KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007"

Transkript

1 1

2 Titul Město stromů, který uděluje Nadace Partnerství, předala Kroměříž městu Tachovu. Kroměřížské školy měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně Kroměříž - Město stromů. Foto na titulní i zadní straně obálky: M. Karásek Foto: Pavel Zrna 2

3 Krajská rada jednala v Kroměříži o sociálních službách, turistice i průmyslové zóně S představiteli města Kroměříž jednala při svém dalším výjezdním jednání krajská rada. Hlavními tématy společné debaty byla především problematika sociálních služeb, oblast cestovního ruchu a propagace této části kraje a také role města při realizaci strategické průmyslové zóny v nedalekém Holešově. Při diskusi o dalším rozvoji cestovního ruchu v regionu byla oběma stranami označena za důležitou aktivita směřující k rozšiřování služeb na Ba ově kanále a pro- dloužení jeho splavnosti až do Kroměříže přes Bělovský jez, což přinese Kroměřížsku výrazné zatraktivnění pro návštěvníky. Realizaci projektu strategické průmyslové zóny v Holešově vnímají představitelé Kroměříže jako příležitost pro rozvoj celého regionu a nabídli využití ploch pro bydlení a služby do doby, než budou tyto realizovány v samotném Holešově. -kam- Zlínský kraj připravuje portál pro neziskové organizace Od prosince letošního roku by měl být ve zkušebním provozu spuštěn nový portál neziskových organizací Zlínského kraje, který by měl sloužit pro komunikaci a také prezentaci těchto organizací a pro vytváření partnerství mezi jednotlivými neziskovými subjekty, krajem a neziskovým sektorem. Projekt vzniká z iniciativy Zlínského kraje. Web by měl obsahovat databázi všech neziskových organizací na území regionu. Aktuální databáze bude umožňovat, aby neziskové organizace své údaje v databázi samy obměňovaly a aktualizovaly. Registrace a veškeré funkce budou pro neziskové organizace zdarma, řekl mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas. Zlínský kraj si od portálu, jehož ostrý provoz bude odstartován 1. února 2008, slibuje, že by měl výrazně zlepšit komunikaci mezi neziskovými organizacemi a krajským úřadem a měl by být cennou informační pomůckou pro nejširší veřejnost. Díky tomuto komunikačnímu nástroji by se neziskový sektor měl stát mnohem přehlednějším včetně informací o krajských, státních i evropských dotacích, které jsou pro tuto sféru k dispozici. -net- Citát na listopad: Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu. Jiří Menzel 3

4 Desáté výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Foto: Aleš Karban V roce 2008 uplyne již deset let, kdy v japonském Kjótu byly zahrady a zámek v Kroměříži zapsány na prestižní seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kroměříž se tím zařadila mezi nejatraktivnější turistické lokality naší republiky. S ohledem na to, že se jedná o čin mimořádného významu, chceme zápis zdejších památek do seznamu důstojně oslavit. Město Kroměříž se ve spolupráci se Zlínským krajem, NPÚ ÚOP v Kroměříži, Muzeem umění Olomouc a Klubem UNESCO Kroměříž chystá nadcházející kulaté výročí zápisu oslavit řadou kulturních i vzdělávacích akcí, které obohatí již tak pestrý společenský život v regionu. Oslavy zapsání na seznam UNESCO nebudou jednodenní, ani krátkodobou záležitostí. Akce budou probíhat fakticky od začátku roku 2008 a vyvrcholí v červnu roku 2009, nebo právě v červnu roku 1999 byly uskutečněny historicky první oslavy zápisu. Do programu budou zařazeny odborné konference, řada kulturních pořadů - hudebních festivalů, divadelní představení ad.. O všech akcích se dnes nechceme zmiňovat, protože mnohé z nich chystáme jako překvapení. Určitě si každý občan města i jeho návštěvník přijde na své. Byli bychom rádi, kdyby se do programu oslav zapojily školy, neziskové organizace, taneční a pěvecké soubory či různé kroužky. Město Kroměříž hodlá pořadatele akcí, které obohatí program oslav, případně zvýhodnit při přidělení dotace v rámci dotačního systému pro příští rok. Žádosti o dotaci je třeba podat Kroměřížské rozvojové kanceláři ve stanovených termínech. Aby mohly být všechny významné akce zahrnuty do oficiálního programu oslav, je třeba je zaslat nejpozději do 30. listopadu 2007 na Odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Městského úřadu v Kroměříži bu poštou nebo na e- mail Ing. Jan Slezák ředitel NPÚ, ÚOP Kroměříž MUDr. Jarmila Číhalová místostarostka města Kroměříž 4

5 Do konce roku bude mít Kroměříž několik nových chodníků Několik stovek metrů nových chodníků přibude v Kroměříži do konce letošního roku. Zdejší radnice je buduje v místech, kde dosud vhodné a bezpečné trasy pro pěší chyběly. Ve všech případech jde o chodníky, po nichž obyvatelé příslušných lokalit již dlouho volali. Například obyvatelé nově vybudovaných rodinných domů v lokalitě Barbořina na samém okraji Kroměříže již několik let žádali vybudování bezpečného chodníku podél Lutopecké ulice. Příprava této stavby se skutečně táhla několik let kvůli zdlouhavým jednáním s vlastníkem pozemků. Teprve nyní se městu podařilo majetkoprávní vztahy dořešit, vysvětlil vedoucí odboru rozvoje Josef Koplík. Město nový chodník vybuduje od Lutopecké ulice směrem k nové zástavbě na Barbořině do konce tohoto roku. Současně se zde bude pracovat i na kanalizaci a veřejném osvětlení, uvedl Koplík a dodal, že náklady na tuto akci se pohybují kolem dvou milionů 300 tisíc korun. V současnosti se pracuje také ve Vážanech u městského hřbitova. Radnice zde buduje chodník mezi smuteční síní a hotelem Hvězda. Lidé už nebudou muset chodit během pohřbů z obřadní síně na smuteční hostinu po silnici, poznamenal Koplík, podle kterého tento úsek radnici přijde na čtyři sta tisíc korun. O sto tisíc korun méně bude stát další chodník mezi Moravskou ulicí a prodejnou Billa. -pz- Velkou změnu zaznamenají chodci také ve Spáčilově ulici, kde právě začíná regenerace zdejšího sídliště Bělidla, jejíž součástí je i rekonstrukce chodníku od Tovačovského ulice po prodejnu Albert. Foto: -kam- 5

6 V bývalé vojenské ubytovně budou bydlet senioři Kroměříž nevstoupí do Sdružení místních samospráv 6 Město Kroměříž se nepřipojí k iniciativě obcí a menších měst proti daňové diskriminaci. Rozhodli o tom zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 11. října. Představitelé iniciativy se na radnici obrátili s nabídkou vstupu do nově vznikajícího sdružení, které má pokračovat v aktivitách bojujících proti znevýhodňování malých obcí. Obce bojující proti daňové diskriminaci obcí a menších měst se rozhodly transformovat svou iniciativu v oficiální organizaci a zakládají Sdružení místních samospráv České republiky, jež má prosazovat zájmy především menších měst a obcí, uvádějí zakladatelé sdružení. Kroměřížští zastupitelé však neshledali žádný důvod, proč by se měli v této záležitosti angažovat a členství ve sdružení neschválili. V našem případě žádnou daňovou diskriminaci nepoci ujeme, uvedl starosta Miloš Malý. -pz- Kroměříž připravuje realizaci cyklostezky do Kvasic Kroměřížská radnice si bude muset od státního podniku Povodí Moravy pronajmout pozemky podél řeky Moravy, aby mohla realizovat výstavbu cyklostezky vedoucí podél břehu řeky v úseku z Kroměříže do Kvasic. Tento úsek je přitom součástí velkého projektu, jehož cílem je napojit region na evropskou cyklistickou sí Euro Velo, která vede od Baltu k Jadranu. Na území Zlínského kraje by tato trasa vedla z Kroměříže až k Uherskému Ostrohu a využívala by koridoru tvořeného korunou hráze řeky Moravy a tokem Ba ova kanálu. Realizaci cyklostezky již připravuje odbor rozvoje kroměřížské radnice. Vzhledem k tomu, že stavba bude z velké části umístěna na protipovodňové hrázi a na pozemcích ve vlastnictví podniku Povodí Moravy, je nutné pro účely územního řízení uzavřít k projektové dokumentaci i majetkoprávní smlouvy, uvedl starosta Kroměříže Miloš Malý. Město Kroměříž bude mít do dvou let k dispozici nový domov pro seniory. Právě takové zařízení se stane z bývalé vojenské ubytovny v Purkyňově ulici. Jedná se o objekt, který radnice získala v lednu 2006 bezúplatně od armády s podmínkou, že bude sloužit výhradně pro poskytování sociálních služeb. Zastupitelé města na svém jednání ve čtvrtek 11. října odsouhlasili realizaci i spolufinancování této investiční akce. Rekonstrukci bývalé vojenské budovy v Purkyňově ulici připravuje radniční odbor rozvoje. Realizace projektu přijde přibližně na 77 milionů korun, přičemž 55 milionů bychom měli získat jako státní dotaci. Zbytek město zaplatí ze svého rozpočtu, uvedl vedoucí odboru rozvoje Josef Koplík. Jednou z podmínek státní spoluúčasti je však doklad o závazku investora na financování akce po celou dobu výstavby. Právě proto už nyní zastupitelé ve svém usnesení přijali závazek poskytnout z vlastních zdrojů města zbývající částku 22 milionů korun, vysvětlil kroměřížský starosta Miloš Malý. Nový domov pro seniory, s jehož dokončením se počítá v roce 2009, by měl mít celkovou kapacitu 54 míst v jedenácti jednolůžkových, sedmnácti dvojlůžkových a třech trojlůžkových pokojích. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. -pz- Podle něj proto zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 11. října schválili uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy. Moravská dálková cyklotrasa, konkrétně úsek Kroměříž Nedakonice, je uvedena v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy jako jedna ze stěžejních regionálních cyklotras. Na její realizaci má eminentní zájem rovněž Sdružení obcí pro rozvoj Ba ova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, jehož je město Kroměříž členem, vysvětlila místostarostka Olga Sehnalová. Podle Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy by měla být cyklotrasa Kroměříž Nedakonice dlouhá více než čtyřicet kilometrů a její realizace si vyžádá celkové náklady pohybující se kolem sto padesáti milionů korun. -pz-

7 Výměna řidičských průkazů je ve finále V poslední době se ve sdělovacích prostředcích, zejména v tisku, setkáváte s různými informacemi, které se týkají povinné výměny řidičských průkazů. Předkládané informace jsou často nepřesné, proto řidičské průkazy mnohdy vyměňují zbytečně i ti, kterým budou platit až do konce druhé etapy povinné výměny, tedy do 31. prosince Dovolujeme si vás proto přesně informovat o povinnostech, které držitelé řidičských průkazů v souvislosti s jejich platností mají. Do konce tohoto kalendářního roku, tedy do 31. prosince 2007, jsou povinni své řidičské průkazy vyměnit ti, kterým byl průkaz vydán do 31. prosince Pokud byl řidičský průkaz vydán v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, je třeba učinit výměnu do 31. prosince Chceme proto apelovat na ty z vás, kterým platnost končí, abyste se bezodkladně dostavili na registr řidičů Městského úřadu Kroměříž a zde vyplnili žádost o výměnu. S sebou je třeba přinést jednu soudobou fotografii, platný občanský průkaz a řidičský průkaz. Výroba řidičských průkazů probíhá v Centrální tiskárně cenin v Praze, kam se přijaté žádosti zasílají z celé republiky. V současné době se vyrobené řidičské průkazy vracejí zpět do místa podání žádosti o výměnu do dvaceti dnů, ale lze předpokládat, že bude-li tiskárna v prosinci zahlcena žádostmi podanými až v závěru roku, bude tato doba delší. Proto doporučujeme podat žádost o výměnu do 6. prosince V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že po 1. lednu 2008 ten, kdo nebude mít u sebe platný řidičský průkaz, nemůže řídit vozidlo. Policisty provádějící kontrolu nebude zajímat, kdy si řidič podal žádost o výměnu řidičského průkazu, ale zda má platný průkaz u sebe. Současně bychom chtěli požádat ty, kterým platnost řidičského průkazu ještě nekončí, ale přesto si jej chtějí vyměnit za nejnovější typ, aby svůj záměr odložili na začátek příštího roku. Ušetří tím sobě čas a nebudou 7 zatěžovat pracoviště registru řidičů v době, kdy předpokládáme zvýšenou návštěvnost. Statistika vykazuje, že řidičských průkazů, které do konce tohoto roku podléhají výměně, je pro registr řidičů Městského úřadu Kroměříž okolo 5000 kusů. Předpokládáme, že řada držitelů řidičský průkaz vlastní, ale prakticky vozidlo neřídí. Často se jedná o osoby vysokého věku a nemocné. Chtěli bychom požádat všechny ty, kteří o tyto osoby pečujete, abyste přišli na registr řidičů osobně dojednat, jakým způsobem bude v jednotlivých případech výměna učiněna. Zákon, který povinnost výměny řidičského průkazu ukládá, se nezabývá věkem ani zdravotním stavem držitelů, proto je nutné počítat s tím, že povinnost má každý držitel. Zkušenost také ukazuje, že se lidé obávají pokut za něco, co promeškali v minulosti. Například ženy vdané již řadu let, které vozidlo neřídí, zjiš ují, že si dosud ve svém průkazu nezměnily příjmení, přistěhovaní řidiči zjiš- ují, že neoznámili registru řidičů změnu atd. Ujiš ujeme vás, kterých se to týká, že jsou-li vaše průkazy platné, budou vyměněny bez uložení sankce, nebo je prioritou vypořádat se s výměnou řidičských průkazů, jejichž platnost končí podle data vydání. Zkontrolujte si své řidičské průkazy a zaři te se podle našich instrukcí. Předejdete možným problémům. Neotálejte a vy, kterých se výměna týká již nyní, přij te co nejdříve. Úřední doba registru řidičů: Po + St: 8 12 h hodin Út: 8 11 h hodin Na registr řidičů se lze i objednat prostřednictvím internetových stránek města Kroměříže: Ing. Bohdan Procházka, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž Výstava Orbis pictus pokračuje ve světě Do světa tvořivé lidské fantazie nás zavedla nedávno ukončená výstava nazvaná Orbis pictus, jejímž autorem byl výtvarník Petr Nikl s kolektivem dalších umělců. Brána do světa tvořivé lidské fantazie byla otevřena v rotundě Květné zahrady převážně v letních prázdninových měsících. Poprvé ji spatřili návštěvníci Českého centra v Paříži loni na podzim. Od 15. března do 30. dubna hostila projekt v prostorách českého Muzea hudby Praha, kde jej zhlédlo na návštěvníků. Následovala expozice v Brně od 11. května do 17. června a lidí. Od 21. června následuje Kroměříž, kde do 26. srpna prošlo branami výstavy lidí. Posledním zastavením v České republice byla od 4. do 30. září Opava a návštěvníků. Z Opavy se výstava Orbis pictus přemístila do Florencie a Říma. Podle projektu pořadatelů zavítá v roce 2008 do Kanady a USA, v letech do Moskvy, Budapešti, Jeruzaléma a Londýna. Kroměříž vytvořila jedno důstojné zastavení na této velkolepé šňůře světových metropolí. M. Karásek

8 Konference lidem vysvětlila, co je to komunitní plánování Uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, laická i odborná veřejnost, ti všichni přijeli ve čtvrtek 11. října do Kroměříže diskutovat o problematice komunitního plánování sociálních služeb. Zdejší radnice na toto téma v Domě kultury připravila konferenci spojenou s výstavou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Setkání bylo koncipováno tak, aby odpovídalo informačním potřebám uživatelů i poskytovatelů sociálních potřeb, stejně jako široké veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, vysvětlila projektová manažerka kroměřížské radnice Jana Pošvancová. Podle ní ale lidé coby uživatelé nemají přesnou představu o tom, za jakých podmínek a jaké sociální služby mohou využívat. Poskytovatelé zase často řeší problém spojený s nutným vývojem svých služeb tak, aby byly pro uživatele potřebné a atraktivní. Ještě těžší to mají se získáváním informací blízcí těch, kdo sociální služby potřebují, poznamenala Pošvancová. A právě informační bariéry měla kroměřížská konference pomoci překonat. K naší spokojenosti se v Domě kultury sešlo více než čtyři sta účastníků, mezi nimiž byli i specialisté z ministerstva, kteří posluchače mimo jiné seznámili s novinkami v oblasti sociálních služeb. Všichni se tedy dozvěděli, co je to komunitní plánování, co tato metoda přináší uživatelům, jak probíhá tento projekt u nás atd., vysvětlila Libuše Spáčilová, která má projekt komunitního plánování sociálních služeb v Kroměříži na starosti. A protože stejnou problematiku řeší celá řada dalších obcí a měst, konference se neobešla ani bez pracovních debat, osobních diskuzí a vzájemného předávání zkušeností z praxe. Velkou pozornost radnice věnovala i přípravě doprovodné výstavy kompenzačních pomůcek, jejichž význam v životě hendikepovaných bývá mnohdy laickou veřejností podceňován a o jejichž možnostech mnohdy ani samotní postižení nemají dostatek informací. Jejím cílem bylo předložit zdravotně postiženým spoluobčanům názornou formou sortiment vyráběných pomůcek a příslušenství, přiblížit jim zajímavé výrobky v oblasti péče o osoby s tělesným postižením a vůbec seznámit je s novinkami v této oblasti, dodal Antonín Chalupník, vedoucí sociálního odboru kroměřížské radnice. -pz- Konferenci doprovázela výstava nejnovějších typů kompenzačních pomůcek. Foto: P. Zrna 8

9 V Knihovně Kroměřížska se představily neziskovky Po celý říjen se v Knihovně Kroměřížska představovala rozmanitá činnost neziskových organizací v regionu. Na 53 panelech se prezentovala jen část z několika stovek neziskovek, bez nichž si běžný život už ani neumíme představit. Foto: -kam- Radnice zajistí odvoz bioodpadu ze zahrádek Účastníci cyklojízdy zasadili v Hradisku lípu V rámci týdne mobility se v sobotu 22. září pořádal cyklovýlet do okolí Kroměříže. Trasa vyjíž ky vedla i přes Hradisko, kde si všichni účastníci prohlédli zbytky mohutného valu, který kdysi chránil rozsáhlé prehistorické hradisko a jeho zemědělský lid. Seznámili se s historií pravěkého osídlení v mladší době kamenné až pozdní době železné v této lokalitě a s nejvýznamnějšími archeologickými nálezy, které zde byly odhaleny. Poté se účastníci přesunuli ke státní silnici, kde byla nedávno pokácena stará lípa, která již hrozila spadnutím na frekventovanou komunikaci. Aby její fotografie nebyla již jen nostalgickou vzpomínkou na hezkou partii u okraje obce, vysadili zde lípu novou, která bude jednou zdobit obec tak, jako ta původní. Sázení 9 Kroměřížská radnice opět organizuje se společností Biopas odvoz bioodpadu ze zahrádek a ulic ve městě (posečená tráva a listí, zbytky rostlin, zbytky ovoce a zeleniny, odpad z vyhrabávání travnatých ploch, odpad po průklestu keřů). Obyvatelé mají možnost ve dvou termínech připravit biologický odpad ze zahrádek na okraj ulice, kam si pro něj pracovníci Biopasu přijedou. Obyvatelé Kroměříže a Vážan budou mít tuto možnost v sobotu 3. a 10. listopadu. Občany žádáme, aby odpad ze zahrádek svázali či nějakým jiným způsobem dali do takové formy, aby se dal lehce naložit, a přistavili ho k popelnicím nebo na okraj vozovky. Kromě uvedených termínů nebude bioodpad z jednotlivých lokalit odvážen, proto jej před domy nesoustře ujte, vzkazují pracovníci Biopasu. se účastnili starosta města Mgr. Miloš Malý, místostarostky MUDr. OlgaSehnalová, MBA, MUDr. Jarmila Číhalová a další účastníci výletu včetně kroměřížských dětí. Toto symbolické zasazení stromu v Hradisku podtrhuje projekt Kroměříž město stromů, který probíhá již rok na území města Kroměříže. Jsme rádi, že tato kampaň proběhla i v naší obci. V rámci tohoto projektu byly na návsi vysazeny ovocné stromy a okrasné keře. Dále se plánuje výsadba ovocné aleje podél cesty a železniční trati z Hradiska do Postoupek a osazení 3-4 stromů (pravděpodobně budou zvoleny opět lípy) u prehistorického valu na Hróbi společně s instalací informační tabule a laviček. Místo bude pojato jako naučné zastavení u zbudované cyklostezky. Dojde tak ke zviditelnění naší malé obce. -DS-

10 Nevšední druh cyklistiky ukončil Evropský týden mobility v Kroměříži Projel si trasy tří nejslavnějších cyklistických závodů světa: Tour de France, Giri d Italia a španělskou La Valetu. Tuto věhlasnou trojici však absolvoval na replice historického vysokého kola, jehož předek pochází z let Projel také trasy v USA kilometrů, Austrálii, vytvořil nový světový rekord v jízdě na 24 hodin, je několikanásobným mistrem světa v různých disciplinách na vysokém kole. Podle svých záznamů už ujel nejméně kilometrů! Řeč je o Josefu Zimovčákovi. Dne 3. října krátce před půl čtvrtou vjel na dlažbu Velkého náměstí v Kroměříži nestandardní cyklista. Vysoké kolo, štíhlá postava a široký úsměv - vše patřilo Josefu Zimovčákovi. Několikrát projel náměstím a pak Pilařovou ulicí zamířil do Knihovny Kroměřížska, kde už očekávalo několik desítek občanů besedu s mistrem světa a s člověkem, který dokázal něco opravdu mimořádného. Krátké filmy z vrcholných závodů, jež dokazovaly obrovskou námahu, houževnatost a nadlidské úsilí ve vysokohorských etapách, které musel závodník vynaložit, aby spatřil vytouženou metu, zahájily shromáždění. Ani velmi těž- F O T O Zimovčák ká zranění po pádu na Tour de France ho nepřiměla k odstoupení ze závodu. Pak odpovídal na řadu dotazů z publika, které 10 dokazovaly, že lidi jeho výkony zajímají. Pozoruhodná byla třeba odpově na to, jak se na vysokém kole brzdí při jízdě ze strmých horských vrcholků: Je tam sice přední brzda, ale vy vlastně brzdíte šlapáním do pedálů, a pak je tam takové nouzové brždění, takzvaně na pekaře. To si stoupnete, na té zadní kosti je taková stupačka, vy si na ni stoupnete a pravou nohou tlačíte na gumu malého kola. Tady bych chtěl podotknout, když jsem z těch kopců sjížděl tou padesátkou, šedesátkou, tak pak mě kluci z doprovodu vyprávěli, že normálně cítili, jak se pálí guma z podrážek bot. I pan profesor Pavko, který s námi nějakou část projel, byl z toho v šoku. Pak mě říkal: Pepo, ale až to bude kůže, to já taky poznám. Zatím to byla jenom guma, ale i tím se ti borci bavili a především byli z toho vždycky šokováni a pak se přiznali, že měli obrovský strach, když viděli, jak se to kolo chvěje, třepe, že tam někde teda spadnu. Na závěr Josef Zimovčák podepsal své knihy a odjel, nebo ho čekají tréninky na další etapy závodů a reprezentačních jízd. M. Karásek

11 Klub přátel Kroměříže v Brně už plynule pracuje Setkání Kroměřížanů, žijících v moravské metropoli, se za přítomnosti místostarostky města Kroměříže MUDr. Jarmily Číhalové uskutečnilo 18. října v salonku restaurace Sonáta v budově JAMU v Brně. Členy klubu jsou dámy a pánové, kteří se narodili, studovali či působili delší čas v Kroměříži a nyní bydlí v Brně. V současné době čítá klub, založený v květnu letošního roku, na dvě desítky členů. Je mezi nimi řada známých osobností, například hudební skladatel a někdejší ředitel České filharmonie prof. PhDr. Ctirad Kohoutek, někdejší rektor JAMU prof. Alois Hajda, hudební skladatel, trumpetista a jazzmen Jaromír Hnilička, vědecká pracovnice RNDr. Blažena Koukalová, doc. ing. Vratislav Zapletal, CSc., RNDr. Josef Odstrčil, historička PhDr. Iva Vlčková, ale i Hana Macků, Lenka Dvorská, Mgr. Ludmila Těšíková, Dagmar Weissová nebo Jarmila Poštulková. Prvním předsedou byl zvolen Jiří Karnet. Úvodní setkání Místostarostka MUDr. Jarmila Číhalová představila současné dění v Kroměříži. Foto: -kam- členů pozdravil milým dopisem Kroměřížan, známý herec a pedagog Josef Karlík. Jarmila Číhalová představila současný rozvoj a nejdůležitější investice města Kroměříže. O tom, že se všichni někdejší spoluobčané Hanáckých Athén živě zajímají o dění v bývalém působišti, svědčila následující smrš otázek. Směřovaly především k proměnám areálu bývalých kasáren, ke školství v Kroměříži - postavení Justiční akademie nebo k záměrům Univerzity Tomáše Bati Zlín, vyptávali se na pěvecká tělesa a jejich úspěchy, zajímal je stav Podzámecké a Květné zahrady, případná obnova rekreačního areálu Haná a pokračování přestavby Domu kultury. Brněnští Kroměřížané si pochvalovali užitečný kontakt s městem především prostřednictvím Kroměřížského zpravodaje či občasnými návštěvami a ústním informováním. Setkání veselých a příjemných lidí v Brně se budou konat každý měsíc, nejméně jedenkrát za tok za účasti zástupce města Kroměříže. M. Karásek Pravidelné setkání členů Klubu přátel Kroměříže zahájil ve čtvrtek 18. října v salonku restaurace Sonáta v budově JAMU v Brně předseda Jiří Karnet. 11

12 Nitra i Kroměříž oslavovaly Světový den cestovního ruchu Město Kroměříž se prezentovalo na oslavách Světového dne cestovního ruchu na Svatoplukově náměstí v Nitře. Foto: -kam- Světový den cestovního ruchu (27. září) se oslavuje na celém světě už od roku 1980 na počest přijetí stanov UNWTO. Jeho hlavním smyslem je podporovat a zvýšit povědomí veřejnosti o významu cestovního ruchu v rámci mezinárodního společenství, o jeho sociálních, kulturních, politických a ekonomických hodnotách a přínosu pro celkový rozvoj společnosti. Oslavy WTD jsou dobrovolnou iniciativou pro všechny relevantní subjekty cestovního ruchu ve veřejném i soukromém sektoru. Cestovní ruch se v poslední době řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející průmyslová odvětví. V rámci propagace cestovního ruchu se na regionální úrovni zpracovávají podněty pro tvorbu, rozvoj a prodej produktů cestovního ruchu. Rozvíjejí se obory různých druhů turistiky - venkovské, poznávací, vodní, lázeňsko-léčebné, sportovní a dalších. Město Nitra využilo příležitost oslav Světového dne cestovního ruchu a nabídlo svým obyvatelům i návštěvníkům propagační materiál k bližšímu poznání starobylé Nitry, jejích zajímavostí i nitranského regionu. Prezentační stánek Nitranského informačního systému stál od rána na Svatoplukově náměstí. Navzdory nepříznivému počasí se u něho zastavilo více než čtyři stovky občanů. Letošní novinkou byla prezentace partnerského města Kroměříže. Pracovníci Odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž v čele s Mgr. Petrem Pálkou představili Kroměříž - město památek UNESCO - prostřednictvím obrazových propagačních materiálů, promítáním filmových upoutávek i osobním kontaktem. Formou jednoduchých otázek oslovili náhodné občany a ověřovali jejich vědomosti o městě. Kdo znal tři správné odpovědi, získal knihu Úklona mému městu. Během dopoledne odcházelo s knihou osm občanů. Studenti Katedry manažmentu kultury a turizmu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře připravili pro nejmenší zábavné hry, pro starší pak náročnější kvizy a pro dospělé větší test všeobecných znalostí. Rovněž oceňovali účastníky dárkem. Nitriansky expres - vyhlídkový motorový vláček, který vozí turisty po pamětihodnostech města, tentokrát objížděl zadarmo. M. Karásek 12

13 Kroměříž hostovala na Dnech české kultury v Nitře Pod záštitou velvyslance České republiky na Slovensku Vladimíra Galušky se ve dnech října konaly v partnerském městě Nitra Dny české kultury, kterých se aktivně zúčastnili i umělci z Kroměříže. Ve čtvrtek 10. října byla zahájena výstava velkoformátových fotografií nazvaná Město Kroměříž - sídlo památky UNESCO. Autory snímků jsou František Zahradníček a Miroslav Pilát. Na vernisáži v nitranské synagóze zazpíval dětský pěvecký soubor DÚHA a Dan Bárta s Triem Roberta Balzara. Dny české kultury zahájil velvyslanec Vladimír Galuška a primátor Nitry Jozef Dvonč. Delegaci města Kroměříže tvořili Jan Slanina a vedoucí odboru kultury, cest. ruchu a státní památkové péče Petr Pálka. Českou kulturu v Nitře v dalších dnech reprezentovala výstava československé známkové tvorby v Ponitranském muzeu, nechyběly hudební produkce rozmanitých žánrů, mezi nimi i hudební skupina Pohoda z Kroměříže v Rock clubu naozzay, beseda s historikem, módní show, Dny českého filmu, pro gurmány se v několika restauracích nabízely speciality pravé české kuchyně. Dny české kultury v Nitře zahájil velvyslanec České republiky na Slovensku Vladimír Galuška. Zdůraznil česko-slovenskou vzájemnost a blízkost, které je užitečné podporovat a rozvíjet. V pozadí je dětský pěvecký soubor DÚHA. V nitranské synagóze se konala výstava velkoformátových fotografií autorů Františka Zahradníčka a Miroslava Piláta, pojmenovaná Město Kroměříž - sídlo pamatky UNESCO. Foto: -kam- 13

14 Po dvanácti měsících plných zajímavých ekologických, kulturních a společenských aktivit skončila v Kroměříži kampaň Město stromů. Po celý rok se ve městě konaly nejrůznější akce zaměřené na zdůraznění významu stromů pro život člověka a na jejich místo v přírodě. Celý projekt vyvrcholil ve středu 10. října slavnostním ukončením kampaně, vyhlášením nejsympatičtějšího stromu ve městě a slavnostním předáním štafety Města stromů následníkovi Kroměříže, městu Tachovu. Slavnostní ukončení kampaně začalo už v odpoledních hodinách zábavným programem pro kroměřížské školy, které měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně. S pomocí školáků bylo během kampaně vysazeno jen ve městě více než čtyři sta nových stromů. Dalších několik set stromků bylo vysazeno v Podzámecké zahradě, uvedla místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. V podvečer se oslava přesunula do Klubu Starý pivovar, kde se sešla velká část osob, které kampaň Město stromů po celý rok připravovaly. Zde byl krátce představen průběh kampaně, vyhlášeny výsledky ankety o nejsympatičtější strom Kroměříže a pokřtěna nová publikace o památných stromech ve městě. Tečkou za celou kampaní byl akt předání symbolického žezla kampaně v podobě skleněného stromu. Tuto trofej z rukou kroměřížského starosty Miloše Malého převzal jeho protějšek z Tachova. Město stromů Kroměříž nasadilo la ku hodně vyso- KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007 Kroměříž se rozloučila s titulem Město stromů ko a věřím, že se nám ji podaří když ne překonat, tak alespoň udržet. V rámci ukončení této kampaně jste v Kroměříži zvolili stromem roku liliovník tulipánokvětý a právě tento strom, aniž bychom předem znali výsledky vaší ankety, vysazujeme jako symbol zahájení Města stromů u nás, což považuji za zajímavé navázání na vaše aktivity, prozradil starosta Tachova Ladislav Macák. Titul Město stromů každoročně uděluje Nadace Partnerství na základě projektů, které předkládají uchazeči z řad měst a obcí. Prvním Městem stromů byly Strakonice, které také kampaň přivedly na svět. Po Kroměříži je Tachov třetím městem, které se může tímto titulem honosit. -pz- Nejoblíbenějším stromem v Kroměříži je liliovník Foto: P. Zrna Obyvatelé Kroměříže již našli svůj nejoblíbenější strom. Je jím více než stopadesátiletý liliovník tulipánokvětý rostoucí v Podzámecké zahradě, který se stal vítězem ankety Strom roku města Kroměříže. Vyhlášení ankety se uskutečnilo ve středu 10. října v rámci slavnostního ukončení kampaně Kroměříž Město stromů. Anketa vyhlášená radnicí probíhala po celé léto a jejím cílem bylo najít ve městě a místních částech strom, 14

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 1 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu Lípu přátelství seniorů Nitry a Kroměříže zasadili 26. června v blízkosti městské sportovní haly v Nitře při příležitosti slavnostního zahájení I. ročníku Sportovní olympiády seniorů primátor Nitry Jozef

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila

Více

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického 2 Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického ruchu v Brně (na horním snímku M. Karáska) a v Bratislavě

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Novojicínský. Laudonovskou slavnost navštívilo 18 000 lidí! Ríjen 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Laudonovskou slavnost navštívilo 18 000 lidí! Ríjen 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Ríjen 2010 Mesícník mesta Laudonovskou slavnost navštívilo 18 000 lidí! g Letošní městská slavnost se zařadila mezi nejúspěšnější a nejnavštěvovanější za uplynulých sedmnáct let, co Nový Jičín

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Vítej, Ostravo, v Trojhalí!

Vítej, Ostravo, v Trojhalí! Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 3 Město má stabilní rating 4 Máte zaplaceno za odpad? 5 Novou tramvají číslo 15 8 Seriál rad a tipů pro seniory (2) 11 Před divadelní sezonou 12 H. Navrátilová

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XIII ÚNOR 2011 Cena 8 Kč Skončil další ročník Tříkrálové sbírky 2011 v lipnickém regionu. Skupinky koledníků se vydávaly do ulic Lipníka n. Bečvou a okolních obcí ve

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Legendu českého swingu a popu ! KULTURA

Legendu českého swingu a popu ! KULTURA ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXII 30. SRPNA 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Na handbiku objel za měsíc sám celou republiku strana 2 Dožínky na kolibě Pod Horů se konaly již poosmé strana 5 Lullymore

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 2015 6 Dětské dopravní hřiště ožilo při soutěžích zdravotníků a cyklistů čtěte na str. 3 a 6 Smlouvy uzavírané městem budou k dispozici na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více