Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010

2 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU METODIKA STRUKTURA OTÁZEK FIRMY Příležitosti pro podnikání Hodnocení znalostí a dovedností Důležitost vzdělávání Hodnocení prestiže podnikatelů Realizace zahájení podnikání Poskytování produktu Realizace zlepšení služeb/produktů Zavedení nových služeb/produktů Provázanost podnikání s regionem MSK Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí Počet zaměstnanců DOMÁCNOSTI Příležitosti pro podnikání Hodnocení znalostí a dovedností Podnikání jako alternativa Vliv znalostí a dovedností pro podnikání na vnímání podnikání jako možné alternativy kariéry Důležitost vzdělávání Hodnocení prestiže podnikatelů Realizace zahájení podnikání Poskytování produktu Provázanost podnikání s regionem MSK Počet zaměstnanců Souhlas s výroky SROVNÁNÍ SHRNUTÍ Firmy Domácnosti ZÁVĚRY Firmografické charakteristiky

3 9.1. Firmografické charakteristiky dle třídění Firmografické charakteristiky dle celku Sociodemografické charakteristiky Sociodemografické charakteristiky dle třídění Sociodemografické charakteristiky dle celku PŘÍLOHA - DOTAZNÍK

4 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU Výzkumné hypotézy: 1) Podnikavá orientace jednotlivce pozitivně ovlivňuje ochotu začít podnikat. 2) Podnikavá orientace zaměstnance je podporována ze strany zaměstnavatele. 3) Jednotlivci identifikují v regionu MSK podnikatelské příležitosti a pozitivně vnímají růst jejich počtu. 4) Nové a vznikající firmy v MSK jsou charakteristické novostí svého produktu a předpokládaným růstem firmy. Hlavní cíl: Zjištění podnikavosti a vnímání podnikatelských příležitostí v populaci Moravskoslezského kraje. 2. METODIKA Forma výzkumu: Počet respondentů (zkoumaný vzorek): Cílová skupina (základní soubor): Technika výběru vzorku: Kvantitativní výzkum 430 respondentů: firem, v třídění na: působnost na trhu do 4 let působnost na trhu nad 4 roky domácností, v třídění na: - 50 studentů - 99 zaměstnanců - 61 ostatní - 17 rodící se podnikatelé nerodící se podnikatelé Firmy v MSK a populace MSK let Kvótní výběr Termín dotazování: Lokality: Moravskoslezský kraj 4

5 Forma dotazování: Tazatelé: Průměrná délka rozhovoru: Kontrola tazatelů: Zpracování: F2F rozhovory, CAPI Speciálně školení tazatelé 30 minut Průběžná telefonická, statistická a logická SPSS (statistický software), MS Excel, MS PowerPoint 3. STRUKTURA OTÁZEK 1) Otázky k vnímání podnikatelské příležitosti, vlastní podnikavosti a podnikatelských schopností (uzavřené, otevřené, škálové otázky) dle jednotlivých cílových skupin populace Moravskoslezského kraje. 2) Sociodemografické otázky 3) Firmografické otázky 5

6 4. FIRMY 4.1. Příležitosti pro podnikání Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 47,7 31,4 20,9 Působnost do 4 let / N=105 46,7 35,2 18,1 Působnost nad 4 roky / N=115 48,7 27,8 23,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 48% firem se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 31% firem si danou skutečnost nemyslí a 21% nedokázalo odpovědět. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 6

7 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE VELIKOSTI FIRMY Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 47,7 31,4 20, zaměstnanců / N=201 46,8 32,3 20, zaměstnanců / N=13 53,8 23,1 23,1 250 a více zaměstnanců / N=6 66,7 16,7 16,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Firmy s 250 a více zaměstnanci nejvíce zastává názor, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání (66,7%). 7

8 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 47,7 31,4 20,9 Muži / N=108 53,7 28,7 17,6 Ženy / N=112 42,0 33,9 24, let / N=38 39,5 34,2 26, let / N=148 49,3 31,1 19, let / N= ,4 20,6 Základní / N=3 33,3 66,7 Vyučen / N=74 47,3 39,2 13,5 SŠ a VOŠ / N=105 44,8 29,5 25,7 VŠ / N=38 57,9 18,4 23,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Respondenti s vysokoškolským vzděláním nejvíce zastávají ají názor, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání (57,9%). 8

9 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ, PŮSOBNOSTI NA TRHU PŮSOBNOST DO 4 LET Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost do 4 let / N=105 46,7 35,2 18,1 Muži / N=46 54,3 32,6 13,0 Ženy / N=59 40,7 37,3 22, let / N=27 37,0 37,0 25, let / N=71 49,3 35,2 15, let / N=7 57,1 28,6 14,3 Základní / N=3 33,3 66,7 15,0 Vyučen / N=36 44,4 38,9 16,7 SŠ a VOŠ / N=49 44,9 36,7 18,4 VŠ / N=17 58,8 17,6 23,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Respondenti ve věku let (57,1%) a respondenti s vysokoškolským vzděláním (58,8%) nejvíce zastávají názor, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 9

10 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ, PŮSOBNOSTI NA TRHU PŮSOBNOST NAD 4 ROKY Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost nad 4 roky / N=115 48,7 27,8 23,5 Muži / N=62 53,2 25,8 21,0 Ženy / N=53 43,4 30,2 26, let / N=11 45,5 27,3 27, let / N=77 49,4 27,3 23, let / N=27 48,1 29,6 22,2 Základní / N=0 Vyučen / N= ,5 10,5 SŠ a VOŠ / N=56 44,6 23,2 32,1 VŠ / N=21 57,1 19,0 23,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Respondenti s vysokoškolským vzděláním nejvíce zastávají názor, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání (57,1%). 10

11 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 12,3 50,9 36,8 Působnost do 4 let / N=105 13,3 53,3 33,3 Působnost nad 4 roky / N=115 11,3 48,7 40 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% firem s působností do 4 let a 11,3% firem s působností nad 4 roky, se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize, rozvoj regionu a vysoká nezaměstnanost/nedostatek pracovních míst. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby, obchod a bez bližší specifikace. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 11

12 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? TŘÍDĚNÍ DLE VELIKOSTI FIRMY Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 12,3 50,9 36, zaměstnanců / N=201 12,9 51,7 35, zaměstnanců / N=13 7,7 46,2 46,2 250 a více zaměstnanců / N=6 33,3 66,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12,9% firem do 50 zaměstnanců a 7,7% firem do 250 zaměstnanců, se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Zatímco firmy nad 250 zaměstnanců tento názor nesdílí. 12

13 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 12,3 50,9 36,8 Muži / N=108 16,7 50,9 32,4 Ženy / N=112 8,0 50,9 41, let / N=38 13,2 5 36, let / N=148 10,8 48,6 40, let / N=34 17,6 61,8 20,6 Základní / N=3 33,3 66,7 Vyučen / N=74 4,1 60,8 35,1 SŠ a VOŠ / N=105 11,4 50,5 38,1 VŠ / N=38 28,9 31,6 39,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33,3% respondentů se základním vzděláním a 28,9% respondentů s vysokoškolským vzděláním se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. 13

14 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ, PŮSOBNOSTI NA TRHU PŮSOBNOST DO 4 LET Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost do 4 let / N=105 13,3 53,3 33,3 Muži / N=46 15,2 52,2 32,6 Ženy / N=59 11,9 54,2 33, let / N=27 7,4 55,6 37, let / N=71 14,1 52,1 33, let / N=7 28,6 57,1 14,3 Základní / N=3 33,3 66,7 Vyučen / N=36 2,8 63,9 33,3 SŠ a VOŠ / N=49 8,2 53,1 38,8 VŠ / N=17 47,1 29,4 23,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nejvíce se domnívají respondenti s vysokoškolským vzděláním (47,1%), že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. 14

15 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ, PŮSOBNOSTI NA TRHU PŮSOBNOST NAD 4 ROKY Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost nad 4 roky / N=115 11,3 48,7 4 Muži / N=62 17,7 5 32,3 Ženy / N=53 3,8 47,2 49, let / N=11 27,3 36,4 36, let / N=77 7,8 45,5 46, let / N=27 14,8 63,0 22,2 Základní / N=0 Vyučen / N=38 5,3 57,9 36,8 SŠ a VOŠ / N=56 14,3 48,2 37,5 VŠ / N=21 14,3 33,3 52,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% U firem a působností na trhu nad 4 roky, se nejvíce domnívají respondentu ve věku let (27,3%), že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. 15

16 4.2. Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0,9 1,0 0,9 0,9 1,9 23,2 29,5 17,4 1,8% 2,9% 0,9% 33,6 29,5 37,4 41,4 38,1 44,3 98,2% 97,1% 99,2% Celkem / N=220, průměr = 1,94 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 2,08 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 1, Firmy s působností na trhu nad 4 roky hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání lépe než firmy s působností do 4 let. Průměrné hodnocení firem s působností do 4 let je 2,08 a firem nad 4 roky 1,82 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. 16

17 Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE VELIKOSTI FIRMY velmi dobré dobré 33,6 33,8 30,8 33,3 41,4 39,8 53,8 66,7 98,2% 98,0% 10% 10% spíše dobré 15,4 23,2 24,4 spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0,9 1,0 0,9 1,0 1,8% 2,0% % % Celkem / N=220; Ø=1, zaměstnanců / N=201; Ø=1, zaměstnanců / N=13; Ø=1, a více zaměstnanců / N=6; Ø=1, Nejlépe své znalosti a dovednosti pro podnikání hodnotí firmy s 250 a více zaměstnanci, průměrné hodnocení je 1,67. 17

18 Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0 1,0 2,2 3,7 0 1,9 4,3 3,7 1, ,5 28,3 30,5 22,2 28,2 22,0 26,1 28,6 29,5 33,3 31,0 2,9% 6,5% % 7,5% 1,4% % 38,1 37,0 39,4 39,1 47,5 71,4 Působnost do 4 let / N=105,Ø=2,08 Muži / N=46; Ø=2,28 Ženy / N=59; Ø=1, let / N=27; Ø=2, let / N=71; Ø=2, let / N=7;?=1,29 97,1% 93,5% 10% 92,5% 98,6% 10% velmi dobré dobré 29,5 33,3 27,8 28,6 35,3 29,4 38,1 41,7 36,7 66,7 97,1% 10% 10% 93,9% 10% spíše dobré 29,5 30,6 28,6 35,3 spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 1,0 2,0 0 1,9 4, ,9% % % 6,1% % Působnost do 4 let / N=105, Ø=2,08 Základní / N=3; Ø=1,67 Vyučen / N=36; Ø=2,03 SŠ a VOŠ / N=49; Ø=2,16 VŠ / N=17; Ø=2,

19 Nejlépe své znalosti a dovednosti pro podnikání hodnotí u firem do 4 let respondenti ve věku let a jedná se většinou o ženy. Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0,9 1,6 3, ,2 17,4 19,4 15,1 13,0 14,8 37,4 30,6 45,3 41,6 33,3 44,3 48,4 39,6 27,3 45,5 48,1 0,9% 1,6% % % % 3,7% 54,5 Působnost nad 4 roky / N=115, Ø=1,82 Muži / N=62; Ø=1,92 Ženy / N=53; Ø=1, let / N=11; Ø=2, let / N=77; Ø=1, let / N=27;?=1,89 99,1% 98,4% 10% 10% 10% 96,3%

20 37,4 velmi dobré dobré 36,8 37,5 38,1 44,3 42,1 42,9 52,4 99,1% 97,3% 10% 10% 17,4 spíše dobré 9,5 18,4 19,6 spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0,9 2, ,9% 2,6% % % Působnost nad 4 roky / N=115, Ø=1,82 Základní / N=0 Vyučen / N=38; Ø=1,87 SŠ a VOŠ / N=56; Ø=1,82 VŠ / N=21; Ø=1, Nejlépe své znalosti a dovednosti pro podnikání hodnotí u firem nad 4 roky respondenti ve věku let a jedná se většinou o ženy. 20

21 4.3. Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? Ano Ne Celkem / N=220 86,4 13,6 Působnost do 4 let / N=105 92,4 7,6 Působnost nad 4 roky / N=115 80,9 19,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 92,4% firem s působností na trhu do 4 let uvádí, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat. U firem s působností na trhu nad 4 roky to je 80,9%. Podnikatelé uváděli jako nejčastější způsob vzdělávání kurzy, tréninky a vzdělávání ve škole. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Q Jakým způsobem? (možných více odpovědí) kurzy, tréninky, apod. 83,2 87,6 78,5 vzděláváním ve škole 33,7 27,8 39,8 praxe 8,9 6,2 11,8 samostudium 5,8 7,2 4,3 školení jiné 2,6 4,1 1,1 13,7 11,3 16,1 Celkem / N=190 Působnost do 4 let / N=97 Působnost nad 4 roky / N=

22 Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Celkem / N=220 86,4 13,6 Muži / N=108 81,5 18,5 Ženy / N=112 91,1 8, let / N=38 86,8 13, let / N=148 87,2 12, let / N=34 82,4 17,6 Základní / N=3 66,7 33,3 Vyučen / N=74 82,4 17,6 SŠ a VOŠ / N=105 87,6 12,4 VŠ / N=38 92,1 7,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ženy s vysokoškolským vzděláním nejvíce zastávají názor, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat. 22

23 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Q Jakým způsobem? (možných více odpovědí) kurzy, tréninky, apod. vzděláváním ve škole praxe samostudium školení jiné 13,1 8,9 12,5 5,9 7,9 8,1 5,9 8,2 9,8 5,7 5,8 5,7 5,9 5,3 4,1 8,8 8,7 8,6 2,6 1,1 3,9 5,3 1,4 2,9 8,2 13,7 14,8 12,7 7,9 14,2 5,9 16,4 12,0 14,3 33,7 33,3 25,0 28,9 26,4 41,2 35, ,2 63,0 80,4 78,9 68,9 76,5 80,3 85,9 82,9 65,7 Celkem / N=190 Muži / N=88 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=28 Základní / N=2 Vyučen / N=61 SŠ a VOŠ / N=92 VŠ / N=

24 Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET Ano Ne Působnost do 4 let / N=105 92,4 7,6 Muži / N=46 91,3 8,7 Ženy / N=59 93,2 6, let / N=27 85,2 14, let / N=71 94,4 5, let / N=7 10 Základní / N=3 66,7 33,3 Vyučen / N=36 94,4 5,6 SŠ a VOŠ / N=49 89,8 10,2 VŠ / N= % 20% 40% 60% 80% 100% U firem s působností do 4 let, respondenti ve věku let s vysokoškolským vzděláním nejvíce zastávají názor, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat. 24

25 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Q Jakým způsobem? (možných více odpovědí) kurzy, tréninky, apod. vzděláváním ve škole praxe samostudium školení jiné 8,8 6,2 9,5 3,6 8,7 6,0 2,9 6,8 5,9 7,2 7,1 7,3 4,1 5,1 3,8 11,4 11,8 4,1 2,4 5,5 8,7 4,5 11,8 11,3 14,3 9,1 8,7 3,0 11,8 13,6 5,9 27,8 31,0 25,5 30,4 25,4 34,1 28,6 42, ,9 87,6 81,0 92,7 87,0 86, ,3 88,6 94,1 Působnost do 4 let / N=97 Muži / N=42 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=7 Základní / N=2 Vyučen / N=34 SŠ a VOŠ / N=44 VŠ / N=

26 Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY Ano Ne Působnost nad 4 roky / N=115 80,9 19,1 Muži / N=62 74,2 25,8 Ženy / N=53 88,7 11, let / N=11 90,9 9, let / N=77 80,5 19, let / N=27 77,8 22,2 Základní / N=0 Vyučen / N=38 71,1 28,9 SŠ a VOŠ / N=56 85,7 14,3 VŠ / N=21 85,7 14,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% U firem s působností nad 4 roky, respondenti ve věku let, převážně ženy se středoškolským či vysokoškolským vzděláním nejvíce zastávají názor, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat. 26

27 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Q Jakým způsobem? (možných více odpovědí) kurzy, tréninky, apod. vzděláváním ve škole praxe samostudium školení jiné 18,5 11,8 15,2 8,5 1 12,9 9,5 14,8 12,5 5,6 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8 6,3 5,6 1,1 2,1 4,8 3,7 16,1 15,2 17,0 21,0 9,5 22,2 10,4 22,2 39,8 29,8 4 35,5 37,5 5 52,4 78,5 73,9 83,0 71,0 74,1 83,3 72,2 77, ,5 Působnost nad 4 roky / N=93 Muži / N=46 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=21 Základní / N=0 Vyučen / N=27 SŠ a VOŠ / N=48 VŠ / N=

28 4.4. Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? velmi vysoká 0,9 1,7 vysoká spíše vysoká 15,5 15,2 15,7 44,1 49,5 39,1 60,4% 64,7% 56,5% spíše nízká nízká velmi nízká 0,5 1,0 7,3 6,7 7,8 31,8 27,6 35,7 39,6% 35,3% 43,5% Celkem / N=220, průměr = 3,30 Působnost do 4 let / N=105, průměr = 3,29 Působnost nad 4 roky / N=115, průměr = 3, Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je hodnocena podprůměrně. 28

29 Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká 0,9 0,9 0,9 1,4 0 15,5 15,7 15,2 18,4 14,9 14,7 21,1 7,3 5,6 8,9 2,6 7,4 11,8 0,5 0,9 2,6 0 32,4 31,8 32,4 31,3 32,4 44,1 45,4 42,9 43,9 41,2 55,3 39,5% 38,0% 41,0% 26,3% 39,8% 52,9% 60,5% 62,0% 59,0% 73,7% 60,2% 47,1% Celkem / N=220; Ø=3,30 Muži / N=108; Ø=3,26 Ženy / N=112; Ø=3, let / N=38; Ø=3, let / N=148; Ø=3, let / N=34;?=3, velmi dobré dobré 0,9 1,0 2,6 15,5 14,9 14,3 21,1 60,5% 66,7% 48,6% 65,7% 68,4% spíše dobré 33,8 44,1 44,7 50,5 66,7 spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 7,3 4,8 2,6 0,5 1,0 0 13,5 31,8 33,3 37,8 28,6 28,9 39,5% 33,3% 51,4% 34,3% 31,6% Celkem / N=220; Ø=3,30 Základní / N=3; Ø=3,33 Vyučen / N=74; Ø=3,50 SŠ a VOŠ / N=105; Ø=3,25 VŠ / N=38;?=3,

30 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je hodnocena podprůměrně bez větších rozdílů v daných kategorií. Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0 15,2 13,0 16,9 14,8 14,1 18,5 14,3 6,7 4,3 8,5 3,7 7,0 14,3 1,0 1,7 3,7 0 28,6 27,6 28,3 27,1 32,4 35,3% 32,6% 37,3% 25,9% 39,4% 28,6% 49,5 54,3 45,8 59,3 46,5 42,9 Působnost do 4 let / N=105; Ø=3,29 Muži / N=46; Ø=3,24 Ženy / N=59; Ø=3, let / N=27; Ø=3, let / N=71; Ø=3, let / N=7; Ø=3,14 64,7% 67,4% 62,7% 74,1% 60,6% 71,4%

31 velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0 1,0 2,0 0 6,7 8,3 6,1 5,9 10,2 15,2 17,6 22,2 27,6 33,3 30,6 26,5 23,5 38,9 49,5 35,3% 33,3% 38,9% 34,7% 29,4% 55,1 52,9 66,7 64,7% 66,7% 61,1% 65,3% 70,6% Působnost do 4 let / N=105; Ø=3,29 Základní / N=3; Ø=3,33 Vyučen / N=36; Ø=3,25 SŠ a VOŠ / N=49;Ø=3,35 VŠ / N=17; Ø=3, Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je hodnocena podprůměrně bez větších rozdílů v daných kategorií. 31

32 Q 6 Jak by jste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 1,7 1,6 1,9 2,6 0 15,7 17,7 13,2 15,6 11,1 0 7,8 6,5 9,4 7,8 11,1 27,3 39,1 38,7 39,6 45,5 41,6 29,6 35,7 35,5 35,8 27,3 32,5 48,1 56,5% 58,1% 54,7% 72,7% 59,7% 40,7% 43,5% 41,9% 45,3% 27,3% 40,3% 59,3% Působnost nad 4 roky / N=115, Ø=3,32 Muži / N=62; Ø=3,27 Ženy / N=53; Ø=3, let / N=11; Ø=3, let / N=77; Ø=3, let / N=27; Ø=3, velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 1,7 1,8 4,8 7,9 7,8 3, ,7 17,9 23,8 39,1 28,9 46,4 38,1 35,7 44,7 30,4 33,3 18,4 43,5% 63,2% 33,9% 33,3% 56,5% 36,8% 66,1% 66,7% Působnost nad 4 roky / N=115, Ø=3,32 Základní / N=0 Vyučen / N=38; Ø=3,74 SŠ a VOŠ / N=56; Ø=3,16 VŠ / N=21; Ø=3,

33 Prestiž podnikatelů s působností nad 4 roky v Moravskoslezském kraji je hodnocena lépe u respondentů ve věku let s vysokoškolským vzděláním Realizace zahájení podnikání Q 8 Jaké konkrétní kroky jste k zahájení podnikání v uplynulých 12 měsících realizovali? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu do 1 roku) Firmy s působností na trhu do 1 roku nejčastěji uváděli jako kroky k zahájení podnikání - zřízení živnostenského listu, registrace OSVČ, prostory k podnikání a nákup materiálu/zboží. 33

34 4.6. Poskytování produktu Q B1, C1 Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) poskytujete nebo budete poskytovat? výrobky 30,5 36,8 42,6 služby 73,0 77,3 81,9 jiné 1,8 1,9 1,7 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= ,3% firem se zaměřuje výhradně na poskytování služeb, 36,8% se zaměřuje na prodej či poskytování výrobků zejména potravin. Odpovědi respondentů jaký typ VÝROBKU budou poskytovat 34

35 Odpovědi respondentů jaké typ SLUŽBY budou poskytovat Q B1, C1 Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) poskytujete nebo budete poskytovat? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Výrobky Služby Jiné 1,8 1,9 1,8 1,4 5,9 1,95,3 15,8 36,8 45,4 28,6 38,5 33,3 40,5 38,1 26,3 52,9 77,3 70,4 83,9 73,0 73,5 66,7 68,9 82,9 78,9 97,4 Celkem / N=220 Muži / N=108 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=34 Základní / N=3 Vyučen / N=74 SŠ a VOŠ / N=105 VŠ / N= Většina podnikatelů se zaměřuje na poskytování služeb, většinou se jedná o respondenty ve věku let. 35

36 Q B1, C1 Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) poskytujete nebo budete poskytovat? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET Výrobky Služby Jiné 11,1 1,9 2,2 1,7 1,4 14,3 2,05,9 30,5 37,0 25,4 36,6 42,9 33,3 33,3 28,6 29,4 66,7 81,9 76,1 86,4 74,6 85,7 75,0 89,8 76,5 10 Působnost do 4 let / N=105 Muži / N=46 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=7 Základní / N=3 Vyučen / N=36 SŠ a VOŠ / N=49 VŠ / N= Většina podnikatelů s působností do 4 let se zaměřuje na poskytování služeb, na tuto oblast se specializuje 100% respondentů ve věku let většinou se středoškolským vzděláním. 36

37 Q B1, C1 Jaký typ produktu (výrobku nebo služby) poskytujete nebo budete poskytovat? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY Výrobky Služby 32,1 27,3 23,8 42,6 51,6 40,3 55,6 47,4 46,4 73,0 66,1 71,4 70,4 81,1 90,9 Působnost nad 4 roky / N=115 Muži / N=62 Ženy / N= let / N= let / N=77 Jiné 1,7 1,6 1,9 1,33,7 63,2 76,8 81, let / N=27 Základní / N=0 Vyučen / N=38 SŠ a VOŠ / N=56 1,8 4,8 VŠ / N= Většina podnikatelů s působností nad 4 roky se zaměřuje na poskytování služeb. Na tuto oblast se specializuje 90,9% respondentů ve věku let většinou se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, ve větší míře se jedná o ženy. 37

38 4.7. Realizace zlepšení služeb/produktů Q B2, C2 Váš produkt považujete z hlediska jeho novosti na trhu za: novinka 5,5 7,6 3,5 zaběhlý výrobek 69,5 66,7 72,2 starší výrobek, ale tradiční výrobek, který je potřeba inovovat výrobek, který bude v brzké době stažen z trhu 15,9 15,2 16,5 8,6 10,5 7,0 0,5 0,9 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Oba segmenty firem považují svůj produkt z hlediska novosti na trhu za zaběhlý výrobek. 38

39 Q B2, C2 Váš produkt považujete z hlediska jeho novosti na trhu za: TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ novinka zaběhlý výrobek starší výrobek, ale tradiční výrobek, který je potřeba inovovat výrobek, který bude v brzké době stažen z trhu 5,5 5,6 5,4 7,9 4,7 5,9 2,7 5,7 7,9 15,9 16,7 15,2 10,5 18,2 11,8 20,3 13,3 10,5 8,6 8,3 8,9 10,5 7,4 11,8 17,6 1,9 10,5 0,5 0,9 2,9 1,0 33,3 69,5 69,4 69,6 71,1 69,6 67,6 59,5 78,1 71,1 66,7 Celkem / N=220 Muži / N=108 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=34 Základní / N=3 Vyučen / N=74 SŠ a VOŠ / N=105 VŠ / N= Všechny kategorie považují svůj výrobek za zaběhlý. Respondenti se základním vzděláním považují svůj výrobek za starší, ale tradiční popřípadě za novinku - vzhledem k nízké četnosti respondentů (N=3) se základním vzděláním, není tento výsledek považován za relevantní. 39

40 Q B2, C2 Váš produkt považujete z hlediska jeho novosti na trhu za: TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET novinka zaběhlý výrobek starší výrobek, ale tradiční výrobek, který je potřeba inovovat výrobek, který bude v brzké době stažen z trhu 7,6 8,7 6,8 11,1 7,0 2,8 8,2 11,8 15,2 15,2 15,3 7,4 18,3 14,3 16,7 16,3 10,5 10,9 10,2 14,8 7,0 19,4 2,0 17,6 28,6 33,3 66,7 65,2 67,8 66,7 67,6 57,1 61,1 73,5 70,6 66,7 Působnost do 4 let / N=105 Muži / N=46 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=7 Základní / N=3 Vyučen / N=36 SŠ a VOŠ / N=49 VŠ / N= Všechny kategorie firem s působností do 4 let považují svůj výrobek za zaběhlý. Respondenti se základním vzděláním považují svůj výrobek za starší, ale tradiční popřípadě za novinku - vzhledem k nízké četnosti respondentů (N=3) se základním vzděláním, není tento výsledek považován za relevantní. 40

41 Q B2, C2 Váš produkt považujete z hlediska jeho novosti na trhu za: TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY novinka zaběhlý výrobek starší výrobek, ale tradiční výrobek, který je potřeba inovovat výrobek, který bude v brzké době stažen z trhu 3,5 3,2 3,8 2,6 7,4 2,6 3,6 4,8 16,5 17,7 15,1 18,2 18,2 11,1 23,7 10,7 19,0 7,0 6,5 7,5 7,8 7,4 15,8 1,8 4,8 0,9 1,9 3,7 1,8 57,9 72,2 72,6 71,7 71,4 70,4 71,4 81,8 82,1 Působnost nad 4 roky / N=115 Muži / N=62 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=27 Základní / N=0 Vyučen / N=38 SŠ a VOŠ / N=56 VŠ / N= Všechny kategorie firem s působností nad 4 roky považují svůj výrobek za zaběhlý. 41

42 Q C3 Provedli jste v uplynulých 12 měsících významná zlepšení služeb/produktů nebo jejich podstatné úpravy? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost nad 4 roky / N=115 37,4 61,7 0,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37,4% firem s působností na trhu nad 4 roky provedlo zlepšení služeb/produktů v uplynulých 12 měsíců jednalo se o rozšíření sortimentu, nových výrobků/služeb, o nové postupy, technologie a o úpravu interiéru, nové vybavení. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 42

43 Q C3 Provedli jste v uplynulých 12 měsících významná zlepšení služeb/produktů nebo jejich podstatné úpravy? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost nad 4 roky / N=115 37,4 61,7 0,9 Muži / N=62 37,1 61,3 1,6 Ženy / N=53 37,7 62, let / N=11 36,4 63, let / N=77 41,6 57,1 1, let / N=27 25,9 74,1 Základní / N=0 Vyučen / N=38 39,5 60,5 SŠ a VOŠ / N=56 33,9 66,1 VŠ / N=21 42,9 52,4 4,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Významná zlepšení služeb/produktů nebo jejich podstatné úpravy provedli ve větší míře podnikatelé ve věku let. 43

44 4.8. Zavedení nových služeb/produktů Q C4 Zavedli jste v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt či nové služby/produkty? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost nad 4 roky / N=115 46,1 49,6 4,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46,1% firem s působností na trhu nad 4 roky zavedlo v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt - jednalo se o rozšíření výrobků/služeb na přání zákazníka a o úplně nové produkty/služby. 49,6% firem nezavedlo žádnou novou službu/produkt v uplynulých 12 měsíců nejčastější důvod byl, že dosavadní výrobky/služby jsou dostačující a nebyla potřeba, nutnost zavádět novou službu/produkt. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 44

45 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli NE 45

46 Q C4 Zavedli jste v uplynulých 12 měsících novou službu/produkt či nové služby/produkty? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost nad 4 roky / N=115 46,1 49,6 4,3 Muži / N=62 45,2 46,8 8,1 Ženy / N=53 47,2 52, let / N=11 45,5 54, let / N=77 45,5 49,4 5, let / N=27 48,1 48,1 3,7 Základní / N=0 Vyučen / N= ,4 2,6 SŠ a VOŠ / N=56 41,1 55,4 3,6 VŠ / N=21 52,4 38,1 9,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi jsou bezvýznamné. 46

47 4.9. Provázanost podnikání s regionem MSK Q B3, C5 Domníváte se, že je Vaše podnikání úzce provázáno s regionem MSK? Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 32,3 48,2 19,5 Působnost do 4 let / N=105 28,6 44,8 26,7 Působnost nad 4 roky / N=115 35,7 51,3 13 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28,6% firem s působností na trhu do 4 let a 35,7% firem s působností nad 4 roky si myslí, že je jejich podnikání úzce provázáno s regionem Moravskoslezského kraje. Nejčastějším důvodem jsou zákazníci, kteří jsou z daného kraje. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Odpovědi respondentů, kteří odpověděli NE 47

48 Q B3, C5 Domníváte se, že je Vaše podnikání úzce provázáno s regionem MSK? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=220 32,3 48,2 19,5 Muži / N=108 37,0 46,3 16,7 Ženy / N=112 27,7 5 22, let / N=38 21,1 44,7 34, let / N=148 34,5 49,3 16, let / N=34 35,3 47,1 17,6 Základní / N=3 10 Vyučen / N=74 32,4 39,2 28,4 SŠ a VOŠ / N=105 31,4 49,5 19,0 VŠ / N=38 36,8 57,9 5,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 48

49 Převážně podnikatelé ve věku let a muži se domnívají, že je jejich podnikání úzce provázáno s regionem MSK. Vzhledem k nízkému počtu respondentů (N=3) u základního vzdělání, nelze brát uvedenou hodnotu u základního vzdělání za relevantní. Q B3, C5 Domníváte se, že je Vaše podnikání úzce provázáno s regionem MSK? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost do 4 let / N=105 28,6 44,8 26,7 Muži / N=46 39,1 37,0 23,9 Ženy / N=59 20,3 50,8 28, let / N=27 22,2 40,7 37, let / N=71 32,4 43,7 23, let / N=7 14,3 71,4 14,3 Základní / N=3 10 Vyučen / N=36 27,8 30,6 41,7 SŠ a VOŠ / N=49 28,6 44,9 26,5 VŠ / N=17 35,3 64,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Převážně podnikatelé s působností do 4 let ve věku let a muži se domnívají, že je jejich podnikání úzce provázáno s regionem MSK. 49

50 Vzhledem k nízkému počtu respondentů (N=3) u základního vzdělání, nelze brát uvedenou hodnotu u základního vzdělání za relevantní. Q B3, C5 Domníváte se, že je Vaše podnikání úzce provázáno s regionem MSK? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY Ano Ne Neví/neodpověděl/a Působnost nad 4 roky / N=115 35,7 51,3 13,0 Muži / N=62 35,5 53,2 11,3 Ženy / N=53 35,8 49,1 15, let / N=11 18,2 54,5 27, let / N=77 36,4 54,5 9, let / N=27 40,7 40,7 18,5 Základní / N=0 Vyučen / N=38 36,8 47,4 15,8 SŠ a VOŠ / N=56 33,9 53,6 12,5 VŠ / N=21 38,1 52,4 9,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Převážně podnikatelé s působností nad 4 roky ve věku let se domnívají, že je jejich podnikání úzce provázáno s regionem MSK. 50

51 4.10. Vyhledávání nových podnikatelských příležitostí Q C6 Vyznačuje se Vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) rozhodně ano 11,3 ano 13,9 40,9% spíše ano 15,7 spíše ne 28,7 ne 27,8 59,1% rozhodně ne 2,6 N = 115; průměr = 3, Firmy se spíše nevyznačují aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí průměrná hodnota 3,56 na škále od 1-6, kdy 1- rozhodně ano, 6 - rozhodně ne. 51

52 Q C6 Vyznačuje se Vaše firma aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí? (odpovídají pouze firmy s působností na trhu nad 4 roky) TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY rozhodně ano ano spíše ano spíše ne ne rozhodně ne 11,3 9,7 13,2 18,2 11,7 7,4 13,9 16,1 11,3 18,2 13,0 14,8 15,7 19,4 11,3 18,2 18,2 7,4 28,7 30,6 26,4 18,2 24,7 27,8 22,6 34,0 18,2 29,9 25,9 2,6 1,6 3,8 9,1 2,6 0 44,4 40,9% 45,2% 35,8% 54,6% 42,9% 29,6% 59,1% 54,8% 64,2% 45,4% 57,1% 70,4% Působnost nad 4 roky / N=115, Ø=3,56 Muži / N=62; Ø=3,45 Ženy / N=53;Ø=3, let / N=11; Ø=3, let / N=77; Ø=3, let / N=27; Ø=3, ,3 rozhodně ano ano spíše ano spíše ne ne rozhodně ne 7,9 12,5 14,3 13,9 5,3 8,9 15,7 15,8 16,1 14,3 28,7 18,4 28,6 27,8 25,0 0 2,6 5,3 1,8 0 35,7 42,9 47,4 59,1% 71,1% 62,5% 28,6% 40,9% 28,9% 37,5% 71,4% Působnost nad 4 roky / N=115, Ø=3,56 Základní / N=0 Vyučen / N=38; Ø=4,08 SŠ a VOŠ / N=56; Ø=3,57 VŠ / N=21; Ø=2,

53 Firemní respondenti s vysokoškolským vzděláním se ve větší míře vyznačují aktivním vyhledáváním nových podnikatelských příležitostí průměrná hodnota 2,57 na škále 1-6, kdy 1 rozhodně ano, 6 rozhodně ne Počet zaměstnanců Q B4, C7 Jaký je současný počet Vašich zaměstnanců? 0-49 zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 2,9 5,9 8,7 250 a více zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N= Q B5,C8 Jaký počet zaměstnanců předpokládáte, že bude Vaše firma zaměstnávat v příštích 5 letech? 0-49 zaměstnanců 87,0 91,4 96, zaměstnanců 2,9 5,9 8,7 250 a více zaměstnanců 2,7 1,0 4,3 Celkem / N=220 Působnost do 4 let / N=105 Působnost nad 4 roky / N=

54 Současný počet zaměstnanců je shodný s počtem zaměstnanců v příštích 5 letech u obou segmentů. Q B4, C7 Jaký je současný počet Vašich zaměstnanců? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ 0-49 zaměstnanců zaměstnanců 250 a více zaměstnanců 5,9 8,3 3,6 13,2 4,7 2,9 8,6 10,5 2,7 3,7 1,8 2,7 5,9 2,9 7,9 91,4 88,0 94,6 86,8 92,6 91, ,6 81,6 Celkem / N=220 Muži / N=108 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=34 Základní / N=3 Vyučen / N=74 SŠ a VOŠ / N=105 VŠ / N=

55 Q B5,C8 Jaký počet zaměstnanců předpokládáte, že bude Vaše firma zaměstnávat v příštích 5 letech? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ 0-49 zaměstnanců zaměstnanců 250 a více zaměstnanců 5,9 8,3 3,6 10,5 5,4 2,9 8,6 10,5 2,7 3,7 1,8 2,7 5,9 2,9 7,9 91,4 88,0 94,6 89,5 91,9 91, ,6 81,6 Celkem / N=220 Muži / N=108 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=34 Základní / N=3 Vyučen / N=74 SŠ a VOŠ / N=105 VŠ / N=

56 Q B4, C7 Jaký je současný počet Vašich zaměstnanců? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET 0-49 zaměstnanců zaměstnanců 250 a více zaměstnanců 2,9 4,3 1,7 7,4 1,4 6,1 1,0 1,7 1,4 5,9 96,2 95,7 96,6 92,6 97, ,9 94,1 Působnost do 4 let / N=105 Muži / N=46 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=7 Základní / N=3 Vyučen / N=36 SŠ a VOŠ / N=49 VŠ / N=

57 Q B5,C8 Jaký počet zaměstnanců předpokládáte, že bude Vaše firma zaměstnávat v příštích 5 letech? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST DO 4 LET 0-49 zaměstnanců zaměstnanců 250 a více zaměstnanců 2,9 4,3 1,7 3,7 2,8 6,1 1,0 1,7 1,4 5,9 96,2 95,7 96,6 96,3 95, ,9 94,1 Působnost do 4 let / N=105 Muži / N=46 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=7 Základní / N=3 Vyučen / N=36 SŠ a VOŠ / N=49 VŠ / N=

58 Q B4, C7 Jaký je současný počet Vašich zaměstnanců? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY 0-49 zaměstnanců 72,7 87,0 82,3 92,5 88,3 88,9 71,4 83, zaměstnanců 8,7 11,3 5,7 7,8 3,7 27,3 Působnost nad 4 roky / N=115 Muži / N=62 Ženy / N=53 10,7 19, let / N= let / N= a více zaměstnanců 4,3 6,5 1,9 3,9 7,4 5,4 9, let / N=27 Základní / N=0 Vyučen / N=38 SŠ a VOŠ / N=56 VŠ / N=

59 Q B5,C8 Jaký počet zaměstnanců předpokládáte, že bude Vaše firma zaměstnávat v příštích 5 letech? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ PŮSOBNOST NAD 4 ROKY 0-49 zaměstnanců 72,7 87,0 82,3 92,5 88,3 88,9 71,4 83, zaměstnanců 8,7 11,3 5,7 7,8 3,7 27,3 Působnost nad 4 roky / N=115 Muži / N=62 Ženy / N=53 10,7 19, let / N= let / N= a více zaměstnanců 4,3 6,5 1,9 3,9 7,4 5,4 9, let / N=27 Základní / N=0 Vyučen / N=38 SŠ a VOŠ / N=56 VŠ / N=

60 5. DOMÁCNOSTI 5.1. Příležitosti pro podnikání Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE ZAMĚSTNÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 22,9 38,6 38,6 Studenti / N=50 24,0 46,0 3 Zaměstnanci / N=99 25,3 38,4 36,4 Ostatní / N=61 18,0 32,8 49,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 23% respondentů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 38,6% respondentů si danou skutečnost nemyslí a 38,6% nedokázalo odpovědět. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 60

61 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE PODNIKÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 22,9 38,6 38,6 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 20,2 52,9 39,4 29,4 40,4 17,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Téměř 53% rodících se podnikatelů se domnívá, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. U nerodících se podnikatelů to je pouze 20,2%. 61

62 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 62

63 Q 1 Domníváte se, že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 22,9 38,6 38,6 Muži / N=93 29,0 36,6 34,4 Ženy / N=117 17,9 40,2 41, let / N=59 25,4 47,5 27, let / N=89 21,3 29,2 49, let / N=62 22,6 43,5 33,9 Základní / N=20 15,0 7 15,0 Vyučen / N=81 16,0 39,5 44,4 SŠ a VOŠ / N=78 19,2 32,1 48,7 VŠ / N=31 54,8 32,3 12,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mužské pohlaví (29%) se domnívá ve větší míře než ženy a respondenti s vysokoškolským vzděláním (54,8%), že se v Moravskoslezském kraji vyskytují příležitosti pro podnikání. 63

64 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? TŘÍDĚNÍ DLE ZAMĚSTNÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 13,3 41,0 45,7 Studenti / N= ,0 46,0 Zaměstnanci / N=99 18,2 42,4 39,4 Ostatní / N=61 8,2 36,1 55,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13,3% respondentů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. Důvodem je zejména konec krize a ekonomická situace. Nejčastěji uváděné oblasti byly služby a stavebnictví. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 64

65 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? TŘÍDĚNÍ DLE PODNIKÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 13,3 41,0 45,7 Rodící se podnikatelé / N=17 35,3 35,3 29,4 Nerodící se podnikatelé / N=193 11,4 41,5 47,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35,3% rodících se podnikatelů a 11,4% nerodících se podnikatelů se domnívá, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí. 65

66 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 66

67 Q 2 Domníváte se, že v příštích dvou letech dojde v MSK k nárůstu počtu podnikatelských příležitostí? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 13,3 41,0 45,7 Muži / N=93 14,0 50,5 35,5 Ženy / N=117 12,8 33,3 53, let / N=59 11,9 42,4 45, let / N=89 15,7 38,2 46, let / N=62 11,3 43,5 45,2 Základní / N= Vyučen / N=81 7,4 45,7 46,9 SŠ a VOŠ / N=78 16,7 38,5 44,9 VŠ / N=31 29,0 22,6 48,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Respondenti s vysokoškolským vzděláním (29%) se nejvýrazněji domnívají, že v Moravskoslezském kraji v příštích dvou letech dojde k nárůstu podnikatelských příležitostí. 67

68 5.2. Hodnocení znalostí a dovedností Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE ZAMĚSTNÁNÍ velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 4,0 4,9 4,9 2,9 2,0 3,0 3,3 13,3 16,0 17,2 35,7 38,0 34,3 36,1 28,1 3 26,3 29,5 16,7 14,0 15,2 21,3 47,6% 46,0% 44,4% 54,1% 52,4% 54,0% 55,6% 45,9% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Studenti / N=50, průměr = 3,48 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,40 Ostatní / N=61, průměr = 3, Respondenti hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání spíše podprůměrně. Průměrné hodnocení je 3,50 na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE PODNIKÁNÍ velmi dobré dobré spíše dobré 3,3 5,9 3,1 13,3 11,4 35,3 35,7 35,3 35,8 52,4% 76,5% 50,3% spíše nedostačující 17,6 28,1 29,0 nedostačující velmi nedostačující 5,9 2,9 3,1 16,7 17,6 47,6% 23,5% 49,7% Celkem / N=210, průměr = 3,50 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 2,82 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,

69 Rodící se podnikatelé hodnotí své znalosti a dovednosti pro podnikání daleko lépe (průměrná hodnota 2,82) než nerodící se podnikatelé (průměrná hodnota 3,56). Průměrné hodnocení je na škále 1-6, kdy 1 velmi dobré znalosti a 6 velmi nedostačující znalosti. Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 3,3 5,4 1,7 1,7 4,5 3,2 2,9 3,2 2,6 1,7 2,2 4,8 13,3 12,9 13,7 13,6 13,5 12,9 16,7 17,2 16,2 11,9 18,0 19,4 35,7 34,4 36,8 40,7 34,8 32,3 28,1 26,9 29,1 30,5 27,0 27,4 47,6% 47,3% 47,9% 44,0% 47,2% 51,6% 52,4% 52,7% 52,1% 56,0% 52,8% 48,4% Celkem / N=210; Ø=3,50 Muži / N=93; Ø=3,47 Ženy / N=117; Ø=3, let / N=59; Ø=3, let / N=89; Ø=3, let / N=62; Ø=3,61 V hodnocení svých znalostí a dovedností pro podnikání dle pohlaví a věku nejsou výrazné rozdíly. 69

70 Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? TŘÍDĚNÍ DLE VZDĚLÁNÍ velmi dobré dobré spíše dobré spíše nedostačující nedostačující velmi nedostačující 0 3,3 3,7 2,6 2,9 3,7 3,8 6,5 13,3 9,9 10,3 15,0 16,7 13,6 17,9 9,7 25,0 22,6 35,7 25,0 35, ,1 28,4 29,5 32,3 35,0 40,7 52,4% 5% 54,3% 48,8% 58,1% 47,6% 5% 45,7% 51,2% 41,9% Celkem / N=210; Ø=3,50 Základní / N=20; Ø=3,60 Vyučen / N=81; Ø=3,49 SŠ a VOŠ / N=78; Ø=3,62 VŠ / N=31; Ø=3,16 Respondenti s vysokoškolským vzděláním hodnotí lépe než ostatní své znalosti a dovednosti pro podnikání. 70

71 5.3. Podnikání jako alternativa Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? TŘÍDĚNÍ DLE ZAMĚSTNÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 24,8 35,7 39,5 Studenti / N=50 36,0 24,0 4 Zaměstnanci / N=99 18,2 43,4 38,4 Ostatní / N=61 26,2 32,8 41,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24,8% respondentů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. Nejčastěji uváděným důvodem je být sám sobě pánem, samostatnost a volnost. 35,7% respondentů nevnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry, z důvodu nepodnikavosti, nedostatku podnikatelských vloh. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO 71

72 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli NE Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? TŘÍDĚNÍ DLE PODNIKÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 24,8 35,7 39,5 Rodící se podnikatelé / N=17 76,5 5,9 17,6 Nerodící se podnikatelé / N=193 20,2 38,3 41,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 76,5% rodících se podnikatelů a 20,2% nerodících se podnikatelů vnímá podnikání jako možnou alternativu své kariéry. 72

73 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Odpovědi respondentů, kteří odpověděli NE 73

74 Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Neví/neodpověděl/a Celkem / N=210 24,8 35,7 39,5 Muži / N=93 25,8 36,6 37,6 Ženy / N=117 23,9 35,0 41, let / N=59 37,3 22,0 40, let / N=89 20,2 41,6 38, let / N=62 19,4 40,3 40,3 Základní / N=20 25,0 4 35,0 Vyučen / N=81 18,5 34,6 46,9 SŠ a VOŠ / N=78 25,6 37,2 37,2 VŠ / N=31 38,7 32,3 29,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Respondenti ve věku let (37,3%) a respondenti s vysokoškolským vzděláním (38,7%) vnímají podnikání jako možnou alternativu jejich kariéry více než ostatní respondenti. 74

75 5.4. Vliv znalostí a dovedností pro podnikání na vnímání podnikání jako možné alternativy kariéry Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? (otázka na škále 1-6, kdy 1- velmi dobré znalosti a 6 velmi špatné znalosti, byla překódována na škálu 1- dobré znalosti, a 2 špatné znalosti pro možnost korelace s otázkou č. 4) Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? prakticky nezávislost slabá závislost středně silná závislost silná závislost prakticky funkční závislost Celkem; N=127 32,7 Studenti; N=30 32,7 Zaměstnanci; N=61 25,6 Ostatní; N=36 49,1 Rodící se podnikatelé; N=14 43,9 Nerodící se podnikatelé; N=113 28, % Středně silná korelace mezi znalostmi a dovednostmi pro podnikání a podnikáním jako možnou alternativou kariéry byla největší u segmentu ostatní (spadají tady ženy/muži na mateřské/rodičovské dovolené, uchazeči o práci a nezaměstnaní) hodnota korelace 49,1 %, a dále u segmentu rodících se podnikatelů - hodnota korelace byla 43,9%. U ostatních segmentů sice závislost byla, ale velice slabá rozmezí 25,6% - 32,7%. 75

76 Q 3 Jak osobně hodnotíte své znalosti a dovednosti pro podnikání? (otázka na škále 1-6, kdy 1- velmi dobré znalosti a 6 velmi špatné znalosti, byla překódována na škálu 1- dobré znalosti, a 2 špatné znalosti pro možnost korelace s otázkou č. 4) Q 4 Vnímáte podnikání jako možnou alternativu Vaší kariéry? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ prakticky nezávislost slabá závislost středně silná závislost silná závislost prakticky funkční závislost Celkem; N=127 32,7 Muži; N=58 19,4 Ženy; N=69 44, let; N=35 31, let; N=55 40, let; N=37 25,5 * Základní; N=13 41,5 Vyučen; N=43 29,6 *nepřímá nezávislost SŠ + VOŠ; N=49 46,7 VŠ; N=22 44, % Středně silná korelace mezi znalostmi a dovednostmi pro podnikání a podnikáním jako možnou alternativou kariéry byla největší u segmentu SŠ + VOŠ (46,7%), VŠ (44,9%) a ženy (44%). Nepřímou závislost korelace 41,5% dosahuje základní vzdělání. 76

77 5.5. Důležitost vzdělávání Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? TŘÍDĚNÍ DLE ZAMĚSTNÁNÍ Ano Ne Celkem / N=210 85,7 14,3 Studenti / N=50 82,0 18,0 Zaměstnanci / N=99 85,9 14,1 Ostatní / N=61 88,5 11,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 85,7% respondentů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Q Jakým způsobem? kurzy, tréninky, apod. 88,9 87,8 87,1 92,6 vzděláváním ve škole 4 38,9 46,1 68,3 praxe jiné 5,0 9,8 4,7 1,9 4,4 4,9 4,7 3,7 Celkem / N=180 Studenti / N=41 Zaměstnanci / N=85 Ostatní / N=

78 Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? TŘÍDĚNÍ DLE PODNIKÁNÍ Ano Ne Celkem / N=210 85,7 14,3 Rodící se podnikatelé / N=17 Nerodící se podnikatelé / N=193 85,0 94,1 15,0 5,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 94,1% rodících se podnikatelů a 85% nerodících se podnikatelů se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat. Nejčastěji uváděnou formou jsou kurzy a tréninky u obou segmentů. Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Q Jakým způsobem? kurzy, tréninky, apod. 88,9 87,8 10 vzděláváním ve škole 46,1 43,8 46,3 praxe jiné 5,0 6,3 4,9 4,4 4,9 Celkem / N=180 Rodící se podnikatelé / N=16 Nerodící se podnikatelé / N=

79 Q 5 Domníváte se, že k získání potřebných podnikatelských dovedností je zapotřebí se vzdělávat? TŘÍDĚNÍ DLE POHLAVÍ, VĚKU, VZDĚLÁNÍ Ano Ne Celkem / N=210 85,7 14,3 Muži / N=93 84,9 15,1 Ženy / N=117 86,3 13, let / N=59 83,1 16, let / N=89 88,8 11, let / N=62 83,9 16,1 Základní / N=20 65,0 35,0 Vyučen / N=81 87,7 12,3 SŠ a VOŠ / N=78 84,6 15,4 VŠ / N=31 96,8 3,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 96,8% respondentů s vysokoškolským vzděláním se domnívá, že je k získání potřebných podnikatelských dovedností zapotřebí se vzdělávat a to nejčastěji kurzy a tréninky. 79

80 Odpovědi respondentů, kteří odpověděli ANO Q Jakým způsobem? kurzy, tréninky, apod. vzděláváním ve škole praxe jiné 5,0 6,3 4,0 8,2 5,1 1,9 5, ,4 6,3 3,0 4,1 5,1 3,8 8,5 1,5 3,3 88,9 87,3 90,1 87,8 87,3 92,3 76,9 83,1 92, ,1 43,0 48,5 63,3 38,0 42,3 46,2 38,0 51,5 53,3 Celkem / N=180 Muži / N=79 Ženy / N= let / N= let / N= let / N=52 Základní / N=13 Vyučen / N=71 SŠ a VOŠ / N=66 VŠ / N=

81 5.6. Hodnocení prestiže podnikatelů Q 6 Jak byste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? TŘÍDĚNÍ DLE ZAMĚSTNÁNÍ velmi vysoká vysoká spíše vysoká 1,4 2,0 1,6 10,5 14,0 10,1 8,2 55,2 5 53,5 62,3 67,1% 64,0% 65,7% 72,1% spíše nízká nízká velmi nízká 1,9 4,0 2,0 1,4 4,0 1,6 29,5 28,0 32,3 26,2 32,9% 36,0% 34,3% 27,8% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Studenti / N=50, průměr = 3,34 Zaměstnanci / N=99, průměr = 3,22 Ostatní / N=61, průměr = 3, Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení je 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž. 81

82 Q 6 Jak byste obecně zhodnotil/a prestiž podnikatelů v MSK? TŘÍDĚNÍ DLE PODNIKÁNÍ velmi vysoká 1,4 1,6 vysoká 10,5 9,8 17,6 67,1% 64,7% 67,4% spíše vysoká 47,1 55,2 56,0 spíše nízká 29,5 29,4 29,5 nízká velmi nízká 1,9 5,9 1,6 1,4 1,6 32,9% 35,3% 32,6% Celkem / N=210, průměr = 3,24 Rodící se podnikatelé / N=17, průměr = 3,24 Nerodící se podnikatelé / N=193, průměr 3,24 Prestiž podnikatelů v Moravskoslezském kraji je na dobré úrovni. Průměrné hodnocení 3,24, na škále 1-6, kdy 1 je velmi vysoká prestiž, 6 velmi nízká prestiž, je jak u rodících se podnikatelů, tak u nerodících se podnikatelů. 82

PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s.

PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání, a.s. Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje PRIMÁRNÍ ŠETŘENÍ Období: říjen - listopad 2010 Zadavatel: Vysoká škola podnikání,

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Vzdělávání jako výraz jistoty zaměstnání?

Vzdělávání jako výraz jistoty zaměstnání? Vzdělávání jako výraz jistoty zaměstnání? Lenka Hloušková. konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu Plzeň 5.-7. září 006 Které ze vzdělávacích aspektů působí na

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 19 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.: es17 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 0 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení listopad

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Dopady legislativních změn na systém závodního stravování

Dopady legislativních změn na systém závodního stravování Dopady legislativních změn na systém závodního stravování Telefonické šetření Factum Invenio - duben 2011 Názory firem se závodními jídelnami Základní informace o výzkumu Metodika Výzkum byl realizován

Více

Omnibus STEM/MARK 2014

Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících se různých zadaných témat. Metoda CAPI

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) Druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna Olomouc Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti SC&C s.r.o. Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. Vnímání energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Druhá vlna Praha 2009 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Prezident Václav Havel Praha 22. prosinec 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing &

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016 pm1002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství České republiky

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Členové APPS info@apps.cz O APPS Poskytuje poradenství členům, předává informací z oblasti agenturního zaměstnávání, přímého vyhledávání a legislativy ze zahraničí

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/215 vydáno dne 2. 7. 215 ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ Více než polovina české veřejnosti (58 ) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN,

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Strašínská 31, 100 00 Praha 10, tel.: (02) 7811013, fax: (02) 7814311 http://www.median.cz/ E-mail:median@median.cz Hodnotová orientace Junáka

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice pro září 2011 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax:

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017 Hodnocení roku a očekávání v roce 1 0. 12. Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = respondentů ve věku 1 a více let Termín dotazování. 12. 2. 12. Metoda sběru dat Osobní dotazování

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více