HYDROSFÉRA. Moře a oceány. - 71% povrchu Země - jednotlivý celek - Tichý oceán o km 2 - Atlantský oceán.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDROSFÉRA. Moře a oceány. - 71% povrchu Země - jednotlivý celek - Tichý oceán o 180 000 000 km 2 - Atlantský oceán."

Transkript

1 HYDROSFÉRA - vodní obal Země - tvořena povrchovou vodou, podpovrchovou vodou, vodou v atmosféře a vodou v živých organismech - světový oceán 96,5 % veškeré vody - vědy: hydrologie, hydrogeografie, oceánografie, hydrogeologie km 3 vody na Zemi - hydrologický cyklus o podílí se km 3 vody o hybná síla sluneční záření o vypařování vody, proudění vzdušných mas o velký oběh přesun mezi oceány a světadíly o malý oběh mezi oceány nebo pouze mezi světadíly o bilanční rovnice výpar nad pevninou se rovná srážky nad pevninou mínus odtok V p = S p - Q výpar nad oceánem se rovná srážkám nad oceánem plus odtok V o = S o +Q S o + S p = V o + V p Moře a oceány Moře - 71% povrchu Země - jednotlivý celek - Tichý oceán o km 2 - Atlantský oceán o km 2 - Indický oceán o km 2 - Severní ledový oceán o km 2 - části oceánů v blízkosti kontinentů 1) vnitřní moře - vnikají do pevniny - obklopena pevninou - oddělena úzkými průlivy, ostrovy - Středozemní, Baltské, Černé, Rudé 2) okrajová moře - s oceánem spojena široce a volně - Beringovo, Arabské

2 Základní vlastnosti mořské vody 1) salinita - průměrně 35 promile (35 g/l) - chloridy, sírany - Na Cl 78% - Mg Cl 2 11% - nejvyšší tropická moře - nižší vyšší zeměpisné šířky 2) barva - ovlivněna pohlcováním slunečních paprsků, planktonem a hloubkou - od modré po zelenou - modrá chudá na plankton, můžou být tzv. mořské pouště - zelená bohatá na živé organismy 3) teplota - sluneční záření, pohybová energie, teplo ze dna - průměrná teplota povrchové vrstvy 17 o C - asi 1 km pod hladinou stálá teplota 0 o C - zamrzá při 1,9 o C - hloubka 1,5 km úplná tma 4) pohyby a) příliv a odliv vliv Měsíc a Slunce velikost a tvar dna příliv skočný (NOV a úplněk) příliv hluchý (1. a 3. čtvrť) největší záliv Fundy 17 m b) vlnění způsobeno stálými vzdušnými proudy tsunami podmořská zemětřesení podmořské výbuchy sopek Japonsko 2011, Thajsko, Srí Lanka 2005 příboj k pevnině rušivá činnost moře abraze c) mořské proudy všeobecná cirkulace atmosféry přesouvání velkého množství vody na velké vzdálenosti ve vodorovném i svislém směru povrchová vrstva oceánu, ale také v hloubce regulují teplotu a slanost v oceánech výrazný vliv na podnebí udržují stálý směr a rychlost teplé a studené

3 teplé začínají na rovníku a jdou směrem do vyšších zeměpisných šířek Golfský, Kuro Šio, Brazilský, Východoaustralský studené přináší vodu z vyšších zeměpisných šířek směrem k rovníku Kalifornský, Peruánský, Benguelský, Kanárský Na pobřeží Kanady trvá období bez mrazů 60 dnů, protože je ovlivněno studeným Labradorským proudem. Z Evropa bez mrazu dnů Golfský proud (800 km šířka, t = 26 o C) Povrchová voda Vodní toky - potoky, bystřiny, řeky Řeky - tvoří říční síť - hlavní tok, přítoky (řád řeky označení I., II., III., ) - povodí území, ze kterého hlavní tok odvádí povrchovou i podpovrchovou vodu, rozvodí, úmoří - charakteristiky hlavních toků o délka L vzdálenost pramen, ústí o průtok množství vody, které proteče za 1s o vodní stav výška hladiny o spád H výškový rozdíl mezi dvěma body na řece o sklon I uvádí se v promile o specifický odtok množství vody, které odtéká z 1km 2 povodí řeky o odtokový koeficient odtok vyjádřený v procentech srážek - režim odtoku o změny vodního stavu, průtoku, teploty, o vliv podnebí, podloží, půda, vegetace o naše řeky oderský režim odtoku 1) rovníkový režim odtoku (Kongo) o srážky vysoké o malé kolísání průtoku 2) monzunový režim odtoku (Iravadi) o nevyrovnaný odtok o časté záplavy o v létě více vody 3) subtropický suchý režim odtoku (Cheliff) o chladnější období více vody 4) oceánský dešťový režim odtoku (Temže) o více srážek v zimě 5) pevninský dešťovo sněhový režim odtoku (Volha) o v zimě málo vody, více vody v období tání sněhu 6) ledovcový režim odtoku (Rhona) o napájeny ledovcem, nejvíce vody jaro až léto

4 Největší řeky světa - podle délky Amazonka 7025 km, Nil 6671 km, Chang Jiang 6300 km - podle průtoku Amazonka m 3 /s, Kongo m 3 /s, Madeira m 3 /s - podle rozlohy povodí Amazonka km 2, Kongo km 2, Mississippi km 2 Stojaté povrchové vody - přírodní vodní nádrže, umělé vodní nádrže Rybníky - menší rozměry - určeny pro chov ryb - sypaná hráz - mělké, aby mohly být vypuštěny 1) průtočné - vodu přivádí vodní tok - nejčastější, nejvíce využívané 2) pramenité - v místě, kde vyvěrá pramen - méně vhodné pro chov ryb 3) nebeské - zásobovány výhradně ze srážek - velmi mělké, hladina během roku velmi kolísá - v ČR historie 13., 14. století - Jakub Krčín z Jelčan - největší Rožmberk 500 ha - největší na Moravě Nesyt 290 ha - slouží také k rekreaci, zásobování pitnou i užitkovou vodou Přehrady - uměle vytvořený prostor určen k zadržení vody pro různé účely - rekreace, výroba elektřiny, protipovodňová ochrana, zásobárna pitné vody, závlahy, doprava - Tádžikistán přehrada vysoká 335 m - přehrada na řece Zambezi největší podle obsahu zadržované vody - podle plochy ve státě Ghana - ČR Orlík (objem), Lipno (plocha), Dalešice (výška) Jezera - dočasné vodní nádrže (jak vznikla, tak mohou zase zaniknout např. Aralské jezero vyschlo činností člověka) - přirozené sníženiny zemského povrchu vyplněny vodou

5 - jezera sladká (Velká jezera v S Americe, nejhlubší Bajkal) - jezera slaná (Kaspické moře, Mrtvé moře) - vznikají působením o endogenních činitelů tektonický původ vulkanický původ (kráterová, kalderová) o exogenních činitelů ledovcová jezera (karová, hrazená) krasová jezera hrazená jezera (morénou nebo sesuvem Mladotické jezero) jezera říčního původu, pobřežní jezera o smíšený původ tektonického původu přemodelována ledovcem Ladožské jezero - rozdělení jezer podle napájení o průtočná s přítokem i odtokem, Bajkal o bezodtoká Aral o bezpřítoková napájena podzemní a dešťovou vodou o bez přítoku i bez odtoku jezírko v Praze - nej jezera o Kaspické moře km 2 Mokřady o Hořejší jezero km 2 o Viktoriino jezero km 2 o hloubka o Bajkal 1637 m o Tanganika 1480 m o Kaspické moře 1025 m - území, kde srážky převládají nad výparem - Bažiny o trvale přesyceny vodou o severské oblasti léto na permafrostu o podmáčení a zaplavování půdy - Rašeliniště o horské oblasti při vývěrech vody a v jezerních pánvích o zarůstají rašeliníkem, mechem, borovicemi, borůvkami o vrstvy rašeliny - Slatiniště o nižší polohy o zarůstání zabahněných sníženin a slepých ramen vlhkomilným rostlinstvem (ostřice) Ledovce - 1,73% veškeré vody - 68,5% sladké vody

6 - pokud by všechny ledovce roztály, stoupla by hladina oceánu o 60m - významný exogenní činitel - Antarktida, Grónsko, Asie - Sněžná čára ohraničuje zemský povrch se souvislou sněhovou pokrývkou - zvětšování ledovce akumulace, zmenšování ablace - pevninské Antarktida, Grónsko, Island - Horské Khumbu, Velký Aletschký ledovec - vznik ledovce sníh firn ledovcový led Podpovrchová voda - 0,76% veškeré vody - půdní, podzemní voda - hladina podzemní vody místo, kde je pod zemí jenom voda a už ne vzduch - Minerální vody více než 1g solí v 1 litru - Pramen studené a teplé, termální (37 50 o C), vřídla (>50 o C) - Voda artézská voda napjatá, v podzemí velký tlak a po navrtání voda tryská hydrologický cyklus

Hydrobiologie. Lentické (stojaté) vody: Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA. Rozdělení sladkých vod 22.10.2013. 4.

Hydrobiologie. Lentické (stojaté) vody: Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA. Rozdělení sladkých vod 22.10.2013. 4. Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA Hydrobiologie Rozdělení sladkých vod 4. přednáška Biologická charakteristika vodního prostředí STOJATÉ VODY Lotické (tekoucí) vody Lentické (stojaté) vody rozdělení

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Prima 2 hodiny týdně ACTIV Board Vesmír Nakreslí postavení objektů

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Biosferické rezervace

Biosferické rezervace Biosferické rezervace Biospheres reservation of UNESCO Libuše Všetečková Bakalářská práce 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Technologická Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské

Více

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám Maturitní okruhy (1. 30. regiony světa, 31. 38. Česká republika, 39. 60. obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. kolonie, jsou 19 j. š. a 47 v. d. Jedná se o jeden ze dvou

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. kolonie, jsou 19 j. š. a 47 v. d. Jedná se o jeden ze dvou Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa, Školní atlas Česká republika (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, psací potřeby, kalkulačka 1 15

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry Geologický vývoj Laurasie od ní se oddělila severoamerická litosférická deska (jádro: kanadský štít) Gondwana od

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více