KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007"

Transkript

1 1

2 Titul Město stromů, který uděluje Nadace Partnerství, předala Kroměříž městu Tachovu. Kroměřížské školy měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně Kroměříž - Město stromů. Foto na titulní i zadní straně obálky: M. Karásek Foto: Pavel Zrna 2

3 Krajská rada jednala v Kroměříži o sociálních službách, turistice i průmyslové zóně S představiteli města Kroměříž jednala při svém dalším výjezdním jednání krajská rada. Hlavními tématy společné debaty byla především problematika sociálních služeb, oblast cestovního ruchu a propagace této části kraje a také role města při realizaci strategické průmyslové zóny v nedalekém Holešově. Při diskusi o dalším rozvoji cestovního ruchu v regionu byla oběma stranami označena za důležitou aktivita směřující k rozšiřování služeb na Ba ově kanále a pro- dloužení jeho splavnosti až do Kroměříže přes Bělovský jez, což přinese Kroměřížsku výrazné zatraktivnění pro návštěvníky. Realizaci projektu strategické průmyslové zóny v Holešově vnímají představitelé Kroměříže jako příležitost pro rozvoj celého regionu a nabídli využití ploch pro bydlení a služby do doby, než budou tyto realizovány v samotném Holešově. -kam- Zlínský kraj připravuje portál pro neziskové organizace Od prosince letošního roku by měl být ve zkušebním provozu spuštěn nový portál neziskových organizací Zlínského kraje, který by měl sloužit pro komunikaci a také prezentaci těchto organizací a pro vytváření partnerství mezi jednotlivými neziskovými subjekty, krajem a neziskovým sektorem. Projekt vzniká z iniciativy Zlínského kraje. Web by měl obsahovat databázi všech neziskových organizací na území regionu. Aktuální databáze bude umožňovat, aby neziskové organizace své údaje v databázi samy obměňovaly a aktualizovaly. Registrace a veškeré funkce budou pro neziskové organizace zdarma, řekl mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas. Zlínský kraj si od portálu, jehož ostrý provoz bude odstartován 1. února 2008, slibuje, že by měl výrazně zlepšit komunikaci mezi neziskovými organizacemi a krajským úřadem a měl by být cennou informační pomůckou pro nejširší veřejnost. Díky tomuto komunikačnímu nástroji by se neziskový sektor měl stát mnohem přehlednějším včetně informací o krajských, státních i evropských dotacích, které jsou pro tuto sféru k dispozici. -net- Citát na listopad: Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu. Jiří Menzel 3

4 Desáté výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Foto: Aleš Karban V roce 2008 uplyne již deset let, kdy v japonském Kjótu byly zahrady a zámek v Kroměříži zapsány na prestižní seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kroměříž se tím zařadila mezi nejatraktivnější turistické lokality naší republiky. S ohledem na to, že se jedná o čin mimořádného významu, chceme zápis zdejších památek do seznamu důstojně oslavit. Město Kroměříž se ve spolupráci se Zlínským krajem, NPÚ ÚOP v Kroměříži, Muzeem umění Olomouc a Klubem UNESCO Kroměříž chystá nadcházející kulaté výročí zápisu oslavit řadou kulturních i vzdělávacích akcí, které obohatí již tak pestrý společenský život v regionu. Oslavy zapsání na seznam UNESCO nebudou jednodenní, ani krátkodobou záležitostí. Akce budou probíhat fakticky od začátku roku 2008 a vyvrcholí v červnu roku 2009, nebo právě v červnu roku 1999 byly uskutečněny historicky první oslavy zápisu. Do programu budou zařazeny odborné konference, řada kulturních pořadů - hudebních festivalů, divadelní představení ad.. O všech akcích se dnes nechceme zmiňovat, protože mnohé z nich chystáme jako překvapení. Určitě si každý občan města i jeho návštěvník přijde na své. Byli bychom rádi, kdyby se do programu oslav zapojily školy, neziskové organizace, taneční a pěvecké soubory či různé kroužky. Město Kroměříž hodlá pořadatele akcí, které obohatí program oslav, případně zvýhodnit při přidělení dotace v rámci dotačního systému pro příští rok. Žádosti o dotaci je třeba podat Kroměřížské rozvojové kanceláři ve stanovených termínech. Aby mohly být všechny významné akce zahrnuty do oficiálního programu oslav, je třeba je zaslat nejpozději do 30. listopadu 2007 na Odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Městského úřadu v Kroměříži bu poštou nebo na e- mail Ing. Jan Slezák ředitel NPÚ, ÚOP Kroměříž MUDr. Jarmila Číhalová místostarostka města Kroměříž 4

5 Do konce roku bude mít Kroměříž několik nových chodníků Několik stovek metrů nových chodníků přibude v Kroměříži do konce letošního roku. Zdejší radnice je buduje v místech, kde dosud vhodné a bezpečné trasy pro pěší chyběly. Ve všech případech jde o chodníky, po nichž obyvatelé příslušných lokalit již dlouho volali. Například obyvatelé nově vybudovaných rodinných domů v lokalitě Barbořina na samém okraji Kroměříže již několik let žádali vybudování bezpečného chodníku podél Lutopecké ulice. Příprava této stavby se skutečně táhla několik let kvůli zdlouhavým jednáním s vlastníkem pozemků. Teprve nyní se městu podařilo majetkoprávní vztahy dořešit, vysvětlil vedoucí odboru rozvoje Josef Koplík. Město nový chodník vybuduje od Lutopecké ulice směrem k nové zástavbě na Barbořině do konce tohoto roku. Současně se zde bude pracovat i na kanalizaci a veřejném osvětlení, uvedl Koplík a dodal, že náklady na tuto akci se pohybují kolem dvou milionů 300 tisíc korun. V současnosti se pracuje také ve Vážanech u městského hřbitova. Radnice zde buduje chodník mezi smuteční síní a hotelem Hvězda. Lidé už nebudou muset chodit během pohřbů z obřadní síně na smuteční hostinu po silnici, poznamenal Koplík, podle kterého tento úsek radnici přijde na čtyři sta tisíc korun. O sto tisíc korun méně bude stát další chodník mezi Moravskou ulicí a prodejnou Billa. -pz- Velkou změnu zaznamenají chodci také ve Spáčilově ulici, kde právě začíná regenerace zdejšího sídliště Bělidla, jejíž součástí je i rekonstrukce chodníku od Tovačovského ulice po prodejnu Albert. Foto: -kam- 5

6 V bývalé vojenské ubytovně budou bydlet senioři Kroměříž nevstoupí do Sdružení místních samospráv 6 Město Kroměříž se nepřipojí k iniciativě obcí a menších měst proti daňové diskriminaci. Rozhodli o tom zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 11. října. Představitelé iniciativy se na radnici obrátili s nabídkou vstupu do nově vznikajícího sdružení, které má pokračovat v aktivitách bojujících proti znevýhodňování malých obcí. Obce bojující proti daňové diskriminaci obcí a menších měst se rozhodly transformovat svou iniciativu v oficiální organizaci a zakládají Sdružení místních samospráv České republiky, jež má prosazovat zájmy především menších měst a obcí, uvádějí zakladatelé sdružení. Kroměřížští zastupitelé však neshledali žádný důvod, proč by se měli v této záležitosti angažovat a členství ve sdružení neschválili. V našem případě žádnou daňovou diskriminaci nepoci ujeme, uvedl starosta Miloš Malý. -pz- Kroměříž připravuje realizaci cyklostezky do Kvasic Kroměřížská radnice si bude muset od státního podniku Povodí Moravy pronajmout pozemky podél řeky Moravy, aby mohla realizovat výstavbu cyklostezky vedoucí podél břehu řeky v úseku z Kroměříže do Kvasic. Tento úsek je přitom součástí velkého projektu, jehož cílem je napojit region na evropskou cyklistickou sí Euro Velo, která vede od Baltu k Jadranu. Na území Zlínského kraje by tato trasa vedla z Kroměříže až k Uherskému Ostrohu a využívala by koridoru tvořeného korunou hráze řeky Moravy a tokem Ba ova kanálu. Realizaci cyklostezky již připravuje odbor rozvoje kroměřížské radnice. Vzhledem k tomu, že stavba bude z velké části umístěna na protipovodňové hrázi a na pozemcích ve vlastnictví podniku Povodí Moravy, je nutné pro účely územního řízení uzavřít k projektové dokumentaci i majetkoprávní smlouvy, uvedl starosta Kroměříže Miloš Malý. Město Kroměříž bude mít do dvou let k dispozici nový domov pro seniory. Právě takové zařízení se stane z bývalé vojenské ubytovny v Purkyňově ulici. Jedná se o objekt, který radnice získala v lednu 2006 bezúplatně od armády s podmínkou, že bude sloužit výhradně pro poskytování sociálních služeb. Zastupitelé města na svém jednání ve čtvrtek 11. října odsouhlasili realizaci i spolufinancování této investiční akce. Rekonstrukci bývalé vojenské budovy v Purkyňově ulici připravuje radniční odbor rozvoje. Realizace projektu přijde přibližně na 77 milionů korun, přičemž 55 milionů bychom měli získat jako státní dotaci. Zbytek město zaplatí ze svého rozpočtu, uvedl vedoucí odboru rozvoje Josef Koplík. Jednou z podmínek státní spoluúčasti je však doklad o závazku investora na financování akce po celou dobu výstavby. Právě proto už nyní zastupitelé ve svém usnesení přijali závazek poskytnout z vlastních zdrojů města zbývající částku 22 milionů korun, vysvětlil kroměřížský starosta Miloš Malý. Nový domov pro seniory, s jehož dokončením se počítá v roce 2009, by měl mít celkovou kapacitu 54 míst v jedenácti jednolůžkových, sedmnácti dvojlůžkových a třech trojlůžkových pokojích. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. -pz- Podle něj proto zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 11. října schválili uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy. Moravská dálková cyklotrasa, konkrétně úsek Kroměříž Nedakonice, je uvedena v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy jako jedna ze stěžejních regionálních cyklotras. Na její realizaci má eminentní zájem rovněž Sdružení obcí pro rozvoj Ba ova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, jehož je město Kroměříž členem, vysvětlila místostarostka Olga Sehnalová. Podle Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy by měla být cyklotrasa Kroměříž Nedakonice dlouhá více než čtyřicet kilometrů a její realizace si vyžádá celkové náklady pohybující se kolem sto padesáti milionů korun. -pz-

7 Výměna řidičských průkazů je ve finále V poslední době se ve sdělovacích prostředcích, zejména v tisku, setkáváte s různými informacemi, které se týkají povinné výměny řidičských průkazů. Předkládané informace jsou často nepřesné, proto řidičské průkazy mnohdy vyměňují zbytečně i ti, kterým budou platit až do konce druhé etapy povinné výměny, tedy do 31. prosince Dovolujeme si vás proto přesně informovat o povinnostech, které držitelé řidičských průkazů v souvislosti s jejich platností mají. Do konce tohoto kalendářního roku, tedy do 31. prosince 2007, jsou povinni své řidičské průkazy vyměnit ti, kterým byl průkaz vydán do 31. prosince Pokud byl řidičský průkaz vydán v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, je třeba učinit výměnu do 31. prosince Chceme proto apelovat na ty z vás, kterým platnost končí, abyste se bezodkladně dostavili na registr řidičů Městského úřadu Kroměříž a zde vyplnili žádost o výměnu. S sebou je třeba přinést jednu soudobou fotografii, platný občanský průkaz a řidičský průkaz. Výroba řidičských průkazů probíhá v Centrální tiskárně cenin v Praze, kam se přijaté žádosti zasílají z celé republiky. V současné době se vyrobené řidičské průkazy vracejí zpět do místa podání žádosti o výměnu do dvaceti dnů, ale lze předpokládat, že bude-li tiskárna v prosinci zahlcena žádostmi podanými až v závěru roku, bude tato doba delší. Proto doporučujeme podat žádost o výměnu do 6. prosince V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že po 1. lednu 2008 ten, kdo nebude mít u sebe platný řidičský průkaz, nemůže řídit vozidlo. Policisty provádějící kontrolu nebude zajímat, kdy si řidič podal žádost o výměnu řidičského průkazu, ale zda má platný průkaz u sebe. Současně bychom chtěli požádat ty, kterým platnost řidičského průkazu ještě nekončí, ale přesto si jej chtějí vyměnit za nejnovější typ, aby svůj záměr odložili na začátek příštího roku. Ušetří tím sobě čas a nebudou 7 zatěžovat pracoviště registru řidičů v době, kdy předpokládáme zvýšenou návštěvnost. Statistika vykazuje, že řidičských průkazů, které do konce tohoto roku podléhají výměně, je pro registr řidičů Městského úřadu Kroměříž okolo 5000 kusů. Předpokládáme, že řada držitelů řidičský průkaz vlastní, ale prakticky vozidlo neřídí. Často se jedná o osoby vysokého věku a nemocné. Chtěli bychom požádat všechny ty, kteří o tyto osoby pečujete, abyste přišli na registr řidičů osobně dojednat, jakým způsobem bude v jednotlivých případech výměna učiněna. Zákon, který povinnost výměny řidičského průkazu ukládá, se nezabývá věkem ani zdravotním stavem držitelů, proto je nutné počítat s tím, že povinnost má každý držitel. Zkušenost také ukazuje, že se lidé obávají pokut za něco, co promeškali v minulosti. Například ženy vdané již řadu let, které vozidlo neřídí, zjiš ují, že si dosud ve svém průkazu nezměnily příjmení, přistěhovaní řidiči zjiš- ují, že neoznámili registru řidičů změnu atd. Ujiš ujeme vás, kterých se to týká, že jsou-li vaše průkazy platné, budou vyměněny bez uložení sankce, nebo je prioritou vypořádat se s výměnou řidičských průkazů, jejichž platnost končí podle data vydání. Zkontrolujte si své řidičské průkazy a zaři te se podle našich instrukcí. Předejdete možným problémům. Neotálejte a vy, kterých se výměna týká již nyní, přij te co nejdříve. Úřední doba registru řidičů: Po + St: 8 12 h hodin Út: 8 11 h hodin Na registr řidičů se lze i objednat prostřednictvím internetových stránek města Kroměříže: Ing. Bohdan Procházka, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž Výstava Orbis pictus pokračuje ve světě Do světa tvořivé lidské fantazie nás zavedla nedávno ukončená výstava nazvaná Orbis pictus, jejímž autorem byl výtvarník Petr Nikl s kolektivem dalších umělců. Brána do světa tvořivé lidské fantazie byla otevřena v rotundě Květné zahrady převážně v letních prázdninových měsících. Poprvé ji spatřili návštěvníci Českého centra v Paříži loni na podzim. Od 15. března do 30. dubna hostila projekt v prostorách českého Muzea hudby Praha, kde jej zhlédlo na návštěvníků. Následovala expozice v Brně od 11. května do 17. června a lidí. Od 21. června následuje Kroměříž, kde do 26. srpna prošlo branami výstavy lidí. Posledním zastavením v České republice byla od 4. do 30. září Opava a návštěvníků. Z Opavy se výstava Orbis pictus přemístila do Florencie a Říma. Podle projektu pořadatelů zavítá v roce 2008 do Kanady a USA, v letech do Moskvy, Budapešti, Jeruzaléma a Londýna. Kroměříž vytvořila jedno důstojné zastavení na této velkolepé šňůře světových metropolí. M. Karásek

8 Konference lidem vysvětlila, co je to komunitní plánování Uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, laická i odborná veřejnost, ti všichni přijeli ve čtvrtek 11. října do Kroměříže diskutovat o problematice komunitního plánování sociálních služeb. Zdejší radnice na toto téma v Domě kultury připravila konferenci spojenou s výstavou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Setkání bylo koncipováno tak, aby odpovídalo informačním potřebám uživatelů i poskytovatelů sociálních potřeb, stejně jako široké veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, vysvětlila projektová manažerka kroměřížské radnice Jana Pošvancová. Podle ní ale lidé coby uživatelé nemají přesnou představu o tom, za jakých podmínek a jaké sociální služby mohou využívat. Poskytovatelé zase často řeší problém spojený s nutným vývojem svých služeb tak, aby byly pro uživatele potřebné a atraktivní. Ještě těžší to mají se získáváním informací blízcí těch, kdo sociální služby potřebují, poznamenala Pošvancová. A právě informační bariéry měla kroměřížská konference pomoci překonat. K naší spokojenosti se v Domě kultury sešlo více než čtyři sta účastníků, mezi nimiž byli i specialisté z ministerstva, kteří posluchače mimo jiné seznámili s novinkami v oblasti sociálních služeb. Všichni se tedy dozvěděli, co je to komunitní plánování, co tato metoda přináší uživatelům, jak probíhá tento projekt u nás atd., vysvětlila Libuše Spáčilová, která má projekt komunitního plánování sociálních služeb v Kroměříži na starosti. A protože stejnou problematiku řeší celá řada dalších obcí a měst, konference se neobešla ani bez pracovních debat, osobních diskuzí a vzájemného předávání zkušeností z praxe. Velkou pozornost radnice věnovala i přípravě doprovodné výstavy kompenzačních pomůcek, jejichž význam v životě hendikepovaných bývá mnohdy laickou veřejností podceňován a o jejichž možnostech mnohdy ani samotní postižení nemají dostatek informací. Jejím cílem bylo předložit zdravotně postiženým spoluobčanům názornou formou sortiment vyráběných pomůcek a příslušenství, přiblížit jim zajímavé výrobky v oblasti péče o osoby s tělesným postižením a vůbec seznámit je s novinkami v této oblasti, dodal Antonín Chalupník, vedoucí sociálního odboru kroměřížské radnice. -pz- Konferenci doprovázela výstava nejnovějších typů kompenzačních pomůcek. Foto: P. Zrna 8

9 V Knihovně Kroměřížska se představily neziskovky Po celý říjen se v Knihovně Kroměřížska představovala rozmanitá činnost neziskových organizací v regionu. Na 53 panelech se prezentovala jen část z několika stovek neziskovek, bez nichž si běžný život už ani neumíme představit. Foto: -kam- Radnice zajistí odvoz bioodpadu ze zahrádek Účastníci cyklojízdy zasadili v Hradisku lípu V rámci týdne mobility se v sobotu 22. září pořádal cyklovýlet do okolí Kroměříže. Trasa vyjíž ky vedla i přes Hradisko, kde si všichni účastníci prohlédli zbytky mohutného valu, který kdysi chránil rozsáhlé prehistorické hradisko a jeho zemědělský lid. Seznámili se s historií pravěkého osídlení v mladší době kamenné až pozdní době železné v této lokalitě a s nejvýznamnějšími archeologickými nálezy, které zde byly odhaleny. Poté se účastníci přesunuli ke státní silnici, kde byla nedávno pokácena stará lípa, která již hrozila spadnutím na frekventovanou komunikaci. Aby její fotografie nebyla již jen nostalgickou vzpomínkou na hezkou partii u okraje obce, vysadili zde lípu novou, která bude jednou zdobit obec tak, jako ta původní. Sázení 9 Kroměřížská radnice opět organizuje se společností Biopas odvoz bioodpadu ze zahrádek a ulic ve městě (posečená tráva a listí, zbytky rostlin, zbytky ovoce a zeleniny, odpad z vyhrabávání travnatých ploch, odpad po průklestu keřů). Obyvatelé mají možnost ve dvou termínech připravit biologický odpad ze zahrádek na okraj ulice, kam si pro něj pracovníci Biopasu přijedou. Obyvatelé Kroměříže a Vážan budou mít tuto možnost v sobotu 3. a 10. listopadu. Občany žádáme, aby odpad ze zahrádek svázali či nějakým jiným způsobem dali do takové formy, aby se dal lehce naložit, a přistavili ho k popelnicím nebo na okraj vozovky. Kromě uvedených termínů nebude bioodpad z jednotlivých lokalit odvážen, proto jej před domy nesoustře ujte, vzkazují pracovníci Biopasu. se účastnili starosta města Mgr. Miloš Malý, místostarostky MUDr. OlgaSehnalová, MBA, MUDr. Jarmila Číhalová a další účastníci výletu včetně kroměřížských dětí. Toto symbolické zasazení stromu v Hradisku podtrhuje projekt Kroměříž město stromů, který probíhá již rok na území města Kroměříže. Jsme rádi, že tato kampaň proběhla i v naší obci. V rámci tohoto projektu byly na návsi vysazeny ovocné stromy a okrasné keře. Dále se plánuje výsadba ovocné aleje podél cesty a železniční trati z Hradiska do Postoupek a osazení 3-4 stromů (pravděpodobně budou zvoleny opět lípy) u prehistorického valu na Hróbi společně s instalací informační tabule a laviček. Místo bude pojato jako naučné zastavení u zbudované cyklostezky. Dojde tak ke zviditelnění naší malé obce. -DS-

10 Nevšední druh cyklistiky ukončil Evropský týden mobility v Kroměříži Projel si trasy tří nejslavnějších cyklistických závodů světa: Tour de France, Giri d Italia a španělskou La Valetu. Tuto věhlasnou trojici však absolvoval na replice historického vysokého kola, jehož předek pochází z let Projel také trasy v USA kilometrů, Austrálii, vytvořil nový světový rekord v jízdě na 24 hodin, je několikanásobným mistrem světa v různých disciplinách na vysokém kole. Podle svých záznamů už ujel nejméně kilometrů! Řeč je o Josefu Zimovčákovi. Dne 3. října krátce před půl čtvrtou vjel na dlažbu Velkého náměstí v Kroměříži nestandardní cyklista. Vysoké kolo, štíhlá postava a široký úsměv - vše patřilo Josefu Zimovčákovi. Několikrát projel náměstím a pak Pilařovou ulicí zamířil do Knihovny Kroměřížska, kde už očekávalo několik desítek občanů besedu s mistrem světa a s člověkem, který dokázal něco opravdu mimořádného. Krátké filmy z vrcholných závodů, jež dokazovaly obrovskou námahu, houževnatost a nadlidské úsilí ve vysokohorských etapách, které musel závodník vynaložit, aby spatřil vytouženou metu, zahájily shromáždění. Ani velmi těž- F O T O Zimovčák ká zranění po pádu na Tour de France ho nepřiměla k odstoupení ze závodu. Pak odpovídal na řadu dotazů z publika, které 10 dokazovaly, že lidi jeho výkony zajímají. Pozoruhodná byla třeba odpově na to, jak se na vysokém kole brzdí při jízdě ze strmých horských vrcholků: Je tam sice přední brzda, ale vy vlastně brzdíte šlapáním do pedálů, a pak je tam takové nouzové brždění, takzvaně na pekaře. To si stoupnete, na té zadní kosti je taková stupačka, vy si na ni stoupnete a pravou nohou tlačíte na gumu malého kola. Tady bych chtěl podotknout, když jsem z těch kopců sjížděl tou padesátkou, šedesátkou, tak pak mě kluci z doprovodu vyprávěli, že normálně cítili, jak se pálí guma z podrážek bot. I pan profesor Pavko, který s námi nějakou část projel, byl z toho v šoku. Pak mě říkal: Pepo, ale až to bude kůže, to já taky poznám. Zatím to byla jenom guma, ale i tím se ti borci bavili a především byli z toho vždycky šokováni a pak se přiznali, že měli obrovský strach, když viděli, jak se to kolo chvěje, třepe, že tam někde teda spadnu. Na závěr Josef Zimovčák podepsal své knihy a odjel, nebo ho čekají tréninky na další etapy závodů a reprezentačních jízd. M. Karásek

11 Klub přátel Kroměříže v Brně už plynule pracuje Setkání Kroměřížanů, žijících v moravské metropoli, se za přítomnosti místostarostky města Kroměříže MUDr. Jarmily Číhalové uskutečnilo 18. října v salonku restaurace Sonáta v budově JAMU v Brně. Členy klubu jsou dámy a pánové, kteří se narodili, studovali či působili delší čas v Kroměříži a nyní bydlí v Brně. V současné době čítá klub, založený v květnu letošního roku, na dvě desítky členů. Je mezi nimi řada známých osobností, například hudební skladatel a někdejší ředitel České filharmonie prof. PhDr. Ctirad Kohoutek, někdejší rektor JAMU prof. Alois Hajda, hudební skladatel, trumpetista a jazzmen Jaromír Hnilička, vědecká pracovnice RNDr. Blažena Koukalová, doc. ing. Vratislav Zapletal, CSc., RNDr. Josef Odstrčil, historička PhDr. Iva Vlčková, ale i Hana Macků, Lenka Dvorská, Mgr. Ludmila Těšíková, Dagmar Weissová nebo Jarmila Poštulková. Prvním předsedou byl zvolen Jiří Karnet. Úvodní setkání Místostarostka MUDr. Jarmila Číhalová představila současné dění v Kroměříži. Foto: -kam- členů pozdravil milým dopisem Kroměřížan, známý herec a pedagog Josef Karlík. Jarmila Číhalová představila současný rozvoj a nejdůležitější investice města Kroměříže. O tom, že se všichni někdejší spoluobčané Hanáckých Athén živě zajímají o dění v bývalém působišti, svědčila následující smrš otázek. Směřovaly především k proměnám areálu bývalých kasáren, ke školství v Kroměříži - postavení Justiční akademie nebo k záměrům Univerzity Tomáše Bati Zlín, vyptávali se na pěvecká tělesa a jejich úspěchy, zajímal je stav Podzámecké a Květné zahrady, případná obnova rekreačního areálu Haná a pokračování přestavby Domu kultury. Brněnští Kroměřížané si pochvalovali užitečný kontakt s městem především prostřednictvím Kroměřížského zpravodaje či občasnými návštěvami a ústním informováním. Setkání veselých a příjemných lidí v Brně se budou konat každý měsíc, nejméně jedenkrát za tok za účasti zástupce města Kroměříže. M. Karásek Pravidelné setkání členů Klubu přátel Kroměříže zahájil ve čtvrtek 18. října v salonku restaurace Sonáta v budově JAMU v Brně předseda Jiří Karnet. 11

12 Nitra i Kroměříž oslavovaly Světový den cestovního ruchu Město Kroměříž se prezentovalo na oslavách Světového dne cestovního ruchu na Svatoplukově náměstí v Nitře. Foto: -kam- Světový den cestovního ruchu (27. září) se oslavuje na celém světě už od roku 1980 na počest přijetí stanov UNWTO. Jeho hlavním smyslem je podporovat a zvýšit povědomí veřejnosti o významu cestovního ruchu v rámci mezinárodního společenství, o jeho sociálních, kulturních, politických a ekonomických hodnotách a přínosu pro celkový rozvoj společnosti. Oslavy WTD jsou dobrovolnou iniciativou pro všechny relevantní subjekty cestovního ruchu ve veřejném i soukromém sektoru. Cestovní ruch se v poslední době řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející průmyslová odvětví. V rámci propagace cestovního ruchu se na regionální úrovni zpracovávají podněty pro tvorbu, rozvoj a prodej produktů cestovního ruchu. Rozvíjejí se obory různých druhů turistiky - venkovské, poznávací, vodní, lázeňsko-léčebné, sportovní a dalších. Město Nitra využilo příležitost oslav Světového dne cestovního ruchu a nabídlo svým obyvatelům i návštěvníkům propagační materiál k bližšímu poznání starobylé Nitry, jejích zajímavostí i nitranského regionu. Prezentační stánek Nitranského informačního systému stál od rána na Svatoplukově náměstí. Navzdory nepříznivému počasí se u něho zastavilo více než čtyři stovky občanů. Letošní novinkou byla prezentace partnerského města Kroměříže. Pracovníci Odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž v čele s Mgr. Petrem Pálkou představili Kroměříž - město památek UNESCO - prostřednictvím obrazových propagačních materiálů, promítáním filmových upoutávek i osobním kontaktem. Formou jednoduchých otázek oslovili náhodné občany a ověřovali jejich vědomosti o městě. Kdo znal tři správné odpovědi, získal knihu Úklona mému městu. Během dopoledne odcházelo s knihou osm občanů. Studenti Katedry manažmentu kultury a turizmu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře připravili pro nejmenší zábavné hry, pro starší pak náročnější kvizy a pro dospělé větší test všeobecných znalostí. Rovněž oceňovali účastníky dárkem. Nitriansky expres - vyhlídkový motorový vláček, který vozí turisty po pamětihodnostech města, tentokrát objížděl zadarmo. M. Karásek 12

13 Kroměříž hostovala na Dnech české kultury v Nitře Pod záštitou velvyslance České republiky na Slovensku Vladimíra Galušky se ve dnech října konaly v partnerském městě Nitra Dny české kultury, kterých se aktivně zúčastnili i umělci z Kroměříže. Ve čtvrtek 10. října byla zahájena výstava velkoformátových fotografií nazvaná Město Kroměříž - sídlo památky UNESCO. Autory snímků jsou František Zahradníček a Miroslav Pilát. Na vernisáži v nitranské synagóze zazpíval dětský pěvecký soubor DÚHA a Dan Bárta s Triem Roberta Balzara. Dny české kultury zahájil velvyslanec Vladimír Galuška a primátor Nitry Jozef Dvonč. Delegaci města Kroměříže tvořili Jan Slanina a vedoucí odboru kultury, cest. ruchu a státní památkové péče Petr Pálka. Českou kulturu v Nitře v dalších dnech reprezentovala výstava československé známkové tvorby v Ponitranském muzeu, nechyběly hudební produkce rozmanitých žánrů, mezi nimi i hudební skupina Pohoda z Kroměříže v Rock clubu naozzay, beseda s historikem, módní show, Dny českého filmu, pro gurmány se v několika restauracích nabízely speciality pravé české kuchyně. Dny české kultury v Nitře zahájil velvyslanec České republiky na Slovensku Vladimír Galuška. Zdůraznil česko-slovenskou vzájemnost a blízkost, které je užitečné podporovat a rozvíjet. V pozadí je dětský pěvecký soubor DÚHA. V nitranské synagóze se konala výstava velkoformátových fotografií autorů Františka Zahradníčka a Miroslava Piláta, pojmenovaná Město Kroměříž - sídlo pamatky UNESCO. Foto: -kam- 13

14 Po dvanácti měsících plných zajímavých ekologických, kulturních a společenských aktivit skončila v Kroměříži kampaň Město stromů. Po celý rok se ve městě konaly nejrůznější akce zaměřené na zdůraznění významu stromů pro život člověka a na jejich místo v přírodě. Celý projekt vyvrcholil ve středu 10. října slavnostním ukončením kampaně, vyhlášením nejsympatičtějšího stromu ve městě a slavnostním předáním štafety Města stromů následníkovi Kroměříže, městu Tachovu. Slavnostní ukončení kampaně začalo už v odpoledních hodinách zábavným programem pro kroměřížské školy, které měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně. S pomocí školáků bylo během kampaně vysazeno jen ve městě více než čtyři sta nových stromů. Dalších několik set stromků bylo vysazeno v Podzámecké zahradě, uvedla místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. V podvečer se oslava přesunula do Klubu Starý pivovar, kde se sešla velká část osob, které kampaň Město stromů po celý rok připravovaly. Zde byl krátce představen průběh kampaně, vyhlášeny výsledky ankety o nejsympatičtější strom Kroměříže a pokřtěna nová publikace o památných stromech ve městě. Tečkou za celou kampaní byl akt předání symbolického žezla kampaně v podobě skleněného stromu. Tuto trofej z rukou kroměřížského starosty Miloše Malého převzal jeho protějšek z Tachova. Město stromů Kroměříž nasadilo la ku hodně vyso- KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007 Kroměříž se rozloučila s titulem Město stromů ko a věřím, že se nám ji podaří když ne překonat, tak alespoň udržet. V rámci ukončení této kampaně jste v Kroměříži zvolili stromem roku liliovník tulipánokvětý a právě tento strom, aniž bychom předem znali výsledky vaší ankety, vysazujeme jako symbol zahájení Města stromů u nás, což považuji za zajímavé navázání na vaše aktivity, prozradil starosta Tachova Ladislav Macák. Titul Město stromů každoročně uděluje Nadace Partnerství na základě projektů, které předkládají uchazeči z řad měst a obcí. Prvním Městem stromů byly Strakonice, které také kampaň přivedly na svět. Po Kroměříži je Tachov třetím městem, které se může tímto titulem honosit. -pz- Nejoblíbenějším stromem v Kroměříži je liliovník Foto: P. Zrna Obyvatelé Kroměříže již našli svůj nejoblíbenější strom. Je jím více než stopadesátiletý liliovník tulipánokvětý rostoucí v Podzámecké zahradě, který se stal vítězem ankety Strom roku města Kroměříže. Vyhlášení ankety se uskutečnilo ve středu 10. října v rámci slavnostního ukončení kampaně Kroměříž Město stromů. Anketa vyhlášená radnicí probíhala po celé léto a jejím cílem bylo najít ve městě a místních částech strom, 14

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více