Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 Rodinné centrum Pastelka Výroční zpráva 2011

2 Základní údaje Rodinné centrum PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň, Tel: www: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Poštovní spořitelna: č.ú /0300 Statutární orgán: Mgr. Alena Stejskalová předsedkyně Mgr. Veronika Hradová - místopředsedkyně sdružení Mgr. Julie Jelínková - místopředsedkyně sdružení V Brně, květen 2012 Zpracovala: Alena Stejskalová, Veronika Hradová

3 Cíle, činnost a historie Naším cílem je sdružovat, vzdělávat a pomáhat rodinám s dětmi, hájit jejich zájmy, rozvíjet, osobnost dětí, podporovat zdravý životní styl a mezigenerační soužití. RC Pastelka provozuje volnočasové a vzdělávací centrum s celotýdenním provozem, kde nabízí programy pro nastávající rodiče, rodiče s dětmi, děti a dospělé a dopolední hlídání dětí. Dále pořádáme tradiční komunitní jednorázové akce. Občanské sdružení Klub Pastelka vzniklo v roce Od sídlí centrum ve vlastních prostorách v centru městské části Stará Líšně a realizuje pravidelný program od pondělí do pátku celodenně.

4 Rok 2011 Podařil se nám dosáhnout jeden důležitý dlouhodobý cíl a tím je spolupráce s místní samosprávou. Díky otevřenosti vedení radnice MČ k občanům a spolkům se nám podařilo realizovat festival Líšeň sobě a jsme součásti otevřené diskuze mezi představiteli samosprávy a občanů. Rovněž máme významné slovo při realizaci nových hřišť v Líšni jsme členy pracovní skupiny Dejme dětem prostor. V červenci jsme podali projekt do ESF Mám rodinu a podnikám, který jsme zamýšleli realizovat s spolu s dalšími třemi rodinnými centry v Jihomoravském kraji. Projekt byl z formálních důvodů zamítnut. Přejmenovali jsme se na Rodinné centrum PASTELKA, což lépe koresponduje s našim posláním i aktivitami. Stali jsme se členy Unie center a Sít mateřských center nám pozastavila členství (dle SMC nelze mít členství v podobných organizacích). Podali jsme žádost o pronájem proluky na nám. Karla IV. se záměrem zkultivovat a zpřístupnit tento prostor veřejnosti.

5 Činnost v roce 2011 Rodiče V rámci aktivit zaměřených na rodiče se snažíme o povzbuzení klientů v této náročné a pro někoho nové a neznámé roli. Pokračujeme v pořádání Kurzů efektivního rodičovství, o které je stálý zájem. Pro nastávající matky pořádáme Cvičení pro těhotné a Cvičení po porodu. Nejen pro rodiče byly otevřeny večerní kurzy Pilates, jógy, keramiky a angličtiny. V roce 2011 jsme realizovali angličtinu pro dospělé s hlídáním dětí tato aktivita byla z kapacitních důvodů v červnu zrušena. Rodiče s dětmi Kurzy určené pro rodiče s dětmi byly v roce 2011 nejvíce navštěvované aktivity RC PASTELKA. Jedná se především o kurzy pro rodiče s dětmi od 8 týdnů do 4 let. Již několik let reagujeme na zvyšující se zájem navyšováním počtu kurzů. Kurzy probíhají formou cvičení a hraní si s dětmi mimo upevnění vztahu mezi dítětem a rodičem hraje neméně významnou roli i sociální kontakt zúčastněných rodičů. Zařadili jsme i interaktivní přednášky přímo do těchto kurzů, čímž reagujeme na potřebu rodičů sdílet a řešit problémy se zvládáním rodičovské role s ostatními rodiči i našimi lektory. Z důvodu omezených prostor RC PASTELKA na Nám. Karla IV. část programů pro rodiče s dětmi probíhá na Dělňáku v Líšni.

6 Děti Programy pro děti zahrnují jednak dopolední hlídání dětí které jsme kvůli velkému zájmu rozšířili na 4 dny v týdnu. Hledali jsme i možnost nabídky celodenního hlídání (kvůli nedostatku míst v místních mateřských školách), ale zatím nebyl k dispozici vhodný prostor. Dalšími činnostmi zaměřenými na děti jsou kreativní, hudební, pohybové kurzy a nově i přírodovědné pro různé věkové kategorie. Z důvodu odchodu lektorky kurzu Rytmohrátky - hra na africké bubny, jsme kroužek zrušili. Nahradil jej nový kurz Muzicírování kurz pro rodiče s dětmi s hudebními nástroji. S odchodem logopedky jsme pozastavili kurz Hezky česky - logopedická cvičení. V roce 2011 jsme uskutečnili 7 turnusů příměstského tábora a poskytli místa pro 120 dětí. Rodiny Do aktivit pro celé rodiny spadají naše jednorázové akce, některé z nich jsou již tradiční, jiné podle zájmu obměňujeme. Jedná se například o Drakiádu, Svatomartinský průvod, Mikulášskou nadílku, Karneval, Čarodějnice, Vynášení moreny, Dětský den atd. Senioři V závěru roku absolvovala jedna z lektorek Kurz aktivních seniorů v Centru pro rodinu a sociální péči Brno. Díky absolvování kurzu můžeme pořádat pravidelné kurzy pro aktivní seniory s různými tématy trénování paměti, procvičování motoriky. Široká veřejnost RC PASTELKA se také aktivně zapojuje do komunitního života v Líšni již několik let se snažíme navazovat kontakty s ostatními sdruženími a spolky v Líšni, což se zúročilo v květnu, kdy jsme společně s dalšími spolky spolupořádali jarmark líšeňských spolků a osobností Líšeň sobě.

7 Návštěvnost a realizované projekty Programy Počet návštěv * Pravidelné Pro rodiče a děti 5017 Jednorázové Pro rodiče 1123 Pro děti 790 Krátkodobé hlídání dětí 612 Tradiční komunitní akce 1982 Přednášky 208 Celkem 9732 *návštěvou se rozumí počet uskutečněných kurzů krát počet účastníků. Projekty realizované v roce 2011 MČ Brno-Líšeň * Rozšíření aktivit rodinného centra Pastelka-knihovnička pro rodiče a pohybové aktivity na Dělňáku * Letní příměstské tábory * Festival líšeňských spolků a osobností Líšeň sobě (spoluorganizace) Magistrát města Brna (Odbor zdraví) * Příspěvek na nájemné pro RC Pastelka Nadace pro radost * Pastelky pro Pastelku Jihomoravský kraj * Rodinné centrum Pastelka nájem

8 Vedení a zaměstnanci Členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami. Členové rady jsou statutárními zástupci RC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku. Rada RC je volený výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření RC a schází se 2x měsíčně. Členové na valné hromadě konané 23. října zvolili výkonný výbor ve složení Alena Stejskalová, Veronika Hradová, Julie Jelínková, Tereza Kutínová, Markéta Dubová Nečasová. Dosavadní předsedkyně sdružení Veronika Hradová odstoupila z funkce z důvodu odchodu na MD. Výkonným výborem byla zvolena za předsedkyni Alena Stejskalová. Výkonný výbor dále schválil dvě místopředsedkyně sdružení - Veroniku Hradovou a Julii Jelínkovou. Zaměstnanci: Koordinátorka: Veronika Hradová (do ), Alena Stejskalová (od ) Administrativní práce, recepce: Šárka Vodičková Účetnictví: Irena Moštková Správa webu: Jan Matějka Úklid: Eva Ondráčková Lektoři programů: Julie Jelínková, Markéta Dubová Nečasová, Drahomíra Kubová, Lenka Stejskalová, Hana Uřídilová, Eva Nováková, Petra Hrančíková, Ivana Černá, Lenka Nováková, Kateřina Grácová, Sylva Dostálová, Petra Steinerová, Kristýna Kuželová, p. Redererová, Dobrovolníci: Tereza Kutínová

9 Finanční přehled Příjmy MPSV Jihomoravský kraj MMB odbor zdraví ÚMČ Brno-Líšeň ÚP dary příjmy z vlastní činnosti ostatní Příjmy celkem Náklady mzdové náklady odvody mezd materiál a vybavení energie služby odpisy, prodaný maj.,tvorba rezerv a oprav.položek daně a poplatky ostatní náklady Náklady celkem

10

11 Zpráva o hospodaření Účetnictví v plném rozsahu vede pro organizaci externí účetní. Účetnictví je vedeno na PC formou podvojného účetnictví. Organizace vede jednu pokladnu a jeden bankovní účet. Občanské sdružení patří mezi poplatníky daně, kteří nebyli zřízeni za účelem podnikání. Neplatí daň z nemovitosti, protože nevlastní movitý majetek. Odvádí 15% daň z dohod o provedení práce u osob, které u sdružení nemají podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Vzhledem k objemu finančních prostředků, kterými sdružení disponuje, neprovádí audit. Občanské sdružení nemá k datu tisku výroční zprávy žádné pohledávky ani závazky za rok 2010 po lhůtě splatnosti. Občanské sdružení nemá žádné zásoby ani nevytvořilo žádný majetek vlastní činností a nebyly používány zahraniční měny. Občanské sdružení se řídí Zákonem o státní kontrole. Vnější kontrolní systém tvoří instituce, které jsou ze zákona pověřeny kontrolou jednotlivých činností neziskových organizací. Těmito institucemi jsou instituce sociálního a zdravotního pojištění, finanční úřad. V listopadu 2011 provedl Finanční úřad kontrolu dotace projektu MPSV za rok 2009.

12 Poděkování Náš stálý dík patří rodičům, kteří se jakkoliv podílejí na přípravách našich akcí a nebo našich služeb využívají. Rodiče a celé rodiny jsou pro Rodinné centrum Pastelka tím nejdůležitějším. Pokud se k nám chcete připojit a sdílet nadšení ze společných zážitků, naše dveře Vám jsou otevřené... DÁLE DĚKUJEME našim skvělým manželům a dětem za jejich trpělivost a podporu dobrovolníkům a lektorům, kteří se jakoukoliv měrou podílejí na chodu centra a na pořádání akcí starostovi Břetislavu Štefanovi a místostarostovi Jozefu Sedláčkovi za jejich podporu čestné člence Elišce Vondráčkové za dobré rady Líšeňské farnosti za možnost využití jejich vnitřních i venkovních prostor všem našim příznivcům, za to, že jsou stále s námi Unii center o.s.

13 Výhledy Velmi si ceníme toho, že naše činnost a aktivity jsou dnes neodmyslitelnou součástí života místní komunity a hodnotou pro relativně velký okruh lidí. Stále se objevují lidé noví, a to jak návštěvníci, tak aktivisté s novými myšlenkami, což pomáhá našemu centru určovat směr do budoucnosti a dále se rozvíjet. Nadále bychom chtěli zajistit trvalou udržitelnost celoročního provozu a stálé nabídky denního centra. Nabízet kvalitní a všem dostupné programy napomáhající integraci rodičů s dětmi na MD/RD a podporovat mezigenerační soužití. Zkvalitňovat služby a zvyšovat jejich dostupnost dostatečnou informovaností veřejnosti, zvyšovat odbornost a profesionalizaci týmu soustavným vzděláváním. Díky dofinancování z obecních, krajských a ministerských dotací a evropských strukturálních fondů zajistit nízkoprahovost našich služeb a souběžně vytvářet pracovní příležitosti v MC vhodné pro rodiče s malými dětmi nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP. Pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery, ostatními NNO, podnikatelskými subjekty, státní správou i samosprávou, včetně dalších RC v okolí. Aktivně se podílet na společných projektech i životě naší městské části. Příležitosti vnímáme v rozvoji spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi, ve zvýšení podílu příjmů od klientů (členů) sdružení na spolufinancování RC, v udržení odpovídajícího odborného a organizačního zázemí RC a získávání dalších dobrovolníků. Ohrožení existence a činnosti RC vidíme v nejistotě financování NNO, růstu režijních nákladů. Naši spolupráci může ovlivnit i změna politického vedení v kraji či obci a jeho vliv na prorodinnou politiku. Pro rok 2012 není cílem zvyšovat nabídku programů, ale zajistit udržitelnost provozu, kvalitních služeb a stabilní návštěvnost.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2010 OBSAH Úvodní slovo >2 Poslání / Hodnoty / Cílová skupina >3 Historie organizace >4 10 úspěchů roku 2010 >5 Projekty roku 2010 >6 Nabídka aktivi t >7 Nabídka služeb

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více