CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek"

Transkript

1 CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: ( ) (c) Copyright VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin VIKTORIN Computers Minimální softwarové požadavky na provoz aplikace MS Windows XP SP3, MS Windows Vista nebo MS Windows 7 NET Framework 2.0 MS Excel 2010 Microsoft Office 2010 Primary Interop Assemblies (PIA) Redistributable (ke stažení: Formát data a času Česká republika, desetinný oddělovač čárka V průběhu testu se nedoporučuje na počítači spouštět souběžně jinou aplikaci a důrazně se doporučuje vhodným nastavením operačního systému zajistit, aby neprobíhaly žádné aktualizace nebo jiné úlohy na pozadí. Spuštění aplikace Aplikace se spustí pomocí souboru CBR Test.exe v adresáři aplikace. Obrázek 1 - Spustitelný soubor aplikace Úvodní okno aplikace Po spuštění aplikace CBR Test se zobrazí úvodní okno aplikace, ve kterém je možné zvolit měřící metodu nebo dialog Nastavení. Aplikace nabízí tyto měřící metody: TEST 1 Standardní CBR TEST 2 Cyklická CBR (konstantní penetrace) TEST 3 Cyklická CBR (konstantní dynamometr)

2 Volba Nastavení umožňuje nastavit systémové parametry, které jsou specifické pro příslušné prostředí, kde je tato aplikace nasazena. Tyto volby je nutné nastavit vždy po nové instalaci aplikace před spuštěním prvního testu. Nastavené hodnoty zůstanou uloženy i při každém dalším spuštění aplikace. V horní části okna se nachází hlavní nabídka, která nabízí stejné volby jako tlačítka. Obrázek 2 - Úvodní okno aplikace

3 Nastavení aplikace Dialog pro nastavení aplikace se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nastavení v úvodním okně aplikace. Pro nastavení parametrů aplikace jsou dostupné 4 záložky: Porty Výsledky Dynamometr O aplikaci Porty Tento formulář slouží k přiřazení jednotlivých COM portů. U jednotlivých měřidel a ovládání pístu je možné zvolit COM port, ke kterému je dané zařízení připojeno. Číselné označení portů je závislé na nastavení operačního systému. Jednotlivé combo boxy nabízejí seznam aktuálně dostupných COM portů v konkrétním operačním systému. Pro správný chod aplikace je nutné mít připojena měřidla PENETRACE, DYNAMOMETR a ovládání pístu. Bez jejich připojení nebude možné spustit žádnou zkoušku. Připojení měřidel M1, M2 a M3 je volitelné. Obrázek 3 - Nastavení portů

4 Výsledky Tento formulář slouží k nastavení výchozích adresářů (složek) pro ukládání výsledků jednotlivých testů (zkoušek). Obrázek 4 - Nastavení adresářů pro ukládání výsledků Pokud chcete výchozí adresář u některého z testů změnit, klikněte na tlačítko Změnit a v následujícím standardním dialogu operačního systému zvolte nový adresář. Obrázek 5 - Výběr složky pro ukládání výsledků

5 Dynamometr Tento formulář slouží ke kalibraci dynamometru. Současně je zde možné nastavit maximální přípustnou hodnotu dynamometru. V případě, že bude v průběhu zkoušky tato hodnota dosažena, dojde k automatickému přerušení průběhu testu, aby nedošlo k poškození dynamometru. Obrázek 6 - Nastavení dynamometru O aplikaci Tento formulář zobrazuje základní informace o verzi aplikace. Obrázek 7 - O aplikaci

6 Pokud budou v dialogovém okně Nastavení provedeny jakékoliv změny, je potřeba na závěr tyto změny uložit pomocí tlačítka Uložit. Toto tlačítko uloží všechna aktuální nastavení a uzavře dialogové okno. Obrázek 8 - Uložení nastavení Tlačítko Zavřít slouží k uzavření dialogového okna bez uložení změn. Dialogová okna testů (zkoušek) Dialogové okno příslušného testu se zobrazí po kliknutí na tlačítko nebo příslušnou položku hlavní nabídky v úvodním okně aplikace. Ovládací prvky běhu zkoušky Tlačítko START Po kliknutí na tlačítko START se spustí příslušná zkouška. Po jejím zahájení již není možné měnit žádná nastavení. Tlačítko Přerušit Tlačítko Přerušit slouží k přerušení aktuálně probíhající zkoušky. Běh je možné následně obnovit pomocí tlačítka Pokračovat. Tlačítko Pokračovat Tlačítko Pokračovat slouží k obnovení běhu přerušené zkoušky. Tlačítko Ukončit Pomocí tlačítka Ukončit je možné předčasně ukončit aktuálně probíhající zkoušku. Zkouška se ukončí po dokončení aktuálního cyklu včetně vygenerování příslušných souborů s výsledky. Běh takto ukončené zkoušky již není možné obnovit a je potřeba zahájit zcela novou zkoušku. Tlačítko STOP Pomocí tlačítka STOP je možné předčasně ukončit aktuálně probíhající zkoušku. Běh takto ukončené zkoušky již není možné obnovit a je potřeba zahájit zcela novou zkoušku. Data naměřená do chvíle stisku tlačítka STOP zůstanou dostupné v příslušných CSV souborech v adresáři pro ukládání výsledků zkoušky. Ukazatel průběhu zkoušky Ukazatel zobrazuje, ve které fázi se zkouška aktuálně nachází. Obrázek 9 - Ukazatel průběhu zkoušky

7 Poslední naměřené hodnoty V této části se zobrazují poslední naměřené a zapsané hodnoty dynamometru a penetrace v závislosti na typu probíhající zkoušky. Ruční ovládání Tlačítka ručního ovládání složí k ručnímu posunu pístu: /\ - pro pohyb nahoru \/ - pro pohyb dolů X zastavení pístu Ruční ovládání je dostupné pouze v případě, že aktuálně neprobíhá zkouška. Soubor pro uložení výsledků zkoušky Slouží ke změně výchozího adresáře a názvu souboru pro uložení výsledků zkoušky. Název souboru bude vždy automaticky doplněn o časové razítko. Aktuální pohyb vzorku Tento ukazatel identifikuje pohyb vzorku (pístu) nahoru nebo dolů. Vzorek se pohybuje tím směrem, jehož ukazatel svítí zeleně. Ukazatel směrem dolů svítící přerušovaně identifikuje stav, kdy po skončení zkoušky odjíždí píst se vzorkem do výchozí pozice. Obrázek 10 - Ukazatel aktuálního pohybu vzorku Aktuální hodnoty V této sekci se zobrazují aktuální (on-line) hodnoty měřidel dynamometru, penetrace, M1, M2 a M3. V průběhu cyklických zkoušek navíc číslo aktuálně probíhajícího cyklu.

8 Možnosti nastavení zkoušky TEST 1 Standardní CBR Přednastavení dynamometru Umožňuje nastavit citlivost dynamometru na dotek materiálu. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus. Hodnota může být z intervalu 0 0,02 mm s přesností 1/1000 mm. Přednastavená penetrace Hodnota přednastavené penetrace je pro tento typ zkoušek konstantní ve výši 10 mm. Protokol Tato volba umožňuje zvolit, zda se kromě standardního XLS výstupu zkoušky má tako předvyplnit XLS šablona protokolu o provedené CBR zkoušce. Tato volba nemusí být vždy přístupná. Obrázek 11 - Dialogové okno pro TEST 1 - Standardní CBR

9 Možnosti nastavení zkoušky TEST 2 Cyklická CBR (konstantní penetrace) Přednastavení dynamometru Umožňuje nastavit citlivost dynamometru na dotek materiálu. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po 1/1000 mm). Hodnota může být z intervalu 0 0,02 mm s přesností 1/1000 mm. Přednastavená penetrace Umožňuje nastavit konstantní penetraci. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po ½ mm). Hodnota může být z intervalu 0 10 mm s přesnosti 1/1000 mm. Počet cyklů Umožňuje nastavit počet cyklů do ukončení zkoušky. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po 1 cyklu). Hodnota může být z intervalu cyklů. Stav pružnosti Umožňuje nastavit míru pružnosti materiálu, při které se ukončí probíhající zkouška. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po 1/1000 mm). Hodnota může být z intervalu 0 0,05 mm s přesností 1/1000 mm. Tato hodnota je v průběhu zkoušky ignorována v případě, že je jako podmínka pro ukončení zkoušky nastaveno dosažení počtu cyklů. Ukončení zkoušky Umožňuje zvolit, zda má být podmínka pro ukončení zkoušky dosažení určitého počtu cyklů nebo dosažení stavu pružnosti. V případě, že je zvoleno dosažení stavu pružnosti a tento stav v průběhu zkoušky nenastane, zkouška se ukončí nejpozději dosažením stanoveného počtu cyklů.

10 Obrázek 12 - Dialogové okno pro TEST 2 - Cyklická CBR (konstantní penetrace)

11 Možnosti nastavení zkoušky TEST 3 Cyklická CBR (konstantní dynamometr) Přednastavení dynamometru Umožňuje nastavit citlivost dynamometru na dotek materiálu. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po 1/1000 mm). Hodnota může být z intervalu 0 0,02 mm s přesností 1/1000 mm. Stálá penetrace Umožňuje nastavit stálou penetraci, při které se stanoví maximální hodnota dynamometru. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po ½ mm). Hodnota může být z intervalu 0 10 mm s přesnosti 1/1000 mm. V případě, že je jako podmínka pro ukončení cyklu zvoleno dosažení stálého napětí, je tato hodnota v průběhu zkoušky ignorována. Stálé napětí Umožňuje nastavit stálé napětí dynamometru. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po 1 kpa). Hodnota může být v intervalu omezeném maximální přípustnou hodnotou dynamometru. V případě, že je jako podmínka pro ukončení cyklu zvoleno dosažení stálé penetrace, je tato hodnota v průběhu zkoušky ignorována. Počet cyklů Umožňuje nastavit počet cyklů do ukončení zkoušky. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po 1 cyklu). Hodnota může být z intervalu cyklů. Stav pružnosti Umožňuje nastavit míru pružnosti materiálu, při které se ukončí probíhající zkouška. Hodnotu lze zadat buď přímým zápisem, nebo pomocí tlačítek plus a mínus (odstupňováno po 1/1000 mm). Hodnota může být z intervalu 0 0,05 mm s přesností 1/1000 mm. Tato hodnota je v průběhu zkoušky ignorována v případě, že je jako podmínka pro ukončení zkoušky nastaveno dosažení počtu cyklů. Ukončení zkoušky Umožňuje zvolit, zda má být podmínka pro ukončení zkoušky dosažení určitého počtu cyklů nebo dosažení stavu pružnosti. V případě, že je zvoleno dosažení stavu pružnosti a tento stav v průběhu zkoušky nenastane, zkouška se ukončí nejpozději dosažením stanoveného počtu cyklů. Ukončení cyklu Umožňuje zvolit, zda mýt být podmínka pro ukončení cyklu dosažení stálé penetrace nebo dosažení stálého napětí.

12 Obrázek 13 - Dialogové okno pro TEST 3 - Cyklická CBR (konstantní dynamometr)

13 Výsledky a ukončení zkoušky V průběhu zkoušky se do zvoleného adresáře zapisují naměřené hodnoty do následujících souborů ve formátu CSV: nazev_zkousky_casove_razitko.csv naměřené hodnoty zapisované dle pravidel pro daný test nazev_zkousky_casove_razitko-data.csv naměřené hodnoty zapisované po 1 s (platí pouze pro cyklické zkoušky) Po dokončení zkoušky se automaticky vygeneruje a zobrazí soubor ve formátu XLS: Standardní CBR (TEST 1) list naměřených a dopočtených hodnot (penetrace, dynamometr, síla, M1, M2, M3, % CBR). graf CBR. Cyklická CBR (TEST 1 + TEST 2) list naměřených a dopočtených obratových hodnot (číslo cyklu, penetrace, dynamometr, síla, napětí, M1, M2, M3), list naměřených a dopočtených obratových hodnot zapisovaných po 1 s (číslo cyklu, penetrace, dynamometr, síla, napětí, M1, M2, M3), graf síly, graf napětí. Původní CSV soubory se po vygenerování XLS souboru automaticky odstraní. V případě, že se generování XLS souboru z nějakého důvodu nezdaří, zůstanou zachovány původní CSV soubory. Po vygenerování výsledků se automaticky zahájí odjezd pístu do výchozí polohy. O definitivním dokončení zkoušky se zobrazí informační dialog. Obrázek 14 - Dokončení zkoušky

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dávkové výkazy Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (Uživatelská dokumentace) Verze dokumentu: 1.4 (z 1.4.2014) Strana: 1/14 1. Obsah 1.

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 -

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Aplikace b-sms v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci b-sms... 3 2. Základní předpoklady pro používání b-sms... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy

Více