek S. (Nový Jičín) Laparoskopie v léčbě tumorů žaludku naše zkušenosti...str.55 Hrabovská R., Štefanová D. (Ostrava) Laparoskopická omenoplastika dehiscentní sternotomie...str.56 Junková I, Čechovská J., Mišičáková J. (Hodonín) Vývoj laparoskopie na našem pracovišti...str.57 4

5 Krejčí M., Bocková L. (Ostrava Laparoskopicky asistovaná polypektomie...str.58 Latka J., Kalužová E. (Ostrava) Problematika ošetřovatelské péče o pacienty po laparoskopické cholecystektomii...str.59 Mazurová M., Dudková I. (Ostrava) Laparoskopická resekce rekta...str.60 Muchová M., Kristová A. (Ostrava) Nová metoda při odstraňování metastáz jater RITA...str.61 Ondrišková M., Žalmanová J. (Žilina) Operácie metódou TEM na našem pracovišti...str.62 Poppová J., Malíková P. Specifika ošetřovatelské péče o pacienty operované pro obezitu...str.63 Rutarová J., Vítková R. (Ostrava) Ošetřovatelská péče o pacienta s implantovaným rektálním stentem...str.64 Sátková E., Prusenovská M. (Ostrava) Laparoskopická gastrostomie...str.65 Stojančevova S., Boháčková J. (Ostrava) Laparoskopicky asistovaný aorto-bifemorální by-pass...str.66 Vavrysová M., Brüchová H., Jurkovičová H. (Hodonín) Appendicitis a laparoskopie...str.67 Wočadlová M., Hajžmanová L. (Plzeň) TEM...str.68 Zelinková P., Salajková L., Vlachová M. (Hodonín) Komplikace po operacích, řešení laparoskopickou cestou...str.69 5

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při

Více

HOJENÍ RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE

HOJENÍ RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE 14 abstrakta Abstrakta jsou řazena abecedně podle příjmení prvního z autorů. Minimally invasive approach in the surgery for lung cancer H. Asamura Division of Thoracic Surgery, National Cancer Center Hospital,

Více

Pedagogické práce. učebnice

Pedagogické práce. učebnice Pedagogické práce učebnice 1. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Spurný V.: Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního

Více

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s.

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Více

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 7. 10. 2011 PÁTEK SÁL A ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 9.00-9.20 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CHOPN CO JEŠTĚ NEZNÁME Čas: 9.20 10.45 Předsednictvo: Koblížek V., Zatloukal J.

Více

Miniinvazívna chirurgia

Miniinvazívna chirurgia Obalka Marko 04_2010 16/12/10 9:16 Page 1 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti ISSN : 1336-6572 EAN - 9771336657008 Ročník XIV 4 Roèník 2010X 2006 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Vaverka M. Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Vaverka M. Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 10.06.2015-12.06.2015, Olomouc 10.06.2015 11:00-18:00 Registrace 12:30-13:00 Uvítací coffee break 13:00-17:00 ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE Sál EVROPA

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky

Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky 27. listopadu 2010 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Současný pohled na diagnostiku a léčbu periferních obrn lícního nervu / GOLD Chrobok V., Školoudík L., Šatanková J. a kol.

Současný pohled na diagnostiku a léčbu periferních obrn lícního nervu / GOLD Chrobok V., Školoudík L., Šatanková J. a kol. INSTRUKTÁŽNÍ KURZY (IC) KULATÉ STOLY (RT) DISKUSNÍ STOLY PRO PROTI (PP) ZVANÉ PŘEDNÁŠKY (ZP) VOLNÁ SDĚLENÍ (VS) POSTEROVÁ SEKCE (P) FIREMNÍ SYMPOZIA (FS) NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI (S) LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

PROGRAM KONGRESU. Středa 15. 10. 2008. 14.00-15.15 Slavnostní zahájení kongresu Úvod do kvízové soutěže Radio Hope 1. díl

PROGRAM KONGRESU. Středa 15. 10. 2008. 14.00-15.15 Slavnostní zahájení kongresu Úvod do kvízové soutěže Radio Hope 1. díl Středa 15. 10. 2008 14.00-15.15 Slavnostní zahájení kongresu Úvod do kvízové soutěže Radio Hope 1. díl PROGRAM KONGRESU 16.00-17.30 Přehledová sdělení - Urgentní neuroradiologie kongresový sál koordinátor:

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 1964 2014 Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno: a komu bylo více svěřeno, od toho bude více žádáno. Evangelium

Více