1. Technické vlastnosti: rozlišení, barevná hloubka, barevný režim, formát a komprese.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Technické vlastnosti: rozlišení, barevná hloubka, barevný režim, formát a komprese."

Transkript

1 OT 6. Rastr 2. Charakteristiky a úpravy rastrového obrazu Úvod Kvalita použitých obrazových materiálů fotografií, zásadně ovlivňuje kvalitu a vzhled celkové tiskoviny. Kvalitu a použitelnost obrazu můžeme posuzovat z různých hledisek. 1. Technické vlastnosti: rozlišení, barevná hloubka, barevný režim, formát a komprese. 2. Vizuálně technická kvalita = technicky kvalitní fotografie. Jde především o tyto vlastnosti: Expoziční vlastnosti (světlo, tma, kontrast) Vyvážení a věrnost barev Ostrost 3. Vizuální kvalita a vhodnost kompozice, námět, vhodnost motivu a barevnosti atd. V této otázce se zaměříme především na vizuálně technické vlastnosti obrazu Posouzení obrazu Správné posouzení vzhledu a vad obrazu je podstatnou součástí volby optimálního postupu úprav. Vždy je vhodné předem promyslet konkrétní cíle úprav a následně přibližný postup. Je nutné rovněž posoudit, jak zásadní zásah do reality fotografické scény si můžeme dovolit (vzhledem k obsahu a významu fotografie). Některé vizuálně technické vlastnosti obrazu lze vyjádřit abstraktně (matematicky, technicky) pomocí grafů a křivek (funkcí). Typickým příkladem takového matematického vyjádření vzhledu obrazu je histogram, který může sloužit jak k posouzení expozičních tak barevných vlastností. Některé vady obrazu, jsou softwarově prakticky neodstranitelné. Obecně jde především o vady, kdy došlo ke ztrátě části nebo detailů obrazu. Ruční náhrada takových částí obrazu je sice možná, prakticky ale často skoro neproveditelná. Při nekvalitních podkladech je vhodné opatřit jiné nebo upozornit zákazníka na předpokládané snížení kvality Úpravy obrazu Pro úpravy rastrového obrazu používáme rastrový editor na profesionální úrovni především Adobe Photoshop. Mnoho zdánlivě banálních úprav obrazu má nezvratný charakter! Například při zesvětlování se zvětšuje počet bílých pixelů, původní obsah těchto pixelů mizí (vznikají přepaly) a žádné ztmavení tento obsah následné neobnoví! Jde o tzv. destruktivní úpravy. 1

2 Z tohoto důvodu je nutná určitá obezřetnost při úpravách, zálohování souborů, používání vrstev úprav a dalších postupů, které umožňují nedestruktivní úpravy Základní vlastnosti obrazu Expoziční vlastnosti: Obecně skupina vlastností souvisejících s tmavostí, světlostí, tonálním rozsahem a kontrastem. Jsou ovlivněny především osvícením a charakterem původní scény, nastavením fotoaparátu (clona, čas, citlivost), vliv má ale i skenování a některé úpravy. Vady expozice jsou z obrazu odstranitelné pouze v omezené míře. Světlost počítačového obrazu má na rozdíl od reality omezený počet úrovní a pevné hranice dané RGB hodnotami pro 24b = 0, 0, 0 (černá maximální) a 255, 255, 255 (bílá maximální). Tyto hranice nelze překročit! Někdy tedy může být například jediným možným postupem jak ještě zvýšit dojem světlosti nějakého objektu ztmavení okolí. Při přeexpozici = přesvětlení se ze světlých míst ztrácí kresba a vznikají tzv. přepaly čisté bílé plochy bez obrazu. Podobně při podexpozici zaniká kresba ve stínech (tmavých oblastech) spíše výjimečně se označuje jako podpaly. Nízký tónový rozsah snižuje počet odstínů a tím kvalitu kresby v celém obraze. Ve všech případech jde o vadu, kterou lze odstranit pouze umělým vytvořením obrazu v poškozených oblastech (zkopírováním od jinud, dokreslením), což pochopitelně není nikdy ideální. Vyvážení a věrnost barev: Může být ovlivněno prakticky libovolnou etapou zpracování obrazu, od fotografie, přes skenování až po počítačové zpracování. Chyby barevnosti počítačového obrazu v principu nebývají složité. Barevný obraz je definován na základě tří barev RGB, v principu jsou tedy chybné pouze hodnoty těchto tří barev. Obvykle je o chybu barevnosti v celém obraze stejnou, způsobenou například špatným osvícením, nebo nastavením fotoaparátu (vyvážení bílé). Mnohé chyby barevnosti lze obvykle poměrně bez problémů odstranit. Často tedy stačí doladit jedinou barvu v obraze a pak použít naprosto stejnou úpravu na celý obraz. Ostrost: Vychází především ze správného zaostření původního snímku, vliv má i kvalita a nastavení skenování a některé úpravy (typicky například převzorkování). Neostrost vždy znamená ztrátu detailů (kresebnosti), které se ropliznou do okolí a zmizí z tohoto hlediska neexistuje softwarový postup jak neostrost odstranit! Veškeré postupy typu ostření, doostření a podobně jenom zvyšují dojem ostrosti tím, že zvyšují kontrast na hranách obrazu. Neostrý obraz tedy v principu nelze zachránit. 2

3 Naopak rozostření je ze stejného důvodu jedním z nejmocnějších plošných retušovacích nástrojů, množství postupů vedoucích například ke zjemnění pleti, odstranění kazů a pih, šumu a podobně je založeno na rozostření (obvykle v kombinaci s nějakou formou prolnutí vrstev) jak už bylo řečeno, drobné detaily se rozpliznou do okolí a zmizí Další vlastnosti obrazu Kresebnost: Množství detailů, struktur, odstínů. Významná vlastnost obrazu, která mu dodává realističnost a prostorovost. Člověk prakticky nic nevnímá jako čistou černou, bílou nebo jednobarevnou plochu, vždy vidí množství odstínů, strukturu. Kresebnost souvisí především se základními vlastnostmi, jako je ostrost nebo expozice. Kresebnost není vlastností, kterou by bylo možno softwarově výrazně zlepšovat. Detaily, které v obraze chybí lze pouze dokreslit nebo zkopírovat z jiného obrazu, což prakticky nikdy není ideální. Na druhou stranu velice snadno může dojít při úpravách obrazu ke snižování kresebnosti. Posterizace: Snížení počtu odstínů (např. při některých digitálních úpravách obrazu), nebo nedostatek odstínů pro delší plynulý přechod mezi barvami. (Viditelné fleky barev, schodovité přechody, snížení kresebnosti. Prakticky nelze odstranit, možné jí předcházet. Šum: Vada obrazu vznikající při digitální fotografii (a omezeně při skenování). Vzniká obvykle při fotografování za zhoršených světelných podmínek, kdy fotoaparát zvyšuje citlivost čidla (respektive A/D převodníku tj. snaží se zpracovat slabší signál) čímž se stává citlivější i na náhodně vznikající chyby. Projevuje se náhodnými nesprávně barevnými pixely nejčastěji v tmavých oblastech obrazu. Geometrické vady obrazu: Jde o zkreslení tvarů. Vznikají především vlivem konstrukce objektivu fotografického přístroje, mohou však vzniknout i jiným způsobem. Jde například o soudkovitou prohnutí rovných čar a hran směrem od středu a poduškovitost prohnutí rovných čar a hran směrem dovnitř, kácející se linie vlivem perspektivy, patrné například u architektury. Vinětace: Vada působená konstrukcí objektivu fotoaparátu. Tmavnutí obrazu v rozích. Barevná aberace: (Aberace = vada.) Duhové okraje okolo obrysů. Opět způsobeno konstrukcí objektivu. V principu působí mírnou barevnou aberaci každý objektiv, čím je však kvalita objektivu vyšší, tím je tato vada menší. 3

4 Místní nečistoty a vady v obraze: Mohou se do obrazu dostat různým způsobem. Jejich odstraňování označujeme jako retuši. Kompresní relikty: Pozůstatky po kompresy JPEG, duchové podél hran Histogram Histogram je jednou z charakteristik konkrétního rastrového obrazu. Z histogramu vyčteme některé důležité informace o expozičních vlastnostech a částečně i o barevném vyvážení obrazu které nemusí být vizuálně jasně patrné. V počítačových programech můžeme obvykle zobrazit společný histogram všech kanálů (někdy označovaný jako histogram jasu který ale s jasem nemá zas tak moc společného) a jednotlivé histogramy barvových kanálů (RGB nebo CMYK) tj. histogram pro každou barvu zvlášť. Jednoduchý histogram pořízeného snímku zobrazují i digitální fotoaparáty kde slouží pro hodnocení a přesnější nastavení expozice (času a clony = množství světla vpuštěného do fotoaparátu při zmačknutí spouště) Jedním z možných postupů opravy nedokonalé fotografie je manipulace s histogramem v Photoshopu nalezneme editaci histogramu pod nabídkou úrovně Princip histogramu Histogram je graf vyjadřující počet pixelů určité úrovně (určité světlosti) v obrázku. Jednoduchý histogram jednoduchého obrázku (9 pixelů, 5 možných odstínů) počet pixelů odstín Při více úrovních (odstínech, barvách) přibývá i sloupců histogramu. Při větším množství úrovní a pixelů (tj u běžné fotografie a podobně) histogram splývá do jednotného grafu. Z histogramu lze vyčíst vlastnosti obrazu (dokonce aniž bychom samotný obraz viděli). 4

5 Histogramy obrazů: 1. Pérovka = dvě úrovně. 2. Kontrastní obraz, tmavé a světlé odstíny. 3. Celkově světlí obraz s několika málo tmavými odstíny. 4. Zúžený histogram, stažený rozsah odstínů, obraz šedý, bezkontrastní. 5

6 Kumulativní histogram: jde o poněkud netradiční zobrazení histogramu, v němž je každý sloupec grafu roven součtu všech pixelů s menší úrovní. Vpravo kumulativní histogram jednoduchého devíti-pixelového obrázku, vpravo reálný kumulativní histogram Posouzení histogramu Pomocí histogramu můžeme sledovat děje, které probíhají při úpravách obrazu a odhalovat chyby vzniklé při snímání (digitální fotografii, nebo skenování) které nemusí být na první pohled zřetelné (obvyklí stav: není to dobré, ale co tomu chybí? ). Kromě společného (jasového) histogramu všech kanálů lze zároveň v mnoha programech zobrazit (případně upravovat) histogramy pro jednotlivé kanály barev (RGB nebo CMYK). Obecně nelze určit, jak by měl vypadat správný histogram obrazu. Jak již bylo vysvětleno různé druhy obrazu, mají různý, značně odlišný histogram podle motivu. Přesto však existují určitá kritéria, která můžeme posuzovat. Základní kriteria posouzení histogramu: 1. Histogram posunutý doprava nebo doleva značí světlost nebo tmavost obrazu, tj. často špatnou expozici fotografie (vzláště v kombinaci s klipováním viz dále). 2. Věže na okrajích = pixely nahloučené v bílé a černé místa se ztrátou kresby = přepaly, podpaly též označováno jako klipování (clipping = odříznutí, ořezání). Důsledek nevhodných úprav nebo špatné expozice kromě dokreslení nebo dokopírování chybějící kresby neodstranitelné. 3. Zúžený histogram = zúžený tonální rozsah, obraz bez krajních poloh bez světlých a tmavých odstínů bez kontrastu, dojem šedosti, obvykle působí tmavě, ale zesvětlení nepomůže. Nutná ekvalizace histogramu = rozšíření = nastavení bílého a černého bodu (photoshop úrovně). Vzniká v mírné míře prakticky při každém snímání, může vzniknout nevhodnou expozicí nebo úpravami. 4. Silné zastoupení tmavých a světlých tónů, ale minimální zastoupení středních tónů dvouhrbý histogram. Tato situace nastává velice často u fotografií pořízených proti zdroji světla. Obraz je sice celkově velice kontrastní (velký rozdíl tmavých a světcích oblastí) ale v samotných světlých a tmavých oblastech kontrast chybí (zabírají jen malí rozsah tónů). Odstranění poměrně problematické postupy s křivkami, též existují speciální pluginy a programy. 6

7 5. Posterizace pérovkovatění obrazu, úbytek odstínů v celé ploše histogramu histogram děravý (jen čáry), obraz nemá jemnou kresbu. Obvykle důsledek úprav. 6. Výrazně odlišné charakteristiky histogramů barevných kanálů obvykle znamenají chyby v barevném podání obrázku. Všimněte si na obrázku, že histogram červeného kanálu (horní pod celkovým) je posunutý do mnohem silnějších hodnot než ostatní (víc doprava) jasná známka červeného nádechu v tomto případě už je nádech slabé slovo Úpravy histogramu Prakticky každá úprava obrazu se odráží v histogramu. Automatické úpravy obrazu (barvy automaticky, úrovně automaticky apod.) posuzují statisticky rozložení pixelů a úrovní v obraze využívají tedy v principu histogram. Ruční úpravy obvykle provádíme na grafickém zobrazení histogramu tedy například v úrovních Photoshopu. volba kanálu číselné nastavení vstupních hodnot posun vstupních hodnot kapátka pro volbu bílého černého a neutrálního bodu změna výstupních hodnot 1. Rozšíření histogramu (ekvalizace) dosti běžný postup, stažením jezdců černé a bílé, na okraj histogramu histogram rozšíříme. Zvýší se kontrast a obvykle se obraz vizuálně vylepší. Při extrémním zásahu ale může dojít k posterizaci. V případě potřeby lze provést i jednostranně. 7

8 2. Zúžení histogramu dosti nestandardní provádí se stažením výstupních hodnot (úrovní), stáhne obraz tak že neobsahuje světlé a tmavé tóny. Může být použito například při úpravě obrazu pro tiskovou technologii, která si s těmito odstíny neporadí. 3. Manipulace středem histogramu ( šedý jezdec ) obecně zesvětluje a ztmavuje obraz, na rozdíl od standardního zesvětlování a ztmavování (které histogram v podstatě celí posouvá), ale nezasahuje do všech pixelů stejně zachovává rozsah tónů od černé do býlé, ovlivňuje především střední tóny (podobá se úpravě pomocí křivek). 4. Nastavení černého, bílého, eventuelně šedého bodu. Jde o komplexnější úpravu obrazu, kromě světlosti a tmavosti též určitým způsobem koriguje barvy. Proto je přístupné nejen z nabídky úrovní, ale i z nabídky křivek. Je též základem některých automatických korekcí, které v současné době mnohé programy nabízí. Na těchto obrázcích můžete posoudit změnu histogramů jednotlivých kanálů po nastavení bílého bodu (rameno slečny), šedého bodu (zeď šedá u její ruky), a černého bodu (fotoaparát v její ruce). (Na barevné kopii byste mohli posoudit i dosti značnou proměnu snímku k lepšímu.) 8

9 Z hlediska filosofie má tato úprava dosti blízko rovněž k nastavení vyvážení bílé (white balance) na digitálních fotoaparátech a skenerech které slouží k potlačení barevného nádechu vzniklého osvětlením Křivky Též tónové křivky a v jiných souvislostech přenosové křivky. Nevyjadřují, na rozdíl od histogramu, momentální stav obrazu ale jeho změnu ať už požadovanou nebo nechtěnou. Jde o grafické znázornění závislosti jasu (nebo intenzity barvy) změněného obrazu (výstupní hodnoty) na ose Y, vůči původním hodnotám (vstupní hodnoty) na ose X. Tento typ vyjádření se používá v mnoha oblastech polygrafie a grafiky např.: vyjádření změny obrazu při tisku (především v důsledku nárůstu bodu) vyjádření zkreslení jasu monitoru vůči číselným hodnotám definovaným v souboru (gama křivky) V grafických programech slouží především pro úpravy tedy definování úmyslné změny, expozičních a barevných vlastností a to pokročileji a jemněji než většina ostatních postupů. Křivky lze zobrazovat oběma způsoby tedy s bílou v nule nebo s černou v nule. (V Photoshopu lze obě zobrazení přepínat.) Základní úpravy křivek 1. Rovná křivka (přímka) jdoucí středem grafu pod úhlem 45 = obraz beze změny = vstupní hodnoty se rovnají výstupním. 2. Libovolné posunutí nebo prohnutí křivky do tmavších hodnot na ose Y = tmavnutí. 9

10 3. Libovolné posunutí nebo prohnutí křivky do světlejších hodnot na ose Y = světlání. 4. Libovolná strmější křivka (úhel větší než 45 ) = větší kontrast. 5. Libovolná méně strmá křivka (úhel menší než 45 ) = menší kontrast. 6. Libovolně změněná křivka, která zůstává přímkou = lineární změna = odpovídá běžným postupům jako je ztmavování, zesvětlování, zvyšování a snižování kontrastu apod., vede k nežádoucím jevům jako je klipování (vznik přepalů a podpalů), posterizaci, nebo snížení rozsahu tónových hodnot (zúžení histogramu). 7. Libovolně změněná křivka zkřivená (prohnutá) = nelineární změna = lze upravovat v podstatě každou oblast tónů samostatně čehož v podstatě nelze jiným způsobem dosáhnout proto se křivky používají, nemusí vést k výše zmíněným nežádoucím jevům. 8. Kompenzace očekávané změny (tzv. linearizace) například vyrovnání nárůstu tiskového bodu se provádí nastavením křivky protikladné Příklady úprav křivek Pro příklady výsledku změny reprezentované křivkou použit tento zdrojový obraz: 1. Lineární snížení kontrastu, dochází k zúžení tónového rozsahu = zůžení histogramu (tj. šednutí obrázku, výsledek nemá bílou a černou, původní nejsvětlejší místo tmavne, a nejtmavší naopak světlá). 10

11 2. Lineární zvýšení kontrastu, dochází k vzniku přepalů a podpalů ztráta kresby ve světlech a stínech (určité množství pixelů předlohy se změní na bílé a černé). 3. Nelineární změna ztmavení s důrazem na střední tóny, oba koncové body zůstávají nezměněné nedochází tedy ke klipování nebo snižování počtu odstínů. změněný původní 4. Nelineární změna zesvětlení s důrazem na střední tóny opět beze změny koncových bodů. 11

12 změněný původní 5. Nelineární změna - zesvětlení tmavé a ztmavení světlé. Kontrast ve středních tónech se snižuje, ale celkový rozsah tónů zůstává (černá a bílá se nemění) 6. Nelineární změna - Ztmavení tmavé a zesvětlení světlé. Kontrast mezi středními tóny roste, rozsah zůstává. 12

13 Ostrost 1) Neostrost = rozmáznutí = ztráta detailů. Pokud detaily na obrázku nejsou, už je tam nedostanete (leda že je domalujete). Všechny ostřící postupy ve skutečnosti jen zvyšují kontrast u hran, čímž obrázek VYPADÁ ostřejší. 2) Veškeré opravy ostrosti jsou velice omezené. Opravdu rozostřenou fotku nespravíte. 3) Každá fotka je teoreticky neostrá. Princip objektivu nedovoluje zaznamenat ostře dva předměty v rozdílných vzdálenostech, ostří vždy na JEDNU konkrétní vzdálenost. Vnímání ostrosti je dáno tím, že člověk určitou velikost neostrosti nezaznamená. Vždy tedy hraje roli velikost zobrazení. 4) Vnímaný rozsah ostrosti (vzdálenost prvního ostrého a posledního ostrého bodu) je ve fotografii označováno jako hloubka ostrosti při focení ji ovlivňuje nastavení clony (čím větší tím hlubší ostrost), ohnisková vzdálenost objektivu (čím menší = menší zoom tím hlubší), a základní vzdálenost z jaké fotíme (čím na větší vzdálenost fotíme tím hlubší). 5) Jakékoli softwarové ostřící postupy nutno provádět pro určitou předpokládanou velikost zobrazení (případně předpokládanou pozorovací vzdálenost) pro kterou je obraz určen (tj. v zobrazení odpovídajícím zhruba výsledku). 6) Pro tisk se fotografie obvykle ostří tak že na monitoru již působí mírně přeostřeně. 6) Neostrost nebo malá hloubka ostrosti může být použita úmyslně typicky potlačení rušivého pozadí a vypíchnutí důležitého objektu (zjednodušeně člověk si neostrého příliš nevšímá, jemnost rozostření pozadí se označuje slovem bokeh původně tuším z japonštiny), nebo k zjemnění detailů (například pleť u portrétu). 7) Rozostřování může dokonce (obvykle s dalšími postupy) sloužit jako retušovací nástroj Neostrá maska Všechny softwarové opravy neostrosti jsou založeny na nějakém druhu výpočtu. Často se používá principu neostré masky (unsharp mask). Neostrá maska je postup odvozený od metody používané už v klasické fotografii pro analogovou úpravu negativů. (Postup opravdu používal maskování ještě neostřejším kopií obrazu proto neostrá maska). Tento způsob ostření je přirovnáván k obtažení hran tenkou tužkou, tmavé objekty jsou obtaženy ještě tmavším obrysem, a světlé objekty ještě světlejším obrysem. Vzniklé linie označujeme jako vrcholy nebo z angličtiny peaks. Výsledkem je větší zřetelnost hran a tím pádem větší dojem ostrosti. Při větší míře ostření však jsou tyto linie viditelné a ruší tzv. hallo = svítící obrysy. Zároveň se zvýrazňují i kazy obrazu (šum, prach a podobně). Na následujících obrázcích vidíte zleva: Ideální ostrou hranu, rozostřenou hranu a stejnou hranu po zaostření metodou neostré masky. 13

14 Další dva obrázky znázorňují systém ostření neostrou maskou schematicky: Hlavní výhodou neostré masky je její jednoduchost jak z hlediska výpočetního při provádění na digitálním obraze, tak z hlediska fyzického při provádění v například v temné komoře s fotografickými filmy. Při ostření barevného obrazu se postup aplikuje jednotlivě na barevné kanály. To může mít za následek nevhodné barevné efekty kanály nejsou zcela stejné a zostření může rozdíly podtrhnout. Kromě neostré masky existuje několik dalších algoritmů ostření, například použití: Laplaceova operátoru, nebo Sobelova operátoru (tyto postupy lze použít obecně pro detekci hran) Nastavení ostření neostrou maskou Tři základní parametry míra, poloměr a práh. Nastavení je vždy především vizuální. Vše závisí především na vzhledu, charakteru, obsahu obrazu, výsledné velikosti a rozlišení. Prakticky v každé knize o Photoshopu najdete nějaké dokonalé hodnoty, které někdy fungují a jindy nefungují a ve většině knih se liší. Míra: Základní parametr, určuje sílu zaostření, výšku hallo efektů. Obvykle platí, že čím vyšší výstupní rozlišení více pixelů na palec tím větší míra. Poloměr: Určuje šířku efektu v pixelech (velikost změněné oblasti). Obecně platí, že čím vyšší bude výstupní rozlišení, tím větší poloměr se nastavuje. (Pixely jsou při zobrazení menší, při malé hodnotě nemusí být efekt vůbec patrný.) Efekt ostření roste při zvyšování poloměru. Velikost poloměru ovlivňuje pochopitelně velikost a viditelnost hallo efektu. Práh: Filtr reaguje pouze na hrany výraznější (s větším rozdílem úrovní) než prahová hodnota. Čím je práh nižší, tím více hran se zostří (ale také vytáhnete více kazů). Práh nijak neovlivňuje sílu zaostření, ale ovlivňuje, kolik hran bude v obrazu zaostřeno. Chceme-li 14

15 zostřit i ty nejjemnější přechody (okraje jemných stínů a podobně), nastavujeme nízké hodnoty prahu, pokud naopak chceme zostřit pouze výrazné kontrastní hrany, nastavujeme hodnoty větší. Manipulací s prahem tedy také logicky ovlivňujeme míru vytažení již existujících kazů. Graficky znázorněné hodnoty míry, poloměru a prahu na schématu zaostřeného obrázku: Triky při digitálním ostření Odstranění nežádoucích prvků, které by mohlo ostření zvýraznit před ostřením = ruční retuše a filtry typu prach a škrábance, potlačit šum, vyhladit a podobně. Volitelně použít i po ostření. Ostření v jasovém kanálu (před ostřením provést převod do Lab nebo HSV), nebo ostření v nové vrstvě s nastavením prolnutí světlost. Oba postupy mají stejný účel a prakticky stejný výsledek ostří se pouze světlost, na jejíž kontrast je lidské oko nejvíce citlivé a zabrání se vzniku nežádoucích barevných efektů. Ostřit v jednom kanálu RGB méně často doporučovaný postup, někdy ale může fungovat. Vyberte kanál, ve kterém je zřetelné to co chcete zaostřit (hlavní rysy) a minimum toho co zostřit nechcete (skvrny, šum, škrábance, vrásky). Typicky detailní portréty modelek lze ostřit v červené, ve které nejsou tak kontrastní vady pleti. Ostřit selektivně v požadovaných oblastech obrazu např. doostřit člověka a pozadí nechat, doostřit oči portrétu a pleť nechat. Ostřit selektivně vyhledané hrany. Vyhledání hran lze provést opět více postupy, od ručního až po filtry typu hledat obrysy. Ostřit naněkolikrát, případně různě, různé oblasti, různé hrany a podobně. Nicméně ostřit na několikrát se doporučuje, i pokud ostříte celí obrázek. 15

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE O B S A H KAPITOLA 1............................................. 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE Ukládání digitálních negativů....................................20 Vytvoření

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch

Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch Úvodem >>> Zpracoval: Antonín Hříbal, 2015 antonin.hribal@denik.cz Digitálním obrazem určeným pro

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký)

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký) Šerosvit je spojován s malířstvím 16. století. Trochu provokativně jsem si dovolil tento výraz použít v souvislosti s fotografováním v nižších tóninách. Proč? (text a foto Karel Horký) Šerosvit je výtvarná

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím Užitečné tipy II Užitečné tipy II Vypnutí vodítek a přichytávání k vodítkům Vodítka můžete dočasně vypnout pomocí příkazu z nabídky Zobrazení Zobrazovat vodítka. To ovšem na přichytávání výběrových oken

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ SOURAL Ivo Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail : Pavouk.P@centrum.cz K tomu aby byly pochopitelné

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Úpravy a neúpravy Takže začneme jak jinak než od začátku. Počítačové zpracování, kdy, proč a jak? A tady přichází první zaškobrtnutí

Úpravy a neúpravy Takže začneme jak jinak než od začátku. Počítačové zpracování, kdy, proč a jak? A tady přichází první zaškobrtnutí Úpravy a neúpravy V poslední době se mi jednak dostalo do rukou několik zvláštně upravených fotografií, ale také jsem prožil, přežil a užil si mnoho hodin diskuzí na téma: Upravovat - ano nebo ne? Kde

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 2. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Photoshop - tutoriály

Photoshop - tutoriály H OŘÍCÍ TEXT Photoshop - tutoriály 1) Vytvořte Nový soubor. Velikost dokumentu jsem volil 500 x 200 obrazových bodů, rozlišení 72 dpi. Barva pozadí je předpokládaně bílá, což je pro náš případ vyhovující.

Více

Tlačítko Fotoalbum slouží k trochu jinému účelu, než je obyčejné vkládání obrázků do prezentace. Popsáno bude proto dále v této kapitole.

Tlačítko Fotoalbum slouží k trochu jinému účelu, než je obyčejné vkládání obrázků do prezentace. Popsáno bude proto dále v této kapitole. KAPITOLA 5 Obrázky VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ ÚPRAVY OBRÁZKŮ STYLY OBRÁZKŮ FOTOALBUM VLASTNÍ GRAFICKÉ OBJEKTY Neodmyslitelnou součástí prezentací se staly grafické objekty. S jejich pomocí můžete názorně ilustrovat

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk.

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 5 tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 1. Používání loga Při každém použití loga v tištěné podobě,

Více

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012 Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP březen 2012 Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Dynamický rozsah vyhovuje. Kontrola Spolehni se dodatečné zprac.

Dynamický rozsah vyhovuje. Kontrola Spolehni se dodatečné zprac. Expozice Tři parametry clona, čas, ISO Nadaný a zkušený profesionál má zvoleno manuální ovládání expozice podívá se na to co chce fotit, zvolí čas, clonu a ISO ručně zaostří a vyfotí. Podívá se na displej,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Protikladem rastrové počítačové grafiky je grafika vektorová, založená na matematickém definování křivek, tvarů, a jejich výplní.

Protikladem rastrové počítačové grafiky je grafika vektorová, založená na matematickém definování křivek, tvarů, a jejich výplní. 0T 7. Rastrový editor (Photoshop) přehled a základní obsluha. 1.1.1 Úvod Rastrová počítačová grafika (někdy ne zcela správně bitmapová) je označení pro způsob ukládání počítačového obrazu na základě mozaiky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Digitální foto Digitální foto

Digitální foto Digitální foto Zrcadlovka 28 Digitální foto Srpen 2007 DF52_028_Feat1.indd 28 23.7.2007 17:45:54 v praxi Dokonalé zvládání fotoaparátu je předpokladem vydařených fotografií. Když v terénu nemusíte přemýšlet, jaké tlačítko

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Další úpravy a vylepšení obrázku

Další úpravy a vylepšení obrázku Další úpravy a vylepšení obrázku Tato poměrně krátká kapitola vás seznámí s možnostmi úpravy obrázku, které nelze spustit z Nástrojové lišty, ale je třeba si pro ně sáhnout do nabídek. Jedná se především

Více

Základní charakteristika a funkce

Základní charakteristika a funkce Společnost FUJIFILM uvádí na trh FUJIFILM X-A1: kompaktní a stylový základní fotoaparát řady FUJIFILM X s výměnnými objektivy, velkým snímačem APS-C CMOS a procesorem EXR II. FUJIFILM Corporation (Prezident:

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Gama monitoru. Michael v.ostheim

Gama monitoru. Michael v.ostheim Michael v.ostheim Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití testovacích obrázků 4 2.1 Testovací obrázek: Stupnice šedi............................. 4 2.2 Testovací obrázek: RGB stupnice.............................

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Základy digitální fotografie. Základní pojmy

Základy digitální fotografie. Základní pojmy Základy digitální fotografie Základní pojmy 1 Proč fotografujeme Rodinné foto - osobní potřeba Dokument, reportáž - osobní nebo sdělování Dokumentace, fotopoznámky - pracovní Technická fotografie - pracovní

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Metodika měření linearity CCD snímačů

Metodika měření linearity CCD snímačů Metodika měření linearity CCD snímačů (test na plochu) Ver. 1.7 Zpracoval: Zdeněk Řehoř BRNO 2009 Metodika měření linearity CCD je určena pro stanovení závislosti odezvy senzorů na velikosti na detektor

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více