Postoje občanů ČR k NATO a USA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postoje občanů ČR k NATO a USA"

Transkript

1 Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014

2 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu České republiky do NATO byl realizován výzkum mapující postoj občanů k NATO. Dále v této souvislosti bylo zjišťováno, jaké je vnímání vztahů s USA v kontextu bezpečnosti státu. Dílčí cíle výzkumu měly zjistit: Vnímání důležitosti členství ČR v NATO Vnímání ohrožení bezpečnosti ČR Postoj k NATO a k USA v kontextu bezpečnosti ČR Postoje k vojenským misím NATO Vnímání míry amerikanizace globální kultury Postoj k energetickým zdrojům a dostavbě JETE Vnímání situace po zamítnutí americké radarové základny na území ČR

3 Metodologie KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Metoda Face to face dotazování; CAPI computer assisted personal interviewing Cílová skupina Reprezentativní výběr obyvatel ČR; kvótní výběr dle pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a kraje Velikost vzorku 1031 respondentů Lokalita Celá ČR Termín sběru dat Nástroj výzkumu Strukturovaný dotazník v délce 20 min Agentura výzkumu Ipsos

4 Postoje k NATO CEVRO Institut, úterý 11. března 2014

5 Hlavní zjištění postoje k NATO Členství ČR v NATO je celkově příznivě hodnoceno. Kladnější postoj mají v otázkách týkajících se NATO voliči ODS a TOP09, naopak spíše negativní nebo méně pozitivní postoj voliči KSČM. To, že rokem vstupu České republiky do NATO je rok 1999, ví 21 % obyvatel. 70 % považuje za správné, že se ČR stala členem NATO. O budoucí bezpečnost republiky se obává 42 % obyvatel a podle 69 % je členství v NATO, ale i spojenectví s USA (podle 65 %) pro bezpečnost státu důležité. 53 % souhlasí s intervencí NATO v Afghánistánu. 77 % navíc zastává názor, že by se NATO mělo aktivně účastnit boje proti mezinárodnímu terorismu. 58 % občanů podporuje vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Podle 49 % občanů by snížení finančních příspěvků USA na činnost na NATO měly kompenzovat evropské státy včetně ČR. Podle 37 % obyvatel je vliv ČR v NATO adekvátní, nicméně 48 % si myslí, že by vliv České republiky v NATO měl být větší.

6 Vstup ČR do NATO Víte, v jakém roce se Česká republika stala členem NATO?

7 Vstup ČR do NATO Česká republika vstoupila do NATO před 15 lety. Je podle Vás správné, že se ČR stala členem NATO?

8 Obavy o bezpečnost ČR a zapojení NATO do boje proti terorismu Do jaké míry se obáváte toho, že bezpečnost ČR může být v budoucnu ohrožena?

9 Obavy o bezpečnost ČR a zapojení NATO do boje proti terorismu Do jaké míry by se mělo podle Vás NATO zapojovat do boje proti mezinárodnímu terorismu?

10 Důležitost NATO a USA pro bezpečnost ČR Do jaké míry je podle Vás NATO důležité pro budoucí bezpečnost České republiky?

11 Důležitost NATO a USA pro bezpečnost ČR Do jaké míry je podle Vás důležité pro bezpečnost České republiky mít za spojence USA?

12 Angažovanost NATO a ČR v misích Do jaké míry bylo podle Vás správné, že se NATO vojensky angažovalo v Afghánistánu?

13 Angažovanost NATO a ČR v misích Měli by se podle Vás čeští vojáci vysílat do zahraničních misí?

14 Financování NATO USA byly od založení NATO v roce 1949 jeho nejdůležitějším členem, který poskytoval nejvíce financí na jeho fungování. Nyní, 25 let od konce studené války, USA svou přítomnost v Evropě snižují a svůj příspěvek omezují. Mají evropské státy včetně ČR tento výpadek kompenzovat, aby NATO zůstalo nadále silné a životaschopné?

15 Vliv ČR v NATO Na škále , ohodnoťte, do jaké míry má ČR vliv v NATO, a to vzhledem ke své velikosti? 0 znamená vliv ČR v NATO je adekvátní/tak akorát. +5 znamená nepřiměřeně velký vliv ČR a -5 znamená nepřiměřeně malý vliv ČR v NATO.

16 Postoje k USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014

17 Hlavní zjištění postoje k USA 54 % obyvatel ČR vnímá přítomnost USA v Evropě jako důležitou. USA jsou považovány za protiváhu velkých států jako např. Německa a Ruska, a tím udržují rovnováhu sil v Evropě. Podle 74 % občanů je důležité, aby mezi ČR a USA probíhala ekonomická spolupráce, nicméně nějakou formu této spolupráce zaznamenalo jen 25 % respondentů. Podle více než poloviny dotázaných dochází k amerikanizaci globální kultury. Celkově je na toto téma nahlíženo spíše negativně. Výjimku tvoří mladší věkové kategorie, ale také voliči ODS, kteří amerikanizaci kultury nevnímají až tak negativně jako ostatní skupiny voličů. Barack Obama je jako prezident USA vnímán 42 % českých občanů pozitivně. Je hodnocen pozitivněji než Bill Clinton, Ronald Reagan a George W. Bush. V rámci dostavby jaderné elektrárny Temelín je důležité se zaměřit i na mezinárodně bezpečnostní hledisko, a to podle 76 % respondentů. Pokud by měli občané ČR vybrat, zda by JETE měla dostavět společnost z USA, nebo společnost z Ruska, 42 % by se rozhodlo pro společnost z USA. Nicméně více než třetina obyvatel nedokáže k tomuto tématu zaujmout postoj. Pokud jde o další energetické zdroje jako je ropa a zemní plyn, 77 % obyvatel zastává názor, že by mělo dojít k diverzifikaci dodávek z různých zemí.

18 Hlavní zjištění postoj k americké radarové základně V době, kdy bylo umístění americké radarové základny na našem území aktuální, se o toto téma zajímalo 38 % lidí. Polovina obyvatel považuje za správné, že americká radarová základna nebyla v ČR postavena. Téměř dvě pětiny nedokáží k tématu zaujmout jasný názor. Ti, kteří nesouhlasili s umístěním radaru na našem území, jako hlavní důvod proti umístění základny uvádí obavu o bezpečnost země. Část lidí se obávala útoku cizích vojsk nebo konfliktu s jinými státy, ale panovaly také obavy z teroristických útoků. Na druhou stranu ti, kteří byli pro umístění radaru na našem území, také uváděli jako hlavní důvod bezpečnost, ale navíc i ekonomický přínos pro region. 58 % obyvatel se shoduje na tom, že nebyla chyba ze strany ČR americkou základnu zamítnout. 50 % se domnívá, že neumístění základny na našem území nenarušilo vzájemné vztahy mezi ČR a USA. Umístění amerických základen v Polsku a Rumunsku částečně pomohlo zlepšit vztahy s USA, a to podle 14 % respondentů. Podle 24 % mají americké základny ekonomický přínos pro region/stát. Podle většiny tak umístění amerických základen pro tyto země až tak velký přínos nemá.

19 Vztah k NATO, EU a vybraným zemím Jak by se dal hodnotit Váš vztah k následujícím státům nebo institucím?

20 Důležitost USA pro zachování rovnováhy v Evropě Je podle Vás důležité, aby USA byly zastoupeny v Evropě pro zachování rovnováhy jako protiváhy vlivu Německa, resp. Ruska?

21 Ekonomické aktivity mezi ČR a USA Zaznamenal/a jste nějaké ekonomické/obchodní aktivity mezi ČR a USA?

22 Ekonomické aktivity mezi ČR a USA Je podle Vás pro ČR důležitá ekonomická/obchodní spolupráce s USA?

23 Postoj k amerikanizaci globální kultury Dochází podle Vás k amerikanizaci globální kultury?

24 Postoj k amerikanizaci globální kultury Jak hodnotíte amerikanizaci globální kultury?

25 Hodnocení Baracka Obamy Jak byste ohodnotil/a následující osobnosti coby americké prezidenty?

26 Hlavním komunikačním jazykem v Evropě by měla být angličtina Jaký jazyk by měl být podle Vás hlavním komunikačním jazykem v Evropě? 80 % 6 % 3 % 1 % Nevím/bez odpovědi 9 %

27 Názor na dostavbu jaderné elektrárny Temelín V současné době se řeší dostavba jaderné elektrárny Temelín. Je podle Vás důležité brát při rozhodování o dostavbě Temelína také mezinárodněbezpečnostní hledisko?

28 Názor na dostavbu jaderné elektrárny Temelín O dostavbu jaderné elektrárny Temelín se ucházejí společnosti z USA a Ruska. Obě jsou technologicky na stejné úrovni. Které z nich byste dal/a, pokud by bylo rozhodnutí na Vás, přednost?

29 Diverzifikace zdrojů energie ropy a zemního plynu Do jaké míry je podle Vás správné, že Česká republika odebírá ropu a zemní plyn z jediné země, a to z Ruska?

30 Postoj k americké radarové základně na území ČR Zajímal/a jste se o umístění amerického radaru PRO na našem území v době, kdy bylo toto téma aktuální?

31 Postoj k americké radarové základně na území ČR Jak hodnotíte, že nebyl radar umístěn na našem území?

32 Důvody pro a proti umístění radaru na území ČR Proč jste rád/a, že radar není na našem území? V % n = 525 Kvůli bezpečnosti 35 Bál/a jsem se útoku/konfliktů cizích vojsk/států 15 Přitahovali bychom teroristy 13 Zbytečné, není to pro nás žádný přínos 9 Nechci zde radar, nelíbí se mi to, nemá to tu co dělat 9 Nebudeme tak na očích, nikdo nás nebude hlídat, kontrolovat, sledovat 6 Přítomnost amerických/cizích vojáků/zaměstnanců na našem území 6 Udržení nezávislosti, nebyl by to náš radar 3 Narušení životního prostředí, přírody 2 Zhoršilo by to vztahy s Ruskem / s východní Evropou (i obchodní) 2 Klid, nebudou vznikat problémové situace 2 Zachování neutrality 2 Pro nás finančně nevýhodné, ekonomická zátěž 1 Jsme malý stát 1 Jiné 4 Nevím 3

33 Důvody pro a proti umístění radaru na území ČR Proč nejste rád/a, že radar není na našem území? V % n = 127 Skupina důvodů - bezpečnost 32 Byla by větší bezpečnost, ochrana, obrana ČR 24 Hrozba terorismu 6 Pojistka proti východu, Rusku 5 Skupina důvodů - Ekonomický přínos 31 Finanční/ekonomický přínos 24 Pracovní příležitosti 11 Skupina důvodů - jiné 56 Byly by lepší vztahy s USA 20 Spolupráce, spojenectví - mohli jsme mít spojence (nejde jen brát a nic nedávat) 17 Radar by zvýšil prestiž ČR 8 Byl by to přínos obecně/ výhodné 7 Chtěl jsem radar, mohl tu stát 4 Nechci radar, byly by problémy 4 Nevím 4

34 Dopady neumístění americké radarové základny v ČR Byla podle Vás chyba, že ČR zamítla americkou radarovou základnu na našem území, a tím umožnila umístění amerických základen v Polsku a Rumunsku?

35 Dopady neumístění americké radarové základny v ČR Mělo podle Vás neumístění americké radarové základny na území ČR nějaký vliv na vzájemné vztahy mezi ČR a USA?

36 Přínos amerických základen na území Polska a Rumunska Mělo podle Vás umístění amerických základen na území Polska a Rumunska nějaký dopad v daných zemích?

37 Děkujeme za pozornost Tým PCTR https://www.facebook.com/pctr.vsci https://twitter.com/pctr_vsci

Raketová základna USA v ČR 1

Raketová základna USA v ČR 1 Raketová základna USA v ČR 1 Obsah... 1 I. Analyzovaný problém...2 II. Výstupy analýzy...3 1. Percepce bezpečnostních rizik...3 2. Možnosti obrany...5 3. Postavení a role ČR v projektu protiraketové obrany...8

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v období od vzniku České republiky do současnosti. Seminární práce

Vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v období od vzniku České republiky do současnosti. Seminární práce Vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v období od vzniku České republiky do současnosti Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod. 3 2. Historie vzájemných vztahů.... 3 3. Vztahy mezi Českou

Více

SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ ZE SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU ZA ROK 2014

SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ ZE SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU ZA ROK 2014 SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ ZE SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU ZA ROK 2014 Informace o výzkumu Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ Nizozemsko Švédsko Dánsko Finsko Estonsko Austrálie Vlámsko (Belgie) Portugalsko Slovensko Bulharsko Singapur Anglie (UK) Polsko Průměr TALIS Francie Malajsie Island Norsko Lotyšsko Alberta (Kanada) Srbsko

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU 2. 2. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Postoje ke korupci zjišťované v rámci sociologických výzkumů

Postoje ke korupci zjišťované v rámci sociologických výzkumů Postoje ke korupci zjišťované v rámci sociologických výzkumů Příloha č. 3 Pohled na vývoj kriminality významně korigují sociologické výzkumy. Kriminální statistiky vypovídají o oficiálně zjištěném obrazu

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Česko-americké vztahy: jak dál?

Česko-americké vztahy: jak dál? Prosinec 2014 Policy Paper Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Policy Director, U.S. Global Leadership Coalition Bruce P. Jackson President, Project for Transitional Democracies Lukáš Kovanda

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012

NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012 NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY STUDIE Podnikání si stále uchovává vysokou prestiž po celé Evropě. Počet osob samostatně výdělečně činných se v různých zemích liší. V

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více