NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz"

Transkript

1 NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER Aktuální nabídka : 1

2 OBSAH: Představení společnosti Mobilní pivovary s.r.o....4 Obecný popis minipivovarů BREWORX a MOBBEER...5 Minipivovary BREWORX CLASSIC tradiční české restaurační minipivovary...7 Minipivovary BREWORX Lite - zjednodušená výroba piva z koncentrátů Varna BREWORX LiteME Varna BREWORX LiteWC Varna BREWORX COMPACT TECHNICKÉ PARAMETRY PIVOVARŮ BREWORX Průmyslové minipivovary BREWORX OPPIDUM Mobilní kontejnerové minipivovary MOBBEER DESIGNOVÉ PROVEDENÍ INTERIÉROVÝCH VAREN SYSTÉM OVLÁDÁNÍ PIVOVARU LABORATORNÍ UMÝVADLO s chladičem vzorků: DESKOVÝ VÝMĚNÍK - chlazení mladiny, chlazení ledové vody, příprava horké vody rekuperací ZÁSOBNÍK LEDOVÉ VODY voda pro chlazení mladiny ZÁSOBNÍK HORKÉ VODY - bojler MAČKADLO SLADU (ŠROTOVNÍK) příprava sladového šrotu pro vystírku KOMFORTNÍ DOPLŇKY PRO ŠROTOVÁNÍ SLADU NÁDOBY PRO KVASNÝ PROCES CYLINDROKÓNICKÉ KVASNÉ TANKY OTEVŘENÉ KVASNÉ KÁDĚ ZRACÍ (LEŽÁCKÉ) TANKY zrání piva v ležáckém sklepě KVASNIČNÉ HOSPODÁŘSTVÍ dávkování a uchovávání kvasnic CIP STANICE sanitace minipivovaru MOBILNÍ ČERPADLO čerpání piva a roztoků KOMPRESOR výroba tlakového vzduchu PROVZDUŠŇOVACÍ SVÍČKA okysličování mladiny MYČKY A PLNIČKY KEGŮ FILTRACE PIVA příprava piva k distribuci odběratelům PASTERACE PIVA řešení zejména pro velké pivovary VYVÍJEČ PÁRY - ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV VARNY CAZENÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL a doplňková výbava minipivovarů BREWORX / MOBBEER

3 Doplňkové vybavení pivovaru Prodej piva v prodejních obalech a příprava baleného piva Výčepní technika a technické vybavení restaurací SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S VÝROBOU MINIPIVOVARŮ PŘÍLOHA I : JAK SE VYRÁBÍ ČESKÉ PIVO? PŘÍLOHA II : TECHNICKÉ PLYNY V MINIPIVOVARU PŘÍLOHA III : DOPORUČENÉ SLOŽENÍ VODY PRO VAŘENÍ PIVA

4 Představení společnosti Mobilní pivovary s.r.o. Společnost Mobilní pivovary s.r.o. je ryze český výrobce pivovarů a vlastník obchodních značek MOBILNÍ PIVOVARY a CZECH MINI BREWERIES. Hlavním naším posláním společnosti je šíření dobrého jména českého piva a českých pivovarů v celém světě. Kořeny společnosti Mobilní pivovary s.r.o. sahají do roku 1994, kdy vznikla její mateřská firma GM Project s.r.o. Tato společnost je přední českou inženýrskou firmou, zaměřenou na oblast farmacie, biotechnologií, výroby farmaceutických substancí a nápojového průmyslu. Základem činnosti jsou dodávky nových provozů na klíč od počátečních analýz, studie proveditelnosti, až po spuštění nového provozu a vyškolení personálu v oblasti GMP. Náš projekční a realizační tým se podílel na výstavbě a modernizaci řady potravinářských závodů, především v oblasti konstrukčních návrhů a subdodávek speciálních nerezových nádob (tlakové tanky, duplikátorově chlazené nádoby, varné infúzní nádoby s míchadly, nádoby pro pěstování kvasničkých kmenů apod.) Zařízení vyrobená v naší sesterské společnosti MP klasik s.r.o. jsou součástí pivovarů, lihovarů a výroben značkových nápojů v Rusku, Turecku, Kazachstánu, Polsku a v dalších zemích. Naše zkušenosti z uvedených zakázek a hrdost na náš národní český nápoj vedly k rozhodnutí rozšířit výrobní sortiment o originální české minipivovary. Netypické zadání jednoho z našich zákazníků, který si vyžádal dodávku minipivovaru zabudovaného v kontejneru do stepní oblasti Dálného Východu, nás přimělo založit dceřinnou společnost pod názvem Mobilní pivovary s.r.o. Jméno společnosti zdůrazňuje výrobní sortiment mobilních minipivovarů v kontejnerech pod naší značkou MOBBEER, jejichž jsme v současnosti pravděpodobně jedinými výrobci na světě. Přesto stále dominuje poptávka po tradičních restauračních minipivovarech, proto jsou jádrem naší nabídky vestavné minipivovary BREWORX, obsahující pět odlišných řešení minipivovarů o několika velikostech a varných výkonech, jejichž podrobný popis právě držíte v ruce. 4

5 Obecný popis minipivovarů BREWORX a MOBBEER Minipivovary BREWORX a MOBBEER, vyráběné českou firmou Mobilní pivovary s.r.o., jsou vyrobeny moderními postupy z kvalitní potravinářské oceli výhradně evropského původu. Umožňují výrobu tradičního piva českého typu, ale také jakéhokoli jiného druhu světového piva dekokčním anebo infůzním způsobem. Konstrukce umožňuje dale výrobu spodně I svrchně kvašených piv moderním způsobem kvašení a zrání piva v uzavřených tlakových nádobách cylindrokónických tancích, anebo tradičním způsobem v otevřených kvasných kádích a ležáckých tancích. Volbou a vhodnou kombinací surovin a výrobních postupů je možné vyrobit piva světlá, polotmavá, tmavá, pšeničná, piva typu stout, ale, pale ale, white beer a mnoho dalších piv podle českých I zahraničních receptur. Výroba piva sestává z několika na sebe navazujících kroků. Obecně sestává z HORKÉHO PROCESU (výroba mladiny v HORKÉM BLOKU) a STUDENÉHO PROCESU (kvašení a zrání piva ve STUDENÉM BLOKU). HORKÝ PROCES probíhá v zařízení, nazvaném VARNA. Tato obsahuje u pivovarů Brewor/Mobbeer několik funkčních částí : 1. RMUTO-MLADINOVÁ-VYSTÍRACÍ PÁNEV nádoba opatřená duplikátory, do nichž je vháněna horká pára. U řady OPPIDUM tvoří RV pánev a mladinová pánev samostatné varné nádoby. 2. SCEZOVACÍ KÁĎ izolovaná nádoba bez vlastního ohřevu, opatřená sítem slouží k přípravě vystírky, k odkládání části díla při rmutování a ke scezování díla. 3. VÍŘIVÁ KÁĎ nádoba s tangenciální tryskou, určená k odstředivému oddělení chmelového mláta od mladiny. U menších velikostí nádob je integrována do tělesa varny. Na varnu navazuje systém VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, využívající rekuperaci tepla ve varném procesu. Dále horkému procesu předchází PŘÍPRAVA SUROVIN, do níž patří namletí sladového šrotu a nadávkování chmele do zásobníku. Je-li pivovar osazen systémem SA, probíhá celý varný proces automaticky, pod dozorem sládka, který provádí jen přípravné operace před varem a v průběhu varu odběr a vyhodnocování vzorků. U systémů MC a CC je varný proces krokově vykonáván sládkem, v případě CC s komfortem centrálního ovládání varny. STUDENÝ PROCES probíhá kontinuálně v cylindrokónických tancích a sestává ze dvou operací : 1. AVNÍ KVAŠENÍ (fermentace) v mladině vyrobené varnou se činností pivnovarských kvasinek mění cukry na alkohol a vzniká tzv. mladé pivo, které ještě není produktem určeným ke konzumaci. Proces trvá 5-8 dní. V pivovarech Brewor/Mobbeer s označením CF (covered fermentation) probíhá hlavní kvašení v uzavřených cylindrokónických tancích. Tento způsob je vhodný pro výrobu svchně kvašených piv, ale v takto vybaveném pivovaru je možné vyrábět také spodně kvašená piva. V pivovarech Brewor/Mobber s označením OF (opened fermentation) hlavní kvašení probíhá způsobem tradičním pro typické české spodně kvašené pivo, tj. v otevřených kvasných kádích v místnosti zvané spilka. Tento způsob kvašení není vhodný pro výrobu svrchně kvašených piv. 5

6 Obě technologie lze v rámci jednoho pivovaru kombinovat, tj. můžeme vybavit pivovar Brewor /Mobbeer jak technologií OF, tak I CF. 2. ZRÁNÍ PIVA mladé pivo dokvašuje a za mírného přetlaku se sytí oidem uhličitým, vznikajícím činností kvasinek. Proces trvá v závislosti na druhu piva 2 týdny až 3 měsíce. Následně je pivo přečerpáno do SERVISNÍCH TANKŮ. V pivovarech OF s otevřeným kvašením probíhá zrání piva v zracích (ležáckých) tancích, ale lze použít I tanky cylindrokónické. V pivovarech CF s uzavřeným kvašením probíhá nejčastěji zrání piva v cylindrokónických tancích, ale lze pro ně použít I tanky zrací (ležácké). Je-li pivovar osazen systémem AFCC, je řízení teplot a tlaků v cylindrokónických tancích anebo zracích tancích prováděno automaticky podle nastaveného programu. U systému MFCC nastavuje požadované tlaky a teploty obsluha pivovaru. DISTRIBUCE PIVA po ukončení zrání je pivo přečerpáno do SERVISNÍCH TANKŮ. Zde dochází jednak k tzv. zklidnění piva, zejména je ale pivo v servisních tancích určeno k distribuci a následně ke spotřebě. Navazuje-li na pivovar bezprostředně restaurace, je možné čepovat pivo do sklenic přímo ze servisních tanků, které se mohou stát zároveň funkčnědesignovou součástí restaurace. Pro distribuci piva dále ke spotřebitelům je nutné pivo stočit pod tlakem do pivních sudů (kegs), PET láhví, skleněných láhví, jednorázových soudků nebo jiných obalů. Pro výrazné prodloužení životnosti piva, zejména před distribucí mimo pivovar, se doporučuje provést jeho filtraci, tj. odstranění zbylých kvasinek z nápoje, čímž dojde ke koloidní a biologické stabilizaci piva. K filtraci je potřebné vybavit pivovary speciálním FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM, které je volitelnou součástí pivovaru. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ pivovar je dále vybavený soustavou zařízení, které zajišťují výrobu tepla a chladu pro funkční nádoby, rekuperaci tepla, sanitaci pivovaru, manipulaci s provozními tekutinami a potravinou. Patří sem mačkadlo sladu, váha, chladicí jednotka pro výrobu ledového glykolu a ledové vody, deskové výměníky tepla, pojízdné CIP čerpadlo, kompresor s uhlíkovými filtry, provzdušňovací svíčka, zásobník horké vody, zásobník ledové vody, zásobník ledového glykolu, počítačová řídicí jednotka, ovládací dotykový LCD panel, potrubní propojení, elektroinstalace, rozvody stlačeného vzduchu, rozvody tlačného plynu, rozvody teplonosného média. VOLITELNÉ VYBAVENÍ zahrnuje funkční části pivovaru, které nejsou jeho povinnou výbavou, ale rozšiřují jeho možnosti, zvyšují comfort obsluhy, šetří provozní náklady anebo znásobují marketingový účinek jeho provozu. Patří zde zejména : měděná pokrývka varny, designové zakrytí technologických prvků varny, vodní filtry a úpravny pitné vody, pivní filtrační zařízení (deskové, svíčkové, naplavovací, crossflow filtry a mikrofiltry), vyvíječ páry (elektrický/plynový), CIP stanice, zásobník na kvasnice (netlakový/tlakový), propagační stanice na kvasnice, násypka sladového šrotu, zásobník chmele s automatickým dávkováním, dopravník sladového šrotu, myčka KEGů, plnička KEGů, plnička PET láhví, plnička skleněných láhví, tlakové láhve s plyny CO2, N2, Biogon, vyvíječ dusíku, tlakový čistič nádob (wapka), vzduchový chladicí agregát (pro skladování plných KEGů), výčepní stojany a pulty, pivní chlazení atd. Mezi nákladná rozšiřující zařízení pak patří plnicí a balicí linky, automatické myčky a plničky KEGů se zásobníky, pastery, linky pro přípravu sladu apod. 6

7 Minipivovary BREWORX CLASSIC tradiční české restaurační minipivovary Základní řada pivovarů Brewor, která je určená nejširšímu okruhu zákazníků. Konstrukce, technologické provedení a přehledné ovládání varny Classic uspokojí i nejnáročnější požadavky zkušených sládků i začínajících pivovarníků. Vyvážená základní a široká doplňková výbava varen Classic umožňuje zkonfigurovat plnohodnotný minipivovar s důrazem na co možná nejnižší pořizovací cenu, vhodný pro malou restauraci, ale také malý až středně velký restaurační pivovar pro restaurační provozy, v nichž teče pivo proudem. Minipivovar Brewor Classic, zakoupený v minimální konfiguraci, lze kdykoli později rozšiřovat o další tanky, filtraci, myčky/plničky kegů, plničky lahví, propagační stanici, vyvíječ dusíku, CIP stanici, rekuperační kodenzátor páry a další příslušenství. Tímto mohou možnosti a výrobní kapacita minipivovaru růst s tím, jak se bude úspěšně rozvíjet podnik provozovatele minipivovaru. Typickým znakem minipivovarů Brewor Classic je dvounádobová varna, v níž je na společném rámu integrována rmuto-mladinová-vystírací pánev, scezovací káď, vířivá káď, chladič mladiny, laboratorní umývadlo a ovladací panel. Varnu je možné dodat v nerezovém technologickém provedení, prostou funkčně zbytných designových prvků, kdy je účelně přiznaná veškerá technologie. Pohled na pivovarnický stroj v tomto provedení ocení nejen technicky založení hosté restaurace, ale také obsluha pivovaru, která bude mít méně práce s denním čištěním nerezového povrchu varny. Varnu můžeme dodat ale také v luusním provedení, kdy jsou plášť, klobouky a parníky varny vyvedeny v mědi kombinovanou s mosazí, a pod designovými kryty jsou schovány armatury, čerpadla a další esteticky nehodnotná část technologie. Estetičtější varianta varny najde své místo v prvotřídních restauracích, kde může korespondovat s luusním designem ostatního vybavení. Konstrukce varny Brewor Classic umožňuje výrobu prakticky všech známých druhů piv podle českých i zahraničních receptur, a to z tradičních surovin (slad, chmel, voda s pomocí pivovarských kvasnic), infůzním i dekokčním způsobem. V případě potřeby je možné ve varně připravovat mladinu i z koncentrátů (stejně jako u varen LiteME a LiteWC). Narozdíl od většiny zahraničních výrobků je varna optimalizovaná pro výrobu kvalitního spodně kvašeného světlého piva plzeňského typu, ale bez omezení v ní lze připravovat i veškerá piva svrchně kvašená. Objem denní produkce varny je 2 várky za 24 hodin při výrobě spodně kvašeného ležáku dekokčním způsobem, anebo až 3 várky za 24 hodin při výrobě svrchně kvašených piv infůzí. 7

8 Schéma pivovaru BREWORX CLASSIC CF (s uzavřeným kvašením): 1. Varna : 1.1 Varna: rmuto-mladinová-vystírací pánev (RMVP), 1.2 Varna: kombi tank scezovací káď / vířivá káď,1.3 Zásobník ledové vody, 1.4 Zásobník horké vody (bojler), 2. Kvašení : 2.1 Kvasné tanky (CKT), 2.2 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 4.3 Deskový výměník pro chlazení ledové vody 5. Příprava surovin : 5.1 Šrotovník, 5.2 *Zásobník sladového šrotu, 5.3 *Šnekový dopravník sladového šrotu, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice, 7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2, 8. Kvasničné hospodářství : 8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic, 9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep. CHARAKTERISTIKA PIVOVARU Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde se stává varna dominantou prostoru pro hosty. Řešení varny umožňuje pohodlnou a přehlednou obsluhu varného procesu, kdy má sládek všechny potřebné měřicí a ovládací prvky po ruce a má tak nad výrobním cyklem plnou kontrolu. Kvašení a zrání piva v uzavřených cylindrokónických tancích je efektivním a moderním způsobem výroby piva, které je velmi odolné proti kontaminaci kvasícího nápoje nežádoucími organismy. Možnost přesného řízení fermentace a zrání vede k trvale konstantním výsledkům kvality a senzorických vlastností vyrobeného piva. Výroba mladiny z tradičních surovin umožňuje výrobu všech druhů piva infúzním i dekokčním způsobem. 8

9 Schéma pivovaru BREWORX CLASSIC OF (s otevřeným kvašením): 1. Varna : 1.1 Varna: rmuto-mladinová-vystírací pánev (RMVP), 1.2 Varna: kombi tank scezovací káď / vířivá káď,1.3 Zásobník ledové vody, 1.4 Zásobník horké vody (bojler), 2. Kvašení : 2.1 Otevřené kvasné kádě, 2.2 Zrací (ležácké) tanky 2.3 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 4.3 Deskový výměník pro chlazení ledové vody 5. Příprava surovin : 5.1 Šrotovník, 5.2 *Zásobník sladového šrotu, 5.3 *Šnekový dopravník sladového šrotu, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice, 7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2, 8. Kvasničné hospodářství : 8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic, 9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep. CHARAKTERISTIKA PIVOVARU Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde se stává varna dominantou prostoru pro hosty. Řešení varny umožňuje pohodlnou a přehlednou obsluhu varného procesu, kdy má sládek všechny potřebné měřicí a ovladací prvky po ruce a má tak nad výrobním cyklem plnou kontrolu. Kvašení a zrání piva v otevřených kvasných kádích (spilka) je tradičním způsobem výroby piva, typickým zejména pro spodně kvašené pivo českého typu. Umožňuje sběr deky v průběhu hlavního kvašení. Fascinující pohled na kvasinkovou pěnu mnoha podob a barev ocení hosté při ekurzích do pivovaru. Pracnější výrobní proces mladiny z klasických surovin a náročnější péče o pivo ve fázi kvašení se vrátí především v neopakovatelné chuti tradiční cestou vyrobeného piva a v dobrém jménu pivovaru, stavícím značku na úctě k typické chuti českého národního nápoje. Výroba mladiny z tradičních surovin umožňuje výrobu všech druhů piva infúzním i dekokčním způsobem. 9

10 Varna BREWORX CLASSIC 10

11 Minipivovary BREWORX Lite - zjednodušená výroba piva z koncentrátů Výroba mladiny (meziprodukt výroby piva, vzešlý z varného procesu) z klasických surovin, tj.sladu, chmele, je vyjádřením úcty k tradici pivovarnictví. Nicméně druhou stránkou věci jsou značné nároky na finanční ohodnocení, znalosti a dlouholeté zkušenosti sládka, energetická náročnost výrobního procesu, zajištění pravidelného přísunu čerstvých surovin, jejich bezpečné skladování v suchém a větraném skladu bez přístupu hlodavců a hmyzu. Nezřídka se provozovateli pivovaru nedaří udržet jednotnou kvalitu výsledného produktu, neboť senzorické vlastnosti piva jsou značně závislé na mnoha parametrech. Mezi ně patří zejména vlastnosti aktuálně nakoupeného sladu (friabilita, dosažitelný stupeň prokvašení, etrakt sladu, relativní etrakt, Kolbachovo číslo, množství bílkovin, diastatická mohutnost) a chmele (obsah alfa a beta hořkých kyselin, obsah silic, polyfenoly), proměnlivé chemické složení vody, přesné dodržení předepsaného receptu u každé várky sládkem atd. Schopnost dosažení většinou spotřebitelů nezjistitelných rozdílů v kvalitě piva po celou dobu provozu pivovaru patří k umění jen těch nejlepších sládků, a i tito občas přes veškerou snahu a zkušenosti nějakou várku musí vylít, aby nedošlo ke ztrátě pověsti piva u zákazníků, anebo v horším případě k postihů, ze strany příslušného kontrolního úřadu. Ne každý provozovatel malého pivovaru si může takto kvalitního člověka dovolit zaměstnat, naproti tomu není snadné mít plnou kontrolu nad prací sládka, o jehož lidských a profesních kvalitách není zaměstnavatel přesvědčen. Riskovat ztrátu dobré pověsti podniku se málokomu vyplatí jednou zklamaný zákazník se už obvykle nevrací a zbavit se zcela nálepky špatného podniku je prakticky nemožné i v dlouhodobém horizontu. Proto řada pivovarníků raději připravuje mladinu jednodušším způsobem, a to z tzv. pivních koncentrátů. Jsou to v podstatě potravinářské přípravky pro snadnější přípravu pivní mladiny, jejímiž společnými znaky jsou nenáročná skladovatelnost, jednoduchá a rychlá příprava mladiny díky přeskočení náročných fází varného procesu, malé energetické nároky, vysoká stabilita kvality výsledného výrobku. To vše bez znatelného rozdílu senzorických vlastností takto vyrobeného piva ve srovnání s klasickými metodami přípravy mladiny z tradičních surovin. Díky těmto vlastnostem získává provozovatel koncentrátového minipivovaru řadu výhod : Jednoduchý výrobní proces dovoluje zaměstnat do funkce sládka i méně kvalifikovanou osobu úspory mzdových nákladů a menší závislost na kvalifikovaném zaměstnanci Díky neprodyšnému balení v ochranné atmosféře lze pytle s koncentrátem jednodušeji přepravovat a skladovat, a to i po dobu přesahující 12 měsíců úspory z množství jednorázově objednané suroviny. Zkrácený varný proces umožňuje výrobu až 10 várek mladiny za 24 hodin nárůst varného výkonu, potřeba menšího počtu nádob většího objemu úspora prostoru v prostoru varny i v pivovarském sklepě. Cena zjednodušené varny je výrazně nižší, než cena plnohodnotné varny pro výrobu mladiny z tradičních surovin Menší množství podpůrných komponentů v pivovaru další úspora prostoru a pořizovací investice. Výrazně menší spotřeba energie při výrobě mladiny provozní úspory Pro snadnou a rychlou výrobu mladiny z pivních koncentrátů jsou optimalizovány naše varny řady Brewor LiteME a LiteWC. 11

12 Varna BREWORX LiteME Zjednodušená varna, umožňující svojí konstrukcí výrobu piva ze sladinových koncentrátů, neboli sladových výtažků či etraktů (Malt Etract), ale také z mladinových koncentrátů (Wort Concentrate) a vody. Neumožňuje výrobu piva z tradičních surovin, tj. ze sladu, chmele a vody. Co jsou sladinové koncentráty (sladové výtažky) Sladinové koncentráty sladové výtažky vznikají ze sladiny, což je vlastně rozemletý, pečlivě povařený v pitné vodě. Sladina se nakonec zahušťuje v technologicky unikátních odparkách, kdy je dosaženo vření a odpaření vody už při teplotě kolem 45 C, která nepoškozuje hlavní složku výtažku cukr sladový neboli maltózu karamelizací. Sladové výtažky (jiný název pro sladinové koncentráty) jsou vyrobeny bez použití jakýchkoliv chemických aditiv (etrakčích činidel, umělých enzymů, konzervantů, slabilizátorů, barviv atd.) Mají obvykle medovou konzistenci a dobu trvanlivosti 6-12 měsíců. Snadno se přepravují a skladují díky neprodyšným obalům. Výhody sladinových minipivovarů LiteME Umožňují výrobu prakticky všech druhů piva z různých druhů z předpřipravených sladinových koncentrátů (sladových výtažků) Různým způsobem chmelení lze dosáhnout různých chutí, vůní a barev piva i při vaření z jednoho typu koncentrátu Nižší investiční náklady na pivovar varna je konstrukčně jednodušší, a tedy výrobně levnější Menší počet zařízení v pivovaru (neobsahuje mačkadlo sladu, vyhrazené ZLV a ZHV) Vyrobené pivo má vždy stejnou vyrovnanou kvalitu Výrobní proces mladiny trvá cca 2-3 hodiny, což je o 8-12 hodin méně než u výroby piva z tradičních surovin Výrobní výkon varny až 8 várek za 24 hodin Značné zjednodušení výroby : nízké nároky na technologické znalosti personálu nízké mzdové nároky na obsluhu pivovaru odpadá vážení sladu, mletí sladu, celý proces rmutování a scezování sladiny nízké energetické nároky a nižší spotřeba vody Odpadají potíže s mlátovým hospodářstvím výhoda pro minipivovary v centru měst Výrazně nižší náklady na dopravu baleného sladového výtažku než u tradičních surovin Nízké nároky na vybavení a hygienické podmínky skladovacích prostor není nutný suchý větraný sklad a odpadá boj s hlodavci Nevýhody sladinových minipivovarů LiteME Výroba piva z koncentrátů nectí tradici výrobního procesu nižší marketingový učinek Sladový etrakt je koncentrát, vyrobený infůzní metodou, není možné zajistit sladový etrakt pro výrobu dekokčně vařeného piva. Omezený výběr mladinových koncentrátů pro výrobu dekokčně vařeného piva. Vnějším vzhledem varna Brewor LiteME imituje varnu Brewor Classic. To znamená, že varna obsahuje dvě nádoby na společné platformě, přičemž scezovací káď je nahrazená zásobníkem na horkou vodu. Je proto možné použít ji také jako interiérovou varnu.varny Brewor LiteME vyrábíme jak v nerezovém technologickém, tak i v luusním provedení s měděnými a mosaznými designovými prvky. 12

13 Schéma pivovaru BREWORX LITE ME CF (výroba piva ze sladových etraktů, uzavřené kvašení) : Varna : 1.1 Varna: mladinová pánev (MP), 1.2 Varna: kombi tank zásobník horké vody (bojler) / vířivá káď, 2. Kvašení : 2.1 Kvasné tanky (CKT), 2.2 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice, 7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2, 8. Kvasničné hospodářství : 8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic, 9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep. CHARAKTERISTIKA PIVOVARU Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde je potřeba, aby se varna stala dominantou prostoru pro hosty, ale provozovatel chce vyrábět pivo méně náročným a energeticky i časově úspornějším způsobem, než jaký vyžaduje tradiční způsob výroby piva, započatý šrotováním sladu. Oproti klasickému uspořádání varny neumožňuje varna LiteME výrobu piva z klasických surovin, ale slad nahrazuje sladovým etraktem, což je koncentrát, jehož rozmícháním ve vodě získáme sladinu. Tímto odpadají nejnáročnější fáze horkého procesu výroby piva, tedy vystírka, rmutování a scezování díla. Ve výrobním procesu po získání sladiny pokračujeme chmelovarem a vířením mladiny. To umožňuje výrobu mnoha druhů piva i z jednoho druhu koncentrátu volbou různého chmelení. Řešení varny umožňuje pohodlnou a přehlednou obsluhu varného procesu, kdy má sládek všechny potřebné měřicí a ovladací prvky po ruce a má tak nad výrobním cyklem plnou kontrolu. Kvašení a zrání piva v uzavřených cylindrokónických tancích je efektivním a moderním způsobem výroby piva, které je velmi odolné proti kontaminaci kvasícího nápoje nežádoucími organismy. Možnost přesného řízení fermentace a zrání vede k trvale konstantním výsledkům kvality a senzorických vlastností vyrobeného piva. 13

14 Schéma pivovaru BREWORX LITE ME OF (výroba piva ze sladových etraktů, otevřené kvašení) : 1. Varna : 1.1 Varna: mladinová pánev (MP), 1.2 Varna: kombi tank zásobník horké vody (bojler) / vířivá káď, 2. Kvašení : 2.1 Otevřené kvasné kádě, 2.2 Zrací (ležácké) tanky 2.3 Servisní (přetlačné) tanky, 3.1 Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice, 7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2, 8. Kvasničné hospodářství : 8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic, 9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep. CHARAKTERISTIKA PIVOVARU Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde je potřeba, aby se varna stala dominantou prostoru pro hosty, ale provozovatel chce vyrábět pivo méně náročným a energeticky i časově úspornějším způsobem, než jaký vyžaduje tradiční způsob výroby piva, započatý šrotováním sladu. Oproti klasickému uspořádání varny neumožňuje varna LiteME výrobu piva z klasických surovin, ale slad nahrazuje sladovým etraktem, což je koncentrát, jehož rozmícháním ve vodě získáme sladinu. Tímto odpadají nejnáročnější fáze horkého procesu výroby piva, tedy vystírka, rmutování a scezování díla. Ve výrobním procesu po získání sladiny pokračujeme chmelovarem a vířením mladiny. To umožňuje výrobu mnoha druhů piva i z jednoho druhu koncentrátu volbou různého chmelení. Kvašení a zrání piva v otevřených kvasných kádích (spilka) je tradičním způsobem výroby piva, typickým zejména pro spodně kvašené pivo českého typu. Umožňuje sběr deky v průběhu hlavního kvašení. Fascinující pohled na kvasinkovou pěnu mnoha podob a barev ocení hosté při ekurzích do pivovaru. 14

15 Varna BREWORX Lite ME (výroba piva ze sladového etraktu, chmele, vody) 15

16 Varna BREWORX LiteWC Zjednodušená varna, umožňující svojí konstrukcí výrobu piva z mladinových koncentrátů (Wort Concentrate) a vody. Neumožňuje výrobu piva z tradičních surovin, tj. ze sladu, chmele a vody, ani ze sladových etraktů. Varna je nahrazená tzv. mladinovým miérem, což je jediná nádoba s míchadlem bez ohřevu, zabudovaná do společné platformy spolu s obslužnou plošinou, chladičem mladiny, čerpadlem a laboratorním umývadlem. Co jsou mladinové koncentráty Mladinové koncentráty vznikají z pivní mladiny, což je výsledný cukernatý meziprodukt, vznikající v první fázi technologického procesu při výrobě piva. Obsahuje etraktivní látky ze sladu(a surogátů), které jsou zkvasitelné a etraktivní látky z chmel. produktů. Mladina se po ukončení varného procesu zahustí v technologicky unikátních odparkách, kdy je dosaženo vření a odpaření vody už při teplotě kolem 45 C, která nepoškozuje hlavní složku výtažku cukr sladový neboli maltózu karamelizací. Takto dochází k přirozenému zakonzervování mladiny a vznikne mladinový koncentrát. Mladinové koncentráty jsou vyrobeny bez použití jakýchkoliv chemických aditiv (etrakčích činidel, umělých enzymů, konzervantů, slabilizátorů, barviv atd.) Mladina je vyrobená infúzním anebo dekokčním způsobem z různých druhů sladů, chmele a pitné vody profesionálním sládkem. Má obvykle medovou nebo práškovou konzistenci a dobu trvanlivosti 6-12 měsíců. Snadno se přepravuje a skladuje díky neprodyšným obalům. Výhody mladinových minipivovarů LiteWC Umožňují výrobu mnoha druhů piva z různých druhů předpřipravených mladinových koncentrátů Nižší investiční náklady na pivovar konstrukčně jednoduchý mladinový mier bez ohřevu nahrazuje varnu, pivovar je bez topného zařízení, varny, ZHV, mačkadla sladu. Vyrobená mladiny má vždy stejnou vyrovnanou kvalitu Výrobní proces mladiny trvá cca 1 hodinu, což je o hodin méně než u výroby piva z tradičních surovin. Výrobní výkon varny až 12 várek za 24 hodin Značné zjednodušení výroby oproti výrobě piva z tradičních surovin Velmi nízké nároky na technologické znalosti personálu Nízké mzdové nároky na obsluhu pivovaru Odpadá vážení sladu, mletí sladu, celý proces rmutování a scezování sladiny i chmelovar Nízké energetické nároky a nižší spotřeba vody Odpadají potíže s mlátovým hospodářstvím výhoda pro minipivovary v centru měst Výrazně nižší náklady na dopravu baleného mladinového koncentrátu než u tradičních surovin Nízké nároky na vybavení a hygienické podmínky skladovacích prostor není nutný suchý větraný sklad a odpadá boj s hlodavci 16

17 Nevýhody mladinových minipivovarů LiteWC Výroba piva z koncentrátů nectí tradici výrobního procesu nižší marketingový učinek Příprava piva z koncentrátu nebývá fascinující podívanou pro hosty restaurace Pivovary pro přípravu piva z mladinových koncentrátů jsou určeny spíše do prostor skrytých hostům Ve srovnání se sladinovými koncentráty neumožňuje výroba piva z mladinových koncentrátů (Brewor LiteME) eperimenty s různým chmelením mladiny Standardně varny Brewor LiteWC vyrábíme pouze v nerezovém technologickém provedení nepředpokládá se jejich umístění v prostoru restaurace. Pro koho je vhodný minipivovar Brewor LiteWC Minipivovary Brewor LiteWC jsou vhodné zejména pro provozovatele pivovarů, kteří nechtějí zaměstnávat zkušeného sládka profesionála se nechtějí obávat kolísající kvality vyrábeného piva nemají dostatečné prostory pro umístění klasické technologie se nechtějí obávat kolísající kvality vyrábeného piva neplánují umístění varny do prostor restaurace chtějí pořídit pivovar s minimálními investičními a provozními náklady nemají k dispozici anebo nechtějí využívat dostatečně dimenzovaný zdroj energie (elektřina, plyn) plánují provozovat minipivovar daleko od zdrojů kvalitních surovin (ve vzdálených zemích) Speciální nabídka : Jsme schopní na zvláštní přání zákazníka vyrobit varnu LiteWC v provedení, vzhledem věrně imitujícím plnohodnotnou varnu Hadbeer Classic, včetně luusního měděného oplechování a designových prvků. Případně může být vlastní mladinový mier umístěn v technologických prostorách objektu a v části restaurace může být umístěna atrapa varny klasického vzhledu. Doporučení : Pro výrobu piva plzeňského typu (spodně kvašený světlý ležák) a tmavého spodně kvašeného piva doporučujeme používat mladinové koncentráty VÚPS, vyráběné ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladovnickém v Praze. Více : t&view=article&id=50&itemid=113 17

18 Schéma pivovaru BREWORX LiteWC CF (výroba piva z mladinových koncentrátů, uzavřené kvašení) : 1. Varna : 1.1 Varna: mladinový mier, 2. Kvašení : 2.1 Kvasné tanky (CKT), 2.2 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Glykolový ohřívač, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice, 7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2, 8. Kvasničné hospodářství : 8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic, 9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep. CHARAKTERISTIKA PIVOVARU Řešení vhodné zejména pro minipivovary, kde není potřeba, aby se varna stala dominantou prostoru pro hosty, ale provozovatel chce vyrábět pivo maimálně nenáročným a energeticky i časově nejúspornějším způsobem, anebo bez nutnosti zaměstnávání kvalifikovaného sládka. Oproti ostatním uspořádání varny neumožňuje varna LiteWC výrobu piva z klasických surovin ani ze sladového etraktu, pouze z mladinového koncentrátu, což je přípravek, jehož rozmícháním ve studené vodě získáme již hotovou mladinu. Tímto odpadají veškeré fáze horkého procesu výroby piva, mladina je připravená za cca 1,5 hodiny. Ve výrobním procesu po získání mladiny pokračujeme spíláním ochlazené mladiny do kvasné nádoby. V jednom dni zvládne i rychle zaškolená osoba výrobu až 6-ti várek mladiny. Mladinový koncentrát je rovněž nenáročný na dopravu a skladování, což přináší další úspory zejména u provozu pivovarů provozovaných ve vzdálených zemích. V současné době dodáváme mladinový koncentrát pro výrobu spodně kvašeného světlého i tmavého piva. Kvašení a zrání piva v uzavřených cylindrokónických tancích je efektivním a moderním způsobem výroby piva, které je velmi odolné proti kontaminaci kvasícího nápoje nežádoucími organismy. Možnost přesného řízení fermentace a zrání vede k trvale konstantním výsledkům kvality a senzorických vlastností vyrobeného piva. 18

19 Schéma pivovaru BREWORX LiteWC OF (výroba piva z mladinových koncentrátů, otevřené kvašení) : 1. Varna : 1.1 Varna: mladinový mier, 2. Kvašení : 2.1 Otevřené kvasné kádě, 2.2 Zrací (ležácké) tanky 2.3 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Glykolový ohřívač, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice, 7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2, 8. Kvasničné hospodářství : 8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic, 9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep. CHARAKTERISTIKA PIVOVARU Řešení vhodné zejména pro minipivovary, kde není potřeba, aby se varna stala dominantou prostoru pro hosty, ale provozovatel chce vyrábět pivo maimálně nenáročným a energeticky i časově úsporným způsobem, anebo bez nutnosti zaměstnávání kvalifikovaného sládka. Oproti ostatním uspořádání varny neumožňuje varna LiteWC výrobu piva z klasických surovin ani ze sladového etraktu, pouze z mladinového koncentrátu, což je přípravek, jehož rozmícháním ve studené vodě získáme již hotovou mladinu. Tímto odpadají veškeré fáze horkého procesu výroby piva, mladina je připravená za cca 1,5 hodiny. Ve výrobním procesu po získání mladiny pokračujeme spíláním ochlazené mladiny do kvasné nádoby. V jednom dni zvládne i rychle zaškolená osoba výrobu až 6-ti várek mladiny. Mladinový koncentrát je rovněž nenáročný na dopravu a skladování, což přináší další úspory zejména u provozu pivovarů provozovaných ve vzdálených zemích. V současné době dodáváme mladinový koncentrát pro výrobu spodně kvašeného světlého i tmavého piva. Kvašení a zrání piva v otevřených kvasných kádích (spilka) je tradičním způsobem výroby piva, typickým zejména pro spodně kvašené pivo českého typu. Umožňuje sběr deky v průběhu hlavního kvašení. 19

20 Varna BREWORX LiteWC (výroba piva z mladinového koncentrátu a vody) 20

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE 3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE V této kapitole se seznámíme s řešením praktických úkolů technické mikrobiologie, tzn. využití mikroorganismů buď jako producentů některých, z průmyslového hlediska využitelných

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více