KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007"

Transkript

1 1

2 Titul Město stromů, který uděluje Nadace Partnerství, předala Kroměříž městu Tachovu. Kroměřížské školy měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně Kroměříž - Město stromů. Foto na titulní i zadní straně obálky: M. Karásek Foto: Pavel Zrna 2

3 Krajská rada jednala v Kroměříži o sociálních službách, turistice i průmyslové zóně S představiteli města Kroměříž jednala při svém dalším výjezdním jednání krajská rada. Hlavními tématy společné debaty byla především problematika sociálních služeb, oblast cestovního ruchu a propagace této části kraje a také role města při realizaci strategické průmyslové zóny v nedalekém Holešově. Při diskusi o dalším rozvoji cestovního ruchu v regionu byla oběma stranami označena za důležitou aktivita směřující k rozšiřování služeb na Ba ově kanále a pro- dloužení jeho splavnosti až do Kroměříže přes Bělovský jez, což přinese Kroměřížsku výrazné zatraktivnění pro návštěvníky. Realizaci projektu strategické průmyslové zóny v Holešově vnímají představitelé Kroměříže jako příležitost pro rozvoj celého regionu a nabídli využití ploch pro bydlení a služby do doby, než budou tyto realizovány v samotném Holešově. -kam- Zlínský kraj připravuje portál pro neziskové organizace Od prosince letošního roku by měl být ve zkušebním provozu spuštěn nový portál neziskových organizací Zlínského kraje, který by měl sloužit pro komunikaci a také prezentaci těchto organizací a pro vytváření partnerství mezi jednotlivými neziskovými subjekty, krajem a neziskovým sektorem. Projekt vzniká z iniciativy Zlínského kraje. Web by měl obsahovat databázi všech neziskových organizací na území regionu. Aktuální databáze bude umožňovat, aby neziskové organizace své údaje v databázi samy obměňovaly a aktualizovaly. Registrace a veškeré funkce budou pro neziskové organizace zdarma, řekl mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas. Zlínský kraj si od portálu, jehož ostrý provoz bude odstartován 1. února 2008, slibuje, že by měl výrazně zlepšit komunikaci mezi neziskovými organizacemi a krajským úřadem a měl by být cennou informační pomůckou pro nejširší veřejnost. Díky tomuto komunikačnímu nástroji by se neziskový sektor měl stát mnohem přehlednějším včetně informací o krajských, státních i evropských dotacích, které jsou pro tuto sféru k dispozici. -net- Citát na listopad: Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu. Jiří Menzel 3

4 Desáté výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Foto: Aleš Karban V roce 2008 uplyne již deset let, kdy v japonském Kjótu byly zahrady a zámek v Kroměříži zapsány na prestižní seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kroměříž se tím zařadila mezi nejatraktivnější turistické lokality naší republiky. S ohledem na to, že se jedná o čin mimořádného významu, chceme zápis zdejších památek do seznamu důstojně oslavit. Město Kroměříž se ve spolupráci se Zlínským krajem, NPÚ ÚOP v Kroměříži, Muzeem umění Olomouc a Klubem UNESCO Kroměříž chystá nadcházející kulaté výročí zápisu oslavit řadou kulturních i vzdělávacích akcí, které obohatí již tak pestrý společenský život v regionu. Oslavy zapsání na seznam UNESCO nebudou jednodenní, ani krátkodobou záležitostí. Akce budou probíhat fakticky od začátku roku 2008 a vyvrcholí v červnu roku 2009, nebo právě v červnu roku 1999 byly uskutečněny historicky první oslavy zápisu. Do programu budou zařazeny odborné konference, řada kulturních pořadů - hudebních festivalů, divadelní představení ad.. O všech akcích se dnes nechceme zmiňovat, protože mnohé z nich chystáme jako překvapení. Určitě si každý občan města i jeho návštěvník přijde na své. Byli bychom rádi, kdyby se do programu oslav zapojily školy, neziskové organizace, taneční a pěvecké soubory či různé kroužky. Město Kroměříž hodlá pořadatele akcí, které obohatí program oslav, případně zvýhodnit při přidělení dotace v rámci dotačního systému pro příští rok. Žádosti o dotaci je třeba podat Kroměřížské rozvojové kanceláři ve stanovených termínech. Aby mohly být všechny významné akce zahrnuty do oficiálního programu oslav, je třeba je zaslat nejpozději do 30. listopadu 2007 na Odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Městského úřadu v Kroměříži bu poštou nebo na e- mail Ing. Jan Slezák ředitel NPÚ, ÚOP Kroměříž MUDr. Jarmila Číhalová místostarostka města Kroměříž 4

5 Do konce roku bude mít Kroměříž několik nových chodníků Několik stovek metrů nových chodníků přibude v Kroměříži do konce letošního roku. Zdejší radnice je buduje v místech, kde dosud vhodné a bezpečné trasy pro pěší chyběly. Ve všech případech jde o chodníky, po nichž obyvatelé příslušných lokalit již dlouho volali. Například obyvatelé nově vybudovaných rodinných domů v lokalitě Barbořina na samém okraji Kroměříže již několik let žádali vybudování bezpečného chodníku podél Lutopecké ulice. Příprava této stavby se skutečně táhla několik let kvůli zdlouhavým jednáním s vlastníkem pozemků. Teprve nyní se městu podařilo majetkoprávní vztahy dořešit, vysvětlil vedoucí odboru rozvoje Josef Koplík. Město nový chodník vybuduje od Lutopecké ulice směrem k nové zástavbě na Barbořině do konce tohoto roku. Současně se zde bude pracovat i na kanalizaci a veřejném osvětlení, uvedl Koplík a dodal, že náklady na tuto akci se pohybují kolem dvou milionů 300 tisíc korun. V současnosti se pracuje také ve Vážanech u městského hřbitova. Radnice zde buduje chodník mezi smuteční síní a hotelem Hvězda. Lidé už nebudou muset chodit během pohřbů z obřadní síně na smuteční hostinu po silnici, poznamenal Koplík, podle kterého tento úsek radnici přijde na čtyři sta tisíc korun. O sto tisíc korun méně bude stát další chodník mezi Moravskou ulicí a prodejnou Billa. -pz- Velkou změnu zaznamenají chodci také ve Spáčilově ulici, kde právě začíná regenerace zdejšího sídliště Bělidla, jejíž součástí je i rekonstrukce chodníku od Tovačovského ulice po prodejnu Albert. Foto: -kam- 5

6 V bývalé vojenské ubytovně budou bydlet senioři Kroměříž nevstoupí do Sdružení místních samospráv 6 Město Kroměříž se nepřipojí k iniciativě obcí a menších měst proti daňové diskriminaci. Rozhodli o tom zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 11. října. Představitelé iniciativy se na radnici obrátili s nabídkou vstupu do nově vznikajícího sdružení, které má pokračovat v aktivitách bojujících proti znevýhodňování malých obcí. Obce bojující proti daňové diskriminaci obcí a menších měst se rozhodly transformovat svou iniciativu v oficiální organizaci a zakládají Sdružení místních samospráv České republiky, jež má prosazovat zájmy především menších měst a obcí, uvádějí zakladatelé sdružení. Kroměřížští zastupitelé však neshledali žádný důvod, proč by se měli v této záležitosti angažovat a členství ve sdružení neschválili. V našem případě žádnou daňovou diskriminaci nepoci ujeme, uvedl starosta Miloš Malý. -pz- Kroměříž připravuje realizaci cyklostezky do Kvasic Kroměřížská radnice si bude muset od státního podniku Povodí Moravy pronajmout pozemky podél řeky Moravy, aby mohla realizovat výstavbu cyklostezky vedoucí podél břehu řeky v úseku z Kroměříže do Kvasic. Tento úsek je přitom součástí velkého projektu, jehož cílem je napojit region na evropskou cyklistickou sí Euro Velo, která vede od Baltu k Jadranu. Na území Zlínského kraje by tato trasa vedla z Kroměříže až k Uherskému Ostrohu a využívala by koridoru tvořeného korunou hráze řeky Moravy a tokem Ba ova kanálu. Realizaci cyklostezky již připravuje odbor rozvoje kroměřížské radnice. Vzhledem k tomu, že stavba bude z velké části umístěna na protipovodňové hrázi a na pozemcích ve vlastnictví podniku Povodí Moravy, je nutné pro účely územního řízení uzavřít k projektové dokumentaci i majetkoprávní smlouvy, uvedl starosta Kroměříže Miloš Malý. Město Kroměříž bude mít do dvou let k dispozici nový domov pro seniory. Právě takové zařízení se stane z bývalé vojenské ubytovny v Purkyňově ulici. Jedná se o objekt, který radnice získala v lednu 2006 bezúplatně od armády s podmínkou, že bude sloužit výhradně pro poskytování sociálních služeb. Zastupitelé města na svém jednání ve čtvrtek 11. října odsouhlasili realizaci i spolufinancování této investiční akce. Rekonstrukci bývalé vojenské budovy v Purkyňově ulici připravuje radniční odbor rozvoje. Realizace projektu přijde přibližně na 77 milionů korun, přičemž 55 milionů bychom měli získat jako státní dotaci. Zbytek město zaplatí ze svého rozpočtu, uvedl vedoucí odboru rozvoje Josef Koplík. Jednou z podmínek státní spoluúčasti je však doklad o závazku investora na financování akce po celou dobu výstavby. Právě proto už nyní zastupitelé ve svém usnesení přijali závazek poskytnout z vlastních zdrojů města zbývající částku 22 milionů korun, vysvětlil kroměřížský starosta Miloš Malý. Nový domov pro seniory, s jehož dokončením se počítá v roce 2009, by měl mít celkovou kapacitu 54 míst v jedenácti jednolůžkových, sedmnácti dvojlůžkových a třech trojlůžkových pokojích. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. -pz- Podle něj proto zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 11. října schválili uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy. Moravská dálková cyklotrasa, konkrétně úsek Kroměříž Nedakonice, je uvedena v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy jako jedna ze stěžejních regionálních cyklotras. Na její realizaci má eminentní zájem rovněž Sdružení obcí pro rozvoj Ba ova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, jehož je město Kroměříž členem, vysvětlila místostarostka Olga Sehnalová. Podle Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy by měla být cyklotrasa Kroměříž Nedakonice dlouhá více než čtyřicet kilometrů a její realizace si vyžádá celkové náklady pohybující se kolem sto padesáti milionů korun. -pz-

7 Výměna řidičských průkazů je ve finále V poslední době se ve sdělovacích prostředcích, zejména v tisku, setkáváte s různými informacemi, které se týkají povinné výměny řidičských průkazů. Předkládané informace jsou často nepřesné, proto řidičské průkazy mnohdy vyměňují zbytečně i ti, kterým budou platit až do konce druhé etapy povinné výměny, tedy do 31. prosince Dovolujeme si vás proto přesně informovat o povinnostech, které držitelé řidičských průkazů v souvislosti s jejich platností mají. Do konce tohoto kalendářního roku, tedy do 31. prosince 2007, jsou povinni své řidičské průkazy vyměnit ti, kterým byl průkaz vydán do 31. prosince Pokud byl řidičský průkaz vydán v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, je třeba učinit výměnu do 31. prosince Chceme proto apelovat na ty z vás, kterým platnost končí, abyste se bezodkladně dostavili na registr řidičů Městského úřadu Kroměříž a zde vyplnili žádost o výměnu. S sebou je třeba přinést jednu soudobou fotografii, platný občanský průkaz a řidičský průkaz. Výroba řidičských průkazů probíhá v Centrální tiskárně cenin v Praze, kam se přijaté žádosti zasílají z celé republiky. V současné době se vyrobené řidičské průkazy vracejí zpět do místa podání žádosti o výměnu do dvaceti dnů, ale lze předpokládat, že bude-li tiskárna v prosinci zahlcena žádostmi podanými až v závěru roku, bude tato doba delší. Proto doporučujeme podat žádost o výměnu do 6. prosince V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že po 1. lednu 2008 ten, kdo nebude mít u sebe platný řidičský průkaz, nemůže řídit vozidlo. Policisty provádějící kontrolu nebude zajímat, kdy si řidič podal žádost o výměnu řidičského průkazu, ale zda má platný průkaz u sebe. Současně bychom chtěli požádat ty, kterým platnost řidičského průkazu ještě nekončí, ale přesto si jej chtějí vyměnit za nejnovější typ, aby svůj záměr odložili na začátek příštího roku. Ušetří tím sobě čas a nebudou 7 zatěžovat pracoviště registru řidičů v době, kdy předpokládáme zvýšenou návštěvnost. Statistika vykazuje, že řidičských průkazů, které do konce tohoto roku podléhají výměně, je pro registr řidičů Městského úřadu Kroměříž okolo 5000 kusů. Předpokládáme, že řada držitelů řidičský průkaz vlastní, ale prakticky vozidlo neřídí. Často se jedná o osoby vysokého věku a nemocné. Chtěli bychom požádat všechny ty, kteří o tyto osoby pečujete, abyste přišli na registr řidičů osobně dojednat, jakým způsobem bude v jednotlivých případech výměna učiněna. Zákon, který povinnost výměny řidičského průkazu ukládá, se nezabývá věkem ani zdravotním stavem držitelů, proto je nutné počítat s tím, že povinnost má každý držitel. Zkušenost také ukazuje, že se lidé obávají pokut za něco, co promeškali v minulosti. Například ženy vdané již řadu let, které vozidlo neřídí, zjiš ují, že si dosud ve svém průkazu nezměnily příjmení, přistěhovaní řidiči zjiš- ují, že neoznámili registru řidičů změnu atd. Ujiš ujeme vás, kterých se to týká, že jsou-li vaše průkazy platné, budou vyměněny bez uložení sankce, nebo je prioritou vypořádat se s výměnou řidičských průkazů, jejichž platnost končí podle data vydání. Zkontrolujte si své řidičské průkazy a zaři te se podle našich instrukcí. Předejdete možným problémům. Neotálejte a vy, kterých se výměna týká již nyní, přij te co nejdříve. Úřední doba registru řidičů: Po + St: 8 12 h hodin Út: 8 11 h hodin Na registr řidičů se lze i objednat prostřednictvím internetových stránek města Kroměříže: Ing. Bohdan Procházka, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž Výstava Orbis pictus pokračuje ve světě Do světa tvořivé lidské fantazie nás zavedla nedávno ukončená výstava nazvaná Orbis pictus, jejímž autorem byl výtvarník Petr Nikl s kolektivem dalších umělců. Brána do světa tvořivé lidské fantazie byla otevřena v rotundě Květné zahrady převážně v letních prázdninových měsících. Poprvé ji spatřili návštěvníci Českého centra v Paříži loni na podzim. Od 15. března do 30. dubna hostila projekt v prostorách českého Muzea hudby Praha, kde jej zhlédlo na návštěvníků. Následovala expozice v Brně od 11. května do 17. června a lidí. Od 21. června následuje Kroměříž, kde do 26. srpna prošlo branami výstavy lidí. Posledním zastavením v České republice byla od 4. do 30. září Opava a návštěvníků. Z Opavy se výstava Orbis pictus přemístila do Florencie a Říma. Podle projektu pořadatelů zavítá v roce 2008 do Kanady a USA, v letech do Moskvy, Budapešti, Jeruzaléma a Londýna. Kroměříž vytvořila jedno důstojné zastavení na této velkolepé šňůře světových metropolí. M. Karásek

8 Konference lidem vysvětlila, co je to komunitní plánování Uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, laická i odborná veřejnost, ti všichni přijeli ve čtvrtek 11. října do Kroměříže diskutovat o problematice komunitního plánování sociálních služeb. Zdejší radnice na toto téma v Domě kultury připravila konferenci spojenou s výstavou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Setkání bylo koncipováno tak, aby odpovídalo informačním potřebám uživatelů i poskytovatelů sociálních potřeb, stejně jako široké veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, vysvětlila projektová manažerka kroměřížské radnice Jana Pošvancová. Podle ní ale lidé coby uživatelé nemají přesnou představu o tom, za jakých podmínek a jaké sociální služby mohou využívat. Poskytovatelé zase často řeší problém spojený s nutným vývojem svých služeb tak, aby byly pro uživatele potřebné a atraktivní. Ještě těžší to mají se získáváním informací blízcí těch, kdo sociální služby potřebují, poznamenala Pošvancová. A právě informační bariéry měla kroměřížská konference pomoci překonat. K naší spokojenosti se v Domě kultury sešlo více než čtyři sta účastníků, mezi nimiž byli i specialisté z ministerstva, kteří posluchače mimo jiné seznámili s novinkami v oblasti sociálních služeb. Všichni se tedy dozvěděli, co je to komunitní plánování, co tato metoda přináší uživatelům, jak probíhá tento projekt u nás atd., vysvětlila Libuše Spáčilová, která má projekt komunitního plánování sociálních služeb v Kroměříži na starosti. A protože stejnou problematiku řeší celá řada dalších obcí a měst, konference se neobešla ani bez pracovních debat, osobních diskuzí a vzájemného předávání zkušeností z praxe. Velkou pozornost radnice věnovala i přípravě doprovodné výstavy kompenzačních pomůcek, jejichž význam v životě hendikepovaných bývá mnohdy laickou veřejností podceňován a o jejichž možnostech mnohdy ani samotní postižení nemají dostatek informací. Jejím cílem bylo předložit zdravotně postiženým spoluobčanům názornou formou sortiment vyráběných pomůcek a příslušenství, přiblížit jim zajímavé výrobky v oblasti péče o osoby s tělesným postižením a vůbec seznámit je s novinkami v této oblasti, dodal Antonín Chalupník, vedoucí sociálního odboru kroměřížské radnice. -pz- Konferenci doprovázela výstava nejnovějších typů kompenzačních pomůcek. Foto: P. Zrna 8

9 V Knihovně Kroměřížska se představily neziskovky Po celý říjen se v Knihovně Kroměřížska představovala rozmanitá činnost neziskových organizací v regionu. Na 53 panelech se prezentovala jen část z několika stovek neziskovek, bez nichž si běžný život už ani neumíme představit. Foto: -kam- Radnice zajistí odvoz bioodpadu ze zahrádek Účastníci cyklojízdy zasadili v Hradisku lípu V rámci týdne mobility se v sobotu 22. září pořádal cyklovýlet do okolí Kroměříže. Trasa vyjíž ky vedla i přes Hradisko, kde si všichni účastníci prohlédli zbytky mohutného valu, který kdysi chránil rozsáhlé prehistorické hradisko a jeho zemědělský lid. Seznámili se s historií pravěkého osídlení v mladší době kamenné až pozdní době železné v této lokalitě a s nejvýznamnějšími archeologickými nálezy, které zde byly odhaleny. Poté se účastníci přesunuli ke státní silnici, kde byla nedávno pokácena stará lípa, která již hrozila spadnutím na frekventovanou komunikaci. Aby její fotografie nebyla již jen nostalgickou vzpomínkou na hezkou partii u okraje obce, vysadili zde lípu novou, která bude jednou zdobit obec tak, jako ta původní. Sázení 9 Kroměřížská radnice opět organizuje se společností Biopas odvoz bioodpadu ze zahrádek a ulic ve městě (posečená tráva a listí, zbytky rostlin, zbytky ovoce a zeleniny, odpad z vyhrabávání travnatých ploch, odpad po průklestu keřů). Obyvatelé mají možnost ve dvou termínech připravit biologický odpad ze zahrádek na okraj ulice, kam si pro něj pracovníci Biopasu přijedou. Obyvatelé Kroměříže a Vážan budou mít tuto možnost v sobotu 3. a 10. listopadu. Občany žádáme, aby odpad ze zahrádek svázali či nějakým jiným způsobem dali do takové formy, aby se dal lehce naložit, a přistavili ho k popelnicím nebo na okraj vozovky. Kromě uvedených termínů nebude bioodpad z jednotlivých lokalit odvážen, proto jej před domy nesoustře ujte, vzkazují pracovníci Biopasu. se účastnili starosta města Mgr. Miloš Malý, místostarostky MUDr. OlgaSehnalová, MBA, MUDr. Jarmila Číhalová a další účastníci výletu včetně kroměřížských dětí. Toto symbolické zasazení stromu v Hradisku podtrhuje projekt Kroměříž město stromů, který probíhá již rok na území města Kroměříže. Jsme rádi, že tato kampaň proběhla i v naší obci. V rámci tohoto projektu byly na návsi vysazeny ovocné stromy a okrasné keře. Dále se plánuje výsadba ovocné aleje podél cesty a železniční trati z Hradiska do Postoupek a osazení 3-4 stromů (pravděpodobně budou zvoleny opět lípy) u prehistorického valu na Hróbi společně s instalací informační tabule a laviček. Místo bude pojato jako naučné zastavení u zbudované cyklostezky. Dojde tak ke zviditelnění naší malé obce. -DS-

10 Nevšední druh cyklistiky ukončil Evropský týden mobility v Kroměříži Projel si trasy tří nejslavnějších cyklistických závodů světa: Tour de France, Giri d Italia a španělskou La Valetu. Tuto věhlasnou trojici však absolvoval na replice historického vysokého kola, jehož předek pochází z let Projel také trasy v USA kilometrů, Austrálii, vytvořil nový světový rekord v jízdě na 24 hodin, je několikanásobným mistrem světa v různých disciplinách na vysokém kole. Podle svých záznamů už ujel nejméně kilometrů! Řeč je o Josefu Zimovčákovi. Dne 3. října krátce před půl čtvrtou vjel na dlažbu Velkého náměstí v Kroměříži nestandardní cyklista. Vysoké kolo, štíhlá postava a široký úsměv - vše patřilo Josefu Zimovčákovi. Několikrát projel náměstím a pak Pilařovou ulicí zamířil do Knihovny Kroměřížska, kde už očekávalo několik desítek občanů besedu s mistrem světa a s člověkem, který dokázal něco opravdu mimořádného. Krátké filmy z vrcholných závodů, jež dokazovaly obrovskou námahu, houževnatost a nadlidské úsilí ve vysokohorských etapách, které musel závodník vynaložit, aby spatřil vytouženou metu, zahájily shromáždění. Ani velmi těž- F O T O Zimovčák ká zranění po pádu na Tour de France ho nepřiměla k odstoupení ze závodu. Pak odpovídal na řadu dotazů z publika, které 10 dokazovaly, že lidi jeho výkony zajímají. Pozoruhodná byla třeba odpově na to, jak se na vysokém kole brzdí při jízdě ze strmých horských vrcholků: Je tam sice přední brzda, ale vy vlastně brzdíte šlapáním do pedálů, a pak je tam takové nouzové brždění, takzvaně na pekaře. To si stoupnete, na té zadní kosti je taková stupačka, vy si na ni stoupnete a pravou nohou tlačíte na gumu malého kola. Tady bych chtěl podotknout, když jsem z těch kopců sjížděl tou padesátkou, šedesátkou, tak pak mě kluci z doprovodu vyprávěli, že normálně cítili, jak se pálí guma z podrážek bot. I pan profesor Pavko, který s námi nějakou část projel, byl z toho v šoku. Pak mě říkal: Pepo, ale až to bude kůže, to já taky poznám. Zatím to byla jenom guma, ale i tím se ti borci bavili a především byli z toho vždycky šokováni a pak se přiznali, že měli obrovský strach, když viděli, jak se to kolo chvěje, třepe, že tam někde teda spadnu. Na závěr Josef Zimovčák podepsal své knihy a odjel, nebo ho čekají tréninky na další etapy závodů a reprezentačních jízd. M. Karásek

11 Klub přátel Kroměříže v Brně už plynule pracuje Setkání Kroměřížanů, žijících v moravské metropoli, se za přítomnosti místostarostky města Kroměříže MUDr. Jarmily Číhalové uskutečnilo 18. října v salonku restaurace Sonáta v budově JAMU v Brně. Členy klubu jsou dámy a pánové, kteří se narodili, studovali či působili delší čas v Kroměříži a nyní bydlí v Brně. V současné době čítá klub, založený v květnu letošního roku, na dvě desítky členů. Je mezi nimi řada známých osobností, například hudební skladatel a někdejší ředitel České filharmonie prof. PhDr. Ctirad Kohoutek, někdejší rektor JAMU prof. Alois Hajda, hudební skladatel, trumpetista a jazzmen Jaromír Hnilička, vědecká pracovnice RNDr. Blažena Koukalová, doc. ing. Vratislav Zapletal, CSc., RNDr. Josef Odstrčil, historička PhDr. Iva Vlčková, ale i Hana Macků, Lenka Dvorská, Mgr. Ludmila Těšíková, Dagmar Weissová nebo Jarmila Poštulková. Prvním předsedou byl zvolen Jiří Karnet. Úvodní setkání Místostarostka MUDr. Jarmila Číhalová představila současné dění v Kroměříži. Foto: -kam- členů pozdravil milým dopisem Kroměřížan, známý herec a pedagog Josef Karlík. Jarmila Číhalová představila současný rozvoj a nejdůležitější investice města Kroměříže. O tom, že se všichni někdejší spoluobčané Hanáckých Athén živě zajímají o dění v bývalém působišti, svědčila následující smrš otázek. Směřovaly především k proměnám areálu bývalých kasáren, ke školství v Kroměříži - postavení Justiční akademie nebo k záměrům Univerzity Tomáše Bati Zlín, vyptávali se na pěvecká tělesa a jejich úspěchy, zajímal je stav Podzámecké a Květné zahrady, případná obnova rekreačního areálu Haná a pokračování přestavby Domu kultury. Brněnští Kroměřížané si pochvalovali užitečný kontakt s městem především prostřednictvím Kroměřížského zpravodaje či občasnými návštěvami a ústním informováním. Setkání veselých a příjemných lidí v Brně se budou konat každý měsíc, nejméně jedenkrát za tok za účasti zástupce města Kroměříže. M. Karásek Pravidelné setkání členů Klubu přátel Kroměříže zahájil ve čtvrtek 18. října v salonku restaurace Sonáta v budově JAMU v Brně předseda Jiří Karnet. 11

12 Nitra i Kroměříž oslavovaly Světový den cestovního ruchu Město Kroměříž se prezentovalo na oslavách Světového dne cestovního ruchu na Svatoplukově náměstí v Nitře. Foto: -kam- Světový den cestovního ruchu (27. září) se oslavuje na celém světě už od roku 1980 na počest přijetí stanov UNWTO. Jeho hlavním smyslem je podporovat a zvýšit povědomí veřejnosti o významu cestovního ruchu v rámci mezinárodního společenství, o jeho sociálních, kulturních, politických a ekonomických hodnotách a přínosu pro celkový rozvoj společnosti. Oslavy WTD jsou dobrovolnou iniciativou pro všechny relevantní subjekty cestovního ruchu ve veřejném i soukromém sektoru. Cestovní ruch se v poslední době řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející průmyslová odvětví. V rámci propagace cestovního ruchu se na regionální úrovni zpracovávají podněty pro tvorbu, rozvoj a prodej produktů cestovního ruchu. Rozvíjejí se obory různých druhů turistiky - venkovské, poznávací, vodní, lázeňsko-léčebné, sportovní a dalších. Město Nitra využilo příležitost oslav Světového dne cestovního ruchu a nabídlo svým obyvatelům i návštěvníkům propagační materiál k bližšímu poznání starobylé Nitry, jejích zajímavostí i nitranského regionu. Prezentační stánek Nitranského informačního systému stál od rána na Svatoplukově náměstí. Navzdory nepříznivému počasí se u něho zastavilo více než čtyři stovky občanů. Letošní novinkou byla prezentace partnerského města Kroměříže. Pracovníci Odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž v čele s Mgr. Petrem Pálkou představili Kroměříž - město památek UNESCO - prostřednictvím obrazových propagačních materiálů, promítáním filmových upoutávek i osobním kontaktem. Formou jednoduchých otázek oslovili náhodné občany a ověřovali jejich vědomosti o městě. Kdo znal tři správné odpovědi, získal knihu Úklona mému městu. Během dopoledne odcházelo s knihou osm občanů. Studenti Katedry manažmentu kultury a turizmu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře připravili pro nejmenší zábavné hry, pro starší pak náročnější kvizy a pro dospělé větší test všeobecných znalostí. Rovněž oceňovali účastníky dárkem. Nitriansky expres - vyhlídkový motorový vláček, který vozí turisty po pamětihodnostech města, tentokrát objížděl zadarmo. M. Karásek 12

13 Kroměříž hostovala na Dnech české kultury v Nitře Pod záštitou velvyslance České republiky na Slovensku Vladimíra Galušky se ve dnech října konaly v partnerském městě Nitra Dny české kultury, kterých se aktivně zúčastnili i umělci z Kroměříže. Ve čtvrtek 10. října byla zahájena výstava velkoformátových fotografií nazvaná Město Kroměříž - sídlo památky UNESCO. Autory snímků jsou František Zahradníček a Miroslav Pilát. Na vernisáži v nitranské synagóze zazpíval dětský pěvecký soubor DÚHA a Dan Bárta s Triem Roberta Balzara. Dny české kultury zahájil velvyslanec Vladimír Galuška a primátor Nitry Jozef Dvonč. Delegaci města Kroměříže tvořili Jan Slanina a vedoucí odboru kultury, cest. ruchu a státní památkové péče Petr Pálka. Českou kulturu v Nitře v dalších dnech reprezentovala výstava československé známkové tvorby v Ponitranském muzeu, nechyběly hudební produkce rozmanitých žánrů, mezi nimi i hudební skupina Pohoda z Kroměříže v Rock clubu naozzay, beseda s historikem, módní show, Dny českého filmu, pro gurmány se v několika restauracích nabízely speciality pravé české kuchyně. Dny české kultury v Nitře zahájil velvyslanec České republiky na Slovensku Vladimír Galuška. Zdůraznil česko-slovenskou vzájemnost a blízkost, které je užitečné podporovat a rozvíjet. V pozadí je dětský pěvecký soubor DÚHA. V nitranské synagóze se konala výstava velkoformátových fotografií autorů Františka Zahradníčka a Miroslava Piláta, pojmenovaná Město Kroměříž - sídlo pamatky UNESCO. Foto: -kam- 13

14 Po dvanácti měsících plných zajímavých ekologických, kulturních a společenských aktivit skončila v Kroměříži kampaň Město stromů. Po celý rok se ve městě konaly nejrůznější akce zaměřené na zdůraznění významu stromů pro život člověka a na jejich místo v přírodě. Celý projekt vyvrcholil ve středu 10. října slavnostním ukončením kampaně, vyhlášením nejsympatičtějšího stromu ve městě a slavnostním předáním štafety Města stromů následníkovi Kroměříže, městu Tachovu. Slavnostní ukončení kampaně začalo už v odpoledních hodinách zábavným programem pro kroměřížské školy, které měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně. S pomocí školáků bylo během kampaně vysazeno jen ve městě více než čtyři sta nových stromů. Dalších několik set stromků bylo vysazeno v Podzámecké zahradě, uvedla místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. V podvečer se oslava přesunula do Klubu Starý pivovar, kde se sešla velká část osob, které kampaň Město stromů po celý rok připravovaly. Zde byl krátce představen průběh kampaně, vyhlášeny výsledky ankety o nejsympatičtější strom Kroměříže a pokřtěna nová publikace o památných stromech ve městě. Tečkou za celou kampaní byl akt předání symbolického žezla kampaně v podobě skleněného stromu. Tuto trofej z rukou kroměřížského starosty Miloše Malého převzal jeho protějšek z Tachova. Město stromů Kroměříž nasadilo la ku hodně vyso- KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007 Kroměříž se rozloučila s titulem Město stromů ko a věřím, že se nám ji podaří když ne překonat, tak alespoň udržet. V rámci ukončení této kampaně jste v Kroměříži zvolili stromem roku liliovník tulipánokvětý a právě tento strom, aniž bychom předem znali výsledky vaší ankety, vysazujeme jako symbol zahájení Města stromů u nás, což považuji za zajímavé navázání na vaše aktivity, prozradil starosta Tachova Ladislav Macák. Titul Město stromů každoročně uděluje Nadace Partnerství na základě projektů, které předkládají uchazeči z řad měst a obcí. Prvním Městem stromů byly Strakonice, které také kampaň přivedly na svět. Po Kroměříži je Tachov třetím městem, které se může tímto titulem honosit. -pz- Nejoblíbenějším stromem v Kroměříži je liliovník Foto: P. Zrna Obyvatelé Kroměříže již našli svůj nejoblíbenější strom. Je jím více než stopadesátiletý liliovník tulipánokvětý rostoucí v Podzámecké zahradě, který se stal vítězem ankety Strom roku města Kroměříže. Vyhlášení ankety se uskutečnilo ve středu 10. října v rámci slavnostního ukončení kampaně Kroměříž Město stromů. Anketa vyhlášená radnicí probíhala po celé léto a jejím cílem bylo najít ve městě a místních částech strom, 14

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Polské dny v Kroměříži

Polské dny v Kroměříži Polské dny v Kroměříži Kulturu, tradice a život našich severních sousedů mohl poznat každý, kdo v týdnu od 21. do 27. listopadu navštívil některou z akcí bohatého programu Polských dnů v Kroměříži, jejichž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje.

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje. ZPRAVODAJ Č. 6/2014 Vážení přátelé slánského muzea, věříme, že si vyberete z naší červnové programové nabídky. Zahájíme další uměleckou výstavu, představíme novou expozici v Národopisném muzeu ve Třebízi

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER Zápis ze semináře Rychnov nad Kněžnou Dne 25.10.2011 Mezinárodní setkání MAS LEADER V Konferenčním centru mramorovém sálu zámku Potštejn 20.10.2011, 13,00 17,00 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Jednání

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více