Tenká externí zapisovací jednotka BD-ROM/DVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenká externí zapisovací jednotka BD-ROM/DVD"

Transkript

1 SE-406AB Tenká externí zapisovací jednotka BD-ROM/DVD uživatelská příručka Zaznamenejte své vzpomínky

2 Směrnice RoHS a WEEE RoHS Logo Planet First Toto logo informuje spotřebitele, že společnost Samsung vyvíjí ekologicky nezávadné výrobky, a je důkazem trvalého úsilí společnosti Samsung vyvíjet ekologicky nezávadné výrobky. RoHS (směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) Směrnice RoHS (směrnice na ochranu životního prostředí vydaná Evropskou unií) omezuje použití látek jako olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE) ve výrobcích uvedených na trh v Evropské unii po 1. červenci WEEE Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy.) Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v dokumentaci vyjadřuje, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by neměly být po skončení životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Tyto předměty oddělte od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví, způsobeným neřízeným nakládáním s odpady, a přispěli k dlouhodobému opakovanému použití materiálových zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tuto jednotku dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek nesmí být slučován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci. Webová stránka: 2_ Směrnice RoHS a WEEE

3 Bezpečnostní opatření DŮLEŽITÉ: NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE JE Varování Upozornění Důležité Upozornění Poznámka Tento symbol označuje informace o hrozícím vážném nebezpečí. Pokud bude tento symbol uživatelem ignorován a se zařízením nebude správně zacházeno, může dojít k vážnému zranění nebo smrti. Tento symbol označuje informace o hrozícím nebezpečí. Pokud bude tento symbol uživatelem ignorován a se zařízením nebude správně zacházeno, může dojít k poškození výrobku. Důležité: Následující pokyny si pečlivě přečtěte a dodržujte je. Nerozebírejte. Poznámka JE-LI SOFTWAROVÝ PROGRAM DODÁN SPOLEČNĚ S OPTICKOU JEDNOTKOU OD SPOLEČNOSTI SAMSUNG, POTŘEBUJETE S OHLEDEM NA VÝROBCE, PRODEJCE ČI DODAVATELE PRO TAKTO DODANÝ SOFTWARE SAMOSTATNOU PLATNOU LICENCI DANÉHO PRODUKTU (NAPŘÍKLAD OSOBNÍ POČÍTAČ), KTERÝ OBSAHUJE OPTICKOU JEDNOTKU SPOLU SE SOFTWAREM. NENÍ-LI VÝSLOVNĚ UVEDENO, ŽE JE LICENCE TŘETÍ STRANY SOUČÁSTÍ, SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ LICENCE TŘETÍCH STRAN A TÍMTO SE ROVNĚŽ ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI S TÍM SOUVISEJÍCÍ. INSTALACE Jednotku neumisťujte na nestabilní povrch. Bezpečnostní opatření _3

4 Jednotku neumisťujte na přímé sluneční světlo. Nevystavujte výrobek velmi nízkým nebo vysokým teplotám. Nevystavujte výrobek vysoké vlhkosti. PROVOZ S jednotkou zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem nárazu. Zabraňte upuštění jednotky. Nevystavujte jednotku nadměrným otřesům. Jinak hrozí poškození jednotky. 4_ Bezpečnostní opatření

5 Při provozu s jednotkou nehýbejte. Nepokoušejte se silou otevřít přihrádku disku. Před otevřením přihrádky disku ukončete všechny spuštěné aplikace. K otevření přihrádky disku vždy používejte tlačítko pro vysunutí. Je-li jednotka v provozu, nedávejte ruce do přihrádky disku. Může dojít ke zranění nebo k poškození výrobku. Nepoužívejte prasklé, deformované nebo jinak poškozené disky. Prasklý disk se může při použití rozlomit, zejména pokud je prasklina v blízkosti středu disku. Před použitím disku se vždy ujistěte, že není prasklý. V případě, že je disk prasklý, doporučujeme vytvořit kopii disku a používat tuto kopii. Pokud budete dál používat naprasklý disk, prasklina se bude zvětšovat. V takovém případě hrozí neopravitelné poškození disku. Nepoužívejte nekvalitní disky (neznačkové, poškrábané, poškozené apod.). V případě, že takové disky budete používat, nenese společnost Samsung zodpovědnost za případné škody. Nepokládejte na jednotku těžké předměty. Bezpečnostní opatření _5

6 DALŠÍ POKYNY Dovnitř jednotky nesmí vniknout žádné cizí materiály. Na jednotku nepoužívejte vznětlivé přípravky, jako jsou prostředky na bázi alkoholu nebo benzenu, jinak hrozí riziko požáru. Výrobek bez povolení sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Sníží se tak riziko poškození, úrazu elektrickým proudem a případného vzniku požáru. 6_ Bezpečnostní opatření

7 Funkce VNĚJŠÍ ČÁST Pohled zepředu Funkce Kontrolka LED 2. Tlačítko pro vysunutí 3. Otvor pro nouzové otevření Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pohled zezadu 1. Port rozhraní USB Součásti 1 Tenká externí zapisovací jednotka DVD Stručný průvodce instalací Disk CD se softwarem a uživatelskou příručkou Kabel USB Y Typ příslušenství výrobku se může lišit v závislosti na modelu. Některá příslušenství se mohou bez předchozího upozornění změnit. Software pro počítače Macintosh není přiložen. Funkce _7

8 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY POLOŽKA Operační systém Procesor Paměť RAM Monitor Grafická karta POPIS Microsoft Windows XP (SP2 nebo vyšší) / Vista / 7 MAC OS X ( a vyšší) Pentium 4 3,2 GHz nebo rychlejší 1 GB nebo více Doporučena podpora technologie HDCP (podpora digitálního přehrávání) Podpora technologie HDCP (pro přehrávání disků Blu-ray musí grafická karta podporovat technologii HDCP) Rozhraní Konektor rozhraní USB 2.0 Jednotka nemusí za všech okolností poskytovat maximální výkon. Závisí to na systému počítače. Chcete-li zobrazit systémové požadavky pro přehrávání 3D obsahu, přejděte na stránku níže. Adresa: Products (Výrobky) > Video/Movie Playback (Přehrávání videa a filmů) > PowerDVD > REQUIREMENTS (POŽADAVKY) SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ FUNKCE PŘIPOJENÍ AV POLOŽKA Operační systém Funkce zařízení Proud v portu USB POPIS Linux, WinCE Funkce přehrávání souborů videa, fotografií a hudebních souborů prostřednictvím rozhraní USB 1,4 A nebo vyšší AKTUALIZACE FIRMWARU 1. Navštivte webovou stránku 2. Klepněte na možnost Firmware na liště nabídek (v pravém horním rohu). 3. Klepněte na položku Firmware Downloads (Stažení firmwaru). Vyhledejte model jednotky a začněte stahovat. 8_ Funkce

9 Postup instalace POSTUP INSTALACE JEDNOTKY 1. Připojte příslušný kabel a zapněte jednotku. Připojte kabel USB ke konektoru USB jednotky. Postup instalace 2. Druhý konec kabelu USB připojte k počítači, televizoru nebo jinému zařízení. Připojení k televizoru Připojení k počítači 3. V případě použití rozbočovače USB nebo nepředepsaných kabelů není garantována správná funkce jednotky. 4. Jednotka připojená k počítači, televizoru nebo jiným zařízením s nedostatečným napájením z konektoru USB nebude v případě připojení k jednomu konektoru USB fungovat. V takovém případě použijte k připojení 2 konektory USB. A A: Prodlužovací kabel (volitelný) Pokud počítač není vybaven konektorem USB, instalujte kartu rozhraní USB. Postup instalace _9

10 OVĚŘENÍ ROZHRANÍ USB 2.0 Pokud počítač není vybaven konektorem USB 2.0 a chcete používat nejvyšší rychlost jednotky, je potřeba instalovat kartu rozhraní USB 2.0. Jednotka může fungovat i s rozhraním USB 1.1, avšak pouze při nižší rychlosti. To, zda je počítač vybaven kartou rozhraní USB 2.0, zjistíte následujícím způsobem. POSTUP INSTALACE OVLADAČE USB Windows XP / Vista / 7 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a poté na možnost Vlastnosti. 2. Klepněte na kartu Hardware. Klepněte na tlačítko Správce zařízení. 3. Zkontrolujte zařízení ve skupině Universal Serial Bus Controllers (Řadiče sběrnice USB). Pokud se u zařízení zobrazuje žlutý vykřičník, obraťte se na výrobce řadiče USB nebo počítače. Macintosh 1. Klepněte na položku About This Mac (O tomto počítači Mac). 2. Klepněte na možnost More Info... (Další informace...). 3. Zkontrolujte zařízení ve skupině Universal Serial Bus Controllers (Řadiče sběrnice USB). Pokud se u zařízení zobrazuje žlutý vykřičník, obraťte se na výrobce řadiče USB nebo počítače. 10_ Postup instalace

11 POSTUP ODPOJENÍ KABELU USB Kabel USB neodpojujte, pokud je jednotka v provozu nebo probíhá spuštění počítače. Systém Windows Tento výrobek podporuje funkci Windows Plug & Play. Odpojení kabelu USB: 1. Ukončete všechny aktivní programy. 2. Klepněte na ikonu v pravém dolním rohu obrazovky. Viz obrázek. Postup instalace 3. Odpojte kabel USB. Postup instalace _11

12 Počítače Macintosh Tento výrobek podporuje funkci Macintosh Plug & Play. Odpojení kabelu USB: 1. Klepněte na ikonu v levé nabídce. Viz obrázek. 2. Odpojte kabel USB. 12_ Postup instalace

13 Používání JAK JEDNOTKU POUŽÍVAT Když kontrolka LED bliká zeleně, nevypínejte počítač. Také jednotku neodpojujte. Mohlo by dojít k poškození jednotky. Používání Jak používat jednotku ve vodorovné poloze Lze používat disky o průměru 3,15 nebo 4,72 palce (80 nebo 120 mm). Jednotka disk načte správně pouze tehdy, bude-li umístěn doprostřed přihrádky disku. Jednotku nepoužívejte ve svislé poloze. JAK SKLADOVAT DISKY Tato část příručky obsahuje pokyny, jak předcházet poškození a ztrátě dat. Pokyny si důkladně přečtěte a používejte zařízení správným způsobem. Neumisťujte disky na přímé sluneční světlo. Disky uchovávejte na plochém povrchu tak, aby byly datovou stranou dolů. Disky nesmí být poškrábány a nesmí se na ně lepit nálepky. S disky zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození vlivem nárazu. Disky nevystavujte velkým rozdílům teplot. (Mohlo by dojít k poškození disku.) Používání _13

14 ČIŠTĚNÍ DISKU Tato část příručky obsahuje pokyny, jak předcházet poškození a ztrátě dat. Pokyny si důkladně přečtěte a používejte zařízení správným způsobem. Nedotýkejte se povrchu disku. Při manipulaci disk uchopte za okraje. K čištění disku použijte měkký bavlněný hadřík. Začněte od středu disku a pohybujte se k okraji. Používejte pouze čisticí prostředky na čištění disků. Nepoužívejte benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Pokud se disk zašpiní otisky prstů, nečistotami nebo prachem, nebude správně fungovat. 14_ Používání

15 POUŽÍVÁNÍ FUNKCE PŘIPOJENÍ AV Co znamená Připojení AV? Ačkoli běžnou jednotku ODD nelze připojit přímo k televizoru, lze tento výrobek připojit k zařízením (jako je televizor) podporujícím rozhraní USB a poté jej použít jako paměťové zařízení USB. Připojení AV označuje tuto funkci. Používání Používání funkce Připojení AV 1. Podržte stisknuté tlačítko vysunutí na jednotce ODD po dobu 1,5 sekundy, když je přihrádka jednotky ODD otevřena. Tím přepnete jednotku ODD do režimu podpory systému AV. Kontrolka LED se rozsvítí. 2. Pokud toto tlačítko znovu stisknete, můžete režim jednotky ODD přepínat mezi režimem podpory systému AV a obecným režimem ODD. Ve výchozím nastavení je tento výrobek v obecném režimu ODD. Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení se režim vrátí do výchozího nastavení. Technické informace POLOŽKA Podporované formáty Podporovaný počet fotografií Podporovaná kapacita Doba rozpoznávání zařízení 1) Podporovaná média Podporované formáty disků POPIS Formáty souborů a kodeky podporované připojeným zařízením. Přibližně (podporovány jsou pouze kořenová složka a podřízené složky 1. úrovně) Bez omezení (do velikosti souboru 4 GB) Plné médium 4,3 GB: Přibližně 2 minuty 30 sekund (1 GB vyžaduje asi 30 s) CD/DVD (mimo DVD-RAM) * nepodporované médium Blu-ray ISO-9660/Joliet UDF 1.02 ~ 2.5 1) Doba rozpoznávání zařízení se může lišit v závislosti na počtu souborů a kapacitě mediálního zařízení. Používání _15

16 Podporované typy médií Podporována jsou média CD a DVD se zápisem ve formátu UDF nebo ISO. (kromě disků DVD-RAM) * nepodporované médium Blu-ray Formáty ISO a UDF K pochopení standardů ISO a UDF je nutné porozumět konceptu systému souborů na úložných zařízeních. Vzhledem k tomu, že jednotky ODD podporují pouze systémy souborů ISO a UDF, je nutné v jednotce ODD data převést na systém souborů, který dokáže systém AV rozpoznat, aby mohla být tato data použita. Systém AV: Podporuje systém souborů FAT32. Systém souborů: Po připojení média HDD, DVD/CD nebo zařízení s pamětí flash k počítači zobrazí Průzkumník Windows pomocí informací uložených v systému souborů název souboru, velikost a datum vytvoření souborů uložených v úložném zařízení. V systému souborů jsou navíc uložena umístění dat tvořících soubory na médiu. ISO: Tento systém souborů je nejčastěji používaný systém souborů u jednotek ODD. Tento systém souborů se používá, pokud uživatelé uloží data na médium v jednotce ODD pomocí programu na vypalování disků, například NERO nebo ROXIO. UDF: Toto je systém souborů pro média ODD, který umožňuje čtení a zápis dat na médium, například při použití paměťového zařízení HDD nebo USB. Pro vaši informaci, v systému souborů UDF lze v operačním systému Windows VISTA nebo novějším formátovat média RW klepnutím pravým tlačítkem myši na médium v programu Průzkumník Windows. Nejčastější dotazy Jsou počet nebo velikost souborů omezeny? Podporováno je maximálně 330 souborů a rozpoznány jsou soubory v kořenovém adresáři a v podadresářích první úrovně pod kořenovým adresářem. Maximální velikost souboru jsou necelé 4 GB. Velikost dat uložených na jeden disk není omezena. 16_ Používání

17 V režimu podpory systému AV trvá rozpoznávání disku delší dobu. Příčinou této delší doby rozpoznávání disku je, že data v systému souborů ISO/UDF jsou převedena na systém souborů FAT32, aby je systémy AV mohly rozpoznat a přenést. Časová prodleva v důsledku převodu je dále určena počtem a velikostí souborů uložených na disku (1 GB dat vyžaduje přibližně 30 sekund). Používání Po připojení jednotky ODD nedošlo k žádné odezvě. Protože převod souborů trvá delší dobu, bude po připojení disku s vysokou kapacitou připojené zařízení (například televizor) vyžadovat delší dobu na rozpoznání externí jednotky ODD společnosti Samsung (1 GB = přibližně 30 sekund). Během rozpoznávání zařízení kontrolka LED jednotky ODD nepřetržitě bliká. Počítače, televizory a další zařízení s nedostatečným výkonem sběrnice USB nebudou pracovat správně, pokud použijete pouze jeden port USB. Vím, že můj televizor podporuje přehrávání snímků, ale nemohu snímky v televizoru zobrazit. Televizor pravděpodobně nepodporuje rozlišení snímků nebo kodek (JPG, GIF, BMP atd.). Pokud je navíc skutečný snímek v jiném formátu než JPG, například ve formátu BMP, nebude zobrazen, přestože má příponu JPG. Umožní mi funkce Připojení AV připojení k zařízení, jako je například televizor, které zahrnuje pouze funkce přehrávání videa, fotografií a hudby? Funkce Připojení AV obecně umožňuje připojení zařízení AV k jakémukoli zařízení, k němuž lze připojit paměťové zařízení USB. Zařízení AV však nemusí být možné k danému zařízení připojit z důvodu problému s napájením nebo kompatibilitou. UPOZORNĚNÍ: Pokud je z nějakého důvodu nutný zápis na zařízení (například na paměťové zařízení USB nebo externí jednotku HDD připojené pomocí rozhraní USB), nebude připojení AV funkční. Protože některé systémy AV mají nastaven časový limit pro rozpoznávání zařízení USB, může při zpoždění rozpoznávání zařízení dojít k vypršení časového limitu tohoto procesu a zařízení nebude rozpoznáno. K tomu může dojít, pokud disk obsahuje velký soubor nebo velký počet souborů. Používání _17

18 Můj televizor funguje jako osobní videorekordér, když je připojen externí disk HDD. Mohu nahrávat data připojením externího disku ODD k televizoru? Vzhledem k tomu, že v současnosti funkce Připojení AV podporuje pouze čtení dat, nelze zapisovat data na zařízení s funkcí připojení AV. Nemohu přehrát videosoubor v televizoru. Nejprve zkontrolujte, zda připojený televizor podporuje přehrávání videa prostřednictvím rozhraní USB. Pokud televizor tuto funkci podporuje, zkontrolujte, zda podporuje i daný formát videa. Technologie připojení AV slouží pouze k rozpoznávání připojené jednotky ODD, nikoli k automatickému zjištění formátu souborů a přehrávání souborů v jednotce ODD. Televizor nebo digitální rámeček musí podporovat funkci rozpoznávání a přehrávání souborů. Informace o podporovaných formátech souborů videa, fotografií a hudebních souborů naleznete v uživatelské příručce k zařízení, které chcete připojit (například v příručce k televizoru). Mohu pomocí funkce Připojení AV sledovat komerční filmy na DVD v televizoru? Chcete-li přehrávat filmy na DVD, potřebujete rekordér, který umí dešifrovat zakódované filmy na DVD. Protože však většina televizorů tuto funkci nepodporuje, nelze pomocí funkce Připojení AV sledovat filmy na DVD. Chcete-li sledovat filmy na DVD, je nutné použít přehrávač DVD nebo program pro přehrávání disků DVD spuštěný v počítači. 18_ Používání

19 Odstraňování problémů OBECNÉ PROBLÉMY Problém Tlačítko pro vysunutí nefunguje správně. Zvuk ze zvukového disku se nepřehrává. Počítač nerozpozná jednotku. Vysvětlení / Řešení Ujistěte se, že je jednotka zapnuta. Pokud se v zapnutém stavu disk po stisknutí tlačítka nevysune, odpojte kabel USB a zasuňte sponku do otvoru pro nouzové otevření. Ujistěte se, že je funkční zvuková karta. Zkontrolujte disk a před použitím jej na povrchu otřete. Ujistěte se, že je správně připojen kabel USB mezi počítačem a konektorem USB jednotky. Ujistěte se, že oba konce kabelu USB jsou správně připojeny ke konektoru USB počítače a jednotky. Problém může být způsoben operačním systémem. Pokuste se přeinstalovat operační systém. Odstraňování problémů Odstraňování problémů _19

20 Problém Počítač nenačte disk. Vysvětlení / Řešení Ujistěte se, že počítač rozpozná jednotku. Ujistěte se, že používáte podporovaný typ disku. Ujistěte se, že kontrolka LED svítí zeleně. Ujistěte se, že je disk vložen potiskem (popisovací stranou) nahoru. Ujistěte se, že k přehrávání disku používáte správný program. Ujistěte se, že disk není znečištěný. Zkontrolujte, zda jednotka není poškozená. Ujistěte se, že kód oblasti jednotky odpovídá kódu oblasti disku. Více podrobností o používání softwaru naleznete v nápovědě programu nebo na webových stránkách společnosti. Adresa: Adresa: Viz SUPPORT (PODPORA) > Download Center (Centrum stahování) > User Manual (Uživatelská příručka). 20_ Odstraňování problémů

21 Specifikace SPECIFIKACE VÝROBKU Disky Podpora k rozhraní Přístupová doba (náhodně) Kategorie Použitelné disky Průměr disku Konektor rozhraní BD-ROM DVD-ROM CD-ROM SE-406AB Tenká externí zapisovací jednotka BD-ROM/DVD BD: BD-ROM(DL), BD-R(DL), BD- RE(DL), BD Hybrid DVD: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (DL), DVD-R (DL), DVD- RAM CD: CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E (G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD- ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession CD (Photo-CD, CD- EXTRA, Portfolio) 3,15 palce nebo 4,72 palce (80 mm nebo 120 mm) USB ms 130 ms 130 ms Specifikace Specifikace _21

22 Rychlost přenosu dat (max.) Kategorie Vyrovnávací paměť Instalace jednotky Provozní prostředí Rozměry (šířka x výška x délka) Hmotnost SE-406AB Tenká externí zapisovací jednotka BD-ROM/DVD Typ média Čtení Zápis BD-R/BD-ROM CAV 6X - BD-RE/BD- ROM DL BD-R DL/BD- RE DL CAV 4X - CAV 4X - DVD-R CAV 8X PCAV 8X DVD-RW CAV 8X ZCLV 6X DVD-R DL CAV 6X ZCLV 6X DVD+R CAV 8X PCAV 8X DVD+RW CAV 8X ZCLV 8X DVD+R DL CAV 6X ZCLV 6X DVD-ROM CAV 8X - DVD-RAM PCAV 5X PCAV 5X CD-R CAV 24X PCAV 24X CD-RW CAV 24X ZCLV 24X CD-ROM CAV 24X - 2 MB Horizontální Teplota 5 C ~ 50 C Vlhkost 5% ~ 80 % (RV) 141 mm x 21,5 mm x 161 mm 340 g 22_ Specifikace

23 U dvouvrstvého disku nelze současně přehrávat nebo nahrávat na obou stranách. Schopnost čtení nebo zápisu u podporovaných disků závisí na stavu disku a použitém formátu záznamu. Kvalita čtení a zápisu tak nemusí být dokonalá. Před použitím výrobek pevně zapojte do počítače. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Specifikace NORMA PRO LASEROVÁ ZAŘÍZENÍ EN :2007 Uvedené specifikace výrobku se mohou za účelem zdokonalení výrobku změnit bez předchozího upozornění. Specifikace _23

24

Externí DVD vypalovačka SE-208DB. Obj. č.: 41 78 32

Externí DVD vypalovačka SE-208DB. Obj. č.: 41 78 32 Bezpečnostní pokyny Během instalace Nepokládejte mechaniku na nestabilní povrch. Neinstalujte mechaniku na přímé sluneční světlo. Nevystavujte výrobek nízkým nebo vysokým teplotám. Nevystavujte výrobek

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY Uživatelská příručka MultiSpin-DVD Writer ČESKY Popis mechaniky, ovládací prvky 1. Zdířka na sluchátka Prostřednictvím této zdířky můžete ke své optické mechanice NEC připojit sluchátka. Používejte, prosím,

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Super Multi DVD Drive

Super Multi DVD Drive Multiformátová DVD vypalovací Super Multi DVD Drive NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. Czech Poznámky :Laser, použitý

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Už ivatelska př í řuč ka

Už ivatelska př í řuč ka Už ivatelska př í řuč ka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25H3P Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Obecné... 4 Záloha

Více

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Věnujte pozornost všem varováním a upozorněním.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Věnujte pozornost všem varováním a upozorněním. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Věnujte pozornost všem varováním a upozorněním. 1. Instalujte elektrické spotřebiče vždy v blízkosti

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Uživatelská příručka 1/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 1/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 1/13 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 INSTALACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Samsung Solid State Drive Rychlá uživatelská příručka

Samsung Solid State Drive Rychlá uživatelská příručka MZ-7PC064 MZ-7PC128 MZ-7PC256 MZ-7PC512 Rev. 3.1 Samsung Solid State Drive Rychlá uživatelská příručka Obsah 1. Unpacking...3 2. Informace o technologii SSD (Solid State Drive)...4 3. Bezpečnostní opatření...4

Více

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Inspiron 13 řada 5000 2 v 1 Nastavení a technické údaje Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/14

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/14 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/14 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité informace

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6320 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pohled z čelní a zadní strany Obrázek 1. Čelní pohled

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k použití. Český

Návod k použití. Český Návod k použití Český PAMATUJTE 1. Aby bylo možné použít externí USB paměť, musí paměť podporovat standard USB 2.0. Chcete-li zajistit stabilní nahrávání a přehrávání, musíte použít paměti s rychlostí

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1 Super Slim 847 Stručný návod k obsluze Nettop PC CS 1 Bezpečnostní pokyny Před použitím systému si pečlivě prostudujte všechny pokyny uvedené ve stručném návodu k obsluze. Nepokoušejte se rozmontovat či

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité informace

Více

O varováních. Dell Precision T7500/T7500n Informace o nastavení a funkcích. Pohled z přední a zadní strany

O varováních. Dell Precision T7500/T7500n Informace o nastavení a funkcích. Pohled z přední a zadní strany O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T7500/T7500n Informace o nastavení a funkcích Pohled z přední a zadní strany 1 2 3 4 5 12

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Dell Latitude E6510. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné. Čelní pohled

Dell Latitude E6510. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné. Čelní pohled Dell Latitude E6510 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 26 25 27 24 31 30 29 28 23 22 21 1 2 3

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2)

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Obsah Začínáme 3 Párování a připojení 5 Nastavení čidla 7 Nalezení čidla 7 Nastavení čidla na

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové Vydání: Srpen 2008 Verze: 2 vybavení na cesty Počet stran: 5 Užijte si svůj mobilní životní styl s malým a lehkým notebookem kdykoli a kdekoli. Hlavní parametry

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více