1. Technické vlastnosti: rozlišení, barevná hloubka, barevný režim, formát a komprese.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Technické vlastnosti: rozlišení, barevná hloubka, barevný režim, formát a komprese."

Transkript

1 OT 6. Rastr 2. Charakteristiky a úpravy rastrového obrazu Úvod Kvalita použitých obrazových materiálů fotografií, zásadně ovlivňuje kvalitu a vzhled celkové tiskoviny. Kvalitu a použitelnost obrazu můžeme posuzovat z různých hledisek. 1. Technické vlastnosti: rozlišení, barevná hloubka, barevný režim, formát a komprese. 2. Vizuálně technická kvalita = technicky kvalitní fotografie. Jde především o tyto vlastnosti: Expoziční vlastnosti (světlo, tma, kontrast) Vyvážení a věrnost barev Ostrost 3. Vizuální kvalita a vhodnost kompozice, námět, vhodnost motivu a barevnosti atd. V této otázce se zaměříme především na vizuálně technické vlastnosti obrazu Posouzení obrazu Správné posouzení vzhledu a vad obrazu je podstatnou součástí volby optimálního postupu úprav. Vždy je vhodné předem promyslet konkrétní cíle úprav a následně přibližný postup. Je nutné rovněž posoudit, jak zásadní zásah do reality fotografické scény si můžeme dovolit (vzhledem k obsahu a významu fotografie). Některé vizuálně technické vlastnosti obrazu lze vyjádřit abstraktně (matematicky, technicky) pomocí grafů a křivek (funkcí). Typickým příkladem takového matematického vyjádření vzhledu obrazu je histogram, který může sloužit jak k posouzení expozičních tak barevných vlastností. Některé vady obrazu, jsou softwarově prakticky neodstranitelné. Obecně jde především o vady, kdy došlo ke ztrátě části nebo detailů obrazu. Ruční náhrada takových částí obrazu je sice možná, prakticky ale často skoro neproveditelná. Při nekvalitních podkladech je vhodné opatřit jiné nebo upozornit zákazníka na předpokládané snížení kvality Úpravy obrazu Pro úpravy rastrového obrazu používáme rastrový editor na profesionální úrovni především Adobe Photoshop. Mnoho zdánlivě banálních úprav obrazu má nezvratný charakter! Například při zesvětlování se zvětšuje počet bílých pixelů, původní obsah těchto pixelů mizí (vznikají přepaly) a žádné ztmavení tento obsah následné neobnoví! Jde o tzv. destruktivní úpravy. 1

2 Z tohoto důvodu je nutná určitá obezřetnost při úpravách, zálohování souborů, používání vrstev úprav a dalších postupů, které umožňují nedestruktivní úpravy Základní vlastnosti obrazu Expoziční vlastnosti: Obecně skupina vlastností souvisejících s tmavostí, světlostí, tonálním rozsahem a kontrastem. Jsou ovlivněny především osvícením a charakterem původní scény, nastavením fotoaparátu (clona, čas, citlivost), vliv má ale i skenování a některé úpravy. Vady expozice jsou z obrazu odstranitelné pouze v omezené míře. Světlost počítačového obrazu má na rozdíl od reality omezený počet úrovní a pevné hranice dané RGB hodnotami pro 24b = 0, 0, 0 (černá maximální) a 255, 255, 255 (bílá maximální). Tyto hranice nelze překročit! Někdy tedy může být například jediným možným postupem jak ještě zvýšit dojem světlosti nějakého objektu ztmavení okolí. Při přeexpozici = přesvětlení se ze světlých míst ztrácí kresba a vznikají tzv. přepaly čisté bílé plochy bez obrazu. Podobně při podexpozici zaniká kresba ve stínech (tmavých oblastech) spíše výjimečně se označuje jako podpaly. Nízký tónový rozsah snižuje počet odstínů a tím kvalitu kresby v celém obraze. Ve všech případech jde o vadu, kterou lze odstranit pouze umělým vytvořením obrazu v poškozených oblastech (zkopírováním od jinud, dokreslením), což pochopitelně není nikdy ideální. Vyvážení a věrnost barev: Může být ovlivněno prakticky libovolnou etapou zpracování obrazu, od fotografie, přes skenování až po počítačové zpracování. Chyby barevnosti počítačového obrazu v principu nebývají složité. Barevný obraz je definován na základě tří barev RGB, v principu jsou tedy chybné pouze hodnoty těchto tří barev. Obvykle je o chybu barevnosti v celém obraze stejnou, způsobenou například špatným osvícením, nebo nastavením fotoaparátu (vyvážení bílé). Mnohé chyby barevnosti lze obvykle poměrně bez problémů odstranit. Často tedy stačí doladit jedinou barvu v obraze a pak použít naprosto stejnou úpravu na celý obraz. Ostrost: Vychází především ze správného zaostření původního snímku, vliv má i kvalita a nastavení skenování a některé úpravy (typicky například převzorkování). Neostrost vždy znamená ztrátu detailů (kresebnosti), které se ropliznou do okolí a zmizí z tohoto hlediska neexistuje softwarový postup jak neostrost odstranit! Veškeré postupy typu ostření, doostření a podobně jenom zvyšují dojem ostrosti tím, že zvyšují kontrast na hranách obrazu. Neostrý obraz tedy v principu nelze zachránit. 2

3 Naopak rozostření je ze stejného důvodu jedním z nejmocnějších plošných retušovacích nástrojů, množství postupů vedoucích například ke zjemnění pleti, odstranění kazů a pih, šumu a podobně je založeno na rozostření (obvykle v kombinaci s nějakou formou prolnutí vrstev) jak už bylo řečeno, drobné detaily se rozpliznou do okolí a zmizí Další vlastnosti obrazu Kresebnost: Množství detailů, struktur, odstínů. Významná vlastnost obrazu, která mu dodává realističnost a prostorovost. Člověk prakticky nic nevnímá jako čistou černou, bílou nebo jednobarevnou plochu, vždy vidí množství odstínů, strukturu. Kresebnost souvisí především se základními vlastnostmi, jako je ostrost nebo expozice. Kresebnost není vlastností, kterou by bylo možno softwarově výrazně zlepšovat. Detaily, které v obraze chybí lze pouze dokreslit nebo zkopírovat z jiného obrazu, což prakticky nikdy není ideální. Na druhou stranu velice snadno může dojít při úpravách obrazu ke snižování kresebnosti. Posterizace: Snížení počtu odstínů (např. při některých digitálních úpravách obrazu), nebo nedostatek odstínů pro delší plynulý přechod mezi barvami. (Viditelné fleky barev, schodovité přechody, snížení kresebnosti. Prakticky nelze odstranit, možné jí předcházet. Šum: Vada obrazu vznikající při digitální fotografii (a omezeně při skenování). Vzniká obvykle při fotografování za zhoršených světelných podmínek, kdy fotoaparát zvyšuje citlivost čidla (respektive A/D převodníku tj. snaží se zpracovat slabší signál) čímž se stává citlivější i na náhodně vznikající chyby. Projevuje se náhodnými nesprávně barevnými pixely nejčastěji v tmavých oblastech obrazu. Geometrické vady obrazu: Jde o zkreslení tvarů. Vznikají především vlivem konstrukce objektivu fotografického přístroje, mohou však vzniknout i jiným způsobem. Jde například o soudkovitou prohnutí rovných čar a hran směrem od středu a poduškovitost prohnutí rovných čar a hran směrem dovnitř, kácející se linie vlivem perspektivy, patrné například u architektury. Vinětace: Vada působená konstrukcí objektivu fotoaparátu. Tmavnutí obrazu v rozích. Barevná aberace: (Aberace = vada.) Duhové okraje okolo obrysů. Opět způsobeno konstrukcí objektivu. V principu působí mírnou barevnou aberaci každý objektiv, čím je však kvalita objektivu vyšší, tím je tato vada menší. 3

4 Místní nečistoty a vady v obraze: Mohou se do obrazu dostat různým způsobem. Jejich odstraňování označujeme jako retuši. Kompresní relikty: Pozůstatky po kompresy JPEG, duchové podél hran Histogram Histogram je jednou z charakteristik konkrétního rastrového obrazu. Z histogramu vyčteme některé důležité informace o expozičních vlastnostech a částečně i o barevném vyvážení obrazu které nemusí být vizuálně jasně patrné. V počítačových programech můžeme obvykle zobrazit společný histogram všech kanálů (někdy označovaný jako histogram jasu který ale s jasem nemá zas tak moc společného) a jednotlivé histogramy barvových kanálů (RGB nebo CMYK) tj. histogram pro každou barvu zvlášť. Jednoduchý histogram pořízeného snímku zobrazují i digitální fotoaparáty kde slouží pro hodnocení a přesnější nastavení expozice (času a clony = množství světla vpuštěného do fotoaparátu při zmačknutí spouště) Jedním z možných postupů opravy nedokonalé fotografie je manipulace s histogramem v Photoshopu nalezneme editaci histogramu pod nabídkou úrovně Princip histogramu Histogram je graf vyjadřující počet pixelů určité úrovně (určité světlosti) v obrázku. Jednoduchý histogram jednoduchého obrázku (9 pixelů, 5 možných odstínů) počet pixelů odstín Při více úrovních (odstínech, barvách) přibývá i sloupců histogramu. Při větším množství úrovní a pixelů (tj u běžné fotografie a podobně) histogram splývá do jednotného grafu. Z histogramu lze vyčíst vlastnosti obrazu (dokonce aniž bychom samotný obraz viděli). 4

5 Histogramy obrazů: 1. Pérovka = dvě úrovně. 2. Kontrastní obraz, tmavé a světlé odstíny. 3. Celkově světlí obraz s několika málo tmavými odstíny. 4. Zúžený histogram, stažený rozsah odstínů, obraz šedý, bezkontrastní. 5

6 Kumulativní histogram: jde o poněkud netradiční zobrazení histogramu, v němž je každý sloupec grafu roven součtu všech pixelů s menší úrovní. Vpravo kumulativní histogram jednoduchého devíti-pixelového obrázku, vpravo reálný kumulativní histogram Posouzení histogramu Pomocí histogramu můžeme sledovat děje, které probíhají při úpravách obrazu a odhalovat chyby vzniklé při snímání (digitální fotografii, nebo skenování) které nemusí být na první pohled zřetelné (obvyklí stav: není to dobré, ale co tomu chybí? ). Kromě společného (jasového) histogramu všech kanálů lze zároveň v mnoha programech zobrazit (případně upravovat) histogramy pro jednotlivé kanály barev (RGB nebo CMYK). Obecně nelze určit, jak by měl vypadat správný histogram obrazu. Jak již bylo vysvětleno různé druhy obrazu, mají různý, značně odlišný histogram podle motivu. Přesto však existují určitá kritéria, která můžeme posuzovat. Základní kriteria posouzení histogramu: 1. Histogram posunutý doprava nebo doleva značí světlost nebo tmavost obrazu, tj. často špatnou expozici fotografie (vzláště v kombinaci s klipováním viz dále). 2. Věže na okrajích = pixely nahloučené v bílé a černé místa se ztrátou kresby = přepaly, podpaly též označováno jako klipování (clipping = odříznutí, ořezání). Důsledek nevhodných úprav nebo špatné expozice kromě dokreslení nebo dokopírování chybějící kresby neodstranitelné. 3. Zúžený histogram = zúžený tonální rozsah, obraz bez krajních poloh bez světlých a tmavých odstínů bez kontrastu, dojem šedosti, obvykle působí tmavě, ale zesvětlení nepomůže. Nutná ekvalizace histogramu = rozšíření = nastavení bílého a černého bodu (photoshop úrovně). Vzniká v mírné míře prakticky při každém snímání, může vzniknout nevhodnou expozicí nebo úpravami. 4. Silné zastoupení tmavých a světlých tónů, ale minimální zastoupení středních tónů dvouhrbý histogram. Tato situace nastává velice často u fotografií pořízených proti zdroji světla. Obraz je sice celkově velice kontrastní (velký rozdíl tmavých a světcích oblastí) ale v samotných světlých a tmavých oblastech kontrast chybí (zabírají jen malí rozsah tónů). Odstranění poměrně problematické postupy s křivkami, též existují speciální pluginy a programy. 6

7 5. Posterizace pérovkovatění obrazu, úbytek odstínů v celé ploše histogramu histogram děravý (jen čáry), obraz nemá jemnou kresbu. Obvykle důsledek úprav. 6. Výrazně odlišné charakteristiky histogramů barevných kanálů obvykle znamenají chyby v barevném podání obrázku. Všimněte si na obrázku, že histogram červeného kanálu (horní pod celkovým) je posunutý do mnohem silnějších hodnot než ostatní (víc doprava) jasná známka červeného nádechu v tomto případě už je nádech slabé slovo Úpravy histogramu Prakticky každá úprava obrazu se odráží v histogramu. Automatické úpravy obrazu (barvy automaticky, úrovně automaticky apod.) posuzují statisticky rozložení pixelů a úrovní v obraze využívají tedy v principu histogram. Ruční úpravy obvykle provádíme na grafickém zobrazení histogramu tedy například v úrovních Photoshopu. volba kanálu číselné nastavení vstupních hodnot posun vstupních hodnot kapátka pro volbu bílého černého a neutrálního bodu změna výstupních hodnot 1. Rozšíření histogramu (ekvalizace) dosti běžný postup, stažením jezdců černé a bílé, na okraj histogramu histogram rozšíříme. Zvýší se kontrast a obvykle se obraz vizuálně vylepší. Při extrémním zásahu ale může dojít k posterizaci. V případě potřeby lze provést i jednostranně. 7

8 2. Zúžení histogramu dosti nestandardní provádí se stažením výstupních hodnot (úrovní), stáhne obraz tak že neobsahuje světlé a tmavé tóny. Může být použito například při úpravě obrazu pro tiskovou technologii, která si s těmito odstíny neporadí. 3. Manipulace středem histogramu ( šedý jezdec ) obecně zesvětluje a ztmavuje obraz, na rozdíl od standardního zesvětlování a ztmavování (které histogram v podstatě celí posouvá), ale nezasahuje do všech pixelů stejně zachovává rozsah tónů od černé do býlé, ovlivňuje především střední tóny (podobá se úpravě pomocí křivek). 4. Nastavení černého, bílého, eventuelně šedého bodu. Jde o komplexnější úpravu obrazu, kromě světlosti a tmavosti též určitým způsobem koriguje barvy. Proto je přístupné nejen z nabídky úrovní, ale i z nabídky křivek. Je též základem některých automatických korekcí, které v současné době mnohé programy nabízí. Na těchto obrázcích můžete posoudit změnu histogramů jednotlivých kanálů po nastavení bílého bodu (rameno slečny), šedého bodu (zeď šedá u její ruky), a černého bodu (fotoaparát v její ruce). (Na barevné kopii byste mohli posoudit i dosti značnou proměnu snímku k lepšímu.) 8

9 Z hlediska filosofie má tato úprava dosti blízko rovněž k nastavení vyvážení bílé (white balance) na digitálních fotoaparátech a skenerech které slouží k potlačení barevného nádechu vzniklého osvětlením Křivky Též tónové křivky a v jiných souvislostech přenosové křivky. Nevyjadřují, na rozdíl od histogramu, momentální stav obrazu ale jeho změnu ať už požadovanou nebo nechtěnou. Jde o grafické znázornění závislosti jasu (nebo intenzity barvy) změněného obrazu (výstupní hodnoty) na ose Y, vůči původním hodnotám (vstupní hodnoty) na ose X. Tento typ vyjádření se používá v mnoha oblastech polygrafie a grafiky např.: vyjádření změny obrazu při tisku (především v důsledku nárůstu bodu) vyjádření zkreslení jasu monitoru vůči číselným hodnotám definovaným v souboru (gama křivky) V grafických programech slouží především pro úpravy tedy definování úmyslné změny, expozičních a barevných vlastností a to pokročileji a jemněji než většina ostatních postupů. Křivky lze zobrazovat oběma způsoby tedy s bílou v nule nebo s černou v nule. (V Photoshopu lze obě zobrazení přepínat.) Základní úpravy křivek 1. Rovná křivka (přímka) jdoucí středem grafu pod úhlem 45 = obraz beze změny = vstupní hodnoty se rovnají výstupním. 2. Libovolné posunutí nebo prohnutí křivky do tmavších hodnot na ose Y = tmavnutí. 9

10 3. Libovolné posunutí nebo prohnutí křivky do světlejších hodnot na ose Y = světlání. 4. Libovolná strmější křivka (úhel větší než 45 ) = větší kontrast. 5. Libovolná méně strmá křivka (úhel menší než 45 ) = menší kontrast. 6. Libovolně změněná křivka, která zůstává přímkou = lineární změna = odpovídá běžným postupům jako je ztmavování, zesvětlování, zvyšování a snižování kontrastu apod., vede k nežádoucím jevům jako je klipování (vznik přepalů a podpalů), posterizaci, nebo snížení rozsahu tónových hodnot (zúžení histogramu). 7. Libovolně změněná křivka zkřivená (prohnutá) = nelineární změna = lze upravovat v podstatě každou oblast tónů samostatně čehož v podstatě nelze jiným způsobem dosáhnout proto se křivky používají, nemusí vést k výše zmíněným nežádoucím jevům. 8. Kompenzace očekávané změny (tzv. linearizace) například vyrovnání nárůstu tiskového bodu se provádí nastavením křivky protikladné Příklady úprav křivek Pro příklady výsledku změny reprezentované křivkou použit tento zdrojový obraz: 1. Lineární snížení kontrastu, dochází k zúžení tónového rozsahu = zůžení histogramu (tj. šednutí obrázku, výsledek nemá bílou a černou, původní nejsvětlejší místo tmavne, a nejtmavší naopak světlá). 10

11 2. Lineární zvýšení kontrastu, dochází k vzniku přepalů a podpalů ztráta kresby ve světlech a stínech (určité množství pixelů předlohy se změní na bílé a černé). 3. Nelineární změna ztmavení s důrazem na střední tóny, oba koncové body zůstávají nezměněné nedochází tedy ke klipování nebo snižování počtu odstínů. změněný původní 4. Nelineární změna zesvětlení s důrazem na střední tóny opět beze změny koncových bodů. 11

12 změněný původní 5. Nelineární změna - zesvětlení tmavé a ztmavení světlé. Kontrast ve středních tónech se snižuje, ale celkový rozsah tónů zůstává (černá a bílá se nemění) 6. Nelineární změna - Ztmavení tmavé a zesvětlení světlé. Kontrast mezi středními tóny roste, rozsah zůstává. 12

13 Ostrost 1) Neostrost = rozmáznutí = ztráta detailů. Pokud detaily na obrázku nejsou, už je tam nedostanete (leda že je domalujete). Všechny ostřící postupy ve skutečnosti jen zvyšují kontrast u hran, čímž obrázek VYPADÁ ostřejší. 2) Veškeré opravy ostrosti jsou velice omezené. Opravdu rozostřenou fotku nespravíte. 3) Každá fotka je teoreticky neostrá. Princip objektivu nedovoluje zaznamenat ostře dva předměty v rozdílných vzdálenostech, ostří vždy na JEDNU konkrétní vzdálenost. Vnímání ostrosti je dáno tím, že člověk určitou velikost neostrosti nezaznamená. Vždy tedy hraje roli velikost zobrazení. 4) Vnímaný rozsah ostrosti (vzdálenost prvního ostrého a posledního ostrého bodu) je ve fotografii označováno jako hloubka ostrosti při focení ji ovlivňuje nastavení clony (čím větší tím hlubší ostrost), ohnisková vzdálenost objektivu (čím menší = menší zoom tím hlubší), a základní vzdálenost z jaké fotíme (čím na větší vzdálenost fotíme tím hlubší). 5) Jakékoli softwarové ostřící postupy nutno provádět pro určitou předpokládanou velikost zobrazení (případně předpokládanou pozorovací vzdálenost) pro kterou je obraz určen (tj. v zobrazení odpovídajícím zhruba výsledku). 6) Pro tisk se fotografie obvykle ostří tak že na monitoru již působí mírně přeostřeně. 6) Neostrost nebo malá hloubka ostrosti může být použita úmyslně typicky potlačení rušivého pozadí a vypíchnutí důležitého objektu (zjednodušeně člověk si neostrého příliš nevšímá, jemnost rozostření pozadí se označuje slovem bokeh původně tuším z japonštiny), nebo k zjemnění detailů (například pleť u portrétu). 7) Rozostřování může dokonce (obvykle s dalšími postupy) sloužit jako retušovací nástroj Neostrá maska Všechny softwarové opravy neostrosti jsou založeny na nějakém druhu výpočtu. Často se používá principu neostré masky (unsharp mask). Neostrá maska je postup odvozený od metody používané už v klasické fotografii pro analogovou úpravu negativů. (Postup opravdu používal maskování ještě neostřejším kopií obrazu proto neostrá maska). Tento způsob ostření je přirovnáván k obtažení hran tenkou tužkou, tmavé objekty jsou obtaženy ještě tmavším obrysem, a světlé objekty ještě světlejším obrysem. Vzniklé linie označujeme jako vrcholy nebo z angličtiny peaks. Výsledkem je větší zřetelnost hran a tím pádem větší dojem ostrosti. Při větší míře ostření však jsou tyto linie viditelné a ruší tzv. hallo = svítící obrysy. Zároveň se zvýrazňují i kazy obrazu (šum, prach a podobně). Na následujících obrázcích vidíte zleva: Ideální ostrou hranu, rozostřenou hranu a stejnou hranu po zaostření metodou neostré masky. 13

14 Další dva obrázky znázorňují systém ostření neostrou maskou schematicky: Hlavní výhodou neostré masky je její jednoduchost jak z hlediska výpočetního při provádění na digitálním obraze, tak z hlediska fyzického při provádění v například v temné komoře s fotografickými filmy. Při ostření barevného obrazu se postup aplikuje jednotlivě na barevné kanály. To může mít za následek nevhodné barevné efekty kanály nejsou zcela stejné a zostření může rozdíly podtrhnout. Kromě neostré masky existuje několik dalších algoritmů ostření, například použití: Laplaceova operátoru, nebo Sobelova operátoru (tyto postupy lze použít obecně pro detekci hran) Nastavení ostření neostrou maskou Tři základní parametry míra, poloměr a práh. Nastavení je vždy především vizuální. Vše závisí především na vzhledu, charakteru, obsahu obrazu, výsledné velikosti a rozlišení. Prakticky v každé knize o Photoshopu najdete nějaké dokonalé hodnoty, které někdy fungují a jindy nefungují a ve většině knih se liší. Míra: Základní parametr, určuje sílu zaostření, výšku hallo efektů. Obvykle platí, že čím vyšší výstupní rozlišení více pixelů na palec tím větší míra. Poloměr: Určuje šířku efektu v pixelech (velikost změněné oblasti). Obecně platí, že čím vyšší bude výstupní rozlišení, tím větší poloměr se nastavuje. (Pixely jsou při zobrazení menší, při malé hodnotě nemusí být efekt vůbec patrný.) Efekt ostření roste při zvyšování poloměru. Velikost poloměru ovlivňuje pochopitelně velikost a viditelnost hallo efektu. Práh: Filtr reaguje pouze na hrany výraznější (s větším rozdílem úrovní) než prahová hodnota. Čím je práh nižší, tím více hran se zostří (ale také vytáhnete více kazů). Práh nijak neovlivňuje sílu zaostření, ale ovlivňuje, kolik hran bude v obrazu zaostřeno. Chceme-li 14

15 zostřit i ty nejjemnější přechody (okraje jemných stínů a podobně), nastavujeme nízké hodnoty prahu, pokud naopak chceme zostřit pouze výrazné kontrastní hrany, nastavujeme hodnoty větší. Manipulací s prahem tedy také logicky ovlivňujeme míru vytažení již existujících kazů. Graficky znázorněné hodnoty míry, poloměru a prahu na schématu zaostřeného obrázku: Triky při digitálním ostření Odstranění nežádoucích prvků, které by mohlo ostření zvýraznit před ostřením = ruční retuše a filtry typu prach a škrábance, potlačit šum, vyhladit a podobně. Volitelně použít i po ostření. Ostření v jasovém kanálu (před ostřením provést převod do Lab nebo HSV), nebo ostření v nové vrstvě s nastavením prolnutí světlost. Oba postupy mají stejný účel a prakticky stejný výsledek ostří se pouze světlost, na jejíž kontrast je lidské oko nejvíce citlivé a zabrání se vzniku nežádoucích barevných efektů. Ostřit v jednom kanálu RGB méně často doporučovaný postup, někdy ale může fungovat. Vyberte kanál, ve kterém je zřetelné to co chcete zaostřit (hlavní rysy) a minimum toho co zostřit nechcete (skvrny, šum, škrábance, vrásky). Typicky detailní portréty modelek lze ostřit v červené, ve které nejsou tak kontrastní vady pleti. Ostřit selektivně v požadovaných oblastech obrazu např. doostřit člověka a pozadí nechat, doostřit oči portrétu a pleť nechat. Ostřit selektivně vyhledané hrany. Vyhledání hran lze provést opět více postupy, od ručního až po filtry typu hledat obrysy. Ostřit naněkolikrát, případně různě, různé oblasti, různé hrany a podobně. Nicméně ostřit na několikrát se doporučuje, i pokud ostříte celí obrázek. 15

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Autor: MgA.

Více

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

ÚROVNĚ, KŘIVKY, ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE

ÚROVNĚ, KŘIVKY, ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE ÚROVNĚ, KŘIVKY, ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 LS 2014 Ing. Martin Seko JAK NA ČERNOBÍLOU FOTOGRAFII DESATURACE Úrovně, křivky, černobílá fotografie 3 DESATURACE Úrovně,

Více

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2 2D grafika Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace Počítačová grafika, 2D grafika 2 2D grafika PC pracuje s daným počtem pixelů s 3 (4) kanály barev (RGB

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13 Úvod do digitální fotografie 1 Digitální fotografie - fikce nebo skutečnost? 1 Digitální = bez filmu 1 Digi kontra klasika 2 Investice jako hrom 2 Bez filmu = zadarmo 4 Svět jedniček a nul 5 Rychlost jako

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-215

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Technika pořizování digitální fotodokumentace

Technika pořizování digitální fotodokumentace Technika pořizování digitální fotodokumentace Zpracování digitálních fotografií na PC Miroslav Pokorný OBSAH Zpracování dat ve fotoaparátu pro uložení ve formátu TIFF - ukázka části typických Exif údajů

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 3. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Editace obrazu úvod doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz

Editace obrazu úvod doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz Digitální fotografie Editace obrazu úvod doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz http://gml.vse.cz Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy Workflow (co,

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Úpravy fotografií v Adobe Photoshop CS5

Úpravy fotografií v Adobe Photoshop CS5 Úpravy fotografií v Adobe Photoshop CS5 Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Zpracování obrazu a fotonika 2006

Zpracování obrazu a fotonika 2006 Základy zpracování obrazu Zpracování obrazu a fotonika 2006 Reprezentace obrazu Barevný obrázek Na laně rozměry: 1329 x 2000 obrazových bodů 3 barevné RGB kanály 8 bitů na barevný kanál FUJI Superia 400

Více

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Obsah. KAPITOLA 1... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6

Obsah. KAPITOLA 1... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6 Obsah OBSAH KAPITOLA 1........................................... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6 Přístup k fotografiím skrze Mini Bridge......................... 20 Prohlížení fotografií

Více

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY K1655_CMYK.indd 35 10.3.2009 13:41:01 Podkladové fotografie jsou alfou a omegou pro vytváření panoramatických záběrů Proces tvorby digitálních panoramat začíná

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE O B S A H KAPITOLA 1............................................. 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE Ukládání digitálních negativů....................................20 Vytvoření

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 30. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A. KOMPOZICE 2A. KOMPONOVÁNÍ DESATERO KLASICKÉ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř 1. Fotografie má jeden hlavní motiv, který je světelně nejvýraznější, je ostrý a zřetelně oddělen od pozadí. 2.

Více

digitalizace obrazových předloh perovky

digitalizace obrazových předloh perovky Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Autor: Mgr. MgA. Michal Popieluch Datum vytvoření:

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 14. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

nástroj pro výběr - obdélník, elipsa... nástroj pro přesun - přesun výběru, vrstev a vodítek nástroj laso - vytváření výběru od ruky

nástroj pro výběr - obdélník, elipsa... nástroj pro přesun - přesun výběru, vrstev a vodítek nástroj laso - vytváření výběru od ruky Adobe Photoshop Nástroje pro výběr nástroj pro výběr - obdélník, elipsa... nástroj pro přesun - přesun výběru, vrstev a vodítek nástroj laso - vytváření výběru od ruky nástroj kouzelná hůlka nástroj pro

Více

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty.

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty. Úpravy obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu použijete nástroj Úprava obrázku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 13. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3

Více

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška č.7. z předmětu

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška č.7. z předmětu Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č.7. z předmětu Počítače a grafika Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. 1/14 Obsahy přednášek Přednáška 7 Zpracování

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené možnosti využití digitální techniky 4ME121 / 4ME421 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ZÁKLADNÍ

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce? Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. V části TŘETÍ SCÉNA

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip 1 Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Připravte se na fotografování Zvolte si dobré příležitosti k fotografování........................................... 14 Uvědomte si, proč pořizujete fotografie.............................................

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí) VY_32_INOVACE_PG3108 ; Mgr. Pavel Hauer ; 5/2012; 1.ročník; bitmapová grafika, Počítačová grafika; názorná pomůcka pro výuku, opakování, doplnění látky Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

o barvách PHOTOSHOP strana 1

o barvách PHOTOSHOP strana 1 o barvách Míchání barev Barevné módy Barevné profily Práce s profily strana 1 rozměry a interpolace Jednotky a rozlišení Vel. obrazu a plátna Metody převzorkování strana 2 automatické ÚROVNĚ stíny a světla

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 26. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY ceník fotografických služeb 02/2014 Portrétní a rodinná fotografie Základní balíček STANDARD Služba zahrnuje fotografování v délce 1 až 2 hodiny. Odevzdáno je 15 pečlivě vyretušovaných

Více

Obsah. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5. Práce se soubory. Úvod 13. 1.1 Spuštění a ukončení programu 17. 1.2 Popis okna programu 19

Obsah. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5. Práce se soubory. Úvod 13. 1.1 Spuštění a ukončení programu 17. 1.2 Popis okna programu 19 Obsah Úvod 13 1. 2. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5 1.1 Spuštění a ukončení programu 17 1.1.1 Spuštění programu 17 1.1.2 Ukončení programu 18 1.2 Popis okna programu 19 1.2.1 Okno programu 19

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 26. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 14. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

Úpravy rastrového obrazu

Úpravy rastrového obrazu Přednáška 11 Úpravy rastrového obrazu Geometrické trasformace Pro geometrické transformace rastrového obrazu se používá mapování dopředné prochází se pixely původního rastru a určuje se barva a poloha

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

12 Metody snižování barevného prostoru

12 Metody snižování barevného prostoru 12 Metody snižování barevného prostoru Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro snižování barevného rozsahu pro rastrové obrázky. Postupně zde jsou vysvětleny důvody k použití těchto algoritmů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 14. 3. 2013 Autor: MgA.

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Omezení barevného prostoru

Omezení barevného prostoru Úpravy obrazu Omezení barevného prostoru Omezení počtu barev v obraze při zachování obrazového vjemu z obrazu Vytváření barevné palety v některých souborových formátech Různé filtry v grafických programech

Více

Reprodukce tónových předloh

Reprodukce tónových předloh Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Reprodukce tónových předloh Autor: Petra Bernátková, Marcela Lacinová Editor: Veronika Stýblová Praha, duben 2011 Katedra mapování a

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK KLADY Kvalitnější snímky při extrémních světelných podmínkách (světlé a tmavé objekty na jedné scéně, mlha, šero) Levnější fotografie v papírové podobě

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Tématická oblast Počítačová grafika Základní úpravy fotografií

Tématická oblast Počítačová grafika Základní úpravy fotografií Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_IKT_10 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Příloha č. 4 Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Digitální dokumenty vznikají v digitalizaci NK dvojím způsobem : 1. Naskenování mikrofilmu skenerem Wicks and Wilson

Více

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Různé záblesky a jejich vlastnosti 9 Interní blesky 10 Externí systémové blesky 11 Externí makro blesky 14 Studiové záblesky 14 Vybíráme externí blesk 15 Srovnání různých záblesků

Více

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis.

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. Základy pro natáčení s kamerou Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. 1 Kompozice Co to je kompozice? Kompozice je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v uměleckém díle. Základní pomůckou pro komponování

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají opatřit jako jednotlivé filtry, výrobce nabízí i sady filtrů,

Více

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU V Colormanagementu se neustále operuje s několika termíny: a) barevný gamut, b) barevné prostory CMYK a RGB, c) nezávislý barevný prostor, d) ICC profil S těmito

Více

Skenery (princip, parametry, typy)

Skenery (princip, parametry, typy) Skenery (princip, parametry, typy) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Pavla Šmejkalová Rostislav Šprinc Rok vyhotovení 2009 Úvod Princip Obecně Postup skenování Části skenerů

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_04 Sada: Digitální fotografie Téma: Další parametry snímku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více