TEORETICKÁ ČÁST H C H H H O H H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORETICKÁ ČÁST H C H H H O H H"

Transkript

1 TEORETICKÁ ČÁST H H C H H O H H

2 1 PLASTY 2 EPS A JEHO VÝROBA 3 VLASTNOSTI A POUŽITÍ EPS 4 EPS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5 RECYKLACE EPS

3 1 PLASTY Co je to plast? Dnes již si nelze svět představit bez plastů. Podívejte se kolem sebe a uvidíte, že jste obklopeni velkým počtem předmětů, které jsou vyrobeny z různých druhů plastů: pero, se kterým píšete, pouzdro na tužku, počítač u vás doma, váš mobilní telefon, vaše hodinky, šaty, které nosíte, to vše je vyrobeno z plastů nebo zčásti z plastů. Věděli jste, že auto vašich rodičů má více než 1600 různých částí z plastů? Ale co to jsou plasty a proč jsou tak užitečné? Plasty jsou polymerní látky z ropy a jsou hlavně z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a vzduchu. Co je to polymer? Abychom pochopili co je to polymer, musíme nejprve pochopit co je to molekula. Molekula je řada základních prvků, které jsou spojeny dohromady. Například molekula vody, H 2 O, se skládá z atomu kyslíku a dvou atomů vodíku. Molekula methanu, CH 4, základní jednotka mnoha plastů, se skládá ze čtyřech atomů vodíku a jednoho atomu uhlíku. Představme si nyní, že bychom mohli spojit velký počet těchto molekul tak, aby vytvořily mnohem větší molekulu, byl by to polymer. Jednoduché molekuly, které tvoří polymer, se nazývají monomery. molekula vody H 2 O molekula etanu CH 4 Například, jedním z nejběžnějších typů plastů je polyethylen. Polyethylen je polymer vytvořený spojením mnoha molekul ethylenu do řetězce. Je to proto polymer odvozený z ethylenu jako monomeru. ETHYLEN + ETHYLEN + ETHYLEN... Polymery mohou být přírodní nebo syntetické. Ve světě, který nás obklopuje, se nalézají přírodní polymery. Vaše vlastní tělo je plné různých typů polymerů, stejně jako je tomu u přírodních produktů, které běžně jíme. Syntetické polymery jsou takové, které byly vyrobeny lidmi s použitím způsobů, které nazýváme polymerací, a jsou normálně odvozeny z benzínu, z něhož získáváme monomery potřebné k zahájení procesu. Jenom 4% celkové světové výroby benzínu je určeno k výrobě plastů ve srovnání s 90% určenými pro ohřev a dopravu. Existuje velký počet plastů a to je činí tak užitečné. Jsou velmi všestranné, což nám umožňuje vyrábět z plastů téměř všechno a mnohem levněji, než kdyby se používaly jiné materiály. Výsledkem je velký rozmach tohoto odvětví a přispívá to k udržitelnému rozvoji. Kdyby plasty neexistovaly, byla by auta mnohem těžší a spotřebovala by více benzínu. Hodinky by byly mnohem dražší a nebyly by každému dostupné. Museli bychom psát husím brkem a inkoustem a mohli bychom zapomenout na mobilní telefony, hi-fi soupravy, počítače a téměř všechny elektronické výrobky. Svět, jaký známe, by nebyl možný. Mnoho chemiků nazývá toto století stoletím plastů. Plasty, používané racionálně, jsou nádhernou možností rozvoje, protože jsou recyklovatelné a ve většině případů inertní. Trochu historie POLYETHYLEN První plast vznikl v r ve Spojených státech, když bylo nabídnuto USD tomu, kdo by vyrobil náhradní materiál za eben, protože výroba kulečníkových koulí vyčerpávala zásoby ebenu. Cenu vyhrál John Hyatt, který vynalezl typ plastu, který nazval celuloid. Celuloid se vyráběl rozpouštěním celulózy, uhlovodanu, který se získává z rostlin, v roztoku etanolu s kafrem. Z něho se vyráběly první rukojeti nožů, čočkové formy a kinematografické filmy. Bez celuloidu by nikdy neexistoval film. Celuloid je termoplast, tj. dá se opakovaně změkčit a vytvarovat, pokud se zahřeje. V r Leo Baekeland vyvinul bakelit, první termoset, který se dá změkčit a tvarovat za horka, ale který si zachovává svoji tuhou formu, jakmile byl vytvrzen. Výsledky získané plasty sloužily jako pobídka pro chemiky a toto odvětví, aby se hledaly jiné jednoduché molekuly, které by se daly spojovat dohromady k vytváření polymerů. V třicátých letech byl vytvořen polyethylen (PE) z ethylenu a když se blížila padesátá léta, byl z propylenu vyroben polypropylen. Když se substituuje atom vodíku v ethylenu chlórem, získá se polyvinylchlorid (PVC). V třicátých letech se také zrodil polystyren (PS), odvozený z monomeru styrenu a v padesátých letech firma BASF vyvinula zpěňovatelný polystyren (EPS), což je plast, kterému se věnuje tato souprava. V současnosti existuje více než 30 různých druhů plastů, které se vyrábějí proto, aby se získávala široká škála různých výrobků.

4 1 PLASTY Typy plastů: Všechny plasty se dají roztřídit do dvou velkých skupin: Termoplastické plasty: Ty se dají opakovaně změkčit, když se podrobí teplu, a dají se vytvarovat do každého tvaru. Taví se, když se podrobí vysokým teplotám. Jedním příkladem termoplastického plastu je plast používaný na výrobu lahví na vodu. Termostabilní plasty: během výroby a při zahřátí se dají tvarovat do každého tvaru. Po zchlazení se vytvrdí a dostanou svůj konečný tvar. Jsou stabilní při vysokých teplotách. Příkladem termostabilního plastu je plast pokrývající pánve na které se nic nepřilepuje. Existuje další speciální typ plastového polymeru: elastomery. Elastomery mají speciální vlastnost, která je činí odlišné od jiných plastů. Jsou elastické, což znamená, že když se deformují (například když se natáhnou), vrátí se do své původní polohy když přestane působit deformace (když se přestanou natahovat). Nejznámější z nich je kaučuk, který se používá na výrobu automobilových pneumatik. Způsoby zpracování plastů: Existuje velký počet různých způsobů zpracování plastů, který se téměř blíží počtu pozdějších různých aplikací, ale nejdůležitější z nich jsou následující: Vytlačování: Plast, který se má vytlačovat, byl předtím nasekán na malé kousky (granule), které se přivádějí do vytlačovacího stroje. Vytlačovací stroj se skládá z válce se šnekem uvnitř, který se otáčí a přitom vytlačuje materiál. Válec je zevně ohříván tak, aby se granule začaly postupně tavit, dříve než dosáhnou koncové části (vytlačovací trysky), za níž mají tvar kontinuálního vlákna nebo struny. Vytlačovací vyfukování: Předem vytvarovaný dutý kus horkého polymeru se umístí do formy a do něj se fouká stlačený vzduch, až kus dosáhne tvar formy. To je způsob používaný pro plastové láhve a pro všechny duté výrobky obecně. Alternativně existuje podobný způsob, ve kterém se vzduch fouká do prstence až se dosáhne správného průměru a potom se svinuje ve tvaru filmu. Injekční vstřikování: Roztavený plastový materiál se umístí s použitím vytlačovacího stroje do formy, zcela ji vyplní. Po ochlazení se forma otevře a výrobek z plastu se z ní vyjme. Kalandrování: Plast se ohřeje a laminuje se mezi dvěma válci, až se vytvoří kontinuální pás.

5 1 Vytlačování pěny: Při tomto procesu se do formy vstřikuje plast s plynem, který způsobuje, že dostáváme pěnovou strukturu s uzavřenými buňkami vyplněnými vzduchem. Pěny mají velmi nízkou hustotu. Tepelné tváření: Předběžně vytvarovaný pás plastu, používaný na začátku procesu, změkne po zahřátí a stlačuje se tak, že získá tvar formy. Toto je způsob, jak se vyrábí většina ohebných obalů na potraviny. Kompozitní materiály: Existují specifické výrobní procesy, zejména pro uhlíková a skelná vlákna (v obou případech se jedná o jiný způsob). Výsledné výrobky mají vynikající mechanické vlastnosti srovnatelné například s ocelí. ČINNOSTI Mnoho předmětů denní spotřeby, které se nyní vyrábějí s použitím plastů, se dříve vyrábělo z jiných materiálů. Odpadkový koš se dříve vyráběl ze dřeva nebo z kovu a nyní se dělá z plastu. Znamená to, že je nyní lehčí a levnější. 1) Vyjmenujte deset předmětů, které se nyní dělají z plastů a dříve se dělaly z jiných materiálů. 2)Pokuste se vyjmenovat 30 součástí auta, které jsou vyrobeny z plastů. (Pamatujte si, že je jich více než 1600). 3) Následující graf znázorňuje celosvětovou výrobu plastů. Pokuste se zodpovědět následující otázky: a) Proč si myslíte, že graf ukazuje náhlou změnu v padesátých letech? b) Co se stalo na začátku 70 let, že vznikla tato náhlá změna v grafu? c) Protáhněte graf do roku Co vám to říká z hlediska výroby?

6 2 EPS A JEHO VÝROBA Co je EPS? EPS je anglická zkratka pro pěnový polystyren. Je to komplikovaný název pro ohromně užitečný materiál. Zpočátku je třeba říci, že EPS je plastový materiál. Jeho definice je podle chemického slovníku: "Tuhý a buněčný plastový materiál, získávaný z formování předpěněných perlí zpěňovatelného polystyrenu nebo jednoho z jeho kopolymerů, který má buněčnou strukturu plnou vzduchu" EPS = EXPANDED POLYSTYRENE Pěnový polystyren je znám pod řadou obchodních názvů jako je například styropor. Polymerem, který tvoří EPS je polystyren. Již jsme si řekli, co je to polymer, a proto není obtížné pochopit, že se polystyren skládá z velmi dlouhých řetězců molekul styrenu spojených dohromady. A co je to styren? Styren je chemická sloučenina přítomná v přírodě a v některých potravinách, které běžně jíme, jako je například džem. K výrobě polystyrenu je proto potřeba styren, který se syntetizuje z benzínu a který se při polymeraci převede na polystyren. Způsob výroby Polystyren jako takový je tuhý, tvrdý materiál, který se používá k výrobě videokazet a audiokazet, věšáků na šaty, skříní pro počítače a jiné elektrotechnické zboží, jogurtových kelímků a velkého počtu dalších aplikací. Tento polymer je proto velmi odlišný od EPS a musí tudíž projít řadou přeměn, než se z něj stane polystyrénová pěna taková, jak ji známe. Tento proces se provádí v chemickém průmyslu, kde se bez vytváření škodlivých emisí polystyren přeměňuje na zpěňovatelný polystyren tím, že se do něj přidá nadouvadlo. Toto nadouvadlo zůstane uzavřeno uvnitř zpěňovatelného polystyrenu (který je ve tvaru malých perliček), takže když se materiál zahřeje parou, expanduje na charakteristickou strukturu pěnových perlí pěnového polystyrenu. Později budeme tento způsob výroby podrobně sledovat. Jak již bylo uvedeno, surovinou potřebnou k výrobě pěnového polystyrenu je zpěňovatelný polystyren, který je polymerem styrenu obsahujícím jako nadouvadlo pentan. Nadouvadla na bázi freonů (CFC, HCFC nebo HFC) se nepoužívají, ani se nikdy nepoužívala, ani u pěnového, ani u zpěňovatelného polystyrenu. Proto jejich výroba a použití žádným způsobem nenarušují ozónovou vrstvu. Způsob převádění suroviny (zpěňovatelného polystyrenu) na hotové výrobky z pěnového polystyrenu sestává v zásadě ze tří fází:

7 2 Surovina 2. ZRÁNÍ Tvarování do blokû 1. P EDPù OVÁNÍ PfiedpûÀovací zafiízení Sila 3. FINÁLNÍ TVAROVÁNÍ V roba tvarovek 1. FÁZE: PŘEDPĚŇOVÁNÍ Surovina se ohřívá parou ve speciálních strojích nazývaných předpěňovadla na teploty v rozsahu mezi 80 až 110 C. V závislosti na teplotě a době působení se zdánlivá hustota materiálu zmenšuje z 630 kg/m 3 na hustoty, které se pohybují mezi 10 až 30 kg/m 3. Během procesu předpěňování se kompaktní perly suroviny převádějí na buněčné perly plastu s malými uzavřenými buňkami, které obsahují vzduch. Blok ezaãka Desky Tvarovky 2. FÁZE: ZRÁNÍ A STABILIZACE: Jak se postupně expandované částice ochlazují, vytvoří se uvnitř částic vakuum, které se musí vyrovnat tím, že se do nich dostane vzduch. Tímto způsobem perly získají větší mechanickou stabilitu a zlepší se jejich schopnost expandovat, což je výhodné pro následující transformační fázi. Toto se provádí během fáze zrání, kdy zůstává předpěněný materiál ve větraných skladovacích silech. Současně se perly suší. PROCES P EMùNY NA PùNOV POLYSTYREN (EPS) 3. FÁZE: EXPANZE A FINÁLNÍ FORMOVÁNÍ: Během této fáze se předpěněné a stabilizované perly dopravují do forem, kde jsou znovu vystaveny páře a perly se slepují dohromady a vytvářejí jediný kus. Tímto způsobem se vyrábějí velké bloky (které se následně řežou na desky požadované tloušťky nebo jiné stavební prvky) nebo tzv. tvarovky, což jsou výrobky, které již mají svůj konečný tvar (obaly na elektroniku apod.). Tyto tři fáze se budeme reprodukovat za laboratorních podmínek. ZA TOUTO SEKCÍ NÁSLEDUJE EXPERIMENT ČÍSLO 1: PŘEDPĚŇOVÁNÍ A FORMOVÁNÍ KUSU EPS

8 3 VLASTNOSTI A POUŽITÍ EPS Jaké vlastnosti má EPS? Když se hovoří o nějakém materiálu, vždy se zmiňují jeho vlastnosti, tj. výhody, které tento materiál nabízí, když se používá pro nějaké aplikace. Tyto vlastnosti jsou definovány vlastnostmi materiálu a určují pro jaké použití je vhodný. Nejdůležitější z nich jsou následující: 100% RECYKLOVATELNOST trvanlivost absorbuje rázy vynikající tepelně izolační vlastnosti snadno se dá tvarovat snadno se s ním manipuluje snadno se skladuje mechanická odolnost chemická odolnost hygienické vlastnosti lehkost Jak si dokážete představit, se všemi těmito vlastnostmi je EPS vhodný pro enormní počet aplikací v široké škále oblastí. Ve stavebnictví se používá jako tepelná izolace a pro svou lehkost také jako výplňový materiál. Dále se používá na balení pro všechny možné druhy výrobků. Má řadu dalších použití, které nebyly zmíněny. V dalším se zaměříme na obalové aplikace, jakož i na další použití. Potraviny BALICÍ APLIKACE PRO EPS Mlékárenské výrobky Ryby a potraviny z moře Nápoje Masné a drůbeží výrobky Zmrzlina a dorty Ovoce a zelenina Jiné obalové aplikace Elektronika pro domácnost Spotřební výrobky a výrobky informačních technologií Elektronické součásti a elektrické nářadí Nábytek

9 3 Nástroje a stroje Součásti motorových vozidel Optické, fotografické a přístroje jemné mechaniky Léčiva parfémy a kosmetika Hračky Zahrádkářství a zahradnictví DALŠÍ POUŽITÍ Od ochranných přileb pro cyklisty, po plováky, záchranné vesty a surfovací prkna. Charakteristiky, které má EPS jako materiál, umožňují vyrábět lehké výrobky poskytující vysokou ochranu, které mohou kdykoliv zachraňovat životy, jako je tomu v ledničkách na přepravu lidských orgánů, které se dopravují k transplantaci, nebo u prvků pro bezpečnost na silnici. Z EPS se vyrábějí pracné a složité tvarovky. Tvoří také předpěněný materiál pro různé druhy vycpávek a výplní do součástí aut nebo křesel. Používá se také na složité fasádní prvky, například kolem oken apod. Jeho použití je opravdu rozmanité. Dobrým příkladem toho jsou například jevištní dekorace. ČINNOSTI 1. Jak je patrné, různé a četné aplikace EPS jsou dány jeho vlastnostmi. Pokuste se vztáhnout každou z jeho aplikací k některé zásadní vlastnosti pěnového polystyrenu, kterou potřebujeme v daném případě. Potom bychom zvolili k zabalení EPS pro jeho vlastnosti, protože je: Předpokládejme, že potřebujeme: zabalit sadu skleniček na víno (4) vyrobit venkovní reklamní tabuli (11) zabalit vzorky z chemických laboratoří (8) zabalit krevety, které jsou v přímém kontaktu s EPS (10) zabalit láhev kolínské složitého tvaru (9) zabalit kiwi zvlhčené vodou (6) zabalit zmrzlý dort (2) zabalit velmi těžkou vrtačku (5) % recyklovatelný 2. má vynikající tepelněizolační vlastnosti 3. je lehký 4. absorbuje nárazy 5. je mechanicky odolný 6. odolává vlhkosti VLASTNOSTI EPS 7. snadno se s ním manipuluje a snadno se instaluje 8. je chemicky odolný 9. snadno se vytvaruje do požadovaného tvaru 10. je hygienicky nezávadný 11. je trvanlivý ZA TOUTO SEKCÍ NÁSLEDUJE EXPERIMENT ČÍSLO 2: TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI EPS

10 4 EPS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je zcela přirozené, že se stále více zabýváme otázkami životního prostředí, které ovlivňují budoucnost naší planety. Všichni víme více nebo méně o velkých ekologických problémech, jako je globální oteplování, přímých důsledcích skleníkového efektu, způsobeného emisemi určitých plynů, kyselých deštích, destrukci ozónové vrstvy a o jejím ochranném účinku, jakož i o problémech vyplývajících z odlesňování a narušení ekosystémů. Výsledkem je, že myšlenka udržitelného rozvoje získává na důležitosti, což vede k tomu, že je zcela zásadní vzít v úvahu ekologický dopad každého daného výrobku, procesu nebo činnosti. Na neštěstí se plastům obecně a EPS zvláště přisoudily nepodloženě špatné vlastnosti a vznikaly nesprávné informace kolem jejich dopadu na životní prostředí. To vše přispělo k chybnému všeobecnému vnímání toho, jaký je skutečný ekologický dopad tohoto materiálu. K ilustraci výše uvedeného jsme například narazili na informace, podle kterých se k výrobě EPS používají plyny ze skupiny CFC, které jsou odpovědné za destrukci ozónové vrstvy. Ve skutečnosti tomu tak není, protože se k výrobě a zpracování tohoto materiálu nepoužívají ani nepoužívaly plyny ze skupin CFC, HCFC a HCF, ani žádné jiné organochloridové sloučeniny. Z tohoto hlediska můžeme neoblomně tvrdit, že EPS je materiál s mírným ekologickým dopadem, navíc je snadno recyklovatelný a schopný opětovného použití v řadě nových aplikací. EPS je 100% recyklovatelný, ale to je jenom jeden z faktorů, které z něj dělají ekologicky přátelský materiál. K posouzení účinku vlivu materiálu na životní prostředí, tj. jeho ekologického dopadu, byly vypracovány analytické studie životních cyklů. S pomocí těchto studií je patrný vliv určitého materiálu na okolní prostředí po celou dobu jeho životnosti, to je od výroby až po likvidaci. ŽIVOTNÍ CYKLUS EPS Koncepce životního cyklu materiálu nebo výrobku bere v úvahu různé fáze, kterými prochází. V případě EPS tento proces začíná, když se získá surovina a následně se zpracovává, zahrnuje použití konečného výrobku z pěnového polystyrenu a končí po jeho použití zlikvidováním odpadu, který z něho vzniká. Jak již bylo řečeno úvodem, existují normalizované postupy, jak posoudit ekologický dopad, vyplývající z konkrétního procesu nebo z výroby a použití konkrétního výrobku. Tyto analytické studie se obecně týkají velmi specifických a úzce definovaných situací tak, jak to vyžaduje přesně určená povaha procesu posuzování, které ale současně umožňují učinit závěry, použitelné pro jiné situace. Z tohoto důvodu byly zprávy o životním cyklu, anglicky zkráceně LCR, zahrnuty do této publikace, která představuje EPS jako materiál s mírným ekologickým dopadem, jež je srovnatelný s dopadem jiných obalových materiálů, které jsou obvykle vnímány tak, že mají menší ekologický dopad na spotřebitele a společnost obecně, například papír. Co se týče původu, je EPS a také různé jiné plasty materiálem odvozeným z ropy, a proto představují další využití této suroviny, která je v současnosti zásadní pro náš rozvoj a životní úroveň. Hlavní použití ropy je na vytápění, dopravu a výrobu energie. Tato použití představují 86 % ze spotřeby tohoto zdroje, při čemž na výrobu plastů se používají 4% a na EPS jenom zlomek kolem 0,1 %. Při výrobě EPS se používá vodní pára, která se vyrábí hlavně v kotlích vytápěných plynem. Do ovzduší nebo do vod se nevypouštějí žádné významné emise a prakticky nevzniká žádný pevný odpad, protože přebytky a zmetky se využijí tím, že se vracejí zpět do výrobního procesu. Během jejich používání poskytují výrobky z EPS ekologické výhody jednak tím, že se používají jako obaly, zvyšují ekonomiku přepravy díky výjimečné lehkosti materiálu a také díky vynikající ochraně zboží, toto zboží chrání před zničením, což by mělo také negativní dopad na životní prostředí.

11 4 Výrobky z EPS poskytují během svého používání mnoho ekologických přínosů. Obaly z EPS díky své nízké hmotnosti a vysoké pevnosti a rázuvzdornosti poskytují jednu z nejekonomičtějších variant balení z hlediska transportních nákladů i z hlediska ochrany zboží. Jako stavební izolace pomáhá EPS velmi výrazně snižovat spotřebu tepla na vytápění domů a tím dochází ke snižování emisí CO 2 aso 2, čímž se zmenšuje vliv skleníkového efektu a výskyt kyselých dešťů. Výrobky používané ve stavebnictví mají většinou delší životnost než životnost budovy, ve které jsou použity a po její demolici je možné je znovu použít. Zabalené výrobky mají také výrazně delší životnost než je životnost obalu, který se stane po rozbalení zboží, které chránil, odpadem. EPS je typickým příkladem materiálu, který je možno 100% recyklovat. Různé způsoby opětovného využití odpadu z EPS jsou popsány dále. EKOLOGICKÉ DESATERO PRO EPS 1. EPS je 100% recyklovatelný a může být použit na řadu nových aplikací. 2. Při výrobě EPS se nepoužívají žádné nebezpečné látky, ale pouze vodní pára. 3. Při výrobě EPS se nepoužívají a nikdy se nepoužívaly plyny poškozující ozónovou vrstvu jako jsou CFC, HCFC ani žádné chlorované sloučeniny. 4. Při transportu zboží díky své nízké hmotnosti snižuje spotřebu pohonných hmot. 5. Jako tepelně izolační materiál pomáhá EPS velmi výrazně snižovat spotřebu tepla na vytápění domů a tudíž dochází k snižování emisí CO 2 aso 2, čímž se snižuje vliv skleníkového efektu a výskyt kyselých dešťů. 6. EPS díky svým vynikajícím mechanickým a absorpčním vlastnostem velmi dobře plní ochrannou funkci obalu a snižuje tím ekonomické ztráty způsobené poškozením nebo zničením zabaleného zboží. 7. EPS obaly jsou hygienicky nezávadné a splňují mezinárodní požadavky kladené na obaly potravin. Nepodporují růst různých hub či plísní a chrání tak zboží před jeho poškozením. 8. Na výrobu EPS je použito jen 0,1% celkové spotřeby ropy. 9. EPS má jako odpad vysoký energetický potenciál pro získávání tepla nebo elektřiny (1 kg EPS má stejnou výhřevnost jako 1,3 litru topného oleje). 10. EPS nepředstavuje žádné nebezpečí pro vodu, protože se z něj do vody neuvolňují žádné nebezpečné látky. PO TÉTO SEKCI NÁSLEDUJE EXPERIMENT ČÍSLO 3: DRCENÍ A TVAROVÁNÍ RECYKLOVANÉHO EPS

12 5 RECYKLACE EPS EPS je jako většina plastů 100% recyklovatelný. To znamená, že když výrobek z pěnového polystyrenu splní svojí funkci a stane se odpadem, může být znovu využit pro výrobu nových výrobků. Tím přispívá ke snižování množství vytvářeného odpadu, a tedy i k udržitelnému rozvoji naší planety. Kolik EPS odpadu vzniká? V různých částech světa se používá více než 50 % výrobků z EPS na dlouhodobé aplikace, jako je například tepelná izolace v budovách nebo podkladní vrstva při stavbě silnic a železnic. Menší část celkové světové spotřeby EPS se používá na obaly, které poměrně rychle splní svou funkci a stanou se odpadem. Díky stále rostoucímu podílu recyklovaných odpadních obalů z EPS dochází ke snižování množství sládkovaného odpadu z tohoto materiálu. Přesto si ale veřejnost myslí, že EPS způsobuje vznik velkého množství odpadů. To je proto, že EPS je bílý, a tudíž velmi snadno viditelný a rozlišitelný od jiných druhů odpadu. Tento jev se nazývá vizuální znečištění. Ve skutečnosti však žádné reálné znečištění nepředstavuje, protože tvoří jen 0,1% z celkového množství pevného komunálního odpadu. PRŮMĚRNÉ SLOŽENÍ TKO (% hm) RŮZNÉ DRUHY PLASTŮ V TKO (% hm) Organické produkty 49 % Papírová lepenka 20 % Různé 10 % Sklo 8 % Plasty 7 % Kovy 4 % Textilie 2 % POLYOLEFINY 4,6 % (Polyetylen, polypropylen) PVC 1,2 % JINÉ 0,2 % PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS) 0,1% PET 0,3 % KOMPAKTNÍ POLYSTYREN 0,6 %

13 5 A co je možné dělat s odpadem z EPS? Pěnový polystyren je z hlediska nákladů jedním z nejefektivnějších a nejuniverzálnějších obalových materiálů, jaký známe. Po celém světě jsou odpadní obaly z EPS úspěšně recyklovány. Podíl odpadního obalového EPS, který se znovu využívá v posledních letech, významně vzrostl. Podle posledních studií bude tento podíl i nadále růst. V zásadě existují čtyři způsoby, jak snižovat odpad z obalů, které jsou známě jako 4R. Tato 4R jsou základní abecedou pro každého, kdo se věnuje ekologické problematice. EPS snadno všechna 4R splňuje. 1. REDUCE (úspora) Optimalizováním konstrukce a tvaru obalů z EPS mohou výrobci snížit spotřebu EPS a tím minimalizovat náklady a ekologické dopady. Dochází k úspoře přírodních neobnovitelných zdrojů. 2. RE-USE (opakované využití) Některé obalové materiály mohou být opakovaně použity v různých fázích distribučních kanálů.nebo je obal z EPS zkonstruován tak, aby mohl být použit k přepravě různých typů součástek v průmyslových podnicích. Dalším příkladem opakovaného použití EPS jsou pěstírny, kde jsou použita lože pro vysazování rostlin. Následně jsou tato lože podrcena a zapracována do půdy, kde slouží jako drenážní a kypřící přísada. 3. RECYCLE (recyklovatelnost) Odpadní obalový materiál z EPS je použit při výrobě nových výrobků nebo jako výplňový materiál, či k vylehčení betonu a cihel. Jiným způsobem je roztavení obalů z EPS a výroba různých ramínek, věšáků, truhlíků apod. 4. RECOVER (zpětné získávání energie) Pěnový polystyren má velkou kalorickou hodnotu, větší než uhlí nebo topný olej a může být spalován zcela bezpečným způsobem v moderních zařízeních za účelem získání energie bez tvorby nebezpečných emisí, které by mohly poškozovat životní prostředí. Způsoby recyklace EPS EPS může být recyklován různými způsoby na různé aplikace. 1. Výroba nových EPS výrobků: obalový odpad z EPS může být podrcen a znovu použit při výrobě nových výrobků z EPS. Například při výrobě EPS desek pro stavebnictví může být zpracován i vytříděný EPS odpad. 2. Použití v zahradnictví: nadrcený obalový odpad z EPS se v zahradnictví používá k vylehčení půdního substrátu nebo k drenáži.

14 5 RECYKLACE EPS 3. Kombinace s jinými materiály: EPS odpad se po nadrcení na hrudky různých velikostí nebo na jednotlivé perle přidává jako přísada pro zlepšení izolačních vlastností do betonu, izolačních omítek a malt nebo při výrobě pálených cihel. 4. Výroba granulátu kompaktního polystyrenu: použitý obalový odpad z EPS se na regranulačních linkách roztaví a znovu zgranuluje na původní surovinu, ze které se vyrábí zpěňovatelný polystyren. Takto získaný granulát již neobsahuje žádné nadouvadlo, a proto jej lze použít na výrobu nenáročných výrobků do domácnosti jako jsou různá ramínka, truhlíky, tácky nebo se z něj vytlačují různé profily a desky, které se používají jako imitace dřeva. A pokud se již odpadní EPS nedá zpracovat ani jedním z výše popsaných procesů? Jednoduše se použije jako vysoce kalorické palivo pro výrobu tepla nebo elektřiny. U znečištěného EPS odpadu jako jsou bedny na ryby nebo lože na pěstování semen je tento způsob nejefektivnějším využitím odpadu z EPS. Společné mezinárodní úsilí na ochranu životního prostředí a čistoty naší planety. Mnoho organizací po celém světě sdružující výrobce obalů z EPS podepsalo mezinárodní dohodu o zajištění podmínek pro recyklaci odpadních obalů z EPS. Jedním ze signatářů této dohody je i Sdružení EPS ČR, které sdružuje české výrobce EPS. 1. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ MATERI- ÁLŮ PŘI VÝROBĚ NOVÝCH PRVKŮ Z EPS Předpěněný materiál 2. VÝROBA EPS PRO APLIKACE DO PŮDY 3. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ 4. VÝROBA PS GRANULÁTU DRCENÍ JEMNÉ DRCENÍ EXTRUDOVANÍ Výroba bloků Výroba tvarovek Drenáž Porézní cihly Lehké izolační omítky Bloky Tvarovkové prkvy Kypření zeminy Prefabrikované EPS systémy Vstřikování Zahradní substrát Pomocný materiál do kompostů MOŽNOSTI MECHANICKÉ RECYKLACE POUŽITÝCH OBALŮ Z EPS

15 5 Mezinárodní dohoda o recyklaci EPS jednotlivé organizace zavazuje: Podporovat rozvoj existujících programů a iniciovat nové programy, které umožní ochranným obalům z EPS, aby nadále splňovaly ekologické normy bez ohledu na zemi původu. Pokračovat v podpoře používání recyklovaného polystyrenu v široké škále koncových aplikací. Pokračovat ve spolupráci na jednotných mezinárodních ekologických normách týkajících se ochranných obalů z EPS, zejména v oblasti pevného odpadu. Vytvořit platformu pro výměnu informací o ekologických programech kolem EPS a programech pro nakládání s pevnými odpady z EPS mezi odborníky z oblasti obalů, výrobou, vládními úředníky, členy sdružení a spotřebiteli. Argentina Australia Austria Belgium Brazil Canada China Czech Republic Denmark Finland France Germany Hong Kong India Ireland Italy Japan Korea Malaysia Netherlands New Zealand Philippines Portugal Singapore South Africa Spain Sweden Taiwan Thailand Uruguay United Kingdom USA Díky této dohodě a úsilí jednotlivých organizací bylo v Evropě dosaženo 45% využití a 37% recyklace odpadních obalů z EPS. Klíč k otázkám: 3a) V padesátých letech bylo do průmyslové výroby zařazeno velké množství plastů (EPS, PVC, PE) 3b)Ropná krize a prudký nárůst cen ropy 3c) Plasty budou hrát v našem životě stále významnější roli. PO TÉTO SEKCI NÁSLEDUJE EXPERIMENT ČÍSLO 4: STLAČOVÁNÍ ODPADNÍHO EPS

16 Projekt byl realizován ve spolupráci s Kauãuk a.s. Sdružení EPS ČR 01/2007

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové Název školy: Autor: Základní škola Městec Králové Ing. Hana Zmrhalová Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9 Číslo projektu: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 ORGANICKÁ CHEMIE PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Prezentace,

Více

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Vítězslav Bártl. srpen 2012 VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Plasty Základy materiálového inženýrství Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní vlastnosti plastů Výroba z levných surovin. Jsou to sloučeniny

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,

Více

Plasty v automobilovém průmyslu

Plasty v automobilovém průmyslu Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více

Zdravé stavění s EPS. European Manufacturers of EPS

Zdravé stavění s EPS. European Manufacturers of EPS Zdravé stavění s EPS European Manufacturers of EPS Zdravé stavění s EPS Pěnový polystyren (EPS) je tepelně izolační materiál s možností širokého uplatnění nejen ve stavebnictví. Svými vlastnostmi se rovněž

Více

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen: Termoplasty představují největší skupinu plastů termoplast je plastický, deformovatelný materiál z termoplastů se dají vyrábět díly velmi levně vstřikováním do forem a vtlačováním do forem výrobky z termoplastů

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vstřikování plastů plasty, formy, proces SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299 2 OBSAH PLASTY 1. Historie plastů 4 2. Dělení plastů 5 3. Plasty pro vstřikovací lisy 6 4. Výrobky z plastů (obr.) 7 VSTŘIKOVACÍ

Více

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz 29716@mail.muni.cz 21. 3.2016 POLYMERY A PLASTY V PRAXI 1 POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉNU

Více

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ Plast je umělá hmota. K výrobě plastů se použijí zhruba 4% celkové produkce ropy. Dotřídění plastů (stejně jako u ostatních komodit) je velmi významná fáze celého cyklu, neboť

Více

STARstrap.

STARstrap. STARstrap TM www.fromm-cz.cz www.fromm-sk.sk FROMM polyesterové pásky - Vaše pojištění pro bezpečnou přepravu FROMM vyrábí páskovací zařízení na PET pásky světové třídy, ve výrobních závodech v Evropě,

Více

Plastové obaly v potravinářství

Plastové obaly v potravinářství Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Plastové obaly v potravinářství Diana Koytyuk SOŠ Stříbro Benešova 508, e-mail: skola@sosstribro.cz SOŠ Stříbro Předmět:

Více

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Plasty pro stavebnictví a architekturu 16 Styrenové polymery

Plasty pro stavebnictví a architekturu 16 Styrenové polymery Plasty pro stavebnictví a architekturu 16 Styrenové polymery 8. 5. 2008, IVANA VEJRAŽKOVÁ Pod pojmem polystyren si většina lidí vybaví pouze jeho nadouvanou podobu pěnový polystyren. Přitom polystyren

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Simona Sivaková, 9.B., ZŠ Kostelec nad Orlicí

Simona Sivaková, 9.B., ZŠ Kostelec nad Orlicí Simona Sivaková, 9.B., ZŠ Kostelec nad Orlicí Datum zpracování : 27.11.2009 1. Ropa i výrobky z ní jsou základním surovinou pro výrobu plastů. Polymerizace je základní reakce pro výrobu plastů, syntetických

Více

Plasty - druhy a možnosti využití

Plasty - druhy a možnosti využití Plasty - druhy a možnosti využití První plasty (dříve označované jako umělé hmoty) byly vyrobeny v polovině minulého století. Jedním z nejstarších je celuloid. Vyrábí se z celulózy (celulóza tvoří stěny

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Ústav inženýrství pevných látek Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze tel.: 220445149, 220445150 e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz Sylabus

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 6 Technický list Datum vydání: 17/12/2013 Vydání: 1 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Synthos XPS PRIME je tepelně

Více

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 7 Technický list Datum vydání: 01/10/2014 Vydání: 2 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer Dřívější vydání tohoto dokladu ztratily platnost CHARAKTERISTIKA

Více

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí Životní prostředí Plasty v životním prostředí 1868 John Wesley Hyatt inzerát 1856 Alexander Parkes nitrát celulosy 1870 John Wesley Hyatt celuloid 1872 The Celluloid Manufacturing Co. & J. W. Hyatt

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky BESTFIBRE 110 Pro pekařské výrobky Inovační rostlinná vláknina Bestfibre 110 pekařské výrobky Fyzikální zpracování (bez chemických látek) Na bázi vybraných frakcí polysacharidů Vlastní technologie společnosti

Více

»Popis produktu. »Doporučené aplikace. »Výroba a testování

»Popis produktu. »Doporučené aplikace. »Výroba a testování Xanita, pionýr ve výrobě lehkých recyklovatelných a ekologických desek X- Board Print, vyvinula nepřehlédnutelnou novou řadu desek s označením X- Board Decor. Jedná se o pevné ekologicky šetrné desky na

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vylepšete Vaší dílnu Výfukové a svařovací kouře, prach z broušení a leštění, rozlitý olej a neuklizené hadice to jsou některé z rizik v autodílnách,

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Makromolekulární látky

Makromolekulární látky Makromolekulární látky Učební texty k výuce chemie školní rok 2016/2017 Makromolekuly látky složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců látky s velkou relativní molekulovou

Více

Podstata plastů [1] Polymery

Podstata plastů [1] Polymery PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PLASTY NÁHRAŽKA SLONOVINY. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Adam Mácsay, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PLASTY NÁHRAŽKA SLONOVINY. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Adam Mácsay, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PLASTY NÁHRAŽKA SLONOVINY Autor práce: Adam Mácsay, IX.C Vedoucí práce: Mgr. Iva Hermannová Školní rok: 2009 2010 2010

Více

OBALY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS) PRO EFEKTIVNÍ PŘEPRAVU

OBALY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS) PRO EFEKTIVNÍ PŘEPRAVU OBALY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS) PRO EFEKTIVNÍ PŘEPRAVU Ing. František Vörös - konsultant Sdružení EPS ČR 1. Úvod Od roku 1949, kdy Fritz Stastný patentoval u firmy BASF nový postup výroby zpěňovatelného

Více

Co bychom dělali bez energie

Co bychom dělali bez energie Energie Autoři: Kliment Mindjov, Andras Keri Hlavní myšlenka Lidé jsou dnes závislí na zdrojích energie. Výroba energie škodí životnímu prostředí. Proto musí být zdroje energie citlivě a ekonomicky využívané.

Více

LABORATORNí DENíK O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

LABORATORNí DENíK O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 LABORATORNí DENíK 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 O O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 PROVEDENí EXPERIMENTU I: PREDPENENí A FORMOVÁNí EPS Penový polystyren muže být vyráben v ruzných objemových

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE BEKOKAT OPTIMÁLNÍ PRO NÁROČNÉ SPECIFIKACE Pro vysoce citlivá použití má konvenční úprava stlačeného vzduchu technické a ekonomické hranice. Jsou vyžadovány nové

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru)

autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru) PLASTY II autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru) Slova k vyškrtání: T E F L O N P M A O N O R A M O C L Y S M

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

DUM VY_52_INOVACE_12CH32 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH32 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz 29716@mail.muni.cz 16. 3.2015 POLYMERY A PLASTY V PRAXI 1 POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉNU

Více

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

Celosvětová produkce plastů

Celosvětová produkce plastů PRODUKCE PLASTŮ Zpracování plastů cvičení 1 TU v Liberci, FS Celosvětová produkce plastů Mil. tun Asie (bez Japonska) 16 % Střední a západní Evropa 21 % Společenství nezávislých států 3 % 235 mil. tun

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Strana 1726 Sbírka zákonů č. 178 / 2013 Částka 75 Částka 75 Sbírka zákonů č. 178 / 2013 Strana 1727 Strana 1728 Sbírka zákonů č. 178 / 2013 Částka 75 Částka 75 Sbírka

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

SYNTHOS XPS PRIME. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PIME Extrudovaný polystyrén Strana z 6 Technický list Datum vydání: 7//0 Vydání: Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHAAKTEISTIKA VÝOBKU Synthos XPS PIME je tepelně izolační materiál

Více

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

Fyzika kolem nás vybrané experimenty Fyzika kolem nás vybrané experimenty Renata Holubová, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Polymery Bezmyšlenkovitě použijeme a zničíme každodenně desítky různých obalů, oblékáme oděvy obsahující umělá vlákna,

Více

Ozubené emeny. Správná volba pro synchronizovanou epravu, krokování a p enos síly.

Ozubené emeny. Správná volba pro synchronizovanou epravu, krokování a p enos síly. CZ Ozubené emeny Správná volba pro synchronizovanou epravu, krokování a p enos síly. 1 Aplikace Obory jako logistika i p eprava materiálu stále více spoléhají na výhody, které jsou schopny nabídnout ozubené

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů Plasty jsou dnes všudypřítomné, a hlavně v mnohých případech nenahraditelné. S narůstajícím množstvím druhů a typů plastů (s rozličnými

Více

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU Systém podlahového vytápění Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU systém Euroflex extra VELMI ODOLNÝ A UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM Velký kontakt trubky s deskou, typický pro systémové desky, je

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více