Profesionální program pro sledování PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální program pro sledování PC"

Transkript

1 Profesionální program pro sledování PC Návod k obsluze Výhody produktu: Velmi rychlá instalace i odinstalace Monitoruje kompletní provoz vašeho PC, včetně odposlechu jeho okolí Snadná obsluha, včetně nastavení Stránka 1

2 1. Představení produktu Keyloggeraudio je unikátním produktem, obsahujícím předinstalovaný software, který vám umožní skrytě monitorovat provoz vašeho počítače. Základní požadavky na správnou funkčnost přístroje: o Při instalaci vypnutý antivir o Volný USB port o Windows XP/2000/2003/Vista/7/8 V případě, že budete používat PRO verzi, umožňující zasílání reportů mailem, je třeba internetové připojení s dostatečným objemem přenosu dat, neboť zasílané reporty mohou mít poměrně značný objem dat. 2. Instalace produktu Keylogger nejprve zasuňte do volného USB portu počítače, který chcete monitorovat V případě, že se automaticky nespustí instalace, je třeba ji spustit ručně, a to dvojklikem na soubor panel, jak je uvedeno na obrázku níže: Stránka 2

3 Instalaci zahájíte kliknutím na tlačítko Install Pokud instalace proběhne v pořádku, zobrazí se v dolní části okna oznámení: Monitoring service has been installed! a dále tlačítka, která byla před zahájením instalace neaktivní lze již nyní používat V horní části okna můžete najít uživatele, název počítače, verzi produktu a volné místo na vloženém flash disku Instalované soubory jsou nyní dobře ukryty před uživatelem počítače Odinstalaci provedete identicky, kliknutím na tlačítko Uninstall Stránka 3

4 3. Konfigurace produktu Konfiguraci lze provést dvěma způsoby: o Po instalaci přímo v cílovém počítači (cílový = monitorovaný) o Tzv. předinstalací, tedy ještě před nainstalováním produktu 3.1 Konfigurace v cílovém počítači Do menu konfigurace vstoupíte kliknutím na tlačítko Configuration Zobrazí se vám následující obrazovka, ve které si následně můžete nastavit parametry monitoringu v těchto oblastech: Screenshots (fotografie obrazovek) Enable = zapnutí příslušné volby, Disable = vypnutí volby (příslušná volba se nebude monitorovat) Screenshots resizing factor (%) řeší změnu velikosti zobrazeného screenu. Doporučujeme ponechat volbu 0 Screen capture frequency (seconds) nastavení jak často, se bude pořizovat fotografie obrazovky Stránka 4

5 Compression level hladina komprese dat. Doporučujeme zachovat hladinu Average Quality Nastavení uložte kliknutím na Save Pozn: Pro nastavení Screenshotů obecně platí, že čím kvalitnější budou výsledné screenshoty, čím vyšší bude frekvence vytváření screenshotů, příp. čím nižší bude komprese dat, tím vyšší objem dat bude přenášen, případně ukládán do cílového úložiště. A naopak Audio recording (nahrávání okolí počítače) Uvedená funkce bude správně fungovat pouze v případě, že má cílový počítač vestavěný mikrofon, případně je k němu připojen mikrofon externí. Audio monitoring používá pro audio vstup mikrofon počítače, a pro audio výstup počítačové reproduktory (např. pokud bude probíhat komunikace prostřednictvím Skype). Nastavení citlivosti můžete provést buď ručně výběrem příslušného zdroje jak u mikrofonu, tak reproduktorů nebo můžete použít automatické nastavení (doporučujeme), když u obou nastavení kliknete na ikonku lupy Volba Lengh of the audio file je určena pro určení délky jednoho audio záznamu (5 min = cca 1MB). Pokud si chcete sami upravit nastavení audia v cílovém počítači, použijte tlačítko MIXER Nastavení uložte kliknutím na Save Stránka 5

6 3.1.3 Keywords Alert (upozornění na klíčová slova) Pomocí této funkce si můžete nastavit upozornění na použití klíčových slov (např. v mailech, při použití internetu, Skype, apod.) Defaultně je nastaveno, že jakmile bude klíčové slovo použito prostřednictvím klávesnice (nelze při použití klávesnice na obrazovce v případě dotykových displejů), automaticky se vytvoří screenshot. V této funkci lze nastavit: Vždy jedno klíčové slovo, či frázi na jeden řádek Zaslání příslušného screenshotu mailem (druhý checkbox) Nastavení opět uložíte tlačítkem Save File Event (použití jednotlivých souborů) Pomocí této funkce můžete sledovat použití jednotlivých souborů či adresářů, ať jsou uloženy na pevném disku nebo např. na vloženém flash disku či SD kartě. Ve volbě Which files and folders to monitor si můžete nastavit, použití jakých souborů se bude monitorovat. Stránka 6

7 All monitoruje se použití všech souborů a adresářů na všech dostupných discích. Tuto volbu nedoporučujeme používat vzhledem k velkému zatížení operačního systému cílového počítače, a také extrémnímu objemu informací v reportu All without system files monitoruje se totéž co předchozí volba, nicméně bez systémových souborů Only selected folders monitoruje všechny soubory a adresáře, které vyberete. Pro výběr klikněte na čtvereček nalevo od tlačítka Add to list, vyberte příslušný adresář/soubor a volbu potvrďte tlačítkem Add to list. Volbu zrušíte označením příslušného soboru/adresáře a kliknutím na Delete selected. Only the most common file types monitorují se pouze nejpoužívanější typy souborů. Defaultní volbu můžete upravit použitím obou tlačítek (Add/Delete). Own selected types of file monitorují se pouze soubory, které si sami nastavíte/vyberete. Kompletní nastavení opět potvrďte kliknutím na Save Stránka 7

8 Sending Service nastavení zasílání ových reportů (k dispozici pouze u verze PRO) Uložená data mohou být automaticky odesílána na , který si prostřednictvím tohoto menu nastavíte. Pro správnou funkčnost pozorně vyplňte údaje v příslušném okně. What to send? - nejprve vyberte jaký typ monitoringu se má zasílat Následně si nastavte ovou adresu, na kterou se mají zasílat reporty. Pokud si nevíte s nastavením rady (např. jaký je váš SMTP server), doporučujeme si najít nastavení na internetu How often do you.- zde si nastavíte, jak často se mají y zasílat Max size of sent nastavení maximální velikosti jednoho odeslaného u SEND A TEST jakmile budete mít kompletně nastaveno, klikněte na toto tlačítko a systém vám odešle testovací . Doručení ověřte ve svém mail boxu, případně ve vašich SPAMech. Pokud zde testovací mail nenajdete, ověřte nastavení u v konfiguraci. Pokud budete nastavovat na adresu GMAIL.COM, příp. YAHOO.COM, použijte přednastavené parametry. Pro ostatní maily použijte volbu other. Stránka 8

9 Upozornění: V případě, že budete pro zasílání reportů používat ový účet zdarma, zasílání dobře otestujte. Může se totiž stát, že odchozí bude blokován firewallem (pokud ho máte instalován a aktivován). Může se také stát, že budete dotázáni na povolení odeslání zprávy prostřednictvím internetu. V případě, že odesílání povolíte, firewall si bude toto povolení pamatovat a následně již nebude schválení vyžadovat. Jednotlivé typy záznamů budou zasílány společně v jednom mailu. 3.2 Konfigurace na jiném než cílovém počítači Některé funkce lze nakonfigurovat předem a tím urychlit vlastní instalaci na cílovém počítači. V takovém případě nezapomeňte zaškrtnout na každé obrazovce checkbox Auto apply the settings after installation. V takovém případě bude po instalaci automaticky aplikováno nastavení, které jste provedli ještě před vlastní instalací. Upozornění: V tomto módu nelze nastavit funkci Audio recording, protože tato funkce pracuje s konkrétními komponenty cílového počítače a lze ji tudíž nastavit až po vlastní cílové instalaci. 4. Přenos zaznamenaných dat Lze použít pro obě verze produktu, tj STANDARD i PRO (v případě vypnuté funkce zasílání reportů mailem). Přenos se provede z cílového počítače na flash disk, který je součástí produktu. Stažení dat provedete kliknutím na volbu Move data from monitoring PC to the device (po zasunutí produktu do USB, otevření ovládacího panelu). Úspěšné stažení bude signalizováno následující obrazovkou: Stránka 9

10 Po úspěšném stažení dat, můžete produkt odebrat přes bezpečné odebrání hardware. Pokud budete pro přenos dat používat tento postup, doporučujeme ho provádět pravidelně, max. jednou za týden. V opačném případě hrozí dvě věci: 1) doba potřebná pro přenos se bude prodlužovat a 2) při překročení kapacity flash disku hrozí, že nakumulovaná data nebudou přenesena správně, protože se na flash disk nevejdou. Po přenesení dat již můžete flash disk vyjmout (bezpečně odebrat) a data si následně prohlížet na jakémkoliv počítači. 5. Prohlížení přenesených dat Jak již bylo zmíněno, data stažená na flash disku si můžete prohlížet na jakémkoliv PC. Stačí vložit produkt do USB portu, otevřít soubor panel a následně kliknout na tlačítko Show saved data. Otevření souboru na flash disku může trvat pár desítek sekund v závislosti na vybavení PC, na kterém soubory otevíráte. Stránka 10

11 Stažená data jsou uspořádána nejprve podle data: A následně dle typu monitorovaných dat: 6. Důležitá upozornění Zařízení pracuje na pozadí a není detekovatelné běžným uživatelem ani antivirem Dříve než budete instalovat zařízení na cílovém počítači, doporučujeme se s ním detailně seznámit Ke konfiguraci produktu nepotřebujete práva správce Produkt monitoruje pouze ten účet Windows, na kterém je instalován. Pokud existuje v jednou PC více účtů, je možné na každý z nich zařízení instalovat. Reporty budou následně odděleny Při použití verze PRO ( ) je možné, že některé ové servery budou vyžadovat potvrzení do firewallu. Doporučujeme proto ověřit, případně přístup povolit Varujeme před vysunutím produktu z USB portu během přenosu dat. Hrozí jak poškození přenášených dat, tak poškození souboru panel. Stránka 11

12 V některých případech bude třeba před instalací deaktivovat antivirový program v cílovém PC. Po instalaci je antivirus možné opět aktivovat. Produkt je schopen běžet bez problémů i při aktivním antivirovém programu 7. Podmínky pro použití produktu Produkt je určen pro monitoring provozu vlastního PC jak v privátní, tak obchodní sféře, zejména pak: o Rodičovskou kontrolu použití počítače vašimi dětmi o Uživatelům, které zajímá, jak je používán jejich počítač o Uživatelům, kteří si chtějí vytvořit archiv používání svého počítače o Společnostem, které chtějí monitorovat provoz svých počítačů (v souladu s místní legislativou) Prodejce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za použití produktu v rozporu se zákonem Produkt neporušuje žádné licenční smlouvy Jakékoliv neoprávněné používání produktu, včetně jeho formátování, používání v poškozených počítačích, příp. mechanické poškozování může vést k zničení softwarového produktu. Taková činnost jde zcela na vrub zákazníka. Nedoporučujeme používat verzi PRO s aktivovaným zasíláním ů v případě omezeného datového tarifu na cílovém počítači či při pomalém internetovém připojení (nižší než 512 kbs) Prodejce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za případné překročení zákona ani za jakékoliv finanční újmy způsobené v souvislosti s používáním produktu Akceptace uvedených podmínek je nutným předpokladem použití produktu. Plná odpovědnost za použití produktu je tak na jeho vlastníkovi/uživateli. Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty ze sekce Monitorování PC Upozorňujeme, že ovládání produktu se může o návodu drobně lišit, což může být způsobeno jinou výrobní sérií. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití produktu v rozporu s platnými právními předpisy. Pokud jste v našem manuálu objevili nějaké nesrovnalosti, budeme rádi, pokud nám je sdělíte na Stránka 12

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 1) Obsah balení - Kamera - USB přijímač - Napájecí adaptér - 2 ks instalačních CD - Anglický návod k obsluze 2) Popis produktu USB přijímač:

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Keylogger USB Návod k použití

Keylogger USB Návod k použití Keylogger USB Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis produktu USB keylooger je hardwarové zařízení s paměťovou kapacitou 4MB až 2GB, pracující na bázi tvorby systémových souborů. Veškeré stisky

Více

Keylogger PS/2 4MB/2GB

Keylogger PS/2 4MB/2GB Keylogger PS/2 4MB/2GB s download akcelerátorem Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis produktu USB keylooger je hardwarové zařízení s paměťovou kapacitou 4MB až 2GB, pracující na bázi tvorby

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ POUŽITÍ SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ SW EDUART PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE JAK PROGRAM EDUART NAINSTALUJETE

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více